INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV"

Transkrypt

1 1 Numer kontroli 19/15/INT-IV Projekt nr INT pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz niemieckie Muzeum Morskie w Stralzundzie 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki 3 Adres jednostki kontrolowanej Ul. Niemierzyńska 18a, Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 6 Termin kontroli r. 7 Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pani Anita Romańczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego, Pan Rafał Mańczak starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich członek Zespołu kontrolującego; Pani Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pan Daniel Michalski inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 8 Zakres kontroli 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 1

2 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: zamówień publicznych, 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 9 USTALENIA KONTROLI OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 06 listopada 2013 r. do dnia 26 luty 2015 r. funkcję sprawowali: Stanisław Horoszko Dyrektor Muzeum Ewelina Garda Główna Księgowa, Andrzej Wojciech Feliński Kustosz dyplomowany. Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą decyzją o przyznaniu wsparcia. Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy i zamówienia: 1. Umowa o pracę zawarta w dniu z Panią Jadwigą Ignaczak-Felińską na stanowisko Koordynatora projektu. Wynagrodzenie brutto: 6 200,00 PLN brutto. 2. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Adobe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 3. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Panią Janiną Dobosz. Przedmiotem umowy było Autorskie opracowanie i wykonanie artystyczne piosenki na temat motocykla Junak i Zamawiającego. Wartość umowy: 7 000,00 PLN brutto. 4. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a panią Agatą Prochottą Miłek. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język niemiecki na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 50,00 PLN brutto za stronę tekstu (1800 znaków). 5. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Netcore Labs Spółka z o.o. Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła 2

3 w postaci: 1. modyfikacji i przystosowania do systemu Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym, dwóch istniejących modułów gier dostarczonych przez zamawiającego i działających w systemie Windows, 2. projekt graficzny, oprogramowanie 1 modułu gier w wersji Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym. Wartość umowy: ,00 PLN netto plus należny podatek VAT. 6. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Toucan Systems Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, graficzne, stworzenie oprogramowania oraz wdrożenie aplikacji mobilnej przewodnika muzealnego przeznaczonego dla odbiorców zainteresowanych motoryzacją i komunikacją oraz zbiorami Muzeum. Wartość umowy: ,50 PLN brutto. 7. Umowa z dnia r. (z późniejszym Porozumieniem z dnia r., Aneksem do umowy z dnia r.) zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Avangardo Marcin Osak Przedmiotem umowy było wykonanie szaty graficznej wraz z wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy usługami. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 8. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą ST4net Filipiuk Piotr. Przedmiotem umowy była konfiguracja routera, punktów AP, ułożenie sieci połączeniowej pomiędzy punktami AP i przełącznikiem PoE, Test konfiguracji połączony z dobraniem kanałów komunikacji. Wartość umowy: 1 550,00 PLN netto. 9. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Jawa Control Sp. z o.o. Przedmiotem umowy była dostawa oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum (szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,56 PLN brutto. 10. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. J. Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (szczegółowo opisanego w zał. nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 11. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było dorabianie plansz, dogranie lektorów do fragmentów kronik filmowych filmów nagranych współcześnie. Wartość zamówienia : ,00 PLN netto. 12. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adabe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 13. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 3

4 14. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a 3Design Gerard Wełniak. Przedmiotem umowy było skanowanie laserowe i obróka. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 15. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Fundacją Ośrodka KARTA. Przedmiotem zamówienia było udostępnienie fotografii autorskich ze zbiorów ośrodka KARTA. Wartość zamówienia : 2 386,20 PLN brutto. 16. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Filmoteką Narodową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na wykorzystanie materiałów będących własnością Filmoteki Narodowej (szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje załącznik nr 1 do tej umowy). Wartość umowy: ,00 PLN netto. 17. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 20 sztuk fotografii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: 4 000,00 PLN netto. 18. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Kazimierzem Sołtowskim. Przedmiotem umowy był zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 2 300,00 PLN netto. 19. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było nakręcenie w Niemczech filmów (format mp4) o pojazdach dwóch marek alba i Stoewer. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 20. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adrianem Kościowem. Przedmiotem umowy było wykonanie i wyszparowanie zdjęć 26 zabytkowych pojazdów z Muzeum zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 5 850,00 PLN netto. 21. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 50 sztuk fotografii dot. historii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 22. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Piotrem Wojciechowskim. Przedmiotem umowy była produkcja filmu animowanego (format mp4) o Muzeum techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 23. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Polską Agencją Prasową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z 15 zdjęć w aplikacji mobilnej będącej audioprzewodnikiem muzealnym przez czas oznaczony do 2 stycznie 2021r.. Wartość umowy: 8 250,00 PLN netto. 24. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z 4

5 zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 25. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a multitap Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia był projekt, wykonanie, transport, montaż, instalację oraz szkolenie użytkowników 55 multimedialnego stołu interaktywnego. Wartość zamówienia : ,50 PLN brutto. 26. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Krzysztofem Daukszewiczem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 27. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Kazimierzem Kaczorem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 28. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a TVN Media sp. z o.o.. Przedmiotem umowy był zakup licencji do wideogramu audycji Legendy PRL. Wartość umowy: 1 200,00 PLN netto. 29. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Zbigniewem Wodeckim i Tadeuszem Rossem do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 30. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a BB Media Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było przyznanie przez BB Media praw na rzecz MTiK do nie wyłącznego rozpowszechniania Utworów i korzystania z Utworów. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 31. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Stanisławem Tymem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 32. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Arturem Andrusem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 33. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistard Marek Kowalczyk. Przedmiotem umowy było wykonanie panoram wirtualnych na potrzeby audio przewodnika muzealnego. Wartość umowy: 4 428,00 PLN brutto. 34. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Serbin- Racing s.c. Przedmiotem zamówienia była organizacja i realizacja sesji filmowej. Wartość zamówienia : 3 719,00 PLN netto. 35. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 2 300,00 5

6 PLN netto. 36. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Bronisławem Cieślakiem i Jerzym Smolińskim do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 37. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Henrykiem Kałwą do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 38. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistrad Marek Kowalczyk. Przedmiotem zamówienia była produkcja 22 panoram VR360 oraz VR Object Motiv. Wartość zamówienia : 3 788,40,00 PLN brutto. 39. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Przedmiotem umowy było skopiowanie i nagranie na nośniki cyfrowe fragmentów polskich Kronik Filmowych ze zbiorów filmoteki Narodowej. Wartość zamówienia : 1 482,64 PLN netto. 40. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja pięciu materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 1 700,00 PLN netto. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała cztery Raporty partnera za okres: Beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT, podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w projekcie. Jako koszt projektu zaksięgowano kwoty netto. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na podstawie Zarządzenia nr 10/2012 z dnia 20 września 2012 r. Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. W celu ewidencji kosztów projektu wydzielono konto analityczne Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK. Ponadto ewidencję kosztów projektu zweryfikowano na koncie Audioprzewodnik Interreg IV a. Beneficjent spełnił obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu. 6

7 Na dzień kontroli inwestycja nie była zakończona, konto Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK nie zostało zamknięte, w związku z czym nie dokonano przyjęcia środków trwałych. Z uwagi na powyższe Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o zakończeniu inwestycji oraz do złożenia: - wydruków z ewidencji księgowej potwierdzających zamknięcie konta Środki trwałe w budowie, - dokumentów OT wraz z wydrukiem ewidencji księgowej na koncie 010 Środki trwałe. Wydatki w projekcie zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 PLN, udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., na mocy Umowy nr 68/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Okres spłaty pożyczki to 30 grudnia 2018 r. W związku z powyższym Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o spłacie kredytu oraz do złożenia stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli następczej. Na realizację zadania Beneficjent otrzymał dotację celową w wysokości ,00 PLN, na podstawie Umowy nr WK/JP/U/106/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz Umowy nr WK/JP/U/02/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. Kwota dotacji stanowi wkład własny Beneficjenta (nie przekracza 15% wydatków kwalifikowalnych projektu). Do dnia kontroli Beneficjent nie otrzymał refundacji wydatków. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki do Informacji Pokontrolnej. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Projekt zakładał wzmocnienie współpracy pomiędzy muzeami a także pokonanie barier językowych dla zwiedzających poprzez zakup audio przewodników, które pozwalają zwiedzać obiekty biorące udział w projekcie w trzech językach, a także zakup i instalacja kiosków multimedialnych. Osiągnięte wskaźniki przez polskiego Partnera projektu: - liczba wspólnych działań w zakresie turystyki 7, - liczba zaangażowanych instytucji i MŚP 4/2, - liczba stworzonych/ utrzymanych miejsc pracy (w tym dla kobiet) 2/1, - liczba projektów na rzecz wspierania sieci kooperacyjnych. Sieci w zakresie technik informacyjnych 1, - liczba pozyskanych w wyniku tworzenia sieci partnerów/ w tym z kraju partnerskiego 15/9, - liczba zainicjowanych działań w ramach sieci działań 4, - liczba działań na rzecz transferu technologii i/ lub informacji 1, - liczba zainicjowanych w ramach sieci kooperacyjnych działań o wymiarze ponadregionalnym 1. 7

8 Po zakończeniu projektu będą kontynuowane dalsze działania parterów. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Na wszystkich materiałach, zakupionym sprzęcie oraz dokumentach znajdują się wymagane informacje dotyczące przyznanego dofinansowania projektu. Materiały promocyjne posiadają logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz zawierają informację, że projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: Zamówień publicznych - W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w wyniku, którego podpisano umowę dnia r.t z firmą ELTORO Bobrowski Blatkiewicz. Listy sprawdzające tych postępowań dołączono do certyfikatów wydatków. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w segregatorach opisanych i oznaczonych nazwą projektu oraz zawierają wymagane elementy graficzne. Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W zrealizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 10 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Podczas dokonywania czynności kontrolnych w dniu 28 kwietnia 2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW - faktury, rachunki, - dokumenty przetargowe, 8

9 - umowy, zlecenia, - protokoły odbioru, - materiały promocyjne, - wyciągi bankowe, - polityka rachunkowości z planem kont. Pan/i... Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej Miejsce, data... 9

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo