GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa, dnia r. Zamawiający: GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok Warszawa Lokalizacja projektu: Radom. Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjnego potencjału firmy Główny Instytut Pracy Sp. z o.o. poprzez implementację do oferty przedsiębiorstwa dwóch opartych o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne usług. Przedmiotem zamówienia są: Przedmiot zamówienia: Wydatek nr 1 Zakup licencji na nowoczesny system call center Wydatek nr 2 Zakup licencji na innowacyjny system służący świadczeniu 2 nowych usług Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kryterium oceny: Cena. Termin dostawy od momentu zamówienia. Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres mail Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Miejsce i forma składania ofert: ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: nazwę i adres oferenta, datę wystawienia oferty, kosztorys ofertowy (netto i brutto), przewidywany czas realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji, termin ważności oferty, podpis wystawcy oferty.

2 Termin złożenia ofert: Oferty przyjmowane są od do do godziny Iwona Prażmo Prezes Zarządu ( podpis Zamawiającego)

3 Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia r. Zamawiający: GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków Wydatek nr 1 Zakup licencji na nowoczesny system call center Rozwiązanie to ma być kompletnym systemem, służącym do prowadzenia efektywnych kampanii telefonicznych i zarządzania. System ma umożliwić pełną automatyzacje procesów telemarketingowych, ma przełożyć się na zwiększenie efektywności pracy telemarketerów. Wymagane funkcjonalność Call Center Aplikacja Call Center powinna współpracować z centralą telefoniczną. Funkcjonalności po stronie centrali telefonicznej: 1. Obsługa połączeń wychodzących i przychodzących. 2. Kolejkowanie połączeń. 3. IVR (kierowanie rozmów przychodzących na odpowiednie numery). 4. Nagrywanie rozmów. 5. Rejestracja historii połączeń do dalszej analizy. Funkcjonalności po stronie aplikacji: 1. Obsługa kont użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. 2. Baza klientów. 3. Rejestracja zgłoszeń telefonicznych. 4. Historia rozmów z klientami. 5. Listy klientów do wykonania telefonów wychodzących, terminowanie, priorytetowanie. 6. Skrypty rozmów dla telemarketerów. 7. Połączenia do oddzwonienia (callback). 8. Odsłuchiwanie rozmów. 9. Statystyki połączeń i działań użytkowników, raporty dla kierownictwa. 10. Import danych zewnętrznych (dane z centrali, listy klientów itp.) 11. Planowanie kampanii sprzedażowych. 12. Obsługa zdalna. Wydatek nr 2 Zakup licencji na innowacyjny system służący świadczeniu 2 nowych usług Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem wdrożenie systemu wspomagania i rejestracji komunikacji (wymiany informacji) z klientami/usługobiorcami GIP. Projekt obsługiwany będzie przez rozwiązanie teleinformatyczne oparte na nowoczesnych założeniach z zakresu ICT. Każdy z klientów będzie miał dostęp do chmury rozproszonych usług oferowanych przez GIP poprzez sieć Internet z wykorzystaniem rozwiązań takich jak wideokonferencje, telefonia IP lub przeglądarka internetowa. Rozwiązania teleinformatyczne obejmować będą wewnętrzne systemy GIP umożliwiające nadzór nad ilością i jakością świadczonych usług. Każdy z użytkowników/klientów GIP otrzyma unikalną kartę identyfikacyjną. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z usług GIP za pomocą Internetu zaloguje się wstępnie do sieci GIP podając swój identyfikator. Pełne logowanie będzie możliwe po podaniu hasła, które użytkownik otrzyma na swój telefon komórkowy. Po pełnym

4 zalogowaniu się do systemu użytkownik będzie mógł uzyskać połączenie z Call Center, które umożliwi mu kontakt z odpowiednim doradcą. System ma umożliwiać rejestrację historii wszystkich świadczonych usług i bieżącą kontrolę tych danych przez użytkownika oraz pełną archiwizację danych wymienianych przez system (także prowadzonych rozmów przez telefony komórkowe lub komunikatory obsługiwane przez system) dla pracowników GIP. Dla pracowników GIP system stanowić będzie podstawowe środowisko pracy. System będzie mieć możliwość generowania zestawień i raportów analitycznych i statystycznym umożliwiających doskonalenie narzędzi i procedur obsługi klientów oraz dostosowanie ilości doradców do zmieniającej się liczby klientów. System w założeniu oparty będzie o zasadę umożliwienia połączeń mobilnych zarówno dla użytkowników jak i doradców, oraz dla niektórych usług wewnątrz firmowych np. analityków (praca zdalna). Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie pojedynczego punktu wymiany informacji oraz archiwizacji wymienianych danych pomiędzy klientami, operatorami systemu i zewnętrznymi doradcami. Istotną zaletą wdrażanego systemu będzie wykorzystanie jednolitej bazy danych do przechowywania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz będących w różnych postaciach w całej organizacji. Rozwiązanie takie zapewni pełna kontrolę nad wymienianymi danymi oraz świadczonymi usługami ponieważ usługi świadczone będą przez zapewnienie użytkownikom dostępu do wymaganych przez nich informacji. Dzięki jednolitej bazie danych znacznie zwiększy się bezpieczeństwo danych oraz wydajność całego systemu. Wdrażane rozwiązanie opiera się na nowoczesnej i skalowalnej technologii trójwarstwowej klient przeglądarkowy serwer aplikacyjny serwer bazodanowy. Oferowanie usług przez najpopularniejsze środki komunikacji, z naciskiem na nowoczesne media, podniesie dostępność oraz atrakcyjność usług. Poza tradycyjnymi środkami komunikacji System opierać się będzie na technologiach dostępnych dzięki szerokopasmowemu dostępowi do Internetu. Skierowanie jak największej ilości wymienianych informacji do kanałów cyfrowych umożliwi łatwą kontrolę nad zmieniającymi się potrzebami klientów i zaplanowanie zmian po stronie oferowanych usług. Dzięki zastosowaniu wspomnianego modelu trójwarstwowego możliwym będzie zaplanowanie wydajnego i skalowalnego rozwiązania dla zmieniającej się liczby klientów wymagających dostępu do danych w różnych miejscach Polski i Świata. Klienci, Operatorzy oraz Doradcy będą otrzymywać od Systemu tylko interesujące ich dane. Wykorzystując System nie będzie konieczne dodatkowe obrabianie czy selekcja danych. Cała praca przerzucana jest na serwer bazy danych oraz serwer aplikacyjny, które są zoptymalizowane do szybkiego udostępniania wymaganych informacji oraz odbierania strumienia danych pochodzących z komunikatorów lub urządzeń rejestrujących. Zarówno wykorzystana aplikacja jak i serwer bazodanowy umożliwiają pracę w klastrach serwerów eliminując pojedynczy punkt awarii systemu i znacząco podnosząc jego wydajność. Centralizacja informacji przechowywanych w Systemie w istotny sposób wpłynie na osiągnięcie i utrzymanie wymaganej organizacji pracy w firmie. Wyeliminuje to konieczność aktualizacji i replikacji danych między poszczególnymi komórkami firmy (działami). Cała firma może pracować na jednym, aktualnym zestawie danych, co zmniejsza ryzyko powstawania nieścisłości i błędów. Jednocześnie niesie za sobą wymierne korzyści dla kadry zarządzającej dzięki możliwości szczegółowego monitorowania funkcjonowania firmy w oparciu o aktualne dane. Warstwę informatyczną systemu stanowić ma środowisko, pierwotnie określone jako Farma SharePoint2010 SP1 64bit: jeden serwer Front End SP2010 współpracujący z serwerem bazy danych opartym o MS SQL Standard, obecnie mają to być porównywalne lub lepsze rozwiązania funkcjonalne i technologiczne. Na stacjach użytkowników obowiązuje przeglądarka Internet Explorer 7.0 lub nowszym.

5 Oprócz przeglądarki na stacjach roboczych nie będą potrzebne żadne dodatkowe aplikacje lokalne. Należy również wspomnieć, iż wspomniany system będzie tzw. rozwiązaniem szytym na miarę, stworzonym wyłącznie i do celów GIP Sp z o.o.

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Zamawiający: Polski Związek

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo