Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012"

Transkrypt

1 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek samochodowy Jak wynika z raportu Sektora Badao Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP (Intencja zakupu samochodu edycja 2012 r.), 3,85% Polaków planuje zakup samochodu w 2012 r., a 2,3 w przeciągu najbliższych dwóch lat. Podobnie jak w 2011 r. łącznie Polaków zamierza kupid samochód. Tym samym na rynku motoryzacji w Polsce w dalszym ciągu utrzymuje się trend malejący, a planowane zakupy osiągnęły poziom z 2006 r. Poniższy wykres przedstawia wyniki analizy planów zakupu samochodu osobowego w latach Wykres 1. Plany zakupu samochodu osobowego w latach tak nie trudno powiedzied % 9% % 89% 88% 8 9 Źródło: Sektor Badao Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP; Intencja zakupu samochodu edycja 2012 r. Zmniejszająca się skłonnośd do zakupu samochodu, którą można zaobserwowad w Polsce od 2008 r. ma bezpośredni, pozytywny wpływ na sprzedaż akcesoriów samochodowych i usług serwisowych, nie mając jednocześnie znaczącego wpływu na sprzedaż opon. Na rynek opon samochodowych istotny wpływ ma całkowita wielkośd parku samochodowego i jego przebieg roczny. Polski park samochodowy w połowie 2011 r. liczył 14,5 mln samochodów osobowych i zapewnia ogromny rynek zbytu dla usług i towarów świadczonych przez Grupę Kapitałową Motoricus SA. Rynek opon Rynek opon na świecie w 2010 r. (Tire Business, August 2011) wart był 152 mld USD, z czego według szacunków koncernu Michelin 60% stanowiły opony do samochodów osobowych, 30% do samochodów ciężarowych. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) wynika, że w 2011 r. producenci sprzedali w Polsce ponad 11,4 mln opon do aut osobowych, dostawczych i z napędem na cztery koła oraz 0,9 mln opon do samochodów ciężarowych. Oznacza to wzrost o 13,8% w przypadku pierwszej wymienionej grupy oraz o 9,8% w przypadku opon do samochodów ciężarowych. W 2012 r. producenci opon przewidują zahamowanie trendu. Continental Opony Polska Sp. z o. o. prognozuje, że w 2012 r. rynek opon do samochodów osobowych pozostanie na poziomie z 2011 r. lub skurczy się. Spadek popytu wyniknie z powodu dużych zapasów w magazynach dystrybutorów sięgających, według

2 szacunków Continental, od 20 do 25% wielkości sprzedaży opon zimowych (co nie dotyczy spółki Motoricus S.A., której zapasy nie przekraczają 1 wielkości sprzedaży). Ponadto popyt ograniczy wzrost cen. Szacuje się, że w związku ze wzrostem cen surowców producenci podniosą ceny opon o średnio 15% w stosunku do 2011 r. Podobna tendencja przewidywana jest w przypadku opon do samochodów ciężarowych. Oczekiwany spadek popytu w Polsce może wynieśd kilka procent, w Europie spadek ten może sięgnąd nawet 10%. Zahamowania rynku oczekuje również koncern Michelin. Spółka oczekuje dalszego wzrostu sprzedaży na nowych rynkach i w Ameryce Północnej, ale zahamowania popytu w krajach europejskich. W 2012 r. spółka zamierza utrzymad wolumen sprzedaży na poziomie z 2011 r. W związku z przewidywanym spadkiem popytu produkcję w Polsce ogranicza Goodyear. Rynek usług motoryzacyjnych Z badania przeprowadzonego przez MotoFocus wynika, że w 2011r. prawie 48% serwisów samochodowych spodziewało się zanotowad wzrost przychodów, 29% zakładało że przychody pozostaną bez zmian, natomiast 23% warsztatów obawiało się spadku przychodów. Ponadto 45% uważało, że zyski wzrosną, a jedynie 19% spodziewało się obniżenia zysków. Motoricus S.A. (dalej: Spółka ) planuje dalszy rozwój działalności serwisów samochodowych. Obecnie Spółka posiada 5 własnych serwisów samochodowych na terenie aglomeracji warszawskiej oraz rozwija współpracę z coraz większą grupą serwisów partnerskich. Rynek usług motoryzacyjnych charakteryzuje się mniejszą sezonowością niż rynek opon. W opinii Spółki usługi motoryzacyjne stanowią istotny segment rynku motoryzacji i pozwalają na budowanie stabilnego rozwoju w oparciu o bezpośredni kontakt z ostatecznym odbiorcą. W oparciu o te założenia oraz obserwacje dynamiki rozwoju projektów franczyzowych w Polsce, Spółka planuje znaczący wzrost liczby punktów serwisowych. 2. Założenia do prognoz Prognoza wyników finansowych Spółki została oparta o następujące przesłanki rynkowe: Utrzymanie popytu na opony samochodowe, Wzrost cen opon o średnio 15% ceny producentów, Brak innych istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej. Poniżej przedstawiono główne założenia Zarządu Spółki na których została oparta prognoza: Segment sprzedaży opon i serwisów samochodowych Główne założenia w zakresie sprzedaży opon: Wzrost przychodów ze sprzedaży o 2: Spółka prognozuje wzrost cen opon na poziomie wzrostu cen producentów 15%, Spółka ostrożnie zakłada, mając na względzie znaczący przyrost przychodów w 2011 r., iż wolumen sprzedaży w 2012 r. wzrośnie o 5% w stosunku do roku 2011 r., Wzrost kosztów działalności: Spółka prognozuje wzrost kosztów zakupu towarów na poziomie zbliżonym do wzrostu cen producentów 15%, Spółka prognozuje wzrost pozostałych kosztów w związku z wzrostem skali działalności na poziomie ok.. Główne założenia w zakresie serwisów samochodowych: Spółka prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 20%, przy czym przedmiotowe założenie nie uwzględnia wzrostu przychodów ze sprzedaży z tworzonej sieci franczyzowej,

3 Wzrost kosztów liniowo o 15% w związku z wzrostem skali działalności oraz rozwoju projektu, Wpływ na bezwzględną wartośd prognozowanych przychodów w 2012 r. w tym pod segmencie, poza powyższymi założeniami, ma również realizacja działao operacyjnych w całym prognozowanym okresie przez podmiot związany z serwisami motoryzacyjnym. Podmiot ten w 2011 r. prowadził działalnośd operacyjną od września, natomiast przed tym okresem działalnośd ta prowadzona była w ramach pod segmentu sprzedaży opon. Ze względu na podjęte przez Spółkę działania, oczekiwane jest zwiększenie rentowności poszczególnych serwisów samochodowych, które coraz skuteczniej przyciągają klientów oraz budują ich stałą bazę. Segment poligrafia Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5% w związku ze wzrostem skali działalności, Wzrost kosztów działalności o 5%. Inwestycje Na prognozy Zarządu Spółki wpływ mają również realizowane inwestycje, planowane na 2012 r. Największą z nich stanowi realizacja projektu współfinansowanego przez PARP (koszt inwestycji 3 mln zł, z czego ok. 50% środków zostało już pozyskanych w ramach dofinansowania). Projekt zostanie ukooczony w drugim kwartale 2013 r., w związku z czym Spółka nie poniesie kosztów amortyzacji w okresie prognozy. Korzyści z planowanych inwestycji, m.in. z budowy nowych platform sprzedażowych, będą widoczne w wynikach finansowych już w 2013 r. Inne założenia W związku ze wzrostem linii kredytowej o 1,5 mln zł, Spółka prognozuje proporcjonalne zwiększenie kosztów finansowych (koszty odsetek). Dane prognozowane nie uwzględniają planów Spółki związanych z akwizycją podmiotów z branży motoryzacji. 3. Prognoza na 2012 r. Poniższa tabela zawiera prognozę przychodów oraz zysku operacyjnego w 2012 r. z poszczególnych segmentów działalności grupy Motoricus. Tabela 1. Prognoza wyników finansowych w 2012 r. w podziale na segmenty działalności (w mln zł). Sprzedaż opon i serwisy samochodowe Poligrafia Przychody 59,4 6,0 EBIT 2,09 0,45 Rentownośd EBIT 3,5% 7,5% Sprzedaż opon i serwisy samochodowe podmioty Aaltonen i Motoricus.com oraz Motoricus Service Poligrafia Grist9 Poniższa tabela przedstawia prognozowane, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w 2012 r.

4 Tabela 2. Prognozowane, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy na tle wyników historycznych (w mln zł). Przychody EBIT 0,15 1,11 EBITDA 0,93 1,42 Zysk netto 0,27 0,48 Poniższe wykresy przedstawiają zestawienie prognozowanych wyników finansowych Spółki za okres r. z wynikami w 2011 r. za analogiczny okres. Wykres 2. Prognoza przychodów ze sprzedaży w 2012 r. na tle danych historycznych (w mln zł) wzrost 3 wzrost 20% Wykres 3. Prognoza zysku netto w 2012 r. na tle danych historycznych (w mln zł). 0,6 0,5 wzrost 78% 0,4 0,3 0,2 0,1 0

5 Poniższa tabela zawiera analizę rentowności Grupy w okresie prognozy oraz w 2011 r. Tabela 3. Analiza rentowności Grupy. Rentownośd EBIT 0,3% 1, Rentownośd EBITA 1, 2, Rentownośd netto 0,5% 0, 4. Wzrost przychodów Spółki Branża motoryzacyjna charakteryzuje się dużą sezonowością. Jednym z okresów przestoju na rynku jest początek roku, co związane jest z zakooczeniem sprzedaży opon zimowych, a jednocześnie brakiem sprzedaży opon letnich. Zamiarem Spółki jest dywersyfikacja przychodów, widoczna już w 2011 r., w celu istotnego zmniejszenia wpływu sezonowości na osiągane wyniki finansowe. Poniższe zestawienie przedstawia przychody Grupy w 2011 i 2012 r. w układzie miesięcznym i uwzględnia wstępne szacunki przychodów w marcu Wykres 4. Przychody Spółki w 2011 i 2012 r. w układzie miesięcznym (w zł). Pomimo okresu zastoju charakterystycznego w branży motoryzacyjnej na początku roku, Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. Zwracamy uwagę, że w wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie styczeo - luty 2012 wynikał jedynie ze wzrostu wolumenu, ponieważ oczekiwany efekt związany ze wzrostem cen realizowany jest począwszy od sprzedaży opon letnich bieżącego sezonu, tj. marca 2012.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Niniejszy Aneks nr 3 został sporządzony został w związku z opublikowaniem korekty prognozy wyników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Lewin brzeski, dn. 08 czerwca 2009 r. 1 Szanowni Paostwo,

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU 11 STYCZNIA 2013 ROKU BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems jest innowacyjną Spółką, która na szeroką skalę wdrożyła na rynku polskim unikalny koncept biznesowy. Od momentu IPO w kwietniu 2010 r. akcje podrożały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku Piechowice, 1 września 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawa sporządzenia raportu oraz prezentacji danych... 4

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo