Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści"

Transkrypt

1 Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa tel. (52) , fax (52) Spis treści 1 Przedmit pracwania Pdstawa pracwania Zakres pracwania Charakterystyka wstępna inwestycji Zasilanie w energię elektryczną, bilans mcy Tablice elektryczne Instalacja świetlenia Instalacja gniazd wtyczkwych Instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacja ddymiania Ochrna przeciwprzepięciwa Ochrna przed praŝeniem prądem elektrycznym Płączenia wyrównawcze Instalacja dgrmwa Obliczenia linii wlz Instalacja kablwania strukturalneg Zakres prjektu Pdstawa pracwania Rzwiązania szczegółwe Knfiguracja punktu lgiczneg Okablwanie pzime Prwadzenie kablwania pzimeg Sieć szkieletwa System zarządzania płączeniami Punkt dystrybucyjny Parametry i właściwści kablwania Wymagania gwarancyjne Administracja i dkumentacja Odbiór i pmiary sieci Uwagi kńcwe Alternatywne prpzycje Objaśnienia...33 Dkumenty frmaln prawne: 1) Uprawnienia prjektanta 2) zaświadczenie przynaleŝnści d Izby prjektanta Spis rysunków: Rys. nr E1 Rys. nr E2 Rys. nr E3 Rys. nr E4 Rys. nr E5 Rys. nr E6 Rzut piwnic - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut parteru - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut I-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut II-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut III-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut piwnic - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia 1

2 Rys. nr E7 Rzut parteru - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E8 Rzut I-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E9 Rzut II-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E10 Rzut III-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E11 Rzut piwnic - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E12 Rzut parteru - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E13 Rzut I-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E14 Rzut II-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E15 Rzut III-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E16 Schemat blkwy tablic i wewnętrznych linii zasilania Rys. nr E17 Schematy idewe i widki mntaŝwe tablic elektrycznych Rys. nr E18 Schemat instalacji ddymiania Rys. nr E19 Schemat idewy kablwania strukturalneg Rys. nr E20 Schemat rzmieszczenia elementów w szafie GPD Rys. nr E21 Schemat rzmieszczenia elementów w szafie PPD Rys. nr E21/1-3 Zestawienie elementów instalacji kablwania strukturalneg Spis załączników: 1) Umwa nr C11/1176/01 z dnia kw 2) Umwa nr C21/1173/01 z dnia kw 3) Obliczenia natęŝenia świetlenia 2

3 1 Przedmit pracwania Niniejsze pracwanie stanwi prjekt wyknawczy instalacji elektrycznych dla przebudwy budynku dydaktyczneg przy ul, Frdńskiej 430 w Bydgszczy. Inwestrem jest Uniwersytet Technlgiczn- Przyrdniczy w Bydgszczy Bydgszcz ul Ks. Krdeckieg Pdstawa pracwania Prjekt pracwan na pdstawie: zlecenia, inwentaryzacji stanu istniejąceg, archiwalneg prjektu instalacji elektrycznych, prjektu architektury, pzstałych pracwań branŝwych, prgramu funkcjnalneg Inwestra, uzgdnień z Inwestrem, bwiązujących przepisów i nrm, dświadczenia i wiedzy inŝynierskiej. 3 Zakres pracwania Opracwanie swym zakresem bejmuje: likwidację istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalację świetlenia, instalację gniazd wtyczkwych i zasilania urządzeń technlgicznych, instalację kablwania strukturalneg (telefniczną i sieci kmputerwej), instalację dedykwaną zasilania kmputerów, układ wlz i tablic na biekcie, schematy idewe i mntaŝwe tablic elektrycznych, chrnę przeciwprzepięciwą, chrnę przed praŝeniem energią elektryczną, płączenia wyrównawcze, wytyczne wbec przeglądu i naprawy instalacji dgrmwej. Na rzucie piwnicy zaznaczn bszar wyłączny z zakresu pracwania. Instalacje zewnętrzne świetlenie parkingu jest przedmitem ddzielneg pracwania. Przebudwa przyłącza elektrenergetyczneg nie jest przedmitem niniejszeg pracwania. 3

4 4 Charakterystyka wstępna inwestycji Budynek przy ul Frdńskiej 430 w Bydgszczy był budynkiem szkły średniej (technikum ceramiczne później technikum dzieŝwe), zrealizwany zstał w latach r. Jest t biekt czterkndygnacyjny i dwukndygnacyjny całkwicie pdpiwniczny z strpdachem płaskim. W budynku mieszczą się sale wykładwe, sale twarzyszące i szklne pmieszczenia pmcnicze. fundamenty betnwe i Ŝelbetwe z dsadzkami, ściany piwnic murwane z cegły ceramicznej pełnej gr 65cm, mury knstrukcyjne murwane, ściany parteru i pięter murwane gr 51 cm, ściany knstrukcyjne z wielkich blków Ŝwirbetnwych, słupy Ŝelbetwe, ściany szczytwe z prefabrykwanych elementów gazbetnwych, piny wentylacyjne z blków prefabrykwanych, strpy nad wszystkimi kndygnacjami Ŝelbetwe gęst Ŝebrwe typu ackermana, Strpdach wentylwany na strpie jw. z płytek Ŝelbetwych pkryty papą, cieplny plepą, stlarka kienna i drzwiwa kna w większści drewniane, w hlu wejściwym pcv, drzwi wewnątrz lkalwe drewniane płytwe, wejściwe drewniane, schdy wewnętrzne stalw Ŝelbetwe Pwierzchnia zabudwy 1596,10 m 2 Kubatura 23239,20 m 3 Budynek wypsaŝny jest w instalację C.O.( własna ktłwnia gazwa.) wd kan z sieci miejskiej, elektryczną, teletechniczną. Prgram funkcjnalny Przedmitwy budynek p przebudwie będzie nadal budynkiem dydaktycznym, przeznaczny będzie na ptrzeby dydaktyczne UTP w Bydgszczy. Znaczną część budynku zajmwać będą pmieszczenia sal wykładwych, sal ćwiczeń, pracwnie kmputerwe raz pmieszczenia biurwe pracwników naukwych uczelni, w części prjektuje się pmieszczenia, magazynwe pdręczne raz pmieszczenia pmcnicze. Niniejszy prjekt nie bejmuje tej części piwnic w której mieścić się będzie punkt Ŝywieniwy. Ta część zstanie ujęta w drębnym pracwaniem. Ogółem przyjmuje się zatrudnienie k.60 pracwników w całym budynku. Planwane zatrudnienie w pkjach 2-3sby.liczba studentów krzystających z biektu k. 500 jednrazw max 300 sób 5 Zasilanie w energię elektryczną, bilans mcy Stan istniejący Obecnie biekt zasilany jest linią kablwą d złącza na budynku przy ul. Frdńskiej 432. Kabel kńczy się w piwnicy w istniejącej tablicy T1. Mc umwna kreślna jest dwma umwami; - Umwa nr C11/1176/01 z dnia kw 4

5 - Umwa nr C21/1173/01 z dnia kw Są t umwy zawarte przez Inwestra (Uniwersytet Technlgiczn Przyrdniczy w Bydgszczy). Łączna wartść mcy umwnej wynsi 72 kw. Stan prjektwany Decyzją Inwestra wystąpienie d zakładu energetyczneg z wniskiem wydanie warunków na zwiększenie mcy umwnej zstanie wyknane p ddaniu budynku d uŝytkwania i ewentualna zmiana przyłącza będzie przedmitem ddzielneg prjektu. Prjektuje się główną tablicę rzdzielczą GTR w miejscu zdemntwanej tablicy T1. z tablicy GTR zasilane będą wszystkie prjektwane tablice elektryczne na całym biekcie. Zestawienie tablic, ich mcy i lkalizacji pdan w tabeli w pkt 3.3. Bilans mcy mcy. W tabeli pniŝej pdan zestawienie prjektwanych tablic elektrycznych z pdaniem Lp Kndygnacja Tablica Pi [kw] kj Ps [kw] 1 piwnica RD (dźwig) 12,0 1,0 12,0 2 RKUCH (kuchnia wg ddzielneg 80,0 3 pracwania) 4 GPD-I (serwerwnia) 6,0 1,0 6,0 5 RPN (platfrma dla niepełnsprawnych) 2,5 1,0 2,5 6 RK (ktłwnia) 2,5 1,0 2,5 7 T1 13,25 0,6 7,95 8 T5 7,1 0,6 4, T11 6,0 0,6 3,6 parter T2 23,61 0,6 14,16 TK2 40,0 0,4 16,0 T6 27,0 0,6 16,2 TK6 34,0 0,4 13,6 1 piętr T3 31,01 0,7 21,71 TK3 44,0 0,4 17,6 T7 22,41 0,6 13,45 TK7 62,0 0,4 24,8 2 piętr T4 12,09 0,6 7,25 TK4 49,0 0,6 29,04 T8 22,98 0,6 13,79 TK8 48,0 0,4 19,2 5

6 21 3 piętr GPD-II (serwerwnia) 6,0 1,0 6,0 22 T9 21,84 0,6 13,1 23 TK9 46,0 0,4 18,4 24 T10 11,19 0,6 6,71 pdsumwanie 630,47 0, ,18 Dla sumy mcy szczytwych wszystkich tablic mŝna przyjąć współczynnik zmniejszający 0,7. Na tej pdstawie bliczn mc szczytwą budynku 259,1kW Inwestr wystąpi d zakładu energetyczneg z wniskiem zwiększenie mcy umwnej d wartści 260 kw. Na pdstawie wydanych warunków technicznych zstanie pracwany prjekt przebudwy przyłącza. 6 Tablice elektryczne Główna tablica rzdzielcza GTR Tablicę główną GTR prjektuje się w piwnicy w miejscu likwidwanej tablicy T1. Prjektwana tablica GTR zstanie wypsaŝna w wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrstwym. Przycisk w funkcji pŝarweg wyłącznika prądu zstanie zamntwany przy wejściu głównym d budynku i jeg naciśnięcie spwduje wyłączenie zasilania w energię elektryczną w całym budynku. Płączenie pŝarweg wyłącznika prądu z wyłącznikiem głównym w GTR zstanie wyknane przewdem wytrzymałści gniwej typu HDGs2x1,5. Tablica zstanie wyknana w szafie stjącej metalwej. Schemat i prefabrykacja tablicy na rysunku E17. Tablica GTR zasilana będzie w układzie sieci TN-C. w tablicy GTR prjektuje się pdział przewdu PEN na przewdy N i PE z uziemieniem punktu pdziału. Wszystkie instalacje na biekcie prjektuje się w układzie sieci TN-C-S. Tablice piętrwe Prjektuje się tablice piętrwe (znaczne d T1 d T10) zasilające bwdy świetlenia raz gniazd gólneg przeznaczenia, wentylacji i ddymiania. Są t tablice wnękwe. Schematy i prefabrykacja na rysunku E17. Tablice zasilania kmputerów Prjektuje się tablice zasilania kmputerów (znaczne d TK2 d TK9). Są t tablice wnękwe przeznaczne d zasilania gniazd dedykwanych d zasilania stanwisk 6

7 kmputerwych. Przewdy d gniazd raz gniazda zasilania kmputerów mntwać w kanałach instalacyjnych dwudzielnych razem ze skrętką d gniazd RJ. Stswać tylk gniazda typu DATA. Schematy i prefabrykacja na rysunku E17. Zasilanie bwdów specjalnych Prjektuje się zasilanie z tablicy GTR następujących bwdów specjalnych; - dźwigu sbweg (pprzez wyłącznik główny dźwigu), - platfrmy dla niepełnsprawnych, - rzdzielnicy ktłwni (prjektuje się linię wlz pprzez wyłącznik główny ktłwni przy wejściu d pmieszczenia ktłwni i dalej d rzdzielnicy ktłwni rzdzielnica ktłwni pza zakresem pracwania), - rzdzielnicy kuchni RKUCH (prjektuje się tylk linię wlz instalacje i tablica elektryczna wg ddzielneg pracwania). 7 Instalacja świetlenia Prjektuje się instalację świetlenia w budynku. Prjektwane świetlenie składa się z trzech pdstawwych grup; - świetlenie pdstawwe, - świetlenie awaryjne, - świetlenie ewakuacyjne (w kmunikacji wypsaŝne). Oprawy świetlenia awaryjneg raz ewakuacyjneg zstaną wypsaŝne w mduły zasilania awaryjneg z pdtrzymaniem 2h. Oświetlenie awaryjne zapewnia bezpieczeństw sób pdczas ewakuacji z budynku p zaniku napięcia zasilania. Zasilanie praw z mdułami zasilania awaryjneg wyknać przewdem 4x1,5. Sterwanie świetleniem prjektuje się z wykrzystaniem miejscwych wyłączników świetlenia. Rzmieszczenie praw świetleniwych bliczn w prgramie Dialux z uwzględnieniem nmy kreślającej wymagane natęŝenie świetlenia dla pszczególnych pmieszczeń. W prjekcie uŝyt praw prdukcji AgaLight. UŜycie praw inneg prducenta wymaga przedstawienia prjektantwi bliczeń ptwierdzających spełnienie wymgów nrmy. 8 Instalacja gniazd wtyczkwych Prjektuje się gniazda wtyczkwe gólneg przeznaczenia. Zasilanie gniazd wyknać zgdnie z pisem numeru bwdu przewdem YDY3x2,5. Wszystkie gniazda muszą psiadać kłek chrnny d któreg zstanie pdłączny przewód chrnny PE. 7

8 9 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Prjektuje się zasilanie wentylatrów kanałwych wspmagających wentylację grawitacyjną. Rzmieszczenie wentylatrów pkazan na rzutach kndygnacji. W łazienkach i ubikacjach wentylatry będą zasilane z bwdów świetleniwych (z późnieniem wyłączenia). Prjektuje się klimatyzatry w bu serwerwniach raz wybranych pmieszczeniach zgdnie z rzutami. 10 Instalacja ddymiania Prjektuje się instalację ddymiania w bu klatkach schdwych raz w krytarzu jak pkazan na rysunkach. W kaŝdej strefie ddymiania prjektuje się centralki ddymiające z czujką dymu, przyciskiem ddymiania i siłwniki kien. Centralki zstaną wypsaŝne w akumulatry i zasilacze bufrwe. Okablwanie systemów ddymiania zstanie wyknane przewdami wytrzymałści gniwej typu HDGs. Instalację wyknać zgdnie z pdanym schematem. 11 Ochrna przeciwprzepięciwa Prjektuje się chrnę przeciwprzepięciwą instalacji elektrycznej. W tablicy głównej GTR prjektuje się chrnniki klasy B a we wszystkich pzstałych tablicach zasilanych z GTR chrnniki klasy C. 12 Ochrna przed praŝeniem prądem elektrycznym Pdstawwa chrna przed praŝeniem prądem elektrycznym zapewnina przez izlację kabli raz budów urządzeń elektrycznych. Ochrna ddatkwa zapewnina pprzez szybkie wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieci TN-C-S. chrna uzupełniająca dla wybranych bwdów zapewnina pprzez zastswanie wyłączników róŝnicw prądwych prądzie róŝnicwym 30mA. 13 Płączenia wyrównawcze Prjektuje się główną szynę wyrównawczą przy tablicy GTR. Lkalne szyny wyrównawcze prjektuje się w pmieszczeniu ktłwni i kuchni. 14 Instalacja dgrmwa W ramach zadania przewiduje się przegląd stanu techniczneg istniejącej instalacji dgrmwej raz usunięcie ewentualnych usterek. 8

9 15 Obliczenia linii wlz tablica U Pi kj Ps Długść przewdu Przekrój Ŝyły rbczej Spadek napięcia Is I_bezp. [V] [kw] [m] [mm2] [%] [A] [A] RD ,357 22,33 25 RKUCH , , GPD-I ,413 11,17 25 RPN 400 2,5 1 2, ,293 4,65 16 RK 400 2,5 1 2, ,195 4,65 25 T ,25 0,6 7, ,266 14,8 25 T ,1 0,6 4, ,539 7,93 25 T ,6 3, ,301 6,7 25 T ,6 0,6 14, ,363 26,35 32 TK , ,411 29,78 32 T ,6 16, ,720 30,15 32 TK ,4 13, ,962 25,31 32 T ,01 0,7 21, ,258 40,4 63 TK ,4 17, ,325 32,76 40 T ,41 0,6 13, ,995 25,02 32 TK ,4 24, ,731 46,15 63 T ,09 0,6 7, ,258 13,5 25 TK ,6 29, ,416 54,72 63 T ,98 0,6 13, ,662 25,66 32 TK ,4 19, ,918 35,73 40 GPD-II ,584 11,17 25 T ,84 0,6 13, ,655 24,39 32 TK ,4 18, ,915 34,24 40 T ,19 0,6 6, ,525 12, Instalacja kablwania strukturalneg 16.1 Zakres prjektu Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg w mdernizwanym budynku Uniwersytetu Technlgiczn-Przyrdniczeg im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgszczy przy ul. Frdńskiej 430. Prjekt bejmuje strukturę kablwanie pzimeg (kmputer, telefn) i szkieletweg. Dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań 9

10 nwczesnych urządzeń transmisji danych Pdstawa pracwania Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg. Nrmy eurpejskie dtyczące gólnych wymagań raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: PN-EN :2009/A1:2010 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem pwłane w prjekcie: PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy eurpejskie pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania łącznie z ddatkiem z 2009r; PN-EN 50310:2007 Stswanie płączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalwanym sprzętem infrmatycznym. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrmy PN-EN :2009 lub z adekwatnymi nrmami międzynardwymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. 10

11 16.3 Rzwiązania szczegółwe Ilść stanwisk rbczych wynika ze wskazówek UŜytkwnika kńcweg, przy czym ich stateczna i precyzyjna lkalizacja pwinna być ustalna z wyknawcą kablwania przed rzpczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym, teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta i rzszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantwać pwtarzalne parametry minimum kategrii 6 raz ptwierdzić zgdnść parametrów elektrycznych prpnwanych mdułów gniazd z bwiązującymi nrmami wymagane jest na etapie ferty przedstawienie dpwiednich certyfikatów wydanych przez niezaleŝne labratria uwzględniające metdę kwalifikacji kmpnentów sieciwych deembedded; System ma mieć maksymalne mŝliwści transmisyjne zgdnie z bwiązującymi wymaganiami Kat.6/ Klasa 6; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mŝe przekrczyć 90 metrów; Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) paśmie przenszenia minimum 600 MHz w słnie niepalnej LSZH; Punkt kńcwy PEL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mŝliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu) w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45); System ma pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla raz pnwnej terminacji kabla na złączu; Budwa systemu ma gwarantwać mŝliwść zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg interfejsu, który mŝe być wymieniny w dwlnym czasie uŝytkwania, celem udstępnienia nwych/innych mŝliwści transmisyjnych, zgdnie z Ŝyczeniem 11

12 UŜytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie mŝe pwdwać zmiany stałeg zakńczenia kabla i jeg rzszycia, a ma być realizwana np. przez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza; System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; System kablwania miedzianeg ma mieć mŝliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45; Budynek składający się z pięciu kndygnacji bsługiwany jest przez dwa Punkty Dystrybucyjne (GPD szafa stjąca 42U 19 wymiarach 800x800mm, PPD dwie szafy stjące 42U 19 wymiarach 800x800mm) zlkalizwane w Piwnicy raz III Piętrze c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; System kablwania światłwdweg ma psiadać wydajnść klasy OF 300 wg. PN-EN :2009 i być wyknany w parciu interfejs LC w knfiguracji wtyk-adapter- wtyk; Okablwanie szkieletwe wewnętrzne zaprjektwane zstał w parciu kabel światłwdwy SM/OS2 uniwersalny 12x9/125/250µm z słną trudnpalną (ULSZH); System kablwania szkieletweg telefniczneg wewnątrz budynku (wraz z nw prjektwaną Przełącznicą Telefniczną Przełącznica jeden pin 700NN wymiarach 260x2090x310) ma być prwadzny kablem nieekranwanym kat.3 w słnie niepalnej LSZH i zakńczny w punktach dystrybucyjnych na panelach telefnicznych RJ45; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i półprzemysłwym, zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 1 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : Knfiguracja punktu lgiczneg Punkt lgiczny PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mŝliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu), mntwanym w uchwycie d sprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny pwinien zawierać płytę człwą prstą z ramką mntaŝwą 45mm, ekranwaną 12

13 puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsaŝną w złącze mdularne wydajnści 2GHz. Ddatkw pwinny znajdwać się zaciski umŝliwiające ptymalne wyprwadzenie kabla i kntakt ekranu raz etykieta piswa. MntaŜ gniazda z uchwytem i ramką 45x45 (typ Msaic). Rys.1. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne skśne 2GHz Uniwersalne ekranwane złącze 8-pzycyjne 2GHz zstał zaprjektwane d współpracy z drutem miedzianym średnicy 0,50 0,65mm (24 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg PiMF - S/FTP lub F/FTP impedancji falwej 100 Ω. Prces zarabiania kabla na złączu krawędziwym wymaga zastswania: - narzędzia d twierania tylnej pkrywy budwy metalizwanej raz wzrnika długści i rzmieszczenia par kabla - uchwytu mntaŝweg złącza Zalecane jest zastswanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygtwany) kabel transmisyjny na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. Wybór interfejsu kńcząceg kabel zaleŝy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg (widk pniŝej). Gniazd ma być zgdne ze standardem uchwytu sprzętu elektrinstalacyjneg typu Msaic (45x45mm) i zawierać zacisk zapewniający ptymalne mcwanie kabla i kntakt ekranu. Gniazd w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w ramkach ptrójnych w puszkach pdtynkwych. Widk Punktu Lgiczneg pkazan na rysunkach pniŝej. 13

14 Rys. 2. Knfiguracja 1 Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). Rys. 3. Knfiguracja 2 Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) ze względu na dstępne becnie urządzenia aktywne na rynku naleŝy sknfigurwać gniazda kńcwe tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki 1xRJ Okablwanie pzime Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych pprzez kablwanie Klasy E / Kategrii 6. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje 648 ekranwanych trów lgicznych kat.6 rzmieszcznych w budynku Prwadzenie kablwania pzimeg Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: w kanałach instalacyjnych dwudzielnych natynkwych. NaleŜy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSZH (LS0H). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie na przestrzeni dłuŝszej niŝ 35m, naleŝy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie 14

15 zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm lub stswać metalwe przegrdy. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzęŝenia nie grszym niŝ 80dB. Zakłada się, Ŝe ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niŝ 15. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,6mm (c determinuje maksymalną średnicę Ŝyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSZH, LS0H). Ekran takieg kabla ma być zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej kaŝdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyŝsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala takŝe w duŝym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min.800mhz dla kabla kat.6. W celu zagwarantwania najwyŝszej jakści płączenia przede wszystkim pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach muszą być zarabiane za pmcą standardwych narzędzi instalacyjnych tj. zgdnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Prces mntaŝu ma gwarantwać najwyŝszą pwtarzalnść. Maksymalny rzplt pary transmisyjnej na złączu mdularnym (umieszcznych w zestawach instalacyjnych) nie mŝe być większy niŝ 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niŝszymi kategriami kablwania. 15

16 WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji Opis: Zgdnść z nrmami: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategrii 6), IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) Średnica przewdnika: drut 23 AWG (Ø 0,57 mm) Liczba par kabla 4 (8 przewdów) Średnica zewnętrzna kabla 7,6 mm Minimalny prmień gięcia 45 mm Waga 50 kg/km Temperatura pracy -20ºC d +70ºC Temperatura pdczas -5ºC d +70ºC instalacji Osłna zewnętrzna: FR-LSZH, klr biały RAL9010 Ekranwanie par: jednstrnnie laminwana plastikiem flia aluminiwa Ogólny ekran: plt ekranujący z siatki stalwej Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz uŝyteg w prjekcie. Rys. 4 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 600MHz 16

17 Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia (rbcze) 600MHz Pasm przenszenia max. 800MHz Impedancja MHz: 100 ±15 Ohm Vp 78% Opóźnienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz NEXT 65dB przy 600MHz PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz ACR: min. 16dB przy 600MHz Rezystancja izlacji 5 GOhm min. /km Rezystancja przewdnika 140 Ohm max. /km Pjemnść wzajemna 5,6 nf max. /100m Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uŝyteg w prjekcie. Kable naleŝy zakńczyć na panelach krswych wypsaŝnych w 24 ekranwane prty zawierające ekranwane złącze mdularne wydajnści minimum 2GHz umieszczne w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza 2GHz ma być realizwany przez autmatyczny zacisk spręŝynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza. NiezaleŜnie d teg sam uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranwane i budwa teg złącza ma zapewnić kntakt z ekranami pjedynczych par transmisyjnych. Panele uniwersalne 2GHz pwinny psiadać równieŝ zintegrwane prwadnice na kable zapewniające ptymalne pdtrzymanie, wyprwadzenie i mcwanie kabla raz zacisk uziemiający. 17

18 Rys.5 Ekranwany panel krswy uniwersalny 24 prt 2GHz, HD Dzięki takiej knstrukcji w uniwersalnym ekranwanym złączu mdularnym mŝna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim interfejsem kńcwym. W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) naleŝy sknfigurwać prty w panelu tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki 1xRJ Sieć szkieletwa Okablwanie światłwdwe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletwa, kablwanie pinwe) jest zrealizwane kablem światłwdwym jednmdwym (12 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej LSZH z włóknami jednmdwymi rdzeniu 9/125µm). Aby zapewnić mŝliwść przesyłania nie tylk aktualnie stswanych prtkłów transmisyjnych, ale równieŝ długi kres działania sieci z dpwiednim zapasem pasma przenszenia jak medium transmisyjne naleŝy zastswać kabel światłwdwy jednmdwy 9/125µm z włóknami kategrii OS2, zalecanymi d transmisji 10-gigabitwych. Zastswane przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej zaprjektwan z interfejsem LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. MINIMALNE WYMAGANIA DLA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO OS2 Opis: Światłwód jednmdwy z włóknami 9/125µm; Kategria OS2 IEC i (palnść) IEC (dprnść na wilgć) Zgdnść z nrmami: NES 713 (tksycznść), IEC (dprnść na kwaśne gazy), IEC 1034 część 2 (gęstść zadymienia) Knstrukcja: włókn 9/125µm w bufrze 250 m w luźnej tubie 18

19 Właściwści mechaniczne: Parametry ptyczne: Temperatura pracy ( C): Osłna zewnętrzna: Min. NapręŜenia Odprnść prmień Średnica CięŜar Liczba pdczas na zgięcia zewnętrzn (nm. włókien instalacji zgniecenia pdczas a (mm) kg/km) (N) (N/10cm) instalacji (mm) 12 6, Tłumienie Tłumienie 1310nm (db/km) 1550nm (db/km) Długść fali dcięcia (nm) < 0,38 < 0,22 < d +60 LSZH, klr Ŝółty Tabela 3. Specyfikacja kabla SM/OS2 uŝyteg w prjekcie Kabel światłwdwy zaprjektwany d stswania w sieci szkieletwej ma się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie (włókna światłwdwe OS2 9/125mm w bufrze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłwdwe mają być znaczne przez prducenta na całej długści róŝnymi klrami, zaś słna zewnętrzna pwinna mieć klr specjalny dpuszcza się klr Ŝółty. Osłna zewnętrzna kabli światłwdwych zaprjektwanych d stswania w budynku ma być trudnpalna ULSZH (ang. Universal Lw Smg Zer Halgen), c ma być ptwierdzne dpwiednimi certyfikatami. Wymagane klry rzszycia kabla światłwdweg na panelu: 1. niebieski 7. czerwny 2. pmarańczwy 8. czarny 3. zielny 9. Ŝółty 4. brązwy 10. filetwy 5. szary 11. róŝwy 6. biały 12. błękitny 19

20 Rys.6 Panel krswy 24 prty LC niezaładwany, 1U Panel krswy pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umŝliwienia łatweg dstępu przy mntaŝu gniazd i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mdularny panel światłwdwy ma zapewnić zamntwanie 24 ddzielnych adapterów duplekswych LC (zakńczenie dla 48 włókien światłwdwych) z mŝliwścią wprwadzenia, c najmniej 4 kabli światłwdwych (przez 4 ddzielne dławiki). Panel standardw ma być wypsaŝny w elementy zapasu włókna (prwadnice krzyŝaki), dławiki d wprwadzania i utrzymania kabli. Aby zachwać jednrdnść włókien i nie pwdwać wprwadzania ddatkwych tłumień d tru transmisyjneg, wszystkie włókna światłwdwe naleŝy zakńczyć bezpśredni pigtailami ze złączami LC simplex metdą spawania. Światłwdwe kable krswe mają być zgdne z technlgią OPC (Optymalny Kntakt Fizyczny), pwinny być fabrycznie wyknane i labratryjnie testwane. Ze względu na wymagane wyskie parametry ptyczne i gemetryczne, niedpuszczalne jest stswanie kabli krswych zarabianych i plerwanych ręcznie. Okablwanie telefniczne przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych systemu 110. Kable płączeniwe z nw prjektwanej Przełącznicy Telefnicznej naleŝy rzszyć w szafie GPD i PPD na panelu telefnicznym psiadającym 25 i 50 prtów RJ45 z mŝliwścią rzszycia d dwóch par na kaŝdy prt na płytce drukwanej PCB. NaleŜy bezwzględnie zastswać kable wielparwe kat.3 w słnie zewnętrznej trudnpalnej (LSZH). Złącze IDC pwinn umŝliwiać rzszycie kabla średnicy Ŝyły mm. KaŜdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntaŝwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umŝliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. 20

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie znak znacza parametr wymagalny, znak znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Egz. nr.. PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Zlecenidawca: PGE Obrót S.A. ul. 8-g Marca 6 35-959 Rzeszów Adres inwestycji: PGE Obrót S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, Specyfikacje Techniczne - str. 15 zakup kmpletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów raz transprt na miejsce wbudwania, wyknanie rbót mntaŝwych, wyknanie pdłączenia urządzeń, zarbienie i pdłączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.cm.pl Warszawa: Przedmit zamówienia - dstawy na zasadach leasingu peracyjneg dwóch fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo