PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. LIPIEC 2013 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R.

2 Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety i Rekomendacje EKF -2-

3 Grupa GPW w II kw. 203 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE w czerwcu na rekordowym poziomie 65% Wdrożenie UTP w kwietniu 203 r. i techniczna gotowość do uruchomienia usługi High Performance Access Aktywna akwizycja klientów za granicą Reorganizacja Grupy GPW mająca na celu osiągnięcie maksymalnych efektów synergii i wzmocnienia kompetencji Centralizacja systemów informatycznych w Grupie GPW i poprawa bezpieczeństwa informatycznego Zmiany organizacji pracy GK GPW Zmiany w zarządach spółek z Grupy GPW Rynek towarowy WSE InfoEngine platforma OTC i nowe usługi TGE obligo gazowe katalizatorem rozwoju rynku gazu Nowa inicjatywa rynek rolno-spożywczy Aktywne pozyskiwanie dywidend 43,3 mln zł w I połowie 203 r. vs,5 mln zł w 202 r. dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej, źródło: FESE 2 EBITDA = zysk operacyjny + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja Kapitalizacja Wyniki finansowe Grupy GPW (mln zł) Q2 203 zmiana zmiana H 203 rdr rdr Przychody ze sprzedaży 64,6-7,9% 43,9 7,4% Koszty operacyjne 44,0 2,0% 80,9 8,8% Zysk operacyjny 20,7-34,% 63,7-5,0% Zysk netto 7,0-36,5% 59,0-2,0% EBITDA 2 3,4-5,9% 82,8,5% Akcje GPW na Giełdzie 3 Średnia wartość obrotów na sesję w II kw. 203 r.,65 mld zł 2,5 mln zł Free float 64,7% Wskaźnik obrotów 4 36,5% Stopa dywidendy 2,0% Dywidenda wypłacona z zysku za 202 r. 3 Stan na Uroczniona wartość obrotów za I poł. 203 r. do kapitalizacji na ,87 zł/akcję -3-

4 Obroty akcjami na Głównym Rynku transakcje sesyjne (mld zł) transakcje pakietowe (mld zł) Wartość obrotów akcjami Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Free float wzrósł w ciągu roku o 4 p.p. (z 43% do 47%), a wskaźnik obrotu był w II kw. na poziomie 4,25%, o 4, p.p. wyżej względem wartości tego wskaźnika dla 202 r. Średnia opłata transakcyjna na Głównym Rynku dla transakcji sesyjnych wyniosła w I poł. 203 r. 2,37 p.b.; spadek w stosunku do 202 r. (2,54 p.b.) jest w głównej mierze efektem obniżki opłat transakcyjnych na początku 203 r. mln zł Q2 203 Q 203 zmiana kdk Q2 202 zmiana rdr H 203 H 202 zmiana rdr Obroty razem ,% ,9% ,8% Transakcje sesyjne ,6% ,0% ,2% Transakcje pakietowe ,5% 5 333,8% ,7% -4-

5 Inwestorzy w obrotach na rynkach GPW Akcje, Główny Rynek (%) Akcje, NewConnect (%) Kontrakty terminowe (%) +6,0 p.p. +5,0 p.p. +6,0 p.p. Zmiana udziału inwestorów zagranicznych Zmiana udziału inwestorów instytucjonalnych Zmiana udziału inwestorów zagranicznych H 3 Inwestorzy zagraniczni H 3 Inwestorzy instytucjonalni H 3 Inwestorzy indywidualni Zdywersyfikowana baza uczestników rynku, ze znacznym udziałem inwestorów indywidualnych Źródło: Ankieta GPW, dane szacunkowe -5-

6 GPW na tle Europy Dynamika wartości obrotów na giełdach europejskich, II kw. 203 do II kw % 58% Średnia dla wszystkich giełd:,7% 42% 33% 25% 2% 7% 6% 2% % % -% -2% -9% -3% -6% -6% -6% -26% -3% -38% -94% GPW wśród najdynamiczniej rosnących giełd w Europie pod względem wartości obrotów: wzrost obrotów akcjami na GPW w II kw. 203 r. o 33% rdr, znacznie powyżej średniej dla giełd europejskich (,7%) Wg rankingu IPO Watch Europe, w I poł. 203 r. GPW zajęła II miejsce w Europie pod względem liczby IPO (łącznie 3 debiutów, co odpowiadało 26% wszystkich ofert pierwotnych w Europie) oraz VII miejsce pod względem wartości emisji pierwotnych (325 mln euro) Źródło: WFE, FESE, GPW; obroty sesyjne w walucie lokalnej 2 Od r. BATS Chi-X Europe funkcjonuje w Europie jako giełda licencjonowana -6-

7 Pozycja GPW w regionie CEE Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE Udział GPW w kapitalizacji akcji w regionie CEE 2 Wartość obrotu akcjami w regionie (mld EUR) Udział GPW Udział CEESEG Kapitalizacja giełd regionu CEE (mld EUR) udział GPW udział CEESEG 5 CEESEG 64% GPW 65% 70,0% 400 CEESEG 59% GPW 70% 2 60,0% % 50,0% 9 35% 33,5% 40,0% % 6 30,0% 33% 3 20,0% 00 0,0% Źródło: Thomson Reuters 0,0% Źródło: FESE 0% GPW wzmacnia pozycję międzynarodową: Czerwiec 203 r. historycznie najwyższy udział GPW w obrocie akcjami w regionie CEE 65% (w II kw. 60%) 47-procentowy udział GPW w regionie CEE pod względem kapitalizacji spółek krajowych 2 Dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej 2 Kapitalizacja krajowa wg definicji FESE, tj. obejmuje spółki krajowe i zagraniczne notowane w single listingu -7-

8 2,0% 8,0% 5,0% 2,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% H OFE na rynku akcji 3,6% 6,7% 2,0% 8,8% 8,2 8,0 8,0 9,8 Udział OFE w obrotach sesyjnych na GPW,6 30,0 27,6 28,0 2,5 8,9 20,3 2,7 5,2 6,4% 5,8% 6,0% 6,7% 6,% 6,8% 6,0% 5,8% 6,8% H 203 Obroty OFE na GPW (mld zł) Udział OFE w obrotach sesyjnych Portfel inwestycyjny OFE (mld zł) Papiery skarbowe Depozyty i papiery bankowe Pozaskarbowe papiery dłużne Akcje Inne lokaty 0,5%,4% 38,5% 5,2% 44,4% Od 2005 r. udział OFE w obrotach sesyjnych na GPW oscyluje wokół 6%. Rosnący udział OFE w kapitalizacji krajowych spółek i free float (na koniec czerwca b.r. odpowiednio 9,4% i 4,0%) mld zł 50% Aktywa OFE na rynku akcji 50 40% 30% 00 20% 50 0% 0% Aktywa OFE ulokowane w akcjach krajowych, mld zł Udział akcji krajowych w całkowitych aktywach OFE, % Limit udziału akcji w portfelu OFE, % Źródło: KNF, GPW -8-

9 Obroty na rynku terminowym GPW LOP 2 (tys. szt.) Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (kwartalnie, mln sztuk) ,99 3,25 4,66 3,66 2,76 3,9 2,74 2,65 3,7 3,37 Wzrost wolumenu obrotu opcjami (+9,7%) w stosunku do I kw. 203 r. oraz o 43,8% w stosunku do II kw. 202 r. Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na indeks WIG20 o 6,2% w stosunku do I kw. 203 r. i spadek o 6,4% w stosunku do II kw. 202 r. 88% 85% 88% 90% 87% 83% 77% 72% 66% 66% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Instrumenty pochodne Kontrakty na WIG20 Udział % kontraktów na WIG20 w wolumenie W II połowie roku: Uruchomienie rynku opcji na akcje Uruchomienie rynku kontraktów terminowych na obligacje skarbowe i na indeks WIBOR Od maja 202 r. wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 000 (poprzednio 0000). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w II kw. 202 i w kolejnych kwartałach nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów 2 Liczba otwartych pozycji łącznie dla kontraktów terminowych, opcji i jednostek indeksowych -9-

10 Wolumen obrotów kontraktami w Europie Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na poszczególne indeksy w Europie (H 203, mln sztuk) STOXX Europe 600 Banks IBEX 35 Mini FTSE MIB Mini OBX IBEX 35 FTSE MIB WIG20 SMI EURO STOXX Banks AEX OMXS30 DAX FTSE 00 CAC 40 EURO STOXX 50 0,7,0,4,8 2,7 3,7 4,3 4,5 4,6 4,9 6,0 6, 7,8 20,3 46, ,3 GPW utrzymuje 5. pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakt terminowy na WIG20 zajmuje 9. pozycję pod względem wolumenu obrotu wśród kontraktów terminowych na indeksy w Europie Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy (H 203, mln sztuk) 44,5 6,4 5,0 4,3 3,7,8,0 0,2 0,2 0, Źródło: strony internetowe poszczególnych giełd oraz dane FESE -0-

11 Rynek obligacji nieskarbowych Catalyst Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce H ,2 4,0% 4,8 23,6 26,4 32,2% 46,3% 44,5% 7,6 24,2 34,2 3,4 24, Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje banków (wartość emisji na koniec okresu, mld zł) 36,8 0,9 43,6 44,4 4,4 Obligacje przedsiębiorstw Obligacje komunalne 6, 5,6 Udział emisji nieskarbowych pap. dłużnych notowanych na Catalyst 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 37 0,9 5 9,9 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) wartość notowanych emisji (mld zł) liczba serii 73 2,6 97 2, ,3 30, , ,0 40,9 45, ,8 52, ,3 56,4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Stały wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst Wartość emisji notowanych na Catalyst rosła przez ostatnie trzy lata o 42% rocznie Liczba emisji obligacji nieskarbowych przyrastała o 95% rocznie 46,3% wartości wyemitowanych obligacji nieskarbowych w Polsce jest notowanych na rynku Catalyst Źródło: Fitch Polska, GPW --

12 Rynek towarowy Wolumen obrotu energią elektryczną (TWh) 8,5 59,6 28,6 29,9 3,9 2,3 5,7 5,4 4,6 5,6 6,0 4,9 W II kw. 203 r. całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot i terminowym wyniósł 36,8 TWh (wzrost o 2,3% kdk oraz 37,7% rdr) Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 transakcje terminowe transakcje spot Wolumen obrotu prawami majątkowymi - RPM (TWh) 8,0 6,0,6 RŚP wystawione i umorzone prawa majątkowe (TWh) 9,9 2,8,9, 0,0 4,9 7,3 6,5 3,8 34,3 Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 świadectwa wystawione 6,6 23,7 Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 świadectwa umorzone 4,0 4,9 0, Spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi oraz wolumenu wystawionych i umorzonych praw majątkowych: w związku z wygaśnięciem z końcem I kw. 203 r. wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (żółte i czerwone świadectwa pochodzenia) wobec rekordowo wysokich wolumenów w I kw. 203 r. Prace legislacyjne nad przywróceniem wsparcia dla kogeneracji w toku Dane do k. I kw. 203 r. uwzględniają obrót energią elektryczną w ramach poee Rynku Energii GPW. Od II kw. 203 nastąpiła koncentracja obrotu energią elektryczną w TGE. -2-

13 Perspektywy dla rynku gazu Rynek gazu: Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu w I połowie 203 r.: 464,6 GWh Obligo gazowe katalizatorem rozwoju rynku gazu Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 202 r.: 5,8 mld m 3, co odpowiada około 73,4 TWh Tzw. mały trójpak energetyczny otwiera możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rynku gazu dla podmiotów niebędących towarowymi domami maklerskimi Ścieżka wzrostu obliga gazowego Wolumen obrotu na rynku gazu na TGE (GWh) 30% 40% 55% 59,5 32,3 9,6 53, wg ustawy przyjętej przez Sejm RP w dn. 26 lipca 203 r. Q 203 Q2 203 Rynek Dnia Następnego gazu Rynek Terminowy Towarowy gazu -3-

14 Plany Grupy GPW dot. rynku towarowego Rynek finansowych instrumentów pochodnych na towary Prace nad uruchomieniem rynku finansowych (bez fizycznej dostawy) instrumentów pochodnych opartych na towarach instrumenty bazowe: energia elektryczna i gaz ziemny termin uruchomienia: I połowa 204 r. (uwarunkowany otrzymaniem przez TGE licencji na prowadzenie rynku regulowanego) Zmiana profilu działalności WSE InfoEngine SA Wykorzystanie dostępnej w Grupie GPW infrastruktury i zasobów do uzupełnienia i rozszerzenia wachlarza usług Grupy: prowadzenie platformy obrotu towarami z dostawą fizyczną (rynek OTC) dla węgla, energii elektrycznej, biomasy i LPG podpisana umowa na wdrożenie systemu transakcyjnego Trayport Exchange Trading System (ETS) Usługi dla odbiorców końcowych energii i przedsiębiorstw energetycznych: bilansowanie handlowe (POB) i Operator Handlowy (OH) oraz usługi informatyczne Doświadczona kadra menedżerska: wieloletni Prezes Zarządu TGE, Grzegorz Onichimowski Prezesem Zarządu WSE InfoEngine Uruchomienie rynku rolnego analiza możliwości -4-

15 Dane finansowe Grupy GPW -5-

16 Przychody i EBITDA w trendzie wzrostowym Wzrost przychodów i zysku EBITDA w I półroczu odpowiednio o 7,4% i,5% (rdr) Stabilna sytuacja na rynku finansowym i sezonowy spadek przychodów w II kwartale na rynku towarowym Przejęcie TGE wprowadziło do wyników Grupy GPW istotny czynnik sezonowości Zysk z działalności operacyjnej w II kw. 203 r.: 20,7 mln zł (-34,% rdr i -52,0% kdk); zysk netto: 7,0 mln zł (-36,5% rdr i -59,6% kdk); Przychody ze sprzedaży (mln zł) EBITDA (mln zł) i rentowność EBITDA (%) 84,7 99,5 225,6 268,8 273,8 34,0 43,9 +7,4% vs. H 2 9,8 50% 53% 54% 6% 55% 6% 58% 64,7 5, 22,6 05, 8,6 82,8 +,5% vs. H 2 Q2-7,9% vs. Q2 2 Q2-5,9% vs. Q2 2 Q Q H 202 H H 202 H 203 EBITDA = EBIT + amortyzacja + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych -6-

17 Przychody z rynku finansowego tys. zł Q2 203 Q2 202 rdr H 203 H 202 rdr Rynek finansowy ,7% ,8% Obsługa obrotu, w tym: ,8% ,8% Akcje ,9% ,7% Instrumenty pochodne ,0% ,7% Obligacje ,2% ,7% Inne ,% ,4% Obsługa emitentów ,8% ,6% Sprzedaż informacji ,8% ,3% Struktura przychodów na rynku finansowym (mln zł) W II kw. 203 r. przychody na rynku finansowym spadły o,6% kdk oraz wzrosły o 0,7% rdr Struktura przychodów pozostała zasadniczo niezmienna w ciągu ostatnich 6 kwartałów Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów są przychody z obsługi obrotu (determinowane koniunkturą na rynku akcji i derywatów) 57,0 9,4 5,3 42,2 5,3 49,9 50,0 52,5 5,7 9,3 8,8 8,9 8,6 8,6 5,5 5,2 5,5 5,7 5,6 36,5 35,8 35,5 38,2 37,5 Q 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3 Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji -7-

18 Przychody z rynku towarowego tys. zł Q2 203 Q2 202 rdr H 203 H 202 rdr Rynek towarowy ,9% ,5% Obsługa obrotu: ,2% ,4% Energia elektryczna ,8% ,7% Gaz ziemny Prawa majątkowe ,0% ,0% Inne ,0% ,9% RŚP ,% ,2% Rozliczenia transakcji ,7% ,7% W II kw. 203 r. spadek przychodów z rynku towarowego następstwem sezonowości i wygaśnięcia wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji W 202 r. znacząca część świadectw pochodzenia została umorzona z opóźnieniem, w efekcie część przychodów z RŚP przesunęła się z I na II kw. 202 r. Wzrost przychodów Grupy TGE w I półroczu o 9,2% rdr Struktura przychodów na rynku towarowym (mln zł) 7,4 7,8,3,4 2, 2,7 4,7 4,8 3, 6,0 4,4 7, 7,2 23,9 6,7 26, 6,3 4,0 7,9 3,2,9 2,3 3,8 2,0 Q 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3 6,5 Konsolidacja wyników TGE z wynikami Grupy GPW rozpoczęła się w marcu 202 r. Obsługa obrotu RŚP Rozliczenia transakcji Przychody Grupy TGE w styczniu i lutym 202 r. - nieobjęte konsolidacją z wynikami Grupy GPW -8-

19 Struktura przychodów Grupy GPW Przejęcie TGE w lutym 202 r. pozwoliło na znaczącą dywersyfikację źródeł przychodów W ciągu czterech ostatnich kwartałów (tj. w okresie III kw. 202 II kw. 203) przychody z obsługi obrotu akcjami stanowiły 36,3% przychodów Grupy GPW, przy przychodach w tym okresie na poziomie 283,7 mln zł W latach , przy średnich rocznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 247,2 mln zł, przychody z tytułu obsługi obrotu akcjami stanowiły 52,3% Rynek towarowy: 27,2% przychodów Rynek finansowy: 7,9% przychodów 7% 6% 3% 6% 5% 2% 8% 5% 2% 8% Rozliczenia transakcji Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia Inne opłaty od uczestników rynku Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia Obrót energią elektryczną Sprzedaż informacji Obsługa emitentów Instrumenty dłużne Inne opłaty od uczestników rynku 36% Instrumenty pochodne Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym % Q Q2 203 (2 miesięcy) Pozostałe przychody -9-

20 Wzrost kosztów działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej (mln zł) 35,8 40,3 35,4 4,0 38,4 44,0 35,0 39,3 34,4 39,7 36,8 44,0 0,8 3,6 4,0 0,9 5, 4,3 7,5 9,9,0 4,9 4, 5,4 6,3 4,2 9,2 7,2 3,7 7,9 6,0 8,2 Q 2 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3,2,6 7,9 suma faktycznie poniesionych kosztów (uwzględnia koszty UTP) suma kosztów w ujęciu księgowym (zgodnie ze spr. fin.) Kapitalizowane koszty UTP Koszty osobowe i inne osobowe Amortyzacja Pozostałe koszty Cost/Income ratio 3 mln zł 50 50,7% 20 38,4% 36,% 4,4% 42,4% 42,% 42,% H H2 H H2 H H2 H Przychody ze sprzedaży Koszty Cost/income ratio 3 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% W II kw. 203 r. rozpoczęto amortyzację systemu UTP (ok.,4 mln zł miesięcznie) Amortyzacja systemu Warset zakończyła się w IV kw. 202 r., stąd w I kw. 203 r. niższe koszty amortyzacji Dodatkowe koszty osobowe w I kw. 203 r. (,8 mln zł zakaz konkurencji; 0,5 mln zł odprawy i ekwiwalenty pracownicze) Dodatkowe koszty osobowe w II kw. 203 r. ( mln zł wzrost rezerwy na nagrodę roczną; w I kw. 203 r. zaprzestano kapitalizacji kosztów UTP ich znaczną część stanowiły koszty osobowe) Koszty kapitalizacji UTP nie były ujmowane w kosztach operacyjnych, zwiększały one wartość początkową wartości niematerialnych, których amortyzacja rozpoczęła się w kwietniu 203 r. 2 Grupa GPW konsoliduje wyniki finansowe Grupy TGE od marca 202 r. 3 Koszty bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW -20-

21 Wskaźniki rentowności Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE Marża zysku operacyjnego 23,0% 24,9% 2,4% 9,7% 9,8% 8,9% 55,8% 44,7% 47,7% 36,3% 54,2% 32,0% Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/2 Marża EBITDA 2 Zysk na akcję, PLN 69,% 53,4% 57,0% 43,2% 64,7% 48,7% 0,79 0,62 0,6 0,50,00 0,40 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Zysk netto za okres ostatnich 2 m-cy/ średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 2 m-cy 2 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -2-

22 Dywidenda Dywidendy uzyskane w I półroczu 203 r.: TGE: 33,9 mln zł BondSpot: 5, mln zł KDPW: 3,7 mln zł CG: 0,5 mln zł Dywidendy uzyskane w I półroczu 202 r.: KDPW: 7, mln zł BondSpot: 4,4 mln zł W lipcu 203 r. wypłacona dywidenda za 202 r. w wysokości 32,7 mln zł; 0,78 zł na akcję Dywidendy od spółek zależnych poprawiają jednostkowy zysk netto GPW, który zgodnie z przyjętą polityką dywidendy jest podstawą do wypłaty dywidendy na poziomie od 30 do 50% Dywidendy eliminuje się w procesie konsolidacji (pozytywnie wpływają tylko na wynik jednostkowy) Jednostkowy zysk netto GPW S.A. i wskaźnik wypłaty dywidendy ,0 2, Jednostkowy zysk netto (mln zł) Wskaźnik wypłaty dywidendy 20% 00% % 65,6 50% 50% 46,9 69,9 80% 60% 40% 20 20% H 202 H 203 0% -22-

23 Bilans Grupy GPW Bilans Grupy GPW w tys. zł Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem Wzrost poziomu wartości niematerialnych efektem wdrożenia systemu UTP Kategoria środki pieniężne zawiera kwotę 53,7 mln zł, stanowiącą aktywa systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT (środki o ograniczonej możliwości dysponowania); w pasywach odzwierciedlona w pozostałych zobowiązaniach Spadek wartości kapitału własnego w II kw. efektem ujęcia w księgach planowanej wypłaty dywidendy przez GPW (przesunięcie z kapitału własnego do zobowiązań z tytułu wypłaty dywidendy) Zobowiązania długoterminowe Grupy GPW to głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji -23-

24 Kalendarz / Dane kontaktowe Kalendarium wydarzeń RI GPW 30 października 203 r., środa Wyniki za III kwartał 203 r. 3 grudnia 203 r., wtorek Wypłata odsetek od obligacji GPW za IV okres odsetkowy Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -24-

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA I KWARTAŁ 2015 R. 30 KWIETNIA 2015 R. Podsumowanie działalności Grupy GPW w I kwartale 2015 r. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW, CEO Grzegorz Zawada, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA IV KWARTAŁ R. 24 LUTEGO 2015 R. -1- Wprowadzenie -2- W wzmacnialiśmy fundamenty Grupy GPW Nasze działania w miały za cel wzmacnianie podstaw dalszego wzrostu przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 2013 R. KWIECIEŃ 2013 R. Grupa GPW w I kw. 2013 r. Propozycja wypłaty 49,9% zysku jednostkowego GPW za rok 2012 jako dywidendy, 0,78 zł dywidendy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014

GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA GPW PREZENTACJA DLA INVESTORÓW WRZESIEŃ 2014 Agenda Slajd Grupa GPW - atuty inwestycyjne 3 Grupa GPW w II kw. 2014 r. 19 Wyniki finansowe Grupy GPW w II kw. 2014 r. 25 Dodatkowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 2011. Prezentacja wyników Grupy GPW. 30 sierpnia 2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I półroczu 211 Prezentacja wyników Grupy GPW 3 sierpnia 211 Najważniejsze wydarzenia Emitenci zagraniczni 19 emitentów zagranicznych notowanych w dual-listingu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Warszawa, 2008.10.29 Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Wartość aktywów i wyniki z operacji funduszy inwestycyjnych oraz pochodna względem ich pozycji finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja telekonferencji dla analityków

Transkrypcja telekonferencji dla analityków Grupa GPW Wyniki finansowe 1 kw. 2014 r. Transkrypcja telekonferencji dla analityków Mirosław Szczepański, CFO 30 kwietnia 2014 r., 15:00 (CET) Warszawa, Polska Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich:

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo