Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014"

Transkrypt

1 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni:

2 Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska Andrzej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych. Andrzej jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej jest autorem monografii p.t. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej. W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolitą, głosami innych doradców podatkowych Andrzej został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W 2007 roku, w tym samym rankingu został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacji podatkowej. Marek Wojda, doradca podatkowy, Partner w Martini i Wspólnicy Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, poprzednio współpracował z PricewaterhouseCoopers ( ) oraz Baker & McKenzie ( ). Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, przede wszystkim w branży FMCG, produkcyjnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i medialnej. Reprezentował podatników z postępowaniach spornych dotyczących podatku VAT, w tym przed sądami administracyjnymi. Był pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu przed ETS w sprawie C-395/09 Oasis East. Jest autorem licznych artykułów i opinii publikowanych w czasopismach specjalistycznych i prasie codziennej, a także współautorem Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd.unimex) oraz Komentarza do ustawy o VAT (wyd. CH Beck, wcześniej wyd. Difin). Sławomir Patejuk, manager w Advicero Tax - Nexia International Sławomir Patejuk jest managerem w kancelarii podatkowej Advicero Tax - Nexia International (poprzednia nazwa: DPPA Tax). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego. Przeprowadził szereg projektów związanych z badaniem rozliczeń podatkowych spółek, optymalizacją bieżącego wyniku podatkowego, analizą opodatkowania transakcji transgranicznych. Doradza głównie podmiotom z krajów niemieckojęzycznych, które działają w sektorze energii odnawialnej oraz nieruchomości. Paweł Fałkowski, wspólnik, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax Paweł posiada blisko 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Karierę w doradztwie rozpoczął w Deloitte. Następnie, przez ponad 7 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego KPMG, ostatnio zajmując stanowisko starszego menedżera. Paweł jest doradcą podatkowym od 2005 r., posiada duże doświadczenie w doradztwie w zakresie podatku VAT i CIT oraz w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Realizował również wiele projektów dotyczących optymalizacji podatkowych. Od 2010 r. współpracuje z International Bureau of Fiscal Documentation. Jest także współautorem komentarza do Dyrektywy VAT, wydanego nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

3 Michał Spychalski, doradca podatkowy, Menedżer, MDDP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk. W latach pracował w departamencie podatków pośrednich Deloitte & Touche. Michał specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych. Jest wpisany na listę kandydatów na biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Michał jest autorem wielu artykułów i komentarzy z dziedziny prawa podatkowego na łamach prasy codziennej i specjalistycznej, a także książki Faktury elektroniczne. Praktyczny instruktaż wdrożenia. Tomasz Wagner, Zespół Podatków Pośrednich, Ernst & Young Tomasz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych. Uczestniczył w licznych przeglądach podatkowych, przede wszystkim dla branży energetycznej i telekomunikacyjnej, jak również w projektach typu due dilligence. Doświadczenie w branży zdobywał także prowadząc szkolenia z zakresu VAT oraz uczestnicząc w kontrolach podatkowych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem licznych komentarzy i publikacji prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Prawo i Podatki, Miesięcznik Taxfin.pl). Adrian Artowicz, Kierownik zespołu ds. optymalizacji i postępowań ECDDP Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge). Poprzednio współpracował z Instytutem Studiów Podatkowych, autor i współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo- administracyjną. Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Program szkolenia: Dzień 1: 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie I. Dokumentowanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT po 1 stycznia 2014 r.: Tomasz Wagner, EY pojęcie faktury VAT w znowelizowanych przepisach, istotne elementy w treści faktury VAT, faktura pro forma a faktura VAT, brak konieczności wystawiania faktur, dokumenty traktowane jak faktura VAT, zmiana terminów wystawiania faktur, termin wystawienia faktury na żądanie klienta,

4 wystawianie faktur z tytułu dostawy towarów, wykonania usług oraz otrzymanych zaliczek, wystawianie faktur z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu, wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży, wystawianie faktur z podaniem rabatów oraz skont II. Korygowanie obrotu po 1 stycznia 2014 r.: Tomasz Wagner, EY treść faktury korygującej obniżającej obrót, zbiorcze faktury korygujące, przesłanki niezbędne do obniżenia podatku należnego w przypadku faktur korygujących, rozliczenie faktury korygującej podwyższającej obrót, wystawianie faktur korygujących dokumentujących skonto, moment rozliczenia faktur korygujących w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, rozliczenie VAT w przypadku faktur wystawianych przez podmioty zagraniczne. wystawianie not korygujących, treść noty korygującej. 11:30 11:45 Przerwa na kawę III. Refakturowanie usług po nowelizacji przepisów: Sławomir Patejuk, Advicero Tax Sp. z o.o. wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług, termin wystawienia tzw. refaktury, moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania, refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, refakturowanie usług ubezpieczeniowych przez leasingodawcę, praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych IV. Zasady ogólne związane ze zmianą przepisów w przedmiocie obowiązku podatkowego na gruncie VAT: Sławomir Patejuk, Advicero Tax Sp. z o.o. przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów, termin wystawienia faktury a zasady powstania obowiązku podatkowego, usługi ciągłe a stosowanie znowelizowanych reguł, rozliczenie dostawy mediów jako wyjątek od zasady ogólnej. 13:00 13:45 Lunch V. Rewolucyjne zmiany w przedmiocie obowiązku podatkowego: Pawel Falkowski, FL Tax obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, data wystawienia faktury a obowiązek podatkowy, rozliczenie usług budowlanych, opodatkowanie dostawy gazet, książek oraz czasopism, obowiązek podatkowy z tytułu usług drukowania gazet, książek oraz czasopism. usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,

5 obowiązek podatkowy z tytułu zbycia prawa oraz licencji, opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat, obowiązek podatkowy z tytułu usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, opodatkowanie najmu, dzierżawy oraz leasingu, obowiązek podatkowy w przypadku dotacji oraz subwencji, rozliczenie usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, obowiązek podatkowy w przypadku WDT i WNT VI. Przeliczanie kursu waluty obcej na gruncie VAT po nowelizacji: Pawel Falkowski, FL Tax podstawowa reguła stosowania kursu waluty obcej na gruncie VAT, stosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury jako wyjątek, kurs waluty obcej w transakcjach zagranicznych, wystawienie faktury przez klienta zagranicznego a stosowanie odpowiedniego kursu waluty obcej, korygowanie obrotu a stosowanie odpowiedniego kursu waluty obcej, kurs stosowany w przypadku faktur zbiorczych, ujednolicenie rozliczania VAT i CIT w zakresie stosowania kursu waluty obcej (możliwe rozbieżności). 15:30 16:00 VII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje. 16:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów Dzień 2: 9:30 10:00 Rejestracja i przywitanie I. Opodatkowanie transakcji zagranicznych po nowelizacji przepisów: Michał Spychalski, MDDP moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów,, opodatkowanie zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów, rozliczenie świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju, opodatkowanie importu usług, rozliczenie transakcji łańcuchowych II. Odliczanie VAT po nowelizacji przepisów: Michał Spychalski, MDDP odliczenie VAT a powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, możliwość odliczenia VAT przez dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, odliczenie VAT na podstawie faktury zaliczkowej, termin odliczenia VAT w przypadku tzw. mediów, odliczenie VAT w przypadku faktur otrzymanych po upływie dwóch miesięcy od momentu powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, zasady odliczania VAT z tytułu WNT,

6 odliczanie VAT w przypadku importu usług, otrzymanie duplikatu a moment odliczenia VAT, moment przedawnienia prawa do odliczenia VAT. 11:45 12:00 Przerwa na kawę III. Odliczenie VAT w przypadku pojazdów samochodowych: Marek Wojda, Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. możliwość odliczenia VAT w przypadku samochodów z tzw. kratką, odliczenie VAT od samochodów specjalnych, zmiana zasad odliczania VAT od pojazdów samochodowych od 1 marca 2014 r., odliczenie VAT w wysokości 50% w przypadku pojazdów samochodowych, przeznaczenie samochodu na cele działalności gospodarczej a możliwość odliczenia VAT w 100%, ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek konieczny odliczenia VAT, pojazdy samochodowe, które ze względu na swoją konstrukcję umożliwiają odliczenie VAT w pełnym zakresie, przepisy przejściowe dotyczące odliczenia VAT od paliwa, przepisy przejściowe w przedmiocie leasingu, najmu oraz dzierżawy IV. Zakres nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. w zakresie CIT: Andrzej Paczuski, Kancelaria Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska podstawa prawna nowelizacji przepisów, przepisy przejściowe, rok podatkowy inny niż kalendarzowy a stosowanie znowelizowanych przepisów, zmiany w CIT w 2014 r V. Zmiany w CIT w 2014 r.: Andrzej Paczuski, Kancelaria Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska spółki komandytowe i komandytowo akcyjne jako podatnicy CIT, status SKA do końca 2013 r., SKA jako podatnik CIT, sytuacja podatkowa wspólnika SKA od 2014 r., sytuacja wspólników SKA na przełomie 2013 i 2014 r. - przepisy przejściowe, przekształcenia, likwidacje, zmiany podmiotowe w SKA, zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe), zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów i zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji, inne zmiany od 1 stycznia 2014 r. 13:30 14:15 Lunch

7 VI. Zmiana przepisów dotycząca obowiązku korekty kosztu uzyskania przychodów: Adrian Artowicz, ECDDP kategoria kosztów podlegających korekcie, wydatki nierozliczone w kosztach uzyskania przychodów, brak zapłaty jako obowiązek korekty, korekta w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, praktyczne przypadki związane z korektą kosztów, optymalizacja przepisów dotyczących korekty kosztów VII. Opodatkowanie CIT(PIT) działań o charakterze promocyjno marketingowym w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych: Adrian Artowicz, ECDDP pojęcie reklamy oraz reprezentacji w świetle interpretacji ogólnej MF, wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzyskania przychodów, usługi gastronomiczne oraz cateringowe a koszt podatkowy, rozliczenie rabatów moment zmniejszenia przychodów, inne działania marketingowe a koszty uzyskania przychodów VIII. Koszty eksploatacji samochodów osobowych w 2014 r.: Adrian Artowicz, ECDDP definicja samochodu osobowego, samochody stanowiące własność podatnika, samochody niestanowiące składników majątku podatnika, zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne. 15:30 16:00 IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje 16:00 Zakończenie wręczenie certyfikatów Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: w całej Konferencji: cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 1251 zł + 23% VAT* cena regularna: 1390 zł + 23% VAT w 1 dniu: cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 711 zł + 23% VAT* cena regularna: 790 zł + 23% VAT dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20% rabatu *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Prosimy o dokonanie płatności: po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Szczegółowe informacje: dotyczące konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo