Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści"

Transkrypt

1 Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa tel. (52) , fax (52) Spis treści 1 Przedmit pracwania Pdstawa pracwania Zakres pracwania Charakterystyka wstępna inwestycji Zasilanie w energię elektryczną, bilans mcy Tablice elektryczne Instalacja świetlenia Instalacja gniazd wtyczkwych Instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacja ddymiania Ochrna przeciwprzepięciwa Ochrna przed praŝeniem prądem elektrycznym Płączenia wyrównawcze Instalacja dgrmwa Obliczenia linii wlz Instalacja kablwania strukturalneg Zakres prjektu Pdstawa pracwania Rzwiązania szczegółwe Knfiguracja punktu lgiczneg Okablwanie pzime Prwadzenie kablwania pzimeg Sieć szkieletwa System zarządzania płączeniami Punkt dystrybucyjny Parametry i właściwści kablwania Wymagania gwarancyjne Administracja i dkumentacja Odbiór i pmiary sieci Uwagi kńcwe Alternatywne prpzycje Objaśnienia...33 Dkumenty frmaln prawne: 1) Uprawnienia prjektanta 2) zaświadczenie przynaleŝnści d Izby prjektanta Spis rysunków: Rys. nr E1 Rys. nr E2 Rys. nr E3 Rys. nr E4 Rys. nr E5 Rys. nr E6 Rzut piwnic - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut parteru - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut I-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut II-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut III-g piętra - tablice elektryczne, kanały kablwe i WLZ Rzut piwnic - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia 1

2 Rys. nr E7 Rzut parteru - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E8 Rzut I-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E9 Rzut II-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E10 Rzut III-g piętra - instalacje świetlenie i gniazd gólneg przeznaczenia Rys. nr E11 Rzut piwnic - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E12 Rzut parteru - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E13 Rzut I-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E14 Rzut II-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E15 Rzut III-g piętra - instalacje teletechniczna i gniazd zasilania kmputerów Rys. nr E16 Schemat blkwy tablic i wewnętrznych linii zasilania Rys. nr E17 Schematy idewe i widki mntaŝwe tablic elektrycznych Rys. nr E18 Schemat instalacji ddymiania Rys. nr E19 Schemat idewy kablwania strukturalneg Rys. nr E20 Schemat rzmieszczenia elementów w szafie GPD Rys. nr E21 Schemat rzmieszczenia elementów w szafie PPD Rys. nr E21/1-3 Zestawienie elementów instalacji kablwania strukturalneg Spis załączników: 1) Umwa nr C11/1176/01 z dnia kw 2) Umwa nr C21/1173/01 z dnia kw 3) Obliczenia natęŝenia świetlenia 2

3 1 Przedmit pracwania Niniejsze pracwanie stanwi prjekt wyknawczy instalacji elektrycznych dla przebudwy budynku dydaktyczneg przy ul, Frdńskiej 430 w Bydgszczy. Inwestrem jest Uniwersytet Technlgiczn- Przyrdniczy w Bydgszczy Bydgszcz ul Ks. Krdeckieg Pdstawa pracwania Prjekt pracwan na pdstawie: zlecenia, inwentaryzacji stanu istniejąceg, archiwalneg prjektu instalacji elektrycznych, prjektu architektury, pzstałych pracwań branŝwych, prgramu funkcjnalneg Inwestra, uzgdnień z Inwestrem, bwiązujących przepisów i nrm, dświadczenia i wiedzy inŝynierskiej. 3 Zakres pracwania Opracwanie swym zakresem bejmuje: likwidację istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalację świetlenia, instalację gniazd wtyczkwych i zasilania urządzeń technlgicznych, instalację kablwania strukturalneg (telefniczną i sieci kmputerwej), instalację dedykwaną zasilania kmputerów, układ wlz i tablic na biekcie, schematy idewe i mntaŝwe tablic elektrycznych, chrnę przeciwprzepięciwą, chrnę przed praŝeniem energią elektryczną, płączenia wyrównawcze, wytyczne wbec przeglądu i naprawy instalacji dgrmwej. Na rzucie piwnicy zaznaczn bszar wyłączny z zakresu pracwania. Instalacje zewnętrzne świetlenie parkingu jest przedmitem ddzielneg pracwania. Przebudwa przyłącza elektrenergetyczneg nie jest przedmitem niniejszeg pracwania. 3

4 4 Charakterystyka wstępna inwestycji Budynek przy ul Frdńskiej 430 w Bydgszczy był budynkiem szkły średniej (technikum ceramiczne później technikum dzieŝwe), zrealizwany zstał w latach r. Jest t biekt czterkndygnacyjny i dwukndygnacyjny całkwicie pdpiwniczny z strpdachem płaskim. W budynku mieszczą się sale wykładwe, sale twarzyszące i szklne pmieszczenia pmcnicze. fundamenty betnwe i Ŝelbetwe z dsadzkami, ściany piwnic murwane z cegły ceramicznej pełnej gr 65cm, mury knstrukcyjne murwane, ściany parteru i pięter murwane gr 51 cm, ściany knstrukcyjne z wielkich blków Ŝwirbetnwych, słupy Ŝelbetwe, ściany szczytwe z prefabrykwanych elementów gazbetnwych, piny wentylacyjne z blków prefabrykwanych, strpy nad wszystkimi kndygnacjami Ŝelbetwe gęst Ŝebrwe typu ackermana, Strpdach wentylwany na strpie jw. z płytek Ŝelbetwych pkryty papą, cieplny plepą, stlarka kienna i drzwiwa kna w większści drewniane, w hlu wejściwym pcv, drzwi wewnątrz lkalwe drewniane płytwe, wejściwe drewniane, schdy wewnętrzne stalw Ŝelbetwe Pwierzchnia zabudwy 1596,10 m 2 Kubatura 23239,20 m 3 Budynek wypsaŝny jest w instalację C.O.( własna ktłwnia gazwa.) wd kan z sieci miejskiej, elektryczną, teletechniczną. Prgram funkcjnalny Przedmitwy budynek p przebudwie będzie nadal budynkiem dydaktycznym, przeznaczny będzie na ptrzeby dydaktyczne UTP w Bydgszczy. Znaczną część budynku zajmwać będą pmieszczenia sal wykładwych, sal ćwiczeń, pracwnie kmputerwe raz pmieszczenia biurwe pracwników naukwych uczelni, w części prjektuje się pmieszczenia, magazynwe pdręczne raz pmieszczenia pmcnicze. Niniejszy prjekt nie bejmuje tej części piwnic w której mieścić się będzie punkt Ŝywieniwy. Ta część zstanie ujęta w drębnym pracwaniem. Ogółem przyjmuje się zatrudnienie k.60 pracwników w całym budynku. Planwane zatrudnienie w pkjach 2-3sby.liczba studentów krzystających z biektu k. 500 jednrazw max 300 sób 5 Zasilanie w energię elektryczną, bilans mcy Stan istniejący Obecnie biekt zasilany jest linią kablwą d złącza na budynku przy ul. Frdńskiej 432. Kabel kńczy się w piwnicy w istniejącej tablicy T1. Mc umwna kreślna jest dwma umwami; - Umwa nr C11/1176/01 z dnia kw 4

5 - Umwa nr C21/1173/01 z dnia kw Są t umwy zawarte przez Inwestra (Uniwersytet Technlgiczn Przyrdniczy w Bydgszczy). Łączna wartść mcy umwnej wynsi 72 kw. Stan prjektwany Decyzją Inwestra wystąpienie d zakładu energetyczneg z wniskiem wydanie warunków na zwiększenie mcy umwnej zstanie wyknane p ddaniu budynku d uŝytkwania i ewentualna zmiana przyłącza będzie przedmitem ddzielneg prjektu. Prjektuje się główną tablicę rzdzielczą GTR w miejscu zdemntwanej tablicy T1. z tablicy GTR zasilane będą wszystkie prjektwane tablice elektryczne na całym biekcie. Zestawienie tablic, ich mcy i lkalizacji pdan w tabeli w pkt 3.3. Bilans mcy mcy. W tabeli pniŝej pdan zestawienie prjektwanych tablic elektrycznych z pdaniem Lp Kndygnacja Tablica Pi [kw] kj Ps [kw] 1 piwnica RD (dźwig) 12,0 1,0 12,0 2 RKUCH (kuchnia wg ddzielneg 80,0 3 pracwania) 4 GPD-I (serwerwnia) 6,0 1,0 6,0 5 RPN (platfrma dla niepełnsprawnych) 2,5 1,0 2,5 6 RK (ktłwnia) 2,5 1,0 2,5 7 T1 13,25 0,6 7,95 8 T5 7,1 0,6 4, T11 6,0 0,6 3,6 parter T2 23,61 0,6 14,16 TK2 40,0 0,4 16,0 T6 27,0 0,6 16,2 TK6 34,0 0,4 13,6 1 piętr T3 31,01 0,7 21,71 TK3 44,0 0,4 17,6 T7 22,41 0,6 13,45 TK7 62,0 0,4 24,8 2 piętr T4 12,09 0,6 7,25 TK4 49,0 0,6 29,04 T8 22,98 0,6 13,79 TK8 48,0 0,4 19,2 5

6 21 3 piętr GPD-II (serwerwnia) 6,0 1,0 6,0 22 T9 21,84 0,6 13,1 23 TK9 46,0 0,4 18,4 24 T10 11,19 0,6 6,71 pdsumwanie 630,47 0, ,18 Dla sumy mcy szczytwych wszystkich tablic mŝna przyjąć współczynnik zmniejszający 0,7. Na tej pdstawie bliczn mc szczytwą budynku 259,1kW Inwestr wystąpi d zakładu energetyczneg z wniskiem zwiększenie mcy umwnej d wartści 260 kw. Na pdstawie wydanych warunków technicznych zstanie pracwany prjekt przebudwy przyłącza. 6 Tablice elektryczne Główna tablica rzdzielcza GTR Tablicę główną GTR prjektuje się w piwnicy w miejscu likwidwanej tablicy T1. Prjektwana tablica GTR zstanie wypsaŝna w wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrstwym. Przycisk w funkcji pŝarweg wyłącznika prądu zstanie zamntwany przy wejściu głównym d budynku i jeg naciśnięcie spwduje wyłączenie zasilania w energię elektryczną w całym budynku. Płączenie pŝarweg wyłącznika prądu z wyłącznikiem głównym w GTR zstanie wyknane przewdem wytrzymałści gniwej typu HDGs2x1,5. Tablica zstanie wyknana w szafie stjącej metalwej. Schemat i prefabrykacja tablicy na rysunku E17. Tablica GTR zasilana będzie w układzie sieci TN-C. w tablicy GTR prjektuje się pdział przewdu PEN na przewdy N i PE z uziemieniem punktu pdziału. Wszystkie instalacje na biekcie prjektuje się w układzie sieci TN-C-S. Tablice piętrwe Prjektuje się tablice piętrwe (znaczne d T1 d T10) zasilające bwdy świetlenia raz gniazd gólneg przeznaczenia, wentylacji i ddymiania. Są t tablice wnękwe. Schematy i prefabrykacja na rysunku E17. Tablice zasilania kmputerów Prjektuje się tablice zasilania kmputerów (znaczne d TK2 d TK9). Są t tablice wnękwe przeznaczne d zasilania gniazd dedykwanych d zasilania stanwisk 6

7 kmputerwych. Przewdy d gniazd raz gniazda zasilania kmputerów mntwać w kanałach instalacyjnych dwudzielnych razem ze skrętką d gniazd RJ. Stswać tylk gniazda typu DATA. Schematy i prefabrykacja na rysunku E17. Zasilanie bwdów specjalnych Prjektuje się zasilanie z tablicy GTR następujących bwdów specjalnych; - dźwigu sbweg (pprzez wyłącznik główny dźwigu), - platfrmy dla niepełnsprawnych, - rzdzielnicy ktłwni (prjektuje się linię wlz pprzez wyłącznik główny ktłwni przy wejściu d pmieszczenia ktłwni i dalej d rzdzielnicy ktłwni rzdzielnica ktłwni pza zakresem pracwania), - rzdzielnicy kuchni RKUCH (prjektuje się tylk linię wlz instalacje i tablica elektryczna wg ddzielneg pracwania). 7 Instalacja świetlenia Prjektuje się instalację świetlenia w budynku. Prjektwane świetlenie składa się z trzech pdstawwych grup; - świetlenie pdstawwe, - świetlenie awaryjne, - świetlenie ewakuacyjne (w kmunikacji wypsaŝne). Oprawy świetlenia awaryjneg raz ewakuacyjneg zstaną wypsaŝne w mduły zasilania awaryjneg z pdtrzymaniem 2h. Oświetlenie awaryjne zapewnia bezpieczeństw sób pdczas ewakuacji z budynku p zaniku napięcia zasilania. Zasilanie praw z mdułami zasilania awaryjneg wyknać przewdem 4x1,5. Sterwanie świetleniem prjektuje się z wykrzystaniem miejscwych wyłączników świetlenia. Rzmieszczenie praw świetleniwych bliczn w prgramie Dialux z uwzględnieniem nmy kreślającej wymagane natęŝenie świetlenia dla pszczególnych pmieszczeń. W prjekcie uŝyt praw prdukcji AgaLight. UŜycie praw inneg prducenta wymaga przedstawienia prjektantwi bliczeń ptwierdzających spełnienie wymgów nrmy. 8 Instalacja gniazd wtyczkwych Prjektuje się gniazda wtyczkwe gólneg przeznaczenia. Zasilanie gniazd wyknać zgdnie z pisem numeru bwdu przewdem YDY3x2,5. Wszystkie gniazda muszą psiadać kłek chrnny d któreg zstanie pdłączny przewód chrnny PE. 7

8 9 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Prjektuje się zasilanie wentylatrów kanałwych wspmagających wentylację grawitacyjną. Rzmieszczenie wentylatrów pkazan na rzutach kndygnacji. W łazienkach i ubikacjach wentylatry będą zasilane z bwdów świetleniwych (z późnieniem wyłączenia). Prjektuje się klimatyzatry w bu serwerwniach raz wybranych pmieszczeniach zgdnie z rzutami. 10 Instalacja ddymiania Prjektuje się instalację ddymiania w bu klatkach schdwych raz w krytarzu jak pkazan na rysunkach. W kaŝdej strefie ddymiania prjektuje się centralki ddymiające z czujką dymu, przyciskiem ddymiania i siłwniki kien. Centralki zstaną wypsaŝne w akumulatry i zasilacze bufrwe. Okablwanie systemów ddymiania zstanie wyknane przewdami wytrzymałści gniwej typu HDGs. Instalację wyknać zgdnie z pdanym schematem. 11 Ochrna przeciwprzepięciwa Prjektuje się chrnę przeciwprzepięciwą instalacji elektrycznej. W tablicy głównej GTR prjektuje się chrnniki klasy B a we wszystkich pzstałych tablicach zasilanych z GTR chrnniki klasy C. 12 Ochrna przed praŝeniem prądem elektrycznym Pdstawwa chrna przed praŝeniem prądem elektrycznym zapewnina przez izlację kabli raz budów urządzeń elektrycznych. Ochrna ddatkwa zapewnina pprzez szybkie wyłączenie napięcia zasilania w układzie sieci TN-C-S. chrna uzupełniająca dla wybranych bwdów zapewnina pprzez zastswanie wyłączników róŝnicw prądwych prądzie róŝnicwym 30mA. 13 Płączenia wyrównawcze Prjektuje się główną szynę wyrównawczą przy tablicy GTR. Lkalne szyny wyrównawcze prjektuje się w pmieszczeniu ktłwni i kuchni. 14 Instalacja dgrmwa W ramach zadania przewiduje się przegląd stanu techniczneg istniejącej instalacji dgrmwej raz usunięcie ewentualnych usterek. 8

9 15 Obliczenia linii wlz tablica U Pi kj Ps Długść przewdu Przekrój Ŝyły rbczej Spadek napięcia Is I_bezp. [V] [kw] [m] [mm2] [%] [A] [A] RD ,357 22,33 25 RKUCH , , GPD-I ,413 11,17 25 RPN 400 2,5 1 2, ,293 4,65 16 RK 400 2,5 1 2, ,195 4,65 25 T ,25 0,6 7, ,266 14,8 25 T ,1 0,6 4, ,539 7,93 25 T ,6 3, ,301 6,7 25 T ,6 0,6 14, ,363 26,35 32 TK , ,411 29,78 32 T ,6 16, ,720 30,15 32 TK ,4 13, ,962 25,31 32 T ,01 0,7 21, ,258 40,4 63 TK ,4 17, ,325 32,76 40 T ,41 0,6 13, ,995 25,02 32 TK ,4 24, ,731 46,15 63 T ,09 0,6 7, ,258 13,5 25 TK ,6 29, ,416 54,72 63 T ,98 0,6 13, ,662 25,66 32 TK ,4 19, ,918 35,73 40 GPD-II ,584 11,17 25 T ,84 0,6 13, ,655 24,39 32 TK ,4 18, ,915 34,24 40 T ,19 0,6 6, ,525 12, Instalacja kablwania strukturalneg 16.1 Zakres prjektu Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg w mdernizwanym budynku Uniwersytetu Technlgiczn-Przyrdniczeg im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgszczy przy ul. Frdńskiej 430. Prjekt bejmuje strukturę kablwanie pzimeg (kmputer, telefn) i szkieletweg. Dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań 9

10 nwczesnych urządzeń transmisji danych Pdstawa pracwania Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg. Nrmy eurpejskie dtyczące gólnych wymagań raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: PN-EN :2009/A1:2010 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem pwłane w prjekcie: PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy eurpejskie pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania łącznie z ddatkiem z 2009r; PN-EN 50310:2007 Stswanie płączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalwanym sprzętem infrmatycznym. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrmy PN-EN :2009 lub z adekwatnymi nrmami międzynardwymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. 10

11 16.3 Rzwiązania szczegółwe Ilść stanwisk rbczych wynika ze wskazówek UŜytkwnika kńcweg, przy czym ich stateczna i precyzyjna lkalizacja pwinna być ustalna z wyknawcą kablwania przed rzpczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym, teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta i rzszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantwać pwtarzalne parametry minimum kategrii 6 raz ptwierdzić zgdnść parametrów elektrycznych prpnwanych mdułów gniazd z bwiązującymi nrmami wymagane jest na etapie ferty przedstawienie dpwiednich certyfikatów wydanych przez niezaleŝne labratria uwzględniające metdę kwalifikacji kmpnentów sieciwych deembedded; System ma mieć maksymalne mŝliwści transmisyjne zgdnie z bwiązującymi wymaganiami Kat.6/ Klasa 6; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mŝe przekrczyć 90 metrów; Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) paśmie przenszenia minimum 600 MHz w słnie niepalnej LSZH; Punkt kńcwy PEL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mŝliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu) w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45); System ma pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla raz pnwnej terminacji kabla na złączu; Budwa systemu ma gwarantwać mŝliwść zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg interfejsu, który mŝe być wymieniny w dwlnym czasie uŝytkwania, celem udstępnienia nwych/innych mŝliwści transmisyjnych, zgdnie z Ŝyczeniem 11

12 UŜytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie mŝe pwdwać zmiany stałeg zakńczenia kabla i jeg rzszycia, a ma być realizwana np. przez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza; System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; System kablwania miedzianeg ma mieć mŝliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45; Budynek składający się z pięciu kndygnacji bsługiwany jest przez dwa Punkty Dystrybucyjne (GPD szafa stjąca 42U 19 wymiarach 800x800mm, PPD dwie szafy stjące 42U 19 wymiarach 800x800mm) zlkalizwane w Piwnicy raz III Piętrze c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; System kablwania światłwdweg ma psiadać wydajnść klasy OF 300 wg. PN-EN :2009 i być wyknany w parciu interfejs LC w knfiguracji wtyk-adapter- wtyk; Okablwanie szkieletwe wewnętrzne zaprjektwane zstał w parciu kabel światłwdwy SM/OS2 uniwersalny 12x9/125/250µm z słną trudnpalną (ULSZH); System kablwania szkieletweg telefniczneg wewnątrz budynku (wraz z nw prjektwaną Przełącznicą Telefniczną Przełącznica jeden pin 700NN wymiarach 260x2090x310) ma być prwadzny kablem nieekranwanym kat.3 w słnie niepalnej LSZH i zakńczny w punktach dystrybucyjnych na panelach telefnicznych RJ45; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i półprzemysłwym, zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 1 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : Knfiguracja punktu lgiczneg Punkt lgiczny PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mŝliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu), mntwanym w uchwycie d sprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny pwinien zawierać płytę człwą prstą z ramką mntaŝwą 45mm, ekranwaną 12

13 puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsaŝną w złącze mdularne wydajnści 2GHz. Ddatkw pwinny znajdwać się zaciski umŝliwiające ptymalne wyprwadzenie kabla i kntakt ekranu raz etykieta piswa. MntaŜ gniazda z uchwytem i ramką 45x45 (typ Msaic). Rys.1. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne skśne 2GHz Uniwersalne ekranwane złącze 8-pzycyjne 2GHz zstał zaprjektwane d współpracy z drutem miedzianym średnicy 0,50 0,65mm (24 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg PiMF - S/FTP lub F/FTP impedancji falwej 100 Ω. Prces zarabiania kabla na złączu krawędziwym wymaga zastswania: - narzędzia d twierania tylnej pkrywy budwy metalizwanej raz wzrnika długści i rzmieszczenia par kabla - uchwytu mntaŝweg złącza Zalecane jest zastswanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygtwany) kabel transmisyjny na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. Wybór interfejsu kńcząceg kabel zaleŝy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg (widk pniŝej). Gniazd ma być zgdne ze standardem uchwytu sprzętu elektrinstalacyjneg typu Msaic (45x45mm) i zawierać zacisk zapewniający ptymalne mcwanie kabla i kntakt ekranu. Gniazd w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w ramkach ptrójnych w puszkach pdtynkwych. Widk Punktu Lgiczneg pkazan na rysunkach pniŝej. 13

14 Rys. 2. Knfiguracja 1 Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). Rys. 3. Knfiguracja 2 Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) ze względu na dstępne becnie urządzenia aktywne na rynku naleŝy sknfigurwać gniazda kńcwe tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki 1xRJ Okablwanie pzime Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych pprzez kablwanie Klasy E / Kategrii 6. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje 648 ekranwanych trów lgicznych kat.6 rzmieszcznych w budynku Prwadzenie kablwania pzimeg Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: w kanałach instalacyjnych dwudzielnych natynkwych. NaleŜy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSZH (LS0H). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie na przestrzeni dłuŝszej niŝ 35m, naleŝy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie 14

15 zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm lub stswać metalwe przegrdy. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzęŝenia nie grszym niŝ 80dB. Zakłada się, Ŝe ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niŝ 15. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,6mm (c determinuje maksymalną średnicę Ŝyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSZH, LS0H). Ekran takieg kabla ma być zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej kaŝdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyŝsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala takŝe w duŝym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min.800mhz dla kabla kat.6. W celu zagwarantwania najwyŝszej jakści płączenia przede wszystkim pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach muszą być zarabiane za pmcą standardwych narzędzi instalacyjnych tj. zgdnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Prces mntaŝu ma gwarantwać najwyŝszą pwtarzalnść. Maksymalny rzplt pary transmisyjnej na złączu mdularnym (umieszcznych w zestawach instalacyjnych) nie mŝe być większy niŝ 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niŝszymi kategriami kablwania. 15

16 WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji Opis: Zgdnść z nrmami: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategrii 6), IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) Średnica przewdnika: drut 23 AWG (Ø 0,57 mm) Liczba par kabla 4 (8 przewdów) Średnica zewnętrzna kabla 7,6 mm Minimalny prmień gięcia 45 mm Waga 50 kg/km Temperatura pracy -20ºC d +70ºC Temperatura pdczas -5ºC d +70ºC instalacji Osłna zewnętrzna: FR-LSZH, klr biały RAL9010 Ekranwanie par: jednstrnnie laminwana plastikiem flia aluminiwa Ogólny ekran: plt ekranujący z siatki stalwej Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz uŝyteg w prjekcie. Rys. 4 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 600MHz 16

17 Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia (rbcze) 600MHz Pasm przenszenia max. 800MHz Impedancja MHz: 100 ±15 Ohm Vp 78% Opóźnienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz NEXT 65dB przy 600MHz PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz ACR: min. 16dB przy 600MHz Rezystancja izlacji 5 GOhm min. /km Rezystancja przewdnika 140 Ohm max. /km Pjemnść wzajemna 5,6 nf max. /100m Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uŝyteg w prjekcie. Kable naleŝy zakńczyć na panelach krswych wypsaŝnych w 24 ekranwane prty zawierające ekranwane złącze mdularne wydajnści minimum 2GHz umieszczne w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza 2GHz ma być realizwany przez autmatyczny zacisk spręŝynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza. NiezaleŜnie d teg sam uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranwane i budwa teg złącza ma zapewnić kntakt z ekranami pjedynczych par transmisyjnych. Panele uniwersalne 2GHz pwinny psiadać równieŝ zintegrwane prwadnice na kable zapewniające ptymalne pdtrzymanie, wyprwadzenie i mcwanie kabla raz zacisk uziemiający. 17

18 Rys.5 Ekranwany panel krswy uniwersalny 24 prt 2GHz, HD Dzięki takiej knstrukcji w uniwersalnym ekranwanym złączu mdularnym mŝna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim interfejsem kńcwym. W fazie prjektwej (uruchmienia instalacji) naleŝy sknfigurwać prty w panelu tak, aby spełniały becne wymagania kategrii 6/klasy E wykrzystując w gniazdach wkładki 1xRJ Sieć szkieletwa Okablwanie światłwdwe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletwa, kablwanie pinwe) jest zrealizwane kablem światłwdwym jednmdwym (12 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej LSZH z włóknami jednmdwymi rdzeniu 9/125µm). Aby zapewnić mŝliwść przesyłania nie tylk aktualnie stswanych prtkłów transmisyjnych, ale równieŝ długi kres działania sieci z dpwiednim zapasem pasma przenszenia jak medium transmisyjne naleŝy zastswać kabel światłwdwy jednmdwy 9/125µm z włóknami kategrii OS2, zalecanymi d transmisji 10-gigabitwych. Zastswane przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej zaprjektwan z interfejsem LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. MINIMALNE WYMAGANIA DLA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO OS2 Opis: Światłwód jednmdwy z włóknami 9/125µm; Kategria OS2 IEC i (palnść) IEC (dprnść na wilgć) Zgdnść z nrmami: NES 713 (tksycznść), IEC (dprnść na kwaśne gazy), IEC 1034 część 2 (gęstść zadymienia) Knstrukcja: włókn 9/125µm w bufrze 250 m w luźnej tubie 18

19 Właściwści mechaniczne: Parametry ptyczne: Temperatura pracy ( C): Osłna zewnętrzna: Min. NapręŜenia Odprnść prmień Średnica CięŜar Liczba pdczas na zgięcia zewnętrzn (nm. włókien instalacji zgniecenia pdczas a (mm) kg/km) (N) (N/10cm) instalacji (mm) 12 6, Tłumienie Tłumienie 1310nm (db/km) 1550nm (db/km) Długść fali dcięcia (nm) < 0,38 < 0,22 < d +60 LSZH, klr Ŝółty Tabela 3. Specyfikacja kabla SM/OS2 uŝyteg w prjekcie Kabel światłwdwy zaprjektwany d stswania w sieci szkieletwej ma się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie (włókna światłwdwe OS2 9/125mm w bufrze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłwdwe mają być znaczne przez prducenta na całej długści róŝnymi klrami, zaś słna zewnętrzna pwinna mieć klr specjalny dpuszcza się klr Ŝółty. Osłna zewnętrzna kabli światłwdwych zaprjektwanych d stswania w budynku ma być trudnpalna ULSZH (ang. Universal Lw Smg Zer Halgen), c ma być ptwierdzne dpwiednimi certyfikatami. Wymagane klry rzszycia kabla światłwdweg na panelu: 1. niebieski 7. czerwny 2. pmarańczwy 8. czarny 3. zielny 9. Ŝółty 4. brązwy 10. filetwy 5. szary 11. róŝwy 6. biały 12. błękitny 19

20 Rys.6 Panel krswy 24 prty LC niezaładwany, 1U Panel krswy pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umŝliwienia łatweg dstępu przy mntaŝu gniazd i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mdularny panel światłwdwy ma zapewnić zamntwanie 24 ddzielnych adapterów duplekswych LC (zakńczenie dla 48 włókien światłwdwych) z mŝliwścią wprwadzenia, c najmniej 4 kabli światłwdwych (przez 4 ddzielne dławiki). Panel standardw ma być wypsaŝny w elementy zapasu włókna (prwadnice krzyŝaki), dławiki d wprwadzania i utrzymania kabli. Aby zachwać jednrdnść włókien i nie pwdwać wprwadzania ddatkwych tłumień d tru transmisyjneg, wszystkie włókna światłwdwe naleŝy zakńczyć bezpśredni pigtailami ze złączami LC simplex metdą spawania. Światłwdwe kable krswe mają być zgdne z technlgią OPC (Optymalny Kntakt Fizyczny), pwinny być fabrycznie wyknane i labratryjnie testwane. Ze względu na wymagane wyskie parametry ptyczne i gemetryczne, niedpuszczalne jest stswanie kabli krswych zarabianych i plerwanych ręcznie. Okablwanie telefniczne przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych systemu 110. Kable płączeniwe z nw prjektwanej Przełącznicy Telefnicznej naleŝy rzszyć w szafie GPD i PPD na panelu telefnicznym psiadającym 25 i 50 prtów RJ45 z mŝliwścią rzszycia d dwóch par na kaŝdy prt na płytce drukwanej PCB. NaleŜy bezwzględnie zastswać kable wielparwe kat.3 w słnie zewnętrznej trudnpalnej (LSZH). Złącze IDC pwinn umŝliwiać rzszycie kabla średnicy Ŝyły mm. KaŜdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntaŝwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umŝliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. 20

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo