Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Media 2 grudnia 2003 Agora poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Fakt zaskakuje wysoką sprzedażą Cena (01/12/2003) Cena docelowa Słaby kwartał wakacyjny okazał się gorszy niż zazwyczaj. W III kwartale 2003 Agora zanotowała najgorsze wyniki w historii. Zysk operacyjny z działalności prasowej spadł o 32%, strata operacyjna czasopism wyniosła 7.5 mln PLN, a radiostacje straciły netto 4.4 mln PLN. W III kwartale rynek reklamy w dziennikach spadł aż o 9.6% r/r. Utrzymuje się trend spadkowy na rynku sprzedaży dzienników. Tymczasem "Fakt" sprzedaje się w tys. egzemplarzy dziennie, co dwukrotnie przerosło oczekiwania rynkowe. Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) p p p prognozy Millennium DM, mln PLN Wydatki na reklamę w dziennikach spadły o 9.6% Według szacunków Agory wydatki na reklamę w okresie lipiec-wrzesień 2003 spadły o 4.2% r/r. Słaby kwartał wakacyjny okazał się gorszy niż zazwyczaj. Szacunkowe wpływy reklamowe w segmencie radiowym wzrosły o 1.8%, a w reklamie zewnętrznej o 4.1%. Wpływy radiostacji lokalnych nadal maleją kosztem stacji ogólnopolskich. W III kwartale wpływy radiostacji ogólnopolskich wzrosły o 14%, podczas gdy lokalnych spadły o 16%. W okresie lipiec-wrzesień 2003 r. spadek wydatków na reklamę w dziennikach wyniósł 9.6%. Tradycyjnie najbardziej ucierpiały dzienniki ogólnopolskie (spadek o 13.2%). Utrzymuje się trend spadkowy na rynku dzienników Liczba rozpowszechnianych egzemplarzy wszystkich dzienników w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2003 zmniejszyła się o 6%. Rozpowszechnianie ogólnopolskich dzienników ogólnoinformacyjnych, w okresie styczeń-sierpień 2003 r. było niższe o 9%. Perspektywy na IV kwartał 2003 Jeżeli oznaki ożywienia gospodarczego okażą się trwałe, rynek reklamy powinien osiągnąć niewielki wzrost w czwartym kwartale 2003 r. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosną w 2003 r. poniżej 10%. Agora oczekwuje, że przychody z reklam Gazety Wyborczej osiągną kilkunastoprocentowy spadek. Konsolidacja i włączanie do Grupy nowych przedsięwzięć znacznie zwiększyły bazę kosztową Grupy i w całym 2003 r. wpłyną negatywnie na wynik netto m.in. w postaci istotnych odpisów wartości firmy z konsolidacji w wysokości około 11.5 mln PLN. W pierwszych trzech kwartałach 2003 r. nowe przedsięwzięcia obniżyły wynik operacyjny o 17.7 mln PLM, a wynik netto o 33.7 mln PLN. Nie zmieniamy naszej wyceny akcji Agory, która wynosi 43.7 PLN na akcję. Kurs akcji Agory jest zbliżony do naszej wyceny dlatego podtrzymujemy rekomendację neutralnie rel.wig20 70 Agora Dec Jan Feb Apr May Jul Aug Sep Nov Max/min 52 tygodnie (PLN) 67.5 / 40.5 Liczba akcji (mln) 56.8 Kapitalizacja (mln PLN) 2,611 EV (mln PLN) 2,631 Free float (mln PLN) 1,567 Średni obrót (mln PLN) 10.4 Główny akcjonariusz Agora-Holding Sp. z o.o. % akcji, % głosów 26 / 42 1 m 3 m 12 m Zmiana ceny (%) -8.0% -31.9% -16.8% Zmiana rel. WIG20 (%) -2.7% -19.7% -36.6% Katarzyna Perzak (022) Informacje o powiązaniach Millennium DM ze spółką znajdują się na ostatniej stronie raportu.

2 Axel Springer wszedł na rynek z nowym tabloidem 22 października 2003 Axel Springer wszedł na rynek z nowym ogólnopolskim tabloidem Fakt. Gazeta codzienna. Według informacji wydawcy, Fakt będzie się ukazywać w nakładzie 700 tys. Egzemplarzy. Cena egzemplarza jest najniższa na rynku - 1 PLN. Wydawca zakładał początkową sprzedaż na poziomie 200 tys. egzemplarzy, a docelowo wzrost do 300 tys. egzemplarzy. Wyniki sprzedaży za pierwszy miesiąc przerosły oczekiwania wydawcy. "Fakt" sprzedaje się w nakładzie tys. Egzemplarzy, podczas gdy Gazeta w 400 tysięcznym nakładzie. Redakcja "Faktu" zatrudnia 120 dziennikarzy. Do końca 2004 roku dziennik wyda na promocję mln EURO. Parametry te oznaczają, że wydawca będzie przez okres kilku lat ponosił duże straty finansowe. Fakt jest tabloidem i będzie czytelniczo konkurować z Super Expressem, jednak na rynku reklamy będzie konkurował także z Gazetą. Zgodnie z zapowiedziami wydawcy jeszcze w tym roku na rynek trafi reaktywowany ogólnopolski dziennik Życie, który zaprzestał działalności w grudniu 2002 r. Dziennik ma mieć około 100 tys. nakładu. Walka z nową konkurencją będzie kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych Agora jest w pełni zmobilizowana do podjęcia bardzo ostrej walki rynkowej z nowym konkurentem. Niektóre projekty rynkowe zostały już wdrożone, w tym: kampania wizerunkowa Gazety, zmiana jej szaty graficznej oraz nowy dodatek dla mężczyzn Wysokie Obroty. 22 października 2003 r. spółka wprowadziła na rynek zmieniony warszawski bezpłatny dziennik Metro, który będzie ukazywał się 6 razy w tygodniu. Koszty działań zmierzających do ochrony pozycji rynkowej Gazety Wyborczej mogą sięgnąć dziesiątków milionów złotych. Tylko w III kwartale 2003 Agora wydała łącznie na ten cel około 5 mln PLN (bez uwzględnienia wydatków na reklamę w ramach Grupy). Ze względu na przesunięcie się startu dziennika Axel Springer, część wydatków związanych działaniami konkurencyjnymi została przeniesiona na czwarty kwartał 2003 r. Wyniki skonsolidowane - gorsze od prognoz Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za trzeci kwartał 2003 r. obejmuje konsolidację Agory SA, Agory Poligrafii Sp. z o.o., grupy Art Marketing Syndicate S.A. (grupa AMS), oraz 23 spółek zależnych i stowarzyszonych działających w branży radiowej. Skonsolidowane wyniki Agory Przychody 193,7 173,1 11,9% 619,9 555,9 11,5% Zysk na sprzedaży (1,4) 12,0-26,0 67,4 (61,3%) Pozostała działalności operacyjna (0,9) (4,8) - (0,7) (7,9) - Zysk operacyjny (2,3) 7,2-25,3 59,5 (57,5%) EBITDA 26,0 36,8 (29,4%) 117,9 139,6 (15,5%) Saldo finansowe (1,2) 2,9 - (7,1) 7,5 - Zysk na działalności gospodarczej (3,5) 10,1-18,5 67,1 (72,4%) Zysk brutto (6,3) 9,2-9,7 65,2 (85,1%) Zysk netto (5,9) 5,0-2,3 50,9 (95,5%) Marża EBIT (1,2%) 4,1% 4,1% 10,9% Marża EBITDA 13,4% 21,3% 19,0% 25,1% 2 Agora

3 Wpływ objęcia konsolidacją spółek radiowych, AMS oraz nowego segmentu Czasopism na poziom przychodów Grupy wyniósł mln PLN. Jednocześnie nowe przedsięwzięcia obniżyły wynik operacyjny o 17.7 mln PLN, a wynik netto o 33.7 mln PLN (w tym odpis wartości firmy 8.8 mln PLN). Struktura przychodów Grupy Zmiana struktury przychodów Grupy Agora (w stosunku do 2002 r.) spowodowana jest powiększeniem segmentu prasowego o czasopisma oraz objęciem konsolidacją spółek radiowych i grupy AMS. Struktura przychodów Grupy w I-III kwartale 2003 w mln PLN I - III'03 I - III'02 Sprzedaż wydawnictw 166,8 151,4 Gazeta Wyborcza 132,5 132,4 Czasopisma 34,2 17,9 Sprzedaż reklam 441,5 385,4 Gazeta Wyborcza 299,4 339,6 Czasopisma 23,5 13,3 Reklama zewnętrzna 85,5 - Reklama radiowa 19,5 23,9 Sprzedaż pozostała 38,2 22,3 w tym sprzedaż usług poligraficznych 21,7 9,6 Sprzedaż wewnętrzna w ramach Grupy (26,6) (3,2) w tym reklama na nośnikach AMS (20,8) - Razem przychody ze sprzedaży Grupy 619,9 555,9 Struktura sprzedaży Grupy Agora w I-III kwartale 2003 Gazeta Wyborcza Czasopisma Gazeta Wyborcza Czasopisma Reklama zewnętrzna Reklama radiowa Sprzedaż pozostała I-III kw % 5% 47% 4% 14% 3% 5% Sprzedaż wydawnictw 27% Sprzedaż reklam 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3 Agora

4 Wyniki Agory BEZ uwzględnienia czasopism oraz BEZ wpływu konsolidacji grupy AMS i spółek radiowych Przychody 150,6 153,7 (2,0%) 481,3 503,7 (4,4%) Razem koszty operacyjne BEZ amortyzacji (120,9) (115,3) 4,9% (360,9) (365,0) (1,1%) w tym: zużycie materiałów i energii (34,2) (38,4) (10,9%) (108,5) (118,8) (8,7%) wynagrodzenia i św. na rzecz prac. (44,9) (45,2) (0,7%) (135,6) (137,2) (1,1%) pozostałe koszty operacyjne (41,8) (31,7) 32,1% (116,8) (109,0) 7,2% Amortyzacja (21,7) (24,9) (12,9%) (73,4) (74,6) (1,5%) Zysk operacyjny 6,6 9,1 (27,0%) 43,0 59,2 (27,3%) EBITDA 28,4 34,0 (16,6%) 116,4 134,4 (13,3%) Zysk brutto 4,6 12,0 (61,9%) 37,8 72,0 (47,5%) Zysk netto 3,9 8,6 (54,2%) 29,2 62,1 (53,0%) Koszt papieru (kupowanego przez Agorę) zużytego do produkcji Gazety Wyborczej stanowił w okresie styczeń-wrzesień 2003 r. 65.7% tej kategorii kosztów. Należy zwrócić również uwagę, że spadek kosztów materiałów i energii byłby większy gdyby nie wystąpił znaczny wzrost sprzedaży usług poligraficznych przez drukarnie Grupy dla klientów zewnętrznych (przychody wyniosły 21.7 mln PLN i wzrosły o 125.7%) i związany z tą sprzedażą koszt zużycia materiałów i energii. Na wzrost w trzecim kwartale 2003 roku kategorii kosztów składa się głównie: wzrost o 6.5 mln PLN kosztów reklamy oraz wzrost o 5.2 mln PLN usług poligraficznych świadczonych przez drukarnie zewnętrzne dla Gazety Wyborczej. GAZETA WYBORCZA W okresie styczeń-sierpień 2003 roku udział Gazety Wyborczej w rynku rozpowszechniania egzemplarzy wszystkich dzienników wyniósł 17.7% i zwiększył się o 0.6pkt.% r/r. Tym samym udział Gazety Wyborczej w rynku wszystkich ogólnopolskich dzienników ogólnoinformacyjnych (Gazeta Wyborcza, Super Express, Rzeczpospolita i Trybuna) wyniósł 45.7% i wzrósł o 3pkt.%. Wyniki działalności prasowej bez uwzględnienia czasopism Przychody 147,1 151,8 (3,1%) 472,0 498,5 (5,3%) w tym przychody ze sprzedaży wydawnictw 43,2 41,1 5,1% 132,6 133,5 (0,7%) w tym przychody z reklam 92,6 102,7 (9,9%) 305,6 344,6 (11,3%) Razem koszty operacyjne (131,8) (126,8) 4,0% (399,9) (398,6) 0,3% Zużycie materiałów i energii (34,2) (38,3) (10,8%) (108,3) (117,6) (7,9%) w tym papier do produkcji GW (21,6) (27,7) (21,8%) (71,3) (87,1) (18,2%) Wynagrodzenia i św. na rzecz prac. (42,6) (42,6) 0,3% (128,4) (128,5) (0,1%) Amortyzacja (16,7) (18,6) (10,3%) (55,8) (57,0) (2,0%) Pozostałe operacyjne (38,3) (27,3) 40,1% (107,4) (95,5) 12,4% Razem koszty operacyjne BEZ amortyzacji (115,1) (108,2) 6,4% (344,1) (341,6) 0,7% Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (0,4%) (0,4%) EBIT 14,0 20,6 (32,0%) 68,1 95,9 (29,0%) EBITDA 30,7 39,2 (21,7%) 123,9 152,8 (18,9%) marża EBIT 9,5% 13,6% 14,4% 19,2% marża EBITDA 20,9% 25,9% 26,3% 30,7% 4 Agora

5 Średnie dzienne rozpowszechnianie Gazety Wyborczej w okresie styczeń-wrzesień 2003 r. wyniosło 413 tys. egzemplarzy. Gazeta Wyborcza pozostaje zdecydowanym liderem na rynku czytelniczym gazet codziennych. Pomimo nieznacznego spadku średniego rozpowszechniania w okresie styczeń-wrzesień 2003 r., czytelnictwo Gazety Wyborczej utrzymuje się na wysokim poziomie z ubiegłego roku. W omawianym okresie tygodniowe czytelnictwo Gazety sięgało 18.4% (czyli 5.5 mln osób), a zasięg czytelniczy wśród osób czytających dzienniki płatne wyniósł 29.8%. PRASA BEZPŁATNA Bezpłatna gazeta Metro jest rozdawana w dwóch miastach w Polsce: w Warszawie dwa razy w tygodniu, w Katowicach raz w tygodniu. Średni dzienny nakład we wrześniu 2003 r. wyniósł w Warszawie 150 tys. egzemplarzy, w Katowicach 75 tys. egzemplarzy. Udział Metra w warszawskich przychodach z reklamy dzienników bezpłatnych w okresie styczeń-wrzesień 2003 r. wyniósł 26.3% i wzrósł o 7.0pkt.% r/r, zaś w trzecim kwartale 2003 r. udział ten wyniósł 24.6%. W I-III kwartale przychody z wydawania Metra wyniosły 2.7 mln PLN i były wyższe od łącznych kosztów materiałów produkcyjnych, dystrybucji, reklamy i redakcji. W ramach serii działań marketingowych, a także wychodząc naprzeciw nowej konkurencji na rynku dzienników, Agora wprowadziła zmiany w bezpłatnej gazecie Metro. Począwszy od 22 października 2003 r. Metro w Warszawie ukazuje się 6 razy w tygodniu, w nakładzie od 130 do 220 tys. egzemplarzy. Dziennik przybrał nową atrakcyjną formę graficzną oraz nową formułę tzw. lekkiej gazety i adresowany jest do czytelników, którzy chcą szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. CZASOPISMA Wydatki na reklamę w sektorze magazynów w okresie I-III kwartał wzrosły o 3.1% r/r., zaś w III kwartale 2003 r. o 4.4% r/r. Udział czasopism Agory w przychodach z reklamy magazynów ogólnopolskich wyniósł 4.9%. W I-III kw. czasopisma Agory czytało w sumie 5.1 mln osób. Oznacza to prawie 21%-owy zasięg czytelniczy wśród osób czytających magazyny ogólnopolskie w Polsce. Wyniki finansowe czasopism mln PLN III kw '03 III kw '02 % Przychody 20,0 13,0 53,7% w tym przychody ze sprzedaży wydawnictw 12,3 7,2 69,8% przychody z reklam 7,7 5,6 35,8% Koszty operacyjne BEZ kosztów reklamy (16,6) (12,7) 31,2% Wynik operacyjny PRZED kosztami reklamy 3,2 0,1 - Koszty reklamy 10,7 0,5 945,1% EBIT (7,5) (0,4) - EBITDA (5,8) 1,0 - marża EBIT (37,4%) (3,0%) marża EBITDA (29,1%) 7,7% 5 Agora

6 W trzecim kwartale pion czasopism realizował strategię, polegającą na budowaniu pozycji czasopism na rynku czytelniczym. Działania te przekładają się na wzrost kosztów promocji i marketingu. Działaniom promocyjnym towarzyszy intensywna kampania reklamowa. Wykorzystuje się telewizję, media należące do Grupy Agora: reklamę zewnętrzną (AMS), Gazetę Wyborczą, portal gazeta.pl i pozostałe czasopisma Agory, a także imprezy plenerowe. AMS W III kwartale 2003 r. Agora udzieliła AMS pożyczki w wysokości 5 mln PLN. Stan zadłużenia AMS wobec Agory na dzień 30 września 2003 r. wyniósł 35,1 mln PLN plus odsetki. W październiku 2003 r. Agora udzieliła kolejnej pożyczki w wysokości 5 mln PLN i zadłużenie AMS-u wzrosło do 40.1 mln PLN plus odsetki. W I-III kw. rynek reklamy zewnętrznej zanotował wzrost o 1.3% r/r. Szacowany udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej spadł w omawianym okresie o 1.4pkt.% do poziomu 27%. Wyniki Grupy AMS Przychody 30,7 24,0 27,7% 86,3 75,2 14,8% Koszty operacyjne (31,2) (33,8) (8,0%) (88,1) (104,2) (15,5%) Zysk (strata) na sprzedaży (0,5) (9,8) - (1,8) (29,0) - Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,1 (16,8) - 2,2 (43,3) - Wynik na działalności finansowej 0,1 (2,9) - (2,1) (11,6) - Zysk (strata) brutto 0,2 (19,6) - 0,1 (54,7) - Zysk (strata) netto (0,1) (19,4) - (0,5) (55,1) - EBIT 0,1 (16,8) - 2,2 (43,3) - EBITDA 4,6 (12,4) - 15,4 (29,7) - marża EBIT 0,4% (69,8%) 2,5% (57,6%) marża EBITDA 15,1% (51,7%) 17,8% (39,5%) Poprawa wyników finansowych grupy AMS w 2003 r. w porównaniu do 2002 r. wynika w dużej mierze z efektów restrukturyzacji spółki w obszarze redukcji kosztów (zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie wielkości systemu nośników reklamowych, renegocjacja stawek czynszowych i kosztów realizacji kampanii). Wprowadzona z początkiem 2003 r. nowa polityka handlowa obejmująca: nową politykę cenową, nową organizację działu sprzedaży, zmienione standardy obsługi klienta, zaczyna przynosić pierwsze efekty. Dotychczasowe wyniki sprzedaży (szczególnie wyniki września 2003 r.) pozwalają z umiarkowanym optymizmem przypuszczać, że planowane wpływy w 2003 r. zostaną zrealizowane. W trzecim kwartale 2003 r. AMS kontynuował programy poprawy jakości technicznej nośników reklamowych. Do końca omawianego okresu udało się zrealizować większość przedsięwzięć związanych z poprawą jakości oświetlenia i systemu mocowania plakatów sieci ekskluzywnych nośników typu backlight. Program odnowienia systemu nośników typu billboard jest na ukończeniu w Warszawie. Rozpoczęto realizację tego programu w pozostałych głównych miastach Polski. 6 Agora

7 RADIO Na koniec trzeciego kwartału 2003 r. Agora SA posiadała udziały (od 4% do 100% w kapitale zakładowym) w 24 spółkach działających w branży radiowej w Polsce, które mają wpływ na zarządzanie w 28 stacjach lokalnych (w tym na koniec września 2003 r. swój program nadawało 26 stacji) oraz w ponadregionalnym radiu TOK FM. W sumie, uwzględniając: wpływ konsolidacji 23 spółek radiowych, koszty pionu Radio, który sprawuje nadzór nad radiostacjami oraz przychody i koszty finansowe Agory dotyczące spółek radiowych nie objętych konsolidacją, działalność radiowa pomniejszyła wynik netto Grupy Agora za okres pierwszych 9 miesięcy o 11.6 mln PLN. Wyniki radiostacji lokalnych Agory Przychody Grupy 8,9 10,3 (14,2%) 29,1 30,2 (3,7%) Zysk (strata) netto (4,4) (4,6) - (12,5) (9,4) - EBITDA (2,7) (3,1) - (6,9) (4,2) - Marża EBITDA (29,9%) (29,7%) (23,6%) (14,0%) W okresie I-III kw 2003 r. swoją pozycję na rynku (zarówno reklamy, jak i słuchalności) wzmocniły bardziej elastyczne cenowo ogólnopolskie stacje komercyjne. Odbyło się to kosztem stacji lokalnych - w tym stacji z Grupy Agory - które, chociaż zwiększyły swój udział w rynku reklamy radiostacji lokalnych do 33.2% (wzrost o 2.9pkt.%), to jednak zmniejszyły swój udział w całym rynku reklamy radiowej w Polsce do 10.5% (spadek o 1.0pkt.%). Kierownictwo pionu radiowego pracuje nad projektem restrukturyzacji grupy radiowej, której celem jest odwrócenie niekorzystnych tendencji w udziale w rynku reklamy radiowej i udziale w rynku słuchalności stacji radiowych oraz optymalizacja kosztów operacyjnych. Działania te powinny przynieść pozytywne efekty już od przyszłego roku. INTERNET W okresie styczeń-wrzesień 2003 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba unikalnych użytkowników odwiedzających Portal Gazeta.pl wzrosła o 77% (źródło: dane wewnętrzne, system NetTracker Sane Solutions LCC). W tym samym czasie penetracja internetu w Polsce zwiększyła się o 26%. Wyniki z działalności internetowej Przychody 1,6 1,5 7,4% 5,7 4,4 30,3 w tym przychody z reklam 1,3 1,3 6,8% 4,7 3,6 31,4% Koszty operacyjne (4,9) (8,9) (44,9%) (18,6) (24,8) (25,0%) w tym reklama i reprezentacja (0,3) (1,6) (82,0%) (1,0) (2,1) (54,1%) w tym amortyzacja (1,9) (3,6) (48,3%) (8,1) (11,0) (26,2%) wynagrodzenia i św. na rzecz prac. (1,6) (2,1) (24,9%) (5,1) (6,6) (22,8%) EBIT (3,3) (7,4) - (12,9) (20,4) - EBITDA (1,4) (3,7) - (4,8) (9,4) - Zatrudnienie etatowe na koniec okresu (27,8%) (27,8%) 7 Agora

8 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA (022) Dyrektor banki i finanse, makroekonomia, handel Michał Kowalczewski (022) Dyrektor Michał Buczyński (022) telekomunikacja, chemia, budownictwo, metale, przemysł lekki Radosław Zawadzki (022) Dyrektor Katarzyna Perzak (022) informatyka, media, internet, turystyka, przemysł papierniczy Arkadiusz Szumilak (022) Krzysztof Pełka (022) Marek Przytuła (022) Leszek Iwaniec (022) Millennium Dom Maklerski S.A. al. Jana Pawła 15 ILMET Warszawa Polska Fax: (022) Tel. (022) Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółką nie występują żadne powiązania o których mowa w Uchwale Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr 509 z dnia 13 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia standardów sporządzania i udostępniania rekomendacji inwestycyjnych. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium DM, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium DM bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Millennium DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie.

IT 19 sierpnia 2003 poprzednia rekomendacja: kupuj kupuj Pierwsze efekty restrukturyzacji Cena (19/08/2003) Cena docelowa 8.85 10.8 W wynikach a za II kwartał widać efekty pierwszych działań restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

3 marca 2004 Orbis poprzednia rekomendacja: redukuj redukuj Mocne euro już nie sprzyja wynikom Cena (02/03/2004) Cena docelowa 26.5 23.1 Skonsolidowany wynik Orbisu za IV kwartał był bardzo słaby (21 mln

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34,3 MLN ZŁ

PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34,3 MLN ZŁ GRUPA AGORY I Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYCHODY 198,6 MLN ZŁ, EBITDA 37,8 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 98,4 MLN ZŁ

Tłumaczenie PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 98,4 MLN ZŁ GRUPA AGORY Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZY KWARTAŁY R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYCHODY 619,9 MLN ZŁ, EBITDA 118,0 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

2001 1,002.9 98.3 143.3 39.6-4.0-0.3 2.7 28.4-429.8 4.1 20.6 14.1-0.9 2002 1,151.2 187.0 244.0 152.5 79.0 5.3 9.1 34.3 21.8 3.4 10.9 8.4 15.

2001 1,002.9 98.3 143.3 39.6-4.0-0.3 2.7 28.4-429.8 4.1 20.6 14.1-0.9 2002 1,151.2 187.0 244.0 152.5 79.0 5.3 9.1 34.3 21.8 3.4 10.9 8.4 15. IT 23 maja 2003 Prokom Coraz więcej wątpliwości poprzednia rekomendacja: redukuj redukuj Prokom jest bliski wygrania przetargu na informatyzację PZU oraz wzięcia udziału w gigantycznych projektach offsetowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 21 r. 12 sierpnia 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +7,6% 32% 24% 16% Internet Telewizja¹ % -1% 1kw. 9 2kw. 9 3kw. 9 4kw. 9

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 24 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [ Wreszcie powody do optymizmu Rośnie rynek reklamy Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Suma wpłaconych stawek wzrosła o 10,7% w pierwszych trzech kwartałach 2012

Suma wpłaconych stawek wzrosła o 10,7% w pierwszych trzech kwartałach 2012 RAPORT OKRESOWY 8 listopada 2012 Okresowe sprawozdanie zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 lipca do 8 listopada 2012 Suma wpłaconych stawek wzrosła o 10,7% w pierwszych trzech kwartałach

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2013

Warszawa 14 listopada 2013 Warszawa 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki finansowe III kwartał 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 227.494 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora SA Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora w 1 poł. 2002: recesja na rynku reklamy w Polsce Rynek reklamy sektorami 1Q 2Q 02-26,3% -22,3% -13,1% -8,5% -6, -6,1% -4,1% -3,5% 2Q 02 1Q 02 TV

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Agenda Wyniki finansowe Grupy Agora str. 3 Sytuacja na rynku reklamy str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1-1 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 1kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% -2% +3,5% +6,5%

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016 Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r.

Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę zmiana % r/r 9% 6% 3% -13, +6,5% +8,5% +4, +3,5% +5,5% +3,5% -4,5% -3% -6% -9%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Banki 27 lipca 2004 BZ WBK poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (26/07/2004) 80.4 Jednorazowe transakcje zwiększają rentowność Cena docelowa 88.2 Wyniki BZ WBK, osiągnięte w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 GRUPA AGORY WYNIKI FINANSOWE 2005 % zmia I kw. 06 % zmia Przychody 1 202,1 20,1% 295,1 1,5% EBITDA 245,8 20,0% 22,2-70,6% EBITDA operacyj* EBIT 252,9 150,8 23,4%

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA: SA - QSr I/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORA: SA - QSr I/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORA: SA - QSr I/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Raport za III kw. r. 15 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA trzeci KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBITDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 69,2 MLN ZŁ

PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBITDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 69,2 MLN ZŁ GRUPA AGORY Q/ MSSF KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUG KWARTAŁ R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚC FNANSOWEJ PRZYCHODY 426,2 MLN ZŁ, EBTDA 91,9 MLN ZŁ, PRZEPŁYWY PENĘŻNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 23 lutego 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 1 kw. 2009 1 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 274,4 313,4 (12,4%) -reklama* - sprzedaż wydawnictw* - Projekty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3-4 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 5 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 6-12 Program skupu akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 2kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% +3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003 Agora SA Prezentacja dla inwestorów Luty 23 Rynek reklamy: recesja Wydatki na reklamę a PKB Rynek reklamy sektorami 2 1 1 Realna zmiana wydatków na reklamę* Realna zmiana PKB** 16% 12% 8% 4% -4% 1Q1 2Q1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. AGENDA Omówienie wyników finansowych po IV kwartale roku 2014 Korekta prognozy wyników na lata 2015-2020 2 Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r. Raport za IV kw. r. 20 lutego 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9 23,4% Dywidenda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORY: SA- QS III/2002 SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORY: SA- QS III/2002 SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY 2002 R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORY: SA- QS / SPRAWOZDANIE ZA TRZY KWARTAŁY R. PREZENTOWANE WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY 555,9 MLN ZŁ, WYNIK OPERACYJNY 59,5 MLN ZŁ, WYNIK NETTO 50,9 MLN ZŁ Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 27 marca 2014

Warszawa 27 marca 2014 Warszawa 27 marca 2014 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki 2013 Prognoza 2014 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 291.871 tys. zł i wzrosły o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw r. 15 listopada 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 21 r. 15 listopada 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,4% +7,6% 48% 4 32% Internet Telewizja¹ 1kw.9 2kw. 9 3kw.9 4kw.9 1kw.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2011 r. 13 maja 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2011 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Banki 16 sierpnia 2005 PKO BP Spadek marż, wzrost wolumenów poprzednia rekomendacja: neutralnie neutralnie Cena (12/08/2005) 28.7 Cena docelowa 26.3 Wynik netto osiągnięty przez PKO BP w II kwartale (467

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo