10.0. Schody górne, wspornikowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10.0. Schody górne, wspornikowe."

Transkrypt

1 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95 kn/m, γ f = 0,90. Grupa: B "obc. stałe - pł. biegowa" Stałe γf= 1,7/0,83 Q k =,74 kn/m *1,5m=4,11 kn/m. Q o1 = 3,49 kn/m *1,5m=5, kn/m, γ f1 = 1,7, Q o =,6 kn/m *1,5m=3,41 kn/m, γ f = 0,83. Grupa: C "obc. użytkowe" Zmienne γf= 1,30 Q k = 4,00 kn/m *1,5m=6,00 kn/m.. Q o = 5,0 kn/m *1,5m=7,8 kn/m., γ f = 1,30, ψ d = 0,35.

2 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 66,69 137,66 66,69 137,66 155,85 318,18 155,85 318,18 3 TNĄCE-OBWIEDNIE: 74,14 37,99 1-4,75-16,56 91,18 43,58 35,9 18, ,64-79,31-68,0-136,41 NORMALNE-OBWIEDNIE: -9,3-186,10 1-9,3-81,7-186,10-16,75-97,78-199,1-9,3-186,10 3-9,3-186,10

3 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: , ,89* -,07-186,10 ABC 0,000-0,00* 74,14-186,10 ABC 0,000-0,00 74,14* -186,10 ABC 0,000-0,00 37,99-9,3* 3,656 70,07 0,34-9,3* 0,000-0,00 74,14-186,10* ABC 3, ,89 -,07-186,10* ABC, ,18* 35,69-199,1 ABC 0,000 66,69* 43,58-81,7 0, ,66 91,18* -16,75 ABC 0,000 66,69 43,58-81,7*, ,18 35,69-199,1* ABC 3 0, ,18* -79,31-186,10 ABC,950 0,00* -136,41-186,10 ABC,950 0,00-136,41* -186,10 ABC,950-0,00-68,0-9,3* 0, ,85-37,64-9,3*,950 0,00-136,41-186,10* ABC 0, ,18-79,31-186,10* ABC * = Max/Min PRĘT NR 1 Zbrojenie wymagane: (zadanie SCHODY_O, pręt nr 1, przekrój: x a =4,50 m, x b =0,00 m) h dzc a1 150,00 Fc Fs1 Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=5,1 (ξ=0,075), a 1 =,8, a c =1,8, z c =65,4, A cc =758 cm, ε c =-0,81, ε s1 =10,00, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -354,40, F s1 = 168,30, M c = 7,85, M s1 = 75,55, Warunki równowagi wewnętrznej: 70, Wielkości obliczeniowe: N Sd =-186,10 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-148,41 +0,00 ) =148,41 knm f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), Zbrojenie rozciągane (ε s1 =10,00 ): A s1 =4,43 cm (3 16 = 6,03 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane(*as=0 nie jest obliczeniowo wymagane.* * (ε c =-0,81,): A s =0,00 cm (0 16 = 0,00 cm ) *) A s =A s1 +A s =4,43 cm, ρ=100 A s /A c = 100 4,43/3900=0,11 %

4 F c +F s1 =-354,40+(168,30)=-186,10 kn (N Sd =-186,10 kn) M c +M s1 =7,85+(75,55)=148,41 knm (M Sd =148,41 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie SCHODY_O, pręt nr 1, przekrój: x a =4,50 m, x b =0,00 m Wielkości obliczeniowe: N Sd =-186,10 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-148,41 +0,00 ) =148,41 knm Fc f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), h dzc 70, Zbrojenie rozciągane: A s1 =6,03 cm, A s =A s1 +A s =6,03 cm, ρ=100 A s /A c = a1 Fs ,03/3900=0,15 % ,00 Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=1,0 (ξ=0,178), a 1 =,8, a c =4,0, z c =63,, A cc =1795 cm, ε c =-0,33, ε s1 =1,50, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -367,8, F s1 = 181,18, M c = 67,07, M s1 = 81,33, Warunek stanu granicznego nośności: N Rd = -50,91 kn > N Sd =F c +F s1 =-367,8+(181,18)=-186,10 kn Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) zadanie SCHODY_O, pręt nr 1 Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-III, dla której f ywd = 350 MPa. Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: ρ w,min = 0,08 fck / f yk = 0,08 0 / 410 = 0, ,1 10,9 Rozstaw strzemion: Strefa nr 1 Początek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 39,1 cm Maksymalny rozstawy strzemion: s max = 0,75 d = 0,75 67 = 504 s max 400 mm przyjęto s max = 400 mm. Przyjęto strzemiona -cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

5 ρ w = A sw /(s b w sin α) = 1,01 / (40,0 30,0 1,000) = 0,00084 ρ w = 0,00084 < 0,00087 = ρ w min Strefa nr Początek i koniec strefy: x a = 39,1 x b = 450,0 cm Maksymalny rozstawy strzemion: s max = 0,75 d = 0,75 67 = 504 s max 400 mm przyjęto s max = 400 mm. Przyjęto strzemiona -cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = A sw /(s b w sin α) = 1,01 / (40,0 30,0 1,000) = 0,00084 ρ w = 0,00084 < 0,00087 = ρ w min Nośność zbrojenia podłużnego zadanie SCHODY_O, pręt nr 1. Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 4,500 m: F td = 0,5 V Sd (cotθ - V Rd3 / V Rd3 cotα) = 0,5-1,96 (1,000) = 6,48 kn Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: F td = F td,m + F td = 181,18 + 6,48 = 187,65 kn; F td F td,max = 188,16 kn Przyjęto F td = 187,65 kn F td = 187,65 < 11,1 = 6, = A s f yd Zarysowanie zadanie SCHODY_O, pręt nr 1, Położenie przekroju: Siły przekrojowe: x = 4,500 m M Sd = 90,53 knm N Sd = -11,89 kn e = 76,6 cm

6 Wymiary przekroju: M i n i m a l n e z b r o j e n i e : V Sd = -8,03 kn b w = 30,0 cm d = h - a 1 = 70,0 -,8 = 67, cm A c = 3900 cm W c = cm 3 Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi: Z a r y s o w a n i e : A s = k c k f ct,eff A ct / σ s,lim = = 0,4 1,0, 840 / 40 = 3,08 cm A s1 = 6,03 > 3,08 = A s M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm f ctm, N cr = = 10-1 = -110,39 kn e / W 1/ A 76,6/34056,45-1/3900,00 N Sd = 11,89 > 110,39 = N cr Przekrój zarysowany. S z e r o k ość rozwarcia ry s y p r o s t o p a d ł e j d o o s i p ręta: Przyjęto k = 0,5. ρ r = A s / A ct,eff = 6,03 / 10 = 0,087 s rm = ,5 k 1 k φ / ρ r = ,5 0,8 0,50 16/0,087 = 105,70 ε sm = σ s / E s [1 - β 1 β (σsr / σs) ] = = 00,00/00000 [1-1,0 0,5 (-110,39/11,89) ] = 0,00059 w k = β s rm ε sm = 1,7 105,70 0,00059 = 0,11 mm w k = 0,11 < 0,3 = w lim S z e r o k ość rozwarcia ry s y u k ośnej: Rysy ukośne nie występują. c c Ugięcia zadanie SCHODY_O, pręt nr 1 Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy φ(t,t o ) =,00. E cm E c,eff = = = MPa 1+ φ(t, t ) 1 +,00 o Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm Całkowity moment zginający M Sd = 119,60 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n ość dla długotrwałego działania obciąż eń długotrwał y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = 93,08 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 3,7 cm I I = cm 4

7 E c,eff I II B = = 1 β β (M / M ) (1 I / I ) 1 cr Sd x II = 9,6 cm I II = cm 4 II = 10-5 = knm 1-1,0 0,5 (74,9/93,08)² ( / ) I 93,10 90,53 Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych. Ugięcia. Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 4,008 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 6,3 mm a = 6,3 <,5 = a lim PRĘT NR Zbrojenie wymagane: (zadanie SCHODY_O, pręt nr, przekrój: x a =,85 m, x b =0,00 m)

8 h dzc a1 150,00 Fc Fs1 Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=6,9 (ξ=0,103), a 1 =,8, a c =,4, z c =64,8, A cc =1034 cm, ε c =-1,14, ε s1 =10,00, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -636,47, F s1 = 437,35, M c = 16,49, M s1 = 196,34, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-636,47+(437,35)=-199,1 kn (N Sd =-199,1 kn) M c +M s1 =16,49+(196,34)=3,83 knm (M Sd =3,83 knm) 70, Nośność przekroju prostopadłego: zadanie SCHODY_O, pręt nr, przekrój: x a =,85 m, x b =0,00 m Wielkości obliczeniowe: N Sd =-199,1 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-3,83 +0,00 ) =3,83 knm f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), Zbrojenie rozciągane (ε s1 =10,00 ): A s1 =11,51 cm (6 16 = 1,06 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane(*as=0 nie jest obliczeniowo wymagane.* * (ε c =-1,14,): A s =0,00 cm (0 16 = 0,00 cm ) *) A s =A s1 +A s =11,51 cm, ρ=100 A s /A c = ,51/3900=0,30 % Wielkości obliczeniowe: N Sd =-199,1 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-3,83 +0,00 ) =3,83 knm Fc f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), h dzc 70, Zbrojenie rozciągane: A s1 =14,07 cm, A s =A s1 +A s =14,07 cm, ρ=100 A s /A c = a1 Fs ,07/3900=0,36 % ,00 Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=15,1 (ξ=0,5), a 1 =,8, a c =5,1, z c =6,1, A cc =53 cm, ε c =-0,48, ε s1 =1,65, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -664,7, F s1 = 465,15, M c = 114,01, M s1 = 08,8, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 39,18 knm > M Sd =M c +M s1 =114,01+(08,8)=3,83 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) zadanie SCHODY_O, pręt nr Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-III, dla której f ywd = 350 MPa.

9 Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: ρ w,min = 0,08 fck / f yk = 0,08 0 / 410 = 0, ,6 Rozstaw strzemion: Strefa nr 1 Początek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 84,6 cm Maksymalny rozstawy strzemion: s max = 0,75 d = 0,75 67 = 504 s max 400 mm przyjęto s max = 400 mm. Przyjęto strzemiona -cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = A sw /(s b w sin α) = 1,01 / (40,0 30,0 1,000) = 0,00084 ρ w = 0,00084 < 0,00087 = ρ w min Nośność zbrojenia podłużnego zadanie SCHODY_O, pręt nr.

10 Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x =,846 m: F td = 0,5 V Sd (cotθ - V Rd3 / V Rd3 cotα) = 0,5 35,69 (1,163) = 0,76 kn Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: F td = F td,m + F td = 465,15 + 0,76 = 485,90 kn; F td F td,max = 465,15 kn Przyjęto F td = 465,15 kn F td = 465,15 < 49,60 = 14, = A s f yd Zarysowanie zadanie SCHODY_O, pręt nr, Położenie przekroju: Siły przekrojowe: Wymiary przekroju: M i n i m a l n e z b r o j e n i e : x =,846 m M Sd = 08,83 knm N Sd = -130,63 kn e = 16, cm V Sd = 3,05 kn b w = 30,0 cm d = h - a 1 = 70,0 -,8 = 67, cm A c = 3900 cm W c = cm 3

11 Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi: Z a r y s o w a n i e : A s = k c k f ct,eff A ct / σ s,lim = = 0,4 1,0, 95 / 40 = 3,49 cm A s1 = 14,07 > 3,49 = A s M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm f ctm, N cr = = 10-1 = -48,8 kn e / W 1/ A 16,/34056,45-1/3900,00 N Sd = 130,63 > 48,8 = N cr Przekrój zarysowany. S z e r o k ość rozwarcia ry s y p r o s t o p a d ł e j d o o s i p ręta: Przyjęto k = 0,5. ρ r = A s / A ct,eff = 14,07 / 10 = 0,0670 s rm = ,5 k 1 k φ / ρ r = ,5 0,8 0,50 16/0,0670 = 73,87 ε sm = σ s / E s [1 - β 1 β (σsr / σs) ] = = 18,40/00000 [1-1,0 0,5 (-48,8/130,63) ] = 0,0010 w k = β s rm ε sm = 1,7 73,87 0,0010 = 0,13 mm w k = 0,13 < 0,3 = w lim S z e r o k ość rozwarcia ry s y u k ośnej: Rysy ukośne nie występują. c c Ugięcia zadanie SCHODY_O, pręt nr Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy φ(t,t o ) =,00. E cm E c,eff = = = MPa 1+ φ(t, t ) 1 +,00 o Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm Całkowity moment zginający M Sd = 67,87 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n ość dla długotrwałego działania obciąż eń długotrwał y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = 08,83 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 5,3 cm I I = cm 4 E c,eff I II B = = 1 β β (M / M ) (1 I / I ) 1 cr Sd x II = 14,1 cm I II = cm 4 II I = 10-5 = knm 1-1,0 0,5 (74,9/08,83)² ( /15338)

12 90,53 08,83 Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

13 Ugięcia. Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 1,467 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 9,5 mm a = 9,5 < 14, = a lim PRĘT NR 3 Zbrojenie wymagane: (zadanie SCHODY_O, pręt nr 3, przekrój: x a =0,00 m, x b =,95 m) h dzc a1 150,00 Fc Fs1 70, Wielkości obliczeniowe: N Sd =-186,10 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-36,80 +0,00 ) =36,80 knm f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), Zbrojenie rozciągane (ε s1 =10,00 ): A s1 =11,77 cm (6 16 = 1,06 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane(*as=0 nie jest obliczeniowo wymagane.* * (ε c =-1,14,): A s =0,00 cm (0 16 = 0,00 cm ) *) A s =A s1 +A s =11,77 cm, ρ=100 A s /A c =

14 100 11,77/3900=0,30 % Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=6,9 (ξ=0,10), a 1 =,8, a c =,4, z c =64,8, A cc =103 cm, ε c =-1,14, ε s1 =10,00, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -633,5, F s1 = 447,41, M c = 15,95, M s1 = 00,85, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-633,5+(447,41)=-186,10 kn (N Sd =-186,10 kn) M c +M s1 =15,95+(00,85)=36,80 knm (M Sd =36,80 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie SCHODY_O, pręt nr 3, przekrój: x a =0,00 m, x b =,95 m Wielkości obliczeniowe: N Sd =-186,10 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (-36,80 +0,00 ) =36,80 knm Fc f cd =13,3 MPa, f yd =350 MPa (f td =435 MPa - uwzgl. wzmocnienia), h dzc 70, Zbrojenie rozciągane: A s1 =14,07 cm, A s =A s1 +A s =14,07 cm, ρ=100 A s /A c = a1 Fs ,07/3900=0,36 % ,00 Wielkości geometryczne [cm]: h=70,0, d=67,, x=14,9 (ξ=0,), a 1 =,8, a c =5,1, z c =6,1, A cc =41 cm, ε c =-0,48, ε s1 =1,69, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -660,67, F s1 = 474,57, M c = 113,76, M s1 = 13,04, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 388,46 knm > M Sd =M c +M s1 =113,76+(13,04)=36,80 knm Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) zadanie SCHODY_O, pręt nr 3 Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=8 mm ze stali A-III, dla której f ywd = 350 MPa. Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: ρ w,min = 0,08 fck / f yk = 0,08 0 / 410 = 0,00087

15 95,0 Rozstaw strzemion: Strefa nr 1 Początek i koniec strefy: x a = 0,0 x b = 95,0 cm Maksymalny rozstawy strzemion: s max = 0,75 d = 0,75 67 = 504 s max 400 mm przyjęto s max = 400 mm. Przyjęto strzemiona -cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: ρ w = A sw /(s b w sin α) = 1,01 / (15,0 30,0 1,000) = 0,003 ρ w = 0,003 > 0,00087 = ρ w min Ścinanie zadanie SCHODY_O, pręt nr 3. Przyjęto podparcie i obciążenie bezpośrednie. 1-79,31 95,0-136,41 Odcinek nr Początek i koniec odcinka: x a = 147,5 x b = 95,0 cm Siły przekrojowe: N Sd = -186,10; V Sd max = -136,41 kn

16 Siła poprzeczna w odległości d od podpory wynosi: Rodzaj odcinka: A sl 14,07 ρ L = = = 0,00698; ρ L 0,01 b d 30,0 67, Przyjęto ρ L = 0, w V Sd = -13,40 kn σ cp = N Sd / A C = 186,10 / 3900,00 10 = 0,48 MPa σ cp 0, f cd Przyjęto σ cp = 0,48 MPa. V Rd1 = [0,35 k f ctd (1, + 40 ρ L ) + 0,15 σ cp ] b w d = = [0,35 1,00 1,00 (1,+40 0,00698) + 0,15 0,48] 30,0 67, 10-1 = 118,81 kn V Sd = 13,40 > 118,81 = V Rd1 Nośność odcinka II-go rodzaju: Przyjęto kąt θ = 45,0 V Rd = V Rd Przyjęto V Rd = 0,00 kn. ν = 0,6 (1 - f ck / 50) = 0,6 (1-0 / 50) = 0,55 A sw z cosα 10-1 = 0 kn cotθ V Rd = ν f = cd b w z + V Rd 1+ cot θ 10-1 = 0 kn = 1,000 0,55 13,3 30,0 54, ,00 = 595,43 kn 1 + 1,000² α c = 1 + σ cp /f cd = 1 + 0,48/13,3 = 1,036 V Rd,red = α c VRd =1, ,43 = 616,80 kn Przyjęto V Rd,red = 595,43 kn V Sd = 136,41 < 595,43 = V Rd,red A sw1 f ywd1 A sw f ywd V Rd3 = V Rd31 + V Rd3 = z cotθ + z (cotθ + cotα) sin α = s s = 1, ,1 1, = 16,83 kn 15,0 V Sd = 13,40 < 16,83 = V Rd3 Nośność zbrojenia podłużnego zadanie SCHODY_O, pręt nr 3. s f ywd cotθ cotα ν f cdb wz 1+ cot θ cotθ + cotα 1

17 Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 0,114 m: F td = 0,5 V Sd (cotθ - V Rd3 / V Rd3 cotα) = 0,5-81,09 (1,000) = 40,55 kn Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: F td = F td,m + F td = 46, ,55 = 503,15 kn; F td F td,max = 474,57 kn Przyjęto F td = 474,57 kn F td = 474,57 < 49,60 = 14, = A s f yd Zarysowanie zadanie SCHODY_O, pręt nr 3, Położenie przekroju: Siły przekrojowe: Wymiary przekroju: M i n i m a l n e z b r o j e n i e : x = 0,114 m M Sd = 0,80 knm N Sd = -11,89 kn e = 168,7 cm V Sd = -53,76 kn b w = 30,0 cm d = h - a 1 = 70,0 -,8 = 67, cm A c = 3900 cm W c = cm 3 Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi: Z a r y s o w a n i e : A s = k c k f ct,eff A ct / σ s,lim = = 0,4 1,0, 956 / 40 = 3,51 cm A s1 = 14,07 > 3,51 = A s M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm

18 f ctm, N cr = = 10-1 = -46,83 kn e / W 1/ A 168,7/34056,45-1/3900,00 N Sd = 11,89 > 46,83 = N cr Przekrój zarysowany. S z e r o k ość rozwarcia ry s y p r o s t o p a d ł e j d o o s i p ręta: Przyjęto k = 0,5. ρ r = A s / A ct,eff = 14,07 / 10 = 0,0670 s rm = ,5 k 1 k φ / ρ r = ,5 0,8 0,50 16/0,0670 = 73,87 ε sm = σ s / E s [1 - β 1 β (σsr / σs) ] = = 15,90/00000 [1-1,0 0,5 (-46,83/11,89) ] = 0,00100 w k = β s rm ε sm = 1,7 73,87 0,00100 = 0,13 mm w k = 0,13 < 0,3 = w lim S z e r o k ość rozwarcia ry s y u k ośnej: Rysy ukośne nie występują. c c Ugięcia zadanie SCHODY_O, pręt nr 3 Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy φ(t,t o ) =,00. E cm E c,eff = = = MPa 1+ φ(t, t ) 1 +,00 o Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 74,9 knm Całkowity moment zginający M Sd = 67,87 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n ość dla długotrwałego działania obciąż eń długotrwał y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = 08,83 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 5,3 cm I I = cm 4 E c,eff I II B = = 1 β β (M / M ) (1 I / I ) 1 cr Sd x II = 14,1 cm I II = cm 4 II I = 10-5 = knm 1-1,0 0,5 (74,9/08,83)² ( /15338)

19 08,83 Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych. Ugięcia. Ugięcie w punkcie o współrzędnej x = 0,000 cm, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 7,0 mm a = 7,0 < 14,8 = a lim ZESTAWIENIE ZBROJENIA NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ PRZEKROJU TEOWEGO Nr pręta Zbrojenie dołem Zbrojenie górą 1 3 Φ 16-7 Φ Φ 16 -

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002 Wyniki ymiaroania elementu żelbetoego g PN-B-0364:00 RM_Zelb v. 6.3 Cechy przekroju: zadanie Żelbet, pręt nr, przekrój: x a=,5 m, x b=3,75 m Wymiary przekroju [cm]: h=78,8, b =35,0, b e=00,0, h =0,0, skosy:

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Sala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Sala Sportowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku TOM nr II EGZ. nr... Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SALI SPORTOWEJ WYSIŁKU FIZYCZNEGO AWFiS w GDAŃSKU Nazwa obiektu: Adres obiektu: Sala Sportowa Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP

Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP Ekran 1 - Dane wejściowe Materiały Beton Klasa betonu: C 45/55 Wybór z listy rozwijalnej

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl egz. nr... PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego Adres inwestycji: 77-300 Człuchów;

Bardziej szczegółowo

Grubosç płyty żelbetowej: h p. Aanlizowana szerokośç płyty: b := 1000 mm. Rozpiętośç płyty o schemacie statycznym L t. 1.5 m

Grubosç płyty żelbetowej: h p. Aanlizowana szerokośç płyty: b := 1000 mm. Rozpiętośç płyty o schemacie statycznym L t. 1.5 m Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności (SLS) w zakresie naprężeń maksymalnych, zarysowania i ugięcia żelbetowej płyty wspornika pomostu na podstawie obliczeń wg PN-EN 199-. (Opracowanie: D. Sobala

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Piotr Bońkowski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska Konstrukcje Betonowe 1, semestr zimowy 2016/2017 1

Mgr inż. Piotr Bońkowski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska Konstrukcje Betonowe 1, semestr zimowy 2016/2017 1 I Spis treści 1. Założenia konstrukcyjne.... Projekt wstępny...3.1. Płyta...3.. Żebro...4 3. Projekt techniczny płyty...5 4. Projekt techniczny żebra...8 4.1 Schemat statyczny żebra...8 4.. Wymiarowanie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny...

Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny Pas górny... Obliczenia statyczne... 1 Sala gimnastyczna... 1 Poz. 1 Dach... 1 Poz. 2 Płatwie co 2,06 m... 1 Poz.3 Dźwigary... 3 Pas dolny... 11 Pas górny... 11 KrzyŜulce 60x60x 5... 12 Krzyzulce 40x40x4... 12 Poz.

Bardziej szczegółowo

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2) Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE PROJEKT KONSTRUKCJI TOM 3 ABC Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński ul. Słoneczna 10, 05-555 Tarczyn tel. 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mgr inż. Jan Kowalski Ttuł: Poz.4.1. Element żelbetowe Przkład 1 - Obliczenia przkładowe programu KEŻ Belka - zginanie - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowch

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji : Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b Ostrów Wielkopolski. Konstrukcja budowlana. Projekt budowlany

Lokalizacja inwestycji : Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b Ostrów Wielkopolski. Konstrukcja budowlana. Projekt budowlany PROJEKT BUDOWLANY ABRISS ARKADIUSZ KOZERA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE Temat: Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia w ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim Droga dojazdowa klasy D. Dopuszczalne obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, Człuchów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, Człuchów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel. kom. 605 359 879 6 NAZWA INWESTYCJI ADRES OBIEKTU INWESTOR : :

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Szymon Sobczyk 1 1 Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, e mail: szymek.sobczyk@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające 1. Stropy gęstożebrowe i kasetonowe Nie wymaga się, żeby płyty użebrowane podłużnie i płyty kasetonowe były traktowane w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ Jakub Kałużny Ryszard Klauza Grupa B3 Semestr

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

I Spis treści 1. Opis techniczny i założenia konstrukcyjne Projekt wstępny Płyta Wariant I Wariant II

I Spis treści 1. Opis techniczny i założenia konstrukcyjne Projekt wstępny Płyta Wariant I Wariant II I Spis treści 1. Opis techniczny i założenia konstrukcyjne...2 2. Projekt wstępny...4 2.1. Płyta...4 2.2. Wariant I...5 2.3. Wariant II...6 2. Obliczenia stropodachu...8 3. Projekt techniczny płyty...9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

5. SCHEMAT STATYCZNY DACHU

5. SCHEMAT STATYCZNY DACHU 5. SCHEMAT STATYCZNY DACHU... 6. KROKIEW 8X0CM... 0 7. JĘTKA 8X0CM... 3 8. PŁATEW NAD WEJŚCIEM XCM, LO=,4M... 8 9. STROP NAD PARTEREM H=4CM... 3 0. ŁAWY FUNDAMENTOWE... 37. SCHODY ŻELBETOWE... 46. DACH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym

Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 61-70 Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Obliczenia wstępne dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia wstępne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 23.03.2017 r. Zawartość raportu z ćwiczenia projektowego 1. Założenia a) Przedmiot,

Bardziej szczegółowo