Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP"

Transkrypt

1 Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP

2 Ekran 1 - Dane wejściowe Materiały Beton Klasa betonu: C 45/55 Wybór z listy rozwijalnej wg poniższej tabeli - Użytkownik wybiera klasę betonu, wszystkie wartości ładują się automatycznie, ale powinien mieć możliwość ręcznej zmiany załadowanych wartości. f ck Klasa betonu f.ck f.ctm E.cm ε.c2 ε.cu2 n Jednostka [MPa] [MPa] [GPa] [ ] [ ] [-] C 12/ ,6 27 2,0 3,5 2 C 16/ ,9 29 2,0 3,5 2 C 20/ ,2 30 2,0 3,5 2 C 25/ ,6 31 2,0 3,5 2 C 30/ ,9 32 2,0 3,5 2 C 35/ ,2 34 2,0 3,5 2 C 40/ ,5 35 2,0 3,5 2 C 45/ ,8 36 2,0 3,5 2 C 50/ ,1 37 2,0 3,5 2 C 55/ ,2 38 2,2 3,1 1,75 C 60/ ,4 39 2,3 2,9 1,6 C 70/ ,6 41 2,4 2,7 1,45 C 80/ ,8 42 2,5 2,6 1,4 C 90/ ,0 44 2,6 2,6 1,4 f ctm : 45MPa - charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie : 3.8MPa - średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie E cm : 36GPa - moduł sprężystości betonu ε c2 : maksymalne odkształcenie betonu przy ściskaniu ε cu2 : maksymalne odkształcenie betonu na krawędzi ściskanej przy zginaniu n : 2 - wykładnik potęgi ϕ : 2 - współczynnik pełzania γ c : częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla betonu Stal f yk : 500MPa - charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej E s : 200GPa - moduł sprężystości stali zbrojeniowej γ s : częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla stali 2

3 Przekrój Geometria h b : 42cm - wysokość przekroju : 50cm - szerokość przekroju Zbrojenie A s1 14.7cm 2 : - pole powierzchni zbrojenia dolnego A s2 14.7cm 2 : - pole powierzchni zbrojenia górnego ϕ s1 d 1 d 2 : 25mm - średnica zbrojenia dolnego : 37cm - odległość środka ciężkości zbrojenia dolnego od krawędzi ściskanej przekroju : 5cm - odległość środka ciężkości zbrojenia górnego od krawędzi ściskanej przekroju Obciążenia Wybór schematu obciążenia obciążenie rówomiernie rozłożone 2 - dwie siły skupione Schemat : 2 2 L : 5.6m - rozpiętość teoretyczna a : 1.80m - odległość siły skupionej od osi podparcia UWAGA: pole aktywne tylko w przypadku wyboru schematu 2 M Sk0 M Sk1 M Sk2 : 20kNm - charakterystyczny moment zginający podczas wzmacniania : 220kNm - moment zginający po wzmocnieniu od charakterystycznej kombinacji obciążeń : 150kNm - moment zginający po wzmocnieniu od quasi-stałej komnibacji obciążeń 3

4 Wzmocnienie f fu : 3200MPa - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie kompozytu E f : 160GPa - moduł sprężystości kompozytu ε fu : 20 - odkształcenie graniczne kompozytu ε fp : 10 - wstępne odkształcenie kompozytu od sprężenia γ f : współczynnik materiałowy dla kompozytu n f : 2 - liczba taśm CFRP t f b f : 1.4mm - grubość taśmy : 60mm - szerokość taśmy KOMUNIKAT: jeżeli ε.fp>0,6ε.fu wyświetlić komunikat: "Poziom sprężenia nie powininen przekraczać 0,6f.fu" 4

5 Obliczenia Obliczenia - niewidoczne dla użytkownika Jednostki długość: 1m 100cm 1cm 10mm siła: 1kN 1000 N moment zginający: 1kNm odkształcenia: kNm N naprężenia: 1MPa 1 mm 2 Parametry przekroju 1GPa 1000MPa A c : hb 2100cm 2 - pole przekroju A f : n f t f b f - pole przekroju wzmocnienia kompozytowego b min : 25cm n f - 1 cm if n f > m 10 25cm Warunek b b min Ogólne KOMUNIKAT: Jeżeli b<b.min wyświelić komunikat: "Może wystąpić problem z montażem takiej liczby taśm systemu Neoxe Prestressing System II na szerokości belki. Sprawdź położenie taśm z zakotwieniami i urządzeniem naciągowym w przekroju poprzecznym." Ale obliczenia można prowadzić dalej. ε c2 : -ε c2 Użytkownik de niuje jako wartości dodatnie, obliczenia prowadzone są na ujemnych. ε cu2 : -ε cu2 f ck f cd : 32.1MPa - wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie γ c f yk f yd : 435 MPa - wytrzymałość obliczeniowa stali zbrojeniowej γ s E s α s : stosunek modułów sprężystości stali i betonu E cm α f : E f 4.44 E cm - stosunek modułów sprężystości kompozytu i betonu 5

6 f yk ε slimk : minimalne wymagane odkształcenie stali zbrojeniowej E s odpowiadające odkształceniu uplastyczniającemu f yd ε slimd : minimalne wymagane odkształcenie stali zbrojeniowej E s odpowiadające odkształceniu uplastyczniającemu α cc : współczynnik uwzględniający różnicę wytrzymałości betonu uzyskaną na próbkach i w konstrukcji [wg EC2 - załącznik krajowy] η : 1.0 if f ck 50MPa - współczynnik kształtu rozkładu naprężeń w stre e ściskanej betonu f ck - 50 MPa if 50MPa < f 200 ck 90MPa λ : 0.8 if f ck 50MPa - współczynnik wysokości bloku zastępczego strefy ściskanej betonu f ck - 50 MPa if 50MPa < f 400 ck 90MPa BŁĄD W przypadku błędu w obliczeniu η i λ wyświetlić komunikat: "Za duża wartość wytrzymałości betonu na ściskanie. Zakres obliczeń obejmuje klasy betonu ujęte w Eurokodzie 2." I. Stan Graninczy Nośności Nośność obliczeniowa przekroju bez wzmocnienia ε cu2 x lim : d ε cu2 + ε cm - maksymalna wysokość strefy ściskanej slimd ε c ( x) : ε cu2 - odkształcenia górnych włókien betonu x - d 1 ε s1 ( x) : ε cu2 x - odkształcenia zbrojenia dolnego x - d 2 ε s2 ( x) : ε cu2 - odkształcenia zbrojenia górnego x F c ( x) : -ηλ x bα cc f cd - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) : A s1 ε s1 ( x) E s if ε s1 ( x) < ε slimd - siła przenoszona przez zbrojenie dolne A s1 f yd F s2 ( x) : A s2 ε s2 ( x) E s if ε s2 ( x) < ε slimd - siła przenoszona przez zbrojenie górne A s2 f yd Sformułowanie warunków brzegowych i rozwiązanie równania równowagi sił w przekroju: Given x : 1cm - wstępna wysokość strefy ściskanej F s1 ( x) + F c ( x) + F s2 ( x) 0 - warunek równowagi sił poziomych 6

7 0cm < x x lim - warunek położenia osi obojętnej x : Find( x) 4.99cm - wysokość strefy ściskanej BŁĄD Jeżeli x>x.lim wyświetlić komunikat: "Przekrój przezbrojony, należy zmniejszyć stopień zbrojenia." W przypadku innych błędów komunikat: "Sprawdź dane wejściowe." F c ( x) -641kN - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) 639 kn - siła przenoszona przez zbrojenie dolne F s2 ( x) 2kN - siła przenoszona przez zbrojenie górne ε c ( x) odkształcenia górnych włókien betonu ε s1 ( x) odkształcenia zbrojenia dolnego ε s2 ( x) odkształcenia zbrojenia górnego λx z 1 : d 1-35 cm - ramię sił wewnętrznych 2 Nośność obliczeniowa przekroju bez wzmocnienia: M Rd0 : F s1 ( x) d 1 + F c ( x) 0.5λx + F s2 ( x) d 2 M Rd0 224kNm Nośność obliczeniowa przekroju wzmocnionego Faza a) Wytężenie elementu przed wzmocnieniem Sprawdzenie czy przekrój został zarysowany przed wzmocnieniem Charakterystyki niezarysowanego przekoju sprowadzonego belki bez wzmocnienia A s1 A s2 A cs0 : hb + α s α s cm 2 h S cs0 : hb + ( α 2 s - 1) A s1d 1 + ( α s - 1) A s2d cm 3 S cs0 d cs0 : A cs0 bh 3 J cs0 : 12 21cm 2 h + bhd cs0 - + ( α 2 s - 1) A s1 ( d 1 - d cs0) 2 + ( α s - 1) A s2 d cs0 - d 2 2 J cs cm 4 - moment bezwładności przekroju niezarysowanego J cs0 W cs0 : 16333cm 3 - wskaźnik wytrzymałości h - d cs0 M cr0 : W cs0 f ctm 62.1kNm - moment rysujący przekroju bez wzmocnienia Charakterystyki zarysowanego przekoju sprowadzonego belki bez wzmocnienia Given x cr0 : 1cm 1 2 b x cr0 2 + ( α s - 1) A s2 ( x cr0 - d 2) α s A s1 d 1 - x cr0 0cm < x cr0 x cr0 : Find x cr0 7

8 x cr0 8.99cm - wysokość strefy ściskanej 3 b x cr0 J cr0 : 3 + α s A s1 d 1 - x cr0 + α s - 1 x cr0 - d 2 2 A s2 2 J cr cm 4 - moment bezwładności przekroju zarysowanego Przekrój : "niezarysowany" if M Sk0 < M cr0 "zarysowany" y g : d cs0 if Przekrój "niezarysowany" x cr0 y g 0.21 m J c0 : J cs0 if Przekrój "niezarysowany" J cr0 Przekrój "niezarysowany" - położenie osi obojętnej - moment bezwładności przekroju J c cm 4 Stan odkształceń w przekroju przed wzmocnieniem: -M Sk0 y g ε cg0 : odkształcenia górnych włókien betonu przed wzmocnieniem E cm J c0 h - y g ε cd0 : -ε cg odkształcenia dolnych włókien betonu przed wzmocnieniem y g y g - d 1 ε s10 : ε cg odkształcenia w zbrojeniu dolnym przed wzmocnieniem y g y g - d 2 ε s20 : ε cg y g Faza b) Wytężenie elementu po naprężeniu taśm - odkształcenia w zbrojeniu dolnym przed wzmocnieniem Charakterystyki niezarysowanego przekoju sprowadzonego belki wzmocnionej A s1 A s2 A cs2 : hb + α s α s α f A f 2241cm 2 h S cs2 : hb + ( α 2 s - 1) A s1d 1 + ( α s - 1) A s2d 2 + α f A f h 47226cm 3 S cs2 d cs2 : A cs2 bh 3 J cs2 : cm 2 h + bhd cs2 - + α 2 s A s1 ( d 1 - d cs2 ) 2 + A s2 ( d cs2 - d 2) 2 + α f A f h - d cs2 J cs cm 4 - moment bezwładności J cs2 W cs2 : 16904cm 3 - wskaźnik wytrzymałości h - d cs2 2 8

9 Moment rysujący przekroju wzmocnionego F fp : ε fp E f A f 269kN - siła sprężająca e p : h - d cs m - ramię działania siły sprężającej M fp : -F fp e p -56.4kNm - moment wywołany sprężeniem σ p : F fp F fp e p + h - d A cs0 J cs0 cs0 4.66MPa - naprężenia w dolnych włóknach przekroju wywołane sprężeniem M cr2 : W cs2 f ctm + σ p M cr2 143kNm - moment rysujący przekroju wzmocnionego Moment bezwładności zarysowanego przekoju sprowadzonego belki wzmocnionej Given x cr2 : 1cm 1 2 b x cr2 2 + ( α s - 1) A s2 ( x cr2 - d 2) α s A s1 d 1 - x cr2 0cm < x cr2 x cr2 : Find x cr2 x cr2 + α f A f h - x cr2 9.39cm - wysokość strefy ściskanej 3 b x cr2 J cr2 : 3 J cr cm α s A s1 d 1 - x cr2 + A s2 x cr2 - d 2 + α f A f h - d cs2 Odkształcenia wywołane sprężeniem: 2 2 -F fp -M fp ε cgp : + d E cm A cs0 E cm J cs odkształcenia górnych włókien betonu cs0 wywołane sprężeniem taśm ε cdp : -F fp E cm A cs0 M fp + h - d E cm J cs0 cs odkształcenia dolnych włókien betonu wywołane sprężeniem taśm ε s1p : -F fp E cm A cs0 M fp + d E cm J 1 - d cs0 cs odkształcenia w zbrojeniu dolnym wywołane sprężeniem taśm ε s2p : -F fp E cm A cs0 -M fp + d E cm J cs0 - d 2 cs odkształcenia w zbrojeniu górnym wywołane sprężeniem taśm Odkształcenia w fazie po naprężeniu taśm: ε cgii : ε cg0 + ε cgp odkształcenia górnych włokien betonu ε cdii : ε cd0 + ε cdp odkształcenia dolnych włokien betonu ε s1ii : ε s10 + ε s1p odkształcenia zbrojenia dolnego ε s2ii : ε s20 + ε s2p odkształcenia zbrojenia górnego Nośność obliczeniowa przekroju ze wzmocnieniem czynnym Wyznaczenie maksymalnych odkształceń kompozytu ze względu na odspojenie wg CNR - DT 200/2004 9

10 k cr : współczynnik n f b f 2 - b n f b f k b : if współczynnik geometryczny n f b f b ( mm) n f b f 400( mm) Γ Fk : 0.03 k b f ck f ctm MPa - energia pękania betonu Odkształcenia graniczne w kompozycie ze względu na odspojenie (ICD): Δε f.lim1 : E f γ f k cr 2E f Γ Fk 4.21 γ t c f mm Odkształcenia graniczne w kompozycie podczas ze względu na zerwanie: κ f : współczynnik korelacji odkształceń dla kompozytu (0,65-0,80) ε fu Δε f.lim2 : κ f - ε γ fp 5 - dopuszczalny przyrost odkształceń kompozytu f Δε f : min Δε f.lim1, Δε f.lim x ε c ( x) : -Δε f + ε h - x cgii - odkształcenia górnych włókien betonu d 1 - x ε s1 ( x) : Δε f + ε h - x s1ii - odkształcenia zbrojenia dolnego x - d 2 ε s2 ( x) : -Δε f + ε h - x s2ii - odkształcenia zbrojenia górnego ε f ( x) : Δε f + ε fp - odkształcenia kompozytu Współczynniki kształtu rozkładu naprężeń w stre e ściskanej betonu k 1 i k 2 : k 1 ( x) : ε 6 c ( x) 2 + 3ε c ( x) if 0 > ε c ( x) if - 2 > ε 1500 ε c ( x) c ( x) ε c ( x) + 4 k 2 ( x) : 1 - if ε c ( x) > ε c ( x ) ε c ( x) ε c ( x) if - 2 > ε c ( x) F c ( x) : -ηk 1 ( x) xbα cc f cd - siła przenoszona przez beton 10

11 F s1 ( x) : A s1 ε s1 ( x) E s if ε s1 ( x) < ε slimd - siła przenoszona przez zbrojenie dolne A s1 f yd F s2 ( x) : A s2 ε s2 ( x) E s if ε s2 ( x) < ε slimd - siła przenoszona przez zbrojenie górne A s2 f yd F f ( x) : A f ε f ( x) E f - siła przenoszona przez taśmy Sformułowanie warunków brzegowych i rozwiązanie równania równowagi sił w przekroju: Given x : 1cm - wstępna wysokość strefy ściskanej F s1 ( x) + F c ( x) + F s2 ( x) + F f ( x) 0 - warunek równowagi sił poziomych 0cm < x x lim - warunek położenia osi obojętnej x : Find( x) 10.09cm - wysokość strefy ściskanej BŁĄD: Jeżeli ε.c(x)<-3.5 wyświetlić komunikat: "Odkształcenia w betonie powyżej wartości granicznych, nastąpi zniszczenie betonu w stre e ściskanej. Należy zmniejszyć stopień zbrojenia kompozytowego." F c ( x) -828kN - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) 639 kn - siła przenoszona przez zbrojenie dolne F s2 ( x) -194 kn - siła przenoszona przez zbrojenie górne F f ( x) 382kN - siła przenoszona przez taśmy ε c ( x) odkształcenia górnych włókien betonu ε s1 ( x) odkształcenia zbrojenia dolnego ε s2 ( x) odkształcenia zbrojenia górnego ε f ( x) odkształcenia taśm kompozytowych k 1 ( x) współczynniki kształtu rozkładu naprężeń k 2 ( x) 0.36 w stre e ściskanej betonu Nośność obliczeniowa przekroju ze wzmocnieniem czynnym: M Rd : F f ( x) h + F s1 ( x) d 1 + F c ( x) k 2 ( x) x + F s2 ( x) d 2 M Rd 357kNm Stopień wzmocnienia M Rd 1.6 M Rd0 II. Stan Graniczny Użytkowalności Ograniczenie naprężeń Kombinacja charakterystyczna Given x e : 1cm 1 2 b x e 2 + ( α s - 1) A s2 ( x e - d 2) α s A s1 d 1 - x e 0cm < x e x e : Find x e + α f A f h - x e 11

12 x e ε c : 9.39 cm M Sk1 1 x e x e - d 2 d 1 - x e E cm 2 b x eh - + ( α 3 s - 1) A s2 h - d x 2 e - α s A s1 h - d x 1 e ε c 0.67 ε csls1 : ε c + ε cgp 0.74 σ c1 : E cm ε csls1 σ c1 26.5MPa 1.0f ck 45 MPa "spełniony" Warunek σ c1 1.0 f ck d 1 - x e ε ssls1 : ε c + ε x s1p 1.87 e σ s1 : ε ssls1 E s if ε ssls1 < ε slimk σ s1 f yk 374MPa 0.8f yk Warunek σ s1 0.8 f yk 400MPa "spełniony" Kombinacja quasi-stała E c.eff : α s.eff : α f.eff : E cm 1 + ϕ 12GPa E s E c.eff E f E c.eff Given x e : 1cm 1 2 b x e 2 + ( α s.eff - 1) A s2 ( x e - d 2) α s.eff A s1 d 1 - x e 0cm < x e x e : Find( x e ) x e 13.4 cm ε c : M Sk2 + α f.eff A f h - x e 1 x e x e - d 2 d 1 - x e E c.eff 2 b x eh - + ( α 3 s - 1) A s2 h - d x 2 e - α s A s1 h - d x 1 e ε c 0.93 ε csls2 : ε c + ε cgp 0.99 σ c2 : E c.eff ε csls2 12

13 σ c2 11.9MPa 0.45f ck Warunek σ c f ck 20.3MPa "spełniony" d 1 - x e ε ssls2 : ε c + ε x s1p 1.54 e σ s2 : ε ssls2 E s if ε ssls2 < ε slimk σ s2 f yk 307MPa 0.8f yk Warunek σ s2 0.8 f yk 400MPa "spełniony" h - x e ε fsls2 : ε c + ε x fp e σ f2 : ε fsls2 E f 1918MPa σ f MPa 0.8f fu 2560MPa "spełniony" Warunek σ f2 0.8 f fu Szerokość rozwarcia rys b 3 A c.eff : min2.5 h - d 1 b, h - x e 477cm 2 - efektywny przekrój betonu przy rozciąganiu τ sm : 1.8 f ctm 6.84MPa - średnie naprężenie ścinające w stali τ fm : 1.25f ctm 4.75MPa - średnie naprężenie ścinające w kompozycie u f : n f b f 12 cm - długość styku kompozytu z betonem τ fm E s ϕ s1 ξ b : τ sm E f 4 t f f ctm A c.eff ξ b E f A f s rm : cm - średnia odległość między rysami τ fm u f E s A s1 + ξ b E f A f β 1 : 1 - dla stali żebrowanej (0.5 dla stali gładkiej) β 2 : dla obciążeń długotrwałych (1.0 dla obciążeń krótkotrwałych) n M cr2 ζ : 1 - β 1 β współczynnik określający sztywność przy rozciąganiu M Sk2 ( h + d 1 ) x e z e : cm 2 3 N rk : M Sk2 z e kN 13

14 N rk + E f A f ε cdii ε 2 : odkształcenia w stali zbrojeniowej w stanie pełnego E s A s1 + E f A f zarysowania β : współczynnik określający zależność między wartościami średnimi i charakterystycznymi szerokości rys w k : max β s rm ζ ε 2, 0mm - szerokość rozwarcia rysy w k 0.2 mm w max : 0.3mm - dopuszczalna szerokość rozwarcia rys "spełniony" Warunek w k < w max Moment uplastycznienia stali zbrojeniowej w przekroju ze wzmocnieniem czynnym ε s1 ( x) : ε slimk + -ε s1p - odkształcenia zbrojenia dolnego odpowiadające uplastycznieniu zwiększone o odkształcenie wynikające ze sprężenia taśm x - d 2 ε s2 ( x) : -ε s1 ( x) + ε d 1 - x s2ii - odkształcenia zbrojenia górnego x ε c ( x) : -ε s1 ( x) + ε d 1 - x cgii - odkształcenia górnych włókien betonu h - x ε f ( x) : ε s1 ( x) + ε d 1 - x fp - odkształcenia kompozytu Współczynniki kształtu rozkładu naprężeń w stre e ściskanej betonu k 1 i k 2 : k 1 ( x) : ε 6 c ( x) 2 + 3ε c ( x) if 0 > ε c ( x) if - 2 > ε 1500 ε c ( x) c ( x) ε c ( x) + 4 k 2 ( x) : 1 - if ε c ( x) > ε c ( x ) ε c ( x) ε c ( x) if - 2 > ε c ( x) F c ( x) : -ηk 1 ( x) xbα cc f ck - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) : A s1 ε s1 ( x) E s if ε s1 ( x) < ε slimk - siła przenoszona przez zbrojenie dolne A s1 f yk F s2 ( x) : A s2 ε s2 ( x) E s if ε s2 ( x) < ε slimk - siła przenoszona przez zbrojenie górne A s2 f yk F f ( x) : A f ε f ( x) E f - siła przenoszona przez taśmy Sformułowanie warunków brzegowych i rozwiązanie równania równowagi sił w przekroju: Given x : 1cm - wstępna wysokość strefy ściskanej F s1 ( x) + F c ( x) + F s2 ( x) + F f ( x) 0 - warunek równowagi sił poziomych 14

15 0cm < x x lim - warunek położenia osi obojętnej ε s1 ( x) ε slimk - warunek uplastycznienia zbrojenia x : Find( x) 0.103m - wysokość strefy ściskanej x pl : x F c ( x) -940kN - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) 735 kn - siła przenoszona przez zbrojenie dolne F s2 ( x) -147 kn - siła przenoszona przez zbrojenie górne F f ( x) 352kN - siła przenoszona przez taśmy ε c ( x) odkształcenia górnych włókien betonu ε s1 ( x) odkształcenia zbrojenia dolnego ε s2 ( x) odkształcenia zbrojenia górnego ε f ( x) odkształcenia taśm kompozytowych k 1 ( x) współczynniki kształtu rozkładu naprężeń k 2 ( x) 0.35 w stre e ściskanej betonu Moment uplastycznienia stali zbrojeniowej dla przekroju ze wzmocnieniem czynnym: M pl : F f ( x) h + F s1 ( x) d 1 + F c ( x) k 2 ( x) x + F s2 ( x) d 2 M pl 379kNm Nośność charakterystyczna przekroju ze wzmocnieniem czynnym Wyznaczenie maksymalnych odkształceń kompozytu ze względu na odspojenie wg CNR - DT 200/2004 k cr : współczynnik n f b f 2 - b n f b f k b : if współczynnik geometryczny n f b f b ( mm) n f b f 400( mm) Γ Fk : 0.03 k b f ck f ctm MPa - energia pękania betonu Odkształcenia graniczne w kompozycie ze względu na odspojenie (ICD): k cr 2E f Γ Fk Δε f.lim1 : 5.98 E f t f mm Odkształcenia graniczne w kompozycie podczas ze względu na zerwanie: κ f : współczynnik korelacji odkształceń dla kompozytu (0,65-0,80) Δε f.lim2 : κ f ε fu - ε fp dopuszczalny przyrost odkształceń kompozytu 15

16 Δε f : 5.98 min Δε f.lim1, Δε f.lim2 x ε c ( x) : -Δε f + ε h - x cgii - odkształcenia górnych włókien betonu d 1 - x ε s1 ( x) : Δε f + ε h - x s1ii - odkształcenia zbrojenia dolnego x - d 2 ε s2 ( x) : -Δε f + ε h - x s2ii - odkształcenia zbrojenia górnego ε f ( x) : Δε f + ε fp - odkształcenia kompozytu Współczynniki kształtu rozkładu naprężeń w stre e ściskanej betonu k 1 i k 2 : k 1 ( x) : ε 6 c ( x) 2 + 3ε c ( x) if 0 > ε c ( x) if - 2 > ε 1500 ε c ( x) c ( x) ε c ( x) + 4 k 2 ( x) : 1 - if ε c ( x) > ε c ( x ) ε c ( x) ε c ( x) if - 2 > ε c ( x) F c ( x) : -ηk 1 ( x) xbα cc f ck - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) : A s1 ε s1 ( x) E s if ε s1 ( x) < ε slimk - siła przenoszona przez zbrojenie dolne A s1 f yk F s2 ( x) : A s2 ε s2 ( x) E s if ε s2 ( x) < ε slimk - siła przenoszona przez zbrojenie górne A s2 f yk F f ( x) : A f ε f ( x) E f - siła przenoszona przez taśmy Sformułowanie warunków brzegowych i rozwiązanie równania równowagi sił w przekroju: Given x : 1cm - wstępna wysokość strefy ściskanej F s1 ( x) + F c ( x) + F s2 ( x) + F f ( x) 0 - warunek równowagi sił poziomych 0cm < x x lim - warunek położenia osi obojętnej x : Find( x) 8.205cm - wysokość strefy ściskanej x n : x BŁĄD: Jeżeli ε.c(x)<-3.5 wyświetlić komunikat: "Odkształcenia w betonie powyżej wartości granicznych, nastąpi zniszczenie betonu w stre e ściskanej. Należy zmniejszyć stopień zbrojenia kompozytowego." F c ( x) kn - siła przenoszona przez beton F s1 ( x) 735 kn - siła przenoszona przez zbrojenie dolne F s2 ( x) -163 kn - siła przenoszona przez zbrojenie górne F f ( x) 429kN - siła przenoszona przez taśmy 16

17 ε c ( x) odkształcenia górnych włókien betonu ε s1 ( x) odkształcenia zbrojenia dolnego ε s2 ( x) odkształcenia zbrojenia górnego ε f ( x) 16 - odkształcenia taśm kompozytowych k 1 ( x) współczynniki kształtu rozkładu naprężeń k 2 ( x) 0.36 w stre e ściskanej betonu Nośność charakterystyczna przekroju ze wzmocnieniem czynnym: M Rk : F f ( x) h + F s1 ( x) d 1 + F c ( x) k 2 ( x) x + F s2 ( x) d 2 M Rk 415kNm Ugięcia Schemat obciążenia obciążenie rówomiernie rozłożone 2 - dwie siły skupione Schemat 2 2 a 1 : a if Schemat 2 2 L 4 a m M cr2 143kNm M cr2 P cr2 : a if 79.4kN Schemat 1 - moment rysujący M : 0kNm, 1kNm.. M Rk - moment zginający P( M) F fp e p - wartość siły skupionej wywołującej moment rysujący M : - siła wywołująca moment a kn - siła sprężająca 21cm - mimośród działania siły sprężającej -F fp e p L 2 Δ p : mm - wygięcie od sprężenia 8E cm J cs0 17

18 Ugięcie przed zarysowaniem: M cr2 θ cr2 : E cm J - krzywizna odpowiadająca zarysowaniu cs2 m P( M) a 1 θ a ( M) : - krzywizna w miejscu przyłożenia obciążenia E cm J cs2 θ a ( M) Δ uncracked ( M) 3 L 2 2 : - 4a Δ p Ugięcie po zarysowaniu: x pl 10.26cm - położenie osi obojętnej przy uplastycznieniu stali zbrojeniowej ε slimk θ pl2 : krzywizna odpowiadająca uplastycznieniu zbrojenia d 1 - x pl m ( θ pl2 - θ cr2 ) M - M cr2 θ a ( M) : + θ M pl - M cr2 - krzywizna w miejscu przyłożenia obciążenia cr2 M cr2 g( M) : - odległość początku strefy zarysowanej od podpory P( M) Δ postcracked ( M) : θ a ( M) 24 Ugięcie po uplastycznieniu zbrojenia: 3L 2 2-4a 1 ( a 1 + g ( M ) ) + θ 6 ( cr2 a 1 - θ a ( M) g( M) ) + Δ p ε fu θ n2f : krzywizna przy zniszczeniu (zerwanie kompozytu) d 1 - x n m ( θ n2f - θ pl2 ) M - M pl θ a ( M) : + θ M Rk - M pl2 - krzywizna w miejscu przyłożenia obciążenia pl M pl y( M) : - odległość początku strefy uplastycznienia zbrojenia od podpory P( M) Δ postyielded ( M) θ a ( M) 3 L 2 2 y( M) : - 4a θ 6 cr2 ( g( M) + y( M) ) - θ a ( M) y( M) + a 1 θ pl2 + ( a g ( M ) ) ( a 1 + y( M) + g ( M ) ) + Δ p Ugięcia belki wzmocnionej czynnie w kolejnych fazach pracy w zależności od momentu zginającego: Δ( M) : Δ uncracked ( M) if M M cr2 Δ 1 : Δ M Sk1 Δ 2 : Δ M Sk2 Obliczenia Δ postcracked ( M) if M cr2 < M M pl Δ postyielded ( M) 9.88mm 2.64mm... 18

19 Ekran 2 - Wyniki Stan Graniczny Nośności Nośność obliczeniowa przekroju bez wzmocnienia: M Rd0 224kNm Nośność obliczeniowa przekroju po wzmocnieniu: M Rd 357kNm Stopień wzmocnienia przekroju: M Rd 1.6 M Rd0 Stany Graniczne Użytkowalności Ograniczenie naprężeń Kombinacja charakterystyczna Naprężenia w betonie σ c1 26.5MPa 1.0f ck Naprężenia w stali σ s1 374MPa 0.8f yk Kombinacja quasi-stała Naprężenia w betonie σ c2 11.9MPa 0.45f ck Naprężenia w stali σ s2 307MPa 0.8f yk Naprężenia w kompozycie σ f MPa 0.8f fu Szerokość rozwarcia rys Kombinacja quasi-stała Szerokość rozwarcia rys Ugięcia Naprężenia dopuszczalne 45 MPa Naprężenia dopuszczalne 400MPa Naprężenia dopuszczalne 20.3MPa Naprężenia dopuszczalne 400MPa Naprężenia dopuszczalne 2560MPa Wartość graniczna w k 0.2 mm w max 0.3mm Kombinacja charakterystyczna Δ mm Kombinacja quasi-stała Δ mm 19

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych:

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych: Sprawdzić ugięcie w środku rozpiętości przęsła belki wolnopodpartej (patrz rysunek) od quasi stałej kombinacji obciążeń przyjmując, że: na całkowite obciążenie w kombinacji quasi stałej składa się obciążenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Wyznaczyć zbrojenie przekroju pokazanego na rysunku z uwagi na przekrój podporowy i przęsłowy. Rozwiązanie: 1. Dane materiałowe Beton C25/30 - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Grubosç płyty żelbetowej: h p. Aanlizowana szerokośç płyty: b := 1000 mm. Rozpiętośç płyty o schemacie statycznym L t. 1.5 m

Grubosç płyty żelbetowej: h p. Aanlizowana szerokośç płyty: b := 1000 mm. Rozpiętośç płyty o schemacie statycznym L t. 1.5 m Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (SLS) w zakresie naprężeń maksymalnych, zarysowania i ugięcia żelbetowej płyty wspornika pomostu na podstawie obliczeń wg PN-EN 199-. (Opracowanie: D. Sobala

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15)

Ćwiczenie nr 2. obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie = (3.15) Ćwiczenie nr 2 Temat: Wymiarowanie zbrojenia ze względu na moment zginający. 1. Cechy betonu i stali Beton zwykły C../.. wpisujemy zadaną w karcie projektowej klasę betonu charakterystyczna wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2) Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I DŹWIGAR KABLOBETONOWY 1. PROJEKTOWANIE PRZEKROJU 1.1. Dane początkowe: Obciążenia: Rozpiętość: Gk1 obciążenie od ciężaru własnego belki (obliczone w dalszej części projektu)

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

1 9% dla belek Strata w wyniku poślizgu w zakotwieniu Psl 1 3% Strata od odkształceń sprężystych betonu i stali Pc 3 5% Przyjęto łącznie: %

1 9% dla belek Strata w wyniku poślizgu w zakotwieniu Psl 1 3% Strata od odkształceń sprężystych betonu i stali Pc 3 5% Przyjęto łącznie: % 1.7. Maksymalne siły sprężające - początkowa siła sprężająca po chwilowym przeciążeniu stosowanym w celu zmniejszenia strat spowodowanych tarciem oraz poślizgiem w zakotwieniu maxp0 = 0,8 fpk Ap - wstępna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza

Bardziej szczegółowo

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 Wyniki ymiaroania elementu żelbetoego g PN-B-0364:00 RM_Zelb v. 6.3 Cechy przekroju: zadanie Żelbet, pręt nr, przekrój: x a=,5 m, x b=3,75 m Wymiary przekroju [cm]: h=78,8, b =35,0, b e=00,0, h =0,0, skosy:

Bardziej szczegółowo

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Nośność przekroju pala żelbetowego 400x400mm wg PN-EN 1992 (EC2) Beton C40/50, stal zbrojeniowa f yk =500MPa, 12#12mm

Nośność przekroju pala żelbetowego 400x400mm wg PN-EN 1992 (EC2) Beton C40/50, stal zbrojeniowa f yk =500MPa, 12#12mm Nośność przekroju pala żelbetowego 400400mm wg PN-EN 199 (EC) Beton C40/50, stal zbrojeniowa =500MPa, 1#1mm 5000 Czyste śiskanie bez wybozenia (4476kN, 0kNm) Śiskanie mimośrodowe =d 1 (3007kN, 08kNm) Siła

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Piotr Bońkowski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska Konstrukcje Betonowe 1, semestr zimowy 2016/2017 1

Mgr inż. Piotr Bońkowski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska Konstrukcje Betonowe 1, semestr zimowy 2016/2017 1 I Spis treści 1. Założenia konstrukcyjne.... Projekt wstępny...3.1. Płyta...3.. Żebro...4 3. Projekt techniczny płyty...5 4. Projekt techniczny żebra...8 4.1 Schemat statyczny żebra...8 4.. Wymiarowanie

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg EN :2006

Belka - podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.76 Dane Podciąg IPE360 h p b fp t fp t wp R p 360.00[mm] 170.00[mm] 12.70[mm] 8.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY STROPU MUROTHERM NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE. tel pozbruk.pl;

ANALIZA PRACY STROPU MUROTHERM NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE. tel pozbruk.pl; ANALIZA PRACY STROPU MUROTHERM NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE tel. +4 6 4 45 00 e-mail: info@ pozbruk.pl; www.pozbruk.pl PRZYKŁAD WYMIAROWANIA ( strop o rozpiętości 7.0 m o schemacie belki wolnopodpartej). CECHY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy 1. Położenie osi obojętnej przekroju rozciąganego mimośrodowo zależy od: a) punktu przyłożenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych;

Kolejnośd obliczeo 1. uwzględnienie imperfekcji geometrycznych; Kolejnośd obliczeo Niezbędne dane: - koncepcja układu konstrukcyjnego z wymiarami przekrojów i układem usztywnieo całej bryły budynki; - dane materiałowe klasa betonu klasa stali; - wykonane obliczenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200

Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 BeamRigidColumn v. 0.9.9.0 Belka - słup (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.918 Dane Słup HEA500 h c b fc t fc t wc R c 490.00[mm] 300.00[mm] 23.00[mm] 12.00[mm] 27.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Szymon Sobczyk 1 1 Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, e mail: szymek.sobczyk@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Obliczenia wstępne dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia wstępne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 23.03.2017 r. Zawartość raportu z ćwiczenia projektowego 1. Założenia a) Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA I WYNIKI ZBIORCZE

USTAWIENIA I WYNIKI ZBIORCZE USTAWIENIA I WYNIKI ZBIORCZE 1.1 PARAMETRY N = 2 [-] - ilość belek SBS przypadających na żebro stropu SBS = SBS170 [-] - rodzaj belek SBS 140 lub 170 h nad = 40 [mm] - wysokość warstwy nadbetonu systemu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów. 2. Omówić pojęcia sił wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 Belka stropowa 3 Polecenie Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych:

Bardziej szczegółowo

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 61-70 Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał

Dane. Klasa f d R e R m St3S [MPa] [MPa] [MPa] Materiał Dane Słup IPE300 h c b fc t fc t wc R c 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A c J y0c J z0c y 0c z 0c 53.81[cm 2 ] 8356.11[cm 4 ] 603.78[cm 4 ] 75.00[mm] 150.00[mm] St3S 215.00[MPa] 235.00[MPa]

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

długość całkowita: L m moment bezwładności (względem osi y): J y cm 4 moment bezwładności: J s cm 4

długość całkowita: L m moment bezwładności (względem osi y): J y cm 4 moment bezwładności: J s cm 4 .9. Stalowy ustrój niosący. Poład drewniany spoczywa na dziewięciu belach dwuteowych..., swobodnie podpartych o rozstawie... m. Beli wyonane są ze stali... Cechy geometryczne beli: długość całowita: L

Bardziej szczegółowo

Zbiornik cylindryczny na wodę

Zbiornik cylindryczny na wodę Zbiornik cylindryczny na wodę Dane : wysokość zbiornika (bez przekrycia) głębokość zagłębienia w gruncie (głębokość posadowienia) h średnica zewnętrzna zbiornika, ciężar objętościowy wody, przekrycie:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo