PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

2 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda magazynu Euromoney 2 Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej i Wschodniej Wyniki: 4Q 2013 r. Zysk netto: 28,5 mln zł +42,2% rdr EBITDA 1 : 35,2 mln zł +10,0% rdr UTP Jeden z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych na świecie wdrożony z sukcesem Obniżka opłat giełdowych i skrócenie sesji Wspieranie płynności: usługa HPA, program HVP 3 Reforma rynku NewConnect Zakup 30% udziałów w MTF-ie Aquis Exchange Prorozwojowe zmiany w głównych indeksach i w standardach kontraktów terminowych Rozwój oferty dla podmiotów z rynku towarowego (m.in. WSEInfoEngine) Obroty akcjami w 2013 r.: +23%, w Europie: +6% 4 2. miejsce w Europie pod względem liczby debiutów Nowa, ambitna strategia do 2020 r. GPW.2020 Akcje GPW na Giełdzie 5 Kapitalizacja 1,74 mld zł Stopa zwrotu od początku roku +6,8% Średnia wartość obrotów na sesję w 2013 r. 2,4 mln zł Free float 64,7% Wskaźnik obrotów 6 34,2% Stopa dywidendy 1,8% 1 EBITDA = zysk operacyjny + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja 2 Magazyn Euromoney, maj 2013, na kolejnych miejscach: Istanbul SE, MICEX, Vienna SE, Zagreb SE 3 HPA szybki dostęp do GPW; HVP - specjalny program opłat dla aktywnych uczestników 4 Źródło: FESE (obroty sesyjne i pakietowe) 5 Dane za / na koniec 2013 r. 6 Wartość obrotów w 2013 r. do kapitalizacji na koniec 2013 r. -2-

3 GPW wzmacnianie pozycji w Europie 2008 Przedstawicielstwo w Kijowie 2013 Poszukiwanie możliwości współpracy z holdingiem CEESEG Legenda: rynki, na których obecnie działa Aquis Exchange kwiecień 2013 r. rozpoczęcie wstępnych rozmów z holdingiem CEESEG (giełdy w Wiedniu, Pradze, Budapeszcie i Lublanie) nt. potencjalnej współpracy Przedstawiciel GPW w Londynie rynki, na których docelowo będzie działał Aquis rynki CEESEG przedstawicielstwo GPW 2013/2014 Inwestycja w Aquis Exchange Limited z Wielkiej Brytanii 30% głosów i praw majątkowych dwóch reprezentantów w Radzie Dyrektorów O Aquis Exchange : wielostronna platforma obrotu (MTF) z Londynu działa od listopada 2013 r. konkurencja dla innych MTF-ów i giełd z Europy Zachodniej Przedstawiciel GPW Londyn GPW GPW Przedstawicielstwo GPW Kijów docelowo platforma obrotu dla akcji z 14 głównych giełd Europy Zachodniej CEESEG CEESEG innowacyjny, abonamentowy model opłat nowoczesny system transakcyjny stworzony przez Aquis doświadczona kadra menadżerska -3-

4 Kluczowe projekty w 2014 r. Wykorzystanie potencjału wewnętrznego Grupy GPW Poszukiwanie możliwości rozwoju zewnętrznego Rozpoczęcie procesu implementacji UTP-Derywaty Nowe produkty: m.in. opcje na akcje, opcje binarne i miesięczne, kontrakty terminowe na energię el. rozliczane finansowo Pozyskiwanie nowych emitentów w kraju i za granicą Dalsze pozyskiwanie nowych uczestników rynku akcji i instrumentów pochodnych, m. in. w ramach programu High Volume Provider Dywersyfikacja działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi Aktywny udział przedstawicieli GPW w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji rynku finansowego i towarowego m.in.: pożyczki papierów wartościowych uczestnictwo banków w obrocie giełdowym finansowanie nadzoru Podjęcie decyzji odnośnie współpracy z CEESEG Aktywna współpraca z Aquis Exchange Nowe inicjatywy, zapisane w Strategii GPW.2020 komunikacja zgodnie z harmonogramem realizacji strategii -4-

5 Pozycja międzynarodowa GPW kapitalizacja Kapitalizacja krajowych akcji notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec 2013 r. 593 mld zł wzrost o 70 mld zł rdr (13,4%), z czego 15 mld zł to nowe spółki średnia kapitalizacja spółki na GR to 1,47 mld zł Udział giełd w kapitalizacji akcji w regionie CEE 1 10,1% 8,2% 10,8% 9,2% 8,9% 7,9% 6,6% 6,0% 5,5% 4,7% 10,2% 11,9% 12,0% 9,9% 7,3% 30,2% 29,9% 27,0% 28,2% 28,2% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapeszt CEESEG - Praga Kapitalizacja zagranicznych akcji na GPW na koniec 2013 r. 247 mld zł, wzrost o 17,4% 39,9% 45,2% 44,2% 47,2% 49,1% CEESEG - Wiedeń GPW Małe i średnie giełdy europejskie kapitalizacja krajowych spółek (mld euro) % 18% 0% 1% 5% -9% 48% -22% 76% 6% 49% 10% -31% 4% zmiana Źródło: FESE (kapitalizacja krajowych spółek wg FESE obejmuje także spółki zagraniczne, dla których dana giełda jest jedynym miejscem notowania) -5-

6 Pozycja międzynarodowa GPW liczba spółek 10 giełd na świecie o największej dynamice wzrostu liczby spółek 1 Giełdy europejskie o największej liczbie debiutów 2 Wzrost liczby spółek na rynkach prowadzonych przez GPW zmiana liczby spółek 2013/2012 liczba spółek na koniec 2013 r Główny Rynek GPW NewConnect Santiago SE Hong Kong Exch. Indonesia SE Mexican Exch. Mauritius SE Thailand SE GPW Saudi SE Tadawul GreTai SM (Taiwan) Taiwan SE % 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 25% Londyn Warszawa NYSE Euronext Frankfurt NASDAQ OMX giełda na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek w 2013 r. 2. giełda pod względem liczby i 5. pod względem wartości debiutów w Europie w 2013 r. 15. giełda na świecie pod względem liczby notowanych spółek Duża liczba notowanych spółek stanowi istotny potencjał dla dalszego wzrostu obrotów i kapitalizacji na rynkach GPW, a także dla wzrostu przychodów Giełdy 1 Źródło: Dane dla giełd zrzeszonych w World Federation of Exchanges, GPW 2 Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review 2013, dla GPW dane dla Głównego Rynku i NewConnect łącznie -6-

7 Pozycja międzynarodowa GPW - obroty Dynamika rocznych obrotów akcjami w Europie (2013/2012) 1 Bulgarian SE Athens Exchange Malta SE Irish SE Boerse Stuttgart GPW Borsa Istanbul Bucharest SE SIX Swiss Exchange CEESEG - Vienna NASDAQ OMX BME (Spain) Giełdy FESE Luxembourg SE Deutsche Börse NYSE Euronext CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Oslo Børs CEESEG - Prague Bratislava SE Cyprus SE -86% -33% -37% -1% -6% -17% 33% 23% 21% 14% 13% 7% 7% 6% 6% 3% 3% 1% 65% 59% 54% 1 Źródło: FESE (obroty sesyjne i pakietowe w euro) 2 Źródło: Thomson Reuters, (obroty akcjami w ramach arkusza zleceń) 139% 1,8% 1,7% 2,6% 2,7% 3,4% 9,1% 7,5% 7,4% 11,4% 7,5% 8,8% 17,9% 16,7% 11,8% 34,8% 36,5% Udział giełd regionu w obrotach akcjami 2 30,4% 43,7% 10,0% 25,6% 21,6% 21,7% 52,7% 54,3% 58,5% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapeszt CEESEG - Praga CEESEG - Wiedeń GPW Wolumen obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi w Europie w 2013 r. 3 L.p. Giełda/rynek Wolumen obrotów 1 EUREX Liffe NYSE Euronext OMX Włochy GPW Hiszpania Norwegia Grecja Węgry Austria Rumunia Źródło: FESE oraz strony internetowe poszczególnych giełd -7-

8 Zdywersyfikowana baza inwestorów Udział w obrotach akcjami Główny Rynek Udział w obrotach akcjami NewConnect Udział w obrotach kontrakty terminowe 38% 47% 24% 7% 33% 17% 15% 69% 50% Inwestorzy: zagraniczni % 48% 17% 10% 36% 17% indywidualni PL instytucjonalni PL 18% 73% 47% Udział funduszy emerytalnych (OFE) w obrotach akcjami w 2013 r. to 6,7%, wobec 5,8% w 2012 r. i 6,3% w latach Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec 2013 r. 1,49 mln, z czego 236 tys. to aktywne rachunki 2 1 Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe 2 Aktywny rachunek to taki, na którym zawarto przynajmniej jedną transakcję w II półroczu

9 Dane finansowe Grupy GPW -9-

10 Podstawowe dane finansowe Grupy Przychody ze sprzedaży EBITDA 1 Zysk netto +3,6% 273,8 283,8-4,4% +3,8% 151,1 156,9 +10,0% +6,9% 106,2 113,5 +42,2% 74,1 70,8 32,0 35,2 20,1 28,5 Q4/12 Q4/13 Q4/12 Q4/13 Q4/12 Q4/ Przychody ze sprzedaży Rozliczenie ulgi technologicznej pomniejszyło wartość podatku dochodowego łącznie o 7,0 mln zł w 2013 r. (1,1 mln zł w I kw r. i 5,9 mln zł w IV kw r.) Amortyzacja, przede wszystkim systemu UTP, zwiększyła w 2013 r. koszty operacyjne o 9,2 mln zł Wzrost kosztów osobowych m.in. w związku z odprawami i zakazem konkurencji dla byłych członków zarządu 1 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -10-

11 Przychody Grupy GPW Przychody z rynku finansowego Przychody z rynku towarowego +3,1% -21,2% 57,0 51,3 49,9 50,0 52,5 51,7 49,5 51,5 6,1 17,8 14,8 23,9 26,1 12,3 18,7 18,8-1,4% +21,3% 208,1 205,3 Obniżka opłat transakcyjnych na początku 2013 r. Niższe wolumeny na kontraktach terminowych na WIG20 i na obligacjach skarbowych 62,6 76,0 Konsolidacja TGE od marca 2012 r. Brak wsparcia dla kogeneracji od II kw r. -11-

12 Obrót na rynku akcji Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku, mld zł 59,3 43,3 52,5 47,8 71,1 61,1 61,5 62,4 54,9 Obroty ogółem 42,2 45,2 45,4 Obroty sesyjne +20,9% 55,7 56,1 53,5 54,8 Wartość obrotów razem wzrosła w IV kw r. o 19,2% wobec IV kw r., a w 2013 r. o 26,2% wobec 2012 r. Średnia dzienna wartość transakcji sesyjnych wyniosła 891,3 mln zł w 2013 r. wobec 753,5 mln zł w 2012 r. Obroty sesyjne Obroty ogółem 202,9 256,1 +17,4% 187,6 220,2 Przychody z obrotu akcjami Czynniki wpływające na przychody: +12,0% Zmiana opłat transakcyjnych na rynku akcji od 1 stycznia 2013 r. opłata stała od zlecenia obniżona z 1 zł do 0,2 zł +7,2% 29,4 23,5 23,7 24,6 27,8 26,9 26,1 27,5 Średnia opłata transakcyjna na Głównym Rynku dla transakcji sesyjnych w 2013 r. wyniosła 2,39 p.b. wobec 2,54 p.b. w 2012 r. 101,2 108,4-12-

13 Niska zmienność rynku akcji Wskaźnik GR GPW na tle zmienności indeksu WIG Zmienność rynku akcji GPW w latach 2012 i 2013 na najniższym poziomie od 2005 r. Niska zmienność ogranicza aktywność inwestorów na rynkach akcji i instrumentów pochodnych niski poziom wskaźnika obrotów na rynku akcji spadek wolumenu obrotów kontraktami na WIG20 wskaźnik obrotów (s. lewa) średnia roczna zmienność (s. prawa) Parametry Głównego Rynku akcji GPW 44 60,9 58,8 55,1 51,7 52,5 49,9 51,1 51,7 49,9 52,4 53,2 54,1 54,9 51,1 48,9 49,1 41,0 44, , ,8 49, ,9 42, ,7 39,6 33,8 41,3 40,2 36,8 35,1 Koncentracja obrotów na TOP5 (%) Free float (%) Wskaźnik obrotów (%) 37,5 34,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

14 Obrót na rynku instrumentów pochodnych Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi, mln szt. Wolumen instr. pochodnymi Wolumen inst. pochodnymi 2,8 3,2 2,7 2,6 3,2 3,4 3,4 2,7-2,4% 2,4 2,7 2,1 1,9 2,1 2,2 2,1 1,9 Wolumen obrotów inst. pochodnymi wzrósł o 11,3% w 2013 r. wobec 2012 r. Wolumen obrotu na kontraktach na WIG20 spadł o 9,0% w 2013 r. wobec 2012 r. 11,3 12,6-9,0% 9,1 8,3 Przychody z obrotu instr. pochodnymi -16,1% 7,3 7,7 6,3 5,7 5,3 5,6 5,5 4,8 Czynniki wpływające na przychody: Obniżka opłat za kontrakt na indeksy z 1,7 zł do 1,6 zł Wprowadzenie koncepcji day-tradingu dla instrumentów pochodnych i degresywnych opłat Wprowadzenie mnożnika 20 zł dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 od września 2013 r. -21,3% 26,9 21,2-14-

15 Obrót na rynku obligacji Rynek Treasury BondSpot Poland został wybrany jako rynek elektroniczny dla obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na okres kolejnych dwóch lat, do 30 września 2016 r. Wartość obrotu obligacjami skarbowymi na TBSP wyniosła 845,0 mld zł w 2013 r. (-20,4% rdr) Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst ogółem wyniosła 3,8 mld zł w 2013 r. (+52,2% rdr) i 0,7 mld zł w IV kwartale 2013 r. (+24,8% rdr) Wartość obrotów na TBS Poland, mld zł Przychody z obrotu obligacjami, mln zł Transakcje kasowe Transakcje warunkowe 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-20,6% 296,0 262,1 250,4 253,2 265,9 221,1 201,1 159,4 143,7 147,5 149,3 156,9 161,4 118,0 86,8 144,1 118,3 136,5 102,9 91,8 103,1 116,6 70,0 57,0-23,9% 3,8 3,6 4,1 3,5 3,4 3,5 2,8 2,7-15-

16 Emitenci i rynek IPO Liczba emitentów na rynkach akcji Rynek Główny NewConnect +3,2% Wartość pozyskanych środków na rynkach akcji, mld zł IPO SPO +4,4% 8,0 8,4 4,3 3,1 3,7 5,2 Przychody z obsługi emitentów +3,6% 5,3 5,5 5,2 5,5 5,7 5,6 5,2 5,7 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,9 Wartość notowanych emisji (mld zł) Liczba serii , ,3 54,3 56, ,1 58, Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ W 2013 r. na obu rynkach akcji GPW zadebiutowało łącznie 65 spółek, w tym odbyły się dwie duże oferty prywatyzacyjne: PKP Cargo oraz Energa Przychody z obsługi emitentów w 2013 r. wzrosły o 3,5% rdr i osiągnęły poziom 22,3 mln zł Wyższa kapitalizacja na koniec 2013 r. bazą dla opłat za notowanie na 2014 r. -16-

17 Rynek towarowy obsługa obrotu i RŚP TWh 14,2 Rynek energii wolumeny Transakcje terminowe i spot -25,6% 65,3 33,2 35,9 36,8 22,2 55,6 48,6 Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym 1-18,2% Świadectwa pochodzenia wolumeny TWh Obrót świadectwami pochodzenia -65,1% 18,0 16,0 23,7 16,6 11,6 4,0 5,8 5,8 Rejest świadectw pochodzenia wolumeny TWh Wystawione i umorzone prawa -60,5% 47,9 31,0 24,7 14,8 13,8 5,0 7,3 5,5 2,7 2,1 2 7,1 7,2 6,0 13,2 4,4 4,0 11,9 1 Przychody z obsługi obrotu obejmują przychody z obsługi obrotu na rynku en. elektrycznej, rynku gazu, rynku świadectw pochodzenia oraz inne opłaty od uczestników rynku 2 W I kw r. konsolidowany był wyłącznie miesiąc marzec -17-7,9 6,5 10,7 10,8 Przychody z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia -25,8% 2,0 2,7 3,0

18 Koszty operacyjne 35,0 Koszty operacyjne, mln zł +13,6% 39,3 44,0 39,7 34,4 36,8 40,2 45,1 Koszty operacyjne, mln zł +11,9% 166,2 148,5 Cost / income ratio 1 42,0% 43,1% Koszty operacyjne wzrosłyby tylko o 3,3%, jeśli nie uwzględniąc amortyzacji i opłat GPW na rzecz KNF oraz powiększając, dla porównywalności, koszty 2012 r. o 3,3 mln zł niekonsolidowanych kosztów Grupy TGE za styczeń i luty 2012 W 2012 r. Grupa TGE była konsolidowana tylko przez 10 miesięcy Amortyzacja, przede wszystkim systemu UTP, zwiększyła w 2013 r. koszty operacyjne o 9,2 mln zł W IV kw r. GPW musiała dopłacić KNF 0,8 mln zł; opłaty GPW na rzecz KNF w całym 2013 r. wyniosły 18,25 mln zł, a w 2012 r. 16,82 mln zł Zaliczka na rzecz KNF w I kw. i II kw r. po 5,2 mln zł na kwartał Wzrost kosztów usług obcych w związku z doradztwem dla nowych projektów rozwojowych 16,6 25,7 47,8 51,9 Rozbicie kosztów operacyjnych na kategorie, mln zł 19,5 20,8 12,1 12,1 9,9 10,6 33,7 36,2 8,9 8,9 Amortyzacja Koszty osobowe Inne koszty osobowe Czynsz i inne opłaty Podatki i opłaty Usługi obce Pozostałe 1 Cost / income ratio liczony jest w oparciu o koszty operacyjne bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW -18-

19 Struktura przychodów Grupy GPW Rynek towarowy: 22,9% przychodów 6% 6% 3% 4% 4% 13% Rynek towarowy: 26,8% przychodów 7% 5% 3% 7% 5% 12% Rozliczenia transakcji Prowadzenie RŚP Inne opłaty od uczestników r. towarowego i obrót gazem Obrót - prawa majątkowe Obrót - energia elektryczna Rynek finansowy: 76,0% przychodów 8% 5% 3% 10% Rynek finansowy: 72,3% przychodów 8% 4% 2% 7% Sprzedaż informacji Obsługa emitentów Instrumenty dłużne Inne opłaty od uczestników 1 rynku fin. Instrumenty pochodne 37% 38% Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym Pozostałe przychody 1% Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego 1%

20 Wskaźniki finansowe Podstawowe wskaźniki finansowe Marża zysku netto Zysk na akcję, zł 2,70 2,52 27,1% 37,6% 40,3% Cost / income ratio 1 43,1% 42,0% Marża zysku operacyjnego 41,8% 45,7% Marża zysku netto 40,0% 38,8% Marża EBITDA 55,3% 55,2% Q4/12 Q3/13 Q4/13 Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE 2 Marża zysku operacyjnego Marża EBITDA 3 19,7% 18,3% 19,0% 36,3% 41,3% 37,3% 43,2% 56,2% 49,7% Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q4/12 Q3/13 Q4/13 1 Cost / income ratio liczony jest w oparciu o koszty operacyjne bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW 2 Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy 3 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -20-

21 Bilans Grupy GPW w tys. zł Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem Wzrost poziomu wartości niematerialnych efektem wdrożenia systemu UTP Kategoria środki pieniężne zawiera kwotę 125,3 mln zł, stanowiącą aktywa systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT (środki o ograniczonej możliwości dysponowania); w pasywach odzwierciedlona w pozostałych zobowiązaniach Zobowiązania długoterminowe Grupy GPW to głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji -21-

22 Kalendarz / Dane kontaktowe Kalendarium wydarzeń RI GPW marca 2014 r. Konferencja IR CEEMEA 1x1 Conference, Londyn, organizator: J.P. Morgan Cazenove marca 2014 r. Konferencja IR Emerging market Conference, Nowy Jork, organizator: Espirito Santo 2-4 kwietnia 2014 r. Konferencja IR Polish Capital Market London 2014, Londyn, organizator: PKO BP 30 kwietnia 2014 r., środa Wyniki za I kwartał 2014 r. 31 lipca 2014 r., czwartek Wyniki za I półrocze 2014 r. 31 października 2014 r., piątek Wyniki za III kwartał 2014 r. Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -22-

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. Podsumowanie działalności Grupy GPW w I kwartale 2015 r. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, CEO Grzegorz Zawada, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2012 rok Warszawa, luty 2013 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 1.2 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. Grupa GPW w I kw. 2013 r. Propozycja wypłaty 49,9% zysku jednostkowego GPW za rok 2012 jako dywidendy, 0,78 zł dywidendy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA IV KWARTAŁ R. 24 LUTEGO 2015 R. -1- Wprowadzenie -2- W wzmacnialiśmy fundamenty Grupy GPW Nasze działania w miały za cel wzmacnianie podstaw dalszego wzrostu przychodów

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012

CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot. 10 grudnia 2012 CATALYST platforma obrotu obligacjami prowadzona przez GPW i BondSpot 10 grudnia 2012 1 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 Agenda Slajd Grupa GPW - atuty inwestycyjne 3 Grupa GPW w II kw. 2014 r. 19 Wyniki finansowe Grupy GPW w II kw. 2014 r. 25 Dodatkowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 211 Prezentacja wyników Grupy GPW 3 sierpnia 211 Najważniejsze wydarzenia Emitenci zagraniczni 19 emitentów zagranicznych notowanych w dual-listingu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1-

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1- http://www.gpw.pl/kalendarium_en GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INWESTORÓW CZERWIEC 2014 R. -1- Agenda Slajd Wprowadzenie 3 Ostatnie inicjatywy 10 GPW - atuty inwestycyjne 15 Reforma systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Listopad 2016

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Listopad 2016 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Listopad 206 Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda, Spółka ). Informacje, opinie i stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia Maj 2013 na GPW 53. zagraniczna spółka zadebiutowała na GPW (Immofinanz AG) Miesięcznik Euromoney uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytułem Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w latach 2007-2012 3 Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 4 Indeks zmienności rynku i poziomy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2013 na GPW ***

Styczeń 2013 na GPW *** Styczeń 2013 na GPW Adam Maciejewski Prezesem Zarządu GPW GPW odnotowała największą liczbę IPO w Europie (105) w roku 2012. Na GPW odbyła się sesja giełdowa nr 5000. Debiuty 15 stycznia - BALTONA Spółka

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja telekonferencji dla analityków

Transkrypcja telekonferencji dla analityków Grupa GPW Wyniki finansowe 1 kw. 2014 r. Transkrypcja telekonferencji dla analityków Mirosław Szczepański, CFO 30 kwietnia 2014 r., 15:00 (CET) Warszawa, Polska Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 1 WIG20 na koniec roku 2654,95 1960,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600,79 26636,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207,74 1730,1 27,6% 4 TechWIG na koniec

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE PREZENTACJA INWESTORSKA SIERPIEŃ 2015 R. -1- Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda, Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie w.gpw.pl GPW MIĘDZYNARODOWYRYNEKDLAEMITENTÓWINWESTORÓW Warszawska giełda jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe III kwartał 2013 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe III kwartał 2013 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe III kwartał r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 3 Indeks zmienności rynku i poziomy indeksów giełdowych 4 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2010 na GPW. Debiuty - instrumenty finansowe

Styczeń 2010 na GPW. Debiuty - instrumenty finansowe Styczeń 2010 na GPW Styczeń był okresem podsumowań roku 2009 na europejskich rynkach giełdowych. Dane za miniony rok pokazują systematyczne umacnianie pozycji warszawskiej giełdy w porównaniu z innymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARSZAWSKA GIEŁDA2013 GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GPW JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GIEŁD W EUROPIE Od kilku lat warszawska giełda zalicza się do najdynamiczniej rozwijających się rynków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego

Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego Rola Giełdy w rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego 1 Polski rynek giełdowy - struktura Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Banki Domy maklerskie Banki prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A. na GPW

Quercus TFI S.A. na GPW Quercus TFI S.A. na GPW Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 marca 2011 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty, 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty, 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty, 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe II kwartał 2013 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe II kwartał 2013 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe II kwartał 2013 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 3 Indeks zmienności rynku i poziomy indeksów giełdowych 4 Struktura rynku IPO w Europie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa, październik 2015 r.

Rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa, październik 2015 r. Rynek kapitałowy w Polsce Warszawa, październik 215 r. Rynki kapitałowe w Europie Udział w obrotach na rynku akcji (%) Rynek 214 IH 215 BATS Chi-X Europe 19,55 22,2 London Stock Exchange Group 2,74 19,1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo