Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ"

Transkrypt

1 Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska IT, wchodzącego w skład Portalu Wzornictwa projektu Zaprojektuj Swój Zysk, zgodnie z niniejszą specyfikacją. Oferent powinien przedstawić koncepcję świadczenia usługi, wraz z ceną netto oraz udokumentować posiadanie zasobów i doświadczenia, koniecznego do jej realizacji. Cena usługi powinna zostać przedstawiona w podziale na: Opłata miesięczna za realizację zadań, wynikających z Listy zadań administracyjnych Opłata jednorazowa za realizację zadań, wynikającyc z rozdziału Audyt infrastruktury serwerowej Opłata jednorazowa za realizację zadań, wynikającyc z rozdziału polityka bezpieczeństwa i backup Umowa na realizację usługi zawarta będzie na okres od dnia podpisania do 30 grudnia 2011 r. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium oferty najkorzyst-niejszej ekonomicznie. Ocena w oparciu o to kryterium umożliwi dokonanie wyboru oferty prezen-tującej najlepszą

2 relację jakości do ceny. W tym celu opracowano kryteria ekonomiczne i jakościowe, które potraktowane łącznie umożliwią wyłonienie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty dla IWP. Kryteria oceny ofert: 1. Ocena jakości koncepcji realizacji usługi 30% 2. Cena całkowita oferty 70% Oferty powinny być składane do 17 stycznia 2011, w siedzibie IWP, w formie pisemnej i elektronicznej. Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego nastąpi nie później niż 31 stycznia 2011r. Informacji o zamówieniu udziela: Sebastian Pyzik tel

3 Lista zadań administracyjnych 1. Administracja serwerami wchodzącymi w skład środowiska(lista serwerów znajduje się w Załączniku nr 1), w zakresie: a. Monitorowania zdarzeń systemowych, na serwerach wchodzących w skład środowiska projektu b. Uruchominie narzędzi do monitorowania jakości usług (np. Dashboard Administrator), wraz z powiadamieniem automatycznym (np. poprzez SMS) o zdarzeniach krytycznych c. Rejestrowanie problemów w systemie śledzenia zgłoszeń, wraz z przygotowaniem raportów miesięcznych (ilość zgłoszeń, status realizacji) d. Rozwiązywania problemów, pojawiających się w czasie bieżącej działalności środowiska e. Instalowanie uaktualnień (Windows Update) na serwerach, wchodzących w skład środowiska f. Kontrola logów SharePoint (Intranet i MOSS) i. błędy wyszukiwarki ii. błędne linki w stronach ZSZ logi IIS g. Świadczenie zdalnego serwisu systemów operacyjnych (Win2008), baz danych (MSSQL 2008) i MOSS 2007, wchodzących w skład środowiska informatycznego projektu 2. Wdrożenie systemu aktualizacji (WSUS) stacji roboczych członków Zespołu projetowego ZSZ (około 50 stacji roboczych, z systemem operacyjnym MS Windows XP SP3 Professional, Vista Busines, 7 Professional) Audyt infrastruktury serwerowej 3. Audyt infrastruktury informatycznej projektu w zakresie: a. Weryfikacji wydajności poszczególnych elementów środowiska b. Przygotowanie rekomendacji działań optymalizujących wydajność i podnoszących niezawodność środowiska, w ramach istniejącej infrastruktury sprzętowej Audyt powinen zostać wykonany nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania Umowy Polityka bezpieczeństwa i backup 4. Instalacja i konfiguracja serwerów zapasowych dla SQL (ZSZ i IWP) i Exchange a. Przygotowanie i wdrożenie serwerów zapasowych w ramach infrastruktury informatycznej b. Skonfigurowanie mechanizmów replikacji danych on-line dla SQL serwerów ZSZ i IWP oraz Exchange

4 c. Wdrożone rozwiązanie powinno umożliwiać zachowanie ciągłości działania usług serwerów SQL i Exchange w przypadku awarii dowolnego z serwerów, wchodzących w skład środowiska 5. Backup a. Utworzenie dokumentu opisującego politykę kopii bezpieczeństwa, wraz z disaster recovery, w oparciu o oprogramowanie Symantec Backup EXEC 12.5 b. Wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa w oparciu o Symantec Backup EXEC 12.5 oraz administracja tym systemem c. Zleceniodawca zapewnia licencje: i. Backup EXEC for Windows Servers ii. Backup EXEC Agent for Windows - 1 szt. iii. Backup EXEC Agent for MSFT SQL 2 szt. iv. Backup EXEC Agent for MSFT Exchange 1 szt. Wdrożenie elementów polityki bezpieczeństwa powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wymagany poziom usługi 1. Przyjmowanie zgłoszeń od personelu IT Zleceniodawcy co najmniej w dni robocze, w godzinach 8:30 16:30 (preferowane: 8:00 18:00) 2. Czas reakcji (przystąpienia do działania) na zgłoszenia (liczone w godzinach roboczych, określonych w punkcie 1): a. Krytyczne natychmiast po zgłoszeniu b. Niekrytyczne maksymalnie 4 godziny robocze po zgłoszeniu c. Poprzez błąd krytyczny Zamawiający rozumie nie działanie jednego z serwerów lub jego części, uniemożliwiające realizowanie przez niego funkcji, wymienionych w kolumnie przeznaczenie w w tabeli w Załączniku 1 3. Czas rozwiązania problemu (liczone w godzinach roboczych, określonych w punkcie 1): a. Krytyczne w ciągu 8 godzin roboczych od zgłoszenia b. Niektytczne w ciągu 24 godzin roboczych od zgłoszenia c. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia czasów rozwiązania problemu, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. awarii sprzętowej po stronie Zamawiającego). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie niemożności realizacji usługi w ustalonym czasie.

5 Informacje dodatkowe Zamawiający przekaże na potrzeby projektu zasoby informatyczne, w postaci serwerów wirtualnych i licencji systemów operacyjnych MS Windows 2008, w ilości koniecznej do realizacji projektu. Koszt licencji oprogramowania specjalistycznego, nie będącego w posiadaniu Zamawiającego, będzie stanowił koszt realizacji Umowy i powinien zostać doliczony do Oferty.

6 Załącznik 1 lista serwerów wchodzących w skład środowiska informatycznego projektu ZSZ Lp Nazwa serwera System operacyjny Przeznacznie 1 CRMSRV W2k8 Std MS Dynamics CRM Exchange W2k8 Std Echange Server 3 FileSrv W2k8 Std Serwer plików ADC DNS DHCP Server 4 FotoWare W2k8 Ent R2 FotoWare Server 5 Intranet W2k8 Std IIS, WSS 3.0 (Intranet) 6 IntranetTest W2k8 Std IIS, WSS 3.0 (Intranet) - test, backup 7 Malpa W2k8 Std ADC DNS DHCP Server 8 SQLSRV W2k8 Std SQL Server 9 ZSZ_ADC W2k8 Std R2 ADC ZSZ 10 ZSZ_BCKSRV W2k8 Ent R2 Backup storage (lokalny backup ZSZ AD) 11 ZSZ_BDC W2k8 Ent R2 Backup ADC ZSZ 12 ZSZ_MOSS W2k8 Ent R2 IIS MOSS ZSZ 13 ZSZ_SQL W2k8 Ent R2 SQL Server ZSZ Serwery i oprogramowanie, wdrożone w ramach realizacji zadań, wynikających z rozdziału Polityka bezpieczeństwa i backup również powinny wliczone do puli serwerów środowiska informatycznego projektu. LAN i Active Directory Serwery działają w ramach dwóch odseparowanych środowisk (rozdzielne sieci LAN oraz domeny Active Directory). Szczegółowe informacje o adresacji serwerów oraz ich dostępności i konfiguracji zostaną udzielone na etapie analizy przedwdrożeniowej.

7 Załącznik 2 opis infrastruktury sprzętowej Wszystkie serwery Projektu hostowane są na trzech maszynach fizycznych, działających w ramach środowiska wirtualnego, pod kontrolą VmWare vsphere 4.0. Serwery: 1. Dell PowerEdge 2900 a. 32 GB RAM b. 2x Intel Xeon 2,5 GHz CPU (cztery rdzenie na procesor) c. 658 GB HDD (RAID 5, 6x dysk SAS 146 GB, 15k RPM) 2. Dell PowerEdge R610 a. 24 GB RAM b. 2x Intel Xeon 2,53 GHz CPU (cztery rdzenie na processor) c. 470 GB HDD (RAID 5, 4x dysk SAS 146 GB, 15 k RPM) 3. Dell PowerEdge R610 a. 32 GB RAM b. 2x Intel Xeon 2,53 GHz CPU (cztery rdzenie na processor) c. 470 GB HDD (RAID 5, 4x dysk SAS 146 GB, 15 k RPM) Dodatkowo środowisko wyposażone jest w macierz dyskową iscsi firmy Dell, o łącznej pojemności dysków 5,2 TB (dyski 1 TB SATA, działające w RAID 5). Na potrzeby systemu kopii zapasowych przeznaczony jest serwer Dell PowerEdge 1950 (Widows 2003, 2 GB RAM, Intel Xeon 2 GHz, 1 TB HDD SATA) i macierz dyskowa Synology, dostępna poprzez iscsi i NFS, o łącznej pojemności 5,36 TB.

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Zapytanie ofertowe Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 21-07-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo