INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV"

Transkrypt

1 1 Numer kontroli 19/15/INT-IV Projekt nr INT pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz niemieckie Muzeum Morskie w Stralzundzie 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki 3 Adres jednostki kontrolowanej Ul. Niemierzyńska 18a, Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 6 Termin kontroli r. 7 Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pani Anita Romańczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego, Pan Rafał Mańczak starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich członek Zespołu kontrolującego; Pani Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pan Daniel Michalski inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 8 Zakres kontroli 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 1

2 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: zamówień publicznych, 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 9 USTALENIA KONTROLI OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 06 listopada 2013 r. do dnia 26 luty 2015 r. funkcję sprawowali: Stanisław Horoszko Dyrektor Muzeum Ewelina Garda Główna Księgowa, Andrzej Wojciech Feliński Kustosz dyplomowany. Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą decyzją o przyznaniu wsparcia. Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy i zamówienia: 1. Umowa o pracę zawarta w dniu z Panią Jadwigą Ignaczak-Felińską na stanowisko Koordynatora projektu. Wynagrodzenie brutto: 6 200,00 PLN brutto. 2. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Adobe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 3. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Panią Janiną Dobosz. Przedmiotem umowy było Autorskie opracowanie i wykonanie artystyczne piosenki na temat motocykla Junak i Zamawiającego. Wartość umowy: 7 000,00 PLN brutto. 4. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a panią Agatą Prochottą Miłek. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język niemiecki na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 50,00 PLN brutto za stronę tekstu (1800 znaków). 5. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Netcore Labs Spółka z o.o. Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła 2

3 w postaci: 1. modyfikacji i przystosowania do systemu Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym, dwóch istniejących modułów gier dostarczonych przez zamawiającego i działających w systemie Windows, 2. projekt graficzny, oprogramowanie 1 modułu gier w wersji Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym. Wartość umowy: ,00 PLN netto plus należny podatek VAT. 6. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Toucan Systems Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, graficzne, stworzenie oprogramowania oraz wdrożenie aplikacji mobilnej przewodnika muzealnego przeznaczonego dla odbiorców zainteresowanych motoryzacją i komunikacją oraz zbiorami Muzeum. Wartość umowy: ,50 PLN brutto. 7. Umowa z dnia r. (z późniejszym Porozumieniem z dnia r., Aneksem do umowy z dnia r.) zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Avangardo Marcin Osak Przedmiotem umowy było wykonanie szaty graficznej wraz z wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy usługami. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 8. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą ST4net Filipiuk Piotr. Przedmiotem umowy była konfiguracja routera, punktów AP, ułożenie sieci połączeniowej pomiędzy punktami AP i przełącznikiem PoE, Test konfiguracji połączony z dobraniem kanałów komunikacji. Wartość umowy: 1 550,00 PLN netto. 9. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Jawa Control Sp. z o.o. Przedmiotem umowy była dostawa oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum (szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,56 PLN brutto. 10. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. J. Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (szczegółowo opisanego w zał. nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 11. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było dorabianie plansz, dogranie lektorów do fragmentów kronik filmowych filmów nagranych współcześnie. Wartość zamówienia : ,00 PLN netto. 12. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adabe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 13. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 3

4 14. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a 3Design Gerard Wełniak. Przedmiotem umowy było skanowanie laserowe i obróka. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 15. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Fundacją Ośrodka KARTA. Przedmiotem zamówienia było udostępnienie fotografii autorskich ze zbiorów ośrodka KARTA. Wartość zamówienia : 2 386,20 PLN brutto. 16. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Filmoteką Narodową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na wykorzystanie materiałów będących własnością Filmoteki Narodowej (szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje załącznik nr 1 do tej umowy). Wartość umowy: ,00 PLN netto. 17. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 20 sztuk fotografii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: 4 000,00 PLN netto. 18. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Kazimierzem Sołtowskim. Przedmiotem umowy był zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 2 300,00 PLN netto. 19. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było nakręcenie w Niemczech filmów (format mp4) o pojazdach dwóch marek alba i Stoewer. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 20. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adrianem Kościowem. Przedmiotem umowy było wykonanie i wyszparowanie zdjęć 26 zabytkowych pojazdów z Muzeum zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 5 850,00 PLN netto. 21. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 50 sztuk fotografii dot. historii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 22. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Piotrem Wojciechowskim. Przedmiotem umowy była produkcja filmu animowanego (format mp4) o Muzeum techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 23. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Polską Agencją Prasową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z 15 zdjęć w aplikacji mobilnej będącej audioprzewodnikiem muzealnym przez czas oznaczony do 2 stycznie 2021r.. Wartość umowy: 8 250,00 PLN netto. 24. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z 4

5 zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 25. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a multitap Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia był projekt, wykonanie, transport, montaż, instalację oraz szkolenie użytkowników 55 multimedialnego stołu interaktywnego. Wartość zamówienia : ,50 PLN brutto. 26. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Krzysztofem Daukszewiczem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 27. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Kazimierzem Kaczorem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 28. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a TVN Media sp. z o.o.. Przedmiotem umowy był zakup licencji do wideogramu audycji Legendy PRL. Wartość umowy: 1 200,00 PLN netto. 29. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Zbigniewem Wodeckim i Tadeuszem Rossem do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 30. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a BB Media Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było przyznanie przez BB Media praw na rzecz MTiK do nie wyłącznego rozpowszechniania Utworów i korzystania z Utworów. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 31. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Stanisławem Tymem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 32. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Arturem Andrusem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 33. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistard Marek Kowalczyk. Przedmiotem umowy było wykonanie panoram wirtualnych na potrzeby audio przewodnika muzealnego. Wartość umowy: 4 428,00 PLN brutto. 34. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Serbin- Racing s.c. Przedmiotem zamówienia była organizacja i realizacja sesji filmowej. Wartość zamówienia : 3 719,00 PLN netto. 35. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 2 300,00 5

6 PLN netto. 36. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Bronisławem Cieślakiem i Jerzym Smolińskim do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 37. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Henrykiem Kałwą do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 38. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistrad Marek Kowalczyk. Przedmiotem zamówienia była produkcja 22 panoram VR360 oraz VR Object Motiv. Wartość zamówienia : 3 788,40,00 PLN brutto. 39. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Przedmiotem umowy było skopiowanie i nagranie na nośniki cyfrowe fragmentów polskich Kronik Filmowych ze zbiorów filmoteki Narodowej. Wartość zamówienia : 1 482,64 PLN netto. 40. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja pięciu materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 1 700,00 PLN netto. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała cztery Raporty partnera za okres: Beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT, podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w projekcie. Jako koszt projektu zaksięgowano kwoty netto. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na podstawie Zarządzenia nr 10/2012 z dnia 20 września 2012 r. Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. W celu ewidencji kosztów projektu wydzielono konto analityczne Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK. Ponadto ewidencję kosztów projektu zweryfikowano na koncie Audioprzewodnik Interreg IV a. Beneficjent spełnił obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu. 6

7 Na dzień kontroli inwestycja nie była zakończona, konto Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK nie zostało zamknięte, w związku z czym nie dokonano przyjęcia środków trwałych. Z uwagi na powyższe Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o zakończeniu inwestycji oraz do złożenia: - wydruków z ewidencji księgowej potwierdzających zamknięcie konta Środki trwałe w budowie, - dokumentów OT wraz z wydrukiem ewidencji księgowej na koncie 010 Środki trwałe. Wydatki w projekcie zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 PLN, udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., na mocy Umowy nr 68/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Okres spłaty pożyczki to 30 grudnia 2018 r. W związku z powyższym Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o spłacie kredytu oraz do złożenia stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli następczej. Na realizację zadania Beneficjent otrzymał dotację celową w wysokości ,00 PLN, na podstawie Umowy nr WK/JP/U/106/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz Umowy nr WK/JP/U/02/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. Kwota dotacji stanowi wkład własny Beneficjenta (nie przekracza 15% wydatków kwalifikowalnych projektu). Do dnia kontroli Beneficjent nie otrzymał refundacji wydatków. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki do Informacji Pokontrolnej. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Projekt zakładał wzmocnienie współpracy pomiędzy muzeami a także pokonanie barier językowych dla zwiedzających poprzez zakup audio przewodników, które pozwalają zwiedzać obiekty biorące udział w projekcie w trzech językach, a także zakup i instalacja kiosków multimedialnych. Osiągnięte wskaźniki przez polskiego Partnera projektu: - liczba wspólnych działań w zakresie turystyki 7, - liczba zaangażowanych instytucji i MŚP 4/2, - liczba stworzonych/ utrzymanych miejsc pracy (w tym dla kobiet) 2/1, - liczba projektów na rzecz wspierania sieci kooperacyjnych. Sieci w zakresie technik informacyjnych 1, - liczba pozyskanych w wyniku tworzenia sieci partnerów/ w tym z kraju partnerskiego 15/9, - liczba zainicjowanych działań w ramach sieci działań 4, - liczba działań na rzecz transferu technologii i/ lub informacji 1, - liczba zainicjowanych w ramach sieci kooperacyjnych działań o wymiarze ponadregionalnym 1. 7

8 Po zakończeniu projektu będą kontynuowane dalsze działania parterów. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Na wszystkich materiałach, zakupionym sprzęcie oraz dokumentach znajdują się wymagane informacje dotyczące przyznanego dofinansowania projektu. Materiały promocyjne posiadają logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz zawierają informację, że projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: Zamówień publicznych - W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w wyniku, którego podpisano umowę dnia r.t z firmą ELTORO Bobrowski Blatkiewicz. Listy sprawdzające tych postępowań dołączono do certyfikatów wydatków. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w segregatorach opisanych i oznaczonych nazwą projektu oraz zawierają wymagane elementy graficzne. Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W zrealizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 10 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Podczas dokonywania czynności kontrolnych w dniu 28 kwietnia 2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW - faktury, rachunki, - dokumenty przetargowe, 8

9 - umowy, zlecenia, - protokoły odbioru, - materiały promocyjne, - wyciągi bankowe, - polityka rachunkowości z planem kont. Pan/i... Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej Miejsce, data... 9

INFORMACJA POKONTROLNA nr 3/15/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 3/15/INT-IV 1 Numer kontroli 3/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Wałcz 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball

Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball 1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV 1 Numer kontroli 47/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin

Egzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV INT-10-0002 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja

INFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno

INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV 1 Numer kontroli 46/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV 1 Numer kontroli 9/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR

INFORMACJA POKONTROLNA NR INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 7/14/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 7/14/INT-IV 1 Numer kontroli 7/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV 1 Numer kontroli 30/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo

10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo Egzemplarz nr 2 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Kołbaskowo 3 Adres jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo 4 Kontrola dotyczy Programu Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim

INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV INT-09-0012 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Miejsca pracy przymusowej w okresie nacjonalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV 1 Numer kontroli 2/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Projekt nr INT-09-0035 pn. Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r. Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-10-0014 Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy

INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-09-0026 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp (26) Gorzów Wlkp., dnia t j listopada 2015 roku PER-I.431. 26.2015.KSko URZĄD GMINY T-^blechów WPŁYNĘŁO zał podpis

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/ Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/ Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 31/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej - Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3 Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin Egzemplarz nr... INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB 1 Numer kontroli 36/11/PWT PB 2 Numer i tytuł projektu WTPB.01.03.00-72-002/09 Oversize Oversize Baltic 3 Nazwa kontrolowanej jednostki Akademia

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 10/PL-SN/2015 Gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa Współpraca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 1 Numer kontroli 11/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Rzepin 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 4 Nazwa projektu Rzepin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna

70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna 1 Numer kontroli 24/13/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 5-go Lipca 45 70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r.

PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. Pani Anna Kuciak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Chmielna 10A/21 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 25/14/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 25/14/INT-IV 1 Numer kontroli 25/14/INT-IV Projekt nr INT-09-0027 pn. Pomorski Krajobraz Rzeczny. 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 3 Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015 INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 34/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Witnica 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach

INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 17/PL-SN/2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach ul. Leśna 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin

INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Szczeciński Związek

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka

Pan Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-1.431.11.3.2012. JM Szczecin, 12 września 2012 r. Pan Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka Wystąpienie pokontrolnego Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg

Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo