ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW."

Transkrypt

1 . WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. Dedykowane szkolenie dla dealerskich księgowych BRAK MIEJSC 5 maja 2015 Warszawa 7 maja 2015 Katowice 12 maja 2015 Poznań 27 maja 2015 Warszawa WYKŁADOWCA Marta Szafarowska Partner w jednej z najlepszych polskich firm doradztwa podatkowego MDDP sp. z o.o. W ostatnich miesiącach uchwalono szereg aktów prawnych, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie każdej stacji dealerskiej. Kolejne zmiany wejdą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W dodatku wciąż pojawiają się nowe, niekiedy sprzeczne ze sobą, interpretacje organów podatkowych. Zgodnie z obietnicą daną przed kilkoma miesiącami, w ramach Dealerskiej Akademii Podatkowej, wszystkie najważniejsze z perspektywy firmy dealerskiej zmiany i decyzje dotyczące sfery podatków omawiamy podczas cyklicznych szkoleń. Majowe szkolenia poprowadzi podobnie jak wszystkie dotychczasowe Marta Szafarowska, partner w firmie doradczej MDDP, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów podatkowych, specjalizujący się w tematyce dotyczącej branży motoryzacyjnej. PROGRAM: Podstawowym celem kolejnego, dedykowanego szkolenia dla dealerskich księgowych, jest przedstawienie aktualnych przepisów dotyczących podatków ze szczególnym naciskiem na omówienie ostatnich zmian, w tym tych wynikających z ustawy konsumenckiej, obowiązującej od grudnia 2014 r. czy ryczałtu z tytułu użytkowania aut służbowych w celach prywatnych, wprowadzonego w styczniu 2015 r. Wiele miejsca zostanie poświęconego na analizę kolejnych interpretacji organów podatkowych, zwłaszcza w kwestiach kluczowych z perspektywy funkcjonowania dealerstwa, dotyczących m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego czy rozliczania premii i bonusów przyznawanych przez importera. Omawiane tematy zostaną okraszone jak największą ilością przykładów, dobranych tak, by odpowiadały sytuacji jak największej części członków szkolenia. W przypadku spraw budzących szczególne zainteresowanie lub wątpliwości, ich temat będzie mógł zostać podniesiony podczas części pytań i odpowiedzi, które zwieńczą spotkanie. I. Podatek VAT i podatek akcyzowy 1. Jakie działania dealera kwalifikowane są jako świadczenie usług na rzecz importera, a jakie jako podstawa do udzielenia rabatu. Dokumentowanie rabatów, bonusów i premii od importerów, jak i tych, udzielanych klientom: rozliczenia dealerów z importerami z tytułu premii pieniężnych w świetle uchwały siedmiu sędziów NSA z r. (I FPS 2/12); kwalifikacja poszczególnych czynności wynagradzanych przez importerów w świetle orzecznictwa organów podatkowych (premie za sprzedaż, spełnienie standardów funkcjonalnych, punkty zdobyte 1

2 w ramach badań tajemniczego klienta, punkty za satysfakcję klientów ) usługa świadczona przez dealera czy podstawa udzielenia rabatu przez importera? ryzyka po stronie dealera i jak je ograniczać. 2. Rabaty flotowe udzielane przez dealerów zasady ich dokumentowania, ryzyka istniejące po stronie dealerów oraz metody ich ograniczania. 3. Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT po zmianach od stycznia 2014 r. w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. 4. Przeznaczenie samochodu do odprzedaży i zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych. 5. Odliczenie podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości od samochodów służbowych w związku z koniecznością zapewnienia pełnej dyspozycyjności pracowników warunki, które muszą być spełnione, stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych. 6. Korekta podatku naliczonego VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu (np. przeznaczenie nabytego towaru handlowego na samochód demonstracyjny oraz jego późniejsza sprzedaż) studia przypadków. 7. Zasady opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych warunki, które musi spełnić dealer, by nie narażać się na negatywne konsekwencje związane z brakiem naliczenia podatku VAT. 8. Wynajem samochodu zastępczego i koszt usług najmu dokumentowanie usług w tym zakresie i wpływ na rozliczenia klienta i dealera. 9. Częściowe odliczenie podatku VAT od paliw do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych a kontrowersje związane z kartami paliwowymi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w tym zakresie. 10. Nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz klientów: doposażenie pojazdów (akcesoria samochodowe) ryzyka z tym związane oraz rozwiązania służące ich ograniczeniu, nieodpłatne przekazanie innych towarów (foldery, ulotki, kalendarze, portfele, etc.), orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych w powyższym zakresie. 11. Kwalifikacja podatkowa towarów wykorzystywanych przez pracowników oraz w trakcie spotkań z klientami (woda, herbata, kawa, ciastka, etc). 12. Zmiany ustawy o podatku VAT od 1 lipca 2015 r.: wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla dostaw urządzeń typu komputery przenośne, tablety, telefony (gdy łączna wartość sprzętu przekracza 20 tys. zł), definicja jednolitej gospodarczo transakcji, poszerzenie zakresu towarów, w przypadku których nabywca może odpowiadać za zaległości podatkowe zbywcy. 13. Planowane na styczeń 2016 r. wprowadzenie prewspółczynnika: oszacowanie zakresu, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do celów działalności gospodarczej w jaki sposób ograniczać ryzyka z tym związane, metody ustalania prewspółczynnika przewidziane w ustawie. 2

3 II. Podatki dochodowe 1. Otrzymanie i wystawienie faktury korygującej: korekta przychodów i kosztów podatkowych na gruncie niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, planowane zmiany ustaw o podatkach dochodowych w tym zakresie oraz planowane przepisy przejściowe. 2. Dzień poniesienia kosztu pośredniego na gruncie przepisów podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych. 3. Rozliczenia dealerów z tytułu obrandowania salonu, np. pylonów i znaków, w kontekście różnych rozwiązań proponowanych przez importerów (wynajem, sprzedaż, nieodpłatne udostępnienie) zagrożenia istniejące po stronie dealerów w zależności od przyjętego modelu. 4. Działania prosprzedażowe importerów i dealerów w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych zasady opodatkowania z tytułu sprzedaży premiowej i konkursów (dla dealerów, klientów, pracowników stacji dealerskich). 5. Działania reklamowe, prosprzedażowe i reprezentacyjne podejmowane przez dealerów: kwalifikacja poszczególnych działań jako reklamy bądź reprezentacji na gruncie podatku dochodowego (np. organizacja imprez i spotkań dla klientów i potencjalnych klientów) wpływ rozliczeń z importerami i sponsorami na kwalifikację podatkową podejmowanych działań, dokumentacja organizowanych działań reklamowych i prosprzedażowych, orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych w powyższym zakresie. 6. Ryczałt z tytułu użytkowania samochodów służbowych w celach prywatnych od 1 stycznia 2015 r. ryczałt a stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym nie obejmuje on kosztów paliwa jak ograniczyć negatywne skutki tego stanowiska, charakter ryczałtu od strony podatku VAT, kwestia wprowadzenia odpłatności z tytułu udostępnienia pracownikom samochodów dla celów prywatnych na ile możliwe jest oparcie się na kwotach ryczałtu. 7. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na gruncie podatku dochodowego, w tym istniejące rozbieżności pomiędzy wymogami przepisów prawa pracy a przepisami podatkowymi. 8. Metody rozliczania różnic kursowych na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych: metody rachunkowa i podatkowa skutki przyjęcia każdej z nich, zasady rozliczania płatności dokonywanych z kont walutowych. III. Zagadnienia pozostałe 1. Abonament RTV: podmioty zobowiązane do rejestracji radioodbiorników i uiszczania abonamentu, zasady prowadzenia kontroli oraz potencjalne sankcje w tym zakresie, możliwe strategie działania. 2. Planowane zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym zwiększenie odpowiedzialności właściciela pojazdu i wynikające stąd ryzyka po stronie dealera oraz możliwości ich ograniczania. 3. Ustawa o prawach konsumenta, obowiązująca od 25 grudnia 2014 r. możliwe konsekwencje podatkowe dla dealera, wynikające m.in. z gwarancji i rękojmi (w tym: żądania przez klienta obniżenia ceny produktu i odstąpienia od umowy) 3

4 WYKŁADOWCA: Marta Szafarowska Partner w jednej z najlepszych polskich firm doradztwa podatkowego MDDP sp. z o.o. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 roku do lipca 2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych. W trakcie ostatnich lat, w ramach doradztwa podatkowego na rzecz firm z branży motoryzacyjnej koordynowała m.in. projekty z zakresu: - opracowania zasad rozliczania wszelkich form dofinansowania stacji dealerskich przez dystrybutora / importera wraz z uzyskaniem interpretacji indywidualnych w zakresie prawidłowości przyjętych rozwiązań; - postępowań przed organami celnymi i sądami administracyjnymi w zakresie prawidłowości obniżania podstawy opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym o kwoty udzielonych rabatów; - przeprowadzenie licznych przeglądów podatkowych rozliczeń firm motoryzacyjnych w zakresie podatku VAT i CIT; - wdrożenia fakturowania elektronicznego w relacjach dystrybutor (importer) a stacje dealerskie; - przeprowadzenia oceny zasad rozliczania dystrybutorów / importerów w zakresie systemów rabatowych (premiowych); - wsparcia dystrybutorów / importerów w zakresie sporów z organami celnymi odnośnie kwalifikacji pojazdów dla celów podatku akcyzowego; - oceny i modyfikacji systemów rozliczania napraw gwarancyjnych stacja dealerska / dystrybutor / zagraniczny dostawca. W trakcie ostatnich lat Marta Szafarowska prowadziła także liczne szkolenia z zagadnień podatkowych dla branży motoryzacyjnej i leasingowej. INFORMACJE ORGANIZACYJNE TERMIN: 5 maja 2015 BRAK MIEJSC MIEJSCE: WARSZAWA, MILLENIUM PLAZA, AL. JEROZOLIMSKIE 123A TERMIN: 7 maja 2015 MIEJSCE: KATOWICE, QUBUS HOTEL ****, UL. UNIWERSYTECKA 13 TERMIN: 12 maja 2015 MIEJSCE: POZNAŃ, HOTEL MERCURE ****, UL. ROOSVELTA 20 TERMIN: 27 maja 2015 MIEJSCE: WARSZAWA, MILLENIUM PLAZA, AL. JEROZOLIMSKIE 123A GODZINY ZAJĘĆ: KOSZT uczestnictwa: DLA jednej osoby 590 zł + 23% VAT Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały dodatkowe (wnioski o interpretacje), przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa INFORMACJE: Agata Batory tel

5 ORGANIZATOR wydawca miesięcznika ZMIANY W PODATKACH. WYKŁADNIA, ORZECZNICTWO, STUDIA PRZYPADKÓW. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Proszę zaznaczyć właściwe opcje) Zgłaszamy udział w szkoleniu Nowe przepisy o VAT w biznesie dealerskim, w cenie: 590 PLN (+VAT)/od osoby bez noclegu Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały dodatkowe (wnioski o interpretacje), przerwy kawowe, lunch, certyfikat które odbędzie się:, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a - BRAK MIEJSC, Qubus Hotel ****, Ul. Uniwersytecka 13, Hotel Mercure ****, Ul. Roosvelta 20, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a Dane uczestnika/ów szkolenia: Nazwa firmy: Adres Firmy:. NIP: Tel. kontaktowy: FORMULARZ PROSIMY WYSŁAĆ FAXEM: (22) LUB SKANEM NA ADRES MAILOWY: PYTANIA I DODATKOWE INFORMACJE: Agata Batory, Tel

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE Nowy ryczałt samochodowy i odliczenia VAT SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE 14 STYCZNIA 2015 - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne AIRPORT HOTEL OKĘCIE Warszawa, ul. 17 stycznia 24 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Oświadczamy, że nabyta od Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. z siedzibą w Kleszczowie usługa szkoleniowa nt.:

OŚWIADCZENIE. Oświadczamy, że nabyta od Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. z siedzibą w Kleszczowie usługa szkoleniowa nt.: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : SZKOLENIE JEDNODNIOWE Zmiany VAT, PIT i CIT 2015-zmiany od 1 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo