Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km NIP REGON OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy w Blesławcu, ul. Rynek 1 ZLECENIODAWCA: Gmina w Blesławiec, ul. Rynek 1, Blesławiec OPRACOWANIE: Prjekt budwlany sieci strukturalnej z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy w Blesławcu, ul. Rynek 1 ZLECENIE: 12/2010 Funkcja Imię i Nazwisk Pdpis Data PROJEKTANT mgr inż. Wjciech Staszewski nr upr. 264/DOŚ/

2 Tm I Strna tytułwa Zawartść pracwania Oświadczenie prjektanta Tm II I. Opis techniczny, ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II. Obliczenia techniczne, III. Rysunki: 1. E1 Rzut piwnicy sieć strukturalna. 2. E2 Rzut parteru sieć strukturalna. 3. E3 Rzut piętra sieć strukturalna. 4. E4 Rzut pddasza sieć strukturalna. 5. E5 Schemat zasilania elektrenergetyczneg tablic. 6. E6 Schemat idewy kablwania strukturalneg. 7. E7 Schemat rzmieszczenia elementów w szafie GPD. 8. E8 Schemat tablicy TG. 9. E9 Schemat tablicy TG_TPI. 10. E10 Schemat tablicy TG_TPO. Infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia ze względu na specyfikę prjektwaneg biektu. Tm III Specyfikacja techniczna wyknania i dbiru rbót elektrycznych.

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgdnie z Art ustawy Praw Budwlane świadczam, że prjekt budwlany instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy w Blesławcu ul. Rynek 1 jest wyknany zgdnie z umwą, warunkami technicznymi, bwiązującymi przepisami i nrmami i jest kmpletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

4 I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmit pracwania. Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt budwlany sieci strukturalnej w budynku Urzędu Gminy w Blesławcu ul. Rynek Pdstawa pracwania. Dkumentację pracwan na pdstawie: -zlecenia inwestra, -pdkładów budwlanych w skali 1:50, -uzgdnień z przedstawicielem inwestra, -wizji lkalnej, -bwiązujących nrm i przepisów. 3. Zakres prjektu. - budwa kablwania strukturalneg, - budwa główneg punktu dystrybucyjneg GPD, - przebudwa rzdzielnicy głównej TG i budwa tablic zasilania dedykwaneg na piętrze TG_TPI raz pddaszu TG_TPO, - chrna przeciwprzepięciwa układu zasilania, - płączenia wyrównawcze, 4. Dane wyjściwe Sieć teleinfrmatyczna. Zgdnie z wytycznymi przedstawiciela inwestra w budynku przewidzian mntaż RJ45 ekranwanych Kat 6: Zasilanie dedykwane. -napięcie zasilania 230/400V 50Hz -klasa izlacji 1kV -ddatkwa chrna przeciwprażeniwa szybkie samczynne wyłączanie zasilania -pmiar energii istniejący 5. Zasilanie dedykwane Zamierzenia prjektwe. W związku z wydzieleniem sieci strukturalnej z istniejącej instalacji zasilającej pmieszczenia urzędu przewiduje się dbudwanie ddzielnych bwdów zasilających przyłącza kmputerwe. W tym celu nastąpi przebudwa rzdzielnicy głównej TG raz budwa tablic piętrwych TG_TPI na piętrze raz TG_TPO na pddaszu. Instalację zasilania dedykwaneg planuje się prwadzić w kanałach instalacyjnych na tynku. Ddatkw przewiduje się mntaż systemu chrny przeciwprzepięciwej klasy I i II raz bjęcie szafy stanwiącej budwę główneg punktu dystrybucyjneg GPD płączeniem wyrównawczym Rzbudwa rzdzielnicy TG. Istniejącą budwę metalwą tablicy głównej TG należy wraz z wypsażeniem zdemntwać. Wnękę pwiększyć d rzmiaru 1000x600 i zamntwać nwą budwę. Następnie d istniejących bwdów pdłączyć zdemntwane zabezpieczenia. Ddatkw zamntwać zabezpieczenia prjektwanych bwdów zasilania dedykwaneg. Wypsażenie tablicy uzupełnić główny rzłącznik, kntrlkę becnści napięcia, chrnnik przeciwprzepięciwy raz zabezpieczenia prjektwanych tablic piętrwych. Zastswać budwę wnękwą izlacyjną 5x24. Jak element chrny przeciwprzepięciwej zastswać chrnnik hybrydwy I i II klasy, 4

5 plwy. Zacisk PE chrnnika płączyć jak najkrótszym przewdem LgYż 16 z szyną chrnną rzdzielnicy. Schemat tablicy p rzbudwie pkazan na rys E7 ze wskazaniem elementów wypsażenia pchdzących z demntażu Wewnętrzne linie zasilające. Z tablicy TG wyprwadzić 2 linie zasilające: d tablicy piętra TG_TPI YDYż 5x6, l=6m d tablicy piętra TG_TPO YDYż 5x6, l=9m Przewdy prwadzić w kanale PCV na tynku. Schemat zasilania pkazan na rys. E Budwa tablicy TG_TPI. W pm. biurwym 43 na piętrze zamntwać budwę izlacyjną natynkwą 4x12. W tablicy przewidzian mntaż zabezpieczeń bwdów zasilania dedykwaneg na piętrze. Schemat tablicy pkazan na rys. E Budwa tablicy TG_TPO. W pm. serwerwni 58 na piętrze zamntwać budwę izlacyjną natynkwą 3x12. W tablicy przewidzian mntaż zabezpieczeń bwdów zasilania dedykwaneg w serwerwni, klimatyzatra, szafy GPD. Schemat tablicy pkazan na rys. E Płączenia wyrównawcze. Z tablicy TG należy wyprwadzić przewód płączenia wyrównawczeg typu LgYż 16. Przewód układać w kanale instalacyjnym z przewdami zasilającymi i płączyć d szyny PE w serwerwni d budwy szafy GPD. 6. Mntaż kanałów instalacyjnych. Instalację teledacyjną i zasilania dedykwaneg należy prwadzić w kanałach instalacyjnych na tynku. Kanały należy mcwać d pdłża przy pmcy wkrętów z kłkami szybkieg mntażu. Uwzględniając liczbę i przekrój prwadznych przewdów dbran następujące przekrje kanałów: - w pmieszczeniach biurwych stswać kanał 90x60 z przegrdą z przegrdą P60 - w krytarzach przewdy teletechniczne w kanale 130x60 - w krytarzach przewdy elektrenergetyczne w kanale 90x60 np. - w pinie przewdy teletechniczne w kanałach równległych 150x60. Wyskści mntażu kanałów na pszczególnych kndygnacjach wynszą: piwnica 2,3m nad psadzką parter 2,2m nad psadzką piętr 2,2m nad psadzką pddasze 2,2m nad psadzką Szczegóły dtyczące wyskści mntażu wskazan na rys. nr E1, E2, E3, E4. W pmieszczeniach kanały prwadzić na tej samej wyskści c na dpwiednim krytarzu. Zejścia nad pdłgę wyknywać przy przyłączach kmputerwych i telefnicznych. Przy przejściach przez strpy i łuki na krytarzach raz przejściu z krytarza d pmieszczenia należy wyknać twry przekrju prstkątnym równym przekrjwi kanałów instalacyjnych. Przy wprwadzaniu d pmieszczeń należy w przewiertach stswać rury słnwe średnicy 37mm. Następnie przejścia uszczelnić. Przed mntażem kanałów należy wytraswać ich przebieg zwracając szczególną uwagę na trasy istniejących w budynku instalacji.

6 7. Układanie przewdów zasilania dedykwaneg. Instalację zasilania dedykwaneg należy wyknać przewdami typu YDYpż 3x2,5 500V. Przewdy wyprwadzać z dpwiednich tablic d kanałów instalacyjnych. Rzgałęzienia bwdów wyknywać bezpśredni w kanałach przy pmcy szybkzłączek instalacyjnych pjemnści 4x2,5. Trasy i liczbę przewdów pdan na rys. nr E1, E2, E3, E4. 8. Gniazda zasilania dedykwaneg. Rzmieszczenie gniazd zasilających przedstawin na rys. nr E1, E2, E3, E4. Gniazda zasilające rzmieszczn przy gniazdach sieci strukturalnej. Zgdnie z wytycznymi inwestra w skład jedneg punktu wchdzi: Punkt D 5szt. gniazd zasilania dedykwaneg+ 3szt.gniazd teletechnicznych Punkt MK 1szt. gniazd zasilania dedykwaneg+ 1szt.gniazd teletechnicznych Punkt MD 1szt. gniazd zasilania dedykwaneg+ 2szt.gniazd teletechnicznych 9. Sieć strukturalna Zakres prjektu. Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg (instalacja telefniczna, infrmatyczna) w budynku Urzędu Gminy w Blesławcu przy ul. Rynek 1. Prjekt pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych. W ramach rbót należy wyknać przedłużenie istniejących 6 szt. skrętki d pm. 8 na parterze d serwerwni na pddaszu. Przedłużenie wyknać przewdem cat 5. Przewdy prwadzić w prjektwanych kanałach PCV Pdstawy pracwania Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg. Nrmy eurpejskie dtyczące gólnych wymagań raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: PN-EN :2009/A1:2010 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem pwłane w prjekcie: PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy eurpejskie pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania łącznie z ddatkiem z 2009r; PN-EN 50310:2007 Stswanie płączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalwanym sprzętem infrmatycznym.

7 System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrmy PN-EN :2009 lub z adekwatnymi nrmami międzynardwymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy Prjekt instalacji teletechnicznych Ilść stanwisk rbczych wynika ze wskazówek Użytkwnika kńcweg, przy czym ich stateczna i precyzyjna lkalizacja pwinna być ustalna z wyknawcą kablwania przed rzpczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym, teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta i rzszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantwać pwtarzalne parametry minimum kategrii 6 raz ptwierdzić zgdnść parametrów elektrycznych prpnwanych mdułów gniazd z bwiązującymi nrmami wymagane jest na etapie ferty przedstawienie dpwiednich certyfikatów wydanych przez niezależne labratria uwzględniające metdę kwalifikacji kmpnentów sieciwych deembedded; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów (dla transmisji danych); Wydajnść systemu ma mieć minimalne mżliwści transmisyjne zgdnie z bwiązującymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E; Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP kat.7 paśmie przenszenia 1200 MHZ w słnie trudnpalnej LSZH; Punkt kńcwy PEL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu) w uchwycie d sprzętu (45x45); Punkt kńcwy PEL dla zastswań zewnętrznych party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz półprzemysłwym IP44 (z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu) w uchwycie d sprzętu (45x45); W fazie prjektwej przy wykrzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranwanych kat.6 (knfiguracja pierwtna) system ma mieć minimalne mżliwści transmisyjne zgdnie z bwiązującymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E; System ma pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla raz pnwnej terminacji kabla na złączu; Budwa systemu ma gwarantwać mżliwść zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg interfejsu, który mże być wymieniny w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych/innych mżliwści

8 transmisyjnych, zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie mże pwdwać zmiany stałeg zakńczenia kabla i jeg rzszycia, a ma być realizwana np. przez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza; System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; System kablwania miedzianeg ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45, 2xRJ45 1xzłącze F; Budynek składający się z czterech kndygnacji (piwnica, parter, I Piętr raz Pddasze) bsługiwany jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscwiny na Pddaszu w pmieszczeniu nr 58, zbudwany zstały w parciu szafę stjącą 42U 19 wymiarach 800x800mm c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; System kablwania telefniczneg ma być prwadzny kablem nieekranwanym kat.3 w słnie niepalnej LSZH i zakńczny w punkcie dystrybucyjnym na panelu telefnicznym RJ45; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym, zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 1 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN :2009. Wszystkie pdsystemy, tj. system kablwania lgiczneg i telefniczneg muszą być pracwane (tj. zaprjektwane, wyknane i wdrżne d ferty rynkwej) przez prducenta jak kmpletne rzwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedpuszczalne jest stswanie rzwiązań składanych d różnych dstawców kmpnentów (różne źródła dstaw kabli, mdułów gniazd RJ45, paneli, kabli krswych, itd). Prducent ferwaneg systemu kablwania strukturalneg musi spełniać najwyższe wymagania jakściwe ptwierdzne następującymi prgramami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium Verificatin Prgram. Wszystkie kmpnenty systemu kablwania mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN :2002, PN-EN :2004, IEC :2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Prducent systemu musi przedstawić dpwiednie certyfikaty niezależneg labratrium, np. DELTA Electrnics, GHMT, ETL SEMKO ptwierdzające zgdnść wszystkich elementów systemu z wymieninymi w tym punkcie nrmami. 10. Opis struktury systemu kablwania Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w nw prjektwanych kanałach kablwych; 2. w pmieszczeniach, d punktu lgiczneg natynkw w kanale PCV (należy zastswać sprzęt z uchwytem 45x45). Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSZH (LS0H). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku

9 traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie, należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm lub stswać metalwe przegrdy. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż Knfiguracja punktu lgiczneg. Punkt lgiczny PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu), mntwanym w uchwycie d sprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny pwinien zawierać płytę człwą prstą z ramką mntażwą 45mm, ekranwaną puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsażną w złącze mdularne wydajnści 2GHz. Ddatkw pwinny znajdwać się zaciski umżliwiające ptymalne wyprwadzenie kabla i kntakt ekranu raz etykieta piswa. Mntaż gniazda pdtynkiem z uchwytem i ramką 45x45. Rys.1. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne 2GHz Rys.2. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne 2GHz półprzemysłwe IP44 Uniwersalne ekranwane złącze 8-pzycyjne 2GHz zstał zaprjektwane d współpracy z drutem miedzianym średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg PiMF - S/FTP lub F/FTP impedancji falwej 100 Ω. Prces zarabiania kabla na złączu krawędziwym wymaga zastswania: - narzędzia d twierania tylnej pkrywy budwy metalizwanej raz wzrnika długści i rzmieszczenia par kabla - uchwytu mntażweg złącza

10 Zalecane jest zastswanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygtwany) kabel transmisyjny na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. Wybór interfejsu kńcząceg kabel zależy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg (widk pniżej). Gniazd ma być zgdne ze standardem uchwytu sprzętu elektrinstalacyjneg (45x45mm) i zawierać zacisk zapewniający ptymalne mcwanie kabla i kntakt ekranu. Gniazd w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w ramkach 45x45 w puszkach natynkwych. Widk Punktu Lgiczneg pkazan na rysunku pniżej. Rys. 3. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). Rys. 4. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). Rys. 5. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) ze względu na dstępne becnie urządzenia aktywne na rynku należy sknfigurwać gniazda kńcwe tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki pjedyncze 1xRJ45 kat.6 i wkładki 2xRJ45 1xzłącze F.

11 10.3. Okablwanie pzime. Zadaniem instalacji lgicznej jest zapewnienie transmisji głsu raz danych pprzez kablwanie Klasy E / Kategrii 6 wymóg Użytkwnika kńcweg. Instalacja lgiczna bejmuj 143 ekranwane try miedziane. Minimalne wymagania elementów miedzianych kablwania strukturalneg t Kategria 6 (kmpnenty)/klasa E (wydajnść całeg systemu). Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 8mm (c determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSZH, LS0H). Ekran takieg kabla ma być zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min.1300mhz. W celu zagwarantwania najwyższej jakści płączenia przede wszystkim pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach muszą być zarabiane za pmcą standardwych narzędzi instalacyjnych tj. zgdnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Prces mntażu ma gwarantwać najwyższą pwtarzalnść. Maksymalny rzplt pary transmisyjnej na złączu mdularnym (umieszcznych w zestawach instalacyjnych) nie mże być większy niż 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania.

12 Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji: Kabel PiMF 1200MHz Zgdnść z nrmami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , Średnica przewdnika: Średnica kabla Minimalny gięcia Waga zewnętrzna Temperatura pracy prmień Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 23 AWG (Ø 0,58mm) 7,9 mm 45 mm 50 kg/km -20ºC d +70ºC -5ºC d +70ºC LSZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa siatka miedziana Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP 1200MHz użyteg w prjekcie. Rys. 6 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1200MHz Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia 1200MHz (rbcze) Impedancja MHz: 100 ±15 Ohm Vp 74% Tłumienie: 67,3dB przy 1200MHz; 70,9dB przy 1300MHz

13 NEXT PSNEXT PSELFEXT RL: ACR: Rezystancja izlacji 56dB przy 1,2GHz 80dB przy 1200MHz; 78dB przy 1300MHz 38dB przy 1200MHz; 30,3dB przy 1300MHz 22dB przy 1200MHz; 22dB przy 1300MHz 37dB przy 1200MHz; 27dB przy 1300MHz min. 5 GOhms / km Rezystancja przewdnika max. 16,5 Ohms /100m Pjemnść wzajemna 44 nf / km Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użyteg w prjekcie. Kable należy zakńczyć na panelach krswych wypsażnych w 24 ekranwane prty zawierające ekranwane złącze mdularne wydajnści minimum 2GHz umieszczne w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza 2GHz ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza. Niezależnie d teg sam uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranwane i budwa teg złącza ma zapewnić kntakt z ekranami pjedynczych par transmisyjnych. Panele uniwersalne 2GHz pwinny psiadać również zintegrwane prwadnice na kable zapewniające ptymalne pdtrzymanie, wyprwadzenie i mcwanie kabla raz zacisk uziemiający. Rys.7 Ekranwany panel krswy uniwersalny 24 prt 2GHz, HD Dzięki takiej knstrukcji w uniwersalnym ekranwanym złączu mdularnym mżna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim interfejsem kńcwym. W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) należy sknfigurwać prty w panelu tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki pjedyncze 1xRJ45 kat.6, 2xRJ45 1xzłącze F. Sieć telewizyjna w systemie ACO dstępna jest wkładka TV dająca mżliwść przesyłania sygnałów TV i Vide. Wkładka ta daje mżliwść przesyłania przez system kablwania strukturalneg sygnałów z kamer i dtwarzaczy vide, jak również TV analgwej i sygnałów radiwych w paśmie aż d 862MHz. Dla sygnałów satelitarnych i technlgii CATV standardwym interfejsem jest złącze typu F. Psiada n dbre parametry aż d 2GHz. Dpaswanie impedancji pmiędzy 75Ω (kabel kncentryczny) a 100Ω (skrętka) realizwane jest na wkładce ACO TV.

14 Dla transmisji i dystrybucji sygnałów TV pprzez media kablwe lub systemy ziemskie dstępne są następujące kanały/zakresy częsttliwści. Z pwdów eknmicznych większść kanałów transmitwanych pprzez szerkpasmwe sieci kablwe używa pasma pniżej 450MHz, a w sieciach ziemskich jest t pasm pniżej 600MHz. Nadajniki TV nrmalnie pracują z sygnałem wyjścia na pzimie 75dBuV. Odbirniki, aby przeprwadzić pprawną reknstrukcję sygnału pwinny psiadać czułść 55dBuV. Oznacza t, że tłumienie płączenia nie pwinn przekraczać 20dB. Dlateg też w przypadku pasywneg płączenia zbudwaneg w parciu kabel PiMF 600MHz (kategria 7) nie pwinny zstać przekrczne następujące dległści: * przy użyciu kabla 1200MHz dległść mże zstać pdwjna. W celu pwiększenia maksymalnych dległści dla dedykwanych zakresów częsttliwści (aby skmpenswać tłumienie) mgą zstać zastswane przedwzmacniacze TV z dpaswaniem pzycji nachylenia. Rzpatrując maksymalną dpuszczalną amplitudę sygnału 105dBuV, w punkcie dystrybucyjnym mże zstać wykrzystany przedwzmacniacz z wzmcnieniem d 30dB. Wynikiem takiej peracji maksymalna dległść transmisyjna w zakresie częsttliwści 862MHz mże wynieść 80m a w zakresie 600MHz nawet 90m, a więc tyle ile wynsi maksymalna dległść dla kablwania pzimeg zgdnie z ISO/IEC11801 i EN (graniczne przez maksymalną dległść dpuszczną dla płączenia w kablwaniu pzimym przez ISO/IEC i EN 50173) Należy zwrócić uwagę na fakt, że sygnały na wejściu dbirnika nie pwinny wykraczać pza ramy pzimu czułści urządzenia. Sygnały na wejściu dbirnika mgą zmieniać się w zakresie d 55dBuV d 77dBuV. Pniżej 55dBuV stsunek sygnału d szumu staje się zbyt mały, natmiast pwyżej 72dBuV następuje efekt przesterwania dbirnika Sieć telefniczna. Przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg. Kable płączeniwe z nw prjektwanej Centrali telefnicznej należy rzszyć w punkcie dystrybucyjnym na panelu telefnicznym psiadającym 25 i 50 prtów RJ45 z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Złącze IDC pwinn umżliwiać rzszycie kabla średnicy żyły mm. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu.

15 Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t dpwiednieg krswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ Punkt dystrybucyjny. Prjektwaną instalację kablwania strukturalneg bsługują: - Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) 236 linii kablwania strukturalneg Główny Punkt Dystrybucyjny szafa stjąca typu 42U x800mm, ustawine na ckle wyskści 100mm i płączne bkami. Szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wypsażenie szafy ma być zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d prjektu Parametry i właściwści kablwania kablwanie pzime miedziane Rdzaj sieci: Rdzaj kabla: ekranwana S/FTP 1200MHz Kategria kmpnentów: Kat. 6, 7 wg PN-EN :2009 Dcelwa wydajnść systemu: Klasa F wg PN-EN :2009 Dcelwe pasm przenszenia: Typ instalacji: Rzprwadzenie kabli na krytarzu: Dprwadzenie kabli d PEL-a: Mntaż PEL-a: Ilść RJ45 ekranwanych Kat 6: 143 Średnia długść kabla: Całkwita długść kabla S/FTP 1,2GHz: 600 MHz natynkwy kryta kablwe kryta kablwe uchwyt 45x45 35m 5000m Wymagania gwarancyjne Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwiswą ferwaną Użytkwnikwi kńcwemu (Inwestrwi) przez prducenta kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania d główneg punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg wraz z kablami krswymi i przyłączeniwymi, w tym również kablwanie szkieletwe i pzime, zarówn dla prjektwanej części lgicznej, jak i telefnicznej.

16 Należy zapewnić bjęcie wyknanej instalacji gwarancją systemwą prducenta, gdzie kres gwarancji udzielnej bezpśredni przez prducenta nie mże być krótszy niż 25 lat (Użytkwnik wymaga certyfikatu gwarancyjneg prducenta kablwania udzielneg bezpśredni Użytkwnikwi kńcwemu i stanwiąceg 25-letnie zbwiązanie gwarancyjne prducenta w zakresie dtrzymania parametrów wydajnściwych, jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych wszystkich elementów ddzielnie i całeg systemu kablwania). 25 letnia gwarancja systemwa prducenta ma bejmwać: - gwarancję materiałwą (Prducent zagwarantuje, że jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź 25-letniej eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów przez kres 25 lat będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymgi stawiane przez nrmę ISO/IEC Am. 1, 2 dla klasy E); - gwarancję aplikacji (Prducent zagwarantuje, że na jeg systemie kablwania przez kres 25 lat będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i pracwane w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania klasy E (w rzumieniu nrmy ISO/IEC Am. 1, 2). Okres gwarancji ma być standardw udzielany przez prducenta kablwania, tzn. na warunkach ficjalnych, gólnie znanych, dstępnych i publikwanych. Tym samym świadczenia specjalnie wydłużnych kresach gwarancji wystawine przez prducentów, dstawców, dystrybutrów, pśredników, wyknawców lub innych nie są uznawane za wiarygdne i równważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczny jest d dnia, w którym pdpisan prtkół kńcweg dbiru prac i prducent kablwania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dstarczenia raz ujawnienia prcedury, jak również zapznania Użytkwnika/Inwestra z prawami, bwiązkami i graniczeniami gwarancji, wyknawca ma psiadać umwę zawartą bezpśredni z prducentem kablwania (tj. prducentem wszystkich elementów systemu kablwania) regulującą uprawnienia, prcedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkwnikwi przez prducenta kablwania raz zbwiązania każdej ze strn. Pnadt wyknawca ma psiadać dyplmy ukńczenia trzystpniweg kursu kwalifikacyjneg przez zatrudninych pracwników w zakresie 1. instalacji, 2. pmiarów, nadzru, wykrywania raz eliminacji uszkdzeń raz 3. prjektwania kablwania strukturalneg, zgdnie z nrmami międzynardwymi raz prcedurami instalacyjnymi prducenta kablwania. Dkumenty mają być przedstawine Zamawiającemu przed pdpisaniem umwy. Dyplmy sprządzne w języku bcym należy dstarczyć wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. P wyknaniu instalacji firma wyknawcza pwinna zgłsić wnisek certyfikację systemu kablwania d prducenta. Przykładwy wnisek pwinien zawierać: listę zainstalwanych elementów systemu zakupinych w autryzwanej sieci sprzedaży w Plsce, imienną listę pracwników wyknujących instalację (ukńczny kurs 1 i 2 stpnia), wyciąg z dkumentacji pwyknawczej pdpisanej przez pracwnika pełniąceg funkcję nadzrującą (np. Kierwnik Prjektu) z ukńcznym kursem 3 stpnia raz wyniki pmiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjneg (Permanent Link/Channel) wszystkich trów transmisyjnych według nrm ISO/IEC Am. 1, 2.

17 W celu zagwarantwania Użytkwnikwi najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja pwinna być nadzrwana w trakcie budwy przez inżynierów ze strny prducenta raz zweryfikwana niezależnie przed dbirem technicznym Administracja i dkumentacja Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na gniazdach kńcwych: A/B/C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer prtu w panelu Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na panelach krswych: A/B, gdzie: A numer pmieszczenia B numer gniazda w pmieszczeniu Pwyknawcz należy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji należy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych Odbiór i pmiary sieci. Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów na zgdnść parametrów z wymaganiami nrm Klasy E/ Kategrii 6 wg bwiązujących nrm. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknać kmplet pmiarów pis pmiarów części miedzianej 1.1. Pmiary należy wyknać miernikiem dynamicznym (analizatrem), który psiada prgramwanie umżliwiające pmiar parametrów według aktualnie bwiązujących standardów. Analizatr pmiarów musi psiadać aktualny certyfikat ptwierdzający dkładnść jeg wskazań Analizatr kablwania wykrzystany d pmiarów sieci musi charakteryzwać się minimum III pzimem dkładnści Pmiary należy wyknać w knfiguracji pmiarwej kanału transmisyjneg (przy pmcy adapterów typu Channel) dająca w wyniku analizę całeg łącza, które znajduje się w ścianie, łącznie z kablami krswymi raz ddatkw, na życzenie Użytkwnika, należy przeprwadzić pmiary w knfiguracji łącza stałeg (wykrzystać

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo