Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012 ROK

2 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2011 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2011 r. w kwocie zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2011 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,18 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,71 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2011 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU ORZ WYDTKÓW N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2011 R.. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OHRON ZDROWI GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN

4 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ

5 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY 0 HRONIONEJ PRZYRODY SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI

6 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI 0 I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1185/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku

7 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XVIII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH

8 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOHODY OGÓŁEM WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

9 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW

10 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POMO SPOŁEZN KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1065/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW

11 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN

12 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN WYDTKI OGÓŁEM WYDTKI N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE

13 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GMIN KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GMIN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku

14 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GMIN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE

15 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ WYDTKI OGÓŁEM

16 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2011 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,96 Dochody własne ,14 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,52 Subwencje ,97 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,94 Dotacje celowe na zadania zlecone ,62 Dotacje celowe na zadania własne ,11 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWITU ,60 Dochody własne ,36 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,34 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z ,08 udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone ,33 Dotacje celowe na zadania własne ,27 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,41 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,82

17 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych zł, - wpływów z dywidend zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł,

18 - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł w gminie. 4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę zł, zwiększenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę zł - w części stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje drogowe.

19 5. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł. 6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie zł, w tym: - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł a zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł, a zmniejszenia zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł. 8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w powiecie. 9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł. 10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł.

20 Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2011 roku: Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Per saldo Plan po zmianie Dochody własne Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Powiat Subwencje Gmina Powiat Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania własne Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania powierzone Gmina Powiat Dotacje z funduszy celowych Gmina Powiat RZEM

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r. PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ dot. implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (R) (pisma, spotkania, tłumaczenia, umowy)

TERMINARZ dot. implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (R) (pisma, spotkania, tłumaczenia, umowy) lp. TERMINARZ dot. implementji Międzynrodowej Klsyfikji Prktyki Pielęgnirskiej ICNP (R) (pism, spotkni, tłumzeni, umowy) rok dt jse relizująy zdnie nzw spotkni/imprezy/zproszeni (SPOTKANIA/ DYSEMINACJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA,ZOROWIA. % dnia 14 marca 1957 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA,ZOROWIA. % dnia 14 marca 1957 r. :0 Monitor Polski Nr 29 268 '0%20$ 20 ZARZĄDZENE MNSTRA ZOROWA % dni 4 mr 97 r ' w sprwe teli stnowsk dl pro wnłków dministrji ztrudnionyh w ' kdemih medyznyh N podstwie 2 rozporządzeni Rdy Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r.

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r. RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 18 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 18 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35/WBU/05 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na rok 05 w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej Na podstawie art. 30 ust. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2, pkt. 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokln Strtegi Rozwoju n lt 2009 2015 dl Loklnej Grupy Dziłni - U ŹRÓDEŁ Obszr gmin: Biłczów, BliŜyn, Gowrczów, Końskie, PrdyŜ, Rud Mlenieck, Smyków, Stąporków, śrnów Modliszewice, sierpień 2008 Oprcowno

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi. Zespół Szkół Specjlnch im. UNICEF w Rzeszowie posid oprcown Progrm Profilktki pod nzwą Umiem żć z ludźmi. Szkoln Progrm Profilktki oprcowno z uwzględnieniem specfiki tpu i rodzju szkoł wodrębnijąc 8 progrmów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

III. FINANSE PUBLICZNE

III. FINANSE PUBLICZNE III. FINANSE PUBLICZNE 1. SYTUACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ŚWIECIE PROCESY FISKALNE Sytuj finnsów puliznyh n świeie w 214 r. pozostwł niestiln. Jednk n skutek oniżeni defiytu fisklnego i zdłużeni puliznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku Zarządzenie Nr I/215/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania Informtyk nie tylko dl uczniów Progrm nuczni Spis treści: Wstęp... 3 Ziorczy wykz skrótów i oznczeń uŝywnych w progrmie nuczni... 3 Podstw progrmow w ujęciu telrycznym... 4 Omówienie złoŝeń dydktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008

TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE TRANSPORT WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. TRANSPORT - ACTIVITY RESULTS IN 2008 Informcje i oprcowni sttystyczne Sttisticl Informtion And Elbortions WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU oprcowny n podstwie: Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenini w II Liceum Ogólnoksztłcącym im. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/120/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 stycznia 2012 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 100/269/08 Zarządu Powiatu w Kielcach

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 100/269/08 Zarządu Powiatu w Kielcach Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności WYDATKI BIEŻĄCE 35.000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 28.000 Z tego:

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo