Tematyka szkoleń certyfikowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka szkoleń certyfikowanych"

Transkrypt

1 certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)... 2 ŚCIEŻKA CISCO CCNP... 2 BUILDING SCALABLE CISCO INTERNETWORKS V3.0 (MIN.40 GODZ.)... 2 ŚCIEŻKA RHCT... 3 RED HAT LINUX ESSENTIALS (MIN. 40 GODZ.)... 3 RED HAT LINUX SYSTEM ADMINISTRATION (MIN. 32 GODZ.)... 3 ŚCIEŻKA RHCE... 4 RED HAT LINUX NETWORKING AND SECURITY ADMINISTRATION (MIN. 32 GODZ.)... 4 ŚCIEŻKA WINDOWS SERWER MS-6419 CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (MIN. 40 GODZ.)... 4 MS-6425 CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES (MIN. 40 GODZ.)... 5 MS-6426 CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING IDENTITY AND ACCESS SOLUTIONS WITH WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY (MIN. 24 GODZ.)... 5 ŚCIEŻKA WINDOWS SERWER INFRASTRUKTURA SIECIOWA (NETWORK INFRASTRUCTURE)... 6 MS-6419 CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (MIN. 40 GODZ.)... 6 MS-6421 CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING A WINDOWS SERVER 2008 NETWORK INFRASTRUCTURE (MIN. 40 GODZ.)... 6 MS-6431 MANAGING AND MAINTAING WINDOWS SERVER 2008 NETWORK INFRASTRUCTURE SERVERS (MIN. 16 GODZ.)... 6 ŚCIEŻKA BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH MICROSOFT... 7 MS-6419 CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (40 GODZ.)... 7 MS-2810 FUNDAMENTALS OF NETWORK SECURITY (MIN. 32 GODZ.)... 7 MS-2823 IMPLEMENTING AND ADMINISTERING SECURITY IN A MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 NETWORK (MIN. 40 GODZ.)... 8 ŚCIEŻKA ORACLE... 9 ORACLE DATABASE 11G: INTRODUCTION TO SQL (MIN.40 GODZ.)... 9 ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION WORKSHOP I RELEASE 2 (MIN.40 GODZ.)... 9 Str.1

2 Planowana tematyka poszczególnych szkoleń Ścieżka CISCO CCNA Cel szkoleń: Szkolenia CISCO przeznaczone są dla początkujących administratorów sieci odpowiedzialnych za wdrażanie i diagnostykę sieci. Szkolenia Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1) oraz Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) są dedykowane dla kandydatów do tytułu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Wymagania: bierna znajomość języka angielskiego. Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1) (min. 40 godz.) Ogólna liczba godzin 1 : minimum 40. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. 1. Budowa prostej sieci 2. Sieć lokalna - technologia Ethernet 3. Bezprzewodowa sieć lokalna 4. Podstawy routingu 5. Sieci rozległe 6. Zarządzanie środowiskiem sieciowym Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) (min. 40 godz.) 1. Implementacja małej sieci 2. Konstrukcja sieci przełączanej średniej wielkości 3. Konstrukcja sieci routowanej średniej wielkości 4. Jednoobszarowa implementacja OSPF 5. Wdrażanie EIGRP 6. Listy dostępu (ACL) 7. Zarządzanie przestrzenią adresową 8. Rozszerzanie LAN na WAN Ścieżka CISCO CCNP Cel kursu: Szkolenia przeznaczone są dla administratorów sieci, inżynierów wsparcia technicznego, administratorów dużych sieci operatorskich (ISP)odpowiedzialnych za wdrażanie i diagnostykę sieci, instalację i konfigurację sieci. Szkolenia są dedykowane dla kandydatów do tytułu CCNP Cisco Certified Networking Professional. Wymagania: Przystąpienie do szkolenia wymaga ukończenia kursów ICND1 i ICND2 lub znajomości zagadnień z zakresu tych szkoleń. Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego. Building Scalable Cisco Internetworks v3.0 (min.40 godz.) 1 Na potrzeby prowadzenia I rozliczania szkoleń przyjmuje się, że godzina szkoleniowa trwa 45 minut. Str.2

3 1. Projektowanie skalowalnych struktur sieci dla potrzeb routingu (mapy sieci, wytyczne projektowe, hierarchia routingu). 2. Konfiguracja protokołu EIGRP (terminologia, optymalizacja działania dla dużych sieci). 3. Protokół OSPF (terminologia, Virtual Links). 4. Protokół OSPF działający w środowisku wieloobszarowym (typy routerów i rozgłoszeń, typy obszarów, diagnozowanie pracy). 5. Konfiguracja protokołu IS-IS (funkcjonowanie, implementacja w sieciach LAN i WAN, CLNS). 6. Redystrybucja i optymalizacja routingu (filtrowanie rozgłoszeń routingowych, modyfikacja dystansu administracyjnego). 7. Konfiguracja i optymalizacja protokołu BGP (terminologia, atrybuty, redystrybucja z protokołami typu IGP). 8. Implementacja transmisji strumieniowej (multicast) 9. IP w wersji 6 (adresacja, zasada działania). Ścieżka RHCT Cel kursu: Szkolenia dotyczą administracji systemu Red Hat Enterprise Linux i zostały przygotowane dla osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem pracy z systemami Linux lub UNIX. Pierwsze szkolenie Red Hat Linux Essentials pozwala na poznanie systemu na poziomie użytkownika, drugie szkolenie Red Hat Linux System Administration pozwala na poznanie systemu na poziomie administratora. Zachęcamy osoby, które posiadają wiedzę z zakresu obsługi systemów Linux/Unix, aby w celu właściwej oceny własnych umiejętności wypełniły testy udostępnione na stronie: Red Hat Linux Essentials (min. 40 godz.) Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego. 1. Historia i filozofia Linuksa 2. Podstawy pracy w Linuksie 3. Uruchamianie poleceń i uzyskiwanie pomocy 4. Przeglądanie systemu plików 5. Użytkownicy, grupy i uprawnienia 6. Powłoka bash 7. Standardowe urządzenia wyjścia, wejścia i potoki 8. Narzędzia do przetwarzania tekstu 9. Edytor vim 10. Podstawowe narzędzia konfiguracyjne 11. Śledzenie i zarządzanie procesami 12. Wyszukiwanie i przetwarzanie plików 13. Programy do pracy w sieci 14. Zaawansowane opcje linuxowego systemu plików 15. Budowa linuksowego systemu plików 16. Podstawowe narzędzia administracyjne Red Hat Linux System Administration (min. 32 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 32. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego oraz posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu Red Hat Linux Essentials. 1. Dostęp na prawach administratora 2. Konfigurowanie uprawnień i za pomocą sudo. Dziedziczenie uprawnień. Str.3

4 3. Zarządzanie pakietami 4. Usługi systemowe i bezpieczeństwo 5. Jądro systemu monitorowanie i konfiguracja 6. Konfiguracja sieci 7. Administracja systemem plików 8. Zwiększanie pamięci 9. Administracja użytkownikami 10. Przygotowanie systemu plików do pracy grupowej 11. Zcentralizowana administrowanie użytkownikami 12. Oprogramowanie RAID 13. Zarządzanie dyskami logicznymi 14. Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym Ścieżka RHCE Cel kursu: Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę na poziomie administratora (RHCT) z zakresu obsługi systemów Linux lub UNIX oraz są zainteresowane rozszerzeniem swoich umiejętności w zakresie identyfikowania, diagnozowania, rozwiązywania problemów w systemie Red Hat Enterprise Linux. Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego. Niezbędne jest posiadanie certyfikatu RHCT lub wiedzy z zakresu RHCT lub równoważnej wiedzy. W celu dokonania właściwej oceny umiejętności firma Red Hat zaleca wypełnienie testów udostępnionych na stronie: Red Hat Linux Networking and Security Administration (min. 32 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 32. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. Usługi sieciowe i bezpieczeństwo systemu 1. Działanie systemu i bezpieczeństwo 2. Kontrola dostępu do usług systemowych 3. Bezpieczeństwo danych 4. Kontrola dostępu do zasobów sieciowych 5. Organizacja sytemu sieciowego 6. Usługi udostępniania plików w sieci 7. Usługi WEB 8. Usługi poczty elektronicznej 9. Zarządzanie kontami użytkowników Ścieżka Windows Serwer 2008 MS-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers (min. 40 godz.) Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego. Szkolenie zaliczane jest do szkoleń podstawowych z zakresu obsługi systemów Windows Server, mile widziana wiedza i umiejętności z zakresu administracji, konserwacji i monitorowania Windows Server. Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługą katalogową Active Directory. Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację obiektów i relacji zaufania. Nauczenie wykorzystania polityk grupowych. Zapoznanie z zagadnieniami monitorowania i utrzymywania AD DS. Zdobycie umiejętności pozwalających na utrzymywanie usług NAP i DFS. Przedstawienie sposobów przestrzegania zasad zabezpieczania środowiska serwerowego. Str.4

5 1. Wprowadzenie do zadań administracyjnych w środowisku Windows Server Tworzenie obiektów użytkownika i komputera w Active Directory Domain Services (AD DS) 3. Tworzenie grup i jednostek organizacyjnych 4. Zarządzanie dostępem do zasobów w AD DS 5. Konfiguracja relacji zaufania oraz obiektów Active Directory 6. Tworzenie i konfiguracja polityk grupowych 7. Konfiguracja środowiska użytkownika za pomocą polityk grupowych 8. Wdrażanie zabezpieczeń za pomocą polityk grupowych 9. Konfiguracja przestrzegania zabezpieczeń serwera 10. Konfiguracja i zarządzanie technologiami pamięci masowych 11. Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System) 12. Konfiguracja NAP (Network Access Protection) 13. Konfiguracja dostępu do zawartości i zasobów sieciowych 14. Monitorowanie i utrzymanie serwerów Windows Server Zarządzanie tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych Windows Server 2008 MS-6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (min. 40 godz.) Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers. Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługą katalogową Active Directory. Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację obiektów i relacji zaufania. Nauczenie wykorzystania polityk grupowych. Zapoznanie z zagadnieniami monitorowania i utrzymywania AD DS. Zdobycie umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów z AD DS. 1. Wdrażanie usługi Active Directory Domain Services 2. Konfiguracja usługi Domain Name Service w AD DS 3. Konfiguracja obiektów i relacji zaufania w AD 4. Konfiguracja lokacji i replikacji w AD DS 5. Tworzenie i konfiguracja polityk grupowych 6. Konfiguracja środowiska użytkownika za pomocą polityk grupowych 7. Wdrażanie zabezpieczeń za pomocą polityk grupowych 8. Wdrażanie planu monitorowania AD DS 9. Wdrażanie planu utrzymywania AD DS 10. Rozwiązywanie problemów z błędami AD DS., DNS i błędami replikacji 11. Rozwiązywanie problemów z błędami polityk grupowych 12. Wdrażanie infrastruktury AD DS MS-6426 Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory (min. 24 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 24. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services. Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konfiguracji i rozwiązywania problemów z rozwiązaniami dostępu i tożsamości Active Directory. Zdobycie umiejętności pozwalających na konfigurację AD CS, AD LDS, AD RMS. Nauczenie metod monitorowania i utrzymywania rozwiązań Str.5

6 dostępu i tożsamości. Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania problemów z usługami dostępu i tożsamości. 1. Wprowadzanie do rozwiązań zarządzania dostępem i tożsamością IDA (Identity and Access) 2. Konfiguracja AD CS (ActiveDirectory Cerficate Services) 3. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami 4. Konfiguracja Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 5. Konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS) 6. Konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS) 7. Utrzymanie rozwiązań zarządzania dostępem 8. Rozwiązywanie problemów z IDA Ścieżka Windows Serwer Infrastruktura sieciowa (Network Infrastructure) Wymagania: Bierna znajomość języka angielskiego. MS-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers (min. 40 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 40 godz. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. została przedstawiona na stronie 4. MS-6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (min. 40 godz.) Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services. Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi instalacji, konfiguracji i zarządzania usługami sieciowymi w Windows Server Zdobycie umiejętności pozwalających na sprawne utrzymywanie usług DNS, DHCP, WINS, IPSec, NPS, NAP, DFS. Wskazanie rozwiązań problemów z usługami sieciowymi Windows Server Przedstawienie sposobów przestrzegania zasad zabezpieczani środowiska serwerowego. 1. Instalacja i konfiguracja serwerów 2. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z serwerem DNS 3. Konfiguracja i zarządzanie WINS 4. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DHCP 5. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv6 6. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego 7. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą NPS (Network Policy Server) 8. Konfiguracja NAP (Network Access Protection) 9. Konfiguracja IPSec 10. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec 11. Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System) 12. Konfiguracja i zarządzanie technologiami pamięci masowych 13. Konfiguracja dostępu do zawartości i zasobów sieciowych 14. Konfiguracja przestrzegania zabezpieczeń serwera MS-6431 Managing and Maintaing Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers (min. 16 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 16. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. Str.6

7 Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services oraz szkolenia Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej serwerów Windows Server Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację i utrzymanie usług serwerów infrastruktury. Nauczenie monitorowania serwerów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. 1. Zarządzanie cyklem życia infrastruktury sieciowej serwerów Windows Server Monitorowanie infrastruktury ról serwera Windows Server Zarządzanie NAP (Network Access Protection) 4. Zarządzanie dostępem zdalnym 5. Zarządzanie i utrzymanie ról DNS i DHCP 6. Utrzymanie bezpieczeństwa serwerów sieciowych Ścieżka bezpieczeństwo w systemach Microsoft Wymagania: Bierna znajomość języka angielskiego. MS-6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers (40 godz.) została przedstawiona na stronie 4. MS-2810 Fundamentals of Network Security (min. 32 godz.) Ogólna liczba godzin: minimum 32. Szkolenie nie obejmuje egzaminu. Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Cel kursu: Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa sieci w organizacji. Nauczenie rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz odpowiedzi na takie incydenty. Opanowanie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem przy dostępie do sieci lokalnej. Zdobycie wiedzy pozwalającej na tworzenie polityki bezpieczeństwa w organizacji. Zapoznanie z typowymi atakami przeciwko urządzeniom sieciowym, zagrożeniami i podatnościami na ataki oraz poznanie działań wykonywanych przez personel, odpowiedzialny za bezpieczeństwo do zabezpieczenia urządzeń sieciowych. 1. Zapoznanie ze sposobami wykorzystania kryptografii do zabezpieczania informacji i nabycie umiejętności wyboru odpowiedniej dla organizacji metody szyfrowania. 2. Zabezpieczani informacji w organizacji przy użyciu uwierzytelniania oraz kontroli dostępu. 3. Dystrybucja i zarządzanie certyfikatami. 4. Zabezpieczanie transmisji danych poprzez identyfikację zagrożeń dla urządzeń sieciowych oraz implementacja zabezpieczeń dla typowych metod transmisji danych, zdalnego dostępu i sieci bezprzewodowych. 5. Zabezpieczanie serwerów WWW przeciwko typowym atakom i konfiguracja zabezpieczeń przeglądarek internetowych. 6. Zabezpieczanie wiadomości i komunikatorów internetowych przed typowymi zagrożeniami. 7. Zapoznanie z typowymi zagrożeniami usług katalogowych i DNS oraz zastosowanie metod zabezpieczających te usługi. 8. Zapoznanie z zagrożeniami dla peryferiów sieci i monitorowanie ich zabezpieczeń. Str.7

8 9. Zapoznanie polis zabezpieczeń służących do zarządzania bezpieczeństwem wykonywanych operacji i wykorzystanie tych polis. 10. Zapewnienie nieprzerwanego działania przez implementację bezpiecznej strategii odzyskiwania sprawności po awarii, minimalizacji zagrożeń w komunikacji oraz tworzenia bezpiecznych kopii bezpieczeństwa i ich odtwarzania. 11. Identyfikacja, odpowiedź na incydenty oraz asystowanie pry formalnym śledztwie w przypadku włamania. MS-2823 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network (min. 40 godz.) Wymagania: Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, posiadanie wiedzy z zakresu szkolenia Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services oraz szkolenia Fundamentals of Network Security Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania i zarządzania bezpieczeństwem w sieciach opartych o Microsoft Windows Server Zdobycie umiejętności pozwalających na instalację i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi w środowisku Windows. Nauczenie korzystania z szyfrowanego systemu plików. Zapoznanie z zagadnieniami wyznaczania linii odniesienia dla serwerów usług sieciowych. Zdobycie umiejętności wykorzystania oprogramowania MBSA oraz ISA Server Zapoznanie z komponentami, narzędziami i protokołami wspierającymi proces uwierzytelniania. 2. Planowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa w strukturze wielu lasów domen. 3. Ustalanie struktur grup dla struktur wielu domen oraz wielu lasów domen. 4. Tworzenie relacji zaufania w środowisku Windows 2003 Server. 5. Wprowadzenie do zagadnień związanych z infrastrukturą klucza publicznego (PKI). 6. Instalacja i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi. 7. Tworzenie i publikacja punktów dystrybucji CRL oraz Authority Information Acces (AIA). 8. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej urzędu certyfikacyjnego. 9. Konfiguracja szablonów certyfikatów. 10. Rozpowszechnianie, rejestrowanie i unieważnianie certyfikatów. 11. Eksportowanie, importowanie i archiwizacja certyfikatów i kluczy. 12. Planowanie, wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą zabezpieczeń opartą na kartach elektronicznych (Smart Cards). 13. Implementacja szyfrowanego systemu plików EFS na komputerze z Windows XP. 14. Planowanie i wdrożenie szyfrowanego systemu plików w domenie z infrastrukturą klucza publicznego. 15. Stosowanie szyfrowanego systemu plików na udziałach sieciowych. 16. Wyznaczanie linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa. 17. Konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa. 18. Dystrybuowanie szablonów zabezpieczeń. 19. Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia - Security Configuration Wizard (SCW). 20. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla kontrolerów domeny. 21. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów DNS. 22. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów wydruku. 23. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów infrastruktury. 24. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów IIS (Internet Information Services). 25. Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa komputerów klienckich. 26. Zabezpieczanie aplikacji na komputerach klienckich. 27. Planowanie i implementacja polis ograniczających możliwość instalacji oprogramowania na komputerach klienckich. 28. Wdrażanie zabezpieczeń na komputerach przenośnych. Str.8

9 29. Instalacja i zarządzanie Microsoft Baseline Security Analizer (MBSA). 30. Instalacja i zarządzanie systemem scentralizowanej dystrybucji poprawek WSUS (Windows Server Update Services). 31. Zaplanowanie i wdrożenie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec. 32. Projektowanie i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless LAN, WLAN). 33. Instalacja i zarządzanie ISA Server Konfiguracja sieci brzegowej przy użyciu ISA Server Umieszczanie serwerów w sieci brzegowej przy użyciu ISA Server Zapoznanie z różnymi metodami wykorzystywanymi do zapewnienia dostępu zdalnego. 37. Implementacja i konfiguracja serwera VPN (Virtual Private Network). Ścieżka ORACLE Wymagania: Bierna znajomość języka angielskiego. Znajomość koncepcji relacyjnych baz danych. Oracle Database 11g: Introduction to SQL (min.40 godz.) Cel kursu: Celem I części kursu jest poznanie koncepcji relacyjnych baz danych, nabycie podstawowych umiejętności tworzenia zapytań SQL dotyczących jednej tabeli, wielu tabel, modyfikacji danych w tabelach, tworzenia obiektów bazy danych. Nabycie umiejętności kontroli uprawnień na poziomie obiektów i systemu bazy danych, tworzenie indeksów, relacji, tworzenia zapytań dot. zewnętrznych tabel, tworzenia zaawansowanych zapytań SQL, wykorzystanie funkcji daty i czasu, tworzenia raportów. 1. Wprowadzenie do Oracle Database 11g 2. Wyszukiwanie danych za pomocą instrukcji SELECT 3. Zawężanie wyników zapytania i sortowanie danych 4. Wykorzystanie funkcji Single-Row do formatowania wyników zapytania 5. Używanie funkcji konwersji i wyrażeń warunkowych 6. Wykorzystanie funkcji Group celem grupowania danych 7. Wyświetlanie danych z wielu tabel 8. Używanie sub-query 9. Używanie operatora SET 10. Aktualizacja i modyfikacja danych 11. Wykorzystania instrukcji DDL do tworzenia i zarządzania tabelami 12. Tworzenie innych obiektów schematu 13. Kontrola praw dostępu na poziomie użytkownika 14. Zarządzanie obiektami schematu 15. Zarządzanie obiektami za pomocą Data Dictionary Views 16. Modyfikacje na dużej ilości danych 17. Zarządzanie danymi w rożnych strefach czasowych 18. Wykorzystanie Sub-queries 1) Wsparcie przy tworzeniu regularnych wyrażeń Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2 (min.40 godz.) Cel kursu: Celem II części kursu jest zapoznanie uczestników z solidnymi podstawami zarządzania bazą danych Oracle 11g. Uczestnicy uczą się jak instalować i obsługiwać Oracle Database 11g, zdobywają wiedzę Str.9

10 na temat architektury bazy danych Oracle Database 11,g poszczególnych komponentów bazy i ich interakcji. Uczestnicy uczą sie tworzenia bazy danych i właściwego zarządzania elementami bazy danych, włączając w to monitorowania działania bazy, bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami, techniki tworzenia kopi zapasowych i odzyskiwania danych. 1. Architektura bazy danych 2. Instalowanie oprogramowania Oracle 3. Tworzenie bazy danych Oracle 4. Zarządzanie instancją bazy danych 5. Zarządzanie instancją ASM 6. Konfigurowanie środowiska sieciowego ORACLE 7. Zarządzanie strukturą magazynową bazy danych 8. Zarządzanie prawami Użytkownika 9. Zarządzanie dostępem do danych 10. Zarządzanie zmianami 11. Implementacja Oracle Database Auditing 12. Utrzymanie i konserwacja bazy danych 13. Zarządzanie wydajnością 14. Koncepcja tworzenia kopii i odzyskiwania danych 15. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych 16. Odzyskiwanie danych 17. Przenoszenie danych 18. Uzyskiwanie pomocy Str.10

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo