(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia (51) IntCl6: C22B 7/00 C01G 5/00 (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 23/96 (73) Uprawniony z patentu: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/99 (72) Twórcy wynalazku: Jan Sosin, Gliwice, PL Wanda Piorunowska, Pruszków, PL Lech Adamkiewicz, Gliwice, PL Tadeusz Grabowski, Gliwice, PL Ludwik Czechowski, Gliwice, PL Andrzej Domagała, Gliwice, PL PL B1 Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych, zwłaszcza wysokowęglowych koncentratów (57) srebrowych pochodzących ze spalania filmów fotograficznych oraz odpadów srebrowych uzyskiwanych ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych, poprzez przetapianie ich w piecu elektrycznym z dodatkiem krzemionki, sody i kamienia wapiennego, znamienny tym, ze do koncentratu srebrowego zawierającego wagowo 5-60% Ag i 10-70% C dodaje się do 40% wagowych elektrod cynkowych z akumulatorów srebrowo-cynkowych, zawierających wagowo 40-75% Zn i 5-20% Ag i/lub 10-80% wagowych pyłu cynkowego zawierającego powyżej 50% ZnO i przetapia w temperaturze powyżej 1400 K z udziałem topnika zawierającego wagowo: około 40% krzemionki, około 40% sody i około 20% kamienia wapiennego, stosowanego w ilości 20-50% wagowych w stosunku do masy koncentratu srebrowego, z tym że przy zawartości węgla w koncentracie srebrowym powyżej 20% wagowych elektrody cynkowe i/lub pył cynkowy wprowadza się co najmniej w dwóch porcjach, przy czym po dodaniu pierwszej porcji elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego oraz całej ilości topnika przegrzewa się żużel do temperatury powyżej 1600 K, a następnie do pieca wprowadza się kamień wapienny w dwóch porcjach w ilości po 1-3% wagowych każda 1 po uspokojeniu się kąpieli, metodą mechaniczną lub pneumatyczną z powierzchni żużla zbiera się węgiel, w którym znajduje się poniżej 0,5% wagowych Ag i kieruje go do procesów redukcji, korzystnie żużla srebrowego, a do pieca wprowadza się drugą porcję elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego i proces prowadzi się do zaniku węgla na powierzchni żużla, a następnie wprowadza się nową porcję koncentratu wraz z dodatkami i proces przetopu korzystnie powtarza się kilka bądź kilkunastokrotnie, po czym spuszcza się stop zawierający 75-95% wagowych Ag, który dalej rafinuje się znanym sposobem, natomiast elektrody srebrowe z akumulatorów srebrowo-cynkowych, zawierające 75-85% wagowych Ag, przetapia się w temperaturze powyżej 1350 K z dodatkiem do 15% wagowych elektrod cynkowych i/lub do 20% wagowych pyłu cynkowego, z udziałem topnika, który zawiera wagowo: około 40% krzemionki, około 30% sody i około 30% kamienia wapiennego, przy czym topnik dodaje się w ilości 5-15% wagowych w stosunku do masy elektrod srebrowych, a po stopieniu całości żużel przegrzewa się do temperatury powyżej 1500 K, po czym, po zlaniu części żużla, dodaje się krzemionkę w ilości 0,5-3% wagowych, a po jej rozpuszczeniu wprowadza, w jednej lub kilku porcjach, saletrę sodową w ilości 1-5% wagowych i uzyskuje stop zawierający 85-99,8% wagowych Ag.

2 Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych Zastrzeżenie patentowe Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych, zwłaszcza wysokowęglowych koncentratów srebrowych pochodzących ze spalania filmów fotograficznych oraz odpadów srebrowych uzyskiwanych ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych, poprzez przetapianie ich w piecu elektrycznym z dodatkiem krzemionki, sody i kamienia wapiennego, znamienny tym, że do koncentratu srebrowego zawierającego wagowo 5-60% Ag i 10-70% C dodaje się do 40% wagowych elektrod cynkowych z akumulatorów srebrowocynkowych, zawierających wagowo 40-75% Zn i 5-20% Ag i/lub 10-80% wagowych pyłu cynkowego zawierającego powyżej 50% ZnO i przetapia w temperaturze powyżej 1400 K z udziałem topnika zawierającego wagowo: około 40% krzemionki, około 40% sody i około 20% kamienia wapiennego, stosowanego w ilości 20-50% wagowych w stosunku do masy koncentratu srebrowego, z tym że przy zawartości węgla w koncentracie srebrowym powyżej 20% wagowych elektrody cynkowe i/lub pył cynkowy wprowadza się co najmniej w dwóch porcjach, przy czym po dodaniu pierwszej porcji elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego oraz całej ilości topnika przegrzewa się żużel do temperatury powyżej 1600 K, a następnie do pieca wprowadza się kamień wapienny w dwóch porcjach w ilości po 1-3% wagowych każda i po uspokojeniu się kąpieli, metodą mechaniczną lub pneumatyczną z powierzchni żużla zbiera się węgiel, w którym znajduje się poniżej 0,5% wagowych Ag i kieruje go do procesów redukcji, korzystnie żużla srebrowego, a do pieca wprowadza się drugą porcję elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego i proces prowadzi się do zaniku węgla na powierzchni żużla, a następnie wprowadza się nową porcję koncentratu wraz z dodatkami i proces przetopu korzystnie powtarza się kilka bądź kilkunastokrotnie, po czym spuszcza się stop zawierający 75-95% wagowych Ag, który dalej rafinuje się znanym sposobem, natomiast elektrody srebrowe z akumulatorów srebrowo-cynkowych, zawierające 75-85% wagowych Ag, przetapia się w temperaturze powyżej 1350 K z dodatkiem do 15% wagowych elektrod cynkowych i/lub do 20% wagowych pyłu cynkowego, z udziałem topnika, który zawiera wagowo: około 40% krzemionki, około 30% sody i około 30% kamienia wapiennego, przy czym topnik dodaje się w ilości 5-15% wagowych w stosunku do masy elektrod srebrowych, a po stopieniu całości żużel przegrzewa się do temperatury powyżej 1500 K, po czym, po zlaniu części żużla, dodaje się krzemionkę w ilości 0,5-3% wagowych, a po jej rozpuszczeniu wprowadza, w jednej lub kilku porcjach, saletrę sodową w ilości 1-5% wagowych i uzyskuje stop zawierający 85-99,8% wagowych Ag. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych, zwłaszcza z wysokowęglowych koncentratów srebrowych pochodzących ze spalania filmów fotograficznych oraz odpadów srebrowych uzyskiwanych ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych. Koncentraty srebrowe otrzymywane w wyniku spalania filmów fotograficznych zawierają wagowo: 5-60% Ag i 10-70% C, a pochodzące z zezłomowanych akumulatorów srebrowo-cynkowych i stanowiące odpady srebrowe elektrody dodatnie - srebrowe zawierają 75-85% wagowych Ag, natomiast elektrody ujemne - cynkowe zawierają 40-75% wagowych Zn i 5-20% wagowych Ag. Znany i stosowany sposób przerobu odpadów srebrowych na metal użyteczny polega na tym, że odpady srebrowe dzieli się na grupy o podobnym składzie chemicznym, po czym każdą z grup poddaje się separacji magnetycznej i przetapia porcjami w piecu elektrycznym łukowo-oporowym z dodatkiem do 10% wagowych krzemionki, do 15%

3 wagowych węgla drzewnego, do 15% wagowych sody oraz 6-30% wagowych kamienia wapiennego i/lub zużytego rozdrobnionego wyłożenia ogniotrwałego pochodzącego z procesu przerobu odpadów srebrowych, a także z ewentualnym dodatkiem pyłów z procesu przerobu odpadów srebrowych zmieszanych z mielonym grafitem. Po stopieniu wszystkich składników wsadowych dodaje się 4-6% wagowych kamienia wapiennego i usuwa żużel z powierzchni kąpieli. Następnie dodaje się 2-5% wagowych piasku oraz do 2% wagowych saletry sodowej i rafinuje kąpiel przedmuchując ją sprężonym powietrzem lub tlenem, po czym spuszcza się metal z pieca i przetapia kolejną porcję wsadu. W taki sposób kilkakrotnie powtarza się proces przetopu kolejnych porcji danej grupy odpadów srebrowych, zawracając do przetopu pyły otrzymane w procesie, a po uzyskaniu żądanej ilości ciekłego metalu odlewa się go. Sposób ten jest przedstawiony w polskim opisie patentowym nr Jest on przeznaczony do przerobu różnego rodzaju odpadów zawierających srebro, w tym również koncentratów srebra pochodzących ze spalania filmów fotograficznych, w których jednak zawartość węgla nie przekracza 12%. Przy zawartości węgla w koncentracie dochodzącej do 70% wagowych, węgiel ten nie jest w całości zużywany w procesie przetopu i jego nadmiar zbiera się na powierzchni żużla. W tych warunkach załadowany koncentrat zalega na tej warstwie węgla i nie topi się mimo przegrzania nawet do temperatury powyżej 1700 K. Stopienie tych koncentratów jest możliwe dopiero po utlenieniu nadmiaru węgla powietrzem zassanym do pieca, co jest procesem bardzo powolnym i nieopłacalnym. Istotną niedogodnością znanego sposobu jest również to, że przy nadmiarze węgla następuje redukcja składników żużlotwórczych, głównie Fe, ale także Si i Cr i powstaje wysokotopliwy stop Fe, który w warunkach procesu nie tworzy roztworu ze stopem Ag lecz odrębną fazę stałą pływającą na powierzchni stopu Ag. Z uwagi na to, że stopu Fe wydziela się stosunkowo dużo, w krótkim czasie następuje "zarośnięcie" pieca, co wymaga skierowania go do remontu. Ponadto stop Fe zawiera jeszcze pewne ilości srebra (5-30% wagowych) a jego odzyskanie jest procesem bardzo kosztownym i uciążliwym. Z kolei przerób znanym sposobem elektrod ujemnych z akumulatorów srebrowocynkowych zawierających znaczne ilości cynku wiąże się z dużym zużyciem energii potrzebnej bądź dla przeprowadzenia silnie endotermicznego procesu redukcji tlenku cynku bądź dla stopienia takiej ilości topników, aby powstający żużel zawierał około 25% wagowych Zn. Sposób według wynalazku polega na tym, że do koncentratu srebrowego zawierającego wagowo 5-60% Ag i 10-70% C dodaje się do 40% wagowych elektrod cynkowych z akumulatorów srebrowo-cynkowych, zawierających wagowo 40-75% Zn i 5-20% Ag, i/lub 10-80% wagowych pyłu cynkowego zawierającego powyżej 50% ZnO i przetapia w piecu elektrycznym w temperaturze powyżej 1400 K z udziałem topnika zawierającego wagowo: około 40% krzemionki, około 40% sody i około 20% kamienia wapiennego, stosowanego w ilości 20-50% wagowych w stosunku do masy koncentratu srebrowego, z tym że przy zawartości węgla w koncentracie srebrowym powyżej 20% wagowych elektrody cynkowe i/lub pył cynkowy wprowadza się co najmniej w dwóch porcjach. Po dodaniu pierwszej porcji elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego oraz całej ilości topnika przegrzewa się żużel do temperatury powyżej 1600 K, po czym do pieca wprowadza się kamień wapienny w dwóch porcjach w ilości po 1-3% wagowych każda. Po uspokojeniu się kąpieli metodą mechaniczną lub pneumatyczną z powierzchni żużla zbiera się węgiel zawierający poniżej 0,5% wagowych Ag i kieruje do procesów redukcji, korzystnie żużla srebrowego, a do pieca wprowadza się drugą porcję elektrod cynkowych i/lub pyłu cynkowego i proces prowadzi się do zaniku węgla na powierzchni żużla. Następnie do pieca wprowadza się nową porcję koncentratu wraz z dodatkami i proces przetopu powtarza się kilka a nawet kilkunastokrotnie i dopiero wówczas spuszcza się stop, który zawiera 75-95% wagowych Ag. Stop ten rafinuje się znanymi sposobami.

4 Z kolei elektrody srebrowe o zawartości 75-85% Ag z akumulatorów srebrowo-cynkowych przetapia się w piecu elektrycznym w temperaturze powyżej 1350 K z dodatkiem do 15% wagowych elektrod cynkowych i/lub do 20% wagowych pyłu cynkowego zawierającego powyżej 50% ZnO, z udziałem topnika o składzie podanym wagowo: około 40% krzemionki, około 30% sody i około 30% kamienia wapiennego. Topnik dodaje się w ilości 5-15% wagowych w stosunku do masy elektrod srebrowych. Po stopieniu całości żużel przegrzewa się do temperatury powyżej 1500 K a następnie, po zlaniu części żużla, wprowadza się 0,5-3% wagowych krzemionki, a po stopieniu jej dodaje się, w jednej lub kilku porcjach, saletrę sodową w ilości 1-5% wagowych i uzyskuje stop zawierający 85-99,8% wagowych Ag. Sposób według wynalazku pozwala na pełne odzyskanie srebra z koncentratów, w których zawartość węgla jest bardzo wysoka i dochodzi do 70%. Węgiel znajdujący się w koncentracie jest bowiem w znacznie wyższym stopniu, niż to było możliwe w dotychczasowym sposobie, zużywany w procesie przetapiania wsadu srebronośnego i tylko niewielki jego nadmiar jest usuwany mechanicznie, przy czym technologia ta zabezpiecza niską zawartość srebra w zbieranym węglu. Istotne jest, że w tym procesie nie następuje redukcja żelaza zawartego w żużlu i nie tworzy się wysokotopliwy stop Fe, który był źródłem dodatkowych strat srebra, a także kłopotów przy eksploatacji pieca. Sposób według wynalazku umożliwia także odzyskanie srebra z odpadów srebrowych pochodzących ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych i nie wymaga doprowadzenia dodatkowych ilości energii pomimo obecności tlenku cynku we wsadzie. Poniższe przykłady bliżej objaśniają sposób według wynalazku. Przykład 1. Do pieca elektrycznego wprowadza się koncentrat srebrowy pochodzący ze spalania filmów fotograficznych zawierający wagowo 40% Ag i 15% C, dodaje 20% wagowych elektrod cynkowych uzyskiwanych ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych, zawierających wagowo 55% Zn i 13,5% Ag, oraz 35% wagowych topnika o składzie: 40% krzemionki, 40% sody i 20% kamienia wapiennego i całość przetapia w temperaturze 1530 K. W wyniku tego procesu uzyskuje się stop o zawartości 85% wagowych Ag, którym następnie rafinuje się ogniowo, granuluje a następnie rafinuje się metodami hydrometalurgicznymi. Elektrody srebrowe ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych, o zawartości 78% Ag, przetapia się w piecu elektrycznym z dodatkiem 10% wagowych elektrod cynkowych zawierających 60% Zn i 13% Ag oraz z udziałem topnika zawierającego wagowo: 40% krzemionki, 30% sody i 30% kamienia wapiennego, który dodaje się w ilości 8% wagowych. Proces przetapiania prowadzi się w temperaturze 1380 K. Po stopieniu całości przegrzewa się żużel do temperatury 1580 K, zlewa się około 50% żużla, po czym dodaje 2% wagowych krzemionki, a gdy krzemionka rozpuści się w żużlu, dodaje się również, w 3 porcjach, 4% wagowych saletry sodowej. W wyniku tego procesu uzyskuje się stop zawierający 91% wagowych Ag. Przykład 2. Koncentrat srebrowy ze spalania filmów fotograficznych zawierający wagowo 20% Ag i 55% C przetapia się w piecu elektrycznym w temperaturze 1480 K z dodatkiem 25% wagowych topnika zawierającego 40% krzemionki, 40% sody i 20% kamienia wapiennego, a także z dodatkiem 15% wagowych elektrod cynkowych zawierających 58% Zn i 13,5% Ag, pochodzących ze złomu akumulatorów srebrowo-cynkowych i 25% wagowych pyłu cynkowego zawierającego 60% ZnO. Po przetopieniu składników przegrzewa się żużel do temperatury 1650 K, po czym do pieca wprowadza się kamień wapienny w dwóch porcjach po 2% wagowych każda. Po uspokojeniu się kąpieli metodą mechaniczną z powierzchni żużla zbiera się węgiel, w którym znajduje się mniej niż 0,5% wagowych Ag i kieruje go do procesu redukcji żużla srebrowego. Do pieca natomiast wprowadza się drugą porcję elektrod cynkowych w ilości 10% wagowych oraz pył cynkowy w ilości 15% wagowych i proces prowadzi do zaniku węgla na powierzchni żużla.

5 Następnie do pieca wprowadza się nową porcję koncentratu z dodatkami i postępuje z nią analogicznie. Po 8-krotnym powtórzeniu procesu z pieca spuszcza się stop zawierający 83% wagowych Ag i poddaje go rafinacji. Z kolei elektrody srebrowe ze złomu akumulatorowego zawierające 84% Ag przetapia się w temperaturze 1400 K z dodatkiem 3% wagowych elektrod cynkowych zawierających wagowo 60% ZnO i 13,7% Ag i pyłu cynkowego zawierającego 58% ZnO w ilości 3% wagowych oraz z udziałem topnika o składzie wagowym: 40% krzemionki, 30% sody i 30% kamienia wapiennego, dodanym w ilości 10% wagowych. Po stopieniu całości żużel przegrzewa się do temperatury 1590 K i po zlaniu około 50% wagowych żużla dodaje się krzemionkę w ilości 3,0% wagowych, a po rozpuszczeniu krzemionki w żużlu wprowadza się 5,0% wagowych saletry sodowej. W wyniku tego procesu uzyskuje się stop zawierający 99,8% Ag, który jest praktycznie czystym produktem handlowym. Przykład 3. Koncentrat srebrowy ze spalania filmów fotograficznych zawierający wagowo 25% Ag i 45% C przetapia się w piecu elektrycznym w temperaturze 1500 K z dodatkiem 30% wagowych topnika o składzie wagowym: 40% krzemionki, 40% sody i 20% kamienia wapiennego oraz z dodatkiem 35% wagowych pyłu cynkowego zawierającego 60% wagowych ZnO. Następnie przegrzewa się żużel do temperatury 1630 K, po czym do pieca wprowadza się kamień wapienny w dwóch porcjach po 1,5% wagowych każda. Po uspokojeniu się kąpieli metodą pneumatyczną z powierzchni żużla zbiera się węgiel zawierający poniżej 0,5% wagowych Ag, a do pieca wprowadza się 20% wagowych pyłu cynkowego (drugą porcję) i proces prowadzi do zaniku węgla na powierzchni żużla. Po stopieniu w analogiczny sposób 11 porcji koncentratu z pieca spuszcza się stop, który zawiera 87% wagowych Ag.

6 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 2,00 zł.

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych PL 220923 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220923 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391431 (51) Int.Cl. C22B 7/00 (2006.01) C22B 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160447 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 284076 (22) Data zgłoszenia: 27.02.1990 (51) IntCl5: C22B 15/02 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (12) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (12) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176506 (12) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310874 (2 2 ) Data zgłoszenia: 06.10.1995 (51) IntCl6: C22B 7/00 C22C

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób odzysku metali ze szpejzy pochodzącej

( 5 4 ) Sposób odzysku metali ze szpejzy pochodzącej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170099 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296308 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1992 (51) IntCl6: C22B 7/00 C22B

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP93/01308

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP93/01308 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172681 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 310401 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia. 25.05.1993 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono:

Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 154781 POLSKA Patent dodatkowy do patentu n r --------- Int. Cl.5 C22B 13/06 Zgłoszono: 88 04 08 /P. 271734/ Pierwszeństwo URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 8 9 1 0 16

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54)Sposób flotacji rud cynku i ołowiu

(54)Sposób flotacji rud cynku i ołowiu RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163492 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284944 (51) IntCl5: B03D 1/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.04.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL

PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203009 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380946 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2006 (51) Int.Cl. C23C 26/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) B1 PL B1 (19) P L (11) C01G 5/00 C22B 11/02 C22B 7/ BUP 10/

(12) OPIS PATENTOWY (13) B1 PL B1 (19) P L (11) C01G 5/00 C22B 11/02 C22B 7/ BUP 10/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) P L (11) 169759 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296780 (22) Data zgłoszenia: 26.11.1992 (51) IntCl6: C01G7/00 C01G

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1

(19) PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 324710 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (19) PL (11)189348 (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym

PL B1. Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213251 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387171 (51) Int.Cl. C21C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.02.2009

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209631 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 376697 (22) Data zgłoszenia: 22.08.2005 (51) Int.Cl. B21C 23/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 3

Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 3 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 3 Autorzy: prof. dr hab. inż. Jan Wypartowicz prof.

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013.

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. 1 Wprowadzenie W ramach działalności badawczo rozwojowej i wdrożeniowej, Oddział

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17 PL 225512 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225512 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415204 (51) Int.Cl. C23C 10/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przygotowania wsadu do przerobu w piecu szybowym na kamień miedziowy

(54) Sposób przygotowania wsadu do przerobu w piecu szybowym na kamień miedziowy RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185036 (2 1) Numer zgłoszenia: 327699 (22) Data zgłoszenia: 22.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C22B 1/245 C22B

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe

PL B1. Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228374 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401391 (51) Int.Cl. C22B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 316302 (22) Data zgłoszenia: 26.09.1996 (19) PL (11) 181586 (13) B1 ( 5 1) Int.Cl.7 C03C 3/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 216 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167358 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291734 (51) IntCl6: D21G 1/02 C08L 7/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.09.1991 C08L 9/06 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych R Z E C Z P O SP O L IT A P O L SK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 275975 (22) D ata zgłoszenia: 23.11.1988 (19) PL (11) 158755 (13) B1 (51) Int.C

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 298957 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1993 (51) IntCl6: F04B 37/20 E21F

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Recykling - metale Laboratorium (hala A15 Zakład Odlewnictwa)

Recykling - metale Laboratorium (hala A15 Zakład Odlewnictwa) Politechnika Poznańska Instytut Technologii Materiałów Zakład Odlewnictwa Recykling - metale Laboratorium (hala A15 Zakład Odlewnictwa) Prowadzący: Dr inż. Łukasz Bernat (recykling metali) Dr inż. Dorota

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL BUP 07/11

PL B1. ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL BUP 07/11 PL 213991 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389123 (51) Int.Cl. C23C 2/06 (2006.01) C22C 18/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT99/00066

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT99/00066 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186667 (21) Numer zgłoszenia: 342860 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 16.03.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) fig. 1

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) fig. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176527 (13) B1 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 308212 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.04.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G05B 11/12

Bardziej szczegółowo

Research on hazardous waste management - part II

Research on hazardous waste management - part II Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 15, issue 2 (2013), p. 77-82 http://awmep.org Research on hazardous waste management - part II Jerzy KOZŁOWSKI 1, Wojciech MIKŁASZ

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wytwarzania tlenowych związków cynku, zwłaszcza tlenku cynkowego

(54) Sposób wytwarzania tlenowych związków cynku, zwłaszcza tlenku cynkowego RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185800 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 331051 (22) Data zgłoszenia: 26.01.1999 (51) IntCl7 C22B 19/38 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

(74)Pełnomocnik: PL B1. (22) Data zgłoszenia' Fig. 1 C25C 7/02 G03C 5/395

(74)Pełnomocnik: PL B1. (22) Data zgłoszenia' Fig. 1 C25C 7/02 G03C 5/395 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)177863 POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310195 (22) Data zgłoszenia' 11.08.1995 (5 1) IntCl6 C25C 1/20 C25C 7/02 G03C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183172 (21) Numer zgłoszenia: 320545 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1997 (13) B1 (51) Int.Cl.7: B61F 5/12 B61G

Bardziej szczegółowo

PL 211543 B1. DOMAGAŁA WOJCIECH WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DOMAG, Dąbrowa Górnicza, PL 29.08.2011 BUP 18/00

PL 211543 B1. DOMAGAŁA WOJCIECH WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DOMAG, Dąbrowa Górnicza, PL 29.08.2011 BUP 18/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211543 (21) Numer zgłoszenia: 394963 (22) Data zgłoszenia: 15.02.2008 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230545 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403936 (51) Int.Cl. C04B 18/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.05.2013

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190443 (21) Numer zgłoszenia 322430 (22) Data zgłoszenia 02.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C04B 35/443 Prefabrykat

Bardziej szczegółowo

PL 215957 B1. EKO HYBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL 07.11.2011 BUP 23/11

PL 215957 B1. EKO HYBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL 07.11.2011 BUP 23/11 PL 215957 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215957 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391120 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 4

Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 4 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Metalurgia Metali Nieżelaznych Wykład 4 Autorzy: prof. dr hab. inż. Jan Wypartowicz prof.

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182207 (21) Numer zgłoszenia: 314632 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C09K 17/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166501 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294586 (22) Data zgłoszenia: 14.05.1992 (51) IntCl6: B22D 27/13 B22D

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób otrzymywania platyny i palladu z roztworów C22B 7/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób otrzymywania platyny i palladu z roztworów C22B 7/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176954 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309768 (22) Data zgłoszenia: 24.07.1995 (51) IntCl6: C01G 55/00 C22B

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 208457 B1. Sposób utylizacji termicznej odpadów kompozytowych zawierających kauczuk, zwłaszcza odpadów gumowych zawierających elementy stalowe

PL 208457 B1. Sposób utylizacji termicznej odpadów kompozytowych zawierających kauczuk, zwłaszcza odpadów gumowych zawierających elementy stalowe RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208457 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383546 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2007 (51) Int.Cl. F23G 7/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198350 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 372230 (22) Data zgłoszenia: 13.01.2005 (51) Int.Cl. C04B 28/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170013 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297079 (22) Data zgłoszenia: 17.12.1992 (51) IntCl6: H01L 29/792 (

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305733 (22) Data zgłoszenia: 05.11.1994 (51) IntCl6: A47L 9/24 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI03/00707 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI03/00707 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198113 (21) Numer zgłoszenia: 375029 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.09.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali Zadania Czym jest szereg elektrochemiczny metali? Szereg elektrochemiczny metali jest to zestawienie metali według wzrastających potencjałów normalnych. Wartości

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G01N 27/07 ( ) G01R 27/22 ( ) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G01N 27/07 ( ) G01R 27/22 ( ) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115588 (22) Data zgłoszenia: 25.07.2005 (19) PL (11) 63876 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 201400 B1. Instytut Metali Nieżelaznych,Gliwice,PL

PL 201400 B1. Instytut Metali Nieżelaznych,Gliwice,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201400 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 360005 (22) Data zgłoszenia: 08.05.2003 (51) Int.Cl. C22B 7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176704 (21) Numer zgłoszenia: 308623 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.05.1995 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

(54) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2

(54) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322413 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1997 (51) IntCl7 E04B 1/70 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228551 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415085 (51) Int.Cl. C01G 55/00 (2006.01) C22B 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188152 (21) Numer zgłoszenia: 327709 (22) Data zgłoszenia: 23.07.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7: F24D 19/10

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z P O S P O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181737 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 319358 (22) Data zgłoszenia: 08.04.1997 (51) IntCl7 B65D 88/34

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180945 (13) B1 ( 2 1) N um er zgłoszenia: 317905 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.01.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 C21B 1/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208785 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379930 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165883 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288197 (51) IntCl5: B60P 3/32 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 11.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo