Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach"

Transkrypt

1 :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami :: Trik 5. Zablokowanie rozmiaru czcionek na wykresie Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach Pobierz plik z przykładem Wraz ze swoim współpracownikiem przygotowujesz w Excelu raport. W pierwszej kolejności wprowadziłeś dane i proste formuły obliczeniowe. Skoroszyt z tabelą planujesz teraz przesłać współpracownikowi. Przewidujesz, Ŝe dokona on pewnych zmian wartości i chciałbyś wiedzieć, które wyniki obliczeń uległy zmianie. Proponujemy przygotowanie funkcji, która będzie dołączana do formuły obliczeniowej. Jeśli wynik ulegnie zmianie, zostanie wstawiony w tej komórce komentarz zawierający wcześniejszą wartość. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Wyjściowy wygląd zestawienia => Aby przygotować funkcję: 1. Otwórz Edytor Visual Basic, wciskając kombinację klawiszy lewy Alt + F Z menu Insert wybierz polecenie Module. 3. Wpisz kod widoczny na rysunku 2. Znajdziesz go takŝe w pliku z przykładem dołączonym do tego triku. 1

2 Rys. 2. Kod funkcji VBA 4. Zapisz i zamknij Edytor VBA. 5. Teraz dokonaj modyfikacji formuł w wierszu 10. Dodaj do nich funkcję Komentuj w następujący sposób: =Komentuj(SUMA(A2:A9)) Rys. 3. Automatycznie wstawione komentarze 6. ZauwaŜ, Ŝe w komórkach z formułami pojawiły się komentarze. Kliknij po kolei kaŝdą z nich, wciśnij klawisz F2 i zatwierdź Enterem. Arkusz jest gotowy. Jeśli teraz któraś z kwot cząstkowych zostanie zmodyfikowana przez Twojego współpracownika, zmieni się wynik formuły. Poprzednia wartość zostanie zapamiętana w komentarzu jak to przedstawia rysunek 4. 2

3 Rys. 4. Zmiana kwoty cząstkowej spowodowała zmianę wyniku podsumowania 3

4 Trik 2 Czytelne formatowanie walutowe Pobierz plik z przykładem Wiele rozliczeń i zestawień finansowych zawiera kwoty wyraŝone w róŝnych walutach. Ich format nie zawsze jest jednak czytelny, jeśli symbol waluty jest umieszczony tuŝ przed wartością liczbową. Przykład takiego zestawienia prezentuje rysunek 1. Rys. 1. Nieczytelny format walutowy Przeglądanie wyświetlanych w ten sposób wartości okaŝe się niezwykle uciąŝliwe. Proponujemy zatem zastosować pewien trik i oddzielić oznaczenie waluty od kwoty w obrębie komórki. Do tego celu wykorzystamy format niestandardowy. => Aby to zrobić: 1. Zaznacz komórki B2:B10 i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + 1. Zostanie wyświetlone okno formatowania komórek, a w nim zaznaczony będzie aktualnie uŝywany format walutowy. 2. Uaktywnij kategorię Niestandardowe i w polu Typ tak zmodyfikuj format, aby składał się z następujących znaków: * # ##0,00 4

5 Rys. 2. Zmodyfikowany format niestandardowy 3. Zatwierdź, klikając OK. ZauwaŜ, Ŝe oznaczenie waluty jest teraz wyrównane do lewej krawędzi komórki, a wartość liczbowa do prawej. Taki efekt uzyskałeś dzięki zastosowaniu symbolu gwiazdki w formacie niestandardowym. MoŜesz dowolnie zmieniać rozmiar kolumny z kwotami. Nie będzie to miało wpływu na sposób wyrównania w komórce oznaczenia waluty i wartości liczbowej (rys. 3). Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś w przedstawiony sposób dostosowywał formaty walutowe dotyczące innych walut. Rys. 3. Efekt zastosowania nowego formatu walutowego Nie musisz za kaŝdym razem modyfikować istniejącego formatu walutowego. MoŜesz równie dobrze stworzyć swój, w którym waluta nie będzie oznaczona symbolem tylko np. 3 literami (EUR, PLN, USD itd.). => Aby taki format zbudować: 1. Zaznacz komórki z kwotami i otwórz okno formatowania komórek. 2. W polu Typ wpisz: "EUR" * # ##0,00 5

6 3. Zatwierdź, klikając OK. Uzyskasz oczekiwany efekt zbliŝony do przedstawionego na rysunku 4. Rys. 4. Walutowy format niestandardowy zbudowany od podstaw 6

7 Trik 3 Optymalny układ wykresu punktowego Pobierz plik z przykładem Przyjmijmy, Ŝe utworzyłeś w arkuszu wykres punktowy. Niestety jego układ zaproponowany przez Excela nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, szczególnie jeśli chodzi o rozmiar osi i ich połoŝenie względem siebie. Ze uwagi na to, Ŝe niektóre punkty są znacznie oddalone od środka układu współrzędnych, a inne są duŝo bliŝej przecięcia osi, wykres wygląda jak na rysunku 1. Rys. 1. Osie o nieodpowiednim układzie Chciałbyś, aby obie osie przecinały się dokładnie w połowie swojej długości. => Aby taki efekt uzyskać: 1. Kliknij poziomą oś prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Formatuj osie. 2. Przejdź do zakładki Skala (w Excelu 2007: uaktywnij kategorię Opcje osi) i w polach Minimum oraz Maksimum wpisz te same skrajne wartości osi, tyle Ŝe z odwrotnymi znakami (w Excelu 2007: uaktywnij uprzednio opcje Stała). Rys. 2. Określ wartości maksymalną i minimalną na osi 3. Zatwierdź, klikając OK. 7

8 4. W analogiczny sposób wykonaj to dla osi pionowej. W efekcie Twój wykres będzie miał układ zgodny z oczekiwaniami jak to przedstawia rysunek 3. Rys. 3. Osie o poprawnym układzie 8

9 Trik 4 Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami Pobierz plik z przykładem Otrzymałeś obszerne zestawienie od swojego współpracownika. Chciałbyś sprawdzić poprawność wykonywanych przez niego obliczeń. Aby to zrobić, musisz się najpierw dowiedzieć, które komórki w arkuszu zawierają formuły obliczeniowe. Nie chcesz tracić czasu na podświetlanie kaŝdej komórki z osobna? Zastosuj poniŝszy trik, a Excel oznaczy kolorem wszystkie wyniki zwracane przez formuły. => Aby to zrobić: 1. Zaznacz cały arkusz, dwukrotnie wciskając kombinacje klawiszy Ctrl + A. 2. Wciśnij klawisz funkcyjny F5 i w oknie dialogowym kliknij Specjalnie. 3. W oknie Przejdź do - specjalnie zaznacz pole Formuły i kliknij OK. Rys. 1. Okno dialogowe Przechodzenie do - specjalnie W arkuszu zostały zaznaczone tylko te komórki, w których znajduje się formuła. Teraz juŝ moŝesz trwale je oznaczyć, wybierając dowolny kolor czcionki lub tła. 9

10 Trik 5 Zablokowanie rozmiaru czcionek na wykresie Pobierz plik z przykładem ZałóŜmy, Ŝe ostatnie 10 minut spędziłeś nad dopieszczaniem wykresu, który masz przesłać swojemu szefowi. Nagle stwierdzasz, Ŝe prezentacja mogłaby być nieco większa. Zmieniasz zatem wielkość wykresu i pojawia się problem. Rozmiar czcionek na obu osiach uległ zmianie. A zatem znów musisz tracić czas na formatowanie wykresu. Ale czy na pewno? Skorzystaj z poniŝszego triku! Uwaga Jeśli pracujesz w Excelu 2007, przy zwiększaniu obszaru wykresu rozmiar czcionek na osiach nie będzie się zmieniał. Wykres, który zbudowałeś i sformatowałeś, przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Sformatowany wykres => Aby uniknąć zmiany rozmiaru czcionek na osiach przy powiększaniu wykresu: 1. Kliknij oś pionową prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Formatuj osie. 2. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki Czcionka. 3. U dołu okna wyłącz opcję Autoskalowanie. 10

11 Rys. 2. Ustawienia czcionki na osi 4. Zatwierdź, klikając OK. 5. W analogiczny sposób wyłącz autoskalowanie czcionki na osi poziomej. Od tego momentu zwiększenie całego wykresu nie będzie skutkowało dostosowaniem rozmiaru czcionek na obu osiach. Rys. 3. Rozmiar czcionki na osiach jest zablokowany 11

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo