PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. LIPIEC 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R."

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R.

2 Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety i Rekomendacje EKF -2-

3 Grupa GPW w II kw. 203 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE w czerwcu na rekordowym poziomie 65% Wdrożenie UTP w kwietniu 203 r. i techniczna gotowość do uruchomienia usługi High Performance Access Aktywna akwizycja klientów za granicą Reorganizacja Grupy GPW mająca na celu osiągnięcie maksymalnych efektów synergii i wzmocnienia kompetencji Centralizacja systemów informatycznych w Grupie GPW i poprawa bezpieczeństwa informatycznego Zmiany organizacji pracy GK GPW Zmiany w zarządach spółek z Grupy GPW Rynek towarowy WSE InfoEngine platforma OTC i nowe usługi TGE obligo gazowe katalizatorem rozwoju rynku gazu Nowa inicjatywa rynek rolno-spożywczy Aktywne pozyskiwanie dywidend 43,3 mln zł w I połowie 203 r. vs,5 mln zł w 202 r. dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej, źródło: FESE 2 EBITDA = zysk operacyjny + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja Kapitalizacja Wyniki finansowe Grupy GPW (mln zł) Q2 203 zmiana zmiana H 203 rdr rdr Przychody ze sprzedaży 64,6-7,9% 43,9 7,4% Koszty operacyjne 44,0 2,0% 80,9 8,8% Zysk operacyjny 20,7-34,% 63,7-5,0% Zysk netto 7,0-36,5% 59,0-2,0% EBITDA 2 3,4-5,9% 82,8,5% Akcje GPW na Giełdzie 3 Średnia wartość obrotów na sesję w II kw. 203 r.,65 mld zł 2,5 mln zł Free float 64,7% Wskaźnik obrotów 4 36,5% Stopa dywidendy 2,0% Dywidenda wypłacona z zysku za 202 r. 3 Stan na Uroczniona wartość obrotów za I poł. 203 r. do kapitalizacji na ,87 zł/akcję -3-

4 Obroty akcjami na Głównym Rynku transakcje sesyjne (mld zł) transakcje pakietowe (mld zł) Wartość obrotów akcjami Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Free float wzrósł w ciągu roku o 4 p.p. (z 43% do 47%), a wskaźnik obrotu był w II kw. na poziomie 4,25%, o 4, p.p. wyżej względem wartości tego wskaźnika dla 202 r. Średnia opłata transakcyjna na Głównym Rynku dla transakcji sesyjnych wyniosła w I poł. 203 r. 2,37 p.b.; spadek w stosunku do 202 r. (2,54 p.b.) jest w głównej mierze efektem obniżki opłat transakcyjnych na początku 203 r. mln zł Q2 203 Q 203 zmiana kdk Q2 202 zmiana rdr H 203 H 202 zmiana rdr Obroty razem ,% ,9% ,8% Transakcje sesyjne ,6% ,0% ,2% Transakcje pakietowe ,5% 5 333,8% ,7% -4-

5 Inwestorzy w obrotach na rynkach GPW Akcje, Główny Rynek (%) Akcje, NewConnect (%) Kontrakty terminowe (%) +6,0 p.p. +5,0 p.p. +6,0 p.p. Zmiana udziału inwestorów zagranicznych Zmiana udziału inwestorów instytucjonalnych Zmiana udziału inwestorów zagranicznych H 3 Inwestorzy zagraniczni H 3 Inwestorzy instytucjonalni H 3 Inwestorzy indywidualni Zdywersyfikowana baza uczestników rynku, ze znacznym udziałem inwestorów indywidualnych Źródło: Ankieta GPW, dane szacunkowe -5-

6 GPW na tle Europy Dynamika wartości obrotów na giełdach europejskich, II kw. 203 do II kw % 58% Średnia dla wszystkich giełd:,7% 42% 33% 25% 2% 7% 6% 2% % % -% -2% -9% -3% -6% -6% -6% -26% -3% -38% -94% GPW wśród najdynamiczniej rosnących giełd w Europie pod względem wartości obrotów: wzrost obrotów akcjami na GPW w II kw. 203 r. o 33% rdr, znacznie powyżej średniej dla giełd europejskich (,7%) Wg rankingu IPO Watch Europe, w I poł. 203 r. GPW zajęła II miejsce w Europie pod względem liczby IPO (łącznie 3 debiutów, co odpowiadało 26% wszystkich ofert pierwotnych w Europie) oraz VII miejsce pod względem wartości emisji pierwotnych (325 mln euro) Źródło: WFE, FESE, GPW; obroty sesyjne w walucie lokalnej 2 Od r. BATS Chi-X Europe funkcjonuje w Europie jako giełda licencjonowana -6-

7 Pozycja GPW w regionie CEE Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE Udział GPW w kapitalizacji akcji w regionie CEE 2 Wartość obrotu akcjami w regionie (mld EUR) Udział GPW Udział CEESEG Kapitalizacja giełd regionu CEE (mld EUR) udział GPW udział CEESEG 5 CEESEG 64% GPW 65% 70,0% 400 CEESEG 59% GPW 70% 2 60,0% % 50,0% 9 35% 33,5% 40,0% % 6 30,0% 33% 3 20,0% 00 0,0% Źródło: Thomson Reuters 0,0% Źródło: FESE 0% GPW wzmacnia pozycję międzynarodową: Czerwiec 203 r. historycznie najwyższy udział GPW w obrocie akcjami w regionie CEE 65% (w II kw. 60%) 47-procentowy udział GPW w regionie CEE pod względem kapitalizacji spółek krajowych 2 Dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej 2 Kapitalizacja krajowa wg definicji FESE, tj. obejmuje spółki krajowe i zagraniczne notowane w single listingu -7-

8 2,0% 8,0% 5,0% 2,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% H OFE na rynku akcji 3,6% 6,7% 2,0% 8,8% 8,2 8,0 8,0 9,8 Udział OFE w obrotach sesyjnych na GPW,6 30,0 27,6 28,0 2,5 8,9 20,3 2,7 5,2 6,4% 5,8% 6,0% 6,7% 6,% 6,8% 6,0% 5,8% 6,8% H 203 Obroty OFE na GPW (mld zł) Udział OFE w obrotach sesyjnych Portfel inwestycyjny OFE (mld zł) Papiery skarbowe Depozyty i papiery bankowe Pozaskarbowe papiery dłużne Akcje Inne lokaty 0,5%,4% 38,5% 5,2% 44,4% Od 2005 r. udział OFE w obrotach sesyjnych na GPW oscyluje wokół 6%. Rosnący udział OFE w kapitalizacji krajowych spółek i free float (na koniec czerwca b.r. odpowiednio 9,4% i 4,0%) mld zł 50% Aktywa OFE na rynku akcji 50 40% 30% 00 20% 50 0% 0% Aktywa OFE ulokowane w akcjach krajowych, mld zł Udział akcji krajowych w całkowitych aktywach OFE, % Limit udziału akcji w portfelu OFE, % Źródło: KNF, GPW -8-

9 Obroty na rynku terminowym GPW LOP 2 (tys. szt.) Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (kwartalnie, mln sztuk) ,99 3,25 4,66 3,66 2,76 3,9 2,74 2,65 3,7 3,37 Wzrost wolumenu obrotu opcjami (+9,7%) w stosunku do I kw. 203 r. oraz o 43,8% w stosunku do II kw. 202 r. Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na indeks WIG20 o 6,2% w stosunku do I kw. 203 r. i spadek o 6,4% w stosunku do II kw. 202 r. 88% 85% 88% 90% 87% 83% 77% 72% 66% 66% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Instrumenty pochodne Kontrakty na WIG20 Udział % kontraktów na WIG20 w wolumenie W II połowie roku: Uruchomienie rynku opcji na akcje Uruchomienie rynku kontraktów terminowych na obligacje skarbowe i na indeks WIBOR Od maja 202 r. wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 000 (poprzednio 0000). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w II kw. 202 i w kolejnych kwartałach nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów 2 Liczba otwartych pozycji łącznie dla kontraktów terminowych, opcji i jednostek indeksowych -9-

10 Wolumen obrotów kontraktami w Europie Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na poszczególne indeksy w Europie (H 203, mln sztuk) STOXX Europe 600 Banks IBEX 35 Mini FTSE MIB Mini OBX IBEX 35 FTSE MIB WIG20 SMI EURO STOXX Banks AEX OMXS30 DAX FTSE 00 CAC 40 EURO STOXX 50 0,7,0,4,8 2,7 3,7 4,3 4,5 4,6 4,9 6,0 6, 7,8 20,3 46, ,3 GPW utrzymuje 5. pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakt terminowy na WIG20 zajmuje 9. pozycję pod względem wolumenu obrotu wśród kontraktów terminowych na indeksy w Europie Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy (H 203, mln sztuk) 44,5 6,4 5,0 4,3 3,7,8,0 0,2 0,2 0, Źródło: strony internetowe poszczególnych giełd oraz dane FESE -0-

11 Rynek obligacji nieskarbowych Catalyst Rozwój rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce H ,2 4,0% 4,8 23,6 26,4 32,2% 46,3% 44,5% 7,6 24,2 34,2 3,4 24, Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje banków (wartość emisji na koniec okresu, mld zł) 36,8 0,9 43,6 44,4 4,4 Obligacje przedsiębiorstw Obligacje komunalne 6, 5,6 Udział emisji nieskarbowych pap. dłużnych notowanych na Catalyst 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 37 0,9 5 9,9 Catalyst (instrumenty nieskarbowe) wartość notowanych emisji (mld zł) liczba serii 73 2,6 97 2, ,3 30, , ,0 40,9 45, ,8 52, ,3 56,4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q Stały wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst Wartość emisji notowanych na Catalyst rosła przez ostatnie trzy lata o 42% rocznie Liczba emisji obligacji nieskarbowych przyrastała o 95% rocznie 46,3% wartości wyemitowanych obligacji nieskarbowych w Polsce jest notowanych na rynku Catalyst Źródło: Fitch Polska, GPW --

12 Rynek towarowy Wolumen obrotu energią elektryczną (TWh) 8,5 59,6 28,6 29,9 3,9 2,3 5,7 5,4 4,6 5,6 6,0 4,9 W II kw. 203 r. całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot i terminowym wyniósł 36,8 TWh (wzrost o 2,3% kdk oraz 37,7% rdr) Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 transakcje terminowe transakcje spot Wolumen obrotu prawami majątkowymi - RPM (TWh) 8,0 6,0,6 RŚP wystawione i umorzone prawa majątkowe (TWh) 9,9 2,8,9, 0,0 4,9 7,3 6,5 3,8 34,3 Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 świadectwa wystawione 6,6 23,7 Q 202 Q2 202 Q3 202 Q4 202 Q 203 Q2 203 świadectwa umorzone 4,0 4,9 0, Spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi oraz wolumenu wystawionych i umorzonych praw majątkowych: w związku z wygaśnięciem z końcem I kw. 203 r. wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (żółte i czerwone świadectwa pochodzenia) wobec rekordowo wysokich wolumenów w I kw. 203 r. Prace legislacyjne nad przywróceniem wsparcia dla kogeneracji w toku Dane do k. I kw. 203 r. uwzględniają obrót energią elektryczną w ramach poee Rynku Energii GPW. Od II kw. 203 nastąpiła koncentracja obrotu energią elektryczną w TGE. -2-

13 Perspektywy dla rynku gazu Rynek gazu: Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu w I połowie 203 r.: 464,6 GWh Obligo gazowe katalizatorem rozwoju rynku gazu Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 202 r.: 5,8 mld m 3, co odpowiada około 73,4 TWh Tzw. mały trójpak energetyczny otwiera możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rynku gazu dla podmiotów niebędących towarowymi domami maklerskimi Ścieżka wzrostu obliga gazowego Wolumen obrotu na rynku gazu na TGE (GWh) 30% 40% 55% 59,5 32,3 9,6 53, wg ustawy przyjętej przez Sejm RP w dn. 26 lipca 203 r. Q 203 Q2 203 Rynek Dnia Następnego gazu Rynek Terminowy Towarowy gazu -3-

14 Plany Grupy GPW dot. rynku towarowego Rynek finansowych instrumentów pochodnych na towary Prace nad uruchomieniem rynku finansowych (bez fizycznej dostawy) instrumentów pochodnych opartych na towarach instrumenty bazowe: energia elektryczna i gaz ziemny termin uruchomienia: I połowa 204 r. (uwarunkowany otrzymaniem przez TGE licencji na prowadzenie rynku regulowanego) Zmiana profilu działalności WSE InfoEngine SA Wykorzystanie dostępnej w Grupie GPW infrastruktury i zasobów do uzupełnienia i rozszerzenia wachlarza usług Grupy: prowadzenie platformy obrotu towarami z dostawą fizyczną (rynek OTC) dla węgla, energii elektrycznej, biomasy i LPG podpisana umowa na wdrożenie systemu transakcyjnego Trayport Exchange Trading System (ETS) Usługi dla odbiorców końcowych energii i przedsiębiorstw energetycznych: bilansowanie handlowe (POB) i Operator Handlowy (OH) oraz usługi informatyczne Doświadczona kadra menedżerska: wieloletni Prezes Zarządu TGE, Grzegorz Onichimowski Prezesem Zarządu WSE InfoEngine Uruchomienie rynku rolnego analiza możliwości -4-

15 Dane finansowe Grupy GPW -5-

16 Przychody i EBITDA w trendzie wzrostowym Wzrost przychodów i zysku EBITDA w I półroczu odpowiednio o 7,4% i,5% (rdr) Stabilna sytuacja na rynku finansowym i sezonowy spadek przychodów w II kwartale na rynku towarowym Przejęcie TGE wprowadziło do wyników Grupy GPW istotny czynnik sezonowości Zysk z działalności operacyjnej w II kw. 203 r.: 20,7 mln zł (-34,% rdr i -52,0% kdk); zysk netto: 7,0 mln zł (-36,5% rdr i -59,6% kdk); Przychody ze sprzedaży (mln zł) EBITDA (mln zł) i rentowność EBITDA (%) 84,7 99,5 225,6 268,8 273,8 34,0 43,9 +7,4% vs. H 2 9,8 50% 53% 54% 6% 55% 6% 58% 64,7 5, 22,6 05, 8,6 82,8 +,5% vs. H 2 Q2-7,9% vs. Q2 2 Q2-5,9% vs. Q2 2 Q Q H 202 H H 202 H 203 EBITDA = EBIT + amortyzacja + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych -6-

17 Przychody z rynku finansowego tys. zł Q2 203 Q2 202 rdr H 203 H 202 rdr Rynek finansowy ,7% ,8% Obsługa obrotu, w tym: ,8% ,8% Akcje ,9% ,7% Instrumenty pochodne ,0% ,7% Obligacje ,2% ,7% Inne ,% ,4% Obsługa emitentów ,8% ,6% Sprzedaż informacji ,8% ,3% Struktura przychodów na rynku finansowym (mln zł) W II kw. 203 r. przychody na rynku finansowym spadły o,6% kdk oraz wzrosły o 0,7% rdr Struktura przychodów pozostała zasadniczo niezmienna w ciągu ostatnich 6 kwartałów Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów są przychody z obsługi obrotu (determinowane koniunkturą na rynku akcji i derywatów) 57,0 9,4 5,3 42,2 5,3 49,9 50,0 52,5 5,7 9,3 8,8 8,9 8,6 8,6 5,5 5,2 5,5 5,7 5,6 36,5 35,8 35,5 38,2 37,5 Q 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3 Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji -7-

18 Przychody z rynku towarowego tys. zł Q2 203 Q2 202 rdr H 203 H 202 rdr Rynek towarowy ,9% ,5% Obsługa obrotu: ,2% ,4% Energia elektryczna ,8% ,7% Gaz ziemny Prawa majątkowe ,0% ,0% Inne ,0% ,9% RŚP ,% ,2% Rozliczenia transakcji ,7% ,7% W II kw. 203 r. spadek przychodów z rynku towarowego następstwem sezonowości i wygaśnięcia wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji W 202 r. znacząca część świadectw pochodzenia została umorzona z opóźnieniem, w efekcie część przychodów z RŚP przesunęła się z I na II kw. 202 r. Wzrost przychodów Grupy TGE w I półroczu o 9,2% rdr Struktura przychodów na rynku towarowym (mln zł) 7,4 7,8,3,4 2, 2,7 4,7 4,8 3, 6,0 4,4 7, 7,2 23,9 6,7 26, 6,3 4,0 7,9 3,2,9 2,3 3,8 2,0 Q 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3 6,5 Konsolidacja wyników TGE z wynikami Grupy GPW rozpoczęła się w marcu 202 r. Obsługa obrotu RŚP Rozliczenia transakcji Przychody Grupy TGE w styczniu i lutym 202 r. - nieobjęte konsolidacją z wynikami Grupy GPW -8-

19 Struktura przychodów Grupy GPW Przejęcie TGE w lutym 202 r. pozwoliło na znaczącą dywersyfikację źródeł przychodów W ciągu czterech ostatnich kwartałów (tj. w okresie III kw. 202 II kw. 203) przychody z obsługi obrotu akcjami stanowiły 36,3% przychodów Grupy GPW, przy przychodach w tym okresie na poziomie 283,7 mln zł W latach , przy średnich rocznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 247,2 mln zł, przychody z tytułu obsługi obrotu akcjami stanowiły 52,3% Rynek towarowy: 27,2% przychodów Rynek finansowy: 7,9% przychodów 7% 6% 3% 6% 5% 2% 8% 5% 2% 8% Rozliczenia transakcji Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia Inne opłaty od uczestników rynku Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia Obrót energią elektryczną Sprzedaż informacji Obsługa emitentów Instrumenty dłużne Inne opłaty od uczestników rynku 36% Instrumenty pochodne Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym % Q Q2 203 (2 miesięcy) Pozostałe przychody -9-

20 Wzrost kosztów działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej (mln zł) 35,8 40,3 35,4 4,0 38,4 44,0 35,0 39,3 34,4 39,7 36,8 44,0 0,8 3,6 4,0 0,9 5, 4,3 7,5 9,9,0 4,9 4, 5,4 6,3 4,2 9,2 7,2 3,7 7,9 6,0 8,2 Q 2 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q 3 Q2 3,2,6 7,9 suma faktycznie poniesionych kosztów (uwzględnia koszty UTP) suma kosztów w ujęciu księgowym (zgodnie ze spr. fin.) Kapitalizowane koszty UTP Koszty osobowe i inne osobowe Amortyzacja Pozostałe koszty Cost/Income ratio 3 mln zł 50 50,7% 20 38,4% 36,% 4,4% 42,4% 42,% 42,% H H2 H H2 H H2 H Przychody ze sprzedaży Koszty Cost/income ratio 3 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% W II kw. 203 r. rozpoczęto amortyzację systemu UTP (ok.,4 mln zł miesięcznie) Amortyzacja systemu Warset zakończyła się w IV kw. 202 r., stąd w I kw. 203 r. niższe koszty amortyzacji Dodatkowe koszty osobowe w I kw. 203 r. (,8 mln zł zakaz konkurencji; 0,5 mln zł odprawy i ekwiwalenty pracownicze) Dodatkowe koszty osobowe w II kw. 203 r. ( mln zł wzrost rezerwy na nagrodę roczną; w I kw. 203 r. zaprzestano kapitalizacji kosztów UTP ich znaczną część stanowiły koszty osobowe) Koszty kapitalizacji UTP nie były ujmowane w kosztach operacyjnych, zwiększały one wartość początkową wartości niematerialnych, których amortyzacja rozpoczęła się w kwietniu 203 r. 2 Grupa GPW konsoliduje wyniki finansowe Grupy TGE od marca 202 r. 3 Koszty bez uwzględnienia amortyzacji i opłat na rzecz KNF ponoszonych przez GPW -20-

21 Wskaźniki rentowności Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE Marża zysku operacyjnego 23,0% 24,9% 2,4% 9,7% 9,8% 8,9% 55,8% 44,7% 47,7% 36,3% 54,2% 32,0% Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/2 Marża EBITDA 2 Zysk na akcję, PLN 69,% 53,4% 57,0% 43,2% 64,7% 48,7% 0,79 0,62 0,6 0,50,00 0,40 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Q/2 Q2/2 Q3/2 Q4/2 Q/3 Q2/3 Zysk netto za okres ostatnich 2 m-cy/ średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 2 m-cy 2 EBITDA = EBIT + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja -2-

22 Dywidenda Dywidendy uzyskane w I półroczu 203 r.: TGE: 33,9 mln zł BondSpot: 5, mln zł KDPW: 3,7 mln zł CG: 0,5 mln zł Dywidendy uzyskane w I półroczu 202 r.: KDPW: 7, mln zł BondSpot: 4,4 mln zł W lipcu 203 r. wypłacona dywidenda za 202 r. w wysokości 32,7 mln zł; 0,78 zł na akcję Dywidendy od spółek zależnych poprawiają jednostkowy zysk netto GPW, który zgodnie z przyjętą polityką dywidendy jest podstawą do wypłaty dywidendy na poziomie od 30 do 50% Dywidendy eliminuje się w procesie konsolidacji (pozytywnie wpływają tylko na wynik jednostkowy) Jednostkowy zysk netto GPW S.A. i wskaźnik wypłaty dywidendy ,0 2, Jednostkowy zysk netto (mln zł) Wskaźnik wypłaty dywidendy 20% 00% % 65,6 50% 50% 46,9 69,9 80% 60% 40% 20 20% H 202 H 203 0% -22-

23 Bilans Grupy GPW Bilans Grupy GPW w tys. zł Aktywa trwałe, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa obrotowe, w tym: Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych Pozostałe zobowiązania i rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pasywa razem Wzrost poziomu wartości niematerialnych efektem wdrożenia systemu UTP Kategoria środki pieniężne zawiera kwotę 53,7 mln zł, stanowiącą aktywa systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT (środki o ograniczonej możliwości dysponowania); w pasywach odzwierciedlona w pozostałych zobowiązaniach Spadek wartości kapitału własnego w II kw. efektem ujęcia w księgach planowanej wypłaty dywidendy przez GPW (przesunięcie z kapitału własnego do zobowiązań z tytułu wypłaty dywidendy) Zobowiązania długoterminowe Grupy GPW to głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji -23-

24 Kalendarz / Dane kontaktowe Kalendarium wydarzeń RI GPW 30 października 203 r., środa Wyniki za III kwartał 203 r. 3 grudnia 203 r., wtorek Wypłata odsetek od obligacji GPW za IV okres odsetkowy Biuro Relacji Inwestorskich GPW tel Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. -24-

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo