Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług w ramach projektu Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1, w zakresie: Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń autoryzowanych rozwijających kompetencje informatyczne w zakresie technologii Microsoft i CISCO (my) niżej podpisany(i): Działając w imieniu i na rzecz: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) DANE WYKONAWCY Nazwa i adres wykonawcy Telefon Fax NIP REGON Nr konta bankowego

2 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 6. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 7. OFERUJEMY przedmiot zamówienia za cenę: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE TECHNOLOGII MICROSOFT Element Wartość Cena łączna brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń rozwijających kompetencje w obszarze technologii Microsoft zł Ceny brutto za jednego uczestnika każdego ze szkoleń w obszarze technologii Microsoft: Kod Nazwa szkolenia/warsztatu/egzaminu Czas trwania [dni] Cena brutto za jednego uczestnika MS Administrowanie Windows Server zł MS Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server zł MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej 5 zł MS Administracja bazami danych Microsoft SQL Server zł MS Wdrażanie hurtowni danych w Microsoft SQL Server zł MS Konfigurowanie Windows 8 5 zł MS Wprowadzenie do programowania Web z Microsoft Visual Studio zł MS Programowanie aplikacji Windows z Microsoft Visual Studio 5 zł

3 MS Programowanie HTML5 3 zł MS Programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio zł ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ CISCO Element Wartość Cena łączna brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń rozwijających kompetencje w obszarze rozwiązań CISCO zł Ceny brutto za jednego uczestnika każdego ze szkoleń w obszarze rozwiązań CISCO: Kod Nazwa szkolenia/warsztatu/egzaminu Czas trwania [dni] Cena brutto za jednego uczestnika ICND2 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 5 zł ROUTE Implementing Cisco IP Routing 5 zł SWITCH Implementing Cisco IP Switched Networks 5 zł TSHOOT Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 5 zł CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA Element Wartość Cena łączna brutto za realizację całości zamówienia zł

4 8. Wykaz projektów szkoleniowych zrealizowanych przez Wykonawcę Nazwa projektu Data rozpoczęcia Projektu szkoleniowego Data zakończenia Projektu szkoleniowego Liczba uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft Liczba uczestników autoryzowanych szkoleń CISCO liczba uczestników szkoleń, podczas których prowadzono dokumentację szkoleniową i przetwarzano dane osobowe

5 9. Wykaz kluczowej kadry trenerskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego l.p Imię i nazwisko Posiadane certyfikaty

6 10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do przedstawiciela Wykonawcy: Imię Nazwisko Firma Adres Telefon Fax..., dn... ( podpisy osób wskazanych w dokumencie Uprawniającym do występowania w obrocie Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)