GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w"

Transkrypt

1 GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

2 Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka jest jeg Własna Legenda. T jest t, c zawsze pragnąłeś rbić. W tym kresie życia wszystk jest jasne, wszystk jest mżliwe, ludzie nie bją się ani pragnień, ani marzeń tym, c chcieliby w życiu siągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dwieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemżliwe. T są siły, które na pierwszy rzut ka wydają się złe, ale tak naprawdę uczą cię, jak twrzyć Własną Legendę. Przygtwują twjeg ducha i twją wlę, b na tej planecie istnieje jedna wielka prawda: kimklwiek jesteś, cklwiek rbisz, jeśli naprawdę z całych sił czegś pragniesz, znaczy t, że pragnienie w zrdził się w duszy Wszechświata. I spełnienie teg pragnienia t twja misja na Ziemi. Dusza Wszechświata żywi się szczęściem ludzi. Alb ich nieszczęściem, zawiścią, zazdrścią. Spełnienie Własnej Legendy jest jedyną pwinnścią człwieka. Wszystk jest bwiem jednścią. I kiedy czegś grąc pragniesz, t cały Wszechświat sprzyja ptajemnie twjemu pragnieniu. Paul Celh Alchemik Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

3 WYBÓR DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA T, że psiadamy wykształcenie kreślnym kierunku nie musi wcale znaczać, że jest n zgdny z tym, c chcielibyśmy rbić w naszej pracy zawdwej, chciaż byłaby t sytuacja najbardziej krzystna. Czasem zdarza się jednak tak, że wybór drgi edukacyjnej z jakiegś pwdu kazał się niezbyt trafny. Czasem zdarza się również tak, że nasze wykształcenie daje nam wiele mżliwści i należy zawęzić krąg zaintereswań, aby kreślić dziedzinę, która nas szczególnie pasjnuje. Zatem należy wyknać własną analizę i dpwiedzieć na pytania: C najbardziej lubię rbić w wlnym czasie? Jakie czynnści sprawiają mi najwięcej przyjemnści? Jaki zawód najbardziej by mi dpwiadał? Czy lubię pracwać pd presją czasu? Czy psiadam zdlnści artystyczne (muzyczne, manualne, recytatrskie, pisarskie itp.)? Czy lubię pracę z ludźmi? Czy lubię pmagać, dradzać, nauczać, kierwać? Za c cenią mnie najbliżsi? Czy psiadam szczególny talent? Czy wlę wyknywać czyjeś plecenia czy sam je wydawać? Czy jestem sbą aktywną, lubię ruch, ciągłe przemieszczanie? Czy lubię śledzić nwinki techniczne? W jaki spsób rganizuję sbie czas? Czy mam pry przed nawiązywaniem kntaktów z innymi ludźmi? Czy jestem sbą pmysłwą, kreatywną, twórczą? W jaki spsób radzę sbie z trudnymi sytuacjami? C najbardziej mi impnuje w innych? Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

4 W mmencie, kiedy uzyskamy dpwiedzi na te pytania, prawdpdbnie wiele wątpliwści się wyjaśni. Okaże się bwiem, że psiadamy wiele pzytywnych cech sbwści, zalet. Okaże się również, że są dziedziny, w których czujemy się specjalistami, łatw nam przychdzi np. nawiązywanie relacji interpersnalnych czy atrakcyjne rganizwanie wlneg czasu dziecim. Wiele zdlnści, które wykrzystujemy w życiu cdziennym, mżna z pwdzeniem zastswać w pracy zawdwej. Czy wiesz c t są predyspzycje i preferencje zawdwe? Czy zdajesz sbie sprawę jaki wpływ predyspzycje i preferencje zawdwe pwinny mieć na wybór Twjeg dalszeg kierunku kształcenia? Predyspzycje zawdwe są t wrdzne skłnnści d czegś i bardz trudn je zmienić. Najprściej mówiąc: są t Twje WRODZONE mcne i słabe strny, t c lubisz rbić, c sprawia Ci radść, w c nie musisz wkładać duż wysiłku. Każdy z Was zastanawiając się nad sbą, swimi emcjami, zachwaniami, zaletami i wadami dnajdzie w sbie predyspzycje d rzmwy i pracy z ludźmi, d uprawiania sprtu, dla kgś mże praca z kmputerem, czy praca z liczbą, będzie zgdna z jeg predyspzycjami, dla inneg pisanie wierszy lub pwiadań, jazda samchdem lub malwanie, śpiew czy granie na instrumentach. Isttne jest więc, aby każdy znał swje predyspzycje i wybierając dalszy kierunek kształcenia miał je na uwadze. Oczywistym jest, że mżna się wszystkieg nauczyć, ale wiele lepiej sprawdza się pracwnik, który swją pracę wyknuje całym sercem i duszą, b p prstu kcha t rbić. Pracwnik, który swje zajęcia p prstu dwala nigdy nie będzie aż tak dbry i tak wydajny. Zwykle nie pmagają nawet kursy dszkalające i setki gdzin pświęcne na ćwiczenia. Człwiek predyspzycjach umysłwych bardz ciężk znsił będzie trud, jaki stawia przed nim praca fizyczna, zaś pracwnik fizyczny niełatw dstsuje się d warunków biurwych i administracyjnych. Preferencje zawdwe jest t przedkładanie czegś nad cś. Pierwszeństw, przewaga. T twje częściw wrdzne częściw wypracwane i pgłębine czynnści, których wyknywanie nie wymaga d ciebie wkładu dużeg czasu i energii. Pdczas zajęć rganizwanych w prjekcie SZOK zastanawiasz się na pewn: kim jesteś, kim chcesz być za kilka lat, c chcesz rbić w życiu, jak być szczęśliwym. Praca zawdwa t na razie bardz dległa przyszłść, ale pdczas zajęć pracujesz nad wybrem właściweg tbie, dająceg radść i satysfakcję w różnych bszarach zawdu. Prwadzący zajęcia pmagają Wam pznać różne aspekty Waszej sbwści, charakteru, emcji, relacji panujących w rdzinie i między różnymi śrdwiskami, w których żyjecie. Na pewn wyknywaliście też test Hllanda. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

5 Teria Hllanda jest jedną z terii dtyczących rzwju zawdweg, w której preferencje zawdwe są kształtwane w relacji d śrdwisk zawdwych. Wg tej terii wyróżnia się następujące preferencje zawdwe: 1. Typ realistyczny. Reprezentwany jest przez sby, które lubią pprzez działanie rzwiązywać różne prblemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy bsłudze biektów, prdukcji, przetwarzaniu surwców, ich wydbywaniu, przy uprawie rślin, hdwli zwierząt. Dbrze się czują realizując zadania, w których trzeba się napracwać fizycznie. Wymagane umiejętnści: zdlnści mechaniczne, manualne, siła fizyczna, krdynacja wzrkw-ruchwa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. Preferwane wartści: zdrwy rzsądek, uczciwść, krzyści materialne uzależnine d efektów pracy, mcny charakter, dważny styl życia. Preferwane czynnści: związane z aktywnścią fizyczną. Określa siebie jak człwieka praktyczneg, knserwatywneg, psiadająceg lepsze zdlnści manualne niż spłeczne. Pstrzegany przez innych jak wytrwały, szczery, gspdarny, plegający na sbie. Unika zawdów, w których przeważają kntakty z innymi ludźmi. Typwe zawdy: elektryk, grawer, kierwca, mechanik, ptyk, pilt, tkarz, tapicer i inne zawdy rzemieślnicze. Zawdy związane z przetwórstwem surwców, leśnik, grdnik, rlnik. 2. Typ badawczy. Dąży d zrzumienia taczająceg świata, pszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy sptykać się z abstrakcyjnymi, skmplikwanymi prblemami, wyzwaniami, ceniać, twrzyć terie. Wymagane umiejętnści: studiwania i pgłębiania wiedzy, naukwe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwść wysławiania się i pisania prac wzbgacających aktualny stan wiedzy. Preferwane czynnści: intelektualne, analityczne, ukierunkwane na pknywanie nieczekiwanych utrudnień. Widzi siebie jak sbę inteligentną, metdyczną, sceptyczną, dkładną, psiadającą znajmść rzeczy. Pstrzegany przez innych jak inteligentny, wykształcny, niezależny, intrwertywny. Unika sytuacji wymagających zdlnści przywódczych. Typwe zawdy: antrplg, astrnm, archelg, bilg, chemik, filzf, gelg, gegraf, fizyk, farmaceuta, matematyk, histryk, meterlg, prgramista, plitlg, statystyk, scjlg. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

6 3. Typ artystyczny. Lubi zajmwać się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rzwija pmysły, kncepcje, twrzyć nwe rzeczy. Preferuje zachwania kreatywne, niecdzienne sytuacje, wymianę myśli. Wli pracwać w sytuacjach nieplanwanych, wykrzystując swją wybraźnię i zdlnści twórcze. Prblemy rzwiązuje przez twrzenie. Wymagane umiejętnści: sprawnść rąk, czu, wystrzny słuch, inteligencja i kreatywnść, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę raz pisarstw. Preferwane wartści: ryginalnść, niezależnść, idealizm, piękn. Preferwane czynnści: aktywnść intelektualna, twórczść muzyczna, aktrska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska. Określa siebie jak sbę bdarzną wybraźnią, twartą na tczenie, niezależneg intelektualistę. Pstrzegany przez innych jak skmplikwany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, niepraktyczny. Unika rutyny i ustalnych reguł. Typwe zawdy: aktr, architekt, dyrygent, dekratr wnętrz, ftgraf ilustratr, kmpzytr, malarz, muzyk, pisarz, prjektant mdy, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta. 4. Typ spłeczny. Lubi zajęcia z innymi ludźmi: pmaga, dradza, wyjaśnia, infrmuje, piekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Wymagania: uzdlnienia - talenty spłeczne, umiejętnść kntaktwania się i pstępwania z innymi, empatii, życzliwści, twarzyskści, kjąceg ddziaływania na innych. Preferwane wartści: sprawiedliwść, dpwiedzialnść, idealizm, rzumienie innych, trska ich dbr. Preferwane czynnści: praca z innymi, w celu udzielenia im pmcy i ułatwiania życia. Pstrzega siebie jak sbę empatyczną, cierpliwą, dpwiedzialną, wyrzumiałą, twartą na prblemy innych. Pstrzegany przez innych jak taktwny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkduszny. Unika czynnści charakterze technicznym, manualnym, wymagających dużeg wysiłku fizyczneg. Typwe zawdy: fizykterapeuta, biblitekarz, hstessa, ksiądz, kelner, lekarz, lgpeda, masażysta, nauczyciel, psychlg, pracwnik scjalny, plicjant, ratwnik, pielęgniarka, stewardesa, trener. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

7 5. Typ przedsiębirczy. Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkwaną na sbiste krzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierwać, przewdzić, przeknywać innych d celów rganizacyjnych lub siągnięć eknmicznych. Wymagania: umiejętnści z zakresu kierwania, nakłaniania innych, rganizwania, pewnść siebie, zdlnści krasmówcze. Preferwane wartści: władza, sukces finanswy i spłeczny, wpływy. Preferwane czynnści: nakłanianie, kierwanie. Pstrzega siebie jak sbę twarzyską, pewną siebie, energiczną, ptymistyczną, pdejmującą ryzyk, ugdwą, ppularną. Pstrzegany przez innych jak sba bystra, ambitna, dbająca zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przy ciągająca uwagę, pszukująca przyjemnści, impulsywna. Unika skmplikwanych zagadnień naukwych. Typwe zawdy: adwkat, agent ubezpieczeniwy akwizytr, dyplmata, dradca np. pdatkwy księgarz, makler, menedżer, ntariusz, prawnik, zapatrzeniwiec. 6. Typ knwencjnalny. Lubi zajęcia i zawdy z danymi, ich prządkwaniem i strukturalizwaniem. Lubi prządek i bezpieczeństw. Rzwiązuje prblemy według ustalnych zasad, instrukcji, reguł i prcedur działania, ple ceń zwierzchników. Wymagania: uzdlnienia urzędnicze i rganizacyjne, rzetelnść, dkładnść, subrdynacja, umiejętnść ścisłeg przestrzegania instrukcji. Wartści preferwane: szczędnść, knfrmizm, zarabianie pieniędzy. Pstrzega siebie jak sbę sumienną, dkładną, nie rzrzutną, praktyczną, dkładną. Pstrzegany przez innych jak systematyczny, zasadni czy, skuteczny, rzważny, kntrlujący się, pedantyczny, bez wybraźni. Unika knfliktów, prblemów interpersnalnych, pracy, której brak jasnych instrukcji. Typwe zawdy: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniwy, edytr, inkasent, kasjer, ksztrysant, księgwy, ntariusz, radca prawny, recepcjnista, rzeczznawca, statystyk, syndyk, stengraf, urzędnik biurwy, technik BHP, wizytatr. Czy wiesz już, jakim typem sbwści jesteś??? Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

8 Wywiad przeprwadzny przez Julię C. z 25 letnim bratem Danielem : -Jaką ukńczyłeś szkłę? -Ukńczyłem szkłę kucharską. -Czy pracujesz w swim zawdzie? -Jestem kelnerem. -C knkretnie rbisz? -Pdaję jedzenie klientm, sprzątam stliki, itp. -Lubisz t rbić? -T mja praca, lubię, czy nie lubię p prstu, wyknuje swje bwiązki i sprawia mi t satysfakcję. -Jaka atmsfera panuje w pracy? -Dbra. Dgadujemy się. -Dziękuję za rzmwę. -Dziękuję. -Jaką ukńczyłeś szkłę? Wywiad Julii C. z 22 letnim bratem Adrianem : -Ukńczyłem szkłę średnią budwlaną. -Masz jakieś uprawnienia d pracy budwlanej? -Tak. Ukńczyłem różne kursy budwlane: murwanie, cieplanie budynków, malwanie itp. -Czy becnie pracujesz w swim zawdzie? -Tak, pnad 3 lata. -Czym zajmujesz się w swjej pracy? -Jestem pmcnikiem. Pmagam starszym klegm w cieplaniu budynków mieszkalnych. -Ile gdzin dziennie pracujesz? -Pracuję 8 gdzin, c wychdzi 40 gdzin tygdniw. -Lubisz swją pracę? -Bardz. Dzięki mjej pracy zdbywam wiele nwych dświadczeń, uczę się na własnych błędach, jak nie ppełniać klejnych. Mam dbrych klegów, którzy pprawiają mnie, gdy zrbię cś źle. -Dziękuję za rzmwę. -Dziękuję. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

9 Psiadamy w sbie duż więcej mżliwści niż tym wiemy. Aby się tym przeknać zespół redakcyjny Gazetki Szk przygtwał cykl zagadek pd wspólnym hasłem rusz głwą, w którym będą znajdwały się zagadki i humry wymagające myślenia i wyszukania nie zawsze jasneg, lecz lgiczneg rzwiązania. Na rzwiązania zagadek czeka pani Sylwia Krnas i Ewa Rak (d statnieg dnia każdeg miesiąca), a prawidłwe rzwiązania wezmą udział w lswaniu nagród. Właściwe dpwiedzi publikujemy w klejnym numerze naszej gazetki. Pnieważ jest t pierwsze wydanie w Nwym Rku 2011 zagadki będą bardz prste! Pszukaj dpwiedzi, napisz i wygraj! ZAGADKA NR 1 Ot starżytna grecka zagadka, którą miał rzwiązać Edyp: jakie stwrzenie ran chdzi na czterech ngach, w płudnie na dwóch, w wieczrem na trzech. (pdpwiedzią jest jedn ze zdjęć użytych w tym wydaniu gazetki). ZAGADKA NR 2 Które zwierzę nie pasuje d pzstałych? KROWA KOT KOŃ ZAJĄC KURA ZAGADKA NR 3 Wymień c najmniej trzy znaczenia słwa KLUCZ! POWODZENIA! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

10 A t na pprawę humru Jasi wraca z szkły i mówi: - Mam, mam umiem liczyć d 10 - Tak n t plicz - mówi mama. - 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - pwiedział Jasiu. - A 1? - pyta mama. - W dzienniczku - dpwiada Jasiu. Tata zabrał Jasia d z. Zbliżają się d klatki z tygrysami, tata mówi: - Jasiu nie zbliżaj się bardziej d tych tygrysów. - Tat ja im nic nie zrbię. W przyszłym miesiącu w prgramie SzOK na zajęciach z: grupweg dradztwa zawdweg dwiesz się, c tak naprawdę kryje się pd pjęciem PRACA; indywidualneg dradztwa zawdweg kreślisz swje cele edukacyjne; indywidualneg dradztwa psychlgiczneg dwiesz się jak radzić sbie ze stresem, emcjami, pznasz tajniki kmunikacji; a my pstaramy się pisać nasz idealny zawód. Zespół redakcyjny gazetki SzOK Pd przewdnictwem p. Ewy Rak Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Moje umiejętności. odpowiedzialność pomysłowość. entuzjazm uprzejmość. zorganizowanie kreatywność punktualność

Moje umiejętności. odpowiedzialność pomysłowość. entuzjazm uprzejmość. zorganizowanie kreatywność punktualność Moje umiejętności Poszukując pracy oferujemy przyszłym pracodawcom swoje kwalifikacje, które pozwalają nam dobrze wykonywać pracę. We współczesnym świecie ludzie zmieniają pracę średnio co 5 lat - wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo