Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz. 5514 UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 921, 926 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z j.t.) art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. Zwiększa się przychody o kwotę zł Zwiększa się rozchody o kwotę zł pkt. 3 przyjmuje brzmienie: 3. emisji obligacji do kwoty zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 5514

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 5514

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 5514

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 5514

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANY

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 5514

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł (w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) w związku z dokonaniem ponownej analizy dochodów możliwych do osiągnięcia w 2013 r. oraz na podstawie umowy cesji, zawartej pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Województwem Małopolskim. Na rzecz Województwa przeniesione zostały uprawnienia i obowiązki wynikające z umów dzierżawy, zawartych uprzednio przez AMW z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II, Kraków Balice Sp. z o.o. (z mocą obowiązywania od 28 czerwca 2013 r.) w związku z tym Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II, Kraków Balice Sp. z o.o. na rzecz Województwa będzie uiszczał czynsz dzierżawny. 2. naliczonych odsetek bankowych za nieterminową wpłatę środków z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w kwocie 73 zł (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego). 3. zwrotu nadpłaty powstałej przy rozliczeniu opłat za media w Biurze Małopolski w Brukseli za 2012 r. współfinansowanych w ramach środków z MRPO, w kwocie 402 zł w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Kancelarii Zarządu. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 4. wpływów w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie 500 zł pochodzących z opłat za energię zgodnie z umową użyczenia zawartą z Uniwersytetem Jagiellońskim (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe) II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. wpłaty przez beneficjentów wygenerowanych przychodów (w tym dochody w kwocie 16 zł i wydatki w kwocie 15 zł) projektu PO KL pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji PO KL). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. wpłaty przez partnerów projektu odsetek narosłych na kontach w kwocie zł w związku z realizacją projektu PO KL pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 3. zwrotu odsetek od dotacji przez przedsiębiorcę korzystającego z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, w kwocie 68 zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Zwroty dotacji. Środki podlegają zwróceniu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4. środków z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy nr 140/2007/ZDW w kwocie zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ze względu na niewykonanie robót określonych w umowie przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Brzesku Sp. z o.o. W/w środki przeznacza się na wykonanie napraw gwarancyjnych na drogach wojewódzkich w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz zwrotu odsetek bankowych w kwocie zł od przekazanych zaliczek dokonanych przez beneficjentów MRPO realizujących projekty w ramach Działania 3.1 MRPO Rozwój infrastruktury turystycznej, tj. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajobrazowe (dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 6. wpłaty kwoty zł (w tym w: dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł, dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł oraz w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) w związku z planowanym podpisaniem umowy między Województwem Małopolskim a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., której przedmiotem będzie zakup przez MPL im. J.P.II Kraków- Balice Sp. z o.o. usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (w dniach 3-5 września br.) oraz na zadania budżetowe pn.: a) Promocja gospodarcza realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego (dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł) na zapewnienie obsługi VIP dla wybranych gości Forum Ekonomicznego na lotnisku Kraków Airport b) Promocja MRPO- Priorytet 9 PT MRPO realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz urzędy marszałkowskie zł) na usługi związane z wykonaniem rekwizytów promocyjnych do Pawilonu Województwa w związku z Forum Ekonomicznym w Krynicy - Zdroju. c) Promocja Województwa realizowanego przez Departament Turystki, Sportu i Promocji (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) na: - obsługę VIP wybranych gości Forum Ekonomicznego na lotnisku Kraków Airport oraz na zaprojektowanie i wydrukowanie pakietu zaproszeń na wydarzenia Województwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( zł) - przekazanie majątkowych praw autorskich do koncepcji graficznej oraz formy pakietu zaproszeń na wydarzenia Województwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (2 000 zł) 7. pomocy finansowej z Miasta Szczawnica w kwocie zł w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność na dotację podmiotową dla oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy. III. zmniejszenie dochodów z tytułu 1. planowanych wpływów stanowiących zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji, w związku z realizacją projektu POIiŚ pn. "Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w Aglomeracji Krakowskiej". Planuje się, iż w grudniu 2013 r. poniesione zostaną wydatki na zakup taboru kolejowego, zatem planowane dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od tego zakupu wpłyną w 2014 r. 2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł (w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego). Zbycie nieruchomości będących w posiadaniu Województwa ze względu na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami nie daje możliwości pozyskania przez Województwo oczekiwanych środków finansowych z uwagi na: lokalizację nieruchomości wojewódzkich planowanych do zbycia, ich możliwości zagospodarowania czy braku dostępu do drogi publicznej (nieruchomości w Rabce i Brzeźnicy). Ponadto nieruchomość położona: przy ul. Czerwone Maki - została włączona w pakiet nieruchomości przeznaczonych do zamiany z Wojskową Agencją Mieszkaniową w Krakowie (w związku z inwestycją pn. Centrum Muzyki )

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz przy ul. św. Anny zabytkowa, w znacznej części zajęta przez dzierżawcę, a w pozostałej wymagająca znacznych nakładów inwestycyjnych realizowanych pod nadzorem konserwatorskim wciąż nie znajduje nabywcy, w Zabierzowie oddana została decyzją Zarządu WM (z dnia 25 czerwca br.) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w Rząsce decyzją Zarządu WM (z dnia 7 maja br.) objęta została procesem włączenia jej w poszerzenie Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. 3. wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa w kwocie zł (w dz Ochrona zdrowia, rozdz Kolumny transportu sanitarnego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) w związku z wstrzymaniem procesu prywatyzacji spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z tytułu planowanych zmian ustawowych dotyczących ratownictwa medycznego. IV. zmniejszenie dochodów i wydatków w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie zł w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie organizacji VI Konferencji Krakowskiej organizowanej w ramach projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej. V. zmniejszeniu wydatków: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, a) rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie zł na zadaniach pn. - Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w kwocie zł z uwagi na niewywiązanie się z umów przez jednostki projektujące wykonujące dokumentację dla zadań: Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w gm. Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów oraz Zabezpieczenie p/powodziowe dla potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych dokumentacji w 2014 roku. - Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów w kwocie zł w związku z intensywnymi opadami deszczu jakie wystąpiły w II kwartale br., kilkukrotnym zalaniem terenu budowy uniemożliwiającym prowadzenie robót, opóźnieniu uległy prace związane m.in. z usypaniem korpusu zapory, regulacją potoku Wątok i Korzeń, budową drogi dojazdowej na koronę zapory oraz wokół zbiornika, budową mostu na potoku Wątok. Niezrealizowany zakres prac zostanie wykonany w 2014 roku. b) rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł w Departamencie Funduszy Europejskich w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna w związku z: oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi cateringowe dla UMWM w ramach KSOW niższymi, od planowanych, kosztami organizacji wyjazdów studyjnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich skierowanych do partnerów KSOW i przedstawicieli Województwa z uwagi na wystawienie faktur z podatkiem VAT marża, nie jak planowano ze stawką VAT 23% 2. dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego z zadania budżetowego pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji wydarzenia targowo konferencyjnego pn. Małopolskie Targi Innowacji. 3. dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniach:

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę zł, z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych przez jednostki projektujące oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej przesunięciu uległ termin ich realizacji i płatności na 2014 r. - Obwodnica Gdowa - Etap I zł (wkład WM) z uwagi na brak zgody części mieszkańców na dobrowolne wydanie nieruchomości (w kilku przypadkach konieczne było przeprowadzenie procedury egzekucyjnej), opóźniło się przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Niezrealizowany zakres robót zostanie wykonany w 2014 r. - Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I zł (wkład własny WM zł, UE zł) z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego (pierwsze postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki) przesunięciu uległ okres realizacji projektu. Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł - Małopolska Karta Aglomeracyjna - system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim zł (wkład WM zł, UE zł) z uwagi na konieczność czterokrotnego powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności wraz z dokumentacją oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z j.s.t (gminy: Tarnów, Bochnia, Trzebinia, Krzeszowice) zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji projektu Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł 4. dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę zł z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu w związku z rezygnacją Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z realizacji zadania pn. "Odkryj Beskid Wyspowy 2013" w ramach otwartego konkursu z dziedziny turystyki pn. Małopolska Gościnna I Edycja dz Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w: - Departamencie Organizacyjno Prawnym o kwotę zł (w tym wkład własny budżetu województwa zł, środki z budżetu UE zł) na zadaniu budżetowym pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO. W celu dostosowania planu wydatków do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonanej analizie przedwdrożeniowej Projektu, rezygnacją z przeprowadzenia doradztwa technicznego w Projekcie oraz przesunięciem terminu finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osoby zaangażowanej w realizację Projektu na 2014 r. Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł - Departamencie Organizacyjno - Prawnym o kwotę zł i w Kancelarii Zarządu o kwotę 225 zł na zadaniu budżetowym pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami m.in. na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na delegacjach zagranicznych. b) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Współpraca Międzynarodowa w ramach wydatków na organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i Białorusi, z uwagi na fakt, iż w/w projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę zł z zadań pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej w związku z mniejszą ilością ofert złożonych, niż planowano, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych WM w dziedzinie kultury fizycznej na realizację projektu pn. Małopolska Biega zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rezygnacji 10 gmin tj.: Chełmek, Gorlice, Gródek nad Dunajcem, Maków Podhalański, Olesno, Poronin, Ropa, Stryszów, Wietrzychowice, Kłaj z realizacji projektu pn. Już pływam oraz Gminy Gródek nad Dunajcem z realizacji projektu pn.: Jeżdżę z głową zł VI. przeniesieniu wydatków: 1. z dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie zł w ramach Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Rozwój zintegrowanej sieci szlaków turystycznych w regionie w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie opracowania koncepcji zintegrowanych sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich w Województwie Małopolskim do dz Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia Wielka Rewia Kawalerii Kraków 2013 oraz podczas retransmisji koncertu pn.: Bitwa tenorów na róże w TVP 2 i TVP Polonia realizowanego w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju 2. z dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł z zadania budżetowego pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego w związku z niższymi kosztami, od planowanych, na wynagrodzenia części prelegentów i wynajem części sal w których odbywać się będą panele i wykłady w związku z realizacją działań dotyczących organizacją V Forum Nowej Gospodarki. Środki przeznacza się na organizację Małopolskiej Nocy Naukowców 2013 (która odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku), tj. na zadanie budżetowe pn.: Projekt "Noc Naukowców 2013" (dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) na: zapewnienie transportu (tj. 3 autokarów) dla ok. 150 osób (dzieci wraz z opiekunami; szacowany koszt wynajmu 3 autokarów wynosi zł) kampanię promocyjno-informacyjną wydarzenia (w ramach dodatkowych działań promocyjnych w telewizji internetowej oraz stacji radiowej) najem dodatkowych kamer wraz z obsługą przez operatora podczas organizowanego w Kijów.Centrum multimedialnych show pn.: Pobudzanie zmysłów 3. z dz Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Promocja Województwa w kwocie zł zaplanowanej na kampanię promocyjną realizowaną na nośnikach będących w dyspozycji linii lotniczych w związku ze zmianą modelu realizacji zadania do dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu na zwiększenie składki członkowskiej w Małopolskiej Organizacji Turystycznej w związku z poszerzeniem zakresu współpracy odnośnie kreowania i promowania atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach oraz wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią Województwa Małopolskiego 4. z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Integracja Województwa z wydatków na realizację wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, w związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców Województwa Małopolskiego tą formą współpracy przy realizacji zadań publicznych oraz w związku z oszczędnościami w wydatkach na realizację zadania Kampania 1% (zrezygnowano z zamówienia materiałów promocyjnych tj. długopisy, smycze, kubki, itp.). Zaoszczędzone środki przenosi się do dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne i przeznacza się na pomoc finansową dla gminy Kęty na wsparcie

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 26 Poz działalności OSP Kęty w związku z rozstrzygnięciem tegorocznej edycji konkursu pn. "Najlepsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego" AD z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność z Kancelarii Zarządu z zadania budżetowego pn.: Współpraca Międzynarodowa w kwocie zł w związku z oszczędnościami w ramach projektów współpracy międzynarodowej z partnerami ukraińskimi ( zł) oraz w związku z faktem, iż organizatorem obchodów jubileuszu 10-lecia współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim jest MCK Sokół ( zł), środki przenosi się do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: a) rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie zł do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie budżetowe pn.: Międzynarodowy obieg kultury z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: Koncert Pani Joanny Słowińskiej wraz zespołem podczas II Festiwalu Partnerstwa we Lwowie w dniu r. b) w kwocie zł oraz w ramach dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Międzynarodowy obieg kultury, z zadania cząstkowego pn.: Wydarzenia artystyczne związane z 10 leciem współpracy regionów w kwocie zł, do rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z przeznaczeniem na całościową organizację obchodów jubileuszu 10 lecia współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim (Instytucja otrzymała mikrogrant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w III naborze w ramach III osi priorytetowej PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSOPLITEJ POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA ). 6. z dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa w związku z oszczędnościami w ramach wydatków na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r. Po rozstrzygnięciu konkursu jeden z oferentów tj. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odstąpił od podpisania umowy. Zaoszczędzone środki przenosi się do dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność na zadanie pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS na wydatki związane z przeniesieniem stacji referencyjnej Małopolskiego systemu Pozycjonowania Precyzyjnego w Nowym Targu do nowej lokalizacji. 7. z dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w kwocie zł z oszczędności powstałych w ramach realizacji projektu pn. MM Młoda Małopolska do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych: - realizowanych w ramach Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Usługa promocyjna będzie polegała m. in. na nadaniu Województwu Małopolskiemu tytułu Partnera Przedsięwzięcia, zamieszczeniu logotypu Województwa Małopolskiego oraz informacji o udziale Województwa w przedsięwzięciu w zaproszeniach na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz na stronie internetowej Targi w Krakowie Sp. z o.o. a także na wyeksponowaniu systemu wystawienniczego Województwa Małopolskiego podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs jest inicjatywą popularyzującą i nagradzającą dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury, napisane przez polskiego autora, wydane w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza od 16 lat towarzyszy Targom Książki w Krakowie organizowanym na przełomie października i listopada zł - podczas przedsięwzięcia pn.: Światowa Konferencja Ferroelektryczności, którego organizatorem jest Uniwersytet Pedagogiczny w terminie 2-6 września br. w Krakowie zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 27 Poz w dz. 851 Ochrona zdrowia, - rozdz Szpitale ogólne w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w kwocie zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dotychczas zadanie zaplanowane było na kwotę zł, po zwiększeniu wydatków zł. Wzrost kwoty dotacji wynika z faktu, iż w postępowaniu przetargowym na wyposażenie Centralnej Sterylizacji najniższa kwota przedstawiona w ofertach przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania o zł - rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia z dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania wynikającą z faktu iż: a) planuje się uruchomienie strony internetowej która służyć będzie szerokiej promocji wśród mieszkańców Województwa. Strona zawierać będzie informacje na temat realizowanych w Małopolsce programów profilaktycznych. Powyższe zadanie obejmuje zakup usług na: wykonanie projektu graficznego strony internetowej oraz opracowania dodatku do strony internetowej CMS Joomla 3.x w postaci wyszukiwarki programów profilaktycznych opartej na listach słownikowych ( zł) oraz obsługę bazy danych zawierającej informacje na temat aktualnie realizowanych programów profilaktycznych w województwie małopolskim, celem zapewnienia właściwej funkcjonalności strony ( zł) zł b) konieczne jest zabezpieczenie na rzecz Województwa Małopolskiego majątkowych praw autorskich w kwocie zł do: - materiałów medialnych i edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji dwóch wojewódzkich programów zdrowotnych tj.: Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego", realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie (1 000 zł), "Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego", realizowany przez podmiot leczniczy wybrany w planowanym do ogłoszenia konkursie ofert (1 000 zł) zł - materiałów które powstaną w trakcie opracowywania strony internetowej tj. opracowania graficznego, oprogramowania wyszukiwarki programów profilaktycznych oraz praw do dysponowania stworzoną bazą danych programów profilaktycznych oraz opracowanymi materiałami (artykułami) o tematyce profilaktycznej, umieszczonymi na stronie internetowej zł 9. z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie zł (wkład własny WM) w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przez partnerów projektu procedur przetargowych dotyczących realizacji konkursów, zajęć z kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego do dz. 801 Oświata i wychowanie do: a) rozdz Szkoły zawodowe do Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie na zakup energii zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług (m.in. przeglądy budynków) zł b) rozdz Biblioteki pedagogiczne na zakup energii oraz opłaty czynszowe do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu zł oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 28 Poz w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: a) w rozdz Muzea w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w kwocie zł z dotacji podmiotowej na dotację inwestycyjną oraz w ramach inwestycji. Zmienia się charakter wydatków Muzeum otrzymanych uchwałą nr XXXVII/609/13 SWM z dnia 20 maja 2013 r. na zadanie inwestycyjne pn.: Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł (ostatecznie remont będzie wydatkiem bieżącym) oraz na działalność bieżącą na sfinansowanie transportu pozyskanych eksponatów muzealnych z kolekcji Imperial War Museum w Duxrord w Wielkiej Brytanii zł (transport będzie wydatkiem inwestycyjnym realizowanym w ramach inwestycji pn. Pozyskanie eksponatów Junkers Ju52 oraz De Havilland Sea Venom z Imperial War Museum w Duxford Wielka Brytania ). b) z rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury do Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont konserwatorski zewnętrznego wystroju drewnianego w budynkach Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie będącego II etapem zadania pn.: Remont konserwatorski wszystkich elewacji budynku frontowego i oficyny przy ul. Krakowskiej 46 wraz z zewnętrznym wystrojem drewnianym oraz wykonaniem izolacji poziomej zabezpieczającej fundamenty przed naporem wód opadowych (SWM XXXVII/609/13 z dnia 20 maja 2013 r.). 11. z dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł z zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w związku z rezygnacją Gminy Gródek nad Dunajcem z realizacji zadania w ramach projektu "Jeżdżę z głową". Środki przeznacza się na zadanie pn.: Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO (budżet województwa zł, środki zagraniczne zł) realizowane przez Kancelarię Zarządu. W 2012 r. powstałe oszczędności w części podróży służbowych przeznacza się na podróże służbowe w roku 2013 ze względu m.in. na wyższe koszty podróży oraz z odwołaniem targów turystyki biznesowej w Brukseli, prezentacja Krakowa i Małopolski została przeniesiona na największe targi turystyki biznesowej EIBTM w Barcelonie, które odbędą się w listopadzie br. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 714 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie projektu przez Lidera projektu - Gminę Miejską Kraków dokonuje się korekty zaplanowanej w budżecie refundacji z 2012 r. o kwotę oszczędności wynikającą z niższych kosztów podróży służbowych zrealizowanych w 2012 r. w stosunku do zaplanowanych w projekcie. VII. wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Kolejowego w latach 2011 i 2012, a które nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na naprawy i modernizację pojazdów szynowych obsługujących pociągi objęte umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł, 2. zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3. zwiększa się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł 4. zwiększa się przychody o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 29 Poz zwiększa się przychody z emisji obligacji o kwotę zł - zmniejsza się pożyczkę z WFOŚiGW o kwotę zł zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 zł 5. zwiększa się rozchody o kwotę zł, w tym: zwiększa się udzielone pożyczki i kredyty o kwotę zł dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 5647 UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Projekt Uchwała Nr / / 12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH. z dnia 26 października 2016 roku

Kraków, dnia 14 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH. z dnia 26 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2016 r. Poz. 6451 UCHWAŁA NR XXVII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 października 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo