Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala"

Transkrypt

1 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat strukturalny tablicy TP1-400/230V, 4. IE-4 Schemat strukturalny tablicy TP2-400/230V 5. IE-5 Schemat strukturalny tablicy T1-400/230V, TK1-400/230V 6. IE-6 Schemat strukturalny tablicy T2-400/230V, TK2-400/230V 7. IE-7 Schemat strukturalny tablicy T3-400/230V, TK3-400/230V 8. IE-8 Schemat strukturalny tablicy T4-400/230V, TK4-400/230V 9. IE-9 Schemat strukturalny rzdzielnicy węzła cieplna RWC -400/230V 10. IE-10 Schemat strukturalny kablwania strukturalneg sieci kmputerwej 11. IE-11 Schemat strukturalny mnitringu CCTV 12. IE-12 Schemat strukturalny kntrli dstępu - KD 13. IE-13 Plan instalacji świetlenia - piwnica 14. IE-14 Plan instalacji świetlenia - parter 15. IE-15 Plan instalacji świetlenia - I piętr 16. IE-16 Plan instalacji elektryczbnych gniazd wytczkwych - gólnych - piwnica 17. IE-17 Plan instalacji elektrycznych gniazd wytczkwych gólnych- parteru 18. IE-18 Plan instalacji elektrycznych gniazd wytczkwych gólnych- piętra 19. IE-19 Plan instalacji elektrycznych gniazd kmputerwych - piwnica 20. IE-20 Plan instalacji elektrycznych gniazd kmputerwych - parteru 21. IE-21 Plan instalacji elektrycznych gniazdek kmputerwych - I piętr 22. IE-22 Plan instalacji mnitringu CCTV, kntrli dstępu KD - piwnicy 23. IE-23 Plan instalacji mnitringu CCTV, kntrli dstępu KD - parteru 24. IE-24 Plan instalacji mnitringu CCTV, kntrli dstępu KD - piętra 25. IE-25 Schemat strukturalny ddymiania klatek schdwych nr 1, 2, IE-26 Plan instalacji elektrycznych ddymianie klatki schdwej nr K1, K2, K3

2 3 1. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. - Umwa z Inwestrem - Obwiązujące przepisy i nrmy budwlane PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmitem pracwania jest prjektu budwlaneg instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla ddziału strych zaburzeń psychicznych Szpitala Zakres prjektu instalacji elektrycznych bejmuje: - główną rzdzielnicę RG-400/230V - główne tablice rzdzielcze dla ddziału strych zaburzeń psychicznych - główny wyłącznik prądu - instalację siły i gniazd wtykwych gólnych - instalację siły i gniazd wtykwych sieci kmputerwej - instalację świetlenia gólneg - instalację świetlenia ncneg - instalację świetlenia awaryjneg - instalację zasilania wind - instalację wyrównania ptencjału - instalację płączeń wyrównawczych - trasy kablwe dla ptrzeb instalacji elektrycznych - instalację chrny przeciwprażeniwej - instalację chrny przeciwprzepięciwe j Zakres prjektu instalacje teletechniczne bejmuje: - instalację kmputerwą - instalację telefniczną - instalację ddymiania klatek schdwych - instalację sieci SSWiN - instalację sieci kntrli dstępu - instalację sieci CCTV - instalację przyzywwą - trasy kablwe dla ptrzeb instalacji teletechnicznych Prjekty związane. Prjekt architektniczny i pzstałych branż Materiały załżeniwe. Ustalenia ze Zlecającym dtyczące przeznaczenia pmieszczeń /pdkłady Zasilanie stan istniejący. Istniejące zasilanie pmieszczeń istniejąceg ddziału strych zaburzeń psychicznych pzstaje bez zmian. Prjektwana instalacja elektryczna dla przebudwy i rzbudwy

3 4 zstanie pdłączna d istniejąceg układu zasilania budynku i prjektwaneg Bilans mcy. Zbilanswan zaptrzebwanie mcy dla ddziału strych zaburzeń psychicznych, które nie ulegnie zmianie. Za tym techniczne warunki przyłączenia pzstają bez zmian, bez zmian pzstaje również zewnętrzny układ zasilania budynku Zasilanie stan prjektwany. Zaprjektwan nwy układ zasilania: - wpradzenie istniejącej linii kablwej 2 x YKY 5x70mm2 z kierunku istniejącej stacji transfrmatrwej sziptala ( istniejące zasilanie) d nw prjektwaneg złącza kablweg ZK-3a usytuwaneg przy budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych; - ułżenie nw prjektwanej linii kablwej 2 x YKY 5x70mm2 z kierunku istniejąceg złącza kablweg usytuwaneg na budynku nr 34, długści k. 140m d nw prjektwaneg złącza kablweg ZK-3a usytuwaneg przy budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych; Szczegóły wyknania w/w zasilania napięciem 400/230V prjektwanej przebudwy budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych przedstawin na rys. IE-1, IE-2 i planie zagspdarwania terenu Tablice. Zaprjektwan w pmieszczeniu technicznym elektrycznym na pzimie piwnicy nw prjektwaną tablicę TG-400/230V. Prjektwana tablica będzie jednsekcyjną zasilana będzie prjektwaną wewnętrzną linia YKY 5 x70mm2 z prjektwaneg złącza kablweg ZK-3a usytuwanym przy istniejącym budynek ddziału. Prjektwany układ zasilania przedstawin szczegółw na rys. nr IE-1, IE Instalacje. W prjektwanym ddziale strych zaburzeń psychicznych instalacje elektryczne i słabprądwe układane będą w ddzielnych słnach - krytkach na krytarzu piwnicy i rurach chrnnych w pzstałych pmieszczeniach. Instalacje elektryczne należy mntwać p wyknaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c Oprzewdwanie. Instalacje elektryczne wyknane będą przewdami miedzianymi izlacji na napięcie 750V w I grupie bciążeń jak: a) natynkwe - w krytkach i uchwytach, na krytarzu piwnicy raz częściw w pmieszczeniach technicznych. b) wtynkwe - przy pdejściach przewdów d praw na strpach żelbetwych. c) pdtynkwe - w rurkach RVKL i RVS -w pzstałych przypadkach nie wymieninych w punktach a i b. Instalacje światła i siły wyprwadzne z tablic rzdzielczych piętrwych układać pd tynkiem - wyknać przewdami w rurkach chrnnych RVKL pd tynkiem. Obwdy 1-fazwe siły należy wyknać jak 3-żyłwe (L,N,PE), a 3- fazwe jak 5-żyłwe (L1,L2,L3,N,PE).

4 Osprzęt. W pmieszczeniach suchych psadzce nie przewdzącej zabudwać sprzęt pdtynkwy zwykły,natmiast w pmieszczeniach wilgtnych, przejściw wilgtnych i na ścianach z glazurą sprzęt pdtynkwy szczelny (IP44). W przestrzeniach między strpwych krytarzy na parterze raz częściw w pmieszczeniach technicznych sprzęt na tynkwy. Osprzęt pdtynkwy należy mntwać w puszkach przez przykręcenie wkrętami. W pmieszczeniach z glazurą d pełnej wyskści puszki rzgałęźne należy mntwać pza tymi pmieszczeniami. Na pkrywach puszek ( d zewnątrz lub d wewnątrz ) należy pisać numery bwdów których dtyczą. Puszki rzgałęźne pmalwać wewnątrz lakierem: czerwnym - bwdy rezerwwane. Puszki rzgałęźne na krytarzach mcwać np. d bcznych ścian krytek kablwych Oprawy. Pdstawwym rdzajem świetlenia zastswanym w prjektwanym ddziale jest świetlenie świetlówkwe, generalnie prawami 4x18W. W pmieszczeniach z sufitami pdwieszanymi. zabudwane będą prawy kasetnwe 4x18W. W pzstałych pmieszczeniach zastswane będą prawy nastrpwe 4x18W. W pmieszczeniach talet przewiduje się prawy typu plafniery 2x18W i 1x18W stpniu chrny IP44. Należy pamiętać pzstawieniu zapasu przewdów niezbędneg d pdłączenia praw. Ilść praw w pszczególnych pmieszczeniach dbran w taki spsób, aby spełnine były wymagania nrmy EN Światł i świetlenie Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.w pmieszczeniach scjaln bytwych, pczekalniach raz na ciągach kmunikacyjnych zastswać należy zainstalwać świetlówki ciepłej barwie światła, natmiast w pmieszczeniach, w których wymagane jest bardziej wierne ddawania barw - świetlówki wyższej temperaturze barwwej nr Łączniki we wszystkich pmieszczeniach mntwać na wyskści 1,4m. W łazienkach stswać sprzęt bryzgszczelny. Prjektuje się prawy świetleniwe standardzie nie grszym niż ferwane przez firmy BEGHELLI-POLSKA, ES-System, Philips Lightinings. Osprzęt łącznikwy standardzie nie grszym niż ELDA- Szczecinek. Wszystkie prawy świetleniwe zamawiać z indywidualna kmpensacja mcy biernej Instalacja świetlenia Instalacja świetlenia pdstawweg Oświetlenie pdstawwe gólne i miejscwe zasilane będzie z tablic TP1, TP2, T1, T2, T3, T4-400/230V psiadających zasilanie pdstawwe wyłącznie z sekcji nr 1 tablicy głównej TG-400/230V Instalacja świetlenia ewakuacyjneg i kierunkwe D świetlenia ewakuacyjneg i kierunkweg przewidzian prawy świetlówkwe mcy 8W wypsażne w układ elektrniczny i własne baterie akumulatrów czasie pdtrzymania świecenia minimum 1 gdziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatrów dbywa się samczynnie. Na prawach świetlenia kierunkweg naklejne będą dpwiednie piktgramy. Oprawy świetlenia ewakuacyjneg pracwać będą na ciemn" (świecą tylk w razie

5 6 zaniku napięcia w bwdzie świetlenia krytarzy), natmiast prawy świetlenia kierunkweg na jasn" (świecą p załączeniu bwdu krytarza raz w przypadku zaniku napięcia) Instalacja świetlenia ncneg Oświetlenie ncne (ciąg kmunikacyjny - krytarz ) zasilanie będzie z inwertera -baterii (akumulatra) danej prawy. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatrów dbywa się samczynnie Instalacja lamp bakteribójczych Lampy bakteribójcze zainstalwane w pmieszczeniach zasilane będą napięciem 230V z tablic rzdzielczych. Załączane będą łącznikami z sygnalizacją ptyczną stanu załączenia, zabudwanymi na wys. 1,6 m dla dróżnienia d pzstałych łączników. Uwaga: Oprzewdwanie d lamp bakteribójczych wyknywać jak 4-przewdwe. PARAMETRY OSWIETLENIA ODDZIAŁU OSTRYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH Kmunikacja Pmieszczenia scjalne / szatnie /wc Pkje łóżkwe Pkje lekarzy, rdynatra, pielęgniarki Gabinet zabiegwy 150lx 200lx 300lx 500lx 1000lx 1.8. Instalacja gniazd wtyczkwych gólnych. Obwdy gniazd wtyczkwych 230V dla zasilania dbirników III kategrii zasilania wyprwadzne będą z tablicy siły TP1, TP2, T1, T2, T3, T4-400/230V. Wszystkie gniazda wtyczkwe muszą być wypsażne w zestyk chrnny. Instalację d gniazd wtyczkwych wyknać jak trójżyłwą (L,N,PE) Instalacje siły. Urządzenia siłwe - zasilania przyłączne będą d tablic siły pdstawwej TP1, TP2, T1, T2, T3, T4-400/230V. Instalację należy wyknać jak 5-żyłwą (L1,L2,L3,N,PE) Technlgiczne urządzenia siłwe w zależnści d wymaganej pewnści zasilania przyłączne będą d tablic siły pdstawwej lub rezerwwanej. Obwdy dla pszczególnych urządzeń zakńczne będą gniazdami 3-fazwymi lub przyłączne będą na stale bezpśredni d urządzenia lub pprzez skrzynki przyłączeniwe. Instalację należy wyknać jak 5-żyłwą (L1,L2,L3,N,PE) z wyjątkiem zasilania silników asynchrnicznych 3-fazwych, d których należy dprwadzić instalację 4-żyłwą (L1,L2,L3,PE) Instalacje ddymiania i napwietrzania grawitacyjneg Oddymianie grawitacyjne klatek schdwych D ddymiania klatek schdwych wypsażn je w klapy ddymiające grawitacyjne, uruchamiane samczynnie pprzez czujkę pżaru lub ręcznie przyciskami alarmwymi umieszcznymi na każdej kndygnacji. Klatki schdwe psiadają własny system ddymiania grawitacyjneg złżny z:

6 7 lkalnej, jednstrefwej centrali ddymiania, wypsażnej w układ zasilania awaryjneg, pzwalający na pracę w czasie 72h p zaniku napięcia pdstawweg 230V, 50Hz, zainstalwanej na najwyższej kndygnacji klatki, napędu elektryczneg klapy dymwej, zawierająceg siłwnik 24VDC wypsażny w kńcówkę d mnitrwania pełneg twarcia raz sprzęt mechaniczny d mcwania, przycisków alarmwych ddymiania na klatce Wytyczne dla Wyknawcy 1. Wszystkie elementy układów ddymiania grawitacyjneg muszą psiadać certyfikaty 2. zgdnści CNBOP. 3. Instalacje ddymiające pwinny być wyknane zgdnie z PN-B Instalacje 4. grawitacyjne d dprwadzania dymu i ciepła. Zasady prjektwania 5. Zasilanie 230V,50Hz central ddymiających jest bjęte zakresem prjektu instalacji 6. elektrycznych. 7. Wymagania w zakresie dbru kabli i przewdów: - 3x1,5 mm 2 E30 (np.hdgs 3x1,5): linie zasilające siłwniki klap dymwych (d central - ddymiania), - YnTKSYekw 3x2x0,8; linie przycisków ddymiania (jeśli brak ptwierdzenia w certyfikacie - pwinien być kabel gnidprny min. E30), - YnTKSYekw 1x2x1 : płączenia krańcówek siłwników. 8. Kable i przewdy bez dprnści gniwej układać w rurkach instalacyjnych PCW na uchwytach. Przewdy gnidprne mcwać w spsób zapewniający wymaganą dprnść, łącznie z systemem mcującym. 9. Przejścia kablwe przez ddzielenia pżarwe (ściany, strpy) należy uszczelnić certyfikwanym, elastycznym materiałem zapewniającym dprnść gniwą przejścia kablweg nie mniejszą d dprnści przegrdy. Uwaga: W układach ddymiania grawitacyjneg klatek schdwych, które będą uruchamiane samczynnie i ręcznie przyciskami i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, także w czasie pżaru, należy zastswać d budwy linii przycisków alarmwych kabel gnidprny, YnTKSYekw 3x2x0,8) INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO- INSTALACJA TELEFONICZNA, INFORMATYCZNA ZAKRES PROJEKTU Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg (w zakresie instalacji kmputerwej i telefnicznej) ddziału strych zaburzeń psychicznych. dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych PODSTAWA OPRACOWANIA Zakres niniejszeg prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach, bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są

7 8 bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem (prjektwaniem) kablwania, pwłane w prjekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika infrmatyczna - Implementacja i bsługa kablwania w zabudwaniach użytkwych - Część 3: Testwanie kablwania światłwdweg; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację kablwania zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych pisanych w dkumentacji prjektwej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801: ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA Ilść i lkalizację stanwisk rbczych, przyjęt na pdstawie aktualnej dla daty wyknywania dkumentacji wytycznych Użytkwnika i prjektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być znaczne nazwą lub znakiem firmwym, teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta i rzszerzenia istniejącej gwarancji; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; System ma psiadać ptwierdzną wydajnść d Kat.6 A / Klasy E A, natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez Nrmy;

8 9 Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów (dla transmisji danych); Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu F/FTP (PiMF) paśmie przenszenia 600 MHz w słnie trudnpalnej typu LSFRZH (40 minut dprnści na działanie gnia); Okablwanie pzime w budynku Głównym bsługiwane jest przez nw prjektwany Główny Punkt Dystrybucyjny MDF-A zlkalizwany na Parterze w pmieszczeniu nr 1.28 bsługujący nw zaprjektwane punkty lgiczne (szafa stjąca 42U 19 wymiarach 800x800mm) raz trzy Piętrwe Punkty Dystrybucyjne MDF-B, C, D zlkalizwane na pszczególnych piętrach na krytarzu (szafka wisząca 18U 19 wymiarach 600x500mm) c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; Okablwanie ma być zrealizwane w parciu ekranwane mduły gniazd RJ45 kat.6 A dwuelementwe, z autmatycznym (sprężynwym) 360 zaciskiem ekranu kabla; Należy zastswać mdularne panele 24 prtwe ekranwane; Punkt Lgiczny PL należy zaprjektwać na kątwej płycie człwej z mżliwścią mntażu jedneg lub dwóch mdułów gniazda RJ45 SL w uchwycie d sprzętu Msaic, należy stswać puszki natynkwe; System kablwania telefniczneg z Centrali Telefnicznej ma być prwadzny d szafy dystrybucyjnej GPD kablem wielparwym 50par kat.3 w pwłce LSZH i zakńcznym na panelu telefnicznym 50prt RJ45 z rzszyciem dwóch par na prcie; System kablwania światłwdweg w brębie prjektwaneg systemu ma psiadać wydajnść klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i być wyknany w parciu interfejs LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk; Okablwanie szkieletwe zaprjektwane zstał w parciu kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, pasm 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH; Panel krswy światłwdwy knstrukcji kątwej dla kablwania szkieletweg ma zapewnić zamntwanie 4 ddzielnych płytek zatrzaskwych ze złączami LC- Duplex OM3 (zakńczenie maksymalnie dla 96 włókien) z mżliwścią wprwadzenia, c najmniej 8 kabli światłwdwych raz kątwą knstrukcję rganizatra d prwadzenia kabli krswych; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 1 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE) Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w nw prjektwanych kanałach kablwych w przestrzeni sufitu pdwieszaneg; 2. w pmieszczeniach biurwych, d punktu lgiczneg pdtynkw w rurkach typu PE- SZEL (należy zastswać sprzęt z uchwytem Msaic, mntaż pdtynkwy); Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSFRZH (ang. Lw Smke Fire Retardant Zer Halgen), tzn. testwany w pełnym gniu przy pdtrzymaniu transmisji przez min.

9 10 40min. Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 3mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania szkieletweg (pinweg). Trasy kablwe pinwe należy zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na drabinkach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pinw. Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 2.4 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt lgiczny PL party zstał na płycie człwej skśnej (kątwej, z wyprwadzeniem na dół, na sks kabli przyłączeniwych, d strny ściany zaś, pinw d góry kabla

10 11 instalacyjneg w celu zagwarantwania najbardziej łagdneg prwadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pd wpływem własneg ciężaru lub przez mntera pdczas instalacji). Płyta człwa ma psiadać samzamykające (p wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzwe raz (w celach piswych) w górnej części, widcznej dla Użytkwnika, pla pzwalające na wprwadzenie pisu każdeg mdułu gniazda (numeracji prtu) ddzielnie przy czym pisy muszą być zabezpieczne przeźrczystymi pkrywami (chrniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta człwa ma być zgdna ze standardem uchwytu typu Msaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalnści i mżliwści adaptacji d dwlneg systemu i linii wzrniczej sprzętu elektrinstalacyjneg dwlneg prducenta. Rys.1. Przykład płyty człwej skśnej W pisane płyty człwe należy zamntwać jeden lub dwa ekranwane dwuelementwe mduły gniazd RJ45 XGA. Ze względu na wymagania Inwestra należy zastswać mduł RJ45 zmniejsznych gabarytach (wymagane wymiary: 14,48x20,62x31,82mm). Zwarta knstrukcja ma umżliwiać wyską gęstść upakwania mdułów. Mduł ma psiadać pełne ekranwanie i mieć knstrukcję dwuelementwą, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 raz złączami dla par transmisyjnych i strzami d dcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) raz części tylnej (zintegrwanej prwadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynwym samzaciskwym uchwytem 360 kabla ekranwaneg na całym bwdzie kabla). Ekranwana metalwa budwa (w frmie dlewu, zarówn na części przedniej i tylnej) pdczas mntażu gniazda ma się składać w szczelną całść, twrząc zintegrwaną i szczelną klatkę Faradaya. Knstrukcja mdułu i uchwytu ekranu nie mże zniekształcać knstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwść instalacji raz gwarantwać najwyższe parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy mduł gniazda RJ45 psiadał mżliwść uniwersalneg terminwania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy mduł ma być zarabiany narzędziami. Zalecane jest, wykrzystanie d mntażu takich narzędzi, które pprzez jeden ruch narzędzia, zapewniają krótkie rzplty par (max.6mm) raz dużą pwtarzalnść i szybkść zarabiania. Mduły ekranwane gniazd RJ45, mają zapewniać współpracę z drutem miedzianym średnicy d 0,51 d 0,65mm (24 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg typu PiMF (knstrukcja F/FTP) impedancji falwej 100 Ω. Rys.2. Przykładwa budwa mdułu gniazda wymaganeg d zabudwy

11 12 Charakterystyka transmisyjna mdułu gniazda ma być ptwierdzna przez certyfikaty niezależneg labratrium w paśmie d minimum 500HMz, w celu zapewnienia dpwiednieg zapasu parametrów transmisyjnych. Materiały Obudwa gniazda raz matrycy Odlew ze stpu cynkweg Styk ekranu Stal nierdzewna Styki gniazda RJ-45 Stp miedziw-berylwy platerwany dmieszką złta w miejscu styku na pzstałej niklwany Styki złącza IDC Niklwany fsfrbrąz Charakterystyka elektryczna Napięcie przebicia 150V AC Charakterystyki mechaniczne Ilść cykli płączeniwych Minimum 750 cykli Średnica kabla Maksimum 9,0mm Średnica przewdnika - drut AWG Średnica przewdnika - linka AWG z maksymalną średnicą izlacji 1,6mm Temperatura pracy -40 C C Tabela 1. Specyfikacja mdułów gniazd RJ45 użytych w prjekcie Przykładwy widk Punktu Lgiczneg pkazan na pniższym rysunku. Rys. 3. Knfiguracja Punktu Lgiczneg. Rys. 4. Knfiguracja Punktu Lgiczneg. 2.5 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej (lgicznej) jest zapewnienie transmisji danych pprzez kablwanie Klasy E A / Kategrii 6 A. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje 42 miedzianych trów lgicznych. Medium transmisyjne miedziane.

12 13 Ze względu na bliczne wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7mm (c determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji F/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSFRZH), psiadającą dprnść gniwą w czasie min. 40 minut. Ekran takieg kabla jest zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min. 800MHz. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 A przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis: Opis knstrukcji: Kabel F/FTP (PiMF) 600MHz Zgdnść z nrmami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ii, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN , TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategrii 6), Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla Minimalny prmień gięcia Waga Temperatura pracy Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 23 AWG (Ø 0,55mm) 7 mm 45 mm 50 kg/km -20ºC d +60ºC 0ºC d +50ºC LSFRZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa laminwana plastikiem flia aluminiwa Tabela 2. Specyfikacja kabla F/FTP 600MHz użyteg w prjekcie

13 14 Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia (rbcze) Impedancja MHz: Rys. 5 Przekrój kabla F/FTP (PiMF) 600MHz 600MHz Vp 75% Tłumienie: NEXT Opóźnienie: PSNEXT PSELFEXT RL: ACR: Rezystancja pętli stałprądwej Opóźnienie prpagacji Różnica późnienia prpagacji 100 ±5 Ohm 31dB/100m przy 250MHz; 50,1dB/100m przy 600MHz 72dB przy 250MHz; 66dB przy 600MHz 420ns/100m przy 250MHz; 420ns/100m przy 600MHz 69dB przy 600MHz, 63dB przy 800MHz 43dB przy 600MHz; 35dB przy 800MHz 17,3dB przy 600MHz min. 41dB przy 250MHz; 16,0dB przy 600MHz 16,5Ω / 100m 420ns / 100m 25ns / 100m Pjemnść wzajemna 4,4 nf max. /100m Tabela 3. Charakterystyki transmisyjne kabla użyteg w prjekcie Panel krswy systemu mdularneg. Kable należy zakńczyć na ekranwanym 24 prtwym mdularnym panelu krswym wyskści mntażwej 1U, panel krswy takiej knstrukcji ma zapewnić zamntwanie 24 ddzielnych mdułów RJ45 (zakńczenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) c zapewnia zwartą knstrukcję, łatwy mntaż, terminwanie kabli raz uniwersalne rzszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B, przy czym każdy prt ma mieć mżliwść ddzielneg pisu i znaczenia pprzez system klrwych ikn. Panel ma zawierać tylną prwadnicę kabla. Panel ma zawierać zacisk uziemiający. Rys.6 Panel krswy mdularny niezaładwany, 1U

14 15 Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy w celu zapewnienia ptymalneg prwadzenia wesprzeć na regulwanym i zdejmwanym tylnym wsprniku umżliwiającym łatwe układanie kabli dzięki zatrzaskwym rganizatrm. 2.6 SIEĆ SZKIELETOWA Należy zapewnić w punktach dystrybucyjnych zapas kabli d płączeń szkieletwych długści minimum 3 wyskści szafy. Zapas należy zrganizwać w szafie lub bk, mcując g na stelażu zapasu kabla. Okablwanie światłwdwe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletwa, kablwanie pinwe) jest zrealizwana kablem światłwdwym wielmdwym (12 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej typu ULSZH z włóknami wielmdwymi rdzeniu 50/125µm). Aby zapewnić mżliwść przesyłania nie tylk aktualnie stswanych prtkłów transmisyjnych, ale również długi kres działania sieci z dpwiednim zapasem pasma przenszenia jak medium transmisyjne należy zastswać kabel światłwdwy wielmdwy 50/125µm z włóknami kategrii OM3, zalecanymi d transmisji 10- gigabitwych. Zastswane przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej zaprjektwan z interfejsem LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Opis: Zgdnść z nrmami: WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3 Światłwód wielmdwy z włóknami 50/125µm; Kategria włókien OM3 IEC część 1 i 2 (palnść) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) IEC część 1 i 2 (emisja dymu), NES 713 (tksycznść) Knstrukcja: 12 włókien 50/125µm w bufrze 250 m w luźnej tubie Właściwści mechaniczne: Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nm. kg/km) Naprężenia pdczas instalacji (N) Odprnść na zgniecenia (N) Min. prmień zgięcia pdczas instalacji (mm) 12/1 6, Parametry ptyczne: Temperatura pracy ( C): Osłna zewnętrzna: Tłumienie 850nm (db/km) -20 d +70 Tłumienie 1300nm (db/km) Szerkść pasma przenszenia przy fali 850nm (MHz*km) Szerkść pasma przenszenia przy fali 1300nm (MHz*km) < 2,7 < 0,7 > 1500 > 500 ULSZH, klr niebiesk-zielny Tabela 4. Specyfikacja kabla XG/OM3 użyteg w prjekcie Kabel światłwdwy zaprjektwany d stswania w sieci szkieletwej ma się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie (włókna światłwdwe OM3 50/125mm w

15 16 bufrze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłwdwe mają być znaczne przez prducenta na całej długści różnymi klrami, zaś słna zewnętrzna pwinna mieć klr specjalny dpuszcza się klr niebiesk-zielny (inne znaczenia t cyan, aqua). Osłna zewnętrzna kabli światłwdwych zaprjektwanych d stswania w budynku ma być trudnpalna ULSZH (ang. Universal Lw Smg Zer Halgen), c ma być ptwierdzne dpwiednimi certyfikatami, ptwierdzającymi dprnść gniwą w czasie min. 180 minut. Wymagane klry rzszycia włókien kabla światłwdweg na panelu: 1. niebieski 7. czerwny 2. pmarańczwy 8. czarny 3. zielny 9. żółty 4. brązwy 10. filetwy 5. szary 11. różwy 6. biały 12. błękitny Rys.7 Panel typu Quick-Fit Hi-D na 4 mduły zatrzaskwe, 1U Rys.8 Mduł zatrzaskwy typu Quick-Fit 6xLC OM3 Panel krswy knstrukcji kątwej z płytą człwą cfniętą względem płaszczyzny mntażu w stelażu pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umżliwienia łatweg dstępu przy mntażu kaset i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskwy, nie pwdujący kniecznści psiadania żadnych narzędzi d twarcia panela i wysunięcia szuflady mntażwej. Panel ma zapewnić zamntwanie 4 ddzielnych mdułów Quick-Fit (zakńczenie maksymalnie dla 96 włókien światłwdwych) z mżliwścią wprwadzenia, c najmniej 8 kabli światłwdwych. Mduły mają być zgrupwane w 4 sekcje p 6 gniazd, przy czym każdy prt ma mieć mżliwść ddzielneg pisu i znaczenia pprzez system klrwych ikn. Panel standardw ma być wypsażny w elementy zapasu włókna (prwadnice krzyżaki), dławiki d wprwadzania i utrzymania kabli. Adaptery mają psiadać ceramiczny element dpaswujący. Światłwdwe kable krswe mają być zgdne z technlgią wdrżną przez prducenta wszystkich elementów kablwania, zapewniającą w przypadku zakńcznych złączy światłwdwych wymagane parametry gemetryczne i transmisyjne niezależnie d zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wyknane testwane przez prducenta. Ze względu na wymagane wyskie parametry ptyczne i gemetryczne, niedpuszczalne jest stswanie kabli krswych zarabianych i plerwanych ręcznie. 2.7 OKABLOWANIE TELEFONICZNE Przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych systemu 110. Z Przełącznicy Telefnicznej należy pprwadzić kabel U/UTP 50 par kat.3, w pwłce trudnpalnej LSZH i rzszyć

16 17 w szafie MDF na panelu telefnicznym psiadającym 50 prtów RJ45 z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Należy bezwzględnie zastswać kable wielparwe kat.3 w słnie zewnętrznej trudnpalnej. Złącze IDC pwinn umżliwiać rzszycie kabla średnicy żyły mm. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t dpwiednieg krswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ45 Opis: Zgdnść z nrmami: Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla (DxW) Minimalny prmień gięcia Pasm przenszenia Izlacja przewdnika Naprężenia pdczas instalacji Waga Temperatura pracy Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, ISO/IEC 11801:2002 wyd.ii,, EN :2002 wyd.ii, IEC IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) drut 24 AWG (0.485 Ø 0,546 mm) 16,0x29,0 mm 174 mm 16MHz Plietylen Max. 1000N kg/km -20ºC d +70ºC -5ºC d +70ºC LSZH, klr biały Tabela 5. Specyfikacja kabla U/UTP 50 par kat.3, LSZH Rys.9 Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH

17 PUNKT DYSTRYBUCYJNY Szafa stjąca ma być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwane przed mntażem innych urządzeń. Prjektwaną instalację kablwania bsługuje: Główny Punkt Dystrybucyjny szafa typu 42U 19 wymiarach zewnętrznych 800x800mm, ustawina na ckle wyskści 100mm. Szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Piętrwe Punkt Dystrybucyjny dwusekcyjna szafka wisząca 18U x500. Szafa kablwa ma mieć knstrukcję spawaną i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej raz psiadać katdwą chrnę antykrzyjną. Pnadt ma być wypsażna w drzwi przednie szklne przyciemnine zamykane na klucz, mżliwść wprwadzenia kabla przez część przyścienną, jak i ruchmą część mntażwą, szynę i kmplet linek uziemiających. Ddatkw szafa ma zawierać panel wentylacyjny z jednym wentylatrem raz listwę zasilającą. W szafie zstaną umieszczne urządzenia aktywne sieci. Wprwadzenie kabli d szafy dbędzie się przez przepust szcztkwy umieszczny w tylnych drzwiach szafy. Wypsażenie szafy ma być zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d prjektu. 2.9 WYMAGANIA GWARANCYJNE Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwiswą ferwaną Użytkwnikwi kńcwemu (Inwestrwi) przez prducenta kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania d główneg punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg wraz z kablami krswymi i przyłączeniwymi, w tym również kablwanie szkieletwe i pzime, zarówn dla prjektwanej części lgicznej, jak i telefnicznej. Należy zapewnić bjęcie wyknanej instalacji gwarancją systemwą prducenta, gdzie kres gwarancji udzielnej bezpśredni przez prducenta nie mże być krótszy niż 25 lat (Użytkwnik wymaga certyfikatu gwarancyjneg prducenta kablwania udzielneg bezpśredni Użytkwnikwi kńcwemu i stanwiąceg 25-letnie zbwiązanie gwarancyjne prducenta w zakresie dtrzymania parametrów wydajnściwych, jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych wszystkich elementów ddzielnie i całeg systemu kablwania). 25 letnia gwarancja systemwa prducenta ma bejmwać: - gwarancję materiałwą (Prducent zagwarantuje, że jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź 25-letniej eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów przez kres 25 lat będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymgi stawiane przez nrmę ISO/IEC Am. 1, 2 dla klasy E A );

18 19 - gwarancję aplikacji (Prducent zagwarantuje, że na jeg systemie kablwania przez kres 25 lat będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i pracwane w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania klasy E A (w rzumieniu nrmy ISO/IEC Am. 1, 2). Okres gwarancji ma być standardw udzielany przez prducenta kablwania, tzn. na warunkach ficjalnych, gólnie znanych, dstępnych i publikwanych. Tym samym świadczenia specjalnie wydłużnych kresach gwarancji wystawine przez prducentów, dstawców, dystrybutrów, pśredników, wyknawców lub innych nie są uznawane za wiarygdne i równważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczny jest d dnia, w którym pdpisan prtkół kńcweg dbiru prac i prducent kablwania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dstarczenia raz ujawnienia prcedury, jak również zapznania Użytkwnika/Inwestra z prawami, bwiązkami i graniczeniami gwarancji, wyknawca ma psiadać umwę zawartą bezpśredni z prducentem kablwania (tj. prducentem wszystkich elementów systemu kablwania) regulującą uprawnienia, prcedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkwnikwi przez prducenta kablwania raz zbwiązania każdej ze strn. Pnadt wyknawca ma psiadać dyplmy ukńczenia trzystpniweg kursu kwalifikacyjneg przez zatrudninych pracwników w zakresie 1. instalacji, 2. pmiarów, nadzru, wykrywania raz eliminacji uszkdzeń raz 3. prjektwania kablwania strukturalneg, zgdnie z nrmami międzynardwymi raz prcedurami instalacyjnymi prducenta kablwania. Dkumenty mają być przedstawine Zamawiającemu przed pdpisaniem umwy. Dyplmy sprządzne w języku bcym należy dstarczyć wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. P wyknaniu instalacji firma wyknawcza pwinna zgłsić wnisek certyfikację systemu kablwania d prducenta. Przykładwy wnisek pwinien zawierać: listę zainstalwanych elementów systemu zakupinych w autryzwanej sieci sprzedaży w Plsce, imienną listę pracwników wyknujących instalację (ukńczny kurs 1 i 2 stpnia), wyciąg z dkumentacji pwyknawczej pdpisanej przez pracwnika pełniąceg funkcję nadzrującą (np. Kierwnik Prjektu) z ukńcznym kursem 3 stpnia raz wyniki pmiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjneg (Permanent Link/Channel) wszystkich trów transmisyjnych według nrm ISO/IEC Am. 1, 2. W celu zagwarantwania Użytkwnikwi najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja pwinna być nadzrwana w trakcie budwy przez inżynierów ze strny prducenta raz zweryfikwana niezależnie przed dbirem technicznym ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na gniazdach kńcwych: A/B/C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer prtu w panelu

19 20 Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na panelach krswych: A/B, gdzie: A numer pmieszczenia B numer gniazda w pmieszczeniu Pwyknawcz należy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji należy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów na zgdnść parametrów z wymaganiami nrm Klasy E A /Kategrii 6 A wg bwiązujących nrm. Wyknawstw pmiarów pwinn być zgdne z nrmą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pmiary sieci światłwdwej pwinny być wyknane zgdnie z nrmą PN-EN :2009/A1:2010. Pmiary należy wyknać dla wszystkich interfejsów kablwania pzimeg raz szkieletweg. Należy użyć miernika dynamiczneg (analizatra), który psiada wgrane prgramwanie umżliwiające pmiar parametrów według aktualnie bwiązujących nrm. Sprzęt pmiarwy musi psiadać aktualny certyfikat ptwierdzający dkładnść jeg wskazań. Analizatr kablwania wykrzystany d pmiarów musi charakteryzwać się przynajmniej IV klasą dkładnści wg IEC /Ed. 3 (prpnwane urządzenia t np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pmiary należy wyknać w knfiguracji pmiarwej łącza stałeg (ang. Permanent Link ) przy wykrzystaniu dpwiednich adapterów pmiarwych specyfikwanych przez prducenta sprzętu pmiarweg. W przypadku sieci miedzianej pmiary należy wyknać w knfiguracji pmiarwej kanału razem z kablami krswymi (ang. channel ) przy wykrzystaniu dpwiednich adapterów pmiarwych specyfikwanych przez prducenta sprzętu pmiarweg. Kable krswe, które zstały użyte d przeprwadzenia pmiarów należy przekazać inwestrwi. Pmiary należy sknfrntwać z wydajnścią klasy E A specyfikwanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Pmiary należy sknfrntwać z wydajnścią klasy E A specyfikwanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. W przypadku użycia sprzętu pmiarweg pdająceg wyniki pwyżej 500MHz jak infrmacyjne, prducent kablwania strukturalneg pwinien dstarczyć certyfikaty pmiarwe, wydane przez niezależne labratria, ptwierdzające zgdnść daneg rzwiązania z klasą E A d 500MHz. Pmiar każdeg tru transmisyjneg pzimeg (miedzianeg) pwinien zawierać: mapę płączeń, długść płączeń i rezystancje par,

20 21 późnienie prpagacji raz różnicę późnień prpagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, PSAACRF raz PSANEXT lub infrmacje d prducenta, że parametry te są spełnine w danej knfiguracji (wymagany dpwiedni certyfikat wydany przez labratrium pmiarwe). Tłumienie światłwdweg tru transmisyjneg mże być wyznaczne za pmcą miernika spadku mcy ptycznej lub reflektmetru. Pmiar tłumienia mcy ptycznej należy wyknać przy wykrzystaniu metdy wtrąceniwej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. Przy pmiarze reflektmetrem należy użyć rzbiegówki raz dbiegówki w celu kreślenia jakści wszystkich złączy. Niezależnie d użyteg sprzętu pmiarweg kmpletny pmiar tłumienia każdeg dupleksweg tru transmisyjneg pwinien być przeprwadzny w dwie strny w dwóch knach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemżliwia taką prcedurę): d punktu A d punktu B w knie 850nm i 1300nm (MM) d punktu B d punktu A w knie 850nm i 1300nm (MM) Na raprtach pmiarów pwinna znaleźć się infrmacja pisująca wielkść marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pmiędzy wymaganiem nrmy a pmiarem, zazwyczaj wyrażana w jednstkach dpwiednich dla każdej mierznej wielkści) Zastswać się d prcedur certyfikacji kablwania prducenta. Przykładwa prcedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dstawy rzwiązań i elementów zatwierdznych w prjektach wyknawczych zgdnie z bwiązującą w Plsce ficjalną drgą dystrybucji 2.2. Przedstawienia prducentwi faktury zakupu twaru (listy prduktów) nabyteg u Autryzwaneg Dystrybutra w Plsce Wyknania kablwania strukturalneg w całkwitej zgdnści z bwiązującymi nrmami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dtyczącymi parametrów technicznych kablwania, jak również prcedur instalacji i administracji Ptwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudwaneg kablwania na zgdnść z bwiązującymi nrmami przez przedstawienie certyfikatów pmiarwych wszystkich trów transmisyjnych miedzianych Wyknawca musi psiadać status Licencjnwaneg Przedsiębirstwa Prjektwania i Instalacji, ptwierdzny umwą typu NDI zawartą z prducentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez prducenta W celu zagwarantwania Użytkwnikm kńcwym najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja jest weryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta.

21 Wyknać dkumentację pwyknawczą Dkumentacja pwyknawcza ma zawierać Raprty z pmiarów dynamicznych kablwania Rzeczywiste trasy prwadzenia kabli transmisyjnych pzimych Oznaczenia pszczególnych szaf, gniazd, kabli i prtów w panelach krswych Lkalizację przebić przez ściany i pdłgi Raprty pmiarwe wszystkich trów transmisyjnych należy zawrzeć w dkumentacji pwyknawczej i przekazać inwestrwi przy dbirze inwestycji. Drugą kpię pmiarów (dkumentacji pwyknawczej) należy przekazać prducentwi kablwania w celu udzielenia inwestrwi (Użytkwnikwi kńcwemu) bezpłatnej gwarancji UWAGI KOŃCOWE. Trasy prwadzenia przewdów transmisyjnych kablwania pzimeg zstały skrdynwane z istniejącymi i wyknywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykwaną raz gólną instalacją elektryczną, instalacją centralneg grzewania, wdy, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prwadzenia instalacji kablwania (lub innych wymieninych wyżej) należy ustalić właściwe rzprwadzenie z Prjektantem działającym w przumieniu z Użytkwnikiem kńcwym. Wszystkie krytka metalwe, drabinki kablwe, szafę kablwą 19" wraz z sprzętem, łączówki telefniczne wypsażne w grzebienie uziemiające raz urządzenia aktywne sieci teleinfrmatycznej muszą być uziemine by zapbiec pwstawaniu zakłóceń. Dedykwaną dla kablwania instalację elektryczną należy wyknać zgdnie z bwiązującymi nrmami i przepisami. Wszystkie materiały wprwadzne d rbót winny być nwe, nieużywane, najnwszych aktualnych wzrów, winny również uwzględniać wszystkie nwczesne rzwiązania techniczne. Różnice pmiędzy wymieninymi nrmami w prjekcie a prpnwanymi nrmami zamiennymi muszą być w pełni pisane przez Wyknawcę i przedłżne d zatwierdzenia przez Zamawiająceg W przypadku, kiedy ustali się, że prpnwane dchylenia nie zapewniają zasadnicz równrzędneg działania, Wyknawca zastsuje się d wymieninych w dkumentacji prjektwej ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. Uwaga: Zgdnie z zasadami zamówień publicznych mżna zastswać materiały i rzwiązania równważne, t jest w żadnym stpniu nie bniżające standardu i nie zmieniające zasad raz rzwiązań technicznych przyjętych w prjekcie, a tym samym nie pwdujące kniecznści przeprjektwania jakichklwiek elementów infrastruktury ani nie pzbawiające Użytkwnika żadnych wydajnści, funkcjnalnści użytecznści pisanych lub wynikających z dkumentacji prjektwej. Jeżeli ferent zdecyduje się na zastswanie rzwiązania alternatywneg, pwinien d ferty dłączyć listę zamieninych materiałów, jak również wszelkie dkumenty pzwalającej Kmi-

22 23 sji Przetargwej cenić zgdnść z wymaganiami SIWZ i dkumentacji prjektwej wraz z załącznikami. Dpuszcza się każdy system kablwania spełniający wszystkie pniższe wymagania: Rzwiązanie ma pchdzić d jedneg prducenta i być bjęte jednlitą i spójną gwarancją systemwą udzielną bezpśredni przez prducenta kablwania na kres minimum 25 lat bejmującą wszystkie elementy pasywne tru transmisyjneg, jak również płyty człwe gniazd kńcwych, wieszaki kablwe; W celu zagwarantwania Użytkwnikwi Kńcwemu najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych cała instalacja musi być nadzrwana w trakcie budwy raz zweryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta przed dbirem technicznym; Wszystkie elementy kablwania (w szczególnści: kabel, panele krswe, gniazda, wkładki wymienne, kable krswe, prwadnice kablwe i inne) mają być znaczne lg lub nazwą teg sameg prducenta i pchdzić z jednlitej ferty rynkwej; Wszystkie elementy tru transmisyjneg mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm przywłanych w prjekcie dla pszczególnych elementów, tzn. na Kategrię 6 A i 7 wg. ISO/IEC Am.1 i Am.2; Wydajnść systemu i kmpnentów kablwania ma być ptwierdzna certyfikatem niezależneg labratrium, np DELTA, GHMT, itp.; Instalacja ma być pprwadzna pdwójnie ekranwanym kablem knstrukcji F/FTP (PiMF) ekranwany kabel indywidualnie ekranwanych parach i ddatkwym ekranie gólnym paśmie przenszenia min.600mhz i średnicy żyły 23AWG/średnicy zewnętrznej max. 7,0 mm; Mduł gniazda RJ45 pwinien charakteryzwać się mżliwściami transmisyjnymi d min 500MHz, budwą dwuelementwa, w pełni metalwa (w frmie dlewu), spsób mcwania ekranu kabla d budwy mdułu gniazda ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza aby nie naruszyć knstrukcji kabla; Ekranwany mduł gniazda RJ45 ma psiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,48x20,62x31,82mm (S/W/G); Mdularny kątwy panel krswe wyskści mntażwej 1U ma zapewniać mntaż 24 mdułów gniazd typu SL, zapewniając zwartą knstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminwanie kabli, raz pzwalając na wymianę jedneg (wadliweg) mdułu, musi być wypsażny w miejsca na wprwadzenie pisów (numeracji) prtów i prwadnicę kabli; System ma się składać z w pełni ekranwanych elementów, szczelnych elektrmagnetycznie, tzn. słniętych całkwicie (z każdej strny) tzw. klatką Faraday a; wyprwadzenie kabla ma zapewniać 360 kntakt z ekranem przewdu (t wymaganie dty czy zarówn gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krswych); W celu zagwarantwania najwyższej jakści płączenia, dpwiednieg marginesu pracy raz pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach muszą być zarabiane za pmcą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry raz niezawdnść łączy, nie dpuszcza się złączy zarabianych metdami beznarzędziwymi. Wymagane są takie rzwiązania, d których mntażu stsuje się narzędzia zautmatyzwane (zapewniające jednczesne zakńczenie

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN Prjektwanie fizyczne i lgiczne struktury sieci LAN Prces przygtwania i realizacji prjektu fizycznej raz lgicznej sieci LAN Twrzenie lkalnej sieci kmputerwej składa się z prjektwania, wdrżenia raz testwania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Egz. nr.. PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Zlecenidawca: PGE Obrót S.A. ul. 8-g Marca 6 35-959 Rzeszów Adres inwestycji: PGE Obrót S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP Biur Prjektwe Os. Piaski 65, 64-840 Budzyń tel. ( 0-67 ) 28 43 550 tel./fax ( 0-67 ) 28 29 658 e-mail: prnab@interia.pl NIP 766-140-47-49 REGON 570047780 BS Chdzież 48 8945 0002 2603 1482 3000 0010 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo