PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 202 R. LUTY 203 R. --

2 Ważne wydarzenia w Grupie GPW w 202 r. Przejęcie Towarowej Giełdy Energii przez GPW C/Z dla tej transakcji na podstawie zysku TGE za 20 r. i 202 r. na poziomie odpowiednio 8,3 i 5,7 na koniec 202 r. 00% akcji TGE w posiadaniu GPW akwizycja sfinansowana z emisji obligacji o korzystnym oprocentowaniu (WIBOR 6M + marża 7 pb.) upublicznienie obligacji GPW na rynku Catalyst Umocnienie międzynarodowej pozycji GPW. miejsce w Europie pod względem liczby debiutów i 5. pod względem wartości IPO udział GPW w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej 2 wzrósł do 54,2% Obniżka opłat transakcyjnych na rynku akcji i kontraktów terminowych (wejście w życie..203 r.) Zmiany w Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych Adam Maciejewski, dotychczasowy członek Zarządu Giełdy powołany na Prezesa Zarządu Paweł Graniewski z Rady GPW delegowany czasowo do Zarządu GPW 273,8 mln zł przychody ze sprzedaży w 202 r. +,9% r/r 06,2 mln zł zysk netto w 202 r. -20,8% r/r 55,2% rentowność EBITDA za 202 r. -6,pp r/r Akcje GPW na Giełdzie Kapitalizacja 3,7 mld zł Średnia wartość obrotów na sesję 4 2,9 mln zł Free float 3 64,6% Wskaźnik płynności 5 43% Źródło: PwC IPO Watch; 2 Giełdy z: Austrii, Czech, Węgier, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Bułgarii 3 Stan na ; 4 Stan za okres Obroty za 2 m-cy kończących się r. do kapitalizacji na

3 Rozwój działalności Grupy GPW w 202 r. TGE: uruchomienie Giełdy Gazu ( r.) Finalizacja prac nad wdrożeniem UTP Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty produktowej nowe klasy instrumentów pochodnych i produkty strukturyzowane; nowe indeksy (WIG-CEE, WIG20TR) uruchomienie obrotu obligacjami skarbowymi nominowanymi w euro na TBSP ( r.) Nowe usługi w Grupie KDPW spółce stowarzyszonej GPW KDPW repozytorium transakcji uruchomione r. KDPW_CCP izba rozliczeniowa dla derywatów z rynku OTC działa od r. -3-

4 Główne zadania Grupy GPW na 203 r. Zwiększanie atrakcyjności GPW dla uczestników rynku Pozyskiwanie nowych inwestorów i emitentów Wdrożenie UTP i rozwój infrastruktury technologicznej Restrukturyzacja i optymalizacja funkcjonowania Grupy GPW Aktualizacja strategii podnoszenie płynności na GPW pobudzanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych podnoszenie jakości rynków NewConnect i Catalyst pogłębiony dialog z interesariuszami GPW wzmocnienie segmentu inwestorów indywidualnych na rynkach GPW przyciąganie emitentów zagranicznych, także spoza regionu CEE silniejsza promocja GPW wśród inwestorów poza regionem CEE uruchomienie systemu transakcyjnego UTP w kwietniu 203 r. rozpoczęcie projektu nowej technologii dla rynku derywatów rozpoczęcie świadczenia usługi kolokacji (High Performance Access) modernizacja technologiczna na pozostałych rynkach Grupy GPW uzyskanie efektów synergii w Grupie Kapitałowej integracja usług IT nakierowana na podniesienie bezpieczeństwa technologicznego i optymalizację kosztów w Grupie GPW podniesienie jakości zarządzania GPW i spółkami z Grupy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań organizacyjno-technicznych aktywny udział w pracach nad strategią polskiego rynku kapitałowego, w tym m. in. aktualizacja strategii GPW -4-

5 Utrzymanie silnej pozycji GPW w regionie CEE Udział giełd w kapitalizacji akcji w Europie Środkowej i Wschodniej Mniejszy niż na innych giełdach CEE spadek obrotów akcjami w 202 r. 3.4% 7.% 5.7% 29.% 0.% 7.9%.9% 30.2% 8.2% 6.6% 0.2% 29.9% 0.8% 6.0% 2.0% 27.0% 9.2% 5.5% 9.9% 28.2% Najniższy wskaźnik koncentracji obrotu akcjami na 5 najbardziej płynnych spółkach: 54% dla GPW w 202 r., od 60% do 98% dla pozostałych giełd CEE Największa liczba spółek krajowych i zagranicznych; emitenci notowani na rynkach GPW stanowią 5% spółek z giełd CEE 34.7% 39.9% 45.2% 44.2% 47.2% Udział giełd w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej 2.%.4%.0% 2.0% 2.0%.9% 6.4% 5.9%.% 0.% 2.2% 2.0% 9.2% 5.5% 2.2% 24.5% 2.7% 29.3% 40.8% 32.3% 50.% 54.2% 34.4% 4.7% 26.0% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapest CEESEG - Vienna CEESEG - Prague GPW Źródło: FESE -5-

6 Czynniki wzrostu biznesu GPW Kapitalizacja spółek krajowych / PKB (%) SIX Swiss Exchange NYSE Euronext Luxembourg SE LSE Nasdaq OMX Nordic BME (Spanish Exch) Istanbul SE Irish SE Oslo Børs Deutsche Börse Malta SE Moscow Exchange GPW CEESEG - Vienna Borsa Italiana CEESEG - Prague Athens Exchange CEESEG - Budapest CEESEG - Ljubljana Bulgarian SE Bucharest SE Cyprus SE Bratislava SE 9% 47% 2% 8% 82% 72% 56% 5% 48% 43% 4% 4% 36% 26% 23% 8% 7% 6% 4% 3% 9% 8% 6% Czynniki wzrostu GPW w 202 r. i ważne w kolejnych latach Duża i rozwijająca się gospodarka 8. gospodarka w Unii Europejskiej i 22. na świecie pod względem wartości PKB; największa gospodarka w regionie CEE Wysoka jakość i konkurencyjność infrastruktury rynku kapitałowego Atrakcyjność dla kapitału zagranicznego Rozwój sektora przedsiębiorstw prywatnych w Polsce i wzrost znaczenia GPW dla tych firm IPO Alior Banku z grudnia 202 r. warte 2, mld zł największą ofertą spółki prywatnej w historii GPW Silny segment inwestorów instytucjonalnych w Polsce aktywa OFE: 27 mld zł; aktywa TFI: 46 mld zł Aktywny segment inwestorów indywidualnych,5 mln rachunków inwestycyjnych;,35 bln zł oszczędności gospodarstw domowych, z czego 45% to gotówka i depozyty Kontynuacja procesu prywatyzacji przez Skarb Państwa GPW podstawową platformą sprzedaży państwowych spółek Wskaźnik obrotów 2.3% Malta SE 5% Bulgarian SE 7% CEESEG - Ljubljana 8% Bucharest SE 8% Irish SE 2% Cyprus SE 25% CEESEG - Vienna 26% CEESEG - Prague 37% GPW 4% Moscow Exchange 42% Athens Exch 49% Oslo Børs 5% SIX Swiss Exch 5% CEESEG - Budapest 52% Bratislava SE 59% Nasdaq OMX Nordic 6% NYSE Euronext 90% BME (Spanish Exch) 92% Deutsche Börse 92% LSE 39% Istanbul SE 6% Borsa Italiana kapitalizacja spółek krajowych na koniec 202 r. wg FESE i LSE Group w relacji do PKB za 4 kwartały (IV kw. 20 r. III kw. 202 r.), dane dla Moscow Exchange na koniec 202 r. wg. WFE w relacji do PKB za 202 r. według prognoz MFW; 2 średnia z miesięcznych wskaźników obrotu w 202 r. (urocznione obroty akcjami spółek krajowych do średniej kapitalizacji na koniec bieżącego i poprzedniego miesiąca); Źródło: FESE, WFE, Eurostat, MFW, Eurostat -6-

7 Obroty na rynku finansowym Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW (mld zł) transakcje pakietowe 234, , transakcje sesyjne -24% 202, rekordowe obroty w 20 r. stanowią wysoką bazę do porównań w 202 r. spadek obrotów w 202 r. następstwem ogólnoświatowej koniunktury (spadek obrotów na świecie średnio o 22,4% w stosunku do 20 r. ) Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (tys. szt.) kontrakty na akcje i waluty, opcje, jednostki indeks. kontrakty na indeksy ,206,885 3,55 3,672-27% 336 2,245 9, obniżona aktywność inwestorów na rynku terminowym z powodu spadku obrotów na rynku akcji oraz niskiej zmienności instrumentów bazowych Wartość obrotów obligacjami skarbowymi na TBSP (mld zł) transakcje warunkowe 323, , transakcje kasowe +2% 06, wzrost o 47% obrotów w transakcjach kasowych, kluczowych z punktu widzenia przychodów TBSP utrzymanie udziału TBSP w obrotach na wtórnym rynku skarbowych papierów wartościowych (9,6%) dla giełd zrzeszonych w Światowej Federacji Giełd (zmiana liczona na podstawie obrotów wyrażonych w USD) -7-

8 Obroty akcjami na Głównym Rynku Wartość obrotów akcjami (kwartalnie, mld zł) , wzrost udziału akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float) w relacji do całkowitej kapitalizacji wzrost wskaźnika free float w styczniu 203 r. do 47,5% wskutek sprzedaży dużych bloków akcji PKO BP i Pekao (odpowiednio przez Skarb Państwa i UniCredit) Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 transakcje sesyjne transakcje pakietowe wskaźnik płynności poniżej długoterminowej średniej (42%), jako efekt spadku obrotów przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji rynku Free float oraz wskaźnik płynności Free float (%) Wskaźnik płynności (%) Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2-8-

9 Obroty na rynku terminowym GPW Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (kwartalnie, mln sztuk) Niska zmienność indeksu WIG20 oraz utrzymujący się w pierwszej połowie roku trend boczny WIG20 przyczyną niższych wolumenów na rynku terminowym Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Plany na 203 r.: uruchomienie programu pobudzania rozwoju rynku instrumentów pochodnych uruchomienie instrumentów pochodnych na obligacje skarbowe i na indeks WIBOR wprowadzenie instrumentów pochodnych na towary rozliczanych finansowo wprowadzenie do obrotu opcji na akcje Od maja 202 wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 000 (poprzednio 0000). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w II kw. 202 i w kolejnych kwartałach nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów -9-

10 Rynek obligacji nieskarbowych Catalyst Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Rosnące znaczenie Catalyst w rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce 45-proc. udział emisji notowanych na Catalyst na koniec 202 r. w wartości wszystkich emisji nieskarbowych w Polsce 57-proc. udział emisji notowanych na Catalyst na koniec 202 r. w wartości emisji nieskarbowych w Polsce (bez uwzględnienia krótkoterminowych papierów dłużnych) wartość notowanych emisji (mld zł) liczba serii , Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe na koniec 202 r. stanowiła 6,7% PKB Polski (5% na koniec 20 r.) Istnieje duży potencjał wzrostu rynku długu biorąc pod uwagę porównanie z innymi krajami Dla większości krajów Europy Zachodniej udział nieskarbowych papierów dłużnych w relacji do PKB wynosi od 00% do ponad 300% Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce (wartość emisji notowanych na koniec okresu; mld zł) Obligacje komunalne Obligacje banków Obligacje przedsiębiorstw Krótkoterminowe papiery dłużne Razem: ,5 mld zł 24.2 z czego 4% 3.4 to Catalyst Razem: 7,7 mld zł z czego 45% to Catalyst PKB za 4 kwartały (IV kw. 20 r. III kw. 202 r.). Źródło GUS Źródło: Fitch Polska -0-

11 Wzrost liczby emitentów na rynkach GPW GPW jako ważny mechanizm pozyskiwania kapitału Główny Rynek liczba spółek krajowych Główny Rynek liczba spółek zagranicznych liczba spółek 2 liczba emitentów +2% +0% +22% +57% Debiut Alior Banku (XII.202 r.) największa oferta spółki prywatnej w historii Giełdy WIG-CEE nowy indeks GPW dla spółek z regionu I miejsce pod względem liczby debiutów na rynkach alternatywnych w Europie Wartość emisji notowanych na koniec 202 r. wyniosła 52,4 mld zł (wzrost o 30,9%) Źródło: PwC (zestawienie nie uwzględnia transferów pomiędzy rynkami tej samej Grupy m.in. z NewConnect na Główny Rynek GPW) 2 Tylko obligacje nieskarbowe --

12 Zrównoważona struktura inwestorów Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych 39% 37% 34% 35% 34% 37% 37% 36% 38% 36% 8% 27% 43% 36% 9% 8% 8% 47% 47% 48% 53% 52% 50% 46% 47% 0% % 4% 6% 7% zagraniczni indywidualni instytucjonalni zagraniczni indywidualni instytucjonalni Udział funduszy inwestycyjnych (TFI) w obrotach akcjami w 202 r. wyniósł około 0% Udział funduszy emerytalnych (OFE) w obrotach akcjami w 202 r. wyniósł około 6% Liczba aktywnych rachunków inwestycyjnych spadła w II półroczu 202 r. do 244 tys. (w I półroczu 202 r. i w II półroczu 20 r. było to odpowiednio 278,7 tys. i 325,2 tys.) 2 Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe; 2 aktywny rachunek to taki, z którego zawarto przynajmniej jedną transakcję na rynku akcji GPW w badanym okresie -2-

13 Konsolidacja rynku towarowego 200 r. 20/ 202 r. Zakup Platformy Obrotu Energią Elektryczną (poee) w 200 r. Uruchomienie poee RE GPW zapoczątkowało poszerzanie modelu biznesu Grupy GPW o rynek towarowy. Było pierwszym krokiem ku integracji tego rynku. Akwizycja Towarowej Giełdy Energii - objęcie kontrolą zorganizowanego obrotu energią elektryczną w Polsce. 00% akcji TGE w Grupie GPW na koniec 202 r. Cena zapłacona za 97,67% akcji w 202 r. 23,9 mln zł (C/Z 20=8,3; C/Z 202=5,7). Całkowite nakłady poniesione przez Grupę GPW w latach na zakup TGE i poee wyniosły 224, mln zł. 202/ 203 r. Konsolidacja obrotu energią elektryczną w ramach Grupy TGE. Odpis na utratę wartości firmy poee (GPW - 7,9 mln zł; Grupa GPW - ok. 9,3 mln zł) Sprzedaż aktywów związanych z rynkiem towarowym poee do Grupy TGE Koncentracja obrotu energią elektryczną na TGE; z końcem marca 203 r. przestaje działać rynek poee RE GPW -3-

14 Rozwój rynku towarowego Wolumen obrotów na rynkach towarowych prowadzonych przez GPW i TGE (TWh) Energia el. rynek terminowy Energia el. rynek spot Prawa majątkowe Uruchomienie Giełdy Gazu na TGE w grudniu 202 r.; Aspekty legislacyjne: propozycja wprowadzenia obowiązku sprzedaży części gazu przez giełdę (tzw. obligo giełdowe) z końcem marca 203 r. wygasa wsparcie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogenerancji (segment żółtych i czerwonych świadectw pochodzenia na TGE); trwają prace legislacyjne nad przedłużeniem tego wsparcia TGE + poee RE GPW; 2 TGE -4-

15 Dane finansowe Grupy GPW -5-

16 Wzrost przychodów Grupy GPW Przychody ze sprzedaży (mln zł) mln zł zmiana Przychody 273,8 268,8,9% Koszty działalności operacyjnej 48,5 34,0 0,8% Pozostałe przychody 0,5 0,4 2298% Pozostałe koszty 0,6,6 556% Zysk z działalności operacyjnej 25,3 33,7-6,3% Przychody finansowe 4, 4,4-2,2% Koszty finansowe 7,8 0,4 3873% Udział w zyskach jednostek stow. 9,2 5,5-40,3% Zysk przed opodatkowaniem 30,8 63, -9,8% Podatek dochodowy 24,5 28,9-5,% Zysk netto roku obrotowego 06,2 34, -20,8% Przychody ze sprzedaży (mln zł) +22% Q4/ Q3/2 Q4/2 Wzrost przychodów w 202 r. o,9% (r/r) wynikiem konsolidacji TGE od marca 202 r. Mniejszy zysk jednostek stowarzyszonych efektem spadku wyniku KDPW (udział GPW w zysku KDPW 8,2 mln zł, CG,0 mln zł) Wzrost kosztów finansowych w związku z obsługą obligacji wyemitowanych przez GPW na przełomie 20/202 r. (rocznie 5,5 mln zł) Wzrost pozostałych przychodów m.in. w wyniku przeszacowania do wartości godziwej mniejszościowego pakietu TGE i zmiany polityki rachunkowości dot. należności (oba zdarzenia miały miejsce w I kw. 202 r.) Wzrost pozostałych kosztów efektem odpisów na utratę wartości firmy (poee - 7,9 mln zł, SIBEX mln zł) 6-6-

17 Trudny rok dla rynku finansowego Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 202 i 20 roku tys. zł Zmiana Q4/2 Q3/2 Q4/ zmiana (Q4 2/Q4 ) Przychody ze sprzedaży ,9% ,7% Rynek finansowy ,6% ,9% Obsługa obrotu, w tym: ,8% ,8% Akcje ,3% ,3% Instrumenty pochodne ,0% ,0% Inne ,6% ,5% Obligacje ,2% ,0% Obsługa emitentów ,9% ,8% Sprzedaż informacji ,2% ,6% Rynek towarowy % % Obrót energią el % % Obrót prawami majątk Obrót (inne) % % RŚP Rozliczenia transakcji Pozostałe przychody ,5% ,% Wzrost przychodów z rynku towarowego efektem przejęcia TGE; przychody z tego segmentu bilansują spadek przychodów z rynku finansowego Spadek przychodów z rynku finansowego efektem spadku obrotów na rynku akcji i na rynku terminowym Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego -7-

18 Zmiana struktury przychodów ze sprzedaży w ramach Grupy Zwiększona dywersyfikacja efektem konsolidacji TGE Udział opłat z obsługi obrotu akcjami spadł z 53,2% w 20 r. do 36,9% w 202 r. Porównanie struktury przychodów w 20 i 202 r. 22.9% 7.9% 3.3%.% 8.7% 3.6%.7% 0.7% Szczegółowa struktura przychodów Grupy GPW w 202 r. obsługa obrotu inne 2.6% obsługa obrotu obligacje 5.5% obsługa obrotu instr. pochodne 9.8% obsługa sprzedaż emitentów informacji 7.9% 3.3% rynek finansowy 76,0% rynek towarowy 22,9% pozostałe przychody.% obsługa obrotu energia el. 4.% obsługa obrotu 4.3% prawa majątkowe obsługa obrotu inne 2.6% Rejestr Świadectw Pochodzenia 6.0% 75.2% 54.8% obsługa obrotu akcje rozliczanie transakcji 5.8% r. finansowy: obsługa obrotu rynek towarowy r. finansowy: obsługa emitentów r. finansowy: sprzedaż inf. pozostałe przychody 36.9% Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego -8-

19 Koszty operacyjne Koszty Grupy GPW tys. zł zmiana (r/r) Q4/2 Q3/2 Q4/ zmiana (Q4 2/Q4 ) Koszty działalności operacyjnej ,8% ,8% Amortyzacja ,0% ,% Koszty osobowe (i inne koszty os.) ,5% ,3% Czynsz i inne opłaty eksploatacyjne ,0% ,0% Podatki i opłaty ,% ,3% w tym: KNF ,% ,2% Usługi obce ,9% ,9% Pozostałe koszty operacyjne ,0% ,4% Wzrost kosztów operacyjnych w wyniku konsolidacji TGE Koszty jednostkowe GPW 202 r. wyniosły 4,9 mln zł i spadły o 7,0% r/r W 202 r. zakończono amortyzację systemu WARSET, w 203 r. rozpocznie się amortyzacja systemu UTP (po wdrożeniu) W IV kw. 202 r. jednorazowy wzrost kosztów w wyniku rozliczenia kosztów usług medycznych za okres styczeń 202 w kwocie 2,8 mln zł (zrekompensowany przychodami od pracowników GPW w wysokości,7 mln zł) Zaliczka na KNF w I kw. i II kw. 203 r. po 4,4 mln zł na kwartał -9-

20 Rentowność nadal na wysokim poziomie Spadek rentowności zysku operacyjnego i EBITDA oraz stopy zwrotu z kapitałów własnych w stosunku do rekordowego 20 r., ale wysokie poziomy cały czas utrzymywane Niższe wskaźniki dla IV kwartału 202 r. efektem zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym odpisu na poee EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Zysk operacyjny (mln zł) Zysk na akcję (zł) rentowność EBITDA 52.7% 54.3% 6.3% % 5. ROE 3.9% 8.% % % 06.2 rentowność EBIT 49.7% 39.9% 40.7% 45.7% EBIDTA (mln zł) i rentowność EBITDA kwartalnie Zysk netto (mln zł) kwartalnie i ROE EBIT (mln zł) i rentowność EBIT kwartalnie EPS kwartalnie Q4/ Q3/2 Q4/2 33,0 37,4 32,0 54,2% 57,0% 43,2% Q4/ Q3/2 Q4/2 24,5 25,9 20, 25,6% 2,4% 9,7% Q4/ Q3/2 Q4/2 27, 3,3 26,9 44,5% 47,7% 36,3% Q4/ Q3/2 Q4/2 0,60 0,6 0,50 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -20-

21 Inwestycje Inwestycje i zadłużenie i zadłużenie Wydatki inwestycyjne, mln zł Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3 43,9% 32,5% Nakłady inwestycyjne w 202 r. wyniosły 26,2 mln zł, z planowanych 93 mln zł Przeniesienie wydatków z 202 r. na 203 r. związane z przesunięciem terminu wdrożeniem systemu transakcyjnego UTP na 5 kwietnia 203 r. Zadłużenie długoterminowe obligacje na kwotę 245 mln zł z terminem wykupu W 202 r. koszt obsługi zadłużenia wyniósł 5,5 mln zł W 203 r. przewidywane wydatki inwestycyjne w Grupie wyniosą ok. 25 mln zł, a w GPW ok. 0 mln zł Wydatki inwestycyjne w 2009 roku wyłączając inwestycje w zakup BondSpot 2 Nakłady inwestycyjne w 202 roku wyłączając inwestycje w zakup TGE 3 Zobowiązania oprocentowane (zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego)/ kapitał własny skonsolidowany dla Grupy GPW -2-

22 Bilans Wysoka Grupy płynność GPW finansowa W bilansie na koniec 202 r. wykazana cała emisja obligacji, tj. seria A (70 mln zł) zrealizowana w 20 r. oraz seria B (75 mln zł) zrealizowana w I kw. 202 r. Wzrost wartości niematerialnych efektem powstania goodwillu po przejęciu TGE Środki pieniężne i ekwiwalenty obejmują 2,5 mln zł aktywów systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT ( środki o ograniczonej możliwości dysponowania odzwierciedlone także w pozostałych zobowiązaniach) Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł) Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem

23 Kalendarz / Dane kontaktowe Kalendarium wydarzeń RI GPW 2 lutego 203 r., czwartek Raport roczny za 202 r. 5-6 marca 203 r., wtorek-środa Dzień otwarty dla krajowych inwestorów instytucjonalnych, GPW 26 marca 203 r., wtorek Non-deal roadshow w Wiedniu 9-0 kwietnia 203 r., wtorek-środa Konferencja IR Polish Capital Market London 203, Londyn, organizator: PKO BP 30 kwietnia 203 r., wtorek Wyniki za I kwartał 203 r. lipca 203 r., poniedziałek Wypłata odsetek od obligacji GPW za III okres odsetkowy 3 lipca 203 r., środa Wyniki za I półrocze 203 r. 30 października 203 r., środa Wyniki za III kwartał 203 r. Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -23-

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 20 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 20 r. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 20 Wysoki wynik finansowy Grupy GPW rekordowe przychody

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Osoby prezentujące Jarosław Grzywiński p.o. Prezes Zarządu GPW Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Michał Cieciórski

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r.

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r. Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 202 r. Warszawa, 30.08.202 r. SOLIDNE PODSTAWY BIZNESU tys. zł H 202 Wyniki finansowe Grupy GPW zmiana vs. H 20 Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Przychody

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 25 kwietnia r. w Warszawie S.A. za I kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za I półrocze roku Warszawa, 30 sierpnia r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 206 r. 29 kwietnia 206 r. Osoby prezentujące Paweł Dziekoński Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Wiceprezes Zarządu GPW Ireneusz Łazor Prezes

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 1.2 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. Podsumowanie działalności Grupy GPW w I kwartale 2015 r. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, CEO Grzegorz Zawada, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r.

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 20 r. Warszawa, 3.03.202 r. Rekordowy rok w historii GPW Ponad 250 mld zł obrotów sesyjnych akcjami w 20 r. (wzrost o 2% w stosunku do 200 r.) Wolumen

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r. w Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 26 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ GIEŁDĘ... 5 1.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 Agenda Wprowadzenie 3 Slajd Reforma systemu emerytalnego (oczekiwany średnioterminowy wpływ na rynek kapitałowy) 19 Grupa GPW w 2013 r. 24

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r.

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r. Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW 8 grudnia 2016 r. Strona I. Prezentacja Bartosza Świdzińskiego, Dyrektora Działu Rozwoju Rynku 3 II. III. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. Grupa GPW w I kw. 2013 r. Propozycja wypłaty 49,9% zysku jednostkowego GPW za rok 2012 jako dywidendy, 0,78 zł dywidendy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2010 rok Warszawa, marzec 2011 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 211 Prezentacja wyników Grupy GPW 3 sierpnia 211 Najważniejsze wydarzenia Emitenci zagraniczni 19 emitentów zagranicznych notowanych w dual-listingu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2016 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 206 I. Podsumowanie działalności GK GPW w II kw. 206 r. 3 II. Nasze szanse i atuty inwestycyjne 7 II. Wyniki finansowe, II kw. 206 r. 23 IV. Załączniki

Bardziej szczegółowo