Prezentacja wyników IQ maja 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników IQ maja 2013"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników IQ maja 2013

2 Grupa Kapitałowa informacje ogólne

3 Grupa Azoty (GK) 1Q Q 2013 Przychody mld PLN mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny mld PLN mld PLN Średnie zatrudnienie * GK Grupa Azoty Jednostka dominująca w porównaniu do 1Q 2012 * Stan na GK Grupa Azoty 3

4 Przegląd najważniejszych wydarzeń w IQ 2013 Emisja akcji serii D Akcjonariat Wezwanie następcze Realizacja projektu konsolidacji Grupy Azoty Fundusze TFI PZU; 8,76% Pozostali akcjonariusze; 19,33% Skarb Państwa; 33,00% Kontynuacja rebrandingu - zmiana nazw spółek z Grupy Azoty EBOiR; 5,75% Aviva OFE Aviva BZ WBK; 7,86% Norica Holding S.à.r.l. wraz z Cliffstone Holdings Ltd.; 15,34% ING OFE; 9,96% GK Grupa Azoty 4

5 Konsolidacja Grupy Azoty 18 stycznia ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Objęcie kontroli nad spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 19 lutego ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., upoważniających do wykonywania 16,3 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 21 lutego 2013 roku rozpoczęcie realizacji projektu konsolidacji Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., we współpracy z międzynarodową firmą doradztwa strategicznego - The Boston Consulting Group (BCG) 11 kwietnia nabycie dodatkowego pakietu 12,19 % akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. do poziomu 95,89%, tj akcji. GK Grupa Azoty 5

6 Wydarzenia IQ 2013 Złożenie przez Grupę Azoty S.A. wiążącej oferty na zakup 85% akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie Złożenie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. spółce Ciech S.A. warunkowej oferty nabycia 98,85 % akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. Uchwała WZ Grupy Azoty S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2012 (kwota dywidendy 148,8 mln zł, dywidenda na 1 akcję - 1,50 zł) Uchwała WZ ZCh Police S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2012 (kwota dywidendy 50 mln zł, dywidenda na 1 akcję 0,67 zł) Zmiany organizacyjne w Grupie Azoty dostosowujące do wymogów nowoczesnego zarządzania dużą grupą kapitałową GK Grupa Azoty 6

7 Bezpieczeństwo w Grupie Azoty Jesteśmy świadomi zagrożeń stąd zarządzanie bezpieczeństwem jest bardzo ważnym elementem całego systemu zarządzania firmą. Kilka elementów tego systemu: analizy ryzyka procedury bezpiecznego prowadzenia procesów produkcyjnych wdrożone systemy zarządzania wg:iso-9001(jakość), ISO (środowisko),pn/hsas-1801 (BPH) wykształcona kadra nowoczesna rozwiązania techniczne procedury awaryjne i własne służby ratunkowe dobrowolne działania np. Responsible Care, Lider Bezpiecznej Pracy Działania w oparciu o przepisy prawne, ich spełnienie kontrolowane jest przez niezależne instytucje (PIP,PIOŚ,PIS,UDT,PSP) Dokumentem potwierdzającym bezpieczne prowadzenie produkcji w każdym z Zakładów Grupy Azoty są Raporty o bezpieczeństwie. GK Grupa Azoty 7

8 Upstream realizacja strategii Grupy Azoty Realizacja projektu umożliwi: Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego Grupy Wydłużenie łańcucha wartości o własną bazę surowcową co umożliwi zarządzanie kosztami i ryzykiem zmienności cen surowców strategicznych Zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez zmniejszenie kosztów i zwiększenie marży Rozwój poszczególnych spółek i wzrost ich wartości Rozwój społeczny i gospodarczy w rejonie wydobycia surowca oraz w miejscu lokalizacji wytwórni kwasu fosforowego w kraju z trwałym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym Potencjalne uruchomienie produkcji nawozów wieloskładnikowych zapewni pokrycie zapotrzebowania kraju, w którym prowadzona jest inwestycja oraz państw sąsiednich na nawozy wieloskładnikowe i przyczyni się do rozwoju rolnictwa w tym obszarze. GK Z.Ch. Police S.A.

9 Core Business BBM Terminal Fosfory NPK, P ZCH Police Mocznik NPK, NP, NS TiO 2 Amoniak ATT Polymers PA 6 ZMPP Port Navitrans logistyka ZA Puławy AN, RSM, AS Mocznik Melamina CPL RedNOx Nadtlenek wodoru ZAK AN, CAN Mocznik Alkohole OXO Plastyfikatory Adipol NPK, N, P, K Grupa Azoty AN,CAN, AS ASN CPL,PA 6, POM Compounding logistyka produkcja GK Grupa Azoty 9 9

10 Mocna pozycja na rynkach docelowych Blisko 90% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE Ameryka Północna 1% -0,2% Unia Europejska * 30% Pozostała Europa 2% -6% Azja 5% +2% -8% Polska 56% Ameryka Południowa 5% +4% Afryka 1% +0,42% +8% 1Q Q 2013 * Bez Polski GK Grupa Azoty 10

11 Spółki GK Grupa Azoty notowane na GPW Grupa Azoty ZA Puławy Cena max (5 maja 2008): 151,00 PLN Cena min (3 lutego 2009): 38,00 PLN Zmiana 1Q2012 do 1Q2013: 31,26% ZCH Police Cena max (15 maja 2008): 26,25 PLN Cena min (3 lutego 2009): 4,00 PLN Zmiana 1Q2012 do 1Q2013: 27,90% Grupa Azoty S.A. Cena max (17 kwietnia 2013): 65,99 PLN Cena min (3 lutego 2009): 6,00 PLN Zmiana 1Q2012 do 1Q2013: 45,35% GK Grupa Azoty 11

12 Otoczenie

13 Otoczenie makroekonomiczne IQ 2013 roku Parametry finansowe osłabienie się EUR do PLN w porównywanym okresie o 1,8% osłabienie się USD do PLN w porównywanym okresie o 2,5% stopa procentowa WIBOR 1M spadek w porównywanym okresie o 0,72 punktu proc. inflacja CPI wyniosła 1,3 % wobec 4,1 % w IQ 2012 inflacja PPI wyniosła -0,7% wobec 6,1 % w IQ 2012 Dzienne notowania kursów, miesięczne stopy procentowe 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 PLN/USD PLN/EUR Stopy procentowe 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 2, ,5% 13

14 Otoczenie rynkowe - gaz, węgiel, amoniak Gaz 0 USD/MMBtu Q Q Q Q Q Węgiel Europa spot Europa kontrakt Henry Hub USD/t Amoniak Q Q Q Q Q sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 USD/t 14

15 Otoczenie rynkowe - zboża Wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej o średnio 21% Wzrost cen kukurydzy o średnio 16% Wzrost cen rzepaku o średnio 1% Notowania krajowe ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 wskaźnik 1 kg N/1 kg pszenicy konsumpcyjnej Kukurydza PLN/t Rzepak PLN/t Pszenica konsump. PLN/t * 1Q 2013 do 1Q 2012; Źródło MRiRW 15

16 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (1) Wzrost cen nawozów azotowych o średnio 2,6% Wzrost cen nawozów azotowych z siarką o 19% Notowania AN, CAN, AS EUR/t sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 Saletra amonowa AN EUR/t Siarczan amonu AS EUR/t Saletrzak CAN EUR/t * 1Q 2013 do 1Q 2012 GK Grupa Azoty 16

17 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (2) Nawozy wieloskładnikowe i ich surowce Spadek cen fosforytów o średnio 18,8% Spadek cen soli potasowej o średnio 13% Spadek cen nawozów dwuskładnikowych NP o średnio 9% Spadek cen nawozów wieloskładnikowych NPK o średnio 9,8% Notowania NPK, DAP, fosforytów, soli potasowej sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar * 1Q 2013 do 1Q 2012 NPK USD/t DAP USD/t Fosforyty USD/t Sól potasowa USD/t GK Grupa Azoty 17

18 Segment Nawozy Grupa Azoty (GK) (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody, w tym: % Przychody saletra amonowa % Przychody NPK % Przychody mocznik % EBITDA 62% 58% Przychód Przychody RSM Przychody saletrzak % Przychody Przychody amoniak % Marża na segmencie Nawozy 18% 21% Stabilna sytuacja w segmencie nawozów azotowych w zakresie cenowym i popytowym wsparta akwizycją ZA Puławy (mocznik RSM) Wysokie ceny amoniaku wzrost o ponad 20% Spadek popytu w nawozach wieloskładnikowych (głównie DAP)- nieznaczne wzrosty sprzedaży NPK to efekt przejęcia GK Fosfory w ramach akwizycji ZA Puławy IQ 2012 IQ 2013 Saletra amonowa NPK RSM Mocznik Saletrzak Amoniak GK Grupa Azoty 18

19 Otoczenie rynkowe Segment Tworzywa Wzrost cen benzenu i fenolu o średnio 13% Spadek cen kaprolaktamu ciekłego o średnio 14% Spadek cen kaprolaktamu krystalicznego o średnio 10% Spadek cen poliamidu o średnio 8% Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA EUR/t GK Grupa Azoty sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 Benzen EUR/t PA6 EUR/t Fenol EUR/t * 1Q 2013 do 1Q Kaprolaktam ciekły EUR/t USD/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t 19

20 Segment Tworzywa Grupa Azoty (GK) (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody, w tym: % Przychody Poliamid % Przychody Kaprolaktam % Marża EBITDA 17% -3% Przychód 14% Wzrost ceny głównych surowców (benzen, fenol) o 25% i 15% Spadki cen głównych produktów (poliamid 11%,kaprolaktam 13%) jako efekt m.in. spowolnienia gospodarczego w branży budowlanej i motoryzacyjnej Przychody Poliamid Kaprolaktam Ujemna marża EBITDA pokłosiem spadków tzw. delt benzen kaprolaktam o blisko 40% 50 0 IQ 2012 IQ 2013 GK Grupa Azoty 20

21 Otoczenie rynkowe Segment Chemia (1) Wzrost cen propylenu o średnio 3,9%* Wzrost cen alkoholi OXO o średnio 7,6%* Wzrost cen plastyfikatorów o średnio 10,4%* Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Propylen EUR/t * 1Q 2013 do 1Q 2012 GK Grupa Azoty 21

22 Otoczenie rynkowe Segment Chemia (2) Wzrost cen mocznika o średnio 5,5%* Wzrost cen melaminy o średnio 34,4%* Notowania mocznika i melaminy USD/t sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 Mocznik USD/t Melamina EUR/t 0 EUR/t GK Grupa Azoty * 1Q 2013 do 1Q

23 Segment Chemia Grupa Azoty (GK) (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody % Przychody produkty OXO % Przychody mocznik tech.* % Przychody Melamina 0 91 Marża EBITDA 9% 8% Przychód 19% EBITDA 8% Wzrost cen melaminy o blisko 35% Spadek sprzedaży OXO spowodowany głównie spadkiem wolumenowym głównych produktów (2-EH blisko 17% i Oxoplast O o ponad 50%) Wzrost sprzedaży mocznika głównie wskutek działań akwizycyjnych Przychody Melamina Produkty OXO Mocznik tech. * w 2012 r. mocznik techniczny sprzedawany w ramach segmentu Nawozy GK Grupa Azoty 23 0 IQ 2012 IQ 2013

24 Otoczenie rynkowe Segment Pigmenty Spadek cen bieli tytanowej o średnio 20%* Spadek cen ilmenitu o średnio 23%* Notowania cen bieli tytanowej, ilmenitu EUR/t sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 biel tytanowa EUR/t ilmenit USD/t USD/t GK Grupa Azoty * 1Q 2013 do 1Q

25 Segment Pigmenty Grupa Azoty (GK) (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody % Przychody biel tytanowa % Marża EBITDA 27% -2% Przychód 3% Dekoniunktura na rynku bieli tytanowej Istotne obniżki cen surowców (szlaki i ilmenitu) nie zrekompensowały poziomu spadku cen sprzedaży Przychody Biel tytanowa W trudnych warunkach rynkowych wolumen sprzedaży bieli tytanowej był niewiele niższy IQ 2012 IQ 2013 GK Grupa Azoty 25

26 Grupa Azoty Puławy (Grupa Kapitałowa)

27 Najważniejsze wydarzenia Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Realizacja procesu konsolidacji 4 kwietnia 2013 roku - Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonał rejestracji zmian Statutu Zakładów Azotowych Puławy S.A: dokonano zmiany nazwy firmy na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 25 marca 2013 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. złożyła spółce Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie warunkową ofertę nabycia akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. stanowiących 98,85% kapitału zakładowego Organika Sarzyna. Akcjonariat Pozostali akcjonariusze; 4,11% Grupa Azoty S.A.; 95,89% Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 27

28 Najistotniejsze czynniki mające wpływ na wynik GK* Porównywalne przychody ze sprzedaży (spadek o 9,9 mln zł tj. o 0,9 % ), w tym: z tytułu zmiany wolumenów sprzedanych - przychody mniejsze o 7,7% ; z tytułu zmiany cen przychody wyższe o 6,8%. Wzrost kosztów surowców strategicznych (gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna z zakupu, benzen, siarka) o 19,7 mln zł tj. o 3,9%, w tym; z tytułu zmiany wolumenów zużycia odnotowano : o wzrost kosztów: siarki o 6,9 %; energii elektrycznej o 3,1% o spadek kosztów: benzenu o 8,2%; gazu ziemnego o 3,5%; węgla o 0,7 %. z tytułu zmiany cen odnotowano : o wzrost kosztów: gazu ziemnego o 11,4%; benzenu o 18,8%; siarki o 8,1%; o spadek kosztów: energii elektrycznej o 15,0%; węgla o 7,0%. Wzrost kosztów sprzedaży o 13,9% (a w perspektywie 9 m-cy: wzrost o 7,9%). *W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 28

29 Wyniki Grupa Azoty PUŁAWY (GK) mln PLN 3Q 11/123Q12/13 1Q Q 2013 Zmiana r/r 3Q 11/12 1Q Q11/12 2Q Q12/13 3Q Q12/13 4Q 2012 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanego przychodu GK 3Q 2012/2013 (1Q 13) -73, ,6 91,0 11,1 18,1-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% mln PLN Grupa Azoty PUŁAWY S.A. Fosfory Gdańskie Adipol Pozostałe Eliminacje obr. i korekty kons. Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 29

30 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Segment EBITDA Przychód 3Q 11/12 1Q 2012 Przychód 3Q 12/13 1Q 2013 EBIT 3Q 11/12 1Q 2012 EBIT 3Q 12/13 1Q 2013 Agro Chemia Energetyka Pozostałe mln PLN IVQ 2012 Agro Chemia Energetyka Pozostałe Nieprzypisane IQ2013 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 30

31 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Segment Przychód 1-3Q 11/12 Przychód 1-3Q 12/13 EBIT 1-3Q 11/12 EBIT 1-3Q 12/13 Agro Chemia Energetyka Pozostałe EBITDA 1-3Q 2012/ mln PLN III-IVQ 2012 Agro Chemia Energetyka Pozostałe Nieprzypisane IIIQ IQ2013 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 31

32 Bilans Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 59% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 78% Zapasy 10% Należności 17% Pozostałe aktywa obrotowe 14% Kredyty i pożyczki 2% Pozostałe zobowiązani a 20% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 1Q Q 2013 Zmiana ,25% ,02% ,00% ,45% 1Q Q 2013 Zmiana ,20% Zobowiązania ,58% w tym kredyty i pożyczki ,51% pozostałe ,90% Pasywa razem ,45% Dług netto Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 32

33 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 3Q 11/12 1Q Q 12/13 1Q 2013 Rentowność EBIT % 26,2 17,2 Rentowność EBITDA% 29,0 20,3 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 11,5 6,8 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 10,4 6,4 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 2,6 2,9 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego% 22,9 21,6 Dług netto* (mln zł) -361,5-382,0 Dług netto / EBITDA% -111,9-170,5 * Dług netto(kredyty i pożyczki-środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 33 33

34 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 1-3Q 11/12 1-3Q 12/13 Rentowność EBIT% 19,8 10,8 Rentowność EBITDA% 22,8 13,9 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 22,9 11,3 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 20,4 11,1 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 2,6 2,9 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego% 22,9 21,6 Dług netto* (mln zł) -361,5-382,0 Dług netto / EBITDA% -54,0-92,7 * Dług netto(kredyty i pożyczki-środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 34 34

35 Segment Agro Grupa Azoty Puławy (GK) (mln PLN) 3Q 11/123Q12/13 1Q Q 2013 Przychody Zmiana Nawozy azotowe % Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe Pozostałe produkty i usługi % % Towary i materiały % Marża na segmencie Agro*) % EBITDA 100% Przychód 64% Przychody Mln PLN Nawozy azotowe Niższy popyt na nawozy, w szczególności fosforowe i wieloskładnikowe, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (przedłużająca się zima) Wzrost cen nawozów w kraju IQ 2012 IQ 2013 Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe Pozostałe produkty i usługi Towary i materiały Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 35

36 Segment Chemia Grupa Azoty PUŁAWY (GK) (mln PLN) 3Q 11/123Q12/13 1Q Q 2013 Zmiana Przychód 31% Przychody MELAMINA TM % EBITDA EBITDA CAPROLACTAM TM % 23% Mocznik (PULREA, PULNOX ) % Pozostałe produkty i usługi Stabilny popyt na kaprolaktam i melaminę Istotny wzrost cen melaminy % Towary i materiały 0 2 Marża na segmencie Chemia *) % Przychody Mln PLN IQ 2012 IQ 2013 MELAMINATM CAPROLACTAMTM Mocznik (PULREA, PULNOX ) Pozostałe produkty i usługi Towary i materiały Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 36

37 Segment Energetyka Grupa Azoty PUŁAWY (GK) (mln PLN) 3Q 11/12 1Q 2012 Przychody 3Q12/13 1Q 2013 Zmiana Przychód 2% Energia elektryczna % Dystrybucja energii elektrycznej 1,0 0,8-20% Energia cieplna % Pozostałe produkty i usługi 0,8 0,9 21% Towary i materiały % Marża na segmencie Energetyka *) % Od dnia 1 stycznia 2013 roku spadek cen paliwa gazowego kupowanego od PGNiG o około 3,1%. Dywersyfikacja dostaw gazu ( umowa z Egesa Grupa Energetyczna S.A. oraz RWE Supply & Trading GmbH) 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 EBITDA 6% Przychody Mln PLN Energia elektryczna Dystrybucja energii elektrycznej Energia cieplna Pozostałe produkty i usługi Wzrost udział tańszego węgla wysokosiarkowego, co jest efektem uruchomionej Instalacji Odsiarczania Spalin. 1,0-1,0 IQ 2012 IQ 2013 Towary i materiały Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 37

38 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Struktura wzrostu kosztów rodzajowych Pozostałe Amortyzacja 4% Pozostałe 3% Amortyzacja Koszty pracy Koszty pracy 11% Zużycie materiałów i energii 36% Usługi obce Usługi obce 10% Gaz 500 Zużycie materiałów i energii Gaz 36% 0 1-3Q 11/12 1-3Q 12/13 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 38

39 Z.Ch. Police S.A. (Grupa Kapitałowa)

40 Najważniejsze wydarzenia GK Z.Ch. Police S.A. Wypłata dywidendy tys. zł Dynamiczny, 59% wzrost kursu akcji Polic w I Q 2013 r. Zdecydowanie wyższe wyniki w relacji do IV Q 2012 r. Wyniki wyższe od oczekiwań rynku Bezpieczny poziom płynności Spadek zadłużenia Najistotniejsze czynniki mające wpływ na wynik GK Z.Ch. Police : Niższe ceny zakupu kluczowych surowców Wykorzystanie koniunktury amoniaku Optymalizacja kosztów Dywersyfikacja możliwości produkcyjnych instalacji NP Optymalizacja kosztów dostaw surowców GK Z.Ch. Police S.A. 40

41 Wyniki GK Z.Ch. Police S.A. 1Q Q 2013 Zmiana r/r 4Q Q 2013 Zmiana q/q Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Wzrost wszystkich wyników finansowych kwartał do kwartału Porównywalny poziom przychodów ze sprzedaży w stosunku do dobrego 2012 roku Wypracowanie 32 mln zł zysku netto GK Z.Ch. Police S.A. 41

42 Wyniki wg segmentów GK Z.Ch. Police S.A. Segment EBITDA Przychód 1Q 2012 Przychód 1Q 2013 EBIT 1Q 2012 EBIT 1Q 2013 Nawozy Pigmenty Pozostałe mln PLN IQ 2012 Nawozy Pigmenty Pozostałe IQ2013 GK ZCh Police 42

43 Bilans GK Z.Ch. Police S.A. Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 56% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 63% Zapasy 22% Pozostałe aktywa obrotowe 5% Kredyty i pożyczki 10% Należności 17% Pozostałe zobowiązania 27% 1Q Q 2013 Zmiana Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Aktywa razem Q Q 2013 Zmiana Kapitał własny Zobowiązania w tym: kredyty i pożyczki poz. zob. fin Pasywa razem Dług netto 120 GK ZCH Police 43 GK Z.Ch. Police S.A. 43

44 Analiza wskaźnikowa GK Z.Ch. Police S.A. Rodzaj wskaźnika 1Q Q 2013 Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 9 5 Rentowność EBITDA (%) 11 8 Rentowność zysku netto (%) 7 4 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)-w % 5 3 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)-w % 5 3 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 2,1 1,9 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA (%) Wskaźniki efektywności zarządzania Rotacja zapasów w dniach GK Z.Ch. Police S.A. 44

45 Segment Nawozy GK Z.Ch. Police S.A. (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody % Nawozy wieloskładnikowe % Mocznik % Amoniak % Pozostałe % Przychód EBITDA 89 % 86% Marża EBIT na segmencie 5,9% 7,2% Przychody Wzrost rentowności i przychodów ze sprzedaży Wynegocjowanie niższych cen zakupu surowców strategicznych (fosforyty, sól potasowa, siarka) Wykorzystanie koniunktury amoniaku Niekorzystne warunki pogodowe ograniczające popyt na nawozy Spadek cen rynkowych DAP mln PLN IQ 2012 IQ 2013 Nawozy wieloskładnikowe Mocznik Amoniak Pozostałe GK Z.Ch. Police S.A. 45

46 Segment Pigmenty GK Z.Ch. Police S.A. (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody % Biel tytanowa % Pozostałe % Marża EBIT na segmencie 23,8% -5,5% Przychód 12% EBITDA -3% Dekoniunktura na rynku bieli tytanowej Przychody mln PLN Istotne obniżki cen surowców (szlaki i ilmenitu) nie zrekompensowały poziomu spadku cen sprzedaży Biel Tytanowa Pozostałe W trudnych warunkach rynkowych wolumen sprzedaży bieli tytanowej był niewiele niższy IQ 2012 IQ GK Z.Ch. Police S.A. 46

47 Struktura kosztów rodzajowych GK ZCh Police 800 Struktura spadku kosztów rodzajowych 700 Usługi obce; 8% Pozostałe; 1% 600 Pozostałe Mln PLN 1Q Q 2013 Amortyzacja Koszty pracy Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii Opis przyczyn zmian: Zużycie materiałów i energii; 91% Wynegocjowanie niższych cen strategicznych surowców (z wyjątkiem gazu ziemnego) Dostosowanie wielkości produkcji nawozów do ograniczonego popytu Wyższa produkcja amoniaku (wzrost zużycia gazu ziemnego) Przesunięcie kosztów transportu do pozycji zużycie materiałów (niższy poziom usług obcych) Wzrost kosztów pracy wynika jedynie z wcześniejszego utworzenia w 2013 roku rezerw pracowniczych GK Z.Ch. Police S.A. 47

48 Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa)

49 Główne wskaźniki od IPO 2008 kwartalnie * Przychody i zysk netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ Przychody Zysk netto EBITDA i dług netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 Mln PLN Dług netto EBITDA * Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) GK Grupa Azoty 49

50 Wyniki Wyniki GK wg GK segmentów Grupa Grupa Azoty Wyniki wg segmentów Azoty GK GK Grupa Grupa Azoty Azoty mln PLN 1Q Q 2013 Zmiana r/r 1Q Q Q Q 2012 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Zysk netto* Struktura skonsolidowanego przychodu GK 1Q 2013 Grupa Azoty S.A.; 450 GK ZAK; 526 GK Police; 723 GK Puławy; 899 Pozostałe 80 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe GK Grupa Azoty 50

51 Wyniki wg segmentów GK Grupa Azoty Segment (mln PLN) EBITDA Przychód 1Q 2012 Przychód 1Q 2013 EBIT 1Q 2012 EBIT 1Q 2013 Nawozy Tworzywa Chemia Pigmenty Pozostałe mln PLN IVQ 2012 Nawozy Pozostałe Chemia Pigmenty Tworzywa IQ2013 GK Grupa Azoty 51

52 Bilans GK Grupa Azoty Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 65% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 72% GK Grupa Azoty Zapasy 11% Należności 15% Pozostałe aktywa obrotowe 9% Kredyty i pożyczki 5% Pozostałe zobowiązania 23% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 52 1Q Q 2013 Zmiana % % % Aktywa razem % Kapitał własny 1Q Q 2013 Zmiana % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % Dług netto -135

53 Analiza wskaźnikowa GK Grupa Azoty Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 1Q Q 2013 Rentowność EBIT (%) 12,6 15,7 Rentowność EBITDA (%) 15,8 19,8 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 6,0 5,8 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 5,4 6,6 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,7 2,0 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 35,0 28,3 Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA (%) 23,2 X GK Grupa Azoty 53

54 Struktura kosztów rodzajowych GK Grupa Azoty Struktura wzrostu kosztów rodzajowych Pozostałe Amortyzacja 9% Pozostałe 4% Zużycie materiałów i energii 17% Amortyzacja Koszty pracy Koszty pracy 12% Usługi obce 10% Usługi obce Gaz 48% Gaz Mln PLN Q '12 1Q '13 Zużycie materiałów i energii Wzrost kosztów operacyjnych to głównie efekt skali związany z przejęciem ZA Puławy Wzrost kosztów zużycia to efekt ponadto niekorzystnej sytuacji na rynku surowców ropopochodnych GK Grupa Azoty 54

55 Inwestycje 1Q2013 GK Grupa Azoty Segment Nawozy 9,7 mln PLN Segment Tworzywa 23,2 mln PLN Segment Chemia 15,1 mln PLN Segment Pozostałe 38,3 mln PLN GK Grupa Azoty 55

56 Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez spółkę Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) wyłącznie na potrzeby prezentacji dla inwestorów z dnia 9 maja 2013 r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, któregokolwiek z podmiotów jej grupy kapitałowej ( Grupa ) lub Zakładów Azotowych Puławy S.A. ( ZAP ). Ani niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, spółek Grupy lub ZAP, lub ich nabyciem. Ani niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek Grupy lub ZAP. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek Grupy lub ZAP. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZAP, upoważniających do wykonywania 16,3% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki ( Wezwanie ) jest treść dokumentu Wezwania, ogłoszona przez Zarząd w dniu 19 lutego 2013 r. (wraz z wszelkimi zmianami) za pośrednictwem UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r., Nr 207, poz ze zm.). Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez ani w imieniu Spółki ani żadnego z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Spółki w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Spółki). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Spółka uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Spółka i jej odpowiedni przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają podejmować i wyraźnie oświadczają, że nie mają żadnego obowiązku ani nie podlegają żadnym zobowiązaniom do rozpowszechniania jakichkolwiek suplementów, zmian, aktualizacji lub ponownych edycji jakichkolwiek informacji, opinii lub oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w stosunku do zdarzeń, warunków lub okoliczności. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Spółkę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ani niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej Ustawy. 56

57 Dziękujemy za uwagę. Więcej informacji

58 Aneks Spółka Dominująca

59 Wyniki Spółki Grupa Azoty S.A. mln PLN 1Q Q 2013 Zmiana r/r 1Q Q Q Q 2012 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto EBITDA przejście 1Q 2012 do 1Q wzrost spadek 50 0 mln PLN 119 1Q 2012 pozostałe przychody wolumen zużyt. poz. działalność surowców operacyjna pozostałe koszty cena sprzedaży cena zużyt. surowców wolumen sprzedaży 53 1Q 2013 Grupa Azoty S.A. 59

60 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty S.A. Segment (mln PLN) Przychód 1Q 2012 Przychód 1Q 2013 EBIT 1Q 2012 EBIT 1Q 2013 Nawozy Tworzywa Pozostałe EBITDA mln PLN IVQ 2012 Pozostałe Nawozy Tworzywa IQ2013 Grupa Azoty S.A. 60

61 Bilans Grupa Azoty S.A. Aktywa trwałe 89% Pozostałe aktywa obrotowe 2% Kapitał własny 87% Aktywa narastająco w mln PLN Pasywa narastająco w mln PLN Grupa Azoty S.A. Zapasy 4% Należności 5% Kredyty i pożyczki 4% Pozostałe zobowiązania 9% 61 1Q Q 2013 Zmiana Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % Aktywa razem % 1Q Q 2013 Zmiana Kapitał własny % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % Dług netto 213

62 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty S.A. Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 1Q Q 2013 Rentowność EBIT (%) 17,8 5,8 Rentowność EBITDA (%) 21,0 9,8 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 4,7 0,7 Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 3,9 1,3 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,4 1,5 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 21,6 13,0 Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA (%) x 399,8 Grupa Azoty S.A 62

63 Segment Nawozy Grupa Azoty S.A. (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody, w tym: % Przychody Saletrzak % Przychody Saletrosan % Przychody Siarczan amonu % Marża EBITDA 25% 19% Przychody EBITDA 78% 45% Przychód Stabilna sytuacja w segmencie nawozów azotowych w zakresie cenowym i popytowym IQ 2012 IQ 2013 Saletrzak Saletrosan Siarczan amonu Grupa Azoty S.A 63

64 Segment Tworzywa Grupa Azoty S.A. (mln PLN) IQ 2012 IQ 2013 Zmiana Przychody, w tym: % Przychody Tarnamid naturalny % Przychody Polyamide Przychody Kaprolaktam % Marża EBITDA 17% -3% Przychody 46% Przychód Wzrost ceny głównych surowców (benzen fenol) o 25% i 15% Spadki cen głównych produktów (poliamid 11%,kaprolaktam 13%) jako efekt m.in. spowolnienia gospodarczego w branży budowlanej i motoryzacyjnej Ujemna marża EBITDA pokłosiem spadków tzw. delt benzen kaprolaktam o blisko 40% IQ 2012 IQ 2013 Tarnamid naturalny Poliamid 6 Kaprolaktam Grupa Azoty S.A 64

65 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty S.A Struktura wzrostu kosztów rodzajowych 400 Pozostałe Amortyzacja 8% Pozostałe 6% Amortyzacja Koszty pracy Zużycie materiałów i energii 45% 200 Usługi obce 150 Gaz Usługi obce 39% Mln PLN 1Q '12 1Q '13 Zużycie materiałów i energii Gaz 2% Wzrost kosztów zużycia to ponadto efekt niekorzystnej sytuacji na rynku surowców ropopochodnych Grupa Azoty S.A 65

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014 Prezentacja wyników I kwartału 2014 15 maja 2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016 Prezentacja wyników finansowych 2016 Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010 Prezentacja wyników I kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2010/2011

III kwartał 2010/2011 Wyniki finansowe III kwartał 21/211 Warszawa, 13 maja 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo-chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Notowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty jeden z Liderów w branży chemicznej w Europie Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016 Prezentacja inwestorska Marzec 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Listopad 2016

Prezentacja inwestorska Listopad 2016 Prezentacja inwestorska Listopad 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014 Prezentacja wyników 3 kwartału 13 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017 Prezentacja wyników finansowych Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Waltrop Langendorf Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton Białoruś Kijów Wielton

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 9 listopada 2016 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2016 r. 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2013-2016 YTD Obroty na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Maj 2017

Prezentacja inwestorska Maj 2017 Prezentacja inwestorska Maj 2017 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EU NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE W NAWOZACH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo