OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU NORMY ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME URZĄDZENIA AKTYWNE OKABLOWANIE TELEFONICZNE SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFIE 42U WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA... 22

3 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg (w zakresie instalacji kmputerwej, telefnicznej) w budynku Hali nr 1 Inkubatra Technlgiczneg w Jasince. Dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych i technlgii zaprjektwanych na istniejącym budynku Inkubatra technlgiczneg. 2. NORMY Zakres niniejszeg prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach, bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem (prjektwaniem) kablwania, pwłane w prjekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków Pzstałe nrmy pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania IEC Nrma kmpnentwa dtycząca wydajnści kabli symetrycznych kat.7 A IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla 2

4 Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację kablwania zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań pisanych w dkumentacji prjektwej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów na etapie ddania instalacji d użytku musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801:2011. Wykrzystane w pracwaniu prjektu nazwy własne zstały użyte w celach infrmacyjnych d kreślenia klasy sprzętu. 3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE Ilść i lkalizację stanwisk rbczych, przyjęt na pdstawie aktualnej dla daty wyknywania dkumentacji wytycznych Użytkwnika i prjektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne pzime raz telefniczne, muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym, teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta; Aby zagwarantwać Użytkwnikwi najwyższą jakść i niezawdnść w zakresie prjektwaneg rzwiązania raz kmpnentów, prducent ferwaneg systemu kablwania strukturalneg (miedzianeg) musi spełniać najwyższe wymagania jakściwe ptwierdzne następującymi prgramami i certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verificatin Prgram (PVP GHMT) raz ISO 9001; Maksymalna długść skręcnych par transmisyjnych kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; W knfiguracji pierwtnej d uruchmienia systemu, należy zapewnić minimalne mżliwści transmisyjne Kat.6 A / Klasa E A, przy wykrzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranwanych kat.6 A. System dcelw ma psiadać ptwierdzną wydajnść Klasy F A (wymagane certyfikaty niezależnych labratriów raz wymaganie wyknania pmiarów certyfikacyjnych dla Klasy F A ), natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, ustandaryzwanymi przez Nrmy raz inne wynikające z ptrzeb przyłączeniwych Użytkwnika w zakresie innym niż kablwanie strukturalne; Zgdnie z ustaleniami z Użytkwnikiem, prjekt wymaga zastswania kabla pzimeg wyższej niż pisana wydajnści dcelwej, celem zapewnienia Użytkwnikwi zapasu transmisyjneg dla nwych usług i standardów transmisyjnych; Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) nminalnym paśmie przenszeni 1000 MHz (wymagane znaczenie na kablu) w słnie trudnpalnej typu LSFRZH (wymagany certyfikat na zgdnść z nrmą IEC ); Kabel należy zakńczyć trwale na ekranwanym złączu typu 110, zarabianym metdą narzędziwą. Ekranwane złącze w sprzęcie płączeniwym ma zapewnić kntakt ekranu każdej pary kabla, a budwa zewnętrzna autmatyczny i samczynny, 360 O kntakt z ekranem gólnym wszystkich par transmisyjnych; 3

5 Ze względu na kniecznść zapewnienia marginesów pracy, jak gwarancji pełnej wydajnści dcelwej, niezależnie d jakści wyknawstwa i zakłóceń, wymaga się aby złącza teleinfrmatyczne (stanwiące trwały element zakńczenia kabla) raz kabel transmisyjny psiadały wydajnść, c najmniej 25% większą d wymagań transmisyjnych dcelwej aplikacji, pisanej w prjekcie, d której mże zstać wykrzystany system transmisyjny; Punkt lgiczny W przestrzenie rbczej Użytkwnika (PL) party zstał na uniwersalnym ekranwanym sprzęcie płączeniwym (kabel zakańczany jest trwale i niezmiennie na złączu 110), z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg pprzez wymianę wkładki. Osprzęt płączeniwy zespół gniazda teleinfrmatyczneg, należy mntwać pdtynkw lub w kasetach pdłgwych w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45). Aby zagwarantwać spełnienie dcelwych wymagań transmisyjnych prducent ma psiadać certyfikaty niezależneg akredytwaneg labratrium (np. GHMT, Delta, ETL), ptwierdzające pzytywne parametry Klasy F A, uwzględniające badania systemu kablwania przy wykrzystaniu c najmniej dwóch różnych rdzajów interfejsów zgdnych z Kategrią 7 A ; System ma spełniać zasadę twartści, tzn. ma pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych, mdyfikację ich rdzajów i ilści bez kniecznści instalacji nwych linii kablwych, pnwnej terminacji kabla na złączach zakańczających raz bez ptrzeby wymiany lub ddawania paneli krswych i płyt człwych gniazd użytkwnika; System kablwania ma krzystać z kabli krswych i przyłączeniwych, psiadających znrmalizwane interfejsy, zgdne z wymaganiami nrm EN raz ISO/IEC11801 Amd.2 Budwa systemu ma gwarantwać mżliwść zmiany interfejsu na dwlny (np. RJ45, RS-485, złącze typu F CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 i inne), który mże być wymieniany wielkrtnie w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych lub innych niż transmisja ethernetwa mżliwści transmisyjnych (nawet takich, które nie są bjęte nrmalizacją w zakresie kablwania strukturalneg), zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie; Funkcjnalnść wymiany interfejsu ma być realizwana w sprzęcie płączeniwym (wewnątrz zespłu gniazda teleinfrmatyczneg), a nie przez dłączane adaptery czy wykrzystanie kabli krswych ze specjalnymi, niezgdnymi z nrmami interfejsami (typami złączy); Wymagany interfejs w zesple gniazda naścienneg RJ45 wydajnści kat.6 A, pzwalający na wykrzystanie standardwych kabli przyłączeniwych RJ45/RJ45; Interfejs gniazda RJ45 ma być dprny na uszkdzenia w wyniku pdłączenia wtyków RJ11 i RJ12 Punkty Lgiczne w hali prdukcyjnej należy wyknać w parciu gniazda natynkwe stpniu szczelnści IP 44. Gniazd natynkwe IP44 będzie wypsażne we wkładkę wymienną 1xRJ45 kat. 6 A. System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg, sprzętu płączeniweg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; System kablwania miedzianeg ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45, 4xRJ45 w ramach jedneg i teg sameg sprzętu przyłączeniweg (zespłu gniazda); 4

6 Zmiana wkładki wymiennej na inną, samdzielnie przez Użytkwnika nie mże pwdwać utraty gwarancji prducenta, jeśli zstała na udzielna; Prjekt przewiduje dstarczenie na etapie realizacji zadania ddatkwych wkładek wymiennych d przyszłeg wykrzystania (zmiana interfejsów, rzbudwa ilści gniazd); ilść i rdzaj wkładek kreśln w zestawieniu materiałwym dłącznym d prjektu; Punkt dystrybucyjny GPD zlkalizwany jest na parterze i bsługuje parter I i II piętr; Punkt dystrybucyjny GPD stanwią dwie szafy stjące 42U wymiarach 800x1000[mm]; Dkładny pdział zstał pkazany na schemacie strukturalnym raz pdkładach dłącznych d prjektu; Przyłącze telekmunikacyjne jest pza zakresem pracwania. Operatr telekmunikacyjny ma dprwadzić sygnał d szaf GPD; W punkcie dystrybucyjnym GPD należy zastswać kątwe, narżne twieranezamykane prwadnice bczne; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym, zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 2 wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN :2011. Na hali prdukcyjnej śrdwisk pracy zstał sklasyfikwane jak M 2 I 2 C 2 E INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w kanałach kablwych w przestrzeni sufitu pdwieszaneg; 2. w pmieszczeniach, d punktu lgiczneg pdtynkw (należy zastswać sprzęt z uchwytem Msaic). Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSFRZH (ang. Lw Smke Fire Retardant Zer Halgen). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 2mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablwych, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania pinweg. Trasy kablwe pinwe należy zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. 5

7 Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. D uchwytu wiązek kablwych należy stswać miękkie paski instalacyjne elastyczne (typu Velcr). Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na drabinkach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pinw. Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt lgiczny PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym sprzęcie płączeniwym (gnieździe teleinfrmatycznym), psiadającym mżliwść zmiany interfejsu kńcweg w pstaci wymiennej wkładki, (dbywa się t bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu typy 110). Zespół gniazda jest mntwany w uchwycie d sprzętu 45mm (standard Mzaik45). Wymaga się aby wydajnść sprzętu płączeniweg złącza stanwiąceg trwały element zakńczenia kabla była c najmniej 25% większa d planwanej dcelwej wydajnści całeg systemu kablwania. Jest t spwdwane faktem, że gniazd teleinfrmatyczne jest kluczwym elementem całeg systemu i zapewnienie jeg wymaganej wydajnści gwarantuje niezależnść i pewnść uzyskania pzytywnych wyników pmiarów w przypadku nawet niedkładnej instalacji lub błędów w ułżeniu kabla. Jedncześnie zabezpiecza się w ten spsób częsty przypadek, gdy elementy równrzędnie dpaswane d kabla pd względem wydajnści, nie pzwalają siągnąć parametrów nrmatywnych i funkcji transmisyjnych, d których są przeznaczne. Osprzęt przyłączeniwy - zestaw instalacyjny gniazda teleinfrmatyczneg pwinien zawierać płytę człwą prstą z ramką mntażwą i zatrzaskiem zgdnym ze standardem mntażu 45mm, ekranwaną puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsażną w złącze mdularne. Ddatkw pwinny znajdwać się zaciski umżliwiające ptymalne wyprwadzenie kabla i kntakt ekranu raz etykieta d pisu - identyfikacji gniazda. Gniazda teleinfrmatyczne należy mntwać pdtynkw w puszkach raz w kasetach pdłgwych 6

8 w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45) d każdeg zestawu sprzętu przyłączeniweg (jedneg zestawu gniazda teleinfrmatyczneg) należy zapewnić jedną puszkę pdtynkwą. W przypadku mntażu w puszkach ich głębkść pwinna wynsić minimum 50mm lub większej, przeznaczne d sprzętu z uchwytem Msaic45 i zapewniające dpwiednią ilść miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej. Należy wystrzegać się załamywania kabla w puszce instalacyjnej, zalecane jest zstawienie zapasu kabla w przestrzeni sufitu i zapewnienie peszla lub rurki takiej średnicy, która zapewni swbdne wyciągnięcie lub cfnięcie kabla, bez jeg uszkdzenia. Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranwanym 8-pzycyjnym złączu typu 110, które akceptuje płączenia z drutem miedzianym średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg PiMF - S/FTP impedancji falwej 100 Ω. Prces zarabiania kabla ma zapewnić mżliwie największą wydajnść - maksymalny rzplt par transmisyjnych na ekranwanym uniwersalnym złączu mdularnym 110 nie mże być większy niż 6 mm. Przy mntażu należy zapewnić właściwy kntakt ekranu. Knstrukcja złącza 8 pzycyjneg typu 110 ma gwarantwać kntakt i uchwyt ekranu budwy złącza z indywidualnym ekranem (jednstrnnie laminwaną flią ekranującą) każdej pary transmisyjnej kabla. Zakńczne złącze należy umieścić w metalwej budwie (klatce Farada a), wyknanej w frmie 2-elementweg składaneg dlewu, psiadająceg uchwyt i kntakt dla gólneg ekranu kabla (plt miedziany kabla). Ze względu na zapewnienie długterminwej trwałści i wydajnści, d zakńczenia par transmisyjnych na uniwersalnym złączu typu 110 wymaga się zastswania standardweg narzędzia uderzeniweg d złączy IDC (typ 110), narzędzia typu LSA+ Sensr lub narzędzi, które działają na pdbnej zasadzie i zapewniają spełnienie tych warunków. Prces mntażu ma gwarantwać najwyższą pwtarzalnść parametrów transmisyjnych siąganych przez kablwanie pasywne. Stąd zalecane i dpuszczne są narzędzia, które kntrlując siłę, kierunek i dystans ruchu technlgiczneg w jednym cyklu pracy zakańczają trwale wszystkie żyły (wcześniej przygtwane) kabla transmisyjneg na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. Osprzęt płączeniwy z elementami, które mgą być terminwane beznarzędziw nie będzie uznany za równważny. Rys.1. Uniwersalny ekranwany zestaw płączeniwy Ze względu na dstępne becnie na rynku urządzenia aktywne dla zapewnienia pełnej kmpatybilnści wstecz na etapie uruchmienia instalacji wymaga się zastswania interfejsu RJ45. Rys.2 Ekranwane złącze mdularne. 7

9 Knfiguracja interfejsu kńcząceg sprzęt płączeniwy zależy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej umieszczanej w uniwersalnym ekranwanym złączu mdularnym 110. W celu prawidłwej knfiguracji trów transmisyjnych p bydwu strnach łącza należy stswać takie same wkładki wymienne. Zgdnie z wymaganiami bwiązujących nrm EN raz ISO/IEC11801 Amd.2 w kablwaniu strukturalnym mżna stswać wyłącznie ustandaryzwane interfejsy zarówn d strny zestawów naściennych (gniazd), jak i kabli krswych (wtyków). Osprzęt płączeniwy (zwany dalej gniazdem, gniazdem teleinfrmatycznym) w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w puszkach pdtynkwych. W mmencie uruchmienia instalacji, w sprzęcie należy umieścić wkładki wymienne tzw. pjedyncze kat.6 A tj, z interfejsem typu 1xRJ45 kat.6 A. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa, zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami. Przykładwy widk knfiguracji Punktu Lgiczneg pkazan na rysunkach pniżej. Rys. 3. Knfiguracja 1 Punktu Lgiczneg. Rys. 4. Knfiguracja 2 Punktu Lgiczneg. 8

10 Rys. 4. Knfiguracja 3 Punktu Lgiczneg. System kablwania strukturalneg na Hali wykrzystuje ekranwane kable lgiczne 4 parwe knstrukcji S/FTP (PiMF) w słnie LSFRZH. Uwzględniając śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt, raz istniejącą w pmieszczeniach hali mżliwść zabrudzenia raz uszkdzenia gniazd, zaprjektwan system klasyfikacji śrdwiskwej M 2 I 2 C 2 E 2 pzimie chrny IP44. Punkty Lgiczne w Hali należy wyknać w parciu gniazda natynkwe stpniu szczelnści IP 44. Gniazd natynkwe IP44 będzie wypsażne we wkładkę wymienną 1xRJ45 kat. 6 A. Rys. 5. Knfiguracja 3 Punktu Lgiczneg na Hali. 9

11 4.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głsu przez ekranwane kablwanie strukturalne, sknfigurwane na etapie realizacji d pracy w klasie wydajnści Klasy E A, przy zastswaniu wymiennych wkładek z interfejsem RJ45 kat.6 A. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje: 179 miedzianych trów lgicznych Klasy F A dla płączeń transmisji danych, głsu i brazu Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głsu brazów, jak również płączeń knferencyjnych CATV (862MHz) lub kmbinacji tych sygnałów przez twarte kablwanie strukturalne, wyknane w wersji ekranwanej. Otwarte kablwanie wymaga takiej knstrukcji elementów pasywnych kablwania, która zapewnia różne mżliwści wielkrtneg wprwadzania zmian reknfiguracyjnych, zmian wydajnści kablwania, a nawet rzbudów ilści kanałów transmisyjnych pprzez zastswanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami), ale bez mdyfikacji trwałych fizycznych zakńczeń kablwych. Wkładki wymienne mgą być zmieniane samdzielnie przez Użytkwnika, gdy tylk zajdzie taka ptrzeba. Dcelw system kablwy ma psiadać mżliwść siągnięcia parametrów Klasy F A (na ptwierdzenie tych wymagań mają być dstępne elementy płączeniwe i certyfikaty ptwierdzające taką wydajnść) z zapasem min.25% dla sprzętu płączeniweg raz kabla transmisyjneg, natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez Nrmy i Użytkwnika w mmencie uruchmienia instalacji należy zamntwać w trach transmisyjnych wkładki wymienne z interfejsem 1xRJ45 Kat.6 A raz wkładkę 2xRJ45 1 x złącze F. Na czas pmiarów dla ptwierdzenia wydajnści Klasy F A zamntwać wkładki z interfejsem ISO kat.7 A D gniazd Użytkwnika należy zapewnić kable przyłączeniwe, w ilści zgdnej ze specyfikacją materiałwą. Kable stacyjne (przyłączane d stacji użytkwnika) mają być wyknane z linki ekranwanej, przy czym słna ekranwana ma być ciągła na całej długści kabla. Również wtyk złącza RJ45 ma psiadać szczelną elektrmagnetycznie słnę ekranwaną, tzw. klatkę Faraday a (z każdej strny złącza RJ45), zapewniającą kntakt z budwą ekranwanych interfejsów RJ45 p całym bwdzie złącza raz kntaktem z ekranem kabla p całym jeg bwdzie (kntakt 360 O ). Wymaga się standardwej sekwencji płączeń T568B (preferwana) lub T568A; niedpuszczalne jest zastswanie kabli z płączeniami wg własnej (nienrmatywnej) sekwencji płączeń. Kable krswe mają pracwać w przedziale temperatur d -20 C d 60 C. Osłna zewnętrzna kabli pdłączanych d stacji rbczej użytkwnika pwinna być trudnpalna LSZH (ang. Lw Smg Zer Halgen). Kable mają być fabrycznie wyknane i testwane, wszystkie kmpnenty: wtyk, kabel-linka, słna złącza wyprdukwane i trwale znaczne przez prducenta (wytwórcę) tym samym lg, znakiem firmwym lub twarwym pprzez wytłczenie lub trwały nadruk. W przypadku słny kabla-linki nadruk ma zawierać również wydajnść lub częsttliwść. Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. 10

12 Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSFRZH), pisaną wcześniej. Ekran takieg kabla ma być zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki miedzianej kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Ekran pwyższej knstrukcji ma być ciągły na całej długści kabla. Zabrania się przerywania ekranu, gdyż mże wywłać t wzrst pzimu zakłóceń, słabienie dprnści kablwania, bądź zwiększną emisję. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje nrm. Charakterystyka kabla ma uwzględniać margines pracy (zapas transmisyjny), tj. pzytywne parametry transmisyjne przy częsttliwści min. 1000MHz. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 7 A przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm (c determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSFRZH). Ekran takieg kabla ma być zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min. 1000MHz. W celu zagwarantwania najwyższej jakści płączenia przede wszystkim pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach muszą być zarabiane za pmcą standardwych narzędzi instalacyjnych tj. zgdnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Prces mntażu ma gwarantwać najwyższą pwtarzalnść. Maksymalny rzplt pary transmisyjnej na złączu mdularnym (umieszcznych w zestawach instalacyjnych) nie mże być większy niż 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 7 A przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. 11

13 Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji Zgdnść z nrmami: Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla 7,5 mm Minimalny prmień gięcia Waga Temperatura pracy Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: Kabel PiMF 1000MHz ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC : 2002, EN :2007; IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) EN i EN ( EMC ) drut 23 AWG (Ø 0,54mm) 60 mm 67 kg/km -20ºC d +60ºC 0ºC d +50ºC LSFRZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa siatka miedziana Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP 1000MHz wymaganeg w prjekcie. Rys. 6 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1000MHz Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia (rbcze) 1000MHz Impedancja MHz: 100 ±5 Ohm NVP 80% 12

14 Tłumienie: PSNEXT PSELFEXT RL: ACR: Tłumienie sprzężenia 58dB przy 1000MHz; 87dB przy 1000MHz; 41dB przy 1000MHz; 21dB przy 1000MHz; 30dB przy 1000MHz; 85 db Rezystancja przewdnika 7.5 Ohms /100m Pjemnść wzajemna 44 pf / km Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użyteg w prjekcie.. W szafach kablwych kable transmisyjne należy zakńczyć na panelach krswych wypsażnych w 24 ekranwane prty zawierające sprzęt płączeniwy z ekranwanymi złączami mdularnymi typu 110, umieszcznymi w metalwej budwie w frmie dlewu, stanwiąceg zamykaną, ekranwaną, metalwą budwę (szczelną elektrmagnetycznie klatkę Faraday a). Kntakt gólneg ekranu kabla (siatki miedzianej kalającej ekranwane pary transmisyjne) i ekranwanej budwy uniwersalneg złącza ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza. Niezależnie d teg sam uniwersalne złącze typu 110, trwale kńczące pary kabla ma być ekranwane, a budwa teg złącza ma zapewnić kntakt z indywidualnymi ekranami pjedynczych par transmisyjnych. Rys.7 Ekranwany panel krswy uniwersalny 24 prt, bez wkładek wymiennych W uniwersalnym ekranwanym panelu wypsażnym w sprzęt płączeniwy ze złączami mdularnymi typu 110, mżna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim interfejsem kńcwym. W mmencie uruchmienia instalacji, w prtach panela należy umieścić wkładki pjedyncze typu 1xRJ45 kat.6 A raz wkładkę 2xRJ x złącze F. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa, zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami. Panele uniwersalne mają psiadać również zintegrwane prwadnice tylne na kable wprwadzane d panela, zapewniające ptymalne pdtrzymanie i mcwanie kabla. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, panel musi być wypsażny w zacisk uziemiający. D wkładek wymiennych umieszczanych w panelach krswych należy zapewnić kable krswe są ne pisane w dalszej części dkumentacji. 13

15 4.3 URZĄDZENIA AKTYWNE Zaprjektwane przełączniki Gigabitwe pwinny charakteryzwać się następującymi funkcjami raz parametrami. min. 44 prtów 10/100/1000, min. 4 prty dual-persnality 10/100/1000 lub mini-gbic, mżliwść rzbudwy 4 prty 10- Ilść prtów GbE w standardzie SFP+ raz BASE-T Obudwa wieżwa 1U umżliwiająca instalację w szafie 19" Rzmiar tablicy rutingu min Rzmiar tablicy adresów MAC min CLI, WWW, telnet, pzapasmwe (prt szeregwy RS-232C - Zarządzanie RJ45) Warstwa przełącznia 2.3 Funkcje warstwy 3 static IP ruting, RIP, RIPv2 Prędkść magistrali min. 176 Gbps Przepustwść min. 130 mpps Ilść bsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Funkcje wyskiej dstępnści Funkcje stackwania aut MDIX agregacja prtów QS Mnitrwanie Oprgramwanie Gwarancja Zasilanie Serwis Pzstałe funkcje Spanning Tree (802.1d), Rapid Cnvergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), RapidPVST+ Dedykwany dwuprtwy mduł d stackwania dla czterech urządzeń, przepustwści 40 Gb/s na prt. Stackwanie musi wspierać agregacje prtów między dwlnymi przełącznikami w stsie. autnegcjacja prędkści, duplex-u raz płączenia (MDI/MDIX) zgdna z 802.3ad LACP priryteryzacja zgdna z 802.1p, TS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 klejek sprzętwych, rate-limiting RMON 4 grupy statistics, histry, alarm, events, SFLOW Aktualizacje dstępne na strnie prducenta Wieczysta wymienny zasilacz 230 VAC maksymalny pbór mcy 70 W, wparcie dla IEEE 802.3az Wymiana nastepneg dnia rbczeg na sprawne urzadzenie LLDP,LLDP-MED, dual flash images,usb autrun, bsługa ramek typu Jumb, iscsi, DHCP snping, BPDU Guard, BPDU Prtectin, UDLD, prt Islatin, pełne wsparcie dla IPv4 i Ipv6 Urządzenie musi pchdzić z legalneg źródła, zakupine w autryzwanym kanale sprzedaży prducenta w Plsce i bjęte standardwym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadcznych przez siec serwiswa prducenta na terenie Plski. 14

16 4.4 OKABLOWANIE TELEFONICZNE Przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg. Zaprjektwana centrala telefniczna KX-TDA 100DCP w knfiguracji 88 linii wewnętrznych analgwych raz 4 linie cyfrwe. Kable płączeniwe centrali należy rzszyć na panelach telefnicznych psiadających 50 prtów RJ45 z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Złącze IDC w panelu pwinn umżliwiać rzszycie kabla średnicy żyły mm. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. Należy zapewnić minimalny rzplt par transmisyjnych na panelu. Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t d dpwiednieg krswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFIE 42U System zarządzania płączeniami Hi-D zstał zaprjektwany specjalnie w tej knfiguracji, by w pełni zapanwać, garnąć i ułatwić administrację nad wszystkimi maksymalnie zagęszcznymi płącznymi elementami całeg sytemu. Zwiększna k. 40% gęstść płączeń zstała siągnięta przez zastswanie patentwanych elementów prwadzących, które gwarantują zachwanie ptymalnych prmieni zagięcia zainstalwanych kabli płączeniwych (miedzianych). Kątwe wyprwadzenia kabli z paneli i urządzeń aktywnych na zptymalizwanej pd tym kątem knstrukcji wsprników, redukuje naprężenia kabli, rganizuje w spsób uprządkwany ich zagęszczenie i pzwala na lepsze zarządzanie kablami z stwrzenia w pełni kntrlwanych wiązek kabli krswych. Pwduje t, że nie ma ptrzeby stswania wieszaków i rganizatrów pzimych, które zabierają wyskść mntażwą ( U ) w szafie, a tym samym drastycznie zwiększa się pjemnść i gęstść płączeń w przełącznicy. 4.6 PUNKT DYSTRYBUCYJNY Rys 7. Organizatr pinwy z kntrlą zgięcia kabli Szafa stjąca mają być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwane przed mntażem innych urządzeń. Prjektwaną instalację kablwania strukturalneg bsługują: Punkt Dystrybucyjny GPD stanwią dwie szafy serwerwe stjąca 42U 19 wymiarach 800x1000mm, ustawina na ckle wyskści 100mm. Każda szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: sześć listew nśnych, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czterma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wypsażenie szaf zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d prjektu. 15

17 5. WYMAGANIA GWARANCYJNE Gwarancja na kablwanie pasywne ma być bezpłatną usługą serwiswą ferwaną Użytkwnikwi kńcwemu (Inwestrwi) przez prducenta-wytwórcę kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania d główneg punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg wraz z kablami krswymi i przyłączeniwymi, w tym również kablwanie pzime, zarówn dla prjektwanej części lgicznej, jak i telefnicznej. Należy zapewnić bjęcie wyknanej instalacji gwarancją systemwą prducenta, gdzie kres gwarancji udzielnej bezpśredni przez prducenta nie mże być krótszy niż 25 lat (Użytkwnik wymaga certyfikatu gwarancyjneg prducenta kablwania udzielneg bezpśredni Użytkwnikwi kńcwemu i stanwiąceg 25-letnie zbwiązanie gwarancyjne prducenta w zakresie dtrzymania parametrów wydajnściwych, jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych wszystkich elementów ddzielnie i całeg systemu kablwania). 25 letnia gwarancja systemwa prducenta-wytwórcy ma bejmwać: - gwarancję materiałwą (Prducent zagwarantuje, że jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź 25-letniej eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów przez kres 25 lat będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymgi stawiane przez nrmę ISO/IEC Am. 1, 2 dla kreślnej klasy wydajnści); - gwarancję aplikacji (Prducent zagwarantuje, że na jeg systemie kablwania przez kres 25 lat będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i pracwane w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania w rzumieniu nrmy ISO/IEC Am. 1, 2. Okres gwarancji ma być standardw udzielany przez prducenta (wytwórcę wszystkich elementów kablwania), tzn. na warunkach ficjalnych, gólnie znanych, dstępnych i publikwanych. Tym samym świadczenia specjalnie wydłużnych kresach gwarancji wystawine przez prducentów, dstawców, dystrybutrów, pśredników, wyknawców lub innych nie są uznawane za wiarygdne i równważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczny jest d dnia, w którym pdpisan prtkół kńcweg dbiru prac i prducent kablwania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dstarczenia raz ujawnienia prcedury, jak również zapznania Użytkwnika/Inwestra z prawami, bwiązkami i graniczeniami gwarancji, wyknawca ma psiadać umwę zawartą bezpśredni z prducentem kablwania (tj. prducentem wszystkich elementów systemu kablwania) regulującą uprawnienia, prcedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkwnikwi przez prducenta kablwania raz zbwiązania każdej ze strn. Pnadt wyknawca ma psiadać dyplmy ukńczenia kursu kwalifikacyjneg przez zatrudninych pracwników w zakresie 1. instalacji, 2. pmiarów, nadzru, wykrywania raz eliminacji uszkdzeń raz 3. prjektwania kablwania strukturalneg, zgdnie z nrmami międzynardwymi raz prcedurami instalacyjnymi prducenta kablwania. Dkumenty mają być przedstawine Zamawiającemu przed pdpisaniem umwy. Dyplmy sprządzne w języku bcym należy dstarczyć wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. W celu uzyskania gwarancji, p wyknaniu instalacji firma wyknawcza pwinna zgłsić wnisek certyfikację zbudwaneg systemu d prducenta kablwania. Przykładwy wnisek pwinien zawierać: listę zainstalwanych elementów systemu zakupinych w autryzwanej sieci sprzedaży w Plsce, imienną listę pracwników wyknujących instalację (ukńczny kurs 1 i 2 stpnia), wyciąg z dkumentacji pwyknawczej pdpisanej przez 16

18 pracwnika pełniąceg funkcję nadzrującą (np. Kierwnik Prjektu) z ukńcznym kursem 3 stpnia raz wyniki pmiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjneg (Permanent Link/Channel) wszystkich trów transmisyjnych według nrm ISO/IEC Am. 1, 2. Zbudwana infrastruktura kablwa ma być fizycznie sprawdzna przez Prducenta przed dbirem technicznym i wystawieniem certyfikatu gwarancyjneg, a w celu zagwarantwania Użytkwnikwi najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych raz zgdnści ze wszystkimi wymaganiami dkumentacji w zakresie technicznym i funkcjnalnym, cała instalacja pwinna być nadzrwana w trakcie budwy przez inżynierów ze strny prducenta. 6. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na gniazdach kńcwych: A/B/C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer prtu w panelu Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na panelach krswych: A/B, gdzie: A numer pmieszczenia B numer gniazda w pmieszczeniu Pwyknawcz należy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji należy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych. 7. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów na zgdnść parametrów z wymaganiami dla Klasy F A / Kategrii 7 A wg bwiązujących nrm. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknać kmplet pmiarów pis pmiarów części miedzianej. Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów miedzianych na zgdnść parametrów z wymaganiami dla Klasy F A wg bwiązujących nrm. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknawstw pmiarów pwinn być zgdne z nrmą PN-EN 50346:2004/A1+A2: Pmiary należy wyknać dla wszystkich interfejsów kablwania pzimeg. Należy użyć miernika dynamiczneg (analizatra), który psiada ryginalną i najnwszą wersję prgramwana wewnętrzneg (firmware), umżliwiającą dknanie analizy parametrów, 17

19 według aktualnie bwiązujących nrm. Cały sprzęt pmiarwy musi psiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat ptwierdzający dkładnść jeg wskazań, wydany przez serwis prducenta). Pmiary kablwania miedzianeg (sieci LAN) Miernik d pmiarów kablwania miedzianeg musi charakteryzwać się c najmniej IV klasą dkładnści wskazań wg. IEC /Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), Pmiary części miedzianej należy wyknać dla maksymalnej wydajnści kablwania, kreślnej w dkumentacji i sknfrntwać wymaganiami wg. parametrów nrm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Na raprcie (sprządznym ddzielnie dla każdeg pmiaru) mają być widczne: wynik pmiaru, identyfikacja łącza, wskazanie nrmy, knfiguracja pmiarwa raz infrmacja pisująca wielkść marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pmiędzy wymaganiem nrmy a pmiarem, zazwyczaj wyrażana w jednstkach dpwiednich dla każdej mierznej wielkści). Raprt pmiarwy ma jednznacznie infrmwać pprawnści pmiaru (dbry/zły, pass/fail) W przypadku sieci miedzianej pmiary należy wyknać w knfiguracji pmiarwej: kanału transmisyjneg tj. razem z kablami krswymi (ang. Channel ) przy wykrzystaniu dpwiednich adapterów pmiarwych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikwanych przez prducenta sprzętu pmiarweg. Łącza stałeg d gniazda d panela krsweg (ang. Permanent Link ) przy wykrzystaniu dpwiednich adapterów pmiarwych (z wtykami referencyjnymi) specyfikwanych przez prducenta sprzętu pmiarweg. Dstarczne kable krswe i płączeniwe nie birą udziału w pmiarach. Pmiar każdeg tru transmisyjneg pzimeg (miedzianeg) pwinien zawierać: mapę płączeń, długść płączeń i rezystancje par, późnienie prpagacji raz różnicę późnień prpagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, PSAACRF raz PSANEXT lub infrmacje d prducenta, że parametry te są spełnine w danej knfiguracji (wymagany dpwiedni certyfikat wydany przez labratrium pmiarwe). 2. Zastswać się d prcedur certyfikacji kablwania prducenta. Przykładwa prcedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dstawy rzwiązań i elementów zatwierdznych w prjektach wyknawczych zgdnie z bwiązującą w Plsce ficjalną drgą dystrybucji 2.2. Przedstawienia prducentwi listy prduktów nabytych pprzez autryzwany kanał dystrybucji w Plsce. 18

20 2.3. Wyknania kablwania strukturalneg w całkwitej zgdnści z bwiązującymi nrmami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dtyczącymi parametrów technicznych kablwania, jak również prcedur instalacji i administracji Ptwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudwaneg kablwania na zgdnść z bwiązującymi nrmami przez przedstawienie certyfikatów pmiarwych wszystkich trów transmisyjnych miedzianych Wyknawca musi psiadać status uprawniający d wyknania Certyfikwanej Instalacji, ptwierdzny umwą typu ND&I zawartą z prducentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez prducenta W celu zagwarantwania Użytkwnikm kńcwym najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja jest weryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta. 3. Wyknać dkumentację pwyknawczą Dkumentacja pwyknawcza ma zawierać Raprty z pmiarów dynamicznych wszystkich trów transmisyjnych kablwania Rzeczywiste trasy prwadzenia kabli transmisyjnych pzimych wryswane w pdkłady budynku Rzeczywiste znaczenia pszczególnych szaf, gniazd, kabli i prtów w panelach krswych Lkalizację przebić przez ściany i pdłgi Raprty pmiarwe wszystkich trów transmisyjnych należy zawrzeć w dkumentacji pwyknawczej i przekazać inwestrwi przy dbirze inwestycji. Drugą kpię pmiarów (dkumentacji pwyknawczej) należy przekazać prducentwi kablwania w celu udzielenia inwestrwi (Użytkwnikwi kńcwemu) bezpłatnej gwarancji. 8. UWAGI KOŃCOWE. Trasy prwadzenia przewdów transmisyjnych kablwania pzimeg zstały skrdynwane z istniejącymi i wyknywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykwaną raz gólną instalacją elektryczną, instalacją centralneg grzewania, wdy, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prwadzenia instalacji kablwania (lub innych wymieninych wyżej) należy ustalić właściwe rzprwadzenie z Prjektantem działającym w przumieniu z Użytkwnikiem kńcwym. Wszystkie krytka metalwe, drabinki kablwe, szafę kablwą 19" wraz z sprzętem, łączówki telefniczne wypsażne w grzebienie uziemiające raz urządzenia aktywne sieci teleinfrmatycznej muszą być uziemine by zapbiec pwstawaniu zakłóceń. Dedykwaną dla kablwania instalację elektryczną należy wyknać zgdnie z bwiązującymi nrmami i przepisami. Wszystkie materiały wprwadzne d rbót winny być nwe, nieużywane, najnwszych aktualnych wzrów, winny również uwzględniać wszystkie nwczesne rzwiązania techniczne. Różnice pmiędzy wymieninymi nrmami w prjekcie a prpnwanymi nrmami zamiennymi muszą być w pełni pisane przez Wyknawcę i przedłżne d zatwierdzenia przez Zamawiająceg W przypadku, kiedy ustali się, że prpnwane dchylenia nie zapewniają zasadnicz równrzędneg działania, Wyknawca zastsuje się d wymieninych w dkumentacji prjektwej. 19

21 9. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. Uwaga: Zgdnie z zasadami zamówień publicznych mżna zastswać materiały i rzwiązania równważne, t jest w żadnym stpniu nie bniżające przyjęteg standardu i nie zmieniające isttnie zasad budwy raz realizacji rzwiązań technicznych ani nie pzbawiające Użytkwnika żadnych wydajnści i funkcjnalnści pisanych lub wynikających z dkumentacji prjektwej. Jeżeli wyknawca zaprpnuje zastswanie rzwiązania zamienneg (alternatywneg), pwinien przedstawić listę zamieninych materiałów (wraz z zaprjektwanymi dpwiednikami np. w frmie tabeli nr katalgwy prducenta, pis prduktu, ilść), jak również wszelkie karty katalgwe i certyfikaty wystawine przez akredytwane niezależne labratria testwe raz inne dkumenty pzwalające Prjektantwi i Zamawiającemu (Inwestrwi) cenić zgdnść prpnwaneg rzwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dkumentacji prjektwej. Jeżeli taka prpzycja będzie składana przez ferenta na etapie przed twarciem fert, ferent pwinien dstarczyć wszystkie w/w dkumenty jak załącznik d ferty w celu zapewnienia uczciwej infrmacji dla Zamawiająceg raz warunków uczciwej knkurencji dla innych ferentów, birących udział w tym pstępwaniu. W celu zapewnienia minimalnych warunków równważnści, należy uwzględnić przede wszystkim pniższe wymagania: Wszystkie wcześniej pisane wymagania prjektwe, techniczne i funkcjnalne; Całe rzwiązanie w zakresie sieci kablwania miedzianeg ma pchdzić d jedneg prducenta i być bjęte jednlitą i spójną gwarancją systemwą udzielną bezpśredni przez prducenta-wytwórcę wszystkich elementów kablwania na kres minimum 25 lat bejmującą wszystkie elementy pasywne tru transmisyjneg, jak również elementy rganizacyjne takie jak płyty człwe gniazd kńcwych, wieszaki kablwe; W celu zagwarantwania Użytkwnikwi Kńcwemu najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych cała instalacja ma być nadzrwana w trakcie budwy raz zweryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta przed dbirem technicznym; Wszystkie elementy kablwania miedzianeg składające się na kmpletne try transmisyjne raz ich rganizację i mntaż (w szczególnści: kabel, panele krswe, gniazda, złącza, wkładki wymienne, kable krswe, prwadnice kablwe i inne) mają być trwale znaczne lg lub nazwą teg sameg prducenta i pchdzić z jednlitej ferty rynkwej; Wszystkie elementy tru transmisyjneg mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm przywłanych w prjekcie dla pszczególnych elementów, tzn. dpwiedni na Kategrię 6 A i 7 A wg. ISO/IEC Am.1 i Am.2; Wydajnść systemu i kmpnentów kablwania ma być ptwierdzna certyfikatem niezależneg akredytwaneg labratrium, np DELTA, GHMT w zakresach pdanych w niniejszej dkumentacji; Instalacja ma być pprwadzna pdwójnie ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP (PiMF) ekranwany kabel indywidualnie ekranwanych parach i ddatkwym ekranie gólnym paśmie przenszenia d min. 1000MHz i średnicy żyły 23AWG/średnicy zewnętrznej max. 7,5 mm; Kabel transmisyjny miedziany ma być zgdny z wymaganiami pdanymi w niniejszej specyfikacji Wszystkie elementy tru transmisyjneg mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm przywłanych w prjekcie dla pszczególnych elementów, tzn. na Kategrię 6 A i 7 A wg. ISO/IEC Am.1 i Am.2; 20

22 Kabel transmisyjny miedziany ma być zgdny z wymaganiami Kat. 7 A wg. ISO/IEC Am.1 i Am.2 a parametry całeg systemu muszą być ptwierdzne d Klasy F A Wydajnść systemu i kmpnentów kablwania ma być ptwierdzna certyfikatem niezależneg akredytwaneg labratrium, np GHMT, DELTA, itp.; Wymaga się aby złącza mdularne (stanwiące trwały element zakńczenia kabla) psiadały wydajnść transmisyjną c najmniej 25% większą d dcelwej aplikacji wskazanej w dkumentacji prjektwej. Jest t spwdwane faktem, że gniazd teleinfrmatyczne jest kluczwym elementem całeg systemu i zapewnienie jeg wymaganej wydajnści gwarantuje niezależnść i pewnść uzyskania pzytywnych wyników pmiarów w przypadku nawet niedkładnej instalacji lub błędów w ułżeniu kabla. Kabel ma być na stałe zakńczny na uniwersalnym złączu mdularnym typu IDC 110, 8-pzycyjnym ekranwanym z szeregwym rzkładem par, metalwej budwie w frmie dlewu, umieszcznym w szczelnej elektrmagnetycznie zamkniętej ekranwanej budwie (dtyczy gniazda naścienneg i gniazda w panelu krswym). Uniwersalne ekranwane złącze mdularne ma trwale zakańczać kabel z bydwu strn i zapewnić kntakt budwy złącza z ekranami pjedynczych par transmisyjnych; Panele krswe wypsażne w 24 prty zawierające ekranwane zespół płączeniwy umieszczny w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza typu IDC 110 ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza; Panele miedziane 24 prt z zestawami płączeniwymi mają psiadać również zintegrwane prwadnice tylne na kable liniwe, zapewniające ptymalne pdtrzymanie, wyprwadzenie i mcwanie kabla raz zacisk uziemiający; Knfiguracja punktu kńcweg ma się dbywać przez wymienne wkładki instalwane w uniwersalnym złączu mdularnym. Wymiana wkładki mże nastąpić w dwlnym mmencie użytkwania systemu w wyniku zmieniających się ptrzeb transmisyjnych i być dknana samdzielnie przez Użytkwnika; System ma gwarantwać zastswanie dwlneg interfejsu, który mże być wykrzystany zgdnie ze specyfiką pracy biektu bez zmiany w rzszyciu kabla, tj. pprzez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza, wśród nich muszą być RJ45, Tera Cnnectr, ARJ45, DB9, RJ11, BNC, złącze F (862MHz). Zmiana interfejsu kńcweg nie mże być realizwana za pmcą ddatkwych rzgałęźników czy adapterów, nie mże być również wyknywana przy pmcy specjalnych kabli krswych; Rzwiązanie ma umżliwiać transmisję wielkanałwą (przesyłanie kilku aplikacji p jednym kablu) zgdnie z nrmami włącznie z mżliwścią przesyłania 4 sygnałów telefnicznych p jednym kablu 4-parwym. Oferta ma zawierać wkładki kat.5 i kat.6 A : 1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefn, 2x kmputer, telefn+kmputer), 3xRJ45 (2x telefn+kmputer), 4xRJ45 (4x telefn), które mżna zainstalwać w uniwersalnym złączu mdularnym kńczącym na stałe kabel; Interfejsy dstępne na wkładkach wymiennych muszą być ustandaryzwane nrmami kablwania strukturalneg, np. RJ45, Tera Cnnectr lub inne ustandaryzwane innymi nrmami (np. złącze F CATV). Nie dpuszcza się wkładek pwdujących kniecznść stswania specjalnych specyficznych dla jedneg prducenta kabli krswych, tj. z interfejsami niezgdnymi z w/w nrmami, pwdującymi graniczenie uczciwej knkurencji; 21

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i uruchmienie detektrów gazów (przyrządwania d urządzenia MOVPE) - WF-37-62/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo