Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej"

Transkrypt

1 W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola skarbowa, - wydanie nieruchomości w formie dywidendy aspekty prawne we współpracy z: MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: Warszawa, października 2014 r. kod SBP Radosław Żuk prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH w Warszawie, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TAXFIN. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie aplikacji sądowej, jak również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada bogatą praktykę doradczą oraz audytorską w zakresie opodatkowania na terytorium Polski, jak również niektórych państw unijnych. Autor lub współautor publikacji książkowych, w tym: Transakcje wewnątrzwspólnotowe, Nowelizacja VAT i CIT 2013/2014 oraz Obejście prawa podatkowego w praktyce. Dodatkowo autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 1100 dni szkoleniowych, prowadząc szkolenia m. in. na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, UOKiK, NBP, grupy FIAT. Marta Szafarowska doradca podatkowy, Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej, budowlanej i transportowej. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej. Prowadziła projekty i szkolenia podatkowe dla takich firm jak Poczta Polska SA, TVP SA, Mostostal Warszawa SA. Jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN.

2 Marcin Borkowski prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową. Grzegorz Niebudek doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT, procedury podatkowej oraz podróży służbowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. W zakresie bieżącego doradztwa prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dot. transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. CEL KONGRESU BRANŻOWEGO: Samir Kayyali doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej i deweloperskiej od 2015 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia i 1 kwietnia 2014 r. Podczas Kongresu prelegenci mający ogromne doświadczenie praktyczne oraz wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradzeniem na rzecz podmiotów z sektora budowlanego i deweloperskiego zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora budowlanego i deweloperskiego. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży budowlanej i deweloperskiej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z danego sektora. Strona 2

3 ADRESACI KONGRESU BRANŻOWEGO: Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora budowlanego oraz deweloperskiego, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży budowlanej i deweloperskiej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ: DZIEŃ powitalna kawa Ustalenie momentu dokonania transakcji a rozliczenie VAT (prowadzący: Radosław Żuk) 1. Kontrowersje w zakresie ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej oraz dostawy nieruchomości: a) czy umowa o roboty budowlane może przesądzać o chwili wykonania usługi? b) czy po zmianach w przepisach protokół zdawczo-odbiorczy w dalszym ciągu stanowi o momencie wykonania usługi budowlanej? c) spór z kontrahentem a moment wykonania usługi, d) ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej w przypadku realizacji kontraktów na bazie FIDIC, e) wydanie lokalu momentem dostawy nieruchomości? f) moment wykonania usługi w przypadku refakturowania, g) konsekwencje błędnego ustalenia momentu dokonania transakcji w przypadku usług budowlanych oraz dostawy nieruchomości przerwa kawowa Prawidłowa stawka VAT w przypadku usług budowlanych oraz sprzedaży nieruchomości (prowadzący: Radosław Żuk) 2. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych oraz dostawy nieruchomości: a) pojęcie usługi budowlanej oraz budowlano-montażowej, b) kiedy moment wystawienia faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego? c) rozliczenie VAT niezależnie od momentu wystawienia faktury, d) zaliczki, przedpłaty oraz nadpłaty a powstanie obowiązku podatkowego, e) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości. 3. Prawidłowa stawka VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej: a) usługi w zakresie przygotowania placu budowy do rozpoczęcia procesu budowy, b) usługi budowlane świadczone w obiektach budowlanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jak również na cele użytkowe, c) kiedy limity powierzchni są istotne w przypadku usług dotyczących obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym? d) usługi remontowe a stawka preferencyjna, e) możliwość stosowania 8% VAT do usługi budowlano-montażowych, w tym zabudowy meblowej, f) na co zwracać uwagę przy sprzedaży gruntów? g) zwolnienie z opodatkowania VAT ze względu na pierwsze zasiedlenie, h) kiedy można zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT nieruchomości? i) sprzedaż lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym czy stawka VAT 8% jest możliwa? Strona 3

4 lunch Faktura VAT 2014/15 w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Marta Szafarowska) 4. Prawidłowe zasady wystawiania faktur w przypadku brany budowlanej oraz deweloperskiej: a) szczególny termin do wystawiania faktur w przypadku usług budowlanych, b) fakturowanie sprzedaży nieruchomości, c) wystawianie faktur przed dokonaniem sprzedaży a powstanie obowiązku podatkowego, d) prawidłowa treść faktury VAT, e) najczęstsze błędy dotyczące fakturowania. 5. Realizacja usług budowlanych przez konsorcjum budowlane: a) rozliczenie konsorcjum na gruncie VAT, b) fakturowanie działalności konsorcjum problemy z wzajemnym rozliczaniem usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum, c) powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności wykonywanych w ramach konsorcjum, d) odliczanie VAT przez uczestników konsorcjum przerwa kawowa Faktura VAT 2014/15 w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Marta Szafarowska) 6. Refakturowanie usług w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej: a) refakturowanie usług przez inwestora na wykonawcę budowlanego jakie stawki VAT? b) refakturowanie kosztów opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz podatku od nieruchomości, c) kiedy refakturowanie usługi należy włączyć do podstawy opodatkowania usług budowlanych? d) obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania. 7. Odliczanie VAT przez podmioty z branży budowlanej oraz deweloperskiej: a) termin odliczenia VAT w przypadku faktur otrzymanych po kilku miesiącach od dokonania transakcji, b) faktury korygujące a odliczanie VAT, c) kiedy błąd w fakturze uniemożliwia odliczanie VAT? d) 50% odliczenie VAT w przypadku pojazdów samochodowych jakie koszty podlegają ograniczeniu? e) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, f) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT, g) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT. DZIEŃ powitalna kawa Postępowanie podatkowe w firmie branży TSL (prowadzący: Marcin Borkowski) 8. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży budowlanej i deweloperskiej: a) podmioty z sektora budowlanego i deweloperskiego a szczególne ryzyko kontroli podatkowej, b) czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa uprawnienia organów podatkowych i podatnika, c) kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży budowlanej i deweloperskiej o kontroli podatkowej? d) zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej praktyczne porady, e) co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora budowlanego i deweloperskiego? f) korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS, g) sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki, Strona 4

5 h) najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dot. sporów podmiotów z sektora budowlanego i deweloperskiego oraz organów podatkowych przerwa kawowa CIT 2014/2015 w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Grzegorz Niebudek) 9. Wybrane zagadnienia dotyczące przychodów podatkowych w branży budowlanej: a) moment powstania przychodu przy wydaniu rzeczy oraz wykonaniu usługi budowlanej, b) przychód z tytułu wykonania usługi oraz częściowego wykonania usługi praktyczne problemy: usługa zakończona poszczególnymi etapami budowy, protokoły zdawczo odbiorcze data sporządzenia a data rozpoznania przychodu (co z częściowymi protokołami zdawczo odbiorczymi, co gdy inwestor odmawia podpisania protokołu?), data przejściowego świadectwa płatności a data wykonania usługi budowlanej. c) usługi budowlane i usługi budowlano - montażowe świadczone w ramach generalnego wykonawstwa, d) usługi budowlane i usługi budowlano - montażowe świadczone w ramach podwykonawstwa, e) usługi budowlane i usługi budowlano - montażowe świadczone w ramach konsorcjum, f) zaliczki i przedpłaty moment powstania przychodu zaliczka 100 %, g) data wykonania usługi budowlanej, usługi budowlano - montażowej a data rozpoznania przychodu problemy praktyczne, h) rozliczanie kaucji gwarancyjnych aspekt praktyczny, i) umowy przedwstępne i akty notarialne najczęstsze problemy, j) kary umowne/odszkodowanie a moment powstania przychodu lunch CIT 2014/2015 w branży budowlanej i deweloperskiej cd. (prowadzący: Grzegorz Niebudek) 10. Problemy praktyczne z rozpoznawaniem kosztów uzyskania przychodów w branży budowlanej: a) wynagrodzenie płatne na rzecz podwykonawców, b) opłaty za zajęcie pasa drogowego, c) koszty związane z przebudową dróg publicznych, d) koszty wycinki drzew i krzewów. e) kary umowne i odszkodowania KUP czy NKUP? kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót budowlanych, kary i odszkodowania z tytułu opóźnień w realizacji robót budowlanych, f) korygowanie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki usług w branży budowlanej - terminy płatności, rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, koszty poniesione w 2013 r., g) koszty zaliczane do KUP jednorazowo w momencie poniesienia a koszty rozliczane w czasie (roboty w toku), h) koszty reprezentacji i reklamy (dni otwarte, wiecha). 11. Amortyzacja typowych maszyn i urządzeń budowlanych. 12. Maszyny i urządzenia budowlane wynajmowane (leasingowane) z zagranicy przerwa kawowa Wydanie nieruchomości w formie dywidendy (prowadzący: Samir Kayyali) 13. Wydanie nieruchomości w formie dywidendy planowane regulacje prawne a) dywidenda i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, b) mechanizm opodatkowania dywidend, c) pojęcie tzw. cichych rezerw, Strona 5

6 d) wysokość i moment powstania przychodów i kosztów u wydającego dywidendę, e) aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, f) wpływ planowanych regulacji opodatkowanie przedsiębiorstwa i wspólników. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 1490 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + VAT P R O M O C J A! przy zgłoszeniu do dn Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 990 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + VAT Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat Godziny zajęć: 9:00 16:00 Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie Informacje: Krzysztof Kadlec, tel. (022) /48, fax (022) ; Strona 6

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091 WYDARZENIE ROKU KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - zawieranie i realizacja umów w procesie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia 20-21 marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW.

ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. . WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. Dedykowane szkolenie dla dealerskich księgowych BRAK MIEJSC 5 maja 2015 Warszawa 7 maja 2015 Katowice 12 maja 2015 Poznań 27 maja 2015 Warszawa WYKŁADOWCA

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości 28.09 5.10.2015 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: www.akademiamddp.p

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA :

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : SZKOLENIE JEDNODNIOWE PODATEK VAT-zmiany X.2013, I.2014. KLESZCZÓW, 03. GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo