Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1"

Transkrypt

1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu Windows: a) kontami wbudowanymi, b) kontami lokalnymi, c) kontami domenowymi. 2. Przećwicz tworzenie nowych kont przy użyciu konsoli Zarządzania komputerem. Korzystając z jednej z powyższych metod stwórz trzy nowe konta o ustawieniach zawartych w Tabeli 1. Tabela 1. Ustawienia kont użytkowników. 3. Utwórz folder firma nadaj mu uprawnienia tak aby użytkownik greg miał do niego pełny dostęp a koper i maja mogli tylko przeglądać dokumenty. Sprawdź poprawność konfiguracji 4. Skonfiguruj zasady zabezpieczeń lokalnych w następujący sposób: Zasady konta - maksymalny okres ważności hasła 14 dni - minimalna długość hasła 6 znaków - minimalny okres ważności hasła 12 dni - wymuszaj tworzenia historii haseł 3 pamiętane hasła Zasady blokady konta - czas trwania blokady konta 30 minut - próg blokady konta 3 nieudane próby zalogowania - wyzeruj licznik blokady konta po 30 minutach Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz W oparciu o podręcznik [1] wyjaśnij krótko w sprawozdaniu:. a. jaka jest procedura dodawania użytkowników w systemie Windows Server, b. czym się różnią zabezpieczenia NTFS od uprawnień do udostępnionych udziałów serwera, c. w jaki sposób serwer określa wypadkowe uprawnienia do plików na podstawie zabezpieczeń NTFS oraz uprawnień do udostępnionych udziałów.

2 2. Na wskazanym przez nauczyciela komputerze zainstalować ewaluacyjną wersję systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008 Standard-(Windows Server 2008 Standard (Full Installation)) w maszynie wirtualnej. Jednym z ostatnich kroków instalacji będzie nadanie hasła dla konta Administrator. Należy wówczas podać standardowe hasło administratora serwerów używane w pracowni. Czas instalacji wykorzystaj na odpowiedź na pytania ze wstępu do ćwiczeń! 3. Skonfigurować ustawienia karty sieciowej: LAN adres z puli prywatnych zgodnie z zasadami adresowania. 4. Zmień nazwę serwera na serwer i ponownie uruchom serwer. 5. Stworzyć nową podsieć komputerową składającą się z serwera i komputera klienckiego Windows XP. Skonfigurować karty sieciowe w komputerach tak, aby ich adresy IP należały do tej sieci, do której należy sieciowy interfejs lokalny serwera LAN. Zanotować w sprawozdaniu ustawienia kart sieciowych komputerów. Korzystając z serwera przy użyciu funkcji diagnostycznej ping przetestować poprawność połączenia pomiędzy serwerem a komputerami, komputerami i serwerem oraz pomiędzy komputerami. Uwaga! Zapora sieciowa komputerów lub serwera może blokować połączenia. W tym przypadku należy albo wprowadzić do zapory komputerów odpowiednie wyjątki albo czasowo zaporę wyłączyć. Zademonstrować nauczycielowi działanie funkcji ping ilustrującej działające połączenie pomiędzy: serwerem a komputerami, komputerami a serwerem, 6. Używając symbole graficzne zgodnych ze standardem Cisco naszkicować w sprawozdaniu utworzoną sieć komputerową. Zaznaczyć na schemacie adresy IP poszczególnych urządzeń Zainstaluj na serwerze usługi domenowe Active Directory ( Active Directory Domain Services ). Zalecana nazwa nowej domeny jest następująca: informatyk.local (co jest niezbędne do działania Active Directory?) 8. Podłącz komputery do nowo zainstalowanej domeny. Jeżeli komputery są już podłączone do jakiejś domeny, to wpierw należy komputery odłączyć od tej domeny poprzez przyłączenie ich do grupy roboczej o dowolnej nazwie. Dopiero później należy dołączyć komputery do domeny informatyk. Przy każdej z operacji należy uruchomić ponownie komputer. Następnie utwórz w domenie konta dla każdego ucznia wykonującego niniejsze ćwiczenie. Przetestuj poprawność systemu logując się na komputerach używając kont domenowych. Zademonstruj nauczycielowi działający system. Opracuj sprawozdanie w wykonanego ćwiczenia w postaci dokumentu Word- zamieść zrzuty ekranu z każdego punktu ćwiczenia i odpowiedzi na zadane pytania oraz wnioski i uwagi.

3 Ćwiczenie 3. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz Udostępnij na stacji klienckiej Internet. Dodaj drugą kartę sieciową (zainstaluj w przypadku pracy z rzeczywistym komputerem). Nazwij ją WAN i skonfiguruj tak aby na serwerze pojawił się Internet. Na pracowni działa serwer DHCP. Zainstaluj na serwerze rolę Network Policy and Access Services. Rola ta umożliwia routing oraz tłumaczenie adresów IP (NAT). Dzięki tej roli, użytkownicy komputerów w nowoutworzonej sieci będą mogli korzystać z Internetu. Sposób instalacji niniejszej roli jest podobny do powyższej. W celu wykonania niniejszego zadania należy przy użyciu Menedżera Serwera (ang. Server Manager ) wykonać następujące czynności: wybrać Roles, Add Roles oraz kliknąć Next, zaznaczyć Network Policy and Access Services oraz dwukrotnie potwierdzić wybór przyciskając myszką Next, W oknie wyboru ról zaznaczyć Network Policy Server oraz Routing and Remote Access Services i potwierdzić wybór przyciksając Next, zainstalować wybrane role klikając Install. Następnie przy użyciu Menedżera Serwera odnaleźć zainstalowaną rolę routingu. W tym celu rozwinąć drzewo o nazwie Roles, rozwinąć Network Policy and Access Services, po czym kliknąć prawym klawiszem myszki na Routing and Remote Access i uruchomić konfigurator roli ( Configure and Enable Routing and Remote Access ). Teraz należy skonfigurować zainstalowaną rolę wykonując następujące czynności: potwierdzić uruchomienie konfiguratora klikając Next 6 1. zaznaczyć opcję tłumaczenia adresów sieciowych Network address translation (NAT), po czym potwierdzić wybór klikając Next, 2. w oknie wyświetlającym NAT Internet Connection należy zaznaczyć myszką, który z interfejsów sieciowych ma być używany jako interfejs publiczny. Należy zaznaczyć interfejs WAN i potwierdzić wybór klikając Next 3. zakończyć proces instalacji naciskając Finish oraz OK. Poprawne zainstalowanie powyższej roli umożliwi dostęp do Internetu użytkownikom logującym się do komputerów podłączonych do serwera. Sprawdzić, czy komputery umożliwiają dostęp do Internetu. W przypadku niepowodzenia, sprawdzić w serwerze, w jaki sposób zostały przyporządkowane karty sieciowe w algorytmie tłumaczenia adresów. W opcji NAT karta WAN powinna być oznaczona jako publiczny interfejs, natomiast karta LAN jako interfejs prywatny. Zademonstrować nauczycielowi działającą sieć. Aby nie było ostrzegawczych komunikatów o braku certyfikatu witryny wyłącz zwiększone zabezpieczenia programu Internet Explorer w Menadżerze Serwera

4 10. Skonfigurować konta użytkowników w ten sposób, aby ich profile miały charakter mobilny Poprawna konfiguracja mobilnych profili użytkownika powoduje to, że profile użytkowników nie są zapisywane na lokalnym komputerze, lecz są przechowywane na serwerze. Dzięki temu profile użytkowników wędrują wraz z użytkownikami, którzy mogą pracować na dowolnym komputerze przyłączonym do domeny. Dodaj drugi komputer do domeny (w maszynie wirtualnej drugi system), utwórz użytkownika o nazwie Jan Testowy Logując się do jednego z komputerów (jednej ze stacji klienckich) spersonalizuj swoje konto domenowe poprzez ustawienie ulubionego tła pulpitu oraz stworzenie skrótów na pulpicie. Dodatkowo, stwórz i zapisz kilka dokumentów w katalogu Moje dokumenty. Sprawdź, czy jeżeli zalogujesz się na innym komputerze, to system odtworzy twoje spersonalizowane ustawienia. Sprawdź również, czy elementy pulpitu oraz pliki znajdujące się w katalogu Moje dokumenty są widoczne na dowolnym komputerze dołączonym do domeny. Zademonstrować działający system nauczycielowi. 11. Dodać do domeny trzech użytkowników o danych przedstawionych w tabeli 2. Każdy z użytkowników ma mieć ustawiony profil mobilny. Sprawdzić, czy użytkownicy opisani w tabeli 2 mogą logować się domeny. Sprawdzić, czy użytkownicy mogą łączyć się z Internetem. Sprawdzić, czy profil każdego z użytkowników wędruje z użytkownikiem niezależnie od używanego komputera. Po wykonaniu powyższych testów zademonstrować nauczycielowi zainstalowany i skonfigurowany system. Tabela 2. Nazwy kont. Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Jan Kowalski j.kowalski qwerty Anna Nowak a.nowak asdfgh Jarosław Kargul j.kargul zxcvbn (Uwaga w zasadach grupy dla całej domeny zmień ustawienia haseł na takie aby system przyjął hasła z tabeli!) 12. Stworzyć na serwerze i udostępnić w sieci katalogi o następujących nazwach: Tylko Kowalski Tylko Nowak Tylko Kargul Tylko dla Nielicznych Dla Wszystkich

5 Użytkownik Kowalski powinien mieć prawa modyfikacji jedynie w obrębie folderu Tylko Kowalski i nie powinien mieć wglądu do folderów innych użytkowników. Podobnie użytkownik Nowak powinna mieć prawa modyfikacji jedynie w obrębie folderu Tylko Nowak bez praw wglądu do folderów innych użytkowników. Użytkownik Kargul ma mieć prawa modyfikacji jedynie w obrąbie folderu Tylko Kargul i nie może mieć on wglądu do folderów innych użytkowników. Folder Tylko dla Nielicznych powinien być udostępniony z prawami modyfikacji wyłącznie dla użytkowników Kowalski i Nowak. Folder Dla Wszystkich powinien być udostępniony z prawami modyfikacji dla wszystkich użytkowników. We wszystkich folderach umieścić plik testowe i sprawdzić poprawność działania systemu. Dołączyć do serwera i zainstalować drukarkę lokalną (np. przez port USB lub przez port TCP/IP). Drukarkę tę udostępnić wyłącznie dla użytkowników Kowalskiego i Nowak. Sprawdzić poprawność działania systemu. Zademonstrować nauczycielowi działający system. 13. Na zainstalowanym serwerze uruchomić usługę serwera dhcp, nazwać zakres pracownia pula 50 adresów a następnie sprawdzić czy stacje klienckie uzyskują adresy z serwera. Potwierdź działanie DHCP zrzutem z polecenia ipconfig /All na stacji klienckiej!

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo