Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012 ROK

2 I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie zł i wydatków zł. Na koniec 2011 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą: zł - po stronie planowanych dochodów, zł - po stronie planowanych wydatków. Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2011 r. w kwocie zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego a wydatki w kwocie zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania. udżet miasta na 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości zł. II. ZMINY UDŻETU W ciągu 2011 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco: - plan dochodów zmniejszono ogółem z zł do kwoty zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,18 % planu początkowego, - plan wydatków zmniejszono ogółem z zł do zł, tj. o zł, co stanowi zmniejszenie o 6,71 % planu początkowego. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2011 roku przedstawiają poniższe tabele: Dochody, Wydatki, Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3 ZMINY PLNU DOHODÓW I WYDTKÓW UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU ORZ WYDTKÓW N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2011 R.. DOHODY ( w złotych ) Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OHRON ZDROWI GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO P DOHODY POWITU DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN

4 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OHRON ZDROWI Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR FIZYZN I SPORT Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ

5 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY 0 HRONIONEJ PRZYRODY SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI

6 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DMINISTRJ PULIZN DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI 0 I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1185/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku

7 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OHRON ZDROWI POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XVIII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH 0 JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 0 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku G DOHODY GMINY DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE POMO SPOŁEZN Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH

8 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POMO SPOŁEZN SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJE ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin.Publ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE POMO SPOŁEZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 grudnia 2011 roku P DOHODY POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO DOHODY OGÓŁEM WYDTKI Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI

9 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW

10 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 898/11Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 2 czerwca 2011 roku DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI POMO SPOŁEZN KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1065/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN RÓŻNE ROZLIZENI Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW

11 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN

12 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO O20 LEŚNITWO TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku O10 ROLNITWO I ŁOWIETWO WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku TRNSPORT I ŁĄZNOŚI GOSPODRK MIESZKNIOW DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW RÓŻNE ROZLIZENI OŚWIT I WYHOWNIE OHRON ZDROWI POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN WYDTKI OGÓŁEM WYDTKI N RELIZJĘ PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej iałegostoku z 20 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 482/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 stycznia 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 lutego 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE

13 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 679/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku GMIN KULTUR FIZYZN Zarządzenie Nr 751/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 kwietnia 2011 roku GMIN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 30 maja 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 20 czerwca 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 994/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 czerwca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1121/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 lipca 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT OŚWIT I WYHOWNIE Zarządzenie Nr 1281/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 18 sierpnia 2011 roku

14 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach GMIN KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 29 września 2011 roku GMIN DMINISTRJ PULIZN POMO SPOŁEZN POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 października 2011 roku GMIN DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1485/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 października 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1563/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 listopada 2011 roku GMIN OŚWIT I WYHOWNIE POMO SPOŁEZN POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Uchwała Nr XX/194/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 16 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW DMINISTRJ PULIZN OŚWIT I WYHOWNIE

15 Plan Z M I N Y Plan po DZ. WYSZZEGÓLNIENIE na 2011 r. zwiększenia zmniejszenia zmianach POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO KULTUR FIZYZN POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zarządzenie Nr 1683/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 grudnia 2011 roku GMIN TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ POWIT TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ OŚWIT I WYHOWNIE POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ WYDTKI OGÓŁEM

16 III. DOHODY 1. ZMINY PLNU DOHODÓW Plan dochodów budżetu miasta na początek 2011 roku wynosił zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % (3:2) DOHODY GMINY ,96 Dochody własne ,14 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ,52 Subwencje ,97 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ ,94 Dotacje celowe na zadania zlecone ,62 Dotacje celowe na zadania własne ,11 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Dotacje z funduszy celowych x DOHODY POWITU ,60 Dochody własne ,36 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 Subwencje ,34 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z ,08 udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone ,33 Dotacje celowe na zadania własne ,27 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,41 Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie x porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych x DOHODY MIST - ŁĄZNIE ,82

17 Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze: - zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę zł, - zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę zł. 1. Ze zwiększenia o kwotę zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący: Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł, - wpływów z odsetek zł, - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z usług zł, - wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu: - wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych zł, - wpływów z dywidend zł, - wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zł, - wpływów z pozostałych odsetek zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej zł, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł, - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł,

18 - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł. 2. Dochodów własnych powiatu, które zmniejszono o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł. Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły: - wpływów z usług zł, - wpływów z różnych dochodów zł, - wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpłat środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zł, - wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, - wpływów z grzywien i innych kar od ludności zł, - wpływów z różnych opłat zł, - wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę zł w gminie. 4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę zł, w tym: - zmniejszono subwencję ogólną dla gminy o kwotę zł, zmniejszenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę zł, zwiększenie dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększono subwencję dla powiatu o kwotę zł - w części stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje drogowe.

19 5. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł, natomiast zmniejszenia zł. 6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie zł, w tym: - w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł a zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły zł, a zmniejszenia zł. 7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł zaś zmniejszenia zł. 8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w powiecie. 9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł. 10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę zł, w tym: - w gminie zwiększenia planu wyniosły zł, - w powiecie zwiększenia planu wyniosły zł.

20 Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2011 roku: Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Per saldo Plan po zmianie Dochody własne Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina Powiat Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Powiat Subwencje Gmina Powiat Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania własne Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania powierzone Gmina Powiat Dotacje z funduszy celowych Gmina Powiat RZEM

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. ZRZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r. PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 2084/09 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2015 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 358/16 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 31 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2015 r. IŁYSTOK MRZE 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 408/17 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 408/17 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2017 r. ZRZĄDZENIE NR 408/17 PREZYDENT MIST BIŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2007 ROK

BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2007 ROK PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU UDŻET MIST IŁEGOSTOKU N 2007 ROK ( PROJEKT ) IŁYSTOK 2006 ROK Zarządzenie Nr 3054/06 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 14 listopada 2006 w sprawie projektu budżetu Miasta iałegostoku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/447/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/447/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok. 1 UHWŁ NR XXXVI/447/08 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM WI KWARTALE 1995 R.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM WI KWARTALE 1995 R. Z x ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM WI KWARTALE 995 R. -z -- SPIS TREŚCI Str. Uwgi ogólne... Tl.. Podmioty gospodrki nrodowej według Europejskiej Klsyfikcji

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/351/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/351/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok UHWŁ NR XXIV/351/16 RDY MIST BIŁYSTOK z dnia 2 czerwca 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia... 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/570/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/570/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok UHWŁ NR XXXVI/57/17 RDY MIST BIŁYSTOK z dnia 29 maja 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt

Bardziej szczegółowo

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁĘCZYCKI 13 POWIERZCHNIA w km 773 LUDNOŚĆ W 13 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 518 KOBIETY 6455 WYBRANE DANE Województwo 13 1 1 13 STATYSTYCZNE 557 5198

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2015 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POWIAT WĄGROWIECKI POWIERZCHNIA w km 14 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 34656 KOBIETY 35181 WYBRANE DANE 1 1 STATYSTYCZNE 69454 69775 69837 346716

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października roku

Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października roku Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października. 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/314/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/314/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok UHWŁ NR XXII/314/16 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 25 kwietnia 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI BIULETYN STATYSTYCZNY

WOJEWÓDZKI BIULETYN STATYSTYCZNY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY w Ktowih J Nr 1 rolnitw WOJEWÓDZKI BIULETYN STATYSTYCZNY O B JA Ś N IE N IA Z N A K Ó W U M O W N Y C H Kresk (-) - zjwisko nie występuje Zero (0)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 131/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2 k: - fi ~ 2 *1 "B&: mmmmmm* mmmmmm ^AAAAAAAB AAA AAAAAAAAAAAAAAAA ^

2 k: - fi ~ 2 *1 B&: mmmmmm* mmmmmm ^AAAAAAAB AAA AAAAAAAAAAAAAAAA ^ 2 k: - fi ~ 2 * ;S! SssAWäWsäW* ABB ^BBBBBBBBBB^B^AABABBAAA BBBBBB BB BBBABBBB^ BA ABBB^BAB^BBBA^A BBABB BBAB BBB^ AAABBBAA BByBABAABA BBB I'!'... mmmmmm* i I... ABB BAA ^ AB AA "B&: BAA Ti m# e *******

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 02 kwietnia 2014 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 02 kwietnia 2014 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r. Zarządzenie Nr BO.000..201 Burmistrza Ozimka z dnia 02 kwietnia 201 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 201 r. Na podstawie art. 0 ust.2 pkt ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN/184/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oświęcim na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR FN/184/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oświęcim na 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oświęcim na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 Dz.U.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2017 Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4007 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2013 rok przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 17 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 17 czerwca 2013 r. Or.0050.76.2013 ZARZĄDZENIE Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 17 czerwca 2013 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE. z dnia 11 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 5058 UCHWAŁA NR XXV.187.2016 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/FK/15 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/FK/15 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 22 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/FK/15 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr S.O.XV/420/15/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu.

Uchwała Nr S.O.XV/420/15/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu. Budżet 2016 Uchwała Nr S.O.XV/420/15/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu. Uchwała Nr S.O.XV/422/05/16 Składu Orzekającego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. 21 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 63/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2015 rok. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 500/10 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 500/10 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 500/10 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

3.3. Wydatki według grup ekonomicznych

3.3. Wydatki według grup ekonomicznych 3.3. Wydatki według grup ekonomicznych W 2014 r. wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu przedstawia poniższe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 340/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 września w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA STRYKOWA w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku Zarządzenie Nr I/215/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr XIV/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2, pkt. 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN NA LATA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/I/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 23 stycznia 2017 roku OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN NA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 18 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 18 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35/WBU/05 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na rok 05 w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej Na podstawie art. 30 ust. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2014 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.9.2013 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.9.2013 WÓJTA GMINY TROSZYN. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY TROSZYN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.

Bardziej szczegółowo