Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213

2 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie zatrudnienie * Grupa Azoty Jednostka dominująca w porównaniu do 211 * Stan na

3 Konsekwentna realizacja przyjętej Strategii Grupy na lata Grupa Azoty konsekwentnie realizuje Strategię i przedstawione w niej kierunki rozwoju m.in.: Wzrost wartości dla Akcjonariuszy (wzrost kursu o 45% od ogłoszenia Strategii 1 ) Znaczny wzrost skali operacji, zwłaszcza w produkcji nawozów oraz kaprolaktamu Poszerzenie portfela produktów nawozowych o nawozy płynne i specjalistyczne W celu maksymalnego wykorzystania znacznego wzrostu skali operacji obecnej Grupy, prowadzony jest projekt konsolidacji z ZA PUŁAWY Realizacja Strategii wzbogacona o możliwości, jakie otworzyła konsolidacja Grupa kontynuuje również prace zmierzające do poprawy pozycji konkurencyjnej i zrekompensowania braku przewag surowcowych, m.in.: Obniżanie kosztów wytwarzania poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych (np. obniżenie energochłonności procesów) Wydłużenie łańcuchów produktowych (nawozy specjalistyczne, tworzywa modyfikowane) Powiązania kapitałowe i umowy długoterminowe z dostawcami wybranych surowców (np. siarki) Wzrost efektywności rozwiązań technologicznych dzięki transferowi technologii w Grupie (m.in. transfer technologii fenolowych oraz technologii mocznika i amoniaku) 1. Wzrost kursu zamknięcia akcji Azotów Tarnów pomiędzy 13 czerwca 212 i 18 marca 213 3

4 Ruszył projekt konsolidacji z Zakładami Azotowymi PUŁAWY trwa kwantyfikacja synergii oraz prace nad modelem zarządzania Grupą Inauguracja projektu konsolidacji 21 lutego 213 w Tarnowie Powołany Komitet ds. Konsolidacji oraz 14 Grup Roboczych 14 menedżerów i specjalistów zaangażowanych w prace Projekt konsolidacji wspierany jest przez The Boston Consulting Group Zaawansowane prace nad docelowym modelem zarządzania Grupą Azoty Wspólne zarządzanie obszarami o największym wpływie na wynik finansowy oraz o największym potencjale synergii, w tym: Działalność komercyjna w segmencie nawozów Zakupy gazu i surowców strategicznych Logistyka i przepływy półproduktów W uzupełnieniu wdrożenie jednolitych polityk i standardów oraz wymiana know-how Wdrożenie sukcesywnie od II kwartału 213 4

5 Przegląd najważniejszych wydarzeń w 212 roku Publikacja strategii na lata Akcjonariat Pozostali akcjonariusze 28,78% Nabycie akcji ZA Puławy S.A. Skarb Państwa 45,13% Wezwanie spółki Norica Holding S.à.r.l Grupa Azoty nowa marka Aviva OFE Aviva BZ WBK 6,45% Norica Holding S.à.r.l. wraz z Cliffstone Holdings Limited 9,68% ING OFE 9,96% 5

6 Od surowca do produktu Grupa Azoty Ilmenit Biel tytanowa Szlaka tytanowa Tlen Gaz ziemny Azot Ortoksylen Propylen Metanol Benzen Siarka Kwas siarkowy Produkcja gazów syn. i wodoru Mocznik Naftalen Aldehydy Formalina Bezwodnik maleinowy Fenol Oleum Amoniak RSM Fosforyty Bezwodnik ftalowy Alkohole OXO Trioksan C-non Nitroza Kwas azotowy Kwas fosforowy Plastyfikatory POM Kaprolaktam Kamień dolomitowy Saletra amonowa Nawozy NP Nawozy NPK / PK PA 6 Siarczan amonu Saletrzak Sól potasowa Melamina Polimery modyfikowane Saletrosan 6

7 Konsolidacja z ZA Puławy w pigułce Harmonogram Etap 1 13 lipca 212 Wezwanie do sprzedaży 32% akcji ZA Puławy 14 listopada 212 Umowa o konsolidacji z ZA Puławy Etap 2 16 stycznia 213 Emisja akcji serii D Azotów Tarnów 18 stycznia 213 Zgoda KE na koncentrację Etap 3 19 lutego 213 Wezwanie następcze do sprzedaży akcji ZA Puławy Efekt Nabycie akcji ZA Puławy, tj. 1,3% kapitału zakładowego Określenie zasad współpracy w ramach konsolidacji Grupy Kapitałowej Nabycie akcji ZA Puławy, tj. 73,4% kapitału zakładowego w wyniku transakcji zamiany Razem: 83,7% kapitału zakładowego ZAP Warunek konieczny kontynuacji procesu konsolidacji Wezwanie do sprzedaży akcji ZA Puławy, tj. 16,3% kapitału zakładowego Plan: 1% kapitału zakładowego ZAP 7

8 Pozostałe istotne wydarzenia Złożenie wiążącej oferty na zakup 85% akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie Odstąpienie od udziału w prywatyzacji spółki Bałtycka Baza Masowa w Gdyni Uruchomienie nowej Instalacji Wytwarzania Wodoru. Zwiększenie poboru gazu ziemnego ze źródeł lokalnych Zmiany organizacyjne w Azotach Tarnów dostosowujące do wymogów nowoczesnego zarządzania dużą grupą kapitałową Kontynuacja konsolidacji GK Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. Kontynuacja procesu sprzedaży spółek zależnych GK Grupy Azoty ZAK S.A. 8

9 Działania docenione przez rynek Wybrane nagrody i rankingi Azoty Tarnów 1. w rankingu Giełdowa Spółka Roku 212 Pulsu Biznesu Jerzy Marciniak wybrany prezesem roku 212 przez Gazetę Giełdy Parkiet Tytuł Tego, który zmienia polski przemysł Akcje Azotów Tarnów w indeksach MSCI Stała obecność w indeksie Respect źródło: Puls Biznesu Witryna Azotów Tarnów w II etapie konkursu Złota Strona Emitenta 9

10 GK Grupa Azoty Core business Azoty Tarnów Tworzywa konstrukcyjne: PA6, POM; Nawozy azotowe: CAN, ASN, AS GK Puławy Nawozy wieloskładnikowe:npk, NP, K; Nawozy azotowe: AN, RSM, AS, Mocznik; Melamina, Kaprolaktam ZCh Police S.A. Grupa Azoty ZAK S.A. ATT Polymers GmbH Nawozy wieloskładnikowe:npk, NP; Nawozy azotowe: NS,Mocznik; Pigmenty: Biel tytanowa Nawozy azotowe: AN, CAN, Mocznik; Alkohole OXO; Plastyfikatory Tworzywa konstrukcyjne: PA6 Obsługa biznesu Logistyka Grupa Azoty PKCH. Sp. z o.o. Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. Usługi związane z utrzymaniem produkcji Usługi transportu kolejowego

11 Core Business ZCH Police Mocznik NPK, NP, NS TiO 2 ATT Polymers PA 6 BBM Terminal Fosfory NPK, P Navitrans logistyka ZA Puławy AN, RSM Mocznik Melamina CPL logistyka produkcja ZAK AN, CAN Mocznik Alkohole OXO Plastyfikatory Adipol NPK, N, P, K Azoty Tarnów AN,CAN ASN, RSM CPL,PA 6, POM Compounding 11

12 Grupa Azoty jest liczącym się producentem w regionie Nawozy Nr 1 w nawozach wieloskładnikowych¹ Nr 1 w nawozach mineralnych² Nr 1 w nawozach zawierających siarkę Nr 1 w nawozach azotowych Tworzywa, OXO, pigmenty, melamina Nr 1 w poliamidzie Nr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorach Nr 1 w bieli tytanowej Nr 1 w melaminie Nawozy Nr 3 w nawozach wieloskładnikowych Nr 2 w nawozach mineralnych Tworzywa, OXO, melamina Nr 4 w plastyfikatorach Nr 7 w alkoholach OXO Nr 5 w poliamidzie 6³ Nr 2 w melaminie 213 Uwagi: ¹ Nawozy wieloskładnikowe ogółem (AP, NPK, PK); ² Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; ³ Wśród producentów zintegrowanych; 12

13 Mocna pozycja na rynkach docelowych Blisko 9% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE Ameryka Północna,4% -,1% Unia Europejska * 38% Pozostała Europa 3% -3,3% Azja 3% -1,8% -1,6% Polska 51% Ameryka Południowa 4% +2% Afryka 2% -1% +3% * Bez Polski 13

14 Azoty Tarnów na GPW Historyczne maksimum kursu: 58,85 PLN luty213 14

15 Podsumowanie roku 212 Czynniki rynkowe oraz biznesowe oraz ich wpływ na kształt wyników 212 spadek ilości sprzedaży oraz cen, głównie w segmencie tworzyw i OXO oraz nawozów wieloskładnikowych spowolnienie gospodarcze wzrost cen strategicznych surowców i spadek rentowności głównie w segmentach tworzyw, OXO oraz pigmentów osłabienie kursu EUR/PLN w II półroczu - niekorzystny parametr przy wycenie i realizacji dodatniej ekspozycji walutowej (EUR) w Grupie kontynuacja działań ukierunkowanych na budowę silnej grupy nawozowochemicznej Przychody: 7 99 mld PLN, +33 % w odniesieniu do 211 (z tytułu pełnego ujęcie wyników ZCh Police w 212) EBITDA: 611 mln PLN, -21%; Wynik netto: 315 mln PLN, -37% Środki pieniężne: 243 mln PLN, -1%, w tym z środki pieniężne z działalności operacyjnej: 544 mln PLN, +2% Wzrost kapitalizacji Azotów Tarnów o ponad 7% od dnia ogłoszenia wezwania na zakup akcji Azotów Tarnów przez Acron 15

16 Otoczenie makroekonomiczne 212 roku 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 Parametry finansowe umocnienie się EUR do PLN w porównywanym okresie o 1,6% umocnienie się USD do PLN w porównywanym okresie o 9,9% stopa procentowa WIBOR 1M - średnioroczny wzrost o,48 punktu proc. wzrost PKB o 2% wobec 4,3% w 211 średnioroczna inflacja CPI wyniosła 3,7% wobec 4,3% w 211 średnioroczna inflacja PPI wyniosła 3,3% wobec 7,6% w 211 Dzienne notowania kursów, miesięczne stopy procentowe PLN/USD PLN/EUR Stopy procentowe 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 2, 3,5% 16 16

17 Wyniki GK Azoty Tarnów mln PLN Zmiana r/r 4Q 211 1Q 212 2Q 212 3Q 212 4Q 212 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanego przychodu GK I-XII 212 Azoty Tarnów; GK ZAK; 2 19 GK Police; Pozostałe; 493 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 17

18 Wyniki Spółki Azoty Tarnów mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem Zmiana r/r 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q EBIT EBITDA Zysk netto EBITDA przejście 211 do wzrost spadek mln PLN 211 wolumen sprzedaży pozostałe koszty poz. działalność operacyjna cena sprzedaży pozostałe przychody wolumen zużyt. surowców cena zużyt. surowców

19 Zróżnicowany profil biznesowy Nawozy Tworzywa Fosforowe 24% Saletrzane 16% Mocznik 9% Siarczan amonu 3% Pozostałe 6% 59% 7 99 mln PLN 16% Poliamid 12% Politrioksan 1% Kaprolaktam 2% Pozostałe 1% Pigmenty 6% 4% 15% OXO Biel tytanowa 6% Pozostałe,1% Przychody 212 Alkohole OXO 11% Plastyfikatory 4% Pozostałe 1% 19

20 Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Przepływy (mln PLN) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Środki pieniężne na koniec okresu wzrost spadek 2 mln PLN Środki pieniężne na początek okresu Zysk po opodatkowaniu Amortyzacja Saldo kredytów wraz z kosztami obsługi Zmiany kapitału obrotowego Pozostałe pozycje Wydatki na inwestycje rzeczowe Środki pieniężne na koniec okresu 2

21 Finanse Grupy Azoty Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 68% Zapasy 14% Należności 13% Pozostałe aktywa obrotowe 5% Zmiana Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % Aktywa razem % Pasywa narastająco w mln PLN Dług netto 329 Kapitał własny 65% Kredyty i pożyczki 9% Pozostałe zobowiązania 26% Zmiana Kapitał własny % Zobowiązania % w tym kredyty i pożyczki % pozostałe % Pasywa razem % 21

22 Analiza wskaźnikowa * Rodzaj wskaźnika Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 1,9 5,2 Rentowność EBITDA (%) 14,4 8,6 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) 15,3 8,8 Rentowność netto kapitału własnego (ROE) 15,8 9, Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,4 1,5 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 36,3 34,6 Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA (%) * dla Grupy Kapitałowej 22

23 Główne wskaźniki od IPO 28 rok - rocznie * Przychody Zysk netto Mln PLN EBITDA Dług netto EBITDA * dla Grupy Kapitałowej 23

24 Główne wskaźniki od IPO 28 kwartalnie * Przychody Zysk netto Mln PLN EBITDA Dług netto EBITDA * dla Grupy Kapitałowej 24

25 Miliony PLN Miliony PLN Segmenty - przychody 212 4Q % Pozostałe % Pozostałe Pigmenty 1 5 Pigmenty 4 Oxo Oxo Tworzywa 5 Tworzywa 1 Nawozy Nawozy Q 211 4Q

26 Wyniki wg segmentów 212 mln PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży EBIT EBITDA Nawozy Tworzywa Alkohole OXO Pigmenty Pozostałe EBITDA Nawozy Tworzywa OXO Pigmenty Pozostałe 26

27 Wyniki wg segmentów 4Q 212 mln PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży EBIT EBITDA Nawozy Tworzywa Alkohole OXO Pigmenty Pozostałe * EBITDA Q 211 4Q Nawozy Tworzywa OXO Pigmenty Pozostałe * Zmiana przypisania kosztów w Policach ( ujednolicenie metodologii w Grupie 27

28 PLN/t EUR/t Otoczenie rynkowe nawozy i surowce * Wzrost cen zbóż o średnio 8,4% Spadek cen nawozów azotowych o średnio 1,5% Notowania AN, AS, CAN, rzepak, pszenica sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 Rzepak PLN/t Pszenica konsump. PLN/t Saletra amonowa AN EUR/t Siarczan amonu AS EUR/t Saletrzak CAN EUR/t * 212 do

29 Otoczenie rynkowe nawozy fosforowe i surowce * Wzrost cen amoniaku o średnio 5,6% Wzrost cen fosforytów o średnio 2% Spadek cen nawozów fosforowych o średnio 7,5% 7 Notowania NPK, DAP, fosforytów i amoniaku sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 NPK USD/t DAP USD/t Amoniak USD/t Fosforyty USD/t *212 do

30 Segment Nawozy mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem Zmiana r/r EBIT EBITDA Przychody segmentu 212 Pozostałe Amoniak Mocznik Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA NS Saletrzane 1 NP 59% 5 NPK 69% mln PLN 3

31 Segment Nawozy mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem 4Q 211 4Q 212 Zmiana r/r EBIT EBITDA Przychody segmentu 4Q Pozostałe 9 8 Amoniak 7 Mocznik 6 Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA 5 4 NS Saletrzane 3 32% 2 NP 59% 1 NPK mln PLN 31

32 Otoczenie rynkowe produkty organiczne i tworzywa* Wzrost cen benzenu i fenolu o średnio 14% Spadek cen kaprolaktamu o średnio 8% Spadek cen poliamidu o średnio 7% Notowania cen benzenu, CPL, PA sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 * 212 do 211 Benzen EUR/t Kaprolaktam EUR/t PA6 EUR/t 32 32

33 Segment Tworzywa mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem Zmiana r/r EBIT EBITDA Przychody segmentu 212 Pozostałe Cykloheksanon Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA 6 4 POM Kaprolaktam 16% 13% 2 Poliamid 7% mln PLN 33

34 Segment Tworzywa mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem 4Q 211 4Q 212 Zmiana r/r EBIT EBITDA 7-6 Udział % w sprzedaży 15% Przychody segmentu 4Q 212 Pozostałe Cykloheksanon POM Kaprolaktam Poliamid mln PLN 34

35 Otoczenie rynkowe produkty OXO* Spadek cen propylenu o średnio,7% Spadek cen alkoholi OXO o średnio,5% Spadek cen plastyfikatorów o średnio,5% Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 * 212 do 211 DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Propylen EUR/t 35 35

36 Segment OXO mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem Zmiana r/r EBIT EBITDA Przychody segmentu 212 Pozostałe Plastyfikatory 6 Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA 4 Alkohole OXO 15% 11% 2 mln PLN

37 Segment OXO mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem 4Q 211 4Q 212 Zmiana r/r EBIT EBITDA 2 18 Przychody segmentu 4Q Pozostałe 2 Plastyfikatory 15 Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA 1 Alkohole OXO 18% 21% 5 % mln PLN 37

38 Otoczenie rynkowe biel tytanowa i ilmenit* Wzrost cen bieli tytanowej o średnio 12% Wzrost cen ilmenitu o średnio 77% Notowania cen bieli tytanowej, ilmenitu sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru * 212 do 211 biel tytanowa ilmenit 38 38

39 Segment Pigmenty mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem Zmiana r/r EBIT EBITDA Przychody segmentu 212 Pozostałe Udział % w sprzedaży Udział % w EBITDA 2 15 Biel tytanowa 6% % 7% 1 5 mln PLN 39

40 Segment Pigmenty mln PLN Przychody ze sprzedaży ogółem 4Q 211 4Q 212 Zmiana r/r EBIT 9-23 EBITDA Przychody segmentu 4Q 212 Pozostałe Udział % w sprzedaży 4% Biel tytanowa 1 mln PLN 4

41 Biznes pro forma Zakup głównych surowców * GK Grupa Azoty Gaz ziemny to 31% zakupu surowców Produkty ropopochodne stanowią 26% zakupu surowców 211 ** 212 Propylen 14% Gaz ziemny 27% Pozostałe 14% Fosforyty 12% Sól potasowa 11% Fenol 8% Węgiel 6% Energia elektryczna 8% * 1% to zakup głównych surowców ** GK Grupa Azoty w obecnym wg stanu na Propylen 14% Gaz ziemny 31% Pozostałe 13% Fosforyty 11% Sól potasowa 1% Fenol 8% Węgiel 6% Energia elektryczna 7% 41

42 Inwestycje 213 * Segment Nawozy 19,589 Segment Pozostałe 151,13 Segment Tworzywa 82, ,18 mln PLN Segment Pigmenty 25,132 Segment OXO 23,95 * Bez ZA Puławy 42

43 Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez spółkę Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) wyłącznie na potrzeby prezentacji dla inwestorów z dnia 21 marca 213 r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, któregokolwiek z podmiotów jej grupy kapitałowej ( Grupa ) lub Zakładów Azotowych Puławy S.A. ( ZAP ). Ani niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, spółek Grupy lub ZAP, lub ich nabyciem. Ani niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek Grupy lub ZAP. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek Grupy lub ZAP. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZAP, upoważniających do wykonywania 16,3% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki ( Wezwanie ) jest treść dokumentu Wezwania, ogłoszona przez Zarząd w dniu 19 lutego 213 r. (wraz z wszelkimi zmianami) za pośrednictwem UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 25 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 29 r. Nr 185, poz. 1439) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 25 r., Nr 27, poz ze zm.). Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez ani w imieniu Spółki ani żadnego z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Spółki w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Spółki). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Spółka uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Spółka i jej odpowiedni przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają podejmować i wyraźnie oświadczają, że nie mają żadnego obowiązku ani nie podlegają żadnym zobowiązaniom do rozpowszechniania jakichkolwiek suplementów, zmian, aktualizacji lub ponownych edycji jakichkolwiek informacji, opinii lub oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w stosunku do zdarzeń, warunków lub okoliczności. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Spółka, ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Spółkę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ani niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej Ustawy. 43

44 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2013

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2013 Prezentacja wyników I półrocza 2013 30 sierpnia 2013 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 14 GK Puławy 25 GK Police 39 Aneks 1 Otoczenie 50 Aneks 2 Segmenty GK zgodnie z konsolidacją 59 Aneks 3 Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników III kwartału listopada 2013

Prezentacja wyników III kwartału listopada 2013 Prezentacja wyników III kwartału 14 listopada Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 13 GK Puławy 24 GK Police 35 GK ZAK S.A. 47 Aneks 1 Otoczenie 51 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 61 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK 19 kwietnia 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2017 ROK 19 kwietnia 2018 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 217 ROK 19 kwietnia 218 @Grupa_Azoty #GrupaAzoty217 Realizacja Strategii Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Grupa Azoty PUŁAWY Grupa Azoty POLICE Grupa Azoty KĘDZIERZYN Konsolidacja Aneks

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I półrocza 2017 roku 24 sierpnia

PREZENTACJA WYNIKÓW I półrocza 2017 roku 24 sierpnia PREZENTACJA WYNIKÓW I półrocza 2017 roku 24 sierpnia 2017 #GrupaAzoty1H17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 9 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 27 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

@Grupa_Azoty #GrupaAzoty1Q18

@Grupa_Azoty #GrupaAzoty1Q18 @Grupa_Azoty #GrupaAzoty1Q18 2 GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY Wyniki finansowe 2 497 mln PLN Skonsolidowane przychody Grupy Azoty 43 mln PLN Skonsolidowany wynik EBITDA 188 mln PLN Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014 Prezentacja wyników I kwartału 2014 15 maja 2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2018 Wyniki finansowe. 21 sierpnia 2018 r.

I półrocze 2018 Wyniki finansowe. 21 sierpnia 2018 r. I półrocze Wyniki finansowe 21 sierpnia r. Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty jeden z Liderów w branży chemicznej w Europie Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2018 Wyniki finansowe. 8 listopada 2018 r.

III kwartał 2018 Wyniki finansowe. 8 listopada 2018 r. III kwartał Wyniki finansowe 8 listopada r. Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010 Prezentacja wyników I kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocze 2010

Prezentacja wyników I półrocze 2010 Prezentacja wyników I półrocze 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016 Prezentacja inwestorska Marzec 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW kwietnia 2019 roku

PREZENTACJA WYNIKÓW kwietnia 2019 roku @Grupa_Azoty #GrupaAzoty218 PREZENTACJA WYNIKÓW 218 3 kwietnia 219 roku 2 WYDARZENIA NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA 218 ROKU Konsolidacja obszaru handlu Badania i rozwój Przejęcie COMPO EXPERT Finansowanie

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty Powering Creation Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna, powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. W naszej ofercie znajdują się rozpoznawalne

Bardziej szczegółowo

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego.

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. OKLADKA Dziś jest to największy w kraju i jeden z największych w Europie koncern chemiczny, oferujący rozpoznawalne marki nawozów, tworzyw,

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2019 Wyniki finansowe. 9 maja 2019 r.

I kwartał 2019 Wyniki finansowe. 9 maja 2019 r. I kwartał 2019 Wyniki finansowe 9 maja 2019 r. Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. Jej trzecim co do wielkości segmentem produktowym jest segment

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2018 Wyniki finansowe. 15 maja 2018 r.

I kwartał 2018 Wyniki finansowe. 15 maja 2018 r. I kwartał 2018 Wyniki finansowe 15 maja 2018 r. Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK

PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK GRUPA AZOTY W SKRÓCIE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie oraz bieli tytanowej Nr 2 w UE w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE za FY Warszawa, 9 grudnia 2013

WYNIKI FINANSOWE za FY Warszawa, 9 grudnia 2013 WYNIKI FINANSOWE za FY 2013 Warszawa, 9 grudnia 2013 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty Poznaj Segment OXO Grupa Azoty Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Listopad 2016

Prezentacja inwestorska Listopad 2016 Prezentacja inwestorska Listopad 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W

Bardziej szczegółowo

Poznaj Segment OXO. Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018

Poznaj Segment OXO. Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018 Poznaj Segment OXO Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018 Grupa Azoty S.A. Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. Grupy Azoty najważniejsze spółki Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI Aktualna działalność Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. koncentruje się na następujących obszarach produktowych: KAPROLAKTAM (półprodukt do produkcji poliamidu 6)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład Respect Index,

Wstęp. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład Respect Index, Wstęp Grupa Azoty to kluczowa europejska grupa z branży nawozowo-chemicznej, obecna w sektorze nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw konstrukcyjnych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników III kwartał 2010

Prezentacja wyników III kwartał 2010 Prezentacja wyników III kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2018

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2018 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 218 29 sierpnia 218 @Grupa_Azoty #GrupaAzoty1H18 2 WYDARZENIA NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA IH218 Konsolidacja obszaru handlu 1 lat na GPW FTSE4Good Finansowanie korporacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników działalności za 2018 r. 14 marca 2019 r.

Prezentacja wyników działalności za 2018 r. 14 marca 2019 r. Prezentacja wyników działalności za r. 14 marca 2019 r. Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Listopad 2015

Prezentacja inwestorska Listopad 2015 Prezentacja inwestorska Listopad 2015 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r.

Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r. Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r. Główne Spółki nr 1 w Polsce / nr 2 w UE w nawozach mineralnych nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w poliamidach nr 1 w Polsce /

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 9 listopada 2016 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2016 r. 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2013-2016 YTD Obroty na

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo