ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ Zagspdarwanie terenu Opis wyknania rbót Uwagi kńcwe INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME OKABLOWANIE PIONOWE PUNKT DYSTRYBUCYJNY ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE URZĄDZENIA AKTYWNE ZASILANIE PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH Opis gólny Ochrna d prażeń, instalacja płączeń wyrównawczych Uwagi kńcwe WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA RYSUNKI... 45

2 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt budwa instalacji sieci teleinfrmatycznej w budynkach Centrum Medyczneg w Łańcucie Sp. z.. wraz z rzbudwą wewnętrznej instalacji elektrycznej raz remntem i budwą dcinków kanalizacji teletechnicznej. Dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zakres niniejszeg prjektu party jest na definicjach, specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem (prjektwaniem) kablwania, pwłane w prjekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika infrmatyczna - Implementacja i bsługa kablwania w zabudwaniach użytkwych - Część 3: Testwanie kablwania światłwdweg; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie dbircze PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrna przeciwprażeniwa PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-EN :2002 Światł i świetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 miejsca pracy we wnętrzach 2

3 PN-EN Oświetlenie stswane świetlenie awaryjne (tłumaczenie nrmy eurpejskiej). PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izlacyjne i łączenie PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastswanie śrdków chrny zapewniających bezpieczeństw. Pstanwienia gólne. Śrdki chrny przed prażeniem prądem elektrycznym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrna przed przepięciami. Ochrna przed przepięciami atmsferycznymi lub łączeniwymi PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Dbór i mntaż wypsażenia elektryczneg. Pstanwienia gólne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Dbór i mntaż wypsażenia elektryczneg. Uziemienia i przewdy chrnne PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Dbór i mntaż wypsażenia elektryczneg. Obciążalnści prądwe długtrwałe przewdów. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Dbór i mntaż wypsażenia elektryczneg. Aparatura rzdzielcza i sterwnicza. Urządzenia d dłączania izlacyjneg i łączenia PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Wymagania dtyczące specjalnych instalacji lub lkalizacji. Wymagania dtyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych pisanych w dkumentacji prjektwej, a zdefiniwane przez dkumenty wskazane pwyżej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801: WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA Ilść i lkalizację nw prjektwanych stanwisk rbczych przyjęt na pdstawie aktualnej dla daty wyknywania dkumentacji wytycznych Użytkwnika. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta; Należy zbudwać kanalizację teletechniczną umżliwiającą płączenie wszystkich szaf PPD d GPD; Należy zasilić wszystkie nwe szafy PPD z najbliższych tablic piętrwych; Należy przewidzieć zapas kabla światłwdweg p bu strnach zakńczenia kabla długści 25m umieszczne na stlarzach dedykwanych dla zapasu kabla; 3

4 Przewidzian urządzenia aktywne w szkielecie 10GBs i kńcwymi klientami 1GBs. Należy sknfigurwać urządzenia dla całeg systemu według wytycznych inwestra(knfiguracja sieci, VLANów, reguł ); Aby inwestr mógł w świadmy spsób zarządzać dalszą pracą systemu należy zapewnić dwóm infrmatykm z Centrum Medyczneg szklenie instalatrskie AMPACT I u prducenta zainstalwaneg sprzętu pasywneg sieci strukturalnej umżliwiające certyfikwać system i udzielić 25 letniej gwarancji kmpnentwej raz szklenie zarządzania urządzeniami aktywnymi. Ddatkw należy dstarczyć miernik LinkRunner AT Netwrk Aut-Tester w celu weryfikacji sieci w przyszłści. Każdą szafę PPD i GPD dpsażyć w UPS 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; Okablwanie pzime ma być prwadzne 4-parwym pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7 ISO (wymagane znaczenie na kablu) w słnie trudnpalnej typu LSFRZH (40 minut dprnści na działanie gnia wymagany certyfikat na zgdnść z nrmą EN lub IEC ); Okablwanie pzime w budynkach bsługiwane jest przez nw prjektwane Punkty Dystrybucyjne (szafy wiszące 18U i szafy stjące dystrybucyjne 42U 19 wymiarach zew. 800x1000 ustawine na ckłach wyskści 100mm) w nw wskazanych lub istniejących miejscach istniejących szaf dystrybucyjnych c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; Punkt lgiczny stanwi zakńczenie dla 1 lub 2 kabli transmisyjnych, zbudwany zstał w parciu ekranwane mdularne gniazd RJ45 kat. 6 A (system zamknięty) lub jedn uniwersalne gniazda systemu twarteg, pzwalające na reknfigurację ilści i typów interfejsów raz zmianę wydajnści w zależnści d ptrzeb Użytkwnika; Minimalne wymagania elementów kablwania miedzianeg i światłwdweg w t wydajnść całeg systemu na pzimie 10Gb/s (10GBase-T) w wersji ekranwanej. Prjektuje się ekranwany system kablwania miedzianeg spełniające wymagania dla kat.6 A ISO; System kablwania szkieletweg światłwdweg ma psiadać wydajnść 10GBs wg. PN-EN : 2011 i być wyknany w parciu interfejs LC; Okablwanie szkieletwe światłwdwe w Serwerwni zaprjektwane zstał w parciu kabel szkieletwy SM uniwersalny 12x9/125/250µm, dys.chrm. 3.5/18, tłumienie 0.38/0.24dB, luźna tuba, żel, ULSZ,; Okablwanie szkieletwe zaprjektwane zstał w parciu Kabel S/FTP (PiMF) kat.7, 4 pary 23AWG, Okablwanie telefniczne zaprjektwan, jak przygtwane dla technlgii IP; Okablwanie systemu światłwdweg w szafach dystrybucyjnych ma być zrealizwane w parciu adapter LC duplex OS2; Zakńczenia włókien światłwdwych w przełącznicach wyknać w technlgii spawania pigtaila w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk,; Adaptery światłwdwe LC mają psiadać ceramiczny element dpaswujący, a złącza ferrulę ceramiczną,; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i zstał wstępnie sklasyfikwane, jak M 1 I 1 C 1 E 2 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : 2011, jednak z pwdu 4

5 dużeg natężenia instalacji, ich wzajemneg ddziaływania raz bezpieczeństwa należy zbudwać system ekranwany; Czas wyknywania prac, jak również ich harmngram, pwinny być wcześniej ustalne z Inwestrem w celu zapewnienia pełnej dstępnści i prduktywnści przebudwywanych stanwisk pracy; Należy uwzględnić przepięcie serwerów d nwej lkalizacji w jak najkrótszym czasie zatrzymania ich pracy; D czasu przełączenia na nwą sieć strukturalną, bie instalacje pwinny być czynne, stąd demntaż kablwania musi dbywać być sukcesywnie p wyknaniu stswnych przełączeń na nwą instalację; Trasy kablwe w krytarzach należy prwadzić krytkami kablwymi wymiarach 150x42 (w miejscach sufitu pdwieszaneg) lub listwami wymiarach 150x65 (bez sufitu pdwieszaneg). W pmieszczeniach, gabinetach i pkjach należy użyć list kablwych wymiarach 60x40.1. Lkalizacja prwadznych tras kablwych, w przypadkach ewentualnych klizji pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie przebicia pmiędzy kndygnacjami raz pmieszczeniami pwinny zstać zabezpieczne masą gnichrnną. Przepust d istniejącej i nwej Serwerwni należy zabezpieczyć za pmcą przepustów gnichrnnych; Wszystkie materiały z rzbiórki (kable, krytka, itp.) pwinny zstać bezzwłcznie wywiezine z terenu Zamawiająceg przez Wyknawcę na kszt własny. System mdularny (zamknięty) kat. 6 A : Okablwanie ma być zrealizwane w parciu ekranwane mduły gniazd RJ45 kat.6 A dwuelementwe, z autmatycznym (sprężynwym) 360 zaciskiem ekranu kabla; Należy zastswać panele krswe wys. 1U, niezaładwane na 24 ddzielne mduły ekranwane. Panele maja mieć mżliwść uruchmienia funkcji mnitringu stanu płączeń fizycznych, być wypsażne w sensry kntaktwe raz interfejs wyjściwy d analizatrów; Mduł gniazda ze stałym interfejsem RJ45 Kat.6 A należy zamcwać w prstej płycie człwej 45x45mm w uchwycie d sprzętu typu Msaic, umieszcznej w ramce wielkrtnej na krycie kablwym. Pdczas mntażu należy stswać puszki izlacyjne; System uniwersalny (twarty): Kabel należy zakńczyć trwale na ekranwanym złączu typu 110, zarabianym metdą narzędziwą; Punkt kńcwy PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym (z mżliwścią wielkrtnej wymiany wkładki, jak interfejsu kńcweg lub reknfiguracji transmisji d innych ptrzeb; bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu typu 110). Gniazda uniwersalne należy zamntwać na krycie kablwym w 2 ddzielnych uchwytach d sprzętu typu Msaic (45x45) w ramce wielkrtnej, bk mdułu gniazda systemu zamknięteg; Panel krswy w szafie kablwej ma być wypsażny w 8 ekranwanych prtów zawierających ekranwane złącze mdularne typu 110, umieszczne w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza typu 110 ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza; 5

6 System ma psiadać ptwierdzną wydajnść Klasy F A, natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez bwiązujące dkumenty nrmalizacyjne jak również uwzględniać zastswania wykraczające pza zakres standaryzacji kablwania; W knfiguracji pierwtnej d uruchmienia systemu, należy zapewnić minimalne mżliwści transmisyjne Kat.6 A / Klasa E A, pprzez umieszczenie w każdym uniwersalnym gnieździe systemu twarteg, wymiennej ekranwanej wkładki ekranwanych 1xRJ45 kat.6 A ; Aby zagwarantwać pwtarzalne parametry minimum kategrii 6 A raz ptwierdzić zgdnść parametrów elektrycznych prpnwanych mdułów gniazd z bwiązującymi nrmami wymagane jest na etapie ferty przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytwane niezależne labratria (np. GHMT, Delta) ptwierdzające zgdnść systemu/kmpnentu z wymaganiami Nrmy międzynardwej, tj. ISO/IEC 11801; System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; Płączenia systemu uniwersalneg / twarteg mają pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla i pnwnej terminacji kabla na złączu raz bez ptrzeby wymiany lub ddawania paneli krswych. Rzbudwa nie mże być realizwana przez rzdzielne (rzparwane) kable krswe; System kablwania miedzianeg ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45, 4xRJ45; System uniwersalny ma gwarantwać mżliwść zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg interfejsu (np. typu RJ45, RS-485, Tera TM, ARJ45, F), który mże być wymieniny w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych/innych mżliwści transmisyjnych, zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie mże pwdwać zmiany stałeg zakńczenia kabla i jeg rzszycia, a ma być realizwana np. przez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza; 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ 1.1 Zagspdarwanie terenu Prjektwane dcinki kanalizacji Trasę przebiegu prjektwanych dcinków kanalizacji pmiędzy budynkami nr 9 i 13a raz budynkiem nr 1 i budynkiem nr 7. Kanalizację wyknać jak dwutwrwą Ø110. Na załmie trasy stswać studnie SKR-1. Studnia będzie wypsażna w pkrywę typu ciężkieg raz kmplet wsprników. Istniejącą sieć kablwą niskieg napięcia, sieć wdciągwą, kanalizacyjna raz istniejący gazciąg należy chrnić w miejscu skrzyżwania z prjektwaną kanalizacją teletechniczną rurą dwudzielną A160PS, ddatkw w miejscu skrzyżwania z gazciągiem prjektwaną kanalizację teletechniczną zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A160PS. P zakńczeniu prac należy wyknać kntrlę drżnści kanalizacji kablwej na pdstawie ględzin Rzbudwywane dcinki kanalizacji Istniejącą kanalizację rzbudwać ddatkwy kanał Ø110, wyknując ddatkwe twry w istniejących studniach, które p bsadzeniu należy zabetnwać. W zakres rbót wchdzi także uprządkwanie istniejąceg kablwania stsując uchwyty dwukablwe. Uszkdzne pkrywy studni należy wymienić. W miejscu skrzyżwania z gazciągiem prjektwany kanał 6

7 kanalizacji teletechnicznej zabezpieczyć rurą dwudzielną A160PS. P zakńczeniu prac należy wyknać kntrlę drżnści kanalizacji kablwej na pdstawie ględzin. Przekrczenia pd jezdniami i chdnikami wyknać demntując istniejącą pwierzchnię z kstki brukwej raz asfaltu. Dalej rzkpy wyknać wyłącznie ręcznie z uwagi na istniejące uzbrjenie pdziemne raz mżliwe niezinwentaryzwane uzbrjenie. P wyknaniu prac teren dprwadzić d stanu pierwtneg, łącznie z bsianiem trawą rzkpanych terenów zielnych. 1.2 Opis wyknania rbót D budwy kanalizacji kablwej należy użyć rur RHDPEm 110 x5,5. Rury kanalizacji kablwej należy układać na takiej głębkści by minimalne ich przykrycie ziemią liczne d pzimu pwierzchni d górnej pwierzchni rur wynsił 0,6m. Przy przejściach pd drgą przykrycie nie pwinn być mniejsze d 0,8m. Skrzyżwanie z gazciągiem wyknać zgdnie z PN-91/M Wszystkie rbty ziemne przy skrzyżwaniach i zbliżeniach linii d istniejących gazciągów należy wyknywać ręcznie pd nadzrem służb Zakładu Gazwniczeg. Rbty ziemne raz układanie ciągów kanalizacji należy wyknać zgdnie z nrmą zakładwą ZN-96 TP S.A.-012, uszczelnienie kńców rur pwinn być wyknane zgdnie z ZN-96 TP S.A Kanalizacja kablwa wprwadzna d budynku pwinna być ułżna ze spadkiem nie mniejszym d 0,5% w kierunku studni kablwych. Od zewnątrz wprwadzenia zabezpieczyć masą przeciwwilgciwą np. STOPAQ. P wprwadzenia kabli d wewnątrz kanalizację uszczelnić masą niepalną CP611 lub Uwagi kńcwe Rbty budwlan-mntażwe należy prwadzić zgdnie z pstanwieniami Prawa Budwlaneg (Ustawa z dnia 7 lipca Dz. U. Nr 89 pz. 414), a w szczególnści przed przystąpieniem d rbót inwestr winien: pwiadmić właściwy Urząd terminie rzpczęcia rbót przekazać Wyknawcy z udziałem użytkwnika sieci plac budwy dknać zgłszenia d dyspnentów urządzeń pdziemnych celem uzyskania szczegółwych wskazówek i nadzru. Całść rbót wyknać zgdnie z aktualnie bwiązującymi nrmami i przepisami t.j.: przepisami BHP, nrmami branżwymi bwiązującymi w TP S.A., a w szczególnści: ZN-96/TP S.A.-029 Telekmunikacyjne sieci miejscwe. Telekmunikacyjne kable miejscwe izlacji i pwłce pliestrwej, wypełnine. ZN-96/TP S.A.-027 Telekmunikacyjne sieci miejscwe. Linie kablwe trach miedzianych. ZN-96/TP S.A.-011 Telekmunikacyjna kanalizacja kablwa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TP S.A.-023 Telekmunikacyjna kanalizacja kablwa. Studnie kablwe. ZN-96/TP S.A.-041 Telekmunikacyjna kanalizacja kablwa. Zabezpieczne pkrywy studni kablwych, ddatkwe (wewnętrzne) ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżwania linii telekmunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrjenia terenweg. ZN-96 TP S.A.-033 Obudwy zakńczeń kablwych. ZN-96 TP S.A.-036 Urządzenia chrny ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (chrnniki). ZN-96 TP S.A.-037 Systemy uziemiające biektów telekmunikacyjnych. Wszystkie prace należy wyknać zgdnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw chrny śrdwiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 pz. 902 tekst ujednlicny) i USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. dpadach (Dz. U. Z 2001 nr 62, pz. 628 z późniejszymi zmianami). 7

8 5. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE) Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w nw prjektwanych kanałach kablwych w przestrzeni sufitu pdwieszaneg; 2. w krytarzach, w nw prjektwanych listwach kablwych w przestrzeni bez sufitu pdwieszaneg; 3. w pmieszczeniach biurwych, d punktu lgiczneg natynkw w kanałach kablwych (należy zastswać sprzęt z uchwytem Msaic); Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSFRZH (ang. Lw Smke Fire Retardant Zer Halgen), tzn. testwany w pełnym gniu przy pdtrzymaniu transmisji przez min. 40min. Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 3mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania szkieletweg (pinweg). Trasy kablwe pinwe należy udrżnić a następnie zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na kanałach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pinw. Wszystkie kable należy znaczyć tzn. jednznacznie zaadreswać na etapie mntażu w spsób nie pwdujący uszkdzeń zarówn funkcji słn zewnętrznych, jak i knstrukcji elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienine znaczenia mają być widczne w miejscach rewizyjnych raz przy wprwadzeniu kabli d szaf kablwych. Adresacja kabli ma być zaznaczna na dkumentacji pwyknawczej. 8

9 Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 5.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt lgiczny PL zamknięty mdularny party zstał na płycie człwej skśnej. Płyta człwa ma psiadać samzamykające (p wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzwe raz (w celach piswych) w górnej części, widcznej dla Użytkwnika, ple pzwalające na wprwadzenie pisu każdeg mdułu gniazda (numeracji prtu) ddzielnie przy czym pisy muszą być zabezpieczne przeźrczystymi pkrywami (chrniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta człwa ma być zgdna ze standardem uchwytu typu Msaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalnści i mżliwści adaptacji d dwlneg systemu i linii wzrniczej sprzętu elektrinstalacyjneg dwlneg prducenta. Rys.1a. Przykład płyty człwej 1xRJ45 Rys.1b. Przykład płyty człwej 1xRJ45 W pisane płyty człwe należy zamntwać jeden lub dwa ekranwany dwuelementwy mduł gniazda RJ45 kat.6 A. Ze względu na kniecznść zapewnienia przestrzeni pd zakńczenia d innych zastswań należy zastswać mduł RJ45 wymiarach nie większych niż: 14,48x20,62x31,82mm. Mduł gniazda RJ45 ma psiadać pełne ekranwanie i knstrukcję dwuelementwą, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 raz złączami IDC dla par transmisyjnych i bcznymi strzami d dcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) raz części tylnej (zintegrwanej prwadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynwym samzaciskwym uchwytem 360 kabla ekranwaneg na całym bwdzie kabla). Ekranwana, asymetryczna metalwa budwa (w frmie dlewu, zarówn na części przedniej i tylnej) pdczas mntażu gniazda ma się składać w szczelną całść, twrząc zintegrwaną i szczelną klatkę Faradaya, zabezpieczną knstrukcyjnie nawet przed zakłóceniami pchdzącymi d mdułów gniazd zainstalwanych w jednym rzędzie. Knstrukcja mdułu i uchwytu ekranu nie mże zniekształcać knstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwść instalacji 9

10 raz gwarantwać najwyższe parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy mduł gniazda RJ45 psiadał mżliwść uniwersalneg terminwania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy mduł ma być zarabiany narzędziami. Zalecane jest, wykrzystanie d mntażu takich narzędzi, które pprzez jeden ruch narzędzia, zapewniają krótkie rzplty par - max.6mm (a przez t najlepsze mżliwe siągi transmisyjne) raz dużą pwtarzalnść i szybkść zarabiania. Mduły ekranwane gniazd RJ45, mają umżliwiać terminację drutu miedzianeg średnicy d 0,51 d 0,65mm (24 22 AWG). Rys.2. Przykładwa budwa mdułu gniazda wymaganeg d zabudwy Charakterystyka transmisyjna mdułu gniazda RJ45 ma być ptwierdzna przez certyfikaty wystawine przez niezależne akredytwane labratrium i testów przeprwadznych w paśmie częsttliwści d minimum 500HMz, zgdnie z wymaganiami transmisyjnymi nrm specyfikujących Klasę E A /Kategrię 6 A. Specyfikacja referencyjna mdułu gniazda RJ45 Obudwa gniazda raz matrycy Odlew ze stpu cynkweg Styk ekranu Stal nierdzewna Styki gniazda RJ-45 Stp miedziw-berylwy platerwany dmieszką złta w miejscu styku na pzstałej niklwany Styki złącza IDC Niklwany fsfrbrąz Charakterystyka elektryczna Napięcie przebicia 150V AC Charakterystyki mechaniczne Ilść cykli płączeniwych Minimum 750 cykli Średnica kabla Maksimum 9,0mm Średnica przewdnika - drut AWG Średnica przewdnika - linka AWG z maksymalną średnicą izlacji 1,6mm Temperatura pracy -40 C C Tabela 1. Specyfikacja mdułów gniazd RJ45 użytych w prjekcie Punkt lgiczny PL (system uniwersalny / twarty) party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym (z mżliwścią wielkrtnej wymiany interfejsu kńcweg i jeg knfiguracji w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu), mntwanym w uchwycie d sprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny ma zawierać: płytę człwą prstą z ramką mntażwą 45mm, ekranwaną puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsażną w złącze mdularne ze złączami 110. Ddatkw należy wykrzystać zaciski umżliwiające ptymalne wyprwadzenie i mcwanie kabla raz jeg ekranu a d właściwej identyfikacji etykietę piswą. Gniazda uniwersalne mntwać na kanałach kablwych z uchwytem i ramką d sprzętu 45x45 (typ Msaic). Należy przy tym zapewnić dpwiednią ilść miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w kanale kablwym. 10

11 Rys.3. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne skśne 2GHz Kabel transmisyjny S/FTP 1200MHz należy zakńczyć na uniwersalnym ekranwanym złączu 8-pzycyjnym 2GHz, akceptującym drut miedziany średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG). Prces zarabiania kabla na uniwersalnym złączu 110 wymaga zastswania standardweg narzędzia tzw. uderzeniweg lub narzędzia d złączy LSA+. Dpuszczalne jest zastswanie d mntażu narzędzi, które w jednym ruchu terminują trwale wszystkie (wcześniej przygtwane) żyły kabla transmisyjneg na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. D mntażu mżna wykrzystać uchwyt mntażwy i wzrnik długści raz rzmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściweg dstępu także narzędzie d twierania tylnej pkrywy gniazda. Należy zwrócić uwagę na zakńczenie indywidualnych ekranów par transmisyjnych. Prces mntażu ma pwtarzalnie gwarantwać najwyższe parametry. w tym celu maksymalny rzplt par transmisyjnych na ekranwanym uniwersalnym złączu mdularnym 110 nie mże być większy niż 6 mm. Taki zespół należy umieścić w ekranwanej budwie/składanej puszce Faraday a z autmatycznym, tzn. sprężynwym 360 O uchwytem ekranu kabla. Rys.4 Ekranwane złącze mdularne. Wybór rdzaju transmisji, wydajnści i funkcjnalnści a tym samym interfejsu kńcząceg kabel, zależy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg (widk pniżej). Gniazd uniwersalne w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w uchwytach i ramkach zgdnych ze standardem mcwania Msaic 45x45 Widk wymaganej knfiguracji Punktu Lgiczneg pkazan na pniższym rysunku. Rys. 5. Knfiguracja Punktu Lgiczneg 5.2 OKABLOWANIE POZIOME Otwarte kablwanie wymaga takiej knstrukcji elementów pasywnych kablwania, która zapewnia różne mżliwści wielkrtneg wprwadzania zmian reknfiguracyjnych, zmian 11

12 wydajnści kablwania, a nawet rzbudów ilści kanałów transmisyjnych pprzez zastswanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami). Wkładki wymienne mgą być zmieniane samdzielnie przez Użytkwnika, gdy tylk zajdzie taka ptrzeba. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na bliczne wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm (c determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSZH). Ekran takieg kabla jest zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min. 600MHz. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 7 A przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Opis: Zgdnść z nrmami: Średnica przewdnika: Liczba par kabla: Średnica zewnętrzna kabla: Minimalny prmień gięcia: Waga: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd.ii, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , TIA/EIA 568-B.2 IEC Cat. C (palnść) IEC część 1 (tksycznść) IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy) IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 23 AWG (Ø 0,57 mm) 4 (8 przewdów) 7,6 mm 45 mm 64 kg/km 12

13 Temperatura pracy: Temperatura pdczas instalacji: Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: -20ºC d +60ºC -0ºC d +50ºC LSZH klr biały RAL9010 jednstrnnie laminwana plastikiem flia aluminiwa plt ekranujący z siatki stalwej Tabela 2. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz. Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Rys. 6 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 600MHz Pasm przenszenia (rbcze): 600MHz Pasm przenszenia max.: 800MHz Impedancja MHz: 100 ±15 Ohm Vp: 78% Opóźnienie: 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz NEXT: 65dB przy 600MHz PSNEXT: 96dB przy 600MHz, 48dB przy 800MHz PSELFEXT: 58dB przy 600MHz; 51dB przy 800MHz RL: 17,3dB przy 600MHz, 27dB przy 800MHz ACR: min. 59dB przy 600MHz Rezystancja izlacji: 5 GOhm min. /km Rezystancja przewdnika: 140 Ohm max. /km Pjemnść wzajemna: 5,6 nf max. /100m Tabela 3. Charakterystyki transmisyjne kabla użyteg w prjekcie. Panel krswy systemu mdularneg zamknieteg. Kable należy zakńczyć na kątwym 24 prtwym ekranwanym panelu krswym mdularnym wyskści mntażwej 1U psiadającym mduły RJ45 mntwane indywidualne (pjedyncz) na płycie człwej panela, c zapewnia zwartą knstrukcję, łatwy mntaż, terminwanie kabli raz uniwersalne rzszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel nie mże wystawać przed stelaż mntażwy. Panel ma być wypsażny w regulwany i zdejmwany tylny wsprnik w celu łatweg układania kabli wypsażny w zatrzaskwy rganizatr. Panel ma zawierać zacisk uziemiający, raz ddatkw musi być wypsażny w mechanizm zapewniający autmatyczne uziemienie każdeg metalweg mdułu gniazda, bez kniecznści wyknywania ddatkwych prac 13

14 Rys.7 Ekranwany panel krswy niezaładwany na 24 mduły z funkcją autmatyczneg uziemiania Panele mają być wypsażne w mduły gniazd RJ45 Kat.6 A identyczne jak w gniazdach kńcwych Użytkwnika (punktach lgicznych). Mduły gniazd RJ45 i wymagania pisan wcześniej. Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy w celu zapewnienia ptymalneg prwadzenia wesprzeć na prwadnicy kabli, zawierającej 4 zatrzaskwe pkrywy-uchwyty, dpaswane d przekrjów mntwanych kabli. Panel krswy systemu uniwersalneg - twarteg. Kable transmisyjne systemu twarteg należy zakńczyć na panelach krswych 8 prtwych, zawierających uniwersalne gniazda z ekranwanymi złączami mdularne typu 110 wydajnści 2GHz. Knstrukcja prtów czyli uniwersalnych gniazd ma być adekwatna d knstrukcji i funkcjnalnści pisanych wcześniej gniazd naściennych w systemie twartym (i zawierać ekranwane złącze szeregwe 2GHz i pełną klatkę Faraday a z autmatycznym-sprężynwym mechanizmem mcującym kabel), Kable wyprwadzane z gniazd prtów panela na wprst pd kątem 180 O należy wesprzeć na tylnej prwadnicy panela, mcując je lekk za pmcą pasek kablwych, zaś sam panel uziemić wykrzystując zacisk uziemiający becny na prwadnicy tylnej W uniwersalnym ekranwanym panelu wypsażnym w złącza mdularne, mżna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim interfejsem kńcwym. W mmencie uruchmienia instalacji, w prtach panela należy umieścić wkładki pjedyncze typu 1xRJ45 kat.6 A. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa, zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami. Ddatkw panel ma mieć mżliwść rzbudwy sensry raz wyjście w każdej sekcji na analizatr pzwalające uruchmić system inteligentneg zarządzania wraz z mnitringiem infrastruktury teleinfrmatycznej. 5.3 OKABLOWANIE PIONOWE W punktach dystrybucyjnych należy zapewnić zapas kabli miedzianych d realizacji płączeń kńcwych długści minimum 2m. Zapas należy zrganizwać w szafie lub bk, mcując g na stelażu zapasu kabla. Wprwadzane kable d szaf dystrybucyjnych muszą być dpwiedni zrganizwane tak, aby zapewnić łagdne łuki, nrmatywne prmienie gięcia (brak załamań kabla) i knstrukcję zabezpieczającą przed samistnym przemieszczaniem się i defrmacją wiązki kablwej pd wpływem własneg ciężaru. Okablwanie szkieletwe światłwdwe łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizwane kablem światłwdwym jednmdwym 12 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej typu ULSZH z włóknami rdzeniu 9/125µm). Aby zapewnić mżliwść przesyłania nie tylk aktualnie stswanych prtkłów transmisyjnych, ale również długi kres działania sieci z dpwiednim zapasem pasma przenszenia jak medium transmisyjne należy zastswać kabel światłwdwy jednmdwy 9/125µm włóknami zalecanymi d transmisji 10-Gigabitwych. 14

15 Zastswane przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej zaprjektwan z interfejsem LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Opis: Zgdnść z nrmami: MINIMALNE WYMAGANIA DLA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO Światłwód jednmdwy z włóknami 9/125µm; IEC i (palnść) IEC (dprnść na wilgć) NES 713 (tksycznść), IEC (dprnść na kwaśne gazy), IEC 1034 część 2 (gęstść zadymienia) Knstrukcja: Właściwści mechaniczne: Parametry ptyczne: Temperatura pracy ( C): Osłna zewnętrzna: włókn 9/125µm w bufrze 250µm w luźnej tubie Liczba włókien/tub 12/1 24/4 48/4 Średnica zewnętrzna (mm) 6,4 11,5 11,5 Tłumienie 1310nm (db/km) -40 d +60 Ciężar (nm. kg/km) Tłumienie 1550nm (db/km) Naprężenia pdczas instalacji (N) Odprnść na zgniecenia (N/10cm) Min. prmień zgięcia pdczas instalacji (mm) Długść fali dcięcia (nm) < 0,38 < 0,22 <1260 ULSZH, klr żółty Tabela 3. Specyfikacja kabla SM użyteg w prjekcie Kable światłwdwe zaprjektwane d stswania w sieci szkieletwej mają się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie ( 9/125125µm w bufrze 250mm). W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna światłwdwe mają być znaczne przez prducenta na całej długści różnymi klrami, zaś słna zewnętrzna pwinna mieć klr specjalny dpuszcza się klr niebiesk-zielny (inne znaczenia t cyan, turkuswy, aqua) dla kabli OM4 i żółty dla OS2. Osłna zewnętrzna kabli światłwdwych zaprjektwanych d stswania w budynku ma być trudnpalna ULSZH (ang. Universal Lw Smg Zer Halgen), c ma być ptwierdzne certyfikatami i badaniami, ptwierdzającymi dprnść gniwą w czasie minimum 180 minutwej próby gniwej. Wymagane klry klejnść rzszycia i terminacji włókien kabla światłwdweg na panelu: 1. niebieski 7. czerwny 2. pmarańczwy 8. czarny 3. zielny 9. żółty 4. brązwy 10. filetwy 5. szary 11. różwy 15

16 6. biały 12. błękitny Uniwersalny panel krswy pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umżliwienia łatweg dstępu przy mntażu mdułów zatrzaskwych i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskwy, nie pwdujący kniecznści psiadania żadnych narzędzi d twarcia panela i wysunięcia szuflady mntażwej. Panel standardw ma być wypsażny w elementy zapasu włókna (prwadnice krzyżaki), dławiki d wprwadzania i utrzymania kabli raz przeźrczystą pkrywę górną. Rys.8 Uniwersalny panel zatrzaskwy kątwy na 4 mduły zatrzaskwe, 1U Światłwdwe kable krswe mają być zgdne z technlgią wdrżną przez prducenta wszystkich elementów kablwania, zapewniającą w przypadku zakńcznych złączy światłwdwych wymagane parametry gemetryczne i transmisyjne niezależnie d zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wyknane i testwane przez prducenta wszystkich elementów tru transmisyjneg. Kable krswe mają być wyknane z elementów (kabel, złącze), które są znaczne lg teg sameg prducenta (wytwórcy). Ze względu na wymagane wyskie parametry ptyczne i gemetryczne, niedpuszczalne jest stswanie kabli krswych zarabianych i plerwanych ręcznie. 5.4 PUNKT DYSTRYBUCYJNY Szafy stjące mają być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwane przed mntażem innych urządzeń. Instalację kablwania strukturalneg bsługuje: Punkt Dystrybucyjny szafa dystrybucyjna GPD 42U 19 wymiarach 800x1000 mm ustawine na ckle wyskści 100mm. Szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: sześć listew nśnych, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czterma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Punkt Dystrybucyjny szafa dystrybucyjna PPD 18U 19. Szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, Wypsażenie szaf zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d dkumentacji. 16

17 5.5 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Zestawienie kabli Kabel S/FTP (PiMF) kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji szt Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250µm, dys.chrm. 3.5/18, tłumienie 0.38/0.24dB, luźna tuba, żel, ULSZH mb Opaska welcr, klr czarny (304,80x25,40), kpl.10szt kpl Opaska kablwa, klr naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt kpl 2 RAZEM NETTO PLN Zestawienie elementów gniazd kńcwych - Budynek nr Płyta człwa skśna 45x45 2xRJ45 d mdułów SL UTP/STP, uchwyt M45, RAL9010 szt Płyta człwa skśna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 szt. 6 Puszka natynkwa szt. 62 Ramka z uchwytem Msaic45 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 31 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 5 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz zapasu kabla światłwdweg 25m i miedzianeg kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 10 17

18 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 6 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz dla zapasu kabla światłwdweg i miedzianeg - mntwany z tyłu szafy kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 10 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD1.1 J9728A HP G Switch szt. 1 J9726A HP G Switch szt. 1 J9733A HP prt Stacking Mdule szt. 2 J9735A HP m Stacking Cable szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 HPSP-SM31002D-GP -SFP+ 10Gbs LC DDM SMF szt. 2 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD1.2 J9728A HP G Switch szt. 1 J9726A HP G Switch szt. 1 J9733A HP prt Stacking Mdule szt. 2 J9735A HP m Stacking Cable szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 GBIC HPSP-SM31002D-GP -SFP+ 10Gbs LC DDM SMF szt. 1 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie elementów gniazd kńcwych - Budynek 2a 18

19 Płyta człwa skśna 45x45 2xRJ45 d mdułów SL UTP/STP, uchwyt M45, RAL9010 szt Płyta człwa skśna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 szt. 3 Puszka natynkwa szt. 25 Ramka z uchwytem Msaic45 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 13 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD2a Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 3 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz zapasu kabla światłwdweg 25m i miedzianeg kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 8 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD2a J9728A HP G Switch szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 GBIC HPSP-SM31002D-GP -SFP+ LC DDM SMF szt. 1 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie elementów gniazd kńcwych - Budynek 2 i 2' 19

20 Płyta człwa skśna 45x45 2xRJ45 d mdułów SL UTP/STP, uchwyt M45, RAL9010 szt Płyta człwa skśna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 szt. 2 Puszka natynkwa szt. 59 Ramka z uchwytem Msaic45 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 29 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 5 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz zapasu kabla światłwdweg 25m i miedzianeg kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 11 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD2' Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) 20 szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt. 12

21 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 4 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz zapasu kabla światłwdweg 25m i miedzianeg kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 9 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD2 J9728A HP G Switch szt. 1 J9726A HP G Switch szt. 1 J9733A HP prt Stacking Mdule szt. 2 J9735A HP m Stacking Cable szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 GBIC HPSP-SM31002D-GP -SFP+10Gbs LC DDM SMF szt. 1 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD2' J9728A HP G Switch szt. 1 J9726A HP G Switch szt. 1 J9733A HP prt Stacking Mdule szt. 2 J9735A HP m Stacking Cable szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 GBIC HPSP-SM31002D-GP -SFP+ 10Gbs LC DDM SMF szt. 1 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie elementów gniazd kńcwych - Budynek Płyta człwa skśna 45x45 2xRJ45 d mdułów SL UTP/STP, uchwyt M45, RAL9010 szt Płyta człwa skśna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 szt. 3 Puszka natynkwa szt. 24 Ramka z uchwytem Msaic45 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 12 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD3 21

22 Panel krswy 24 prt niezaładwany (tylk dla mdułów SL), 1U, RAL9005 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt Panel krswy FO 24xLC duplex/sc-simplex, niezaładwany,1u szt Adapter LC duplex SM, z kłnierzem d mcwania śrubami, niebieski szt Śruba d mntażu adapterów duplex w panelach światłwdwych ( ) szt Pigtail LC-PC 9/125um bufr 900µm 2m szt Osłnka spawu 62mm szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna d paneli 19" ( ) szt Kabel krswy LC/LC 9/125µm duplex, 1.8mm, 1m szt Wieszak pzimy 1U, 19" RAL9005 szt. 3 0-L Szafka wisząca dzielna 18U, głębkść 500mm szt. 1 Stlarz zapasu kabla światłwdweg 25m i miedzianeg kpl 1 0-L Wentylatr d szafek wiszących szt. 1 0-L Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1 0-L Termstat zamykający szt. 1 0-L Zestaw mntażwy (śruba, pdkładka, kszyczek z nakrętką) d sprzętu 19" kpl. 4szt kpl 6 Zestawienie urządzeń aktywnych PPD3 J9728A HP G Switch szt. 1 J9731A HP prt 10GbE SFP+ Mdule szt. 1 GBIC HPSP-SM31002D-GP -SFP+ 10Gbs LC DDM SMF szt. 1 UPS APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmunt/Twer szt. 1 Zestawienie elementów gniazd kńcwych - Budynek Płyta człwa skśna 45x45 2xRJ45 d mdułów SL UTP/STP, uchwyt M45, RAL9010 szt Płyta człwa skśna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 szt. 1 Puszka natynkwa szt. 8 Ramka z uchwytem Msaic45 szt Mduł gniazda RJ45 ekranwany XGA AWC, SL, STP/S-STP T568A/B szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt Kabel krswy ekranwany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 5m szt. 4 Zestawienie elementów w Szafie Dystrybucyjnej PPD4 22

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN Prjektwanie fizyczne i lgiczne struktury sieci LAN Prces przygtwania i realizacji prjektu fizycznej raz lgicznej sieci LAN Twrzenie lkalnej sieci kmputerwej składa się z prjektwania, wdrżenia raz testwania.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW UMEBLOWANIE LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Pniższy pis przedstawia minimalne wymagania dtyczące wypsażenia meblweg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Budwa grdzenia śrdka rekreacyjneg w Plańczyku. Numer głszenia: 264674-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Remnt sali wykładwej IM w budynku Wydziału Inżynierii i Kształtwania Śrdwiska i Gedezji, pl. Grunwaldzki 24. Numer głszenia: 185367-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK 1. Tor logiczny z miedzi: Kabel U/UTP 200mHz kat.5+, 4 pary 24AWG100 Ohm producent AMP Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat. 5+ SL, T568A/B producent AMP 2. Tor logiczny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo