PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU"

Transkrypt

1 Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni w złotych 1. Wykonnie wodocigu w miejscowoci Sieniwk- Kopczów-Porjów-poyczk WFOIGW K Wykonnie sieci wodocigowej łczcej miejscowoci Sieniwk- Kopczów-Porjów wrz z przepompowni i sieci rozdzielcz w Sieniwce , ,00 d ,00 c ,00 Odsetki od poyczki ,00 2. Wykonnie zsilni w wod N Wykonnie zsileni w wod rejonu ,00 0, ,00 strefy ktywnoci gospodrczej w rejonu strefy ktywnoci Porjowie gospodrczej w Porjowie Infrstruktur wodocigow i , , ,00 snitcyjn wsi 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Stron 1

2 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni ,00 0,00 c ,00 3. Modernizcj stcji uzdtnini wody w Bogtyni-Ztoniu K Dostosownie obiektu do obowizujcych norm,potrzeb i stndrdów.zkres rzeczowy obejmuje remont budynku stcji,wymin trfostcji,wymine urzdze technologicznych uzdtnini wody. Odsetki od poyczki zcignitej W WFOiGW odsetki , Dostrcznie wody ,00 0, , Wytwrznie i zoptrywnie w energi elektryczn,gz i wod ,00 0, ,00 4. Budow sygnlizcji wietlnej N Poprw bezpieczestw n skrzyowniu Ul. II AWP-3 mieszkców mist i gminy Mj-Fbryczn orz wymin modułów sygnliztorów n diodowe w sygnlizcji istniejcej ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Trnsport i łczno ,00 0, ,00 5. Wykup gruntu N Wykup gruntu ,00 0, , Gospodrk gruntmi i nieruchomoscimi ,00 0, ,00 Stron 2

3 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni 6. Rewitlizcj strej substncji mieszkniowej N Oprcownie plnu rewitlizcji orz relizcj ,00 0, ,00 7. Relizcj uzbrojeni terenu dl potrzeb budownictw mieszkniowego n terenie mist i gminy Bogtyni ( sie knlizcji snitrnej, deszczowej,wodocigowej orz co, instlcj teletechniczn, owietlenie,drogi i chodniki) N Uzbrojenie terenu w rejonie ulic : Chopin, Pocztow - wierczewskiego,mickiewicz ,00 0, ,00 Odsetki od poyczki 380,00 c ,00 e , Pozostł dziłlno ,00 0, , Gospodrk mieszkniow ,00 0, ,00 8 Bdni hydrotechniczne i oprcownie dokumentcji drenu odwodnieniowego n cmentrzu komunlnym w Bogtyni N Dren odwodnieniowy ,00 0, ,00 Stron 3

4 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni Cmentrze ,00 0, , Dziłlno usługow ,00 0, ,00 9 Zkup kserokopirki,podjnik,sorter Rdy gmin (mist i mist n N Kserokopirk ,00 0, , ,00 0, ,00 prwch powitu) 10 Rozbudow budynku urzdu N Rozbudow budynku ,00 0, , Urzdy gmin ( mist i mist n ,00 0, ,00 prwch powitu ) 11 Komputeryzcj urzdu( N zkup sprzetu komputerowego dl ,00 0, ,00 prcowników urzdu orz zkup komputerów zwiznych z wdroeniem systemu zrzdzni jkoci-progrm ISO 12 Zkup smochodu N zkup smochodu ,00 0, , Urzdy gmin ( mist i mist n ,00 0, ,00 prwch powitu ) 750 Administrcj publiczn ,00 0, ,00 13 Budow strnicy OSP K Budow strnicy , , ,00 Dziłoszyn Ochotnicze stre porne , , ,00 Stron 4

5 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni 14 Zkup gregtor N gregtor prdotwórczy,wyposenie ,00 0, ,00 prdotwórczego orz stnowisk kierowniczego wyposenie stnowisk kierowniczego( komputeryzcj) Obron cywiln ,00 0, , Bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwporow Zgospodrownie terenów K Aktulizcj dokumentcji projektowej, odwodnienie terenu,wykonnie zespołu sportowych przy Zespole Szkoły boisk i skoczni sportowych Podstwowej i Gimnzjum w Porjowie , , , , , , Szkoły podstwowe , , , Zgospodrownie terenów K Wykonnie ogrodzeni i odwodnieni , , ,00 terenu.wykonnie zespołu boisk i sportowych przy Gimnzjum nr skoczni sportowych wrz z 1 w Bogtyni wyposeniem. c ,00 Odsetki od kredytu , Gimnzj , , ,00 17 Zkup smochodu BUS N zkup smochodu przystosownego ,00 0, ,00 do przewozu osób niepełnosprwnych Dowoenie uczniów do szkół ,00 0, ,00 Stron 5

6 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni 18 Wykonnie nowej nwierzchni N Wymin istniejcej sflto-betonowej ,00 0, ,00 nwierzchni n now z kostki polbruk podwórk przy ZSEE w Ztoniu Szkoły zsdnicze ,00 0, , Owit i wychownie , , ,00 Wyposenie Gminnego prcy,wspomgnie rozwoju loklnego ,00 0, ,00 poprzez dostep do nowoczesnej Centrum Informcji ( technologii,wyzwolenie loklnej komputeryzcj,licencje ) N inicjtywy Pozostł dziłlno ,00 0, , Pozostłe w zkresie ,00 0, , polityki społecznej Budow sieci knlizcji N Wykonnie sieci knlizcyjnej ,00 0,00 c ,00 snitrnej, deszczowej i wodnej w snitrnej,deszczowej i wodnej Mrkocicch- Bogtyni w Mrkocicch Odsetki od poyczki ,00 e , Gospodrk ciekow i ochron wód ,00 0, ,00 Stron 6

7 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni Wykonnie projektów K Wykonnie owietleni , , ,00 owietleni dróg w miejscowocich Opolno Zdrój,Porjów,Dziłoszyn,Lutog niewice 21 Owietlenie ulic,plców i dróg , , , Gospodrk komunln i , , , ochron rodowisk Modernizcj Bogtyskiego Orodk Kultury K Dostosownie obiektu do dzisiejszych potrzeb i stndrdów ,00 0, , Domy i orodki kultury, ,00 0, ,00 wietlice i kluby 23 Wykonnie remontów w N Remont w zbytkowych obiektch ,00 0, ,00 zbytkowych obiektch skrlnych skrlnych Ochron i konserwcj ,00 0, ,00 zbytków 921 Kultur i ochron dziedzictw ,00 0, ,00 nrodowego 24 Adptcj budynku N ,00 0, ,00 gospodrczego n sztnie dl LKS w Opolnie Zdroju Obiekty sportowe ,00 0, ,00 Stron 7

8 LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres rzeczowy zci zdni 926 Kultur fizyczn i sport ,00 0, ,00 Ogółem inwestycyjne , , ,00 rodki włsne gminy ) , ,00 Poyczki,kredyty c) ,00 b 0,00 rodki Sprd d) ,00 c ,00 Dotcje e) ,00 d ,00 Pln zd inwestycyjnych ,00 e ,00 w tym: Pln odsetek od poyczek i kredytów ,00 Wydtki relizowne przez jednostki orgnizcyjne gminy Z tego: 25 Odwodnienie,remont schodów N i elewcji Orodk Zdrowi w Opolnie Zdroju ,00 0, , Lecznictwo mbultoryjne ,00 0, , Ochron Zdrowi ,00 0, ,00 Ogółem pln wydtków mjtkowych , , ,00 Sporzdził: Jgod Zkrzewsk Stron 8

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY... 13 2.1. INFORMACJE OBOWIZKOWE...

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 210 000,00 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 6050

Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 210 000,00 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 6050 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 według poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji 2007-2010 2007-2013

Okres realizacji 2007-2010 2007-2013 Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 Nazwa i cel u Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sanitarnej dla miejscowości Pątnówek i Bobrów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 619 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok RAZEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo