Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny"

Transkrypt

1 Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, lipiec 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis Treści ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE MICROSOFT... 3 ŚCIEŻKA: W2K8 AD - WINDOWS ACTIVE DIRECTORY... 4 ŚCIEŻKA: W2K8 VIRT - WINDOWS WIRTUALIZACJA... 6 ŚCIEŻKA: W2K8 NET - WINDOWS USŁUGI SIECIOWE... 8 ŚCIEŻKA: SQL2K8 IMP - SQL WDRAŻANIE BAZY DANYCH ŚCIEŻKA: SQL2K8 ADM - SQL ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ŚCIEŻKA: WIN7 - WINDOWS ŚCIEŻKA: SP2010 MICROSOFT SHAREPOINT ŚCIEŻKA: EXCH2010 MICROSOFT EXCHANGE ŚCIEŻKA: VS2010 APL - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI ŚCIEŻKA: VS2010 WCF - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE ROZWIĄZAŃ WCF ŚCIEŻKA: VS2010 WEB - VISUAL STUDIO PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEB ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE CISCO ŚCIEŻKA: ICND - INTERCONNECTING NETWORK DEVICES ŚCIEŻKA: ROUTE - IP ROUTING ŚCIEŻKA: SWITCH - IP SWITCHED NETWORKS ŚCIEŻKA: IUWNE - UNIFIED WIRELESS NETWORKING ESSENTIALS ŚCIEŻKA: QOS - QUALITY OF SERVICE ŚCIEŻKA: TSHOOT - TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING NETWORKS

3 Ścieżki szkoleniowe Microsoft 3

4 Ścieżka: W2k8 AD - Windows Active Directory MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory MS Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server dni 3 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Windows Server 2008 Active Directory, Configuring Szkolenie MS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skonfigurowania domeny Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupy, wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z usługą Active Directory. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku administratora systemów. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania, doświadczenie w tworzeniu obiektów Active Directory, Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Wprowadzenie do Active Directory Domain Services (AD DS) Zabezpieczanie i efektywne administrowanie Active Directory Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie grupami Wspieranie kont komputerowych Wdrażanie infrastruktury zasad grup 4

5 Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfurowanie z użyciem ustawień zasad grup Bezpieczna administracja Ulepszenia bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS Plan monitorowania w AD DS Plan konserwacji w AD DS Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy Wdrażanie infrastruktury AD DS Szkolenie MS 6426 Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server 2008 Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server Szkolenie to jest dedykowane dla specjalistów IT odpowiedzialnych za integrację aplikacji i platform z Katalogiem przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo usług przy rosnącym zapotrzebowaniu na dostęp przez wzrastającą liczbę użytkowników zewnętrznych, tj. klienci i partnerzy. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS 6424 i MS 6425 z ścieżki Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i dostępem Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certificate Services Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami Konfigurowanie Active Directory Lightweight Directory Services Konfigurowanie Active Directory Federation Services Konfigurowanie Active Directory Rights Management Services Utrzymanie Access Management Solutions Rozwiązywanie problemów związanych z rolami usług Active Directory dla rozwiązań identyfikacji i dostępu 5

6 Ścieżka: W2k8 VIRT - Windows Wirtualizacja MS Implementacja i zarządzanie wirtualizacją Microsoft Server 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Windows Server 2008 R2, Server Virtualization Szkolenie MS Implementacja i zarządzanie wirtualizacją Microsoft Server Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozmieszczania i zarządzania wirtualizacją środowiska serwerowego za pomocą technologii Microsoft. Kurs zawiera szczegóły dotyczące sposobu rozmieszczania i zarządzania Hyper-V i usług zdalnych pulpitu w systemie Windows Server 2008 R2. Kurs również zawiera szczegóły dotyczące sposobu zarządzania środowiskiem wirtualizacji serwera przy użyciu produktów System Center, takich jak System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008, SCVMM 2008 R2, System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Data Protection Manager 2007 R2 i System Center Configuration Manager 2007 R2.Szkolenie to jest dedykowane dla administratorów serwerów Microsoft Windows Server odpowiedzialnych za zarządzanie i implementację serwerowych technologii wirtualizacji w sieci. Ponadto szkolenie jest adresowane do systemowych architektów przedsiębiorstwa (Enterprise System Architects) planujących wykorzystanie i konsolidację zasobów serwerowych. Doświadczenie w administrowaniu i zarządzania Microsoft Windows 2000 Server lub Server 2003 oraz Virtual Server 2005 lub Virtual PC. Ewaluacja i planowanie wirtualizacji Instalowanie i konfigurowanie ról serwera Hyper-V Tworzenie i konfigurowanie dysków VHD i maszyn wirtualnych Integrowanie System Center Virtual Machine Manager with Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Tworzenie i wdrażanie maszyn wirtualnych z System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Zarządzanie maszynami wirtualnymi z Using Virtual Machine Manager

7 Konfigurowanie i zarządzanie biblioteką VMM Konfigurowanie ról użytkowników i portalu Virtual Machine Manager Self-Service Wdrażanie wysokiej dostepności dla wirtualizaji serwera Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania z użyciem Offline Virtual Machine Servicing Tool Monitorowanie i raportowanie wirtualizacji z System Center Operations Manager i VMM 2008 Strategie dla tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej infrastruktury maszyn wirtualnych Wirtualizacja pulpitów z Remote Desktop Services Rozszerzanie funkcjonalności Remote Desktop Services poza organizację 7

8 Ścieżka: W2k8 NET - Windows Usługi sieciowe MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Szkolenie MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008 Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy konfiguracji i rozwiązywaniu problemów w sieci Windows Server Studenci nauczą się tworzyć zabezpieczone i odporne na uszkodzenia połączenia sieciowe. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku inżyniera systemów. W szkoleniu mogą wziąć udział informatycy pragnący zapoznać się z zasadami konfiguracji i zabezpieczenia sieci Windows Server Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu podstawowej administracji systemem Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Instalowanie i konfigurowanie serwerów Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DNS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem WINS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DHCP Konfigurowanie IPv6 TCP/IP Konfigurowanie i zarządzanie usługą Routing and Remote Access. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server Konfigurowanie Network Access Protection (NAP) 8

9 Konfigurowanie IPSec Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie Distributed File System (DFS) Konfigurowanie i zarzadzanie technologiami składowania Konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i danych Konfigurowanie bezpieczeństwa serwera 9

10 Ścieżka: SQL2k8 IMP - SQL Wdrażanie bazy danych MS Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 MS Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 3 dni 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Microsoft SQL Server 2008, Database Development Szkolenie MS 2778 Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności wymaganych do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server Podczas szkolenia omawiane są zastosowania i sposoby wykonywania poleceń języka Transact-SQL,a także wykorzystanie narzędzi do obsługi kwerend, rodzaje kwerend typu SELECT, metody grupowania i podsumowywania danych, sposoby łączenia danych z różnych tabel. Przedstawiane są też metody modyfikowania danych, wykorzystywania wyszukiwania pełnotekstowego i podstawowe informacje na temat obiektów programistycznych. Znajomość pojęć integralności danych. Umiejętności projektowania relacyjnej bazy danych. Umiejętności programistyczne. Wprowadzenie do zagadnień baz danych i języka Transact-SQL w SQL Server 2008 Zapytania i filtrowanie danych Grupowanie i dane podsumowujące Dołączenie danych z wielu tabel Praca z Subqueries Modyfikowanie danych w tabelach Zapytania metadanych, XML, oraz Full-Text Indexes 10

11 Wykorzystanie programowania obiektów do odzyskiwania danych Korzystanie z zaawansowanych kwerend 11

12 Ścieżka: SQL2k8 ADM - SQL Administracja bazą danych MS Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień MS SQL Server 2008, Implementation and Maintenance Szkolenie MS 6231 Konserwowanie baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server Kurs koncentruje się na nauczeniu użytkowników instalacji Microsoft SQL Server 2008, administracji i monitorowania serwera, transferowania i replikacji danych, a także korzystania z funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji. Praktyczną znajomość języka Transact-SQL. Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych. Umiejętność projektowania baz danych. Ponadto zalecane jest, ale nie wymagane ukończenie: Kurs 2778: Wykonywanie zapytań Transact-SQL do Microsoft SQL Server 2008 Wprowadzenie do SQL Server 2008 R2 i jego zestawu narzędzi Przygotowanie systemów do SQL Server 2008 R2 Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2008 R2 Praca z bazami danych Modele odzyskiwania SQL Server 2008 R2 Archiwizowanie baz danych SQL Server 2008 R2 Odtwarzanie baz danych SQL Server 2008 R2 Importowanie i eksportowanie danych Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników 12

13 Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2008 R2 Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent Monitorowanie SQL Server 2008 R2 z alertami i powiadomieniami Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych Śledzenie dostępu do SQL Server 2008 R2 Monitorowanie SQL Server 2008 R2 Zarządzanie wieloma serwerami Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2008 R2 13

14 Ścieżka: WIN7 - Windows 7 MS Instalacja, konfiguracja klienta Windows 7 MS Windows 7, wsparcie techniczne dla komputerów stacjonarnych przedsiębiorstwa 3 dni 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Windows 7, Configuring Szkolenie MS 6292 Instalacja, konfiguracja klienta Windows 7 Celem kursu jest dostarczenie wiedzy związanej z instalacją i konfiguracją Windows 7. Główne zagadnienia poruszane podczas kursu to instalowanie i zabezpieczanie systemu, partycjonowanie dysków i zarządzanie wolumenami Windows 7, konfigurowanie ustawień sieciowych, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej, monitorowanie systemu. Ponadto podczas szkolenia uczestnik uzyskuje umiejętność obsługi narzędzi diagnostycznych, wydajnościowych, konfiguracji Windows Update, konfiguracji zdalnego dostępu oraz Remote Assistance, DirectAccess, BranchCache dla zdalnego pulpitu Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową znajomość sieci Windows i posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Konfigurowanie dysków i sterowników urządzeń Konfigurowanie dostępu do plików i drukarek na komputerach klienckich Windows 7 Konfigurowanie połączeń sieciowych Konfigurowanie połączeń sieci bezprzewodowych Konfigurowanie bezpieczeństwa Windows 7 Optymalizowanie i konserwowanie komputerów klienckich Windows 7 14

15 Konfigurowanie komputerów i urządzeń przenośnych oraz zdalnego dostępu w Windows 7 Szkolenie MS Windows 7, wsparcie techniczne dla komputerów stacjonarnych przedsiębiorstwa Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy koncentrują się na szerokim zakresie administracji stacjonarnymi systemami operacyjnymi, aplikacjami pulpitu, urządzeniami mobilnymi, sieciami i kwestiami obsługi sprzętu. W pracy zawodowej, należy łączyć wiedzę techniczną przy rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, potrzebne są umiejętności i dogłębna znajomość biznesu łącznie z znajomością środowiska technicznego do rozwiązywania pojawiających się problemów. Celem tego szkolenia jest właśnie przede wszystkim dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7, które mogą wystąpić na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających i posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Identyfikowanie i wdrażanie nowego oprogramowania z użyciem różnych metod instalacyjnych Rozwiązywanie problemów z konfiguracji oprogramowania Obsługa awarii oprogramowania Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów logowania Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z rozwiązywaniem nazw Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z awarią sprzętu Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów łączności bezprzewodowej Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dostępu zdalnego Zarządzanie synchronizacją plików Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem Internet Explorer Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zaporą Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z złośliwym oprogramowaniem Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania 15

16 Ścieżka: SP2010 Microsoft SharePoint 2010 MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Microsoft SharePoint 2010, Configuring Szkolenie MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2010 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji platformą SharePoint 2010 oraz z zakresu zarządzania, monitorowania witrynami i użytkownikami z użyciem SharePoint 2010.Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli przygotować odpowiednio środowisko sieciowe, a następnie zainstalować SharePoint 2010, konfigurować podstawowe usługi i logiczne składniki wdrażania programu SharePoint, administrować SharePoint przy użyciu interfejsu użytkownika, wiersza polecenia i Windows PowerShell, administrować tożsamością i uwierzytelnianiem, zabezpieczać zawartość list i bibliotek, dostosowywać SharePoint 2010,konfigurować aplikacje i usługi SharePoint, skonfigurować funkcje obsługi sieci społecznych SharePoint, zarządzać wyszukiwaniami programu SharePoint, konfigurować farmy, serwery, aplikacje usługi i aplikacje internetowe, zainstalować uaktualnienia, skonfigurować i zarządzać farmą SharePoint, konfigurować wysoką dostępność i odtwarzanie, monitorować i optymalizować wydajność programu SharePoint. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość zagadnień z zakresu szkoleń poprzedzających lub równoważną wiedze i umiejętności. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Wprowadzenie do SharePoint 2010 Tworzenie intranetu z SharePoint 2010 Administrowanie i automatyzowanie SharePoint Konfigurowanie zarządzania treścią 16

17 Konfigurowanie uwierzytelniania Zabezpieczanie treści Zarządzanie dostosowywaniem SharePoint Konfigurowanie i zabezpieczanie usług i aplikacji SharePoint Profile użytkownika i sieci społecznościowe Administrowanie i konfigurowanie SharePoint Search Instalowanie i aktualizowanie do SharePoint 2010 Wdrażanie Business Continuity Monitorowanie i optymalizowanie SharePoint 17

18 Ścieżka: EXCH2010 Microsoft Exchange 2010 MS Konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Microsoft Exchange Server 2010, Configuring Szkolenie MS Konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server 2010 Celem szkolenia jest zapewnienie wiadomości i umiejętności niezbędnych do konfiguracji i zarządzania środowiskiem Exchange Server Nie wymagana jest znajomość wcześniejszych wersji Exchange Server. Szkolenie jest dedykowane dla administratorów mających doświadczenie w zarządzaniu systemem Windows Server i usługi Active Directory lub Active Directory Domain Services (AD DS), którzy chcą poznać zagadnienia konfiguracji Exchange Server 2010 oraz zagadnienia wdrożenia serwera Exchange. Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Instalowanie Microsoft Exchange Server 2010 Konfigurowanie serwerów skrzynek pocztowych Zarządzanie obiektami odbiorców Zarządzanie dostępem klienta Zarządzanie transportem wiadomości Wdrażanie bezpieczeństwa wiadomości Wdrażanie wysokiej dostępności Wdrażanie kopii zapasowej i odtwarzanie Konfigurowanie polityk wiadomości i zgodność Zabezpieczanie Microsoft Exchange Server

19 Utrzymywanie Microsoft Exchange Server 2010 Aktualizacja z Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 do Exchange Server

20 Ścieżka: VS2010 APL - Visual Studio Programowanie aplikacji MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Windows Apps Development w/ms.net Framework 4 Szkolenie MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio 2010 Podczas tego kursu programiści, którzy znają podstawy programowania Windows Forms zapoznają się z bardziej zaawansowanymi technikami programowania dla klienta Windows, z uwzględnieniem modeli programistycznych WinForm i WPF. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających oraz powinni posiadać średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Kurs jest dedykowany dla programistów tworzących aplikacje Windows Forms i usługi sieci Web w środowisku Microsoft.NET. Projektowanie aplikacji klienta Windows Wprowadzenie do Visual Studio 2010 i wersji 4 WPF Projektowanie i programowanie interfejsu użytkownika Przejmowanie kontroli interfejsu użytkownika Testowanie, testowanie modułów i debugowanie Wiązanie danych i walidacja Udoskonalanie UI Responsiveness Integrowanie Localization i właściwości User Assistance Grafika 2D WPF, multimedia i drukowanie Dostosowywanie kontroli Dołączone właściwości i zachowania w WPF 20

21 Animacje w WPF Stan aplikacji, ustawienia i cykl życia Konfigurowanie i wdrażanie aplikacji dla klienta Windows 21

22 Ścieżka: VS2010 WCF - Visual Studio Programowanie rozwiązań WCF MS Programowanie rozwiązań Windows Communication Foundation z Microsoft Visual Studio dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Windows Communication Foundation Dev w/ms.net Framework 4 Szkolenie MS Programowanie rozwiązań Windows Communication Foundation z Microsoft Visual Studio 2010 Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy tworzeniu i konfigurowaniu rozwiązań opartych na Windows Communication Foundation (WCF). Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili tworzyć proste usługi i klientów WCF, konfigurować usługi jako zarządzane aplikacje, a także debugować, obsługiwać błędy i optymalizować usługi oraz ochraniać integralność danych poprzez zastosowanie mechanizmu transakcyjnego. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających oraz powinni posiadać średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Kurs jest dedykowany dla programistów tworzących aplikacje Windows Forms i usługi sieci Web w środowisku Microsoft.NET. Wprowadzenie do Service-Oriented Architecture Wprowdzenie do zagadnień Microsoft Windows Communication Foundation Hostowanie usług Microsoft Windows Communication Foundation Definiowanie i wdrażanie kontraktów Microsoft Windows Communication Foundation Punkty połączeń i zachowania Testowanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Windows Communication Foundation Bezpieczeństwo Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień Microsoft Windows Communication Foundation 22

23 Ścieżka: VS2010 WEB - Visual Studio Programowanie aplikacji Web MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio dni Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Web Apps Development with MS.NET Framework 4 Szkolenie MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do programowania aplikacji Web przy użyciu programu Microsoft Visual Studio w W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejetności z zakresu programowania zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC i formularzy aplikacji Web za pomocą technologi.net Framework 4. Szkolenie Koncentruje się na kodowania działań, które poprawiają wydajność i skalowalność aplikacji witryny sieci Web -ASP.NET MVC. Znajomość języka Hypertext Markup Language (HTML) lub Dynamic HTML (DHTML), znajomość języków skryptowych tj. Visual Basic Scripting lub Jscript. Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Wprowadzenie zagadnień projektowania aplikacji Microsoft Web Projektowanie aplikacji Microsoft Web Projektowanie modeli MVC Projektowanie MVC Controllers Projektowanie widoków MVC Projektowanie dla wykrywalności Programowanie kodu Server-Side dla formularzy Web Optymalizowanie zarządzania danymi dla formularzy Web Zapewnianie jakości przez debugowanie, testowanie jednostek i refactoring Zabezpieczanie aplikacji Web 23

24 Zastosowanie Master Pages i CSS Programowanie skryptów i usług Client Side Programowanie zaawansowanych aplikacji WEb z uzyciem technologii AJAX Wdrażanie aplikacji Web Dodawanie Silverlight do aplikacji Web 24

25 Ścieżki szkoleniowe CISCO 25

26 Ścieżka: ICND - Interconnecting Network Devices ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 o CCNA - Cisco Certified Network Associate Szkolenie ICND2 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących administratorów sieci odpowiedzialnych za wdrażanie i diagnostykę sieci w przedsiębiorstwie. Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do instalacji, administracji i diagnostyki sieci średniej wielkości. Obejmuje konfigurowanie routerów i przełączników do współpracy, połączenia w sieciach WAN oraz omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa. Uczestnik, na koniec kursu, powinien być w stanie wdrożyć sieć w średniej wielkości biurze. Szkolenie jest dedykowane dla kandydatów do tytułu CCNA. Podstawowa znajomość obsługi komputera i terminologii sieciowej Implementacja małej sieci, Konstrukcja sieci przełączanej średniej wielkości, Konstrukcja sieci routowanej średniej wielkości, Jednoobszarowa implementacja OSPF, Wdrażanie EIGRP, Listy dostępu (ACL), Zarządzanie przestrzenią adresową, Rozszerzanie LAN na WAN. 26

27 Ścieżka: ROUTE - IP Routing ROUTE - Implementing Cisco IP Routing 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Szkolenie ROUTE Implementing Cisco IP Routing Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii routingu. Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią Planowanie procesów routingu w sieci. Implementacja mechanizmów EIGRP. Implementacja wieloobszarowego OSPF. Implementacja redystrybucji. Implementacja kontroli wyboru trasy. Podłączenie do dostawców usług internetowych. E-Learning ROUTE-01: Implementacja kontroli wyboru trasy. E-Learning ROUTE-02: Implementacja IPv6. E-Learning ROUTE-03: Implementacja routingu w oddziałach zdalnych i u mobilnych użytkowników 27

28 Ścieżka: SWITCH - IP Switched Networks SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks Szkolenie SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu poprawnego wykorzystania dostępnych technologii switchingu. Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią. Analiza projektu sieci. Implementacja sieci VLAN. Implementacja spanning tree. Implementacja routingu pomiędzy sieciami VLAN. Implementacja sieci redundantnej. Implementacja redundancji na switchach wielowarstwowych. Implementacja cech bezpieczeństwa na przełącznikach. Integracja sieci WLAN. Implementacja transmisji głosu i obrazu w sieciach zbudowanych na przełącznikach. 28

29 Ścieżka: IUWNE - Unified Wireless Networking Essentials IUWNE - Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o IUWNE - Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials v2.0 Szkolenie IUWNE Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę na temat podstaw technologii bezprzewodowych, zasad transmisji radiowej, technologii spread spectrum i technologii fizycznej transmisji ramek a także standardów regulacyjnych i używanych specyfikacji w technologii RF. Ponadto uczestnik zapoznawany jest w technologią sieci Cisco Unified Wireless a także z technologią Cisco Unified Network Controller i Mobility Express Controller. Praktyczne umiejętności nabywane na kursie obejmują także użytkowanie narzędzi konfiguracji klienta Cisco wireless - Cisco Aironet Desktop Utility i Site Survey. Spora porcja przekazywanej wiedzy dotyczy także zagadnień Wireless Security i zarządzania siecią bezprzewodową przy pomocy aplikacji Wireless Control System. Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią. podstawy technologii bezprzewodowej instalacja sieci WLAN klienci wireless bezpieczeństwo sieci WLAN administracja przy pomocy Wireless Control System (WCS) rozwiązywanie problemów i utrzymanie sieci w ruchu 29

30 Ścieżka: QoS - Quality of Service QOS - Implementing Cisco Quality of Service 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o QOS - Quality of Service Szkolenie QOS Implementing Cisco Quality of Service Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów systemowych zajmujących się problematyką optymalizacji wykorzystania pasma i zapewnieniem odpowiednich parametrów transmisyjnych dla określonych aplikacji IP. Zawiera wyczerpującą wiedzę na temat mechanizmów typu QoS zawartych w oprogramowaniu IOS na routerach i switchach Cisco. Zapoznaje słuchaczy z zagadnieniami związanymi z Differentiated Services (DiffServ), Integrated Services (IntServ) oraz Best Effort (over provisioning). Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość protokołu IP, wiedzę adekwatną do kursu ICND, jak również pobieżną znajomość zagadnień typu QoS w sieciach IP. Wstęp do zagadnień QoS w sieciach IP. Building Blocks IP QoS. Modularny język konfiguracji cech Cisco QoS. Wstęp do mechanizmów "Auto-QoS". Klasyfikacja i oznaczanie ruchu w sieciach IP. Zarządzanie i zapobieganie przeciążeniom w ruchu IP. Modelowanie ruchu. Mechanizm efektywności łączy. Porady na temat QoS. 30

31 Ścieżka: TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Networks TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 5 dni Warsztat przygotowujący do egzaminu 1 dzień Jeden z poniższych egzaminów, w zależności od wyniku egzaminu wewnętrznego. o ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 o TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Szkolenie TSHOOT Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Celem szkolenia jest nauczenie inżynierów zajmujących się utrzymaniem dużej sieci w ruchu rozwiązywania problemów w infrastrukturze z routerami i switchami. Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA wskazana roczna praktyka w zarządzaniu siecią i wiedza z kursów ROUTE i SWITCH. Planowanie utrzymania w ruchu dużej sieci. Wybór narzędzi i aplikacji wspomagających utrzymanie sieci. Planowanie procesów rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o przełączniki. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o routery. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu dużych zintegrowanych sieci. E-Learning TSHOOT-01: Problemy wydajnościowe na switchach. E-Learning TSHOOT-02: Problemy w sieciach bezprzewodowych. E-Learning TSHOOT-03: Problemy w transmisjach VOIP. E-Learning TSHOOT-04: Problemy w transmisjach video. E-Learning TSHOOT-05: Problemy z transmisjami strumieniowymi (multicast). E-Learning TSHOOT-06: Problemy z translacją adresów (NAT). 31

32 E-Learning TSHOOT-07: Problemy z DHCP. E-Learning TSHOOT-08: Problemy z IPV6 procesy ospfv3, RIPng. 32

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenia autoryzowane BETACOM

Szkolenia autoryzowane BETACOM CENTRUM EDUKACYJNE Szkolenia autoryzowane BETACOM Opis szkoleo Microsoft oferowanych przez Betacom S.A. Warszawa/Gdaosk, 21 lipiec 2009 Spis treści Szkolenia autoryzowane przez Microsoft... 8 Platforma

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-744 : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie Ważne: Jak używać tej książki podczas przygotowania do egzaminu ix xiii

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015)

FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Zał. nr 1 do SIWZ... ---------------------------------------- (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (po korekcie 19.03.2015) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Administracja SQL Server

Program szkolenia: Administracja SQL Server Program szkolenia: Administracja SQL Server Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja SQL Server SQLSERV-Admin SQL Programiści, administratorzy baz 3 dni

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych

Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych Opublikowano Politechnika Łódzka - Rekrutacja (http://rekrutacja.p.lodz.pl) Szkolenia Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową. Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 25.01-29.01 22.02-26.02 21.03-25.03 18.04-22.04 30.05-03.06 20.06-24.06 MS-10969 Active Directory

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenia informatyczne Vavatech

Szkolenia informatyczne Vavatech Szkolenia informatyczne Vavatech O nas Firma Vavatech (w okresie 2003-2015 pod nazwą Javatech) jest jednym z wiodących dostawców specjalistycznych szkoleń informatycznych. Współpracujemy na stałe z kilkudziesięcioma

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1

Miasto Białystok Białystok ul. Słonimska 1 nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy adres do korespondencji: e-mail: tel fax: /miejscowość i data/ Załącznik nr 3 do SIWZ Miasto Białystok 15-950 Białystok ul Słonimska 1 FORMULARZ OFERTOWY W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Infrastruktura adresowania i przepływu pakietów. 1 Protokół IPv4... 3

Spis treści. Część I Infrastruktura adresowania i przepływu pakietów. 1 Protokół IPv4... 3 Spis treści Podziękowania...xvii Wprowadzenie... xix Konwencje wykorzystane w ksiąŝce... xx Wskazówki dla Czytelnika... xx O zawartości płyty CD... xxi Wymagania systemowe...xxii Pomoc techniczna...xxii

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Ian McLean Orin Thomas Egzamin MCTS 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Alicja Kahn, Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2012 Exam 70-646: Pro: Windows Server

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum.

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum. TEMAT SZKOLENIA: Kurs przygotowujący do egzaminu LPIC-1 (w zakresie Programu Certyfikacji Linux Proffesional Institute) 3112 Novell s Guide to the LPIC-1 Certification Using SUSE Linux Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo