VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia"

Transkrypt

1 Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy:

2 Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej ukończył studia prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2004 ukończył studia Europejskiego Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2004 r. posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 10 lat zajmuje się głównie doradztwem dla spółek z kapitałem zagranicznym. W tym czasie pracował zarówno dla renomowanych kancelarii prawa gospodarczego, jak i dla międzynarodowych spółek doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej opodatkowania międzynarodowego, postępowania podatkowego oraz sądowo-administracyjnego, prawa gospodarczego, a także przepisów oraz praktyki działalności gospodarczej w SSE. Jest współautorem Komentarza do polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z roku 2006, jak również autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej oraz wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Brał udział jako trener w licznych szkoleniach o tematyce podatkowej. Dominik Klemens, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W roku 2006 Dominik Klemens ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Europejskim we Frankfurcie nad Odrą. Od 2005 r. pracował w spółkach doradztwa podatkowego na terenie Polski i Niemiec. W 2007 r. rozpoczął współpracę z poznańskim biurem TPA Horwath, gdzie od stycznia 2011 r. pełni stanowisko starszego konsultanta. W roku 2009 Dominik nabył uprawnienia doradcy podatkowego. W ramach swoich obowiązków w TPA Horwath zajmuje się m.in. bieżącym doradztwem podatkowym dla podmiotów zagranicznych, problematyką cen transferowych oraz rozliczeń w podatku VAT dla zagranicznych podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski. Dominik biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Igor Fudali, konsultant ds. cen transferowych w MDDP Posiada doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych i analizy rynkowe transakcji z zakresu działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Współpracuje z klientami przy planowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym różnego rodzaju transakcji finansowych) oraz podczas kontroli podatkowych takich transakcji. Specjalizuje się w transakcjach zawieranych na rynku petrochemicznym i logistycznym. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania (studiów z zakresu rachunkowości) oraz Wydziału Prawa i Administracji

3 Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów oraz kończy proces uzyskiwania kwalifikacji Biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Jest również autorem publikacji prasowych z zakresu cen transferowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z rachunkowości. Sebastian Lebda, dyrektor Zespołu Cen Transferowych PricewaterhouseCoopers Sebastian jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność: Handel Zagraniczny. Pracę w PwC rozpoczął w 1998 r. Sebastian posiada doświadczenie w projektach zarówno lokalnych jak i międzynarodowych z zakresu planowaniu struktur podatkowych uwzględniających regulacje z zakresu cen transferowych, które zdobył w czasie pracy w PwC w Warszawie i w Amsterdamie. Ponadto, uczestniczył w sporach z organami podatkowymi i negocjacjach związanych z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów. Prowadził również projekty z zakresu dokumentacji cen transferowych oraz publikował artykuły w prasie krajowej i zagranicznej. Specjalizuje się w szczególności z branży farmaceutycznej, chemicznej, FMCG i samochodowej. Sebastian został uznany przez The Legal Media Group za wiodącego doradcę w zakresie cen transferowych w Polsce ( 2009 Guide to the World s leading Transfer Pricing Advisers ). Sebastian zdał egzamin na doradcę podatkowego, organizowany przez Ministerstwo Finansów, a także uzyskał licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wydaną przez Ministerstwo Finansów. Program: Dzień 1: VAT 9:30-10:00 Rejestracja i przywitanie 10:00 10:45 I. Zakres nowelizacji przepisów w 2011 r. oraz planowane zmiany w 2012 r.: Maciej Guzek, TPA Horwath Dominik Klemens, TPA Horwath - nowelizacja ustawy o VAT w 2011 r., - zmiany w zakresie rozporządzenia wykonawczego, - rozporządzenie w zakresie fakturowania oraz faktury elektronicznej, - znaczenie unijnego rozporządzenia wykonawczego z 15 marca 2011 r., - zmiany w Dyrektywie 2006/112 oraz ich implementacja do regulacji krajowych, - planowane zmiany przepisów w 2012 i 2013 r.

4 10:45 11:15 II. Kontrowersje podatkowe związane ze zmianą stawek podatkowych: Maciej Guzek, TPA Horwath Dominik Klemens, TPA Horwath - przykłady sprzeczności zwolnień z opodatkowania VAT w polskich przepisach z prawem unijnym, - obowiązywanie przepisów przejściowych w zakresie stawek VAT, - moment wykonania usługi a właściwa stawka VAT, - usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a prawidłowe zastosowanie stawki podatkowej, - określenie momentu wykonania usług w przypadku usług budowlanych zrealizowanych a właściwa stawka VAT, - definicja usługi kompleksowej a zastosowanie prawidłowej stawki VAT, - możliwość korzystania przez podatników z definicji usługi kompleksowej w przypadku określania zwolnień z opodatkowania, - sposób fakturowania usług kompleksowych. 11:15 11:30 Przerwa na kawę 11:30 12:15 III. Opodatkowanie nieodpłatnych przekazań na gruncie podatku VAT - praktyczne przykłady: Maciej Guzek, TPA Horwath Dominik Klemens, TPA Horwath - przekazywanie towarów wytworzonych we własnych zakresie, - różnica między zużyciem a użyciem towarów, - poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe, - przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością, - organizowanie konferencji poświęconych promocji produktów, - prawidłowe rozliczenie jubileuszu firmowego, - szkolenia produktowe, - drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne, - inne nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników. 12:15 13:00 IV. Definicja podatnika w przypadku transakcji zagranicznych: Rafał Szafraniec, KPMG - podatnik VAT w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług opodatkowanych na terytorium Polski, - istota znaczenia pojęcia siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, - definiowanie podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług po zmianach w przepisach unijnych,

5 13:00 13:30 Lunch - obowiązki dokumentacyjne dotyczące określenia statusu nabywcy usługi wykonywanej przez polskiego podatnika. 13:30 14:15 V. Zmiany regulacji w zakresie dostaw złomu oraz odpadów: Rafał Szafraniec, KPMG - regulacje prawne obowiązujące do 1 kwietnia 2011 r. w przypadku sprzedaży złomu, - przykłady odpadów, które powinny być rozliczane w dalszym ciągu w sposób ogólny, - zasady rozliczania VAT przez nabywcę w przypadku nabycia złomu, - dokumentowanie dostawy złomu oraz odpadów przez sprzedawcę oraz nabywcę, - wykazywanie dostaw złomu oraz odpadów w deklaracji VAT. 14:15 15:00 VI. Zmiany przepisów dotyczące dokumentowania sprzedaży, możliwość wystawiania e-faktur: Rafał Szafraniec, KPMG - zmiana treść faktury VAT, - nowe regulacje prawne w zakresie fakturowanie, - zmiany w prawie unijnym a wystawienie faktury elektronicznej, - wystawianie faktur a przepisy statystyczne, - wystawianie faktur w formie elektronicznej, - faktura w formacie PDF jako faktura elektroniczna, - korygowanie faktur w formie elektronicznej, - faktury korygujące bez konieczności potwierdzania odbioru faktury przez nabywcę, - noty korygujące jako optymalizacja ryzyka podatkowego, - samo fakturowanie oraz inne sposoby na wystawienia faktury przez podmiot inny niż sprzedawca, - czynności dokumentowane za pomocą kas fiskalnych, - nowelizacja przepisów w przedmiocie kas rejestrujących. Dzień 2: CT: 9:30-10:00 Rejestracja i przywitanie I. Powiązania pomiędzy podatnikami decydujące o obowiązku sporządzenie dokumentacji CT: a) rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami w zakresie: podmiotów krajowych, podmiotów zagranicznych,

6 b) transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych c) zakres przedmiotowy transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji. II. Struktury transakcyjne istotne ze względu na ceny transferowe: a) produkcja, b) dystrybucja, c) centrum usług wspólnych, d) centrum własności intelektualnej, e) podmiot centralny. 11:00 11:15 Przerwa na kawę III. Preferowane metody szacowania cen: 12:45 13:45 Lunch a) transakcyjne metody szacowania cen: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży (koszt plus), b) metody zysku transakcyjnego: metoda podziału zysków, metoda marży transakcyjnej netto, c) szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług. IV. Dokumentacja cen transferowych w praktyce: a) konstrukcja dokumentacji podatkowej wynikająca z przepisów prawa, b) elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji, c) obowiązek przedłożenia dokumentacji organom podatkowym oraz konsekwencje braku dokumentacji, d) przykłady tworzenie dokumentacji cen transferowych: usługi niematerialne, usługi finansowe, nabycie surowców oraz półproduktów. 13:45 15:15 V. Główne obszary ryzyka podatkowe w przypadku cen transferowych: Sebastian Lebda, Wojciech Kosarzecki, PricewaterhouseCoopers a) usługi niematerialne obowiązek posiadania dowodów potwierdzających ich nabycie, b) usługi wewnątrzgrupowe podstawowe zarzuty organów podatkowych,

7 c) skorzystanie z danych wewnętrznych (dokumentacja podatkowa, transakcje z podmiotami niepowiązanymi, zeznania świadków). d) wykorzystanie danych zewnętrznych (dane pozyskane od innych podatników, dane dostępne publicznie). IV. Prowadzenie sporów przez podatników w zakresie cen transferowych: Sebastian Lebda, Wojciech Kosarzecki, PricewaterhouseCoopers a) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi w zakresie CT, b) inicjatywa dowodowa w przypadku sporu o określenie wysokości ceny, c) błędy proceduralne popełniane przez organy podatkowe, z który może skorzystać podatnik, d) możliwości obrony posiadanej dokumentacji cen transferowych. 15:15-16:30 VII. Regulacje międzynarodowe i ich wpływ na ceny transferowe: Piotr Wiewiórka, PricewaterhouseCoopers a) wytyczne OECD, b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, c) zasada swobody umów a ocena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, d) przerzucanie dochodu w obrocie międzynarodowym, 16:30-17:00 VII. Indywidualne konsultacje 17:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: jednej osoby 990 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym dniu 540 zł + 23% VAT dla zarejestrowanych Czytelników portalu: 10% rabatu* *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Szczegółowe informacje znajdą się na stronie internetowej: Pytania można wysyłać na adres: lub zadawać pod nr telefonu: (22)

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW.

ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. . WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. Dedykowane szkolenie dla dealerskich księgowych BRAK MIEJSC 5 maja 2015 Warszawa 7 maja 2015 Katowice 12 maja 2015 Poznań 27 maja 2015 Warszawa WYKŁADOWCA

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA :

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : SZKOLENIE JEDNODNIOWE PODATEK VAT-zmiany X.2013, I.2014. KLESZCZÓW, 03. GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo