INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, ZGORZELEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC"

Transkrypt

1 Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, ZGORZELEC Branża Instalacje elektryczne Jednstka prjektwa: OBIS2 Andrzej Ślązak Siedziba firmy: Wrcław, ul. Rybnicka 64 Biur firmy.: Wrcław, ul. Blizanwicka 1 Faza: Prjekt kablwania strukturalneg, systemu przyzywweg i dmfnweg Prjekt wyknawczy Prjekt sprządził zespół: Imię i nazwisk branża uprawnienia Pdpis Prjektwałł: Mgr inż. Wjciech Jurkwski Sprawdził: Mgr inż. Wjciech Winczaszek Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne 51/81/WBPP 496/01/DUW

2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA I ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA: INSTALACJA TELETECHNICZNA KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA OKABLOWANIE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA OKABLOWANIE TELEFONICZNE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA OKABLOWANIE POZIOME OKABLOWANIE SZKIELETOWE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA UWAGI KOŃCOWE INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA INSTALACJA DOMOFONOWA WYKAZ RYSUNKÓW ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

3 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg (instalacja telefniczna, infrmatyczna) raz instalacji systemu przyzywweg dla NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. Prjekt pracwan zgdnie z załżeniami przetargu, prjektem budwlanym raz wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zakres niniejszeg prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. PN-EN :2009/A1:2010 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z zakresem pracwania pwłane w prjekcie: PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania łącznie z ddatkiem z 2009r; PN-EN 50310:2007 Stswanie płączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalwanym sprzętem infrmatycznym. ISO Building cnstructin Accessibility and usability f the built envirnment System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrmy PN-EN :2009 lub z adekwatnymi nrmami międzynardwymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. 3

4 3. ZAŁOŻENIA I ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA: Ilść stanwisk rbczych wynika załżeń prjektu budwlaneg, przy czym ich stateczna i precyzyjna lkalizacja pwinna być ustalna z wyknawcą kablwania przed rzpczęciem prac; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (tzw. łącza stałeg) nie mże przekrczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów kablwania kmputerweg t rzeczywista Kategria 6 (kmpnenty)/ Klasa E (wydajnść całeg systemu) w wersji ekranwanej; Okablwanie strukturalne zaprjektwan w parciu kabel FTP Kat.6 200MHz średnicy żyły 24AWG w pwłce trudnpalnej LSZH; W punkcie dystrybucyjnym kabel skrętkwy ma być zakńczny na panelu krswym bez prwadnicy kabli 24 prt FTP PCB, kat.6, T568A/B, 1U; Punkt Lgiczny PL zaprjektwan na kątwej płycie człwej z mżliwścią mntażu jedneg lub dwóch mdułów gniazda RJ45 SL w uchwycie d sprzętu typu Keystne, mntaż natynkwy; Gniazda przyłączeniwe użytkwników będą składały się z 2 złączy RJ45, keystne, ekranwanych, kategrii 6. D każdeg złącza RJ45 należy dprwadzić jeden kabel kat. 6 FTP LSOH. Wszystkie 8 żył skrętki muszą zstać zakńcznych bezpśredni w złączu RJ45 keystne. W krytarzach ddziałów prjektuje się pjedyncze punkty dstępu pd urządzenia AP ( pza zakresem pracwania) celem pkrycia zasięgiem sieci bezprzewdwej tych bszarów; Okablwanie strukturalne w budynku bsługiwane jest przez Lkalne Punkty Dystrybucyjne, zlkalizwane na każdym pzimie, przyłącze peratra sieci internetwej raz łącza telefniczneg prwadzne z istniejącej sieci, prjektuje się w Lkalnym Punkcie Dystrybucyjnym nr 0(dkładny pdział pkazany na schemacie idewym raz pdkładach dłącznych d prjektu); Okablwanie strukturalne na pzimie parteru bsługiwane jest przez LPD0 zlkalizwany w pm. 0.7 (magazyn), zaprjektwane zstał w parciu szafę dystrybucyjną wiszącą 19 wyskści rbczej 12U i wymiarach 600x600 [mm]. W LPD0 prjektuje się miejsce na rzszycie kabli łączących z LPD1 raz wypsażenie w sprzęt aktywny ( pza zakresem pracwania). Lkalny Punkt Dystrybucyjny dla pzimu piętra LPD1, zlkalizwany w pm zbudwany w parciu szafę wiszącą 19 wyskści rbczej 15U i wymiarach 600x600 [mm]. W LPD1 prjektuje się miejsce na rzszycie kabli łączących LPD0 raz kabli przyłączeniwych z istniejącej sieci, umieszczenie sprzętu aktywneg (pza zakresem pracwania); Okablwanie telefniczne szkieletwe ma być prwadzne kablem nieekranwanym wielparwym 50par kat.3 i zakńczne w szafach dystrybucyjnych na panelach telefnicznych 50prt RJ45 PCB, 1U z rzszyciem 1-pary na prcie; System kablwania światłwdweg z szafy GPD d szafy LPD0 ma psiadać wydajnść klasy OF 300 wg. PN-EN :2009 i być wyknany w parciu interfejs LC duplex; Płączenia szkieletwe pmiędzy LPD0 i LPD1 wyknać w parciu płączenie światłwdwe, płączenie telefniczne raz płączenie miedziane - 4 przewdy kat. 6 4

5 Okablwanie szkieletwe zaprjektwane zstał w parciu kabel światłwdwy MM OM3 uniwersalny 8x50/125/1100µm z słną trudnpalną (ULSZH); Panel krswy światłwdwy pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, ma zapewnić zamntwanie 6 ddzielnych adapterów duplekswych LC z mżliwścią wprwadzenia, c najmniej 4 kabli światłwdwych; Adaptery światłwdwe LC mają psiadać metalwy element dpaswujący; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 1 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN :2009. Elementy aktywne systemu nie są przedmitem niniejszeg pracwania. 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w prjektwanych kanałach kablwych dla instalacji teletechnicznych nad przestrzenią sufitu pdwieszaneg; 2. w pmieszczeniach: zejścia d punktu lgiczneg pdtynkw w rurkach Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSZH (LS0H). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 50mm lub stswać metalwe przegrdy. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla kabli FTP. Zakłada się, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania pinweg. Trasy kablwe pinwe należy zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych należy dbierać w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable należy bliczać w miejscach zakrętów - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy budwie tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę zapisy nrmy EN :2009 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa pwinna przebiegać wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu pwinna być łatw dstępna d knserwacji i remntów, traswanie winn uwzględniać miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, 5

6 by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Rzwiązania szczegółwe Punkt lgiczny PL party zstał na płycie człwej kątwej (z wyprwadzeniem na dół, na sks kabli przyłączeniwych, d strny ściany zaś, pinw d góry kabla instalacyjneg w celu zagwarantwania najbardziej łagdneg prwadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pd wpływem własneg ciężaru lub przez mntera pdczas instalacji). Płyta człwa ma psiadać samzamykające (p wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzwe raz (w celach piswych) w górnej części, widcznej dla Użytkwnika, pla pzwalające na wprwadzenie pisu każdeg mdułu gniazda (numeracji prtu) ddzielnie przy czym pisy muszą być zabezpieczne przeźrczystymi pkrywami (chrniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta człwa ma być zgdna ze standardem uchwytu typu Keystne (45x45mm), celem jak największej uniwersalnści i mżliwści adaptacji d dwlneg systemu i linii wzrniczej sprzętu elektrinstalacyjneg dwlneg prducenta. Rys.1. Przykład płyty człwej kątwej W pisaną płytę człwą należy zamntwać dwa mduły gniazda RJ45 Kat. Mduł gniazda RJ45 ma być standardw wypsażny w zatrzaskiwaną tylną prwadnicę-uchwyt, zapewniającą ptymalne wyprwadzenie kabla instalacyjneg d tyłu mdułu (d strny złącza 110), właściwą i pewną pzycję par transmisyjnych, a także zabezpieczającą przed wyrwaniem przewdów ze złączy 110 przez pciągnięcia kabla instalacyjneg (widk pniżej). Wymaga się, aby każdy mduł gniazda RJ45 psiadał mżliwść uniwersalneg terminwania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B. Rys.2. Mduł RJ45 gabaryty i widk (elementy składwe) 6

7 Wymagania dtyczące systemu i kmpnentów instalwaneg kablwania strukturalneg Wszystkie kmpnenty systemu kablwania mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm. System ma się składać w pełni z ekranwanych elementów (FTP), t wymaganie dtyczy zarówn gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krswych. Zgdnie z wymaganiami nrm każdy 4 parwy kabel ma być w całści (wszystkie pary) i trwale zakńczny na 8-pzycyjnym złączu mdularnym w tym przypadku na ekranwanym mdule gniazda RJ45 umieszcznym w zestawie instalacyjnym naściennym d strny Użytkwnika raz złączu IDC na panelu krswym w szafie. Niedpuszczalne są żadne zmiany w zakńczeniu par transmisyjnych kabla. Knstrukcja paneli krswniczych ma zapewniać ptymalne wyprwadzenie kabla bez zagięć i załamań, przy pmcy prwadnicy. W celu zagwarantwania najwyższej jakści płączenia, a przede wszystkim pwtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówn w gniazdach kńcwych jak i panelach, muszą być zarabiane za pmcą standardwych narzędzi instalacyjnych tj. zgdnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Prces mntażu mdułów gniazd RJ45 ma gwarantwać najwyższą pwtarzalnść. Maksymalny rzplt par transmisyjnych na mdułach gniazd RJ45 mntwanych zarówn w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie mże być większy niż 13,0 mm. 5. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA 5.1 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej (lgicznej) jest zapewnienie transmisji danych pprzez kablwanie Klasy E / Kategrii 6. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje łącznie 100 trów lgicznych kat.6 rzmieszcznych w budynku. Medium transmisyjne miedziane. Kabel ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 6 przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Panele 24 prtwe ekranwane kat.6 wyskści mntażwej 1U wypsażne w zintegrwany na płycie PCB mduły gniazda RJ45 należy wykrzystać d płączenia z punktami kńcwymi. Takie rzwiązanie zapewnia zwartą knstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminwanie kabli, uniwersalne rzszycie kabla w sekwencji T568A lub B, a w przypadku jakiejklwiek awarii pzwalają na wymianę jednej (wadliwej) sekcji, nie narażając Użytkwnika na nieracjnalne i nieuzasadnine kszty Panel musi być wypsażny w miejsca na wprwadzenie pisów (numeracji) prtów, zaś niezależnie d teg ma mieć również nadrukwane numery pd każdym prtem RJ45. Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy w celu zapewnienia ptymalneg prwadzenia - wesprzeć na prwadnicy kabli, mntując je za pmcą pasek kablwych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mcn nie zaciskać pasek; mają ne tylk lekk utrzymać kabel na prwadnicy). 5.2 SIEĆ SZKIELETOWA Okablwanie łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletwa, kablwanie pinwe) jest zrealizwane kablem światłwdwym wielmdwym (8 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej LSZH z włóknami wielmdwymi rdzeniu 50/125µm). Kabel światłwdwy wewnątrz budynku ma się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie (włókna światłwdwe w bufrze 1100µm). Włókna światłwdwe mają być znaczne przez 7

8 prducenta na całej długści różnymi klrami (wymagane klry: niebieski, brązwy, zielny, pmarańczwy, szary, biały) i ddatkw zabezpieczne włóknem szklanym. Na całej długści prwadzenia włókna należy g zabezpieczyć rurą elektrinstalacyjną giętką, na trasie c 20m należy stswać znaczenia dla kabli światłwdwych. Panel krswy pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umżliwienia łatweg dstępu przy mntażu gniazd i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mdularny panel światłwdwy ma zapewnić zamntwanie 6 ddzielnych adapterów duplekswych LC (zakńczenie dla 12 włókien światłwdwych) z mżliwścią wprwadzenia, c najmniej 4 kabli światłwdwych (przez 4 ddzielne dławiki). Adaptery mają psiadać ceramiczny element dpaswujący. Aby zachwać jednrdnść włókien i nie pwdwać wprwadzania ddatkwych tłumień d tru transmisyjneg, wszystkie włókna światłwdwe należy zakńczyć pigtailami światłwdwymi. 5.3 OKABLOWANIE TELEFONICZNE Okablwanie telefniczne przy realizacji łączy telefnicznych zaplanwan wykrzystanie systemu kablwania pzimeg raz paneli telefnicznych. Wewnątrz budynku należy bezwzględnie zastswać kable wielparwe w słnie zewnętrznej trudnpalnej (LSZH). Kable wielparwe 50 par kat.3 należy rzszyć w szafie dystrybucyjnej LPD na panelach telefnicznych psiadających 50 prtów RJ45 z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt na płytce drukwanej PCB. Złącze IDC pwinn umżliwiać rzszycie kabla średnicy żyły mm. Każdy panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. 6. PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA 6.1 OKABLOWANIE POZIOME Rdzaj sieci kmputerwej: Rdzaj kabla: ekranwana FTP kat.6 200MHz Kategria kmpnentów: Kat. 6 wg PN-EN :2009 Wydajnść systemu: Klasa E wg PN-EN :2009 Pasm przenszenia: Typ instalacji: Rzprwadzenie kabli: Dprwadzenie kabli d PEL-a: Ilść trów lgicznych: 100 Średnia długść kabla: Całkwita długść kabla FTP kat.6: 200 MHz pdtynkwa trasy kryt kablwych pdtynkw w krytach PVC i rurkach 30m 3000mb 8

9 6.2 OKABLOWANIE SZKIELETOWE Rdzaj sieci transmisji danych: światłwód MM/OM3 Kategria kmpnentów światłwdwych: OM3 wg PN-EN :2007 Interfejs światłwdwy: LC duplex; Ilść trów płączenia pinweg: 8 trów włókwych MM OM3 Całkwita długść światłwdu: 100m Rdzaj kabla wielparweg: Kabel U/UTP 50par kat.3, LSZH Całkwita długść kabla wielparweg: 100m 7. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na gniazdach kńcwych: A/B, gdzie: A numer szafy B numer gniazda w szafie Pwyknawcz należy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji należy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych. 3. Wyknać dkumentację pwyknawczą Dkumentacja pwyknawcza ma zawierać: Raprty z pmiarów dynamicznych kablwania, Rzeczywiste trasy prwadzenia kabli transmisyjnych pzimych Oznaczenia pszczególnych szaf, gniazd, kabli i prtów w panelach krswych Lkalizację przebić przez ściany i pdłgi Raprty pmiarwe wszystkich trów transmisyjnych należy zawrzeć w dkumentacji pwyknawczej i przekazać inwestrwi przy dbirze inwestycji. 8. UWAGI KOŃCOWE. Trasy prwadzenia przewdów transmisyjnych kablwania pzimeg zstały skrdynwane z istniejącymi i wyknywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykwaną raz gólną instalacją elektryczną, instalacją centralneg grzewania, wdy, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prwadzenia instalacji kablwania (lub innych wymieninych wyżej) należy ustalić właściwe rzprwadzenie z Prjektantem działającym w przumieniu z Użytkwnikiem kńcwym. Wszystkie krytka metalwe, drabinki uziemiające raz urządzenia aktywne sieci teleinfrmatycznej muszą być uziemine by zapbiec pwstawaniu zakłóceń. Dedykwaną dla 9

10 kablwania instalację elektryczną należy wyknać kablwe, szafę kablwą 19" wraz z sprzętem, łączówki telefniczne wypsażne w grzebienie zgdnie z bwiązującymi nrmami i przepisami. Wszystkie materiały wprwadzne d rbót winny być nwe, nieużywane, najnwszych aktualnych wzrów, winny również uwzględniać wszystkie nwczesne rzwiązania techniczne. 10. INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA Instalację systemu przyzywweg należy wyknać w parciu mdularny system Schima CareMed. Elementy systemu należy instalwać w puszkach pdtynkwych. Element przyzywwy mntwać w pmieszczeniach między przybrami sanitarnymi zgdnie z rzmieszczeniem na planie wyknawczym. Zasilacz systemu wraz z akumulatrem pdtrzymującym pracę w wypadku zaniku zasilania mntwać w ddziałwych rzdzielniach elektrycznych. Sygnalizatry alarmu raz centralki ddziałwe zlkalizwan w pmieszczeniach stałeg nadzru pielęgniarskieg. W chwili nadania sygnału wzywania, w pmieszczeniu nadzru zadziała sygnalizatr alarmu i buczek. Obsługa p usłyszeniu alarmu lkalizuje miejsce wezwania. Lampki sygnalizacyjne psiadają regulację głśnści raz tnu. Skaswanie alarmu dbywa się w pmieszczeniu z któreg pchdzi wezwanie. Pmieszczenia wypsażn w pciągwe przyciski wezwań raz przyciski przyzyww- dwławcze. Dla każdeg pmieszczenia przewidzian sygnalizatr ptyczn-akustyczny umieszczny nad wejściem. Należy przewidzieć zasilanie z gwarantwaneg bwdu elektryczneg transfrmatrów 230/24V przewdami typu YDY3x1,5mm2. System musi być zgdny z nrmą DIN Przywłania mają być skierwane d właściwych danym ddziałm central systemu, które należy umieścić w punktach pielęgniarskich Zastswane centrale z wyświetlaczem i pisami w języku plskim /wymóg ustawwy/ infrmują wszystkich zdarzeniach w systemie (wezwania, awarie, zakłócenia). Każda centrala psiada ddatkwe przyciski, umżliwiające wezwanie ddatkweg persnelu pielęgniarskieg lub lekarskieg. Wyświetlane wezwanie jest czytelnie pisane np. Wezwanie łóżk 3 Sala 23 lub Wezwanie WC Sala 23. System umżliwia wyświetlanie numeracji pmieszczeń d sześciu znaków, włącznie ze wszystkimi literami, aby jak najdkładniej pisać miejsca wezwania. Pnadt feruje mżliwść wysyłania przypmnień na lampkę pmieszczenia, skąd właśnie dknan wezwania. Tak aby persnel dbierający wezwanie, mógł ptwierdzić dbiór i łatw trafić w miejsce wezwania. Funkcja ta ułatwia również przemieszczającemu się persnelwi rientację, które wezwanie zstał dczytane i gdzie już zmierza persnel. 10

11 Przywłania d pacjentów inicjwane są z przycisków sznurkwych w łazienkach, lub manipulatrów gruszkwych umieszcznych przy łóżkach. Gniazda przycisków przy łóżkwych mntwać w ścianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadłóżkwych. Przewidziane w prjekcie gniazda zapewniają bezpieczne i bezklizyjne rzłączanie wtyku manipulatra z gniazdem. Manipulatr raz wtyk muszą być w pełni naprawialne, tzn. muszą umżliwiać twarcie budów i wymianę pdzespłów lub przewdu. W systemie znajdują się lampki trójklrwe sygnalizacyjne umieszczne nad drzwiami sal chrych/talet widczne dla persnelu znajdująceg się pza dyżurką pd kątem 180. Jak ułatwienie dla przemieszczająceg się persnelu zastswan lampki grupwe-kierunkwe. Instalację prwadzić w krytkach teletechnicznych w suficie pdwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel. System dknuje autkntrli i sprawdzenia funkcjnwania, wszystkich uszkdzeniach i nieprawidłwściach infrmuje na Centralce Systemu, również wszystkie przerwy w instalacji i wyjęcie manipulatra z gniazda przycisku spwduje pjawienie się infrmacji na wyświetlaczu Centralki Systemu. Wszystkie wezwania i kmunikaty pzstają aktywne w systemie aż d ich dwłania. Również pacjenci, którzy mgą się pruszać a pwinni znajdwać się pd nadzrem mgą zstać wypsażeni w nadajnik jednkanałwy i z nieg dknać wezwania w brębie ddziału rzwiązanie takie zastswan w sali pdawania cytstatyków. Wszystkie elementy Systemu są adreswane miejscw i zachwują ustawienia p zaniku napięcia, zegar Centralki zabezpieczny jest bateria litwą wyskiej trwałści. W przypadku zaniku napięcia, aktywne wezwania pamiętane są przez kres 10 lat, p wznwieniu zasilania, p kilku sekundach pjawią się pnwnie. System party jest na czterprzewdwej (pcja z głsem 8 przewdów) magistrali prądu stałeg jest bardz elastyczny w knfiguracji i mżna g w każdej chwili rzbudwać lub zmienić funkcjnalnść bez wielkich nakładów inwestycyjnych. Pdstawwą nrmą bwiązującą w Eurpie jest nrma EN 793 kreślająca wypsażenie i standaryzacje biektów szpitalnych. Współgra z nią nrma DIN 0834 kreślająca spsób działania systemów szpitalnych; przywławczych, alarmwych czy p-pż. raz bstrzenia z tym związane. 11

12 DIN 0834 bwiązuje d 2005 rku i zastąpiła starą nrmę DIN ZASADNICZE WYMAGANIA NORMY DIN sygnalizwanie wezwań d 15 sekund d mmentu wezwania, - pwierzchnia przycisków nie mniejsza niż 1cm2, - łatwe rzpznawanie elementów systemu, - znakwanie przycisków wyraźnie różne d innych elementów instalacji elektrycznej, - ptyczne ptwierdzanie wezwań w przyciskach / pdświetlanie /. - mntaż ddatkweg kaswnika w talecie wewnętrznej / aby uniknąć przypadkweg skaswania wezwania p wejściu d Sali /, - trzyklrwa sygnalizacja wezwań na lampkach salwych: Klr czerwny wezwania d pacjentów, Klr biały lub żółty wezwania z talet i łazienek, Klr zielny ptwierdzanie becnści persnelu w pmieszczeniach, - sygnalizacja wezwań w lampkach musi być widczna pd kątem 180 stpni a klry rzpznawalne przy natężeniu świetlenia nie mniejszym niż 500luksów, - autkntrla elementów systemu i ciągłści przewdów, - sygnalizacja wyjęcia przycisku gruszkweg, - przekierwanie wezwań akustyczne lub ptyczn akustyczne / wszystkie wezwania mają trafić d pmieszczenia w którym pielęgniarka ptwierdziła becnść /. - mntaż elementów systemu na pdanych wyskściach; Przyciski przywławcze na wyskści1,2-1,5m Przyciski sznurkwe w taletach 2,20m Lampki sygnalizacyjne 2,20m Wyświetlacze -1,5 2,20m - zakaz wykrzystywania magistrali systemwej d innych celów, - nakaz stswania UPS ów trwałści min. 1-2 gdzin. - zakaz dwływania wezwań z centrali systemu!! Zgdnie z dyrektywą niskich napięć instalacja pwinna przebiegać w dległści min.30cm d instalacji 230V, na dległściach mniejszych niż 10 metrów w dległści nie mniejszej niż 10cm. W zestawach nadłóżkwych unikać krzyżwania przewdów niskprądwych z zasilającymi. Wymagana dległść d statecznika t min.10cm. 12

13 11. INSTALACJA DOMOFONOWA W celu umżliwienia wejścia sób niepwłanych na ddziały prjektwany jest system dmfnwy. System ten składać się będzie z 4 niezależnych systemów, wyknanych z urządzeń identycznej serii wzrniczej raz identycznej technice szyny kmunikacyjnej prstej w instalacji analgwej. Prjektwane systemy bejmwać będą każde drzwi wejściwe na ddział. Unifny dbircze zlkalizwan w punktach pielęgniarskich. Zwlnienie elektrzaczepu umieszczneg w drzwiach wejściwych nastapi p akceptacji dstępu przyciskiem w unifnie. Instalacja systemu składa się z następujących grup urządzeń: Kasety bramfnów, Mduł zasilacza, Unifnu. Dla wybraneg systemu urządzeń dmfnwych kablwanie prwadzne będzie przewdem typu skrętka. Zasilacze systemu umieszczne zstaną w ddziałwych rzdzielniach elektrycznych. Należy przewidzieć zasilanie z pdstawweg bwdu elektryczneg przewdami typu YDY3x1,5mm WYKAZ RYSUNKÓW ET RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE ET RZUT PIĘTRA - INSTALACJE TELETECHNICZNE ET SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ET SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA DOMOFONOWA 13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1 12U drzwi szkł 600x600x450 - Szafa wisząca 1szt. 2 15U drzwi szkł 600x600x740 - Szafa wisząca 1szt. 3 1U 5 plastik. uchwyt. 60x40mm, czarny, panel z wieszakami 19" 2 szt. 4 Listwa zasilająca 19" 1U 9 gniazd z blcem czarna + wyłącznik, kabel z wtykiem 2 szt. 5 Panel wentylacyjny 4 wentylatrwy dachw-rakwy + termstat 1HE 2 szt. 6 Przełącznica światłwdwa wysuwalna 1U/19" z płyta człwą 2 szt. 7 Kaseta światłwdwa 24 szt. 8 SC MM duplex adapter światłwdwy 3 szt. 13

14 9 SC/PC OM3 50/125 - pigtail światłwdwy 24 szt " Patch panel Slarix 24 x RJ45 CAT6 STP czarny 1U 5 szt " ISDN panel Slarix 50 x RJ45 czarny 1U 3 szt. 12 Keystne Slarix CAT6 STP RJ45 czarny 100 szt. 13 Kabel instalacyjny Slarix CAT6 FTP LSOH 3000 m. 14 FO - 8G 1000N U-DQ(ZN)BH 50/125 OM3 100 m. 15 Centralka-mduł głswy z wyświetlaczem 4 szt. 16 Terminal salwy LCD, z wezw. Lekarza i Pielęgniarki 4 szt. 17 Terminal salwy TP3 z wezwaniem Lekarza i Pielęgniarki 57 szt. 18 Lampka salwa "V" 4 klry 57 szt. 19 Przycisk przywławczy 28 szt. 20 Przycisk sznurkwy 32 szt. 21 Gniazd przywławcze z przyciskiem 101 szt. 22 Manipulatr przywławczy z dwma bwdami d sterwania świetleniem 101 szt. 23 Mduł sygnalizacyjny z lampką + buzzer 4 szt. 24 Nadajnik naramienny 7 szt. 25 UP dbirnik 1 kanałwy 868 MHz 1 szt 26 Zasilacz 10A, 24V, mntaż na szynie DIN 4 szt. 27 Przewód UTP kat.5e Wg ptrzeb 28 Przewód YTKSY 3x2x0,8mm Wg ptrzeb 29 Kaseta bramfnów 8 szt. 30 Mduł zasilacza 4 szt. 31 Unifn 4 szt. 32 Elektrzaczep 8 szt. 14

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy, mntaż i ustawienie mebli biurwych, tapicerwanych i krzeseł dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Egz. nr.. PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Zlecenidawca: PGE Obrót S.A. ul. 8-g Marca 6 35-959 Rzeszów Adres inwestycji: PGE Obrót S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN Prjektwanie fizyczne i lgiczne struktury sieci LAN Prces przygtwania i realizacji prjektu fizycznej raz lgicznej sieci LAN Twrzenie lkalnej sieci kmputerwej składa się z prjektwania, wdrżenia raz testwania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie znak znacza parametr wymagalny, znak znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl/bip/przetargi Warszawa: Mdernizacja instalacji elektrycznych rzdzielni SN w budynku stacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo