Katalog usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług informatycznych"

Transkrypt

1 Katalog usług informatycznych Kategoria: usługi zaplecza technicznego Kategoria obejmuje pozostałe usługi nie mające powiązania z poprzednimi kategoriami. Narzędzia pracy grupowej, usługi faksowe, monitoring wewnątrz i wokół budynków oraz konsultacje w zakresie teleinformatyki

2 Spis treści 1. Udostępnianie komunikatora korporacyjnego LYNC Usługa udostępniania zintegrowanego systemu faksowego Udostępnienie systemu monitoringu Udzielanie konsultacji w zakresie informatyki Hosting stron internetowych

3 1. Udostępnianie komunikatora korporacyjnego LYNC Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Udostępnianie komunikatora korporacyjnego LYNC Wycena indywidualna Microsoft Lync 2010 to komunikator firmowy zintegrowany z MS Exchange 2010 łączący użytkowników komputerów, telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz przeglądarek internetowych. Do najważniejszych funkcji należą : zarządzenie obecnością, wiadomości błyskawiczne, obraz wideo, konferencje internetowe i głosowe. W ramach Usługi ITCOPPER umożliwia dostęp do komunikatora korporacyjnego LYNC w zakresie zależnym od wymaganej funkcjonalności: 1. Standard (Instant Messaging): komunikowanie między dwoma komputerami przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń wideo, a także wieloosobowych czatów po sieci IP zarządzanie obecnością (statusy użytkowników) możliwość przyłączania się do konferencji, wysyłanie dźwięku i obrazu, udostępnianie ekranu oraz możliwość podglądu oraz pisania na wirtualnej tablicy komunikacja z zewnętrznymi organizacjami, które korzystają z programu Lync, za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączeń audio i wideo za pośrednictwem federacji programu Lync możliwość udostępniania aplikacji, nagrywanie, uruchomienie prezentacji Power Point 2. Enterprise (Audio, Video & Web conferencing) : dla tej funkcjonalności wymagane jest wykupienie/posiadanie usługi w wersji Standard umożliwia inicjowanie oraz planowanie konferencji audio(2+) wraz z możliwością wdzwaniania się dla użytkowników PSTN umożliwia organizowanie i prowadzenie internetowych, wieloosobowych konferencji wideo (zapraszanie) wirtualne tablice 3. Plus (IP phone & softphone realizowane tylko w ramach centrali Avaya ITCOPPER (numeracja ITCOPPER)) : dla tej funkcjonalności wymagane jest wykupienie/posiadanie usługi w wersji Standard oraz Enterprise daje możliwość wykorzystania Lync a jako telefonu (softfon lub telefon IP) dzwonienie i otrzymywanie połączeń z PSTN możliwość audio konferencji (2+) również użytkownikami z PSTN Reguły routingu połączeń (dzwonienie grupowe, przekierowanie połączeń a także jednoczesne dzwonienie ) 2

4 Wykluczenie z Usługi Usługa nie obejmuje: zgłoszeń dotyczących odtworzenia listy kontaktów Użytkownika oraz jego osobistych ustawień komunikatora. zakupu oraz dostarczenia zestawów słuchawkowych lub aparatu telefonicznego. Godziny dostępności Usługi Dostępność Usługi 24/7 Godziny wsparcia: w dni robocze ITCOPPER Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Uruchomienie usługi musi zostać zgłoszone przez pełnomocnika lub wyznaczoną osobę w Spółce Grupy Kapitałowej za pośrednictwem Service Desk. Dla uruchomienia usługi Lync wymagane jest posiadanie: aktywnego konta Active Directory: posiadanie skrzynki pocztowej przypisanej do w/w konta udostępnianej przez ITCOPPER na serwerach MS Exchange, w przypadku zamawiania usługi Plus możliwe jest jej uruchomienie wyłącznie w oparciu o nadaną numerację, w przypadku zamawiania usługi Plus wymagane jest posiadanie gniazda sieciowego dla telefonu Lync, wraz z dostępem do serwerów DHCP oraz DNS w domenie ITCopper. Odpowiedzialność za dane realizowana jest w ramach usługi ITCOPPER Udostępnianie poczty elektronicznej opartej o MS Exchange, zamówionej przez Klienta. Klient, korzystając z usługi ITCOPPER Udostępnianie poczty elektronicznej opartej o MS Exchange, może uzyskać dostęp do kopii danych powstałych i zgromadzonych w ramach usługi Udostępnianie komunikatora korporacyjnego LYNC wg stanu z dnia, którego dotyczą dla każdego poniedziałku z poprzedniego miesiąca Czas przechowywania danych Usługi w systemie produkcyjnym wynosi 1 miesiąc. Dane gromadzone w usłudze starsze niż 1 miesiąc będą skasowane. W przypadku indywidualnego nagrywania konwersacji audio/video przez osobę korzystająca z usługi, dane te nie podlegają zabezpieczeniu przez ITCOPPER. Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Gwarantowana dostępność komunikatora korporacyjnego LYNC - jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności komunikatora korporacyjnego LYNC względem zakładanego czasu dostępności i wynosi 90% Przerwy serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba godzin uzgodnionych przerw serwisowych w roku 192 (16h miesięcznie). Czas przerw serwisowych nie jest brany pod uwagę do wyliczania wskaźnika 3

5 dostępności Usługi. Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 1 Dzień Roboczy Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 Dni Roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 80%. 4

6 2. Usługa udostępniania zintegrowanego systemu faksowego Nazwa usługi Cena Opis usługi Wykluczenie z usługi Warunki świadczenia usługi Usługa udostępniania zintegrowanego systemu faksowego Miesięczna opłata za 1 grupę faksową ( główny użytkownik + linia faksowa ) - 31 PLN Każdy dodatkowy użytkownik do grupy faksowej 2 PLN Usługa udostępniania zintegrowanego systemu faksowego to usługa mająca na celu zapewnienie możliwości wysyłania i odbierania fax ów bezpośrednio z komputera użytkownika z pominięciem tradycyjnego fax u. Usługa umożliwia dodatkowo integracje rozwiązania z klientem poczty elektronicznej, dzięki której istnieje możliwość mapowania klienta faksowego do wielu użytkowników Usługa umożliwia także konwersje dokumentów biurowych na faks. W ramach usługi ITCOPPER zapewnia: 1. Założenie i modyfikacja Użytkownika w obrębie odpowiedniej grupy. 2. Utworzenie odpowiedniego katalogu w skrzynce pocztowej Microsoft Outlook 3. Zarządzanie danymi związanymi z przetwarzaniem faksów. 4. Bieżące rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez użytkowników, zgodnie z instrukcją zgłoszeń kierowanych do Service Desk. Brak wykluczeń z usługi. Warunkiem skorzystania z usługi jest skorzystanie także z następujących usług: Udostępnianie usług katalogowych Active Directory Udostępnianie poczty elektronicznej Obsługa ruchu telefonicznego przez centralę węzłową ( w obrębie numeracji xxxx lub xxxx ) Należy podać jedną osobę odpowiedzialną za uzgodnienia związane z funkcjonalnością Zetafax i administrowaniem grupą użytkowników. Odpowiedzialność za dane Standardowo czas przechowywania wiadomości faksowych wynosi 1 rok. Po upływie 3 miesięcy od otrzymania wiadomości, jest ona przenoszona do folderu archiwum, gdzie główny klient nadal ma możliwość bezpośredniego wglądu. Na wniosek klienta istnieje możliwość ustalenia innych, dedykowanych dla danej grupy (numeru) zasad przechowywania danych usługi, które podlegać będą indywidualnej wycenie. Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Godziny dostępności usługi Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę 5

7 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze ITCOPPER Gwarantowany Poziom Usługi Dostępność gwarantowana Usługi 90,14% Dopuszczalna liczba godzin awarii zakwalifikowanych jako awarie z wpływem określonym jako Bardzo Wysoki w roku: 175 h Maksymalny czas usunięcia jednej awarii z wpływem określonym jako Bardzo Wysoki: 12 h. Okna serwisowe ustalane przynajmniej 14 dni przed zdarzeniem z obustronnym potwierdzeniem. Dopuszczalna liczba ustalonych godzin przerw serwisowych w roku: 96 h. Gwarantowany czas usunięcia pozostałych Awarii do 7 Dni Roboczych. Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 1 Dnia Roboczego. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 6

8 3. Udostępnienie systemu monitoringu Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Udostępnienie systemu monitoringu Wycena indywidualna Usługa obejmuje budowę i udostępnianie Systemu monitoringu na terenie Klienta z punktami monitoringu (rejestracji obrazu) o następujących parametrach: Czas rejestracji obrazu: 30 dni (przy detekcji ruchu); Rejestrowana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 Kamera: Rozdzielczość do 1.3 Megapiksela (1280 x 1024) Do 20 obrazów na sekundę (ips) przy rozdzielczości 1280 x 1024 Funkcja ABF (Auto Back Focus) Możliwość podglądu sygnału z wykorzystaniem sieci, do 16 kamer jednocześnie Pamięć wewnętrzna (Mini SD) w przypadku alarmu Klient programowy systemu instalowany na stacji PC. Standardowy podgląd obrazu z kamery przez przeglądarkę. W ramach usługi Usługodawca zapewni: Indywidualne zaprojektowanie systemu w zależności od warunków technicznych i środowiskowych w jakich będą pracowały kamery systemu, Uruchomienie systemu, przeszkolenie pracowników Konfigurację rejestratora, Obsługa oraz kontrola zainstalowanych kamer Czas rejestracji obrazu: 30 dni; Standardowy podgląd obrazu z kamery przez przeglądarkę. Utrzymanie i udostępnienie systemu do eksploatacji odbiorcy usługi zgodnie z podpisaną umową SLA. Wykluczenie z Usługi Godziny dostępności Usługi Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Dostarczanie stacji roboczych do systemów monitoringu. Udostępnianie przyłącza sieci LAN/WAN. 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunkiem świadczenia usługi jest korzystanie z sieci LAN / WAN. ITCopper zapewnia, że dane powstałe i zgromadzone w ramach świadczonej usługi nie zostaną utracone. Klient, na wniosek, może uzyskać dostęp do kopii danych którego dotyczą dla dowolnego dnia z poprzednich 30 Dni, Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 7

9 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Gwarantowany Poziom Usługi Dostępność usługi w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek rzeczywistego czasu dostępności usługi względem zakładanego czasu dostępności Gwarantowana dostępność Usługi - 90% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 5 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96 Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi. Czas usunięcia niesprawności systemu od przystąpienia do usuwania awarii wynosi do 72 godzin. Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Terminowość realizacji zgłoszeń - 90 % 8

10 4. Udzielanie konsultacji w zakresie informatyki Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Udzielanie konsultacji w zakresie informatyki 75 PLN za 1 godzinę konsultacji. Ilości godzin konsultacji kalkulowana jest z dokładnością do 0,5 godziny. W ramach Usługi ITCopper udziela konsultacji na rzecz Klienta w następującym zakresie: Wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu nowych rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe, Wsparcia w zakresie udostępnianej funkcjonalności systemów i infrastruktury, w tym sprawowanie asysty technicznej. Infrastruktury sieci LAN Dostępu do Internetu Poczty elektronicznej Telekomunikacji i teletransmisji Pod pojęciem konsultacji należy także rozumieć szkolenia realizowane przez ITCopper na zamówienie Klienta oraz inne niestandardowe prace i zlecenia od Klienta. Warunki świadczenia usługi Brak Odpowiedzialność za dane Nie dotyczy Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Godziny dostępności Usługi Gwarantowany Poziom Usługi Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Godziny wsparcia 07:00 15:00 w Dni Robocze ITCOPPER Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 9

11 5. Hosting stron internetowych Podstawowy Katalog Usług Teleinformatycznych Nazwa usługi Cena Opis usługi Hosting stron Internetowych 80 PLN miesięcznie za stronę www o parametrach zgodnych z opisem usługi W ramach usługi ITCOPPER zapewnia hosting strony internetowej Klienta na Sewerach ITCOPPER. Parametry usługi: - pojemność serwera: max 30 GB - pakiet ruchu 1500 GB rocznie - dostęp ftp do wydzielonego katalogu (wymagany jest VPN) W ramach usługi Oddział ITCOPPER utrzymuje stronę WWW Klienta na serwerach ITCOPPER. Wykluczenie z usługi Godziny dostępności usługi Gwarantowany Poziom Usługi Usługa swoim zakresem nie obejmuje: - wykupienia domeny - zaprojektowania strony - modyfikacji zawartości strony WWW - obsługi funkcjonalnej utrzymania strony WWW - pozycjonowanie strony w wyszukiwarce 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Godziny wsparcia 07:30 15:30 w dni robocze Usługodawcy Dostępność strony www w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności strony w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności Dostępność gwarantowana usługi 92,53 % Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności usługi Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 5 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 10 Dni Roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 10

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo