21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przebyła długą drogę od czasu podpisania aktu założycielskiego 12 kwietnia 1991 roku i pierwszej sesji cztery dni później do dzisiaj. Podczas gdy łączny obrót sesji z 16 kwietnia 1991 roku wyniósł zł, czyli około 2 tys. dolarów, średni dzienny obrót akcjami i prawami do akcji w tygodniu między 19 a 23 marca 2012 roku 842,4 mln zł. Grupa GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. prowadzi obecnie handel na pięciu rynkach: działającym od początku istnienia giełdy Głównym Rynku akcji GPW, uruchomionym w 2002 roku rynku obligacji skarbowych Treasury BondSpotBondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Poland, działającym od końca sierpnia 2007 roku alternatywnym systemie obrotu akcjami NewConnect, powstałym pod koniec września 2009 roku rynku instrumentów dłużnych CatalystCatalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. oraz najmłodszym, działającym od grudnia 2010 roku poee Rynku Energii GPW. Od listopada 2010 roku GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie, natomiast od grudnia 2011 obligacjeobligacja Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. notowane są na rynku CatalystCatalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. (emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej 245 mln zł). Rozwój GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w 2011 roku i jej bieżąca pozycja w Europie i na świecie W opinii prezesa GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. Ludwika Sobolewskiego, 2011 to dla giełdy liczbowo ( ) bardzo imponujący rok. Z przedstawionych przez niego na marcowej konferencji

2 danych wynika, że obroty na giełdzie wzrosły w stosunku do 2010 roku o 21 proc., wolumen instrumentów pochodnych przekroczył 15,56 mln sztuk (5,7 proc. wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem), wartość emisji obligacji na rynku CatalystCatalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. wzrosła o 85,8 proc., osiągając 40 mld zł, a obroty na rynku obligacji skarbowych Treasury BondSpotBondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. osiągnęły rekordową wartość ponad biliona złotych, co oznacza wzrost rdr o 321 proc. W efekcie przychody ze sprzedaży GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. wyniosły w 2011 roku 268,8 mln zł i były wyższe o 19,1 proc. niż w 2010 roku, a zysk netto wyniósł 134,1 mln zł, co oznacza wzrost o 41,5 proc. Według danych Światowej Federacji Giełd (WFE), GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. zakończyła 2011 rok jako pierwsza na świecie giełda pod względem dynamiki wzrostu liczby oraz siódma pod względem wzrostu wartości obrotów akcjami. Liczba emitentów na Rynku Głównym GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. i rynku alternatywnym NewConnect wzrosła o 33 proc. do 777. Jak natomiast podała grupa doradcza i audytowa PwC w swoim kwartalnym raporcie IPOIPO Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering). Watch Europe, z wynikiem 25 pierwszychofert publicznych (IPO) przeprowadzonych w I kwartale 2012, Giełda Papierów WartościowychGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w Warszawie utrzymała swoją zeszłoroczną pozycję lidera wśród europejskich rynków akcji pod względem liczby debiutów, jednocześnie plasując się na czwartym miejscu w Europie pod względem wartości debiutów (14 mln euro w I kwartale bieżącego roku wobec 2,2 mld euro i trzeciego miejsca w Europie w całym 2011 roku). Liczba pierwotnych ofert publicznych (IPO) w I kwartale 2012 roku w Europie z podziałem na poszczególne giełdy źródło: raport PwC IPOIPO Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering). Watch Europe I kwartał 2012 Najnowsze marcowe dane Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE) zawarte w rankingu uwzględniającym całkowitą kapitalizację poszczególnych parkietów (nieobejmujące giełdy londyńskiej) pokazały, że z kapitalizacją na poziomie 125 mld euro (wzrost rdr o ponad 16 proc.) GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. zajmuje ósmą pozycję wśród giełd Starego Kontynentu, wyprzedzając wszystkie giełdy regionu Europy Środkowej i Wschodniej, lecz ustępując kilku giełdom zachodnim i północnym, a także szybko rosnącej giełdzie tureckiej.

3 Plany rozwojowe giełdy na rok 2012 i dalszą przyszłość Po bogatym w zmiany w organizacji i strukturze GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. roku 2011 (w którym nastąpiło m.in. wydłużenie sesji giełdowej o godzinę oraz przejęcie Towarowej Giełdy Energii, które postawiło grupę GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w nowej roli: operatora rynku towarowego), także bieżący rok upływa dla giełdy w Warszawie pod znakiem istotnych zmian. Prezes GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. Ludwik Sobolewski podkreśla: Rok 2011 i 2012 ( ) będzie za kilka lat interpretowany jako rok jednej z najpoważniejszych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku kapitałowego i rynku finansowego w Polsce, a w tym kontekście także GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w Warszawie. Plany GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. na rok 2012 obejmują rozwijanie TGE oraz rozszerzenie działalności na inne rynki towarowe. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, by zwiększyć nasze zaangażowanie w TGE do 100 proc. [z obecnych 90,3 proc.]. Będziemy w tej sprawie rozmawiać, transakcja jest możliwa w ciągu kilku najbliższych miesięcy powiedział PAP Sobolewski. W tym roku [2012] jeszcze planujemy osiągnąć pełną gotowość do tego, aby być giełdą gazu, a także współorganizatorem aukcji, które mają doprowadzić do stworzenia podaży, w oparciu o którą mógłby się rozwijać rynek wtórny powiedział dziennikarzom prezes GPW. Dodał, że jeśli chodzi o rynek instrumentów pochodnych opartych na towarach, to w pierwszej kolejności będzie to rynek instrumentów związanych z energią elektryczną. Jednym z priorytetów GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. na rok 2012 jest również wdrożenie nowych technologii, systemu obrotu wprowadzanego we współpracy z giełdą nowojorską. To będzie przełomowa, kluczowa zmiana na naszym rynku. Spowoduje podłączenie do niego nowych pośredników, nowych instytucji będących firmami inwestycyjnymi. Inwestorom krajowym i zagranicznym da nowe sposoby operowania na rynku powiedział Sobolewski. Według pierwszego prezesa GPW, obecnie doradcy banku inwestycyjnego Rothschild, Wiesława Rozłuckiego, obecna strategia GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. oparta na budowaniu rynków pobocznych to dobry kierunek. To jest strategia, którą współczesne giełdy przyjmują giełdy znacznie większe od naszych. Wydaje się, że pewnym efektem tego kryzysu gospodarczego, z którym, uważam, ciągle mamy do czynienia, jest to, że jest silna presja skoncentrowania obrotów na rynku regulowanym. GiełdaGiełda Instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi, jak akcje czy obligacje), zapewniająca koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i realizacji transakcji. [GPW] jest takim rynkiem i te rynki OTC powinny tracić na rzecz giełdy. I

4 właśnie giełda powinna, jako rynek publiczny, zagospodarowywać te inne rynki. Rozłucki dobrze ocenia również partnerstwo strategiczne GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. z NYSE Euronext. Chcemy, żeby w ramach tej, większej grupy NYSE Euronex, Warszawa była takim właśnie hubem tej całej grupy na Europę Środkową, zachowując w średnim terminie - a może w dłuższym niezależność powiedział w radiu PiN były prezes GPW. Według Rozłuckiego, za 9 lat, w okrągłą 30. rocznicę GPW, będzie na niej notowanych relatywnie więcej z naszego regionu. Władze giełdy powinny przede wszystkim dążyć do tego, aby te małe i średnie spółki, które dominują na naszym rynku, stały się większe i bardziej płynne. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych na przestrzeni lat (stan na marzec 2012) Rok Kapitalizacja krajowych Liczba akcjami obligacjami Wolumen obrotu kontraktami , ,00 486, , , ,00 836, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Stopa zwrotu WIGWIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które spełniają kryteria takie, jak np. odpowiednia liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. (%)

5 Rok Kapitalizacja krajowych Liczba akcjami obligacjami Wolumen obrotu kontraktami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Stopa zwrotu WIGWIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które spełniają kryteria takie, jak np. odpowiednia liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. (%) , ,00 279, , , ,00 11, , , ,00 0, ,09 źródło: GPW Źródło - redakcja ekonomiczna PAP Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Biuro Komunikacji Społecznej Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian

6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Rafał Wisła ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jego rozwój. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK

RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK RAPORT O RYNKU NEWCONNECT 2015 ROK PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA PIERWSZEJ ALTERNATYWNEJ PLATFORMY OBROTU W POLSCE MAJ 2015 R. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO RAPORTU 3 WSTĘP PAWEŁ TAMBORSKI, PREZES ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006

POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Strona 2 WSTĘP... 4 1. RYNEK AKCJI... 5 1.1. ROZWÓJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH... 5 Notowane spółki... 5 Oferty publiczne... 6 Kapitalizacja...

Bardziej szczegółowo

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 11 RAPORT ROCZNY www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl

RAPORT IPO 2008. www.ipo.pl Spis treści IPO 2008 wprowadzenie str. 3 Podsumowanie IPO 2007 str. 6 Rankingi debiutów giełdowych str. 10 Rankingi Domów Maklerskich str. 16 Subrankingi emisje powyżej 50 mln str. 17 Subrankingi emisje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2015 roku Spis Treści Podsumowanie I półrocza 2015 roku... 5 1. Istotne

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r. Opracowanie pod redakcją: Jacka Osińskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Agnieszka Brewka Monika Józefowska Paweł Kłosiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH Giełda Papierów Wartościowych Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa Tel. +48 22 628 3232 www.gpw.pl UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym

efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Piotr Szczepankowski* efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym Nadesłany: 15 stycznia 2010 r. Zaakceptowany: 24 lutego

Bardziej szczegółowo