Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa"

Transkrypt

1

2 Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

3 Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób. Popularny program stosowany w księgowości oraz w biurze. Te dwuwymiarowe tabele również nazywane są arkuszami. Najważniejszym narzędziem arkusza kalkulacyjnego są funkcje (matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za pomocą których wprowadzone do arkusza dane są automatycznie przetwarzane. Możliwe jest także tworzenie różnego rodzaju symulacji. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także przedstawiać graficznie dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach.

4 Arkusz (dwuwymiarowa tabela) Arkusze składają się z komórek tworzących pionowe kolumny i poziome wiersze. Kolumny oznaczane są kolejnymi literami alfabetu łacińskiego, lub kombinacjami tych liter: A, B, C,...Z, AA, AB, AC...AZ, BA, BB,... Wiersze oznaczane są kolejnymi liczbami całkowitymi od 1 Arkusze Excela do wersji 2007 mają 256 kolumn i wierszy. Arkusz programu Excel 2010 ma kolumny i wierszy, czyli komórki.

5 Komórki arkusza Adresem komórki jest kolumna i wiersz, w których leży komórka, np..: B2, AB173. Do komórek można wpisywać TYLKO JEDEN z rodzajów zawartości: Tekst Wartości (liczby, daty itd.) Formuły obliczeniowe Wpisanie do komórki wartości liczbowej i tekstu spowoduje, że cała zawartość będzie traktowana jako tekst. Taka komórka nie będzie mogła występować jako argument w operacjach arytmetycznych. Zawartość komórki rozpoznana jako liczba domyślnie wyrównywana jest do prawej strony, zawartość tekstowa do lewej.

6 Obliczenia w arkuszu Arkusz NIE JEST NOTATNIKIEM DO ZAPISYWANIA OBLICZEŃ ROBIONYCH W PAMIĘCI. Jeśli wykonywane są obliczenia na wartościach zawartych w komórkach arkusza w formułach obliczeniowych występują adresy tych komórek, a nie wartości stanowiące ich zawartość!

7 Kopiowanie wzorów obliczeniowych adresy względne i bezwzględne Komórka C2 zawiera formułę = LICZBA.CAŁK(B2/C1). Po skopiowaniu tego wzoru do komórki B3 otrzymamy =LICZBA.CAŁK(B3/C2), a powinno być =LICZBA.CAŁK(B3/C1). Aby poprawnie kopiować zawartość komórki B2, trzeba zablokować przed zmianami adres C1, zastępując adres względny C1, adresem bezwzględnym $C$1

8 Typy danych - Stałe liczbowe Stałe liczbowe mają postać zależną od wyboru jednego ze zdefiniowanych sposobów formatowania. Najczęściej występują liczby w zapisie dziesiętnym (cyfry 0-9, ew. separator dziesiętny KONIECZNIE przecinek, a NIE kropka. Taka liczba może być poprzedzona znakiem + lub. Liczba NIE MOŻE ZAWIERAC WEWNĄTRZ SPACJI! Format naukowy liczby stosowany jest do zapisywania bardzo dużych i bardzo małych liczb. I tak liczbę = 2, w Excelu zapiszemy jako 2,67E14. Liczba całkowita może być wyświetlana jako data wtedy obowiązuje konwencja 1 to 1 stycznia 1900, 2 to 2 stycznia 1900 i kolejne liczby to kolejne daty z kalendarza. Gdy szerokość komórki jest za mała do wyświetlenia liczby, w komórce widać znaki ########.

9 Typy danych stałe logiczne Są tylko dwie polskiej wersji programu PRAWDA i FAŁSZ. Można je pisać dużymi lub małymi literami. Podobnie jak przy liczbach, w przypadku za wąskiej komórki wyświetlany jest ciąg znaków ######

10 Typy danych tekstowe (literały) Excel sam rozpoznaję zawartość tekstową i prezentuje ją wyrównaną do lewej strony. Jeśli pierwszym znakiem jest apostrof to cała komórka, niezależnie od zawartości, traktowana jest, jako tekst, przy czym apostrof nie wchodzi w skład tekstu jest tylko znakiem formatującym.

11 Typy danych formuły Wszystkie formuły obliczeniowe rozpoczynają się od znaku równości =. W treści formuły mogą wystąpić: stałe: liczbowe, logiczne, tekstowe, tablicowe adresy komórek lub zakresów (obszarów), np..: A3:B7 nazwy stałych, komórek, zakresów lub innych formuł operatory działań wywołania funkcji nawiasu okrągłe mogę być zagnieżdżane, wielokrotnie otwierane i zamykane. UWAGA: Stałe tekstowe we formułach MUSZĄ BYĆ ujęte w cudzysłów, np.: tekst. Nie wolno tu używać dwóch apostrofów zamiast pojedynczego cudzyłówu. Adresy można wprowadzać z klawiatury, lecz wygodniej kliknąć myszką odpowiednią komórkę.

12 Operatory działań : dwukropek) Operator zakresu. Zapis A1:B3 oznacza zakres komórek od A1 do B3 czyli A1, A2,A3, B1, B2, B3 - odejmowanie + dodawanie % Dzieli argument po lewej stronie przez 100 * mnożenie / dzielenie ^ potęgowanie

13 Operatory działań (c.d.) = relacja równości - zwraca wartość PRAWDA gdy wyrażenia po obu stronach znaku równości są równe, w przeciwnym razie FAŁSZ > większy niż < mniejszy niż <= mniejszy lub równy >= większy lub równy <> nie równy (różny) & złączenie tekstów

14 niektóre funkcje logiczne JEŻELI(warunek;wartość_gdy_prawda; wartość_gdy_fałsz) LUB(wart.logiczna1; wart.logiczna2;...) ORAZ(wart.logiczna1; wart.logiczna2;...) sprawdza, czy warunek jest spełniony i zwraca jedną wartość gdy prawda, drugą gdy fałsz Zwraca wartość FAŁSZ, gdy wszystkie argumenty mają wartość FAŁSZ, w przeciwnym razie zwraca wartość PRAWDA Zwraca wartość PRAWDA, gdy wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwraca wartość FAŁSZ Funkcje ORAZ i LUB mogą występować jako warunek w funkcji JEŻELI.

15 niektóre funkcje matematyczne LICZBA.CAŁK(liczba) SUMA(komórka1;komórka2;...) SUMA(zakres_komórek) SUMA.JEŻELI(zakres;kryterium;suma_za kres) ZAOKR(liczba;ilość_miejsc_dziesietnych) Obcina liczbę do całkowitej, usuwając część dziesiętną lub ulamkową Dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek Sumuje komórki z zakresu suma_zakres, z wierszy, w których komórki zawarte w zakres spełniają podane kryterium Zaokrągla liczbę do wskazanej ilości miejsc dziesiętnych

16 niektóre funkcje statystyczne LICZ.JEŻELI(zakres;kryteria) SUMA(komórka1:komórka2) MAX(liczba1;liczba2;...) MAX(zakres_komórek) ŚREDNIA(komórka1;komórka2;...) ŚREDNIA(zakres_komórek) Oblicza ilość komórek spełniających podane kryteria Zwraca największą wartość ze zbioru wartości ignorując wart. logiczne i tekst Oblicza średnią arytmetyczną podanych argumentów

17 niektóre funkcje informacyjne CZY.BŁĄD(wartość) CZY.LICZBA(wartość) CZY.NIEPARZYSTE(liczba) CZY.PARZYSTE(liczba) CZY.PUSTA(wartość) CZY.TEKST(wartość) sprawdza, czy wartość jest błędem i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ sprawdza, czy wartość jest liczbą i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ sprawdza, czy wartość jest nieparzysta i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ sprawdza, czy wartość jest parzysta i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ sprawdza, czy odwołanie następuje do pustej komórki i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ sprawdza, czy wartość to tekst i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ Funkcje te mogą występować jako warunek w funkcji JEŻELI.

18 niektóre funkcje wyszukiwania i adresu WYSZUKAJ.PIONOWO (szukana_wartość;tablica; nr_kolumny;zakres) WYSZUKAJ.POZIOMO (szukana_wartość;tablica; nr_wiersza;zakres) INDEKS(tablica;nr_wiersza; nr_kolumny Wyszukuje wartość w pierwszej kolumnie tablicy i zwraca wartość z tego samego wiersza, ze wskazanej kolumny Wyszukuje wartość w górnej kolumnie tablicy i zwraca wartość z tej samej kolumny, ze wskazanego wiersza Zwraca wartość znajdującą się na przecięciu wiersza i kolumny tablicy

19 funkcje tekstowe działania na tekstach Złącz.teksty(tekst1;tekst2;...) FRAGMENT.TEKSTU(tekst;po zycja;ilość_znaków) łączy teksty wybiera wskazane znaki z tekstu. Wynikiem tej funkcji jest komórka typu tekst, co wymaga niekiedy przekształcenia na liczbę funkcją WARTOŚĆ(tekst) WARTOŚĆ(tekst) przekształca tekst reprezentujący liczbę na liczbę DŁ(tekst) zwraca liczbę znaków w ciągu znaków

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM)

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM) 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 0-1 0 1 : 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 reszta 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem W systemie dziesiętnym liczby ujemne opatrzone są specjalnym

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG strateg.stat.gov.pl SPIS TREŚCI 1. Co to jest STRATEG? 2. Elementy strony głównej systemu 3. Grupowanie wskaźników A. Według dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo