Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa"

Transkrypt

1 Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska Andrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych. Andrzej jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej jest autorem monografii p.t. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej. W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolitą, głosami innych doradców podatkowych Andrzej został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W 2007 roku, w tym samym rankingu został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacji podatkowej.

2 Paweł Komorowski, menadżer, Deloitte Paweł Komorowski jest menadżerem w Zespole ds. Fuzji i Przejęć Deloitte. Paweł jest doradcą podatkowym, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada siedem lata doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu fuzji i przejęć oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Marcin Zarzycki, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Aplikant Adwokacki, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji. Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego, tj. w szczególności z zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT, jak również z zakresu delegacji krajowych i zagranicznych oraz wsparcia sprzedaży. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), cenach transferowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podróżach służbowych. Dzień 2: VAT Marta Szafarowska, Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 r. do lipca 2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Pani Marta Szafarowska jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. Paweł Fałkowski, wspólnik, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax Paweł posiada blisko 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Karierę w doradztwie rozpoczął w Deloitte. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego KPMG, ostatnio zajmując stanowisko starszego menedżera. Paweł jest doradcą podatkowym od 2005 r., posiada duże doświadczenie w doradztwie w zakresie podatku VAT i CIT oraz w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Realizował również wiele projektów dotyczących optymalizacji podatkowych. Od 2010 r. współpracuje z International Bureau of Fiscal Documentation. Jest także współautorem komentarza do Dyrektywy VAT, wydanego nakładem wydawnictwa C.H.Beck.

3 Pogram: Dzień 1: CIT 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie 10:00 10:30 I. Zakres nowelizacji przepisów obowiązujących na gruncie CIT w 2012 r oraz planowane zmiany w 2013 r.: Andrzej Paczuski, Kancelaria Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska podstawa prawna nowelizacji przepisów, przepisy przejściowe, rok podatkowy inny niż kalendarzowy a stosowanie znowelizowanych przepisów, zmiany w CIT w 2013 r., kolejne planowane nowelizacje przepisów CIT. 10:30 11:00 II. Rozliczanie przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych: Andrzej Paczuski, Kancelaria Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska moment powstania przychodu, wystawienie faktury a powstanie przychodu, zaliczki, zadatki, raty czy 100% zaliczka stanowi przychód, premia pieniężna przychód czy korekta kosztu?, powstanie przychodu przy umowach o charakterze ciągłym, różnice kursowe, przychody na przełomie roku III. Koszty eksploatacji samochodów osobowych: Andrzej Paczuski, Kancelaria Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska definicja samochodu osobowego w świetle zmian, samochody stanowiące własność podatnika, samochody niestanowiące składników majątku podatnika, zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne. 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:15 IV. Nowe zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Paweł Komorowski, Deloitte zasady ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej, zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP, wartość początkowa w przypadku nabycia, ustalenie wartości początkowej na podstawie kosztu wytworzenia, wartość początkowa w przypadku wniesienia środka trwałego aportem.

4 12:15 13:00 V. Zmiany przepisów w zakresie opodatkowania dywidend: Paweł Komorowski, Deloitte zmiana w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania dywidendy, opodatkowanie dywidend rzeczowych, rozliczenie dywidend niewypłaconych w terminie, koszty kredyty lub pożyczki zaciągniętej na poczet wypłaty dywidendy, opodatkowanie niepodzielonego zysku. 13:00 13:30 Lunch VI. Koszty uzyskania przychodów w praktyce: Marcin Zarzycki, Kancelaria Adwokacka Marcin Górski pojęcie kosztu uzyskania przychodów, marketing w kosztach uzyskania przychodów, wydatki finansowane z ZFŚS, koszty badań lekarskich pracowników, przekazanie towarów na rzecz pracowników, imprezy integracyjne, wydatki na podwyższenie kapitału, podatek VAT jako koszt VII. Opodatkowanie CIT(PIT) działań o charakterze promocyjno-marketingowym: Marcin Zarzycki, Kancelaria Adwokacka Marcin Górski reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów, rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kiedy należy złożyć PIT-8C, sprzedaż premiowa w kosztach podatkowych moment kwalifikacji wydatków do kosztów, dokumentowanie sprzedaży premiowej, obowiązki ciążące na organizatorze sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych, skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej VIII. Najnowsze orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz organów podatkowych dotyczące opodatkowania CIT. Marcin Zarzycki, Kancelaria Adwokacka Marcin Górski 15:30 16:00 VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

5 Dzień 2: VAT 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie 10:00 10:45 I. Planowane w 2013 r. rewolucyjne zmiany w przepisach w zakresie podatku VAT: zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego, wprowadzenie możliwości rozliczania dostaw towarów o charakterze ciągłym, kolejna nowelizacja w zakresie czynności nieodpłatnych, wystawianie faktur VAT po nowelizacji przepisów, zmiana zasad wystawiania faktur elektronicznych, określanie podstawy opodatkowania, podatnik w przypadku transakcji zagranicznych, nowelizacja reguł dotyczących odliczania VAT. 10:45 11:30 II. Refakturowania usług w kontekście orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych: zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług, właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową, zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z VAT w sposób podmiotowy, powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług, refakturowanie usług a doliczenie marży. 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 12:30 IV. Definicja podatnika w przypadku transakcji zagranicznych: podatnik VAT w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług opodatkowanych na terytorium Polski, istota znaczenia pojęcia siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, definiowanie podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług po zmianach w przepisach unijnych, obowiązki dokumentacyjne dotyczące określenia statusu nabywcy usługi wykonywanej przez polskiego podatnika. 12:30 13:30 V. Opodatkowanie transakcji zagranicznych: zmiany w definicji eksportu towarów oraz wpływ uchwały NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. na stosowanie stawki 0%, nowelizacja przepisów w zakresie importu towarów, procedura uproszczona po nowelizacji przepisów, zmiana miejsca opodatkowania w przypadku targów, wystaw, konferencji, zmiana miejsca opodatkowania w przypadku niektórych usług transportowych.

6 13:30 14:00 Lunch 14:00 14:45 III. Nieodpłatne świadczenia po ostatnich zmianach w ustawie o VAT: Paweł Fałkowski, FL Tax zakres zmian w przedmiocie opodatkowania VAT transakcji nieodpłatnych, zasady ogólne dotyczące nieodpłatnej dostawy towarów, pojęcie zużycia oraz użycia towarów, reguły obowiązujące w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług, przekazywanie towarów wytworzonych we własnych zakresie, drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne, pojęcie próbki, poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe, przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością, korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych, rozliczenie imprez integracyjnych, inne nieodpłatne przekazania. 14:45 15:30 VI. Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT: Paweł Fałkowski, FL Tax wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktura w formacie PDF jako faktura elektroniczna, korygowanie faktur w formie elektronicznej, brak obowiązku podawania pewnych danych w wystawianych fakturach, faktury korygujące bez konieczności potwierdzania odbioru faktury przez nabywcę, czynności dokumentowane za pomocą kas fiskalnych. 15:30 16:00 VII. Najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacje organów podatkowych Paweł Fałkowski, FL Tax opodatkowanie premii pieniężnych uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12), rozliczenie eksportu towarów na gruncie uchwały NSA z dnia 25 czerwca 2012 r (sygn. akt I FPS 3/12), pojęcie świadczenia kompleksowego w przypadku refakturowania mediów związanych z najmem nieruchomości, odliczenie VAT w przypadku refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych, inne istotne orzeczenia sądowe. 16:00 16:30 VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje 16:30 Zakończenie wręczenie certyfikatów

7 Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: jednej osoby % VAT, jednej osoby w jednym dniu 790 zł + 23% VAT zarejestrowani Czytelnicy portalu TaxFin.pl otrzymują 10% rabatu,* Klienci spółek będących Partnerami konferencji otrzymują 20% rabatu.* * Wszelkie rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Szczegółowe informacje: dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Pytania można zadawać telefonicznie pod numerem: (22) lub mailowo na adres:

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo