PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

2 Grupa GPW w III kw r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja rozmów z CEESEG Debiut pierwszej chińskiej spółki na GPW Rozwój organiczny Rozwój oferty produktowej Nowe usługi kolokacja TGE obligo gazowe katalizatorem rozwoju rynku gazu Rozwój oferty OTC dla rynku energii (InfoEngine) Działania nakierowane na poprawę płynności na rynku finansowym Dywersyfikacja przychodów i dyscyplina kosztowa Wyniki finansowe Grupy GPW (mln zł) Akcje GPW na Giełdzie 2 Q zmiana kdk zmiana rdr Przychody ze sprzedaży ,9% 5,1% Koszty operacyjne ,6% 16,9% Zysk operacyjny ,8% -9,1% Zysk netto ,8% 0,2% EBITDA ,4% 3,6% 1 EBITDA = zysk operacyjny + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja Kapitalizacja 1,86 mld zł Stopa zwrotu od początku roku +15,77% Średnia wartość obrotów na sesję w III kw r. 2,1 mln zł Free float 64,7% Wskaźnik obrotów 3 31,3% Stopa dywidendy 1,8% Dywidenda wypłacona z zysku za 2012 r. 2 Stan na Uroczniona wartość obrotów za okres r. do kapitalizacji na ,78 zł/akcję -2-

3 Obroty akcjami na Głównym Rynku Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku, mld zł Wskaźniki rynkowe Głównego Rynku Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Obroty razem 60,9 58,8 52,5 47,8 7,3 2,5 45,2 45,4 71,1 61,1 61,6 15,4 5,0 8,0 55,7 56,1 53, ,8 53,2 54,1 54, ,1 40,2 41,3 37,5 Koncentracja obrotów na TOP5 (%) Free float (%) Wskaźnik obrotów (%) 1 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Wartość obrotów razem wzrosła w III kw r. o 0,8% wobec II kw r. oraz o 17,3% wobec III kw r. Średnia dzienna wartość transakcji sesyjnych wyniosła 947,4 mln zł w III kw r. wobec 1017,7 mln zł w II kw r. oraz 820,2 mln zł w III kw r. Średnia opłata transakcyjna na Głównym Rynku dla transakcji sesyjnych w I III kw r. wyniosła 2,37 p.b. 1 Wskaźnik obrotów akcjami jako średnia z miesięcznych danych FESE -3-

4 Nowa jakość na GPW WIG30 23 września 2013 r. GPW rozpoczęła publikację indeksu WIG30 WIG30 odzwierciedla jakościową zmianę jaka zaszła na polskim rynku kapitałowym w ciągu ostatnich 20 lat Cel: podniesienie płynności spółek z portfela indeksu, zmniejszenie koncentracji obrotów na obecnych największych 20 spółkach, wzrost atrakcyjności rynku akcji, a w przyszłości również ożywienie na rynku instrumentów pochodnych. Kolokacja Dla klientów wykorzystujących automatyczne systemy handlu, którzy będą chcieli zagwarantować sobie najszybszy dostęp do rynków GPW w celu przesyłania zleceń i odbioru danych rynkowych Możliwość umieszczenia infrastruktury w ośrodku GPW Minimalizacja opóźnienia z systemem GPW High volume provider (HVP) Możliwość handlu na rynku kasowym i terminowym po atrakcyjnych stawkach po spełnieniu określonych warunków dla wartości obrotu lub wolumenów tylko dla klientów działających na własny rachunek -4-

5 Wzmacnianie pozycji GPW w Europie GPW i Aquis Exchange Ltd.: Sierpień 2013 zawarcie umowy objęcia akcji W ramach umowy: GPW nabywa akcje uprawniające do 30% głosów na walnym zgromadzeniu Aquis Exchange GPW powołała Adama Maciejewskiego i Pawła Czuprynę w skład Board of Directors Aquis Exchange Wartość transakcji GBP 5 mln finansowana ze środków własnych Aquis Exchange Ltd: Spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, utworzona w październiku 2012 r. Planuje rozpocząć działalność po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora na organizowanie paneuropejskiego rynku obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu Aquis Exchange umożliwi obrót akcjami z 14 europejskich rynków GPW Rynki, na których Aquis Exchange umożliwi obrót akcjami Rynki, na których CEESEG prowadzi działalność Udział obrotu akcjami w Europie na poszczególnych platformach (lit & dark pool) styczeń wrzesień % 17,3% 15% 10% 5% 12,5% 11,9% 9,9% 7,4% 7,1% 6,7% 4,7% 4,6% 4,2% 3,7% 0% Chi-X Europe Xetra LSE ENX Paris Turquoise Borsa Italiana SIX Swiss BATS Bolsa de Madrid ENX Amsterdam Stockholm OMX Źródło: Thomson Reuters -5-

6 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% GPW na tle rynków europejskich Dynamika wartości obrotów na giełdach europejskich, European Exchanges CEE region I-III kw do I-III kw ,0% 9,7% Wartość obrotów akcjami na GPW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wzrosła o 16,1% rdr Bulgarian SE Irish SE Malta SE Athens Exchange Borsa Istanbul Boerse Stuttgart Warsaw SE SIX Swiss Equiduct CEESEG - Vienna Luxembourg SE CEESEG - Ljubljana NASDAQ OMX Nordic NYSE Euronext Deutsche Börse London SE BATS Chi-X Europe 2 BME (Spanish Exchanges) CEESEG - Budapest Bucharest SE Oslo Børs Bratislava SE CEESEG - Prague Cyprus SE -85% -1% -2% -2% -4% -6% -8% -11% -12% -25% -31% -35% 44% 41% 35% 33% 28% 16% 11% 7% 3% 1% 1% 1 Źródło: FESE; obroty sesyjne w euro 2 Od r. BATS Chi-X Europe funkcjonuje w Europie jako giełda licencjonowana 202% mld EUR W tym czasie wartość obrotów w regionie CEE wzrosła o 9,7%, podczas gdy wartość obrotów na wszystkich europejskich giełdach spadła o 2,0% Udział GPW w wartości obrotu akcjami w regionie CEE 3 wyniósł od początku roku 59,3% Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE 3 56,9% 40,7% 55,2% 42,5% 59,4% 60,1% 38,1% 36,6% 3 dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej, źródło: FESE 58,4% 38,9% 2,4% 2,3% 2,5% 3,3% 2,7% Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Wartość obrotu akcjami w regionie Udział GPW Udział CEESEG Udział pozostałych -6-

7 Obroty na rynku terminowym GPW Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (kwartalnie, mln sztuk) Wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 1,9% w stosunku do II kw r. oraz o 25,2% w stosunku do III kw r. efektem ożywienia na kontraktach walutowych i opcjach W III kw r. kontrakty na WIG20 mają 60,6- procentowy udział w wolumenie instrumentami pochodnymi, a ich udział w wolumenie od początku roku to 64,1% Kontrakty na WIG20 Kontrakty walutowe Opcje Pozostałe 2,74 3,17 3,37 3,43 2,65 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Kontrakty na WIG20 Spadek o 1,2% rdr 2,10 1,91 2,09 2,22 2,08 Inicjatywy na rynku instrumentów pochodnych Mnożnik 20 zł dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 wprowadzony we wrześniu 2013 r. 18 października 2013 r. uruchomiony został rynek kontraktów terminowych na obligacje skarbowe i na indeks WIBOR Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Wzrost o 185,6% rdr Kontrakty walutowe 0,95 0,68 0,74 0,33 0,33 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Opcje Wzrost o 23,3% rdr 0,19 0,22 0,19 0,22 0,24 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13-7-

8 Rynek obligacji nieskarbowych - Catalyst Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce (wartość emisji na koniec okresu, mld zł) 15,0 16,6 43,3 44,7 29,1 34,6 30,2% 25,1 19,8 Q Q Obligacje komunalne Obligacje banków Obligacje przedsiębiorstw Krótkoterminowe papiery dłużne 51,2% Wartość nieskarbowych papierów dłużnych notowanych na Catalyst Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Wartość emisji nieskarbowych (mld zł) Liczba notowanych serii W ciągu czterech lat funkcjonowania rynku Catalyst, na koniec III kw r.: Wartość emisji notowanych na Catalyst wzrosła ponad 10-krotnie do 59,2 mld zł Liczba emisji obligacji nieskarbowych wzrosła ponad 10-krotnie do 407 emisji Źródło: Fitch Polska, GPW -8-

9 Rynek towarowy Rynek energii W III kw r. całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot i terminowym wyniósł 55,6 TWh (wzrost o 51,3% kdk oraz 67,6% rdr) TWh 28,6 59,7 29,9 31,9 50,2 4,6 5,6 6,0 4,9 5,4 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Transakcje terminowe Transakcje spot Rynek gazu KNF zatwierdziła Regulamin Towarowej Giełdy Energii umożliwiający bezpośredni udział zainteresowanych przedsiębiorstw w rynku gazu od 1 listopada br. Całkowity wolumen obrotu gazem wyniósł od początku 2013 roku: 686,69 GWh Od 11 września 2013 r. funkcjonuje obligo giełdowe na gaz wprowadzony do systemu przesyłowego: 30% w 2013 r. 40% w 2014 r. 55% w 2015 r. Świadectwa pochodzenia W III kw r. obrót świadectwami pochodzenia wyniósł 5,8 TWh, co oznacza wzrost o 46,1% kdk i spadek o 49,9% rdr Od 4 listopada br. TGE wprowadza do obrotu prawa majątkowe wynikające ze swiadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) TWh 16,6 11,6 10 4,9 7,3 6,5 23,7 13,8 34,2 4,0 4,9 5,8 7,3 0,1 0,0 Rynek OTC 15 października 2013 r. uruchomiona InfoEngine OTC platforma obrotu towarami w segmencie OTC Elektroniczny system kojarzenia ofert na platformie TradePort Uzupełnienie oferty Grupy GPW na rynku towarowym Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Obrót Wystawione prawa Umorzone prawa -9-

10 Dane finansowe Grupy GPW -10-

11 Podstawowe dane finansowe Grupy GPW Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk netto (mln zł) EBITDA 1 (mln zł) 5,1% 0,2% 3,6% 65,7 74,1 79,4 64,6 69,0 25,9 20,1 42,1 17,0 26,0 37,4 32,0 51,4 31,4 38,8 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Zysk z działalności operacyjnej w III kw r.: 28,5 mln zł (+37,8% kdk); zysk netto: 26,0 mln zł (+52,8% kdk) Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kw r. o 6,9% kdk, a w ciągu 9 pierwszych miesięcy 2013 r. wzrost przychodów o 6,6% rdr W okresie I-III kw r. zysk netto Grupy wyniósł 85,0 mln zł, a EBITDA wyniosła 121,6 mln zł 1 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -11-

12 Przychody z rynku finansowego tys. zł Q Q rdr Q kdk Przychody z działalności operacyjnej ,1% ,9% Rynek finansowy ,7% ,2% Obsługa obrotu, w tym: ,3% ,8% Akcje ,9% ,2% Instrumenty pochodne ,2% ,1% Obligacje ,1% ,7% Inne ,7% ,2% Obsługa emitentów ,1% ,1% Sprzedaż informacji ,5% ,5% Rynek towarowy ,5% ,0% Struktura przychodów na rynku finansowym (mln zł) W III kw r. przychody na rynku finansowym spadły o 4,2% kdk oraz o 0,7% rdr Przychody z obrotu akcjami spadły w III kw r. o 3,2% kdk i wzrosły o 9,9% rdr W okresie I III kw r. przychody na rynku finansowym wyniosły 153,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,8% rdr Przychody z tytułu obsługi obrotu akcjami w okresie I III kw r. wyniosły 80,9 mln zł, czyli wzrosły o 5,6% rdr 52,5 49,9 50,0 51,7 49,5 8,6 8,8 8,9 8,6 8,5 5,7 5,2 5,5 5,6 5,2 35,8 35,5 38,2 37,5 35,7 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji -12-

13 Przychody z rynku towarowego tys. zł Q Q rdr Q kdk Przychody z działalności operacyjnej ,1% ,9% Rynek finansowy ,7% ,2% Rynek towarowy ,5% ,0% Obsługa obrotu: ,5% ,3% Energia elektryczna ,6% ,7% Gaz ziemny ,3% Prawa majątkowe ,6% ,5% Inne ,1% ,3% RŚP ,2% ,3% Rozliczenia transakcji ,5% ,6% Struktura przychodów na rynku towarowym (mln zł) Wzrost przychodów z rynku towarowego o 52,0% kdk i o 26,5% rdr 23,9 26,1 Wysokie wolumeny na rynku terminowym w III kw r. przełożyły się na wzrost przychodów z obsługi obrotu energią elektryczną Przychody Grupy TGE w okresie I III kw r. wyniosły 56,3 mln zł 14,8 3,1 4,4 7,2 6,3 6,7 4,0 7,9 13,2 11,9 12,3 3,8 2,0 6,5 18,7 5,2 2,7 10,7 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Obsługa obrotu RŚP Rozliczenia transakcji -13-

14 Struktura przychodów Grupy GPW Rynek towarowy stanowi 26,8% przychodów Grupy, a rynek finansowy stanowi 72,2% przychodów Grupy w okresie I - III kw r. Struktura przychodów ze sprzedaży, I-III kw ,0% Rozliczenia transakcji 38,0% 7,2% 5,9% 6,7% 4,6% 2,4% Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia Obrót energią elektryczną Inne opłaty od uczestników rynku tow. w tym obrót gazem Sprzedaż informacji Obsługa emitentów 12,1% Instrumenty dłużne Inne opłaty od uczestników rynku fin. 1 7,7% 2,1% 4,5% 7,8% Instrumenty pochodne Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym Pozostałe przychody 1 Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego -14-

15 Dyscyplina kosztowa w III kw r. Koszty działalności operacyjnej (mln zł) Struktura kosztów tys. zł Q Q rdr Q kdk Koszty ,9% ,6% Amortyzacja ,0% ,6% Koszty osobowe ,5% ,6% Czynsz ,0% ,1% Podatki ,0% ,5% w tym KNF (GPW) ,4% ,1% Usługi obce ,9% ,1% Pozostałe ,6% ,5% 6% 15% 19% I -III kw % 41% 7% Amortyzacja Koszty osobowe Czynsz Podatki i opłaty Usługi obce Pozostałe W III kw r. koszty operacyjne spadły o 8,6% względem II kw r. Wydłużony okres amortyzacji wartości niematerialnych UTP z 8 do 12 lat, co przekłada się na 1 mln zł niższych kosztów na kwartał od III kw roku Rozwiązanie rezerwy związanej z zakazem konkurencji obniżyło koszty osobowe, a zmiana systemu motywacyjnego pracowników spowodowała niższą rezerwę na nagrody pracowników (1,9 mln zł) Cost/income ratio 1 na poziomie 42,4% w okresie I-III kw r., wobec 43,6% w całym 2012 r. Zaliczka GPW na KNF w IV kw r.: 4,2 mln zł 1 Wskaźnik kosztów do przychodów liczony bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW Koszty operacyjne w poszczególnych kwartałach (mln zł) 44,0 39,7 34,4 36,8 40,2 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q

16 Wskaźniki i rentowność Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE 1 Marża zysku operacyjnego Marża EBITDA 2 21,4% 18,9% 18,3% 47,7% 32,0% 41,3% 57,0% 48,7% 56,2% Q3 12 Q2 13 Q3 13 Q3 12 Q2 13 Q3 13 Q3 12 Q2 13 Q Wskaźnik C/Z oszacowany na podstawie prognoz zysków za ,0 Średnia 3 19,9 1 Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy 2 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja 3 Źródło: Bloomberg, stan na dzień , średnia dla wskaźnika C/Z nie zawiera wskaźnika dla Dubai Exchange -16-

17 Bilans Grupy GPW Bilans Grupy GPW w tys. zł Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem Wzrost poziomu wartości niematerialnych efektem wdrożenia systemu UTP Kategoria środki pieniężne zawiera kwotę 124,6 mln zł, stanowiącą aktywa systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT (środki o ograniczonej możliwości dysponowania); w pasywach odzwierciedlona w pozostałych zobowiązaniach Spadek wartości środków pieniężnych w III kw r. to efekt wypłaty dywidendy przez GPW oraz zakupy udziałów w Aquis Exchange Zobowiązania długoterminowe Grupy GPW to głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji Spadek zobowiązań krótkoterminowych w III kw r. to przede wszystkim skutek wypłaty dywidendy i spadku zobowiązań w systemie gwarantowania rozliczeń IRGiT -17-

18 Dane kontaktowe Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -18-

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2012 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 202 R. LUTY 203 R. -- Ważne wydarzenia w Grupie GPW w 202 r. Przejęcie Towarowej Giełdy Energii przez GPW C/Z dla tej transakcji na podstawie zysku

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 20 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 20 r. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 20 Wysoki wynik finansowy Grupy GPW rekordowe przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. Osoby prezentujące Jarosław Grzywiński p.o. Prezes Zarządu GPW Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Michał Cieciórski

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. Grupa GPW w I kw. 2013 r. Propozycja wypłaty 49,9% zysku jednostkowego GPW za rok 2012 jako dywidendy, 0,78 zł dywidendy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 25 kwietnia r. w Warszawie S.A. za I kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW za I kwartał 206 r. 29 kwietnia 206 r. Osoby prezentujące Paweł Dziekoński Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Wiceprezes Zarządu GPW Ireneusz Łazor Prezes

Bardziej szczegółowo

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu Znaczenie OFE dla GPW GPW jako pośrednikiem w przepływie kapitału pomiędzy stroną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r. w Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 26 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. Podsumowanie działalności Grupy GPW w I kwartale 2015 r. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, CEO Grzegorz Zawada, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW KWIECIEŃ 2014 Agenda Wprowadzenie 3 Slajd Reforma systemu emerytalnego (oczekiwany średnioterminowy wpływ na rynek kapitałowy) 19 Grupa GPW w 2013 r. 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 1.2 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA IV KWARTAŁ R. 24 LUTEGO 2015 R. -1- Wprowadzenie -2- W wzmacnialiśmy fundamenty Grupy GPW Nasze działania w miały za cel wzmacnianie podstaw dalszego wzrostu przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za I półrocze roku Warszawa, 30 sierpnia r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I

Bardziej szczegółowo

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r.

Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r. Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 202 r. Warszawa, 30.08.202 r. SOLIDNE PODSTAWY BIZNESU tys. zł H 202 Wyniki finansowe Grupy GPW zmiana vs. H 20 Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Przychody

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r.

Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW. 8 grudnia 2016 r. Śniadanie prasowe z Małgorzatą Zaleską - Prezesem Zarządu GPW oraz kadrą menadżerską GPW 8 grudnia 2016 r. Strona I. Prezentacja Bartosza Świdzińskiego, Dyrektora Działu Rozwoju Rynku 3 II. III. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ GIEŁDĘ... 5 1.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 28 października 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 28 października 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 28 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. Spis treści I. WYBRANE DANE RYNKOWE...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 r. Luty 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 r. Luty 2017 r. 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 r. Luty 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT III KWARTAŁ 2017 1 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia 3Q 2017 Wyniki finansowe Grupy UNIMOT Otoczenie rynkowe Segmenty działalności Nowe projekty Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r.

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 20 r. Warszawa, 3.03.202 r. Rekordowy rok w historii GPW Ponad 250 mld zł obrotów sesyjnych akcjami w 20 r. (wzrost o 2% w stosunku do 200 r.) Wolumen

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 27 kwietnia r. Spis treści I. WYBRANE DANE RYNKOWE...3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...6 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 Agenda Slajd Grupa GPW - atuty inwestycyjne 3 Grupa GPW w II kw. 2014 r. 19 Wyniki finansowe Grupy GPW w II kw. 2014 r. 25 Dodatkowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1-

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1- http://www.gpw.pl/kalendarium_en GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1- Agenda Slajd Wprowadzenie 3 Ostatnie inicjatywy 10 GPW - atuty inwestycyjne 15 Reforma systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2016 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 206 I. Podsumowanie działalności GK GPW w II kw. 206 r. 3 II. Nasze szanse i atuty inwestycyjne 7 II. Wyniki finansowe, II kw. 206 r. 23 IV. Załączniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za III kwartał 2017 roku. Warszawa, 30 października 2017 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za III kwartał 2017 roku. Warszawa, 30 października 2017 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za III kwartał roku Warszawa, 30 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. Spis treści I. WYBRANE DANE RYNKOWE...3 II. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Warszawa, 12.10.2015 r. Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Informacja prasowa W trzecim kwartale 2015 r. łączny wolumen obrotu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH

ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH , 63 77 JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING, 63 77 ROZWÓJ GPW W WARSZAWIE NA TLE GIEŁD EUROPEJSKICH Marta Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Listopad 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Listopad 2016 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Listopad 206 Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda, Spółka ). Informacje, opinie i stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2017 roku. Warszawa, 27 lipca 2017 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2017 roku. Warszawa, 27 lipca 2017 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 27 lipca r. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo