Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym?"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Jak wprowadzać, formatować i wykorzystywać daty w arkuszu kalkulacyjnym? Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wprowadzaniem dat i czasu do arkusza kalkulacyjnego oraz formatowaniem i dokonywaniem obliczeń na wprowadzonych danych. Przedstawione zagadnienia powinny ułatwić posługiwanie się datami i czasem. Artykuł zawiera przykłady możliwości wykorzystania dat w arkuszu kalkulacyjnym wersji MS Office Informacje podstawowe W arkuszu kalkulacyjnym daty i godziny są traktowane jako liczby. Standardowo liczbie 1 odpowiada data 1 stycznia 1900 roku, liczbie 2 odpowiada data 2 stycznia 1900 roku. Dzięki przechowywaniu dat w postaci liczb można obliczać ile czasu upłynęło między datami, sprawdzić jaki dzień tygodnia przypadał określonego dnia. Warunkiem wykorzystania wszystkich możliwości dat w arkuszu kalkulacyjnym jest: 1) poprawne wpisywanie dat i czasu w arkuszu kalkulacyjnym, 2) odpowiednie formatowanie, 3) znajomość funkcji umożliwiających dokonywanie obliczeń. Wymienione zagadnienia zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Wprowadzanie dat Daty do arkusza można wprowadzać na wiele sposobów. Poprawnie wprowadzona data jest przechowywana jako liczba, więc standardowo powinna być wyrównana do prawej krawędzi komórki. Sposób wprowadzania daty może zależeć od ustawień regionalnych, które można sprawdzić lub zmienić w panelu sterowania (Rysunek 1). Rysunek 1. Ustawienia daty w Panelu sterowania

2 S t r o n a 2 W przypadku Polski datę standardowo wprowadzamy w formacie rrrr-mm-dd. Jednak można zrobić to na wiele sposobów. Przykłady pokazano w tabeli poniżej. Zapis symboliczny* rrrr-mm-dd lub rrrr/mm/dd lub 2012/06/01 rrrr-m-d lub rrrr/m/d lub 2012/6/1 Przykłady rr-m-d lub rr/m/d lub 12/6/1 W Panelu sterowania możemy znaleźć również wyjaśnienie jak będzie interpretowany rok wprowadzany za pomocą dwóch cyfr. Używając 2-cyfrowego skrótu w przypadku roku, Excel sprawdza, czy dwie pominięte pierwsze cyfry to 19 czy 20. Jeżeli skrót roku (cyfry) mieści się w przedziale to należy do XXI w, zaś w przedziale to należy do XX w. Najłatwiej zrozumieć ten zapis wpisując do arkusza: i sprawdzając jaka data (rok) będzie wyświetlona. m/d 6/1 zostanie wyświetlona data 01-cze, rok nie jest wyświetlany, jednak w arkuszu będzie przechowywany rok bieżący co można sprawdzić na pasku formuły, po podświetleniu komórki. =data(rrrr;m;d) [Ctrl + ;] =data(2012;6;1) Każdą datę możemy wprowadzić korzystając z funkcji DATA. Bieżącą datę możemy wprowadzić korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl średnik. =dziś() Bieżącą datę możemy wprowadzić korzystając z funkcji DZIŚ funkcja nie ma argumentów, jednak musimy pamiętać o nawiasach otwierającym i zamykającym. Za każdym razem, kiedy arkusz będzie otwierany funkcja zwróci aktualną datę. =teraz() Funkcja TERAZ zwraca bieżącą datę i czas. Jest to również funkcja bezargumentowa. Czas będzie aktualizowany, przy dokonywaniu zmian w arkuszu.

3 S t r o n a 3 Zadanie 1 Wprowadź dowolną liczbę dodatnią, a następnie użyj formatu daty, aby sprawdzić, jaka data i czas odpowiadają tej liczbie (Rysunek 2). Wprowadź liczbę większą od poprzedniej o 1 i odczytaj datę i godzinę. Wprowadź liczbę większą od poprzedniej o 0,5 i odczytaj datę i godzinę. Na koniec zmień z powrotem sposób formatowania na format liczbowy, walutowy lub księgowy. Rysunek 2. Sprawdzamy jaka data odpowiada liczbie 40000,5 Wprowadzanie czasu 1. Czas przechowywany jest w arkuszu jako ułamek część doby. Przykładowo, godzina 8 rano (w arkuszu 8:00) jest przechowywana jako ułamek odpowiadający 8/24, czyli 0, Określenie czasu musi zawierać dwa składniki godziny i minuty (np. 8:05), może zawierać sekundy (np. 8:05:20). Godziny, minuty i sekundy oddzielamy dwukropkiem (11:20:30). 3. Można użyć 24-godzinnego zegara (wartości od 1 do 24) - zapis 8:00 oznacza ósmą rano, a zapis 20:00 ósmą wieczorem. 4. Można użyć zegara 12-godzinnego w takim wypadku ósmą rano zapiszemy jako 8:00 AM, a zapis 8:00 PM będzie oznaczał godzinę dwudziestą. 5. Czas można także wprowadzać korzystając z funkcji CZAS(godzina; minuta; sekunda). Przykładowo: 1. =czas(8;10;30) 2. =czas(8;10;00) 3. =czas(20;10;00) 6. Czas można łączyć z datą w takim wypadku wpisujemy datę, spację i czas. Przykładowo: : :10 AM :10: :10: :10:20 PM (godzina ósma wieczorem) 7. Sposób wyświetlania daty i czasu zależy od sposobu formatowania komórki. Użytkownik może

4 S t r o n a 4 zadecydować w jaki sposób wyświetlać daty i czas. Zadanie 2 Wprowadź do arkusza aktualną datę i godzinę. Sprawdź jaka liczba odpowiada tej dacie. Zadanie 3 1. Sprawdź jaka data zostanie wyświetlona, jeśli w arkuszu wpiszesz: a) =data(2012;12;32) b) =data(2012;12;0) c) =data(2012;11;31) d) =data(2012;11;0) 2. Sprawdź jaka godzina zostanie wyświetlona, jeśli w arkuszu wpiszesz: a) =czas(8;10;70) b) =czas(25;10;00) c) =czas(20;70;00) Formatowanie dat i czasu Daty i czas są w arkuszu kalkulacyjnym traktowane jak wartości liczbowe i tak jak liczby, są domyślnie wyrównane do prawej krawędzi komórki. Gdy program Excel nie może rozpoznać formatu daty lub czasu, wówczas zapis zostaje wprowadzony jako tekst, i wyrównywany w komórce do lewej. Niezależnie od sposobu wprowadzenia daty i czasu do komórki możemy zdefiniować sposób ich wyświetlania, korzystając z możliwości jakie daje format niestandardowy. Przykłady formatów niestandardowych dotyczących dat i czasu pokazuje Rysunek 3.

5 S t r o n a 5 Rysunek 3. Przykłady formatów niestandardowych Poszczególne symbole możemy czytać sposób następujący d, m, r odpowiednio dzień, miesiąc, rok, przy czym: pojedynczy znak np. d oznacza, że zostaną wyświetlone tylko cyfry znaczące np. jeden (1), a nie zero jeden (01), podwójny znak np. dd oznacza zasadniczo, że liczby wyświetlone zostaną co najmniej w postać 2 cyfr, np. otrzymamy 01 niezależnie czy wpisaliśmy 1 czy 01. potrójny znak d (ddd) oznacza, że dzień tygodnia zostanie wyświetlony skrótem literowym dnia tygodnia, potrójny znak m (mmm) oznacza, że miesiąc zostanie wyświetlony skrótem literowym od nazwy miesiąca, poczwórny znak d (dddd) oznacza, że wyświetlona zostanie nazwa dnia tygodnia, poczwórny znak m (mmm) oznacza, że wyświetlona zostanie pełna nazwa miesiąca. Symbole g, m, s oznaczają odpowiednio godzinę, minutę sekundę pomiędzy nimi musi wystąpić dwukropek. Korzystając, z kombinacji znaków d, m, r oraz/lub g, m, s możemy decydować o sposobie wyświetlania daty i/lub czasu. Przykłady formatowania dat zostały wyświetlone w tabeli poniżej. Przykładowa data rrrr-mm-dd rrrr-m-d , pt rrrr-mm-dd, ddd , piątek rrrr-mm-dd, dddd , piątek rrrr-mm-dd, dddd Sposób formatowania 1 czerwiec 2012, piątek d mmmm rrrr, dddd , piątek, 20:08 rrrr-mm-dd, dddd gg:mm , piątek, 8:08 PM rrrr-mm-dd, dddd g:mm AM/PM Zadanie 4 Jak sformatować komórki aby daty były wyświetlane w określonej (w tabeli poniżej) postaci? Uzupełnij brakującą część tabeli. Sprawdź w arkuszu kalkulacyjnym, czy Twoje rozwiązania są poprawne. Przykładowa data Sposób formatowania 15-październik :50 dd-mmmm-rrrr gg:mm 15-paź 15-paź październik-15 00:50

6 S t r o n a 6 październik :50 15-paź-03 12:50:50 AM 12:50:50 AM środa środa-15-październik-2003 Zadanie 5 Jak sformatować komórki aby daty były wyświetlane w postaci pokazanej na rysunku (Rysunek 4)? Wprowadź datę (1 kwietnia 2012 roku lub dowolną inną) i zastosuj do jej wyświetlenia różne formaty. Przedstaw datę na co najmniej 7 sposobów. Zadanie 6 Przygotuj kalendarz miesięczny, który informuje o dacie i dniu tygodnia. Wykorzystaj wzór pokazany na rysunku (Rysunek 5). Rysunek 4. Sposoby formatowania daty Zadanie 7 Rysunek 6 pokazuje kilka dat. Wprowadź je do arkusza i sprawdź jakie dni tygodnia odpowiadają tym datom. Zadanie 8 Rysunek 5. Fragment kalendarza Rysunek 6. Daty Rysunek 7 pokazuje fragment dziennika, w którym kolejne wpisy są dokonywane co godzinę. Przygotuj taki dziennik obejmujący cały tydzień. Uwzględnij godziny od 8:00 do 20:00. Rysunek 7. Dziennik Zadanie 9 Jak sformatować komórki aby daty i czas były wyświetlane w postaci pokazanej na rysunku (Rysunek 8)?

7 S t r o n a 7 Wprowadź datę i czas (9 czerwca 2012 roku, godz. 0:10 lub dowolną inną) i zastosuj do jej wyświetlenia różne formaty. Przedstaw datę na co najmniej 9 sposobów. Przykładowe obliczenia Rysunek 8. Formatowanie daty i czasu Poniżej przedstawionych zostanie kilka przykładów obliczeń oraz zadania. Opisy funkcji zostaną skrócone do minimum, ponieważ można je znaleźć w pomocy dołączonej do programu zachęcam do korzystania z klawisza F1 i pomocy kontekstowej. Przykład 1 W kolumnie B arkusza (Rysunek 9) wpisane zostały daty zatrudnienia 10 osób. Na tej podstawie należy podać/obliczyć dla każdej osoby, rok, miesiąc i dzień (numer w miesiącu) zatrudnienia. Rozwiązanie pokazuje Rysunek 10. Jak już mówiliśmy daty przechowywane są w arkuszu kalkulacyjnym jak liczby. Stąd, niekiedy przy zmianie sposobu wyświetlania formuł lub zmianie formatowania np. zamianie na typowy format liczbowy, mogą one zostać zamienione na liczby. Rysunek 9. Arkusz przed wprowadzeniem formuł Rysunek 10. Arkusz z przykładami formuł Można zastanawiać się nad celowością wyodrębnienia np. roku w oddzielnej kolumnie. Przykładem zastosowania takiego rozwiązania może być sytuacja, w której chcemy wiedzieć ile osób było zatrudnionych w poszczególnych latach (miesiącach). Przykładowe rozwiązanie pokazuje Rysunek 11. Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza liczbę wystąpień komórek spełniających kryterium (rok) w zakresie (komórki od C4 do C12).

8 S t r o n a 8 Rysunek 11. Analiza danych odpowiedź na pytanie ile osób zostało zatrudnionych w poszczególnych latach wykorzystano funkcję licz.jeżeli Zadanie 9 Na podstawie powyższego przykładu, policz ile osób zostało zatrudnionych w poszczególnych miesiącach. Przykład Dane są daty rozpoczęcia i zakończenia pewnych przedsięwzięć Rysunek 12. Ile dni trwało każde z nich? Rozwiązanie Ponieważ każda kolejna data jest liczbą naturalną to obliczenie różnicy pozwoli nam na policzenie liczby dni jakie upłynęły między tymi datami. Stąd formuła w komórce D4 przyjmuje postać: =C4-B4 Rysunek 12. Obliczanie różnicy pomiędzy dwiema datami w dniach Zastanówmy się, czy poprawna jest poniższa formuła: = Niestety nie, ponieważ arkusz potraktuje ją jako odejmowanie liczb (2006 minus 4 minus 15 itd.). Zastanówmy się, czy poprawna jest formuła: = data(2006;04;15)-data(2006;04;11) Taka formuła zwróci poprawny wynik, natomiast jeżeli w arkuszu będzie więcej niż 1 przypadek rozpoczęcia i zakończenia, formuła taka będzie nieefektywna ze względu na konieczność ręcznego wpisywania danych.

9 S t r o n a 9 Przykład Dane są daty zatrudnienia 10 pracowników (Rysunek 13). Należy policzyć jak długo poszczególni pracownicy są zatrudnieni: a) w pełnych miesiącach, b) w pełnych latach, c) w pełnych dniach, d) ile miesięcy przepracowały osoby, którym zaliczono do stażu niepełny rok? Rysunek 13. Obliczanie różnic w czasie tabela do uzupełnienia Rozwiązanie Najprostszym sposobem na obliczanie różnic w datach jest zastosowanie funkcji DATA. RÓŻNICA. Niestety opisu tej funkcji nie znajdziemy w standardowej pomocy do Excela. Dlatego zamieszczono go poniżej. Funkcja Data.różnica() ma trzy argumenty: data początkowa, data końcowa i tzw. typ interwału. Pierwsze dwa argumenty reprezentują daty, których chcemy obliczyć różnicę. Trzeci argument (zawarty w cudzysłowie) określa w jakiej postaci chcemy otrzymać wynik (różnica w latach, miesiącach, dniach itp.). Postać funkcji: =data.różnica(data_początkowa ; data_końcowa ; typ_interwału) Typy interwału: d różnica zostanie podana w dniach (ang. day) y różnica zostanie podana w latach (ang. year) m różnica zostanie podana w miesiącach (ang. month) ym różnica zostanie podana w miesiącach z wyłączeniem lat yd różnica zostanie podana w dniach z wyłączeniem lat md różnica zostanie podana w dniach z wyłączeniem miesięcy i lat Przykład I: Obliczanie różnicy w miesiącach Datę można stosować w formule na wiele sposobów! W przypadku funkcji data.różnica ważne jest aby data wstawiona jako pierwszy argument była wcześniejsza od daty wstawionej jako drugi argument. =data.różnica(data(2005;2;10) ; data(2005;8;10) ; m ) =data.różnica(b6 ; dziś() ; m ) =data.różnica(b6 ; data(2012;06;10) ; m ) =data.różnica(b6 ; B3 ; m ) Którą z powyższych formuł najłatwiej zastosować w naszym wypadku? Czy w formule konieczne jest użycie znaku dolara? Jeśli tak to gdzie?

10 S t r o n a 10 Przykład I: Obliczanie różnicy w latach =data.różnica(data(2005;2;10) ; data(2005;8;10) ; y ) =data.różnica(b6 ; B3 ; y ) =data.różnica(b6 ; dziś() ; y ) Którą z powyższych formuł najłatwiej zastosować w naszym wypadku? Czy w formule konieczne jest użycie znaku dolara? Jeśli tak to gdzie? Przykład I: Obliczanie różnicy w dniach =data.różnica(data(2005;2;10) ; data(2005;8;10) ; d ) =data.różnica(b6 ; B3 ; d ) =data.różnica(b6 ; dziś() ; d ) =B3-B6 Którą z powyższych formuł najłatwiej zastosować w naszym wypadku? Czy w formule konieczne jest użycie znaku dolara? Jeśli tak to gdzie? Rysunek 14 przedstawia sposób obliczenia różnicy w pełnych latach pomiędzy dwiema datami (formuła zawarta w komórce C6 wyświetlana jest na pasku stanu) oraz wyniki pozostałych obliczeń po zastosowaniu funkcji DATA.RÓŻNICA. Rysunek 14. Rozwiązanie przykładu. Na pasku formuły pokazano formułę, która oblicza różnicę lat Zadanie 10 Zmodyfikuj powyższy przykład tak, aby wymienione w punktach a-d różnice w czasie były obliczane nie na dzień 10 czerwca 2012, ale na dzień otwarcia arkusza (np. dziś). Zawartość której komórki trzeba zmienić i jaką funkcję zastosować? Zadanie 11 Policz: ile miesięcy pozostało do najbliższego Sylwestra, jaki to będzie dzień tygodnia? ile miesięcy pozostało Ci do 18 urodzin, jaki to będzie dzień tygodnia? ile dni pozostało do ferii lub wakacji?

11 S t r o n a 11 Policz: ile dni minęło od początku roku kalendarzowego? ile dni żyjesz? jaka data będzie za 100 dni, jaki to będzie dzień tygodnia? Zadanie 12 Dane są dwie daty dla ułatwienia wpisano je w arkuszu w komórkach B1 i C1 jak obliczyć różnice w czasie wymienione w tabeli (Rysunek 15)? Podpowiedź: aby obliczyć liczbę (pełnych) tygodni trzeba policzyć liczbę dni, odpowiednio podzielić i zaokrąglić w dół. Analogicznie można policzyć liczbę (pełnych) kwartałów. Rysunek 15. Obliczanie różnic w czasie Zadanie 13 Poniżej w tabeli dane są liczby. Czy te liczby mogą oznaczać datę i czas? Jeśli tak to jakie daty i godziny? Podpowiedź: Przenieś te liczby do arkusza i zmień sposób formatowania. Czy są godziny, które możesz określić bez dodatkowych obliczeń i przenoszenia do arkusza na podstawie dotychczas uzyskanych informacji o datach/czasie? Która z dat jest najwcześniejsza? Podpowiedź: zastosuj funkcję która zwraca minimalną wartość z zakresu liczb. Liczby/daty i czas , , , , , , , ,20 Która z dat jest najpóźniejsza? Przykład Na podstawie godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia należy policzyć czas trwania szkolenia. Najprostszym rozwiązaniem tego zadania jest dostawienie dodatkowej kolumny i policzenie różnicy w czasie jako różnicy między datą zakończenia a datą rozpoczęcia (patrz Rysunek 16, komórka E5). Następnie w komórce poniżej wstawiamy sumę, aby policzyć łączny czas wszystkich zajęć. Komórka, w której jest suma musi być również sformatowana jako czas. Rysunek 16. Obliczanie różnic w czasie

12 S t r o n a 12 Zadanie 14 Na podstawie godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia należy policzyć czas trwania szkolenia, którego terminy przedstawia Rysunek 17. Rysunek 17. Przykładowe dane do zadania Zadanie 15 Poniższy rozkład przygotowano w Wordzie. Przenieś go do Excela i oblicz czas trwania. Dokonaj odpowiednich modyfikacji w sposobie formatowania rozkładu Data Godzina Przedmiot 8 grudnia 2008 r Matematyka 8 grudnia 2008 r Angielski 9 grudnia 2008 r Fizyka Podsumowanie Niniejsze opracowanie pokazuje tylko przykłady operacji na datach. W przykładach starałam się uczulić czytelników jak ważne jest poprawne wprowadzanie dat i czasu oraz jak dużo możliwości daje odpowiednie formatowanie. Zachęcam do szukania inspiracji i ciekawych rozwiązań w pomocy do Excela i w Internecie Bibliografia 1. Matthew MacDonald: Excel. Nieoficjalny podręcznik, Helion 2005/ Matthew MacDonald: Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik, Helion 2011/05. Netografia 1. Charles H. Pearson, Dates And Times In Excel 2. JAK: Korzystanie z dat i godzin w programie Excel, Pomoc techniczna firmy Microsoft

13 S t r o n a The Date Function in Excel, Free computer Tutorials, 4. Data i Godzina, Kurs Office Excel, 5. An Excel Tutorial: How to Work With Dates Before 1900 in Excel, com/explore/earlydates.htm 6. Ted French, Functions to Count Days Between Two Dates in Excel, About.com Guide 7. Date & Time Format & Calculations, YouTube, D7pB_k 8. Data i godzina, Microsoft Office, Dodatki Arkusz z przykładami omówionymi w artykule.

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3. MS Excel data i czas

Wykład 9. Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3. MS Excel data i czas Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 9 MS Excel data i czas Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących uŝywania funkcji związanych

Bardziej szczegółowo

Jak ułatwić interpretację i wprowadzanie danych za pomocą formatowania warunkowego?

Jak ułatwić interpretację i wprowadzanie danych za pomocą formatowania warunkowego? S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Jak ułatwić interpretację i wprowadzanie danych za pomocą formatowania warunkowego? Wprowadzenie Przygotowując zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym staramy się aby ich interpretacja

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane Spis zagadnień: Funkcje daty i czasu, dzięki którym możemy manipulować danymi typu data i czas i np. wstawić do arkusza aktualną datę. Funkcje warunkowe, które pozwalają

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych.

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych. ZFPBIG LABORATORIUM - TABELE PRZESTAWNE 1 Tabele przestawne Tabela przestawna - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierad i przestawiad kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 11 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 11 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 11 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I rok Kierunek Transport Temat: Funkcje daty, czasu, indeksowania oraz funkcje statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn

Rys. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia uŝytkowania maszyn :: Trik 1. Wykres przedziałów czasowych :: Trik 2. Większa liczba warunków w formatowaniu warunkowym :: Trik 3. Podsumowanie liczb niepoprawnie wprowadzonych do komórek :: Trik 4. Podpis i dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 1. WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 2. Wygodniejsza praca z powiązanymi skoroszytami :: Trik 3. Poprawny zapis wartości czasu :: Trik 4. Szybka zmiana kryterium podsumowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym

2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym 1. Uczeń: Uczeń: 2. Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Zna zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, zna sposoby adresowania w arkuszu kalkulacyjnym, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu)

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) MS Excel 2007 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) W warunku logicznym wykorzystywane są logiczne operatory

Bardziej szczegółowo

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 )

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) W tym przykładzie będziemy kontynuować pracę na tabeli przestawnej utworzonej w przykładzie

Bardziej szczegółowo

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B.

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. Zadanie nr 1 Matematyka grupa 2 Wykonaj poniższe czynności po kolei. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. A B 32 12 58 45 47

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 2 dr inż. Maria Lachowicz Wykład 2: Typy danych w EXCELu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA

Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA Nazwy przypadków Numer i nazwa zmiennej Elementy arkusza danych Cechy statystyczne Zmienne (kolumny) Jednostki statystyczne Przypadki (wiersze) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Monitoruj na bieżąco działalność firmy, grupy kapitałowej i spółek zależnych Oszczędź czas poświęcany na żmudne przetwarzanie danych księgowych w Excelu

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Excel z elementami VBA w firmie.

Excel z elementami VBA w firmie. Excel z elementami VBA w firmie. Autor: Sergiusz Flanczewski Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces! Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? Jak importować

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom metody obliczeń na danych, poprawności danych,, tworzenie stylów formatowania danych, filtrowanie danych, łączenia

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione

Rys. 1. Wartości sum częściowych nie są wyróŝnione :: Trik 1. WyróŜnienie kwot sum częściowych :: Trik 2. Dane w tabeli przestawnej pogrupowane tygodniami :: Trik 3. Hurtowa zamiana liczb rzymskich na arabskie :: Trik 4. Daty dni roboczych na osi wykresu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 4.

Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 4. Ćwiczenie 1. Otwórz nowy skoroszyt. Zapisz go na dysku pod nazwą Nazwisko Imię Excel ćwiczenie 1. Wprowadź do komórek B1:B6 wartość 0,1924578. Sformatuj odpowiednie komórki tak, aby wyświetlanie danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI LICZBY NA CO DZIEŃ, Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, W OPARCIU O PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI LICZBY NA CO DZIEŃ, Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, W OPARCIU O PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Marlena Krzyżanowska SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI LICZBY NA CO DZIEŃ, Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, W OPARCIU O PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM 1. Klasa: VI 2. Temat: Liczby na co dzień czas i kalendarz. 3.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Arkusz kalkulacyjny Ćw. 1 MP 2012-02-12 Spis treści Opis... 3 Narzędzia główne... 3 Wstawianie... 3 Formuły... 4 Dane... 4 Wprowadzanie danych... 5 Budowa komórki... 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil 1 Działania na ułamkach Wyłączanie całości z dodatnich ułamków niewłaściwych Formuła

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych ETAP REJONOWY 2008/2009 TEST

Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych ETAP REJONOWY 2008/2009 TEST TEST. Test składa się z 35 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut. W kaŝdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie odpowiedź i zaznacz na karcie odpowiedzi znakiem x. Do dyspozycji masz wszystkie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie.

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie. Informatyka Arkusze 1 1 Wprowadzenie. Arkusze klakulacyjne to programy służące do prowadzenia wyliczeń. Wyniki mogą być przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej. Współczesne arkusze klakulacyjne,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I rok Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Temat: Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo