Katalog usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług informatycznych"

Transkrypt

1 Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu, zarządzania infrastrukturą sieciową, poczta elektroniczna oraz udostepnienie przestrzeni dyskowych

2 Spis treści 1. Udostępnianie sieci LAN Udostępnianie Internetu Udostępnianie zdalnego dostępu VPN Telefonia VoIP Udostępnianie łącz teleinformatycznych od dostawcy zewnętrznego Udostępnianie usług katalogowych Active Directory Hosting zarządzany Udostępnianie poczty elektronicznej Postfix Udostępnianie przestrzeni dyskowych

3 1. Udostępnianie sieci LAN Nazwa Udostępnianie sieci LAN Cena Przyłączenie urządzenia do sieci w standardzie Ethernet/ WiFi miesięcznie 11 PLN za sztukę Opis Usługa polega na przyłączeniu urządzeń do sieci lokalnej LAN oraz umożliwieniu transmisji danych w ramach tej sieci. W ramach zapewniamy: Przyłączenie indywidualnych urządzeń (np. stacji roboczych, notebooków, drukarek) do sieci LAN Umożliwienie Transmisji danych w sieci Rekonfigurację sieci LAN zgodnie z wymaganiami użytkownika Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów Wykluczenie z Usługa standardowo nie obejmuje innych protokołów niż TCP/IP. Warunki świadczenia W przypadku braku infrastruktury technicznej umożliwiającej wykonanie, braku wolnych gniazd logicznych, termin wykonania oraz wycena podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Klientem. Przyłączanie do sieci urządzenia sieciowe typu switch, router lub inne o podobnych funkcjonalnościach może być wykonane na indywidualnie uzgadnianych warunkach. Godziny dostępności 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w dni robocze ITCOPPER Gwarantowany poziom Dostępność sieci LAN w czasie gwarantowanym jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności sieci w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności (w czasie gwarantowanym). Dostępność w czasie gwarantowanym??% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 48 godzin w Dni Robocze Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 3 Dni Roboczych 2

4 2. Udostępnianie Internetu Podstawowy Katalog Usług Teleinformatycznych Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Wykluczenie z Usługi Godziny dostępności Usługi Warunki świadczenia Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do Gwarantowany Poziom Usługi Udostępnianie Internetu?? PLN miesięcznie za 1Mb/s zamówionego pasma (łącze symetryczne) W ramach Usługi, ITCOPPER zapewnia dostęp z sieci Klienta do zasobów sieci Internet. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności, dostęp do sieci Internet może być realizowany jest w oparciu o łącza od dwóch niezależnych operatorów. Ponadto w ramach zapewniona jest ochrona styku sieci Klienta z siecią Internet poprzez systemy Firewall. Szczegółowy zakres Usługi: Konfiguracja Centralnego Węzła Internetowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Implementacja zatwierdzonych zmian w usłudze, w tym implementacja koniecznych poprawek Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów, zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Usługa nie obejmuje dostępności serwisów internetowych nie zarządzanych przez ITCOPPER. ITCOPPER nie odpowiada za niedostępność wynikającej z awarii infrastruktury sieciowej Klienta. 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze ITCOPPER brak Nie dotyczy Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Dostępność Internetu w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności Internetu względem zakładanego czasu dostępności Gwarantowana dostępność Usługi - 93,83% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 2 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 5 Dni Roboczych 3

5 Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 4

6 3. Udostępnianie zdalnego dostępu VPN Nazwa Cena Opis Udostępnianie zdalnego dostępu VPN Dostęp VPN 47,25 PLN miesięcznie za użytkownika W ramach, ITCopper zapewnia zdalny dostęp VPN za pośrednictwem sieci Internet do zasobów wewnętrznych. Szczegółowy zakres : Obsługa i konfiguracja konta VPN Konfiguracja urządzenia VPN Implementacja zatwierdzonych zmiany w usłudze, w tym implementacja koniecznych poprawek Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Wykluczenie z Warunki świadczenia Godziny dostępności Niedostępność usług dostawców Internetu Usługa świadczona jest wyłącznie dla użytkowników posiadających: komputer przyłączony do sieci Internet (poprzez sieć LAN), Połączenia VPN Site-to-Site realizowane z urządzeniami wspierającymi standard IPSec opisanego w dokumentach RFC. 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Godziny wsparcia 07:30 16:30 w dni robocze COPI Dostępność VPN w czasie gwarantowanym jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności Internetu względem zakładanego czasu dostępności Gwarantowana dostępność 93,83% Gwarantowany poziom Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 48 godzin w Dni Robocze Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 5 Dni Roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 5

7 4. Telefonia VoIP Nazwa Udostępnianie telefonii VoIP Cena Przyłączenie telefonu VoIP miesięcznie 15 PLN za sztukę Przyłączenie bramki VoIP miesięcznie 14 PLN za sztukę Opis Usługa polega na instalacji i serwisie dostępu do sieci telefonicznej w standardzie VoIP oraz umożliwieniu wykonywania połączeń telefonicznych. W ramach zapewniamy: Serwis i konfiguracje sieci VoIP Umożliwienie przyjmowanie i wykonywanie połączeń Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów Wykluczenie z brak Warunki świadczenia W przypadku braku infrastruktury technicznej umożliwiającej wykonanie, braku wolnych gniazd logicznych, termin wykonania oraz wycena podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Klientem. Przyłączanie do sieci telefonu lub bramki może być wykonane na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Godziny dostępności 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w dni robocze ITCOPPER Gwarantowany poziom Dostępność telefonii VoIP w czasie gwarantowanym jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności sieci w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności (w czasie gwarantowanym). Dostępność w czasie gwarantowanym 97% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 7 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 48 godzin w Dni Robocze Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 3 Dni Roboczych 6

8 5. Udostępnianie łącz teleinformatycznych od dostawcy zewnętrznego. Nazwa Usługi Udostępnianie łącz teleinformatycznych od dostawcy zewnętrznego. Cena Opis Usługi Wykluczenie z Usługi Godziny dostępności Usługi Warunki świadczenia Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień /Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do Gwarantowany Poziom Usługi Wycena indywidualna dla każdego przypadku. Faktura od dostawcy za dzierżawę łącza będzie refakturowana na klienta (bez dodatkowych kosztów). W ramach Usługi ITCOPPER realizuje, z pomocą infrastruktury należącej do komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych, przyłączenie do sieci Klienta odległych obiektów lub udostępnia w tych obiektach sieć Internet. Usługa zamawiana jest w przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań dedykowanych dla sieci LAN (połączenia przewodowe, światłowodowe, WiFi, itp.). Zwykle jest to połączenie realizowane w oparciu o sieć Internet i łącze VPN, łącza cyfrowe lub fizyczne media. Dodatkowo ITCOPPER zapewnia: brak Bieżącą kontrolę stanu połączenia z wykorzystaniem systemów zarządzania siecią. Interwencję u dostawcy łącza, w przypadkach braku połączenia. Kontrolowanie czasów przywracania połączenia i jakości łącza. 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze ITCOPPER Możliwość zestawienia połączenia przez operatorów telekomunikacyjnych. Nie dotyczy Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Poziom Usługi uzależniony od możliwości dostawcy w zakresie zestawienia połączenia i opisany indywidualnie dla każdego przypadku w umowie z dostawcą łącza. 7

9 6. Udostępnianie usług katalogowych Active Directory Nazwa Cena Opis Udostępnianie usług katalogowych Active Directory 5 PLN miesięcznie za użytkownika W ramach udostępnione są katalogowe Active Directory. Świadczenie polega na udostępnieniu platformy serwerowej wraz z systemami operacyjnymi oraz obsługą administratorów ITCopper na potrzeby instalacji, administracji i utrzymania usług katalogowych Active Directory na poziomie zagwarantowanym w karcie. W ramach Oddział ITCopper zapewni Państwu: Dostosowanie do wymagań Klienta konfigurację (pod względem polityki bezpieczeństwa ustawienia GPO, itp. ) zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zarządzanie infrastrukturą konfiguracja platformy uzgadniana jest indywidualnie z Klientem w dostosowaniu do wymagań organizacji, jakie mają być docelowo utrzymywane zaprojektowanie warstwy systemowej w zakresie instalacji i konfiguracji usług katalogowych wsparcie w zakresie migracji domen udostępnienie skonfigurowanej i nazwanej domeny Active Directory bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą konfiguracja infrastruktury serwerowej administracja serwerami Active Directory administracja usługą (utrzymanie, aktualizowanie, wgrywanie patchy i hotfix-ów) analiza wydajności serwera zapewnienie ochrony antywirusowej serwerów usuwanie awarii sprzętowych i programowych wykonywanie kopii zapasowych systemu operacyjnego, uruchomionych usług katalogowych, polityka wykonywania kopii zapasowych uzgadniana indywidualnie z Klientem zarządzanie obiektami takimi jak: użytkownik, komputer, drukarka, itp. systemu lub jej delegacja do administratorów Klienta konserwacja i serwis sprzętu W pełnym wariancie udostępnienia usług katalogowych Klient nie uzyskuje uprawnień administracyjnych. Wszystkie działania administracyjne 8

10 wykonywane są przez ITCopper na podstawie złożonych zgłoszeń do Service Desk. ITCopper zastrzega sobie prawo do ustalenia przerw serwisowych przeznaczonych na konserwację infrastruktury serwerowej i aplikacyjnej. Wykluczenie z Usługa nie jest świadczona dla użytkowników z poza obsługiwanej domeny. Wyłączenie systemów z powodu wykonywania prac związanych z rozwojem tzn. takich prac jak: rozbudowa platformy programowo-sprzętowej prace wymagające wyłączenia systemu i związane z upgrade systemów prace wymagające wyłączenia systemów związane z wdrożeniem nowych funkcjonalności Godziny dostępności Dostępność 7/24 Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w Dni Robocze Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do Gwarantowany poziom Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Dostępność usług katalogowych AD w czasie gwarantowanym jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności usług w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności (w czasie gwarantowanym). Dostępność w czasie gwarantowanym 98,00 % Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku (harmonogram przerw uzgadniany jest w trybie rocznym): dwunastu comiesięcznych przerw konserwacyjnych dla platformy sprzętowej (do 8 godz. W nocy w godzinach 22:00-6:00 z reguły w pierwszą sobotę miesiąca po 19-tym) czterech przerw konserwacyjnych po 24 godz. Każda raz na kwartał przeznaczonych na import poprawek i aktualizacji infrastruktury aplikacyjnej w przypadku poważnych zmian sprzętowo-usługowych Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 2 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 7 Dni Roboczych 9

11 7. Hosting zarządzany Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Hosting zarządzany Wycena indywidualna Usługa Hostingu zarządzanego polega na udostępnieniu dedykowanej platformy serwerowej wraz z systemami operacyjnymi oraz obsługą administratorów ITCOPPER na potrzeby aplikacji biznesowych Klientów. W ramach ITCOPPER zapewnia: Dostosowanie do wymagań Klienta konfiguracja platformy sprzętowej uzgadniana jest indywidualnie z Klientem w dostosowaniu do wymagań aplikacji, jakie mają być docelowo utrzymywane zaprojektowanie warstwy aplikacyjnej w zakresie systemu operacyjnego, baz danych, oprogramowania wspierającego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania technologii serwerów wirtualnych Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą serwerową konfiguracja infrastruktury serwerowej administracja serwerami udostępnienie i instalacja systemu operacyjnego oraz baz danych administrowanie systemem operacyjnym oraz bazami danych (utrzymanie, aktualizowanie, wgrywanie patchy i hotfix-ów) analiza wydajności serwera instalacja oprogramowania serwerowego prowadzona w uzgodnieniu z Klientem dostarczenie licencji terminalowych dla użytkowników deinstalacja nieużywanego oprogramowania zapewnienie ochrony antywirusowej serwerów administracja serwerem terminali usuwanie awarii sprzętowych i programowych administracja bazami danych (Oracle, Informix, MS SQL, DB2, MySQL, PosgreSQL) wykonywanie kopii zapasowych systemu operacyjnego, baz danych oraz aplikacji biznesowych, polityka wykonywania kopii zapasowych uzgadniana indywidualnie z Klientem zarządzanie użytkownikami systemu konserwacja i serwis sprzętu W pełnym wariancie hostingu zarządzanego Klient nie uzyskuje uprawnień administracyjnych. Wszystkie działania administracyjne wykonywane są przez ITCopper na podstawie złożonych zgłoszeń do Service Desk. 10

12 ITCopper oferuje dodatkowo, poza standardową usługą: projektowe i wdrożeniowe konsultacje techniczne audyty bezpieczeństwa zaawansowane wsparcie techniczne wykraczające poza standardowe SLA udostępnienie i zarządzanie dedykowanym Firewallem udostępnienie zdalnego dostępu VPN Wykluczenie z Usługi Usługodawca nie odpowiada za niedostępność i niewydolność (wydajność, błędy) systemów spowodowaną błędami lub nieoptymalnym kodem aplikacji (abap, java), niewłaściwym korzystaniem z systemu oraz błędy aplikacji i poprawek dostarczonych przez producenta. Godziny dostępności Usługi Dostępność 7/24 Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w dni robocze ITCOPPER Warunki świadczenia Udostępnienie sieci LAN Udostępnienie łącz teleinformatycznych od dostawców zewnętrznych Udostepnienie zdalnego dostępu VPN Odpowiedzialność za dane Warunki uzgadniane indywidualnie z Klientem Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do Gwarantowany Poziom Usługi Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Gwarantowany poziom jest ustalany indywidualnie z Klientem w najgorszym przypadku Dostępność gwarantowana Usługi 97,75% Dopuszczalna liczba godzin awarii zakwalifikowanych jako awarie z wpływem określonym jako Bardzo Wysoki w roku: 187,5 h Maksymalny czas usunięcia jednej awarii z wpływem określonym jako Bardzo Wysoki: 72 h. Okna serwisowe ustalane przynajmniej 14 dni przed zdarzeniem z obustronnym potwierdzeniem. Dopuszczalna liczba ustalonych godzin przerw serwisowych w roku: 422,5 h. Gwarantowany czas usunięcia pozostałych Awarii do 7 Dni Roboczych. Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 14 Dni Roboczych. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 11

13 8. Udostępnianie poczty elektronicznej Postfix Nazwa Cena Opis Udostępnianie poczty elektronicznej (Postfix) 1. Skrzynka pocztowa Postfix 500 MB miesięcznie 3,64 PLN za skrzynkę 2. Zwiększenie pojemności skrzynki 5,25 PLN za 1 GB Opis techniczny Poczta oparta o serwer pocztowy Postfix obsługuje klienta pop3s, imap4s. Dodatkowo jest możliwy dostęp poprzez stronę WWW. System jest dostępny z internetu, dlatego też zastosowano obligatoryjne szyfrowanie pomiędzy klientem a serwerem z autentykacją smtp. Na potrzeby korzystania z utworzone jest indywidualne konto, z możliwością zmiany hasła przez WWW, Skrzynka pocztowa Postfix - charakterystyka: korzystanie z poczty elektronicznej poprzez klientów poczty obsługujących protokoły pop3s/imap4s, np. Outlook Expres, pojemność skrzynki pocztowej 500 Mb, z możliwością zwiększenia do 2 Gb (za dodatkową opłatą) możliwość przesyłania z załącznikami do 32 Mb ochrona antyspamowa oraz antywirusowa Szczegółowy zakres : Zakładanie, utrzymanie i usuwanie skrzynek pocztowych Zabezpieczenie przed spamem i wirusami Wykonywanie kopii zapasowych skrzynek pocztowych Parametryzacja systemu Implementacja zatwierdzonych zmian w aplikacji, systemie operacyjnym, w tym poprawki, upgrady Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Wykluczenie z Usługa nie obejmuje konfiguracji klienta pocztowego na komputerze Użytkownika. Warunki świadczenia Godziny dostępności Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do Gwarantowany poziom 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w dni robocze ITCOPPER Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert; Dostępność poczty elektronicznej w czasie gwarantowanym jest wartością 12

14 procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności poczty elektronicznej w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności w czasie gwarantowanym. Dostępność w czasie gwarantowanym - 90,41 % Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest brany pod uwagę do wyliczania wskaźnika dostępności. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 7 Dni Roboczych 13

15 9. Udostępnianie przestrzeni dyskowych Nazwa Cena Opis Udostępnianie przestrzeni dyskowych 5,25 PLN miesięcznie za 1 GB wykorzystywanej przestrzeni dyskowej W ramach ITCopper zapewnia dostęp do zasobów dyskowych udostępnionych poprzez systemy, umożliwiając użytkownikowi, systemowi lub aplikacji korzystanie z niej na określonych warunkach. Szczegółowy zakres : Udostępnienie przestrzeni dyskowej Zarządzanie uprawnieniami zasobów na zlecenie Klienta Ochrona antywirusowa powierzonych zasobów (MS) Zabezpieczenie wskazanych danych kopią zapasową Implementacja zatwierdzonych zmian Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Warunki świadczenia Odpowiedzialność za dane Usługa może być świadczona przy zapewnionym dostępie do Udostępnienia sieci LAN oraz usług katalogowych Active Directory, przy wykorzystaniu których odbywa się autoryzacja dostępu do Udostępnianie przestrzeni dyskowych. ITCopper zapewnia, że dane powstałe i zgromadzone w ramach świadczonej nie zostaną utracone. Klient, na wniosek, może uzyskać dostęp do kopii danych wg stanu na godzinę archiwizacji z dnia, którego dotyczą dla: 1. dowolnego dnia roboczego z poprzednich 5 Dni Roboczych 2. każdego piątku z poprzednich 4 tygodni 3. z ostatniego Dnia Roboczego każdego miesiąca z poprzednich 12 miesięcy Dane są przechowywane na zasobach do momentu usunięcia ich przez Klienta. Godziny dostępności Dostępność 7/24 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w dni robocze ITCOPPER 14

16 Gwarantowany poziom Dostępność przestrzeni dyskowych w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności Gwarantowana dostępność - 95,06. % Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 2 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 8 Dni Roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 15

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: usługi zaplecza technicznego Kategoria obejmuje pozostałe usługi nie mające powiązania z poprzednimi kategoriami. Narzędzia pracy grupowej, usługi faksowe, monitoring

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo