PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

2 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda magazynu Euromoney 2 Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej i Wschodniej Wyniki: 4Q 2013 r. Zysk netto: 28,5 mln zł +42,2% rdr EBITDA 1 : 35,2 mln zł +10,0% rdr UTP Jeden z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych na świecie wdrożony z sukcesem Obniżka opłat giełdowych i skrócenie sesji Wspieranie płynności: usługa HPA, program HVP 3 Reforma rynku NewConnect Zakup 30% udziałów w MTF-ie Aquis Exchange Prorozwojowe zmiany w głównych indeksach i w standardach kontraktów terminowych Rozwój oferty dla podmiotów z rynku towarowego (m.in. WSEInfoEngine) Obroty akcjami w 2013 r.: +23%, w Europie: +6% 4 2. miejsce w Europie pod względem liczby debiutów Nowa, ambitna strategia do 2020 r. GPW.2020 Akcje GPW na Giełdzie 5 Kapitalizacja 1,74 mld zł Stopa zwrotu od początku roku +6,8% Średnia wartość obrotów na sesję w 2013 r. 2,4 mln zł Free float 64,7% Wskaźnik obrotów 6 34,2% Stopa dywidendy 1,8% 1 EBITDA = zysk operacyjny + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja 2 Magazyn Euromoney, maj 2013, na kolejnych miejscach: Istanbul SE, MICEX, Vienna SE, Zagreb SE 3 HPA szybki dostęp do GPW; HVP - specjalny program opłat dla aktywnych uczestników 4 Źródło: FESE (obroty sesyjne i pakietowe) 5 Dane za / na koniec 2013 r. 6 Wartość obrotów w 2013 r. do kapitalizacji na koniec 2013 r. -2-

3 GPW wzmacnianie pozycji w Europie 2008 Przedstawicielstwo w Kijowie 2013 Poszukiwanie możliwości współpracy z holdingiem CEESEG Legenda: rynki, na których obecnie działa Aquis Exchange kwiecień 2013 r. rozpoczęcie wstępnych rozmów z holdingiem CEESEG (giełdy w Wiedniu, Pradze, Budapeszcie i Lublanie) nt. potencjalnej współpracy Przedstawiciel GPW w Londynie rynki, na których docelowo będzie działał Aquis rynki CEESEG przedstawicielstwo GPW 2013/2014 Inwestycja w Aquis Exchange Limited z Wielkiej Brytanii 30% głosów i praw majątkowych dwóch reprezentantów w Radzie Dyrektorów O Aquis Exchange : wielostronna platforma obrotu (MTF) z Londynu działa od listopada 2013 r. konkurencja dla innych MTF-ów i giełd z Europy Zachodniej Przedstawiciel GPW Londyn GPW GPW Przedstawicielstwo GPW Kijów docelowo platforma obrotu dla akcji z 14 głównych giełd Europy Zachodniej CEESEG CEESEG innowacyjny, abonamentowy model opłat nowoczesny system transakcyjny stworzony przez Aquis doświadczona kadra menadżerska -3-

4 Kluczowe projekty w 2014 r. Wykorzystanie potencjału wewnętrznego Grupy GPW Poszukiwanie możliwości rozwoju zewnętrznego Rozpoczęcie procesu implementacji UTP-Derywaty Nowe produkty: m.in. opcje na akcje, opcje binarne i miesięczne, kontrakty terminowe na energię el. rozliczane finansowo Pozyskiwanie nowych emitentów w kraju i za granicą Dalsze pozyskiwanie nowych uczestników rynku akcji i instrumentów pochodnych, m. in. w ramach programu High Volume Provider Dywersyfikacja działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi Aktywny udział przedstawicieli GPW w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji rynku finansowego i towarowego m.in.: pożyczki papierów wartościowych uczestnictwo banków w obrocie giełdowym finansowanie nadzoru Podjęcie decyzji odnośnie współpracy z CEESEG Aktywna współpraca z Aquis Exchange Nowe inicjatywy, zapisane w Strategii GPW.2020 komunikacja zgodnie z harmonogramem realizacji strategii -4-

5 Pozycja międzynarodowa GPW kapitalizacja Kapitalizacja krajowych akcji notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec 2013 r. 593 mld zł wzrost o 70 mld zł rdr (13,4%), z czego 15 mld zł to nowe spółki średnia kapitalizacja spółki na GR to 1,47 mld zł Udział giełd w kapitalizacji akcji w regionie CEE 1 10,1% 8,2% 10,8% 9,2% 8,9% 7,9% 6,6% 6,0% 5,5% 4,7% 10,2% 11,9% 12,0% 9,9% 7,3% 30,2% 29,9% 27,0% 28,2% 28,2% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapeszt CEESEG - Praga Kapitalizacja zagranicznych akcji na GPW na koniec 2013 r. 247 mld zł, wzrost o 17,4% 39,9% 45,2% 44,2% 47,2% 49,1% CEESEG - Wiedeń GPW Małe i średnie giełdy europejskie kapitalizacja krajowych spółek (mld euro) % 18% 0% 1% 5% -9% 48% -22% 76% 6% 49% 10% -31% 4% zmiana Źródło: FESE (kapitalizacja krajowych spółek wg FESE obejmuje także spółki zagraniczne, dla których dana giełda jest jedynym miejscem notowania) -5-

6 Pozycja międzynarodowa GPW liczba spółek 10 giełd na świecie o największej dynamice wzrostu liczby spółek 1 Giełdy europejskie o największej liczbie debiutów 2 Wzrost liczby spółek na rynkach prowadzonych przez GPW zmiana liczby spółek 2013/2012 liczba spółek na koniec 2013 r Główny Rynek GPW NewConnect Santiago SE Hong Kong Exch. Indonesia SE Mexican Exch. Mauritius SE Thailand SE GPW Saudi SE Tadawul GreTai SM (Taiwan) Taiwan SE % 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 25% Londyn Warszawa NYSE Euronext Frankfurt NASDAQ OMX giełda na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek w 2013 r. 2. giełda pod względem liczby i 5. pod względem wartości debiutów w Europie w 2013 r. 15. giełda na świecie pod względem liczby notowanych spółek Duża liczba notowanych spółek stanowi istotny potencjał dla dalszego wzrostu obrotów i kapitalizacji na rynkach GPW, a także dla wzrostu przychodów Giełdy 1 Źródło: Dane dla giełd zrzeszonych w World Federation of Exchanges, GPW 2 Źródło: PwC IPO Watch, PwC IPO Watch Europe Review 2013, dla GPW dane dla Głównego Rynku i NewConnect łącznie -6-

7 Pozycja międzynarodowa GPW - obroty Dynamika rocznych obrotów akcjami w Europie (2013/2012) 1 Bulgarian SE Athens Exchange Malta SE Irish SE Boerse Stuttgart GPW Borsa Istanbul Bucharest SE SIX Swiss Exchange CEESEG - Vienna NASDAQ OMX BME (Spain) Giełdy FESE Luxembourg SE Deutsche Börse NYSE Euronext CEESEG - Ljubljana CEESEG - Budapest Oslo Børs CEESEG - Prague Bratislava SE Cyprus SE -86% -33% -37% -1% -6% -17% 33% 23% 21% 14% 13% 7% 7% 6% 6% 3% 3% 1% 65% 59% 54% 1 Źródło: FESE (obroty sesyjne i pakietowe w euro) 2 Źródło: Thomson Reuters, (obroty akcjami w ramach arkusza zleceń) 139% 1,8% 1,7% 2,6% 2,7% 3,4% 9,1% 7,5% 7,4% 11,4% 7,5% 8,8% 17,9% 16,7% 11,8% 34,8% 36,5% Udział giełd regionu w obrotach akcjami 2 30,4% 43,7% 10,0% 25,6% 21,6% 21,7% 52,7% 54,3% 58,5% Bucharest SE, CEESEG - Ljubljana, Bulgarian SE, Bratislava SE CEESEG - Budapeszt CEESEG - Praga CEESEG - Wiedeń GPW Wolumen obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi w Europie w 2013 r. 3 L.p. Giełda/rynek Wolumen obrotów 1 EUREX Liffe NYSE Euronext OMX Włochy GPW Hiszpania Norwegia Grecja Węgry Austria Rumunia Źródło: FESE oraz strony internetowe poszczególnych giełd -7-

8 Zdywersyfikowana baza inwestorów Udział w obrotach akcjami Główny Rynek Udział w obrotach akcjami NewConnect Udział w obrotach kontrakty terminowe 38% 47% 24% 7% 33% 17% 15% 69% 50% Inwestorzy: zagraniczni % 48% 17% 10% 36% 17% indywidualni PL instytucjonalni PL 18% 73% 47% Udział funduszy emerytalnych (OFE) w obrotach akcjami w 2013 r. to 6,7%, wobec 5,8% w 2012 r. i 6,3% w latach Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec 2013 r. 1,49 mln, z czego 236 tys. to aktywne rachunki 2 1 Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe 2 Aktywny rachunek to taki, na którym zawarto przynajmniej jedną transakcję w II półroczu

9 Dane finansowe Grupy GPW -9-

10 Podstawowe dane finansowe Grupy Przychody ze sprzedaży EBITDA 1 Zysk netto +3,6% 273,8 283,8-4,4% +3,8% 151,1 156,9 +10,0% +6,9% 106,2 113,5 +42,2% 74,1 70,8 32,0 35,2 20,1 28,5 Q4/12 Q4/13 Q4/12 Q4/13 Q4/12 Q4/ Przychody ze sprzedaży Rozliczenie ulgi technologicznej pomniejszyło wartość podatku dochodowego łącznie o 7,0 mln zł w 2013 r. (1,1 mln zł w I kw r. i 5,9 mln zł w IV kw r.) Amortyzacja, przede wszystkim systemu UTP, zwiększyła w 2013 r. koszty operacyjne o 9,2 mln zł Wzrost kosztów osobowych m.in. w związku z odprawami i zakazem konkurencji dla byłych członków zarządu 1 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -10-

11 Przychody Grupy GPW Przychody z rynku finansowego Przychody z rynku towarowego +3,1% -21,2% 57,0 51,3 49,9 50,0 52,5 51,7 49,5 51,5 6,1 17,8 14,8 23,9 26,1 12,3 18,7 18,8-1,4% +21,3% 208,1 205,3 Obniżka opłat transakcyjnych na początku 2013 r. Niższe wolumeny na kontraktach terminowych na WIG20 i na obligacjach skarbowych 62,6 76,0 Konsolidacja TGE od marca 2012 r. Brak wsparcia dla kogeneracji od II kw r. -11-

12 Obrót na rynku akcji Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku, mld zł 59,3 43,3 52,5 47,8 71,1 61,1 61,5 62,4 54,9 Obroty ogółem 42,2 45,2 45,4 Obroty sesyjne +20,9% 55,7 56,1 53,5 54,8 Wartość obrotów razem wzrosła w IV kw r. o 19,2% wobec IV kw r., a w 2013 r. o 26,2% wobec 2012 r. Średnia dzienna wartość transakcji sesyjnych wyniosła 891,3 mln zł w 2013 r. wobec 753,5 mln zł w 2012 r. Obroty sesyjne Obroty ogółem 202,9 256,1 +17,4% 187,6 220,2 Przychody z obrotu akcjami Czynniki wpływające na przychody: +12,0% Zmiana opłat transakcyjnych na rynku akcji od 1 stycznia 2013 r. opłata stała od zlecenia obniżona z 1 zł do 0,2 zł +7,2% 29,4 23,5 23,7 24,6 27,8 26,9 26,1 27,5 Średnia opłata transakcyjna na Głównym Rynku dla transakcji sesyjnych w 2013 r. wyniosła 2,39 p.b. wobec 2,54 p.b. w 2012 r. 101,2 108,4-12-

13 Niska zmienność rynku akcji Wskaźnik GR GPW na tle zmienności indeksu WIG Zmienność rynku akcji GPW w latach 2012 i 2013 na najniższym poziomie od 2005 r. Niska zmienność ogranicza aktywność inwestorów na rynkach akcji i instrumentów pochodnych niski poziom wskaźnika obrotów na rynku akcji spadek wolumenu obrotów kontraktami na WIG20 wskaźnik obrotów (s. lewa) średnia roczna zmienność (s. prawa) Parametry Głównego Rynku akcji GPW 44 60,9 58,8 55,1 51,7 52,5 49,9 51,1 51,7 49,9 52,4 53,2 54,1 54,9 51,1 48,9 49,1 41,0 44, , ,8 49, ,9 42, ,7 39,6 33,8 41,3 40,2 36,8 35,1 Koncentracja obrotów na TOP5 (%) Free float (%) Wskaźnik obrotów (%) 37,5 34,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

14 Obrót na rynku instrumentów pochodnych Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi, mln szt. Wolumen instr. pochodnymi Wolumen inst. pochodnymi 2,8 3,2 2,7 2,6 3,2 3,4 3,4 2,7-2,4% 2,4 2,7 2,1 1,9 2,1 2,2 2,1 1,9 Wolumen obrotów inst. pochodnymi wzrósł o 11,3% w 2013 r. wobec 2012 r. Wolumen obrotu na kontraktach na WIG20 spadł o 9,0% w 2013 r. wobec 2012 r. 11,3 12,6-9,0% 9,1 8,3 Przychody z obrotu instr. pochodnymi -16,1% 7,3 7,7 6,3 5,7 5,3 5,6 5,5 4,8 Czynniki wpływające na przychody: Obniżka opłat za kontrakt na indeksy z 1,7 zł do 1,6 zł Wprowadzenie koncepcji day-tradingu dla instrumentów pochodnych i degresywnych opłat Wprowadzenie mnożnika 20 zł dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 od września 2013 r. -21,3% 26,9 21,2-14-

15 Obrót na rynku obligacji Rynek Treasury BondSpot Poland został wybrany jako rynek elektroniczny dla obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na okres kolejnych dwóch lat, do 30 września 2016 r. Wartość obrotu obligacjami skarbowymi na TBSP wyniosła 845,0 mld zł w 2013 r. (-20,4% rdr) Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst ogółem wyniosła 3,8 mld zł w 2013 r. (+52,2% rdr) i 0,7 mld zł w IV kwartale 2013 r. (+24,8% rdr) Wartość obrotów na TBS Poland, mld zł Przychody z obrotu obligacjami, mln zł Transakcje kasowe Transakcje warunkowe 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-20,6% 296,0 262,1 250,4 253,2 265,9 221,1 201,1 159,4 143,7 147,5 149,3 156,9 161,4 118,0 86,8 144,1 118,3 136,5 102,9 91,8 103,1 116,6 70,0 57,0-23,9% 3,8 3,6 4,1 3,5 3,4 3,5 2,8 2,7-15-

16 Emitenci i rynek IPO Liczba emitentów na rynkach akcji Rynek Główny NewConnect +3,2% Wartość pozyskanych środków na rynkach akcji, mld zł IPO SPO +4,4% 8,0 8,4 4,3 3,1 3,7 5,2 Przychody z obsługi emitentów +3,6% 5,3 5,5 5,2 5,5 5,7 5,6 5,2 5,7 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,9 Wartość notowanych emisji (mld zł) Liczba serii , ,3 54,3 56, ,1 58, Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ W 2013 r. na obu rynkach akcji GPW zadebiutowało łącznie 65 spółek, w tym odbyły się dwie duże oferty prywatyzacyjne: PKP Cargo oraz Energa Przychody z obsługi emitentów w 2013 r. wzrosły o 3,5% rdr i osiągnęły poziom 22,3 mln zł Wyższa kapitalizacja na koniec 2013 r. bazą dla opłat za notowanie na 2014 r. -16-

17 Rynek towarowy obsługa obrotu i RŚP TWh 14,2 Rynek energii wolumeny Transakcje terminowe i spot -25,6% 65,3 33,2 35,9 36,8 22,2 55,6 48,6 Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym 1-18,2% Świadectwa pochodzenia wolumeny TWh Obrót świadectwami pochodzenia -65,1% 18,0 16,0 23,7 16,6 11,6 4,0 5,8 5,8 Rejest świadectw pochodzenia wolumeny TWh Wystawione i umorzone prawa -60,5% 47,9 31,0 24,7 14,8 13,8 5,0 7,3 5,5 2,7 2,1 2 7,1 7,2 6,0 13,2 4,4 4,0 11,9 1 Przychody z obsługi obrotu obejmują przychody z obsługi obrotu na rynku en. elektrycznej, rynku gazu, rynku świadectw pochodzenia oraz inne opłaty od uczestników rynku 2 W I kw r. konsolidowany był wyłącznie miesiąc marzec -17-7,9 6,5 10,7 10,8 Przychody z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia -25,8% 2,0 2,7 3,0

18 Koszty operacyjne 35,0 Koszty operacyjne, mln zł +13,6% 39,3 44,0 39,7 34,4 36,8 40,2 45,1 Koszty operacyjne, mln zł +11,9% 166,2 148,5 Cost / income ratio 1 42,0% 43,1% Koszty operacyjne wzrosłyby tylko o 3,3%, jeśli nie uwzględniąc amortyzacji i opłat GPW na rzecz KNF oraz powiększając, dla porównywalności, koszty 2012 r. o 3,3 mln zł niekonsolidowanych kosztów Grupy TGE za styczeń i luty 2012 W 2012 r. Grupa TGE była konsolidowana tylko przez 10 miesięcy Amortyzacja, przede wszystkim systemu UTP, zwiększyła w 2013 r. koszty operacyjne o 9,2 mln zł W IV kw r. GPW musiała dopłacić KNF 0,8 mln zł; opłaty GPW na rzecz KNF w całym 2013 r. wyniosły 18,25 mln zł, a w 2012 r. 16,82 mln zł Zaliczka na rzecz KNF w I kw. i II kw r. po 5,2 mln zł na kwartał Wzrost kosztów usług obcych w związku z doradztwem dla nowych projektów rozwojowych 16,6 25,7 47,8 51,9 Rozbicie kosztów operacyjnych na kategorie, mln zł 19,5 20,8 12,1 12,1 9,9 10,6 33,7 36,2 8,9 8,9 Amortyzacja Koszty osobowe Inne koszty osobowe Czynsz i inne opłaty Podatki i opłaty Usługi obce Pozostałe 1 Cost / income ratio liczony jest w oparciu o koszty operacyjne bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW -18-

19 Struktura przychodów Grupy GPW Rynek towarowy: 22,9% przychodów 6% 6% 3% 4% 4% 13% Rynek towarowy: 26,8% przychodów 7% 5% 3% 7% 5% 12% Rozliczenia transakcji Prowadzenie RŚP Inne opłaty od uczestników r. towarowego i obrót gazem Obrót - prawa majątkowe Obrót - energia elektryczna Rynek finansowy: 76,0% przychodów 8% 5% 3% 10% Rynek finansowy: 72,3% przychodów 8% 4% 2% 7% Sprzedaż informacji Obsługa emitentów Instrumenty dłużne Inne opłaty od uczestników 1 rynku fin. Instrumenty pochodne 37% 38% Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym Pozostałe przychody 1% Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego 1%

20 Wskaźniki finansowe Podstawowe wskaźniki finansowe Marża zysku netto Zysk na akcję, zł 2,70 2,52 27,1% 37,6% 40,3% Cost / income ratio 1 43,1% 42,0% Marża zysku operacyjnego 41,8% 45,7% Marża zysku netto 40,0% 38,8% Marża EBITDA 55,3% 55,2% Q4/12 Q3/13 Q4/13 Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE 2 Marża zysku operacyjnego Marża EBITDA 3 19,7% 18,3% 19,0% 36,3% 41,3% 37,3% 43,2% 56,2% 49,7% Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q4/12 Q3/13 Q4/13 1 Cost / income ratio liczony jest w oparciu o koszty operacyjne bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW 2 Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy 3 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -20-

21 Bilans Grupy GPW w tys. zł Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem Wzrost poziomu wartości niematerialnych efektem wdrożenia systemu UTP Kategoria środki pieniężne zawiera kwotę 125,3 mln zł, stanowiącą aktywa systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT (środki o ograniczonej możliwości dysponowania); w pasywach odzwierciedlona w pozostałych zobowiązaniach Zobowiązania długoterminowe Grupy GPW to głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji -21-

22 Kalendarz / Dane kontaktowe Kalendarium wydarzeń RI GPW marca 2014 r. Konferencja IR CEEMEA 1x1 Conference, Londyn, organizator: J.P. Morgan Cazenove marca 2014 r. Konferencja IR Emerging market Conference, Nowy Jork, organizator: Espirito Santo 2-4 kwietnia 2014 r. Konferencja IR Polish Capital Market London 2014, Londyn, organizator: PKO BP 30 kwietnia 2014 r., środa Wyniki za I kwartał 2014 r. 31 lipca 2014 r., czwartek Wyniki za I półrocze 2014 r. 31 października 2014 r., piątek Wyniki za III kwartał 2014 r. Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -22-

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w

Bardziej szczegółowo

Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych

Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych Magdalena Mosionek-Schweda* Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych Wstęp Rynek NewConnect (NC) powstał w sierpniu 2007 r. w celu zminimalizowania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo