Microsoft System Center Case Study

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft System Center Case Study"

Transkrypt

1 Microsoft System Center Case Study Efektywne zarządzanie środowiskiem IT Migracja do rozwiązań Microsoft w Grupie ENERGA przyczyniła się do zwiększenia kontroli nad środowiskiem IT Grupy oraz zmniejszenia kosztów związanych z kontrolą i administrowaniem stacjami roboczymi. Podsumowanie: Kraj: Polska Sektor: energetyczny Profil klienta: Grupa Energa jest największym wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Grupa składająca się z 49 spółek i podmiotów zależnych ma obecnie 17% udziałów w rynku sprzedaży energii elektrycznej w kraju. Sytuacja: Konsolidacja wielu Zakładów Energetycznych spowodowała znaczne rozproszenie środowiska IT Grupy. Energa dążyła do ujednolicenia swojego środowiska informatycznego oraz stworzenia centralnego sytemu zarządzania standaryzowanymi stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi. Rozwiązanie: Zdecydowano o wdrożeniu gamy rozwiązań Microsoft mających przyczynić się do optymalizacji puli zasobów Grupy w ramach podpisanej umowy Enterprise Agreement. Wdrożenie nowych rozwiązań i migracja danych podzielona została na dwa etapy, a jej organizacja zgodna z założeniami projektu zapewniła ciągłość biznesową w dostępie do usług. Korzyści: wydajniejsze, kompleksowe i bardziej efektywne zarządzanie ujednoliconym środowiskiem, 20% oszczędności w zakresie wdrażania oprogramowania w całej Grupie, wzrost poziomu bezpieczeństwa i niezależności środowiska IT Grupy, 20% wzrost efektywności serwisowania stacji roboczych i wsparcia użytkowników systemu, ograniczenie kosztów delegacji i komunikacji dzięki Microsoft Lync, ujednolicenie i obniżenie kosztów utrzymania środowiska poczty elektronicznej poprzez wdrożenie Active Directory oraz Microsoft Exchange 2010, optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej dzięki wdrożeniu platformy do wirtualizacji Hyper-V. Naszym celem było zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego środowiska informatycznego dla ponad siedmiu tysięcy użytkowników. Postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, by stworzyć takie środowisko w oparciu o produkty firmy Microsoft w zaledwie dwanaście miesięcy. Radosław Bednarski Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Integracji Systemów IT Energa SA Grupa Energa produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł stanowi około 33% energii wytwarzanej w Grupie. Dzięki temu Energa jest obecnie największym sprzedawcą energii zielonej w kraju. Duże zróżnicowanie wewnętrzne środowiska IT Grupy uniemożliwiało jego dalszy, spójny rozwój oraz wpływało na jakość i dostępność stosowanych w nim aplikacji i danych oraz bezpieczeństwo zasobów. Jego wyjątkowe rozproszenie było również przyczyną generowania znacznych kosztów związanych z utrzymaniem środowiska oraz ogromnego zaangażowania służb IT w jego administrowanie i podejmowane działania serwisowe.

2 Wprowadzone narzędzia: Microsoft Active Directory, Microsoft Office Project Server, Microsoft Lync, System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, Microsoft Server 2008, Microsoft Exchange 2010, Windows 7 Enterprise, Microsoft Office 2010, Microsoft Office SharePoint Server(MOSS), Microsoft Office Enterprise Project Management. Umowa Enterprise Agreement Szczegóły umowy: skierowana do firm mających 250PC+, specjalne ceny, płatność rozłożona na raty, standaryzacja oprogramowania, najnowsze oprogramowanie: Windows 7 Enterprise UPG, Office 2010 Professional Plus, szkolenia dla pracowników IT, 24/7 pomoc techniczna, Software Assurance, zniżki programowe. Program licencji grupowej Enterprise Agreement Program jest ofertą zakupu oprogramowania na własność przeznaczoną dla dużych przedsiębiorstw, mających co najmniej 250 komputerów i zainteresowanych standaryzacją oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Umowa zawierana jest na trzy lata, a płatności dokonywane są raz w roku. Aby przystąpić do umowy, należy zakupić przynajmniej jeden produkt platformy na wszystkie komputery w firmie. Przy zakupie wszystkich produktów platformy: Professional Desktop lub Enterprise Desktop, obowiązuje zniżka programowa w wysokości 15%. Wysokość cen jest gwarantowana podczas całego okresu trwania umowy i dotyczy produktów zakupionych na początku umowy. Sytuacja Grupa Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tysięcy firm, co daje jej około siedemnastoprocentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej w kraju. Energa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 25% powierzchni Polski i eksploatuje ponad 188 tysięcy kilometrów linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Grupa Energa powstała w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego Energa SA z Zespołem Elektrowni Ostrołęka SA i jest obecnie największym wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Koncern składa się obecnie z 49 spółek oraz innych podmiotów powiązanych, działających w segmentach transportu, teleinformatyki, hotelarstwa czy zaopatrzenia. 1 stycznia 2005 roku w wyniku konsolidacji Zakładów Energetycznych tzw. Grupy G-8 powstało wyjątkowo rozproszone środowisko informatyczne składające się z następujących, głównych lokalizacji: Gdańska, Elbląga, Płocka, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Słupska i Torunia. Pozostałości organizacyjne po byłych zakładach połączonych w 2004 roku w Koncern Energetyczny Energa powodowały, że komputery stanowiskowe pracowników oraz serwery działały w ośmiu odrębnych, lokalnych środowiskach sieciowych. Ich różnorodność skutkowała wysokim stopniem skomplikowania obsługi, wymagającej ogromnego zaangażowania pracowników serwisowych. Było to źródłem rozbieżności w dostępie do większości aplikacji oraz uniemożliwiało wprowadzenie ujednoliconej polityki bezpieczeństwa Grupy. Dlatego koncern dążyło do ujednolicenia swojego środowiska informatycznego oraz stworzenia centralnego sytemu zarządzania standaryzowanymi stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi. Projekt FENIX miał w sposób bezpośredni przełożyć się na równą dostępność aplikacji dla pracowników Grupy, umożliwić wprowadzenie spójnego systemu bezpieczeństwa, zwiększenie kontroli nad środowiskiem IT oraz obniżenie kosztów jego utrzymania i eksploatacji. Grupa Energa zatrudnia około dwunastu tysięcy pracowników uruchamiających dziesiątki aplikacji na ponad siedmiu tysiącach stacji roboczych. Zarządzanie taką liczbą stacji roboczych i użytkowników jest praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia i narzędzi. Potrzebowaliśmy prostych rozwiązań pozwalających na uproszczone zarządzanie licencjami, ułatwiających proces zakupu licencji, monitorowanie liczby użytkowników i wersji oprogramowania oraz kontrolę jego legalności mówi Krzysztof Banaszak, zastępca kierownika projektu FENIX. Rozwiązanie Aby osiągnąć założone cele ujednolicenia swojego środowiska IT, zwiększenia jego bezpieczeństwa i poziomu unifikacji, Grupa Energa zdecydowała się na wdrożenie w ramach projektu FENIX szeregu najnowocześniejszych rozwiązań Microsoft: Active Directory, Microsoft Lync, Microsoft Office 2010, Windows 7 Enterprise, Exchange 2010, ForeFront for Exchange, Microsoft Office SharePoint Server(MOSS), Więcej o programie Enterprise Agreement. 2

3 Największym wyzwaniem w przypadku takich projektów są stale rosnące potrzeby i dynamiczny rozwój środowiska IT firmy. Dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych prac operacyjnych związanych z ewidencjonowaniem różnorodnego oprogramowania możemy skupić się na naprawdę istotnych elementach związanych ze świadczeniem usług IT dla całej firmy. Marek Szysz Kierownik projektu FENIX Microsoft Office Projekt Server oraz Microsoft Office Enterprise Project Management. W celu zoptymalizowania procesu inwestycyjnego oraz późniejszego wykorzystania wszystkich narzędzi Microsoft Grupa podjęła decyzję o zawarciu umowy Enterprise Agreement umożliwiającej redukcję kosztów związanych z firmowym IT oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji w oprogramowanie i infrastrukturę. W 2009 roku zawarliśmy kompleksową umowę na licencje i produkty Microsoft. Był to dla nas impuls do działania. Wiedzieliśmy już, że mamy wystarczającą wiedzę, kompetencje oraz zasoby i metodykę. Był jeszcze jeden ważny element: jasno sprecyzowany cel, aby móc wreszcie zrealizować to, co do tej pory się nie udawało. A wszystko to, by zacząć w pełni wykorzystywać produkty, które oferuje nam umowa mówi Marek Szysz, Kierownik Projektu FENIX. Umowa ta stała się przyczynkiem do uruchomienia projektu FENIX i wykorzystania oprogramowania i narzędzi Microsoft typu Windows Server 2008 R2 jako platformy serwerowej. Na bazie platformy Windows Server zaprojektowano środowisko aplikacyjne FENIX: od Active Directory, przez Exchange, narzędzia SCOM i SCCM, aż po SharePoint i EPM. Wirtualizacja była jednym z założeń projektu FENIX. Wynikała ona z konieczności optymalizacji kosztów i utrzymania infrastruktury serwerowej. Zdecydowaliśmy się na technologię Hyper- V firmy Microsoft. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ jest to technologia dojrzała, sprawdzona na rynku, a jej możliwości nie ustępują tym, jakie oferuje konkurencja tłumaczy Krystian Górski, specjalista ds. analiz IT w Energa-Operator SA. Dalsza migracja do nowych rozwiązań Microsoft objęła swoim zasięgiem 7000 stacji roboczych, serwery i urządzenia peryferyjne będące w zasięgu korporacyjnej sieci telekomunikacyjnej Grupy. W jej ramach wprowadzono między innymi najnowsze wersje systemu operacyjnego Windows i pakietu Office. Zawsze byłem zwolennikiem nowoczesnych narzędzi. Przy okazji realizacji tego projektu zaimplementowano właściwie wszystko, co jest najnowsze w technologii Microsoft. To, co według mnie zasługuje na uwagę, to standaryzacja stacji roboczych z Windows 7 Enterprise i Office 2010 przyznaje Adam Stańczak, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii Energa Obsługa i Sprzedaż Spółka z o.o. Ze względu na szeroki zakres wdrożenia prace nad tym podzielone zostały na dwie fazy implementacji i realizowane były między kwietniem 2010 a marcem 2011 roku. Dzięki przygotowanemu przed rozpoczęciem prac dokładnemu planowi realizacji inwestycji wdrożenie wszystkich elementów środowiska przebiegało w sposób zgodny z harmonogramem projektu, a migracja danych do nowo wprowadzonych narzędzi Microsoft odbyła się w sposób płynny, bez przerw w dostępie do usług. Naszym celem było zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego środowiska informatycznego dla ponad siedmiu tysięcy użytkowników. Postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel, by stworzyć takie środowisko w oparciu o produkty firmy Microsoft w 3

4 zaledwie dwanaście miesięcy mówi Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Integracji Systemów IT Energa SA, Radosław Bednarski. Jednym z wdrożonych w Grupie narzędzi był Active Directory centralny katalog umożliwiający utworzenie jednolitej struktury usług katalogowych, gwarantujący zastosowanie mechanizmów uwierzytelnienia i autoryzacji wszystkim podmiotom Grupy oraz realizację założeń spójnej polityki bezpieczeństwa przewidzianej dla Grupy Energa, czyli w zakresie haseł i konfiguracji środowiska stacji roboczych. Poza tym mechanizmy delegacji uprawnień w ramach Active Directory pozwoliły na dostosowanie modelu zarządzania zasobami w ramach usługi katalogowej do struktury i wymagań organizacji i stanowiły podstawę do wdrożenia wydajnej i skalowalnej usługi poczty elektronicznej Microsoft Exchange Głównym celem nowego systemu poczty było zwiększenie komfortu i wydajności pracy użytkowników Grupy Energa, możliwość sprawnej wymiany informacji wewnątrz koncernu, ochrona antyspamowa kont użytkowników oraz możliwość sprawnego nadzorowania i zarządzania nowo powstałym systemem. IT wspiera praktycznie wszystkie działania realizowane w Energa-Operator SA. Z jednej strony, współpracujemy przy realizacji projektów, np. systemu zarządzania majątkiem sieciowym lub systemu zarządzania ruchem. Z drugiej, wspieramy codzienną pracę użytkowników z ich komputerami mówi Anna Dworczak, Dyrektor Departamentu Operacji i Wsparcia Energa-Operator SA. Kolejnym etapem unifikacji środowiska IT Grupy Energa było wdrożenie platformy SharePoint 2010 oraz systemów ForeFrontProtection i SQL Server. Platforma stworzona dzięki rozwiązaniu Microsoft umożliwi rozwój środowiska Grupy w zakresie przechowywania informacji, publikowania treści, budowania aplikacji biznesowych oraz wspierania procesów biznesowych. Szczególną i rozbudowaną funkcjonalnie aplikacją SharePoint stało się działające na jej bazie narzędzie Enterprise Project Management oraz rozwiązanie Microsoft Office Project Server. Jego wprowadzenie umożliwi lepsze planowanie, administrowanie i optymalizację portfeli projektowych Grupy, śledzenie wykonania zadań i czasu pracy w projektach oraz zoptymalizuje proces zarządzania jej zasobami i raportowania. FENIX pokazał nam, jak ważne jest właściwe zarządzanie projektami, złożonymi i długimi. Tutaj przychodzi nam z pomocą Microsoft Project Server łatwe, kompleksowe, wielowymiarowe zarządzanie projektami i ich budżetami. Project Portfolio dodatkowo pomoże mam zarządzać inwestycjami i oceniać opłacalność projektów nie tylko IT, ale w skali całej grupy, np. tych dotyczących budowy bloku energetycznego komentuje Marek Szysz. Korzyści Główną korzyścią związaną z wprowadzeniem rozwiązań Microsoft jest spełnienie celu strategicznego wdrożenia, czyli standaryzacja środowiska w obrębie całego obszaru Grupy Energa. Dzięki centralnemu zarządzaniu wszystkimi stacjami roboczymi i użytkownikami w sieci teleinformatycznej zwiększyła się wydajność 4

5 pracy służb IT, pojawiła się także możliwość wprowadzenia pełnego SLA usług oraz o 20% wzrosła efektywność serwisowania stacji roboczych i wsparcia użytkowników systemu. Zdalne zarządzanie stacjami roboczymi, które dotychczas możliwe było wyłącznie w historycznej strukturze organizacyjnej Grupy, obecnie możliwe jest w obszarze całej spółki. Od ponad dwóch lat borykaliśmy się z problemami dotyczącymi poczty i jej podziału na różne serwery. W tej chwili dzięki ujednoliceniu komunikacji udało się całkowicie wyeliminować ten problem mówi Marek Szysz, kierownik projektu FENIX. Jednolite środowisko usług informatycznych, łatwość mechanizmów wdrażania oraz standaryzacja konfiguracji stacji roboczych, serwerów i urządzeń peryferyjnych przyczyniła się do 20% spadku kosztów związanych z wprowadzaniem nowego oprogramowania do środowiska Grupy. Wprowadzenie usług sieciowych domeny Active Directory oraz narzędzia Microsoft Exchange 2010, spełniającego wymagania operacyjne, wydajnościowe i bezpieczeństwa, pozwoli osiągnąć Grupie znaczne oszczędności w skali roku, a jest to wyłącznie część usług jej nowego środowiska IT. Największym wyzwaniem w przypadku takich projektów są stale rosnące potrzeby i dynamiczny rozwój środowiska IT firmy. Dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych prac operacyjnych związanych z ewidencjonowaniem różnorodnego oprogramowania możemy skupić się na naprawdę istotnych elementach związanych ze świadczeniem usług IT dla całej firmy. Dodatkowo dzięki Microsoft Project Server jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać nawet najbardziej złożonymi i długotrwałymi projektami. Narzędzie to pomoże nam poza tym zarządzać projektami nie tylko w obszarze IT, ale także w skali całej Grupy dodaje Marek Szysz. Wykorzystanie narzędzi Microsoft wpłynęło również na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa zasobów Grupy. Zapewnienie jednolitych usług uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz stacji roboczych pozwoliło znacznie ujednolicić zakres bezpieczeństwa korzystania z zasobów sieci teleinformatycznej w Grupie. Dodatkowo uruchomienie komunikatora wewnętrznego pozwoliło zredukować koszty związane z przemieszczaniem się pracowników grupy i terminową realizacją projektów. Jakość obsługi klienta i zadowolenie z kontaktu jest obecnie jednym z najważniejszych celów grupy kapitałowej. Bezawaryjność systemów informatycznych jest tutaj kluczowym czynnikiem. Dzięki zastosowaniu Microsoft Lync wzbogaciliśmy nasze środowisko również o wygodną komunikację tekstową, głosową i wideo, zarówno wewnątrz jak i poza firmą. Pozwoliło to ograniczyć koszty związane z delegowaniem poszczególnych zadań pracownikom grupy. Obecnie nie muszą oni każdorazowo przyjeżdżać do centrali, mogą na bieżąco kontaktować się ze swoimi przełożonymi i ustalać szczegóły realizacji nowych projektów wyjaśnia Michał Makurat, Główny Specjalista ds. Projektów IT w Energa-Obrót SA. 5

6 Dodatkowo konieczność monitoringu pracy serwerów w celu przyspieszenia reakcji administratorów w razie błędów lub awarii sprzętu i oprogramowania była bezpośrednią przyczyną wdrożenia System Center Operations Manager, platformy monitorującej środowisko serwerowe, oraz System Center Configuration Manager platformy zarządzającej stacjami roboczymi. Ich wdrożenie umożliwiło między innymi śledzenie trendów obciążenia systemów serwerowych, monitoring środowiska serwerów oraz przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów serwerowych opartych o dokładne raporty generowane przez SCCM. 6

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE CENA 35 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1429-155X INDEX 344869 INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo