Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników I kwartału maja 2014"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

2 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.61 2

3 Grupa Azoty - informacje ogólne 3

4 Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 1Q Q 2014 Przychody EBITDA EBITDA* Zysk netto Kapitał własny Determinanty działalności 1Q 2014 Spadek cen sprzedaży głównych produktów Wzrost wolumenu sprzedaży nawozów spowodowany ciepłą zimą Spadek cen zakupów głównych surowców 21. lokata na Liście 500 największych firm Rzeczpospolitej Nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi celem realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych, Kolejna faza konsolidacji - wdrożenie modelu doskonałości operacyjnej, Implementacja programu opieki nad produktem - Product Stewardship. * Skorygowano o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Spółki Grupa Azoty PUŁAWY GK Grupa Azoty 4

5 Kluczowe wydarzenia IQ 2014 Grupa Azoty S.A Rozpoczęcie kluczowych inwestycji : Wytwórnia Poliamidu 6 o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton/rok - budżet do 320 mln, Instalacja Granulacji Mechanicznej II budżet 141 mln zł, Powołanie Dyrektora Generalnego Grupy Azoty S.A, Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2013 w kwocie ,80 zł, tj. 0,20 zł za 1 akcję. Grupa Azoty Puławy Porozumienie GZNF Fosfory i KGHM w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych, Szersze możliwości obrotu gazem, Nagroda dla pracowników Puław jako współautorów wynalazków - Targi Innowacji BRUSSELS INNOVA 2013, Giełdowa Spółka Roku miejsce wśród spółek notowanych na GPW pod względem jakości produktów. Grupa Azoty Police Poprawa wyników w relacji do dwóch poprzednich kwartałów, Osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie IQ2013 Uzyskanie niższych cen kluczowych surowców, Spadek cen sprzedaży w relacji do analogicznego okresu 2013 roku, Decyzja o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy za rok 2013 kwoty tys. zł Pozyskanie dotacji w wysokości 20 mln zł w ramach funduszy europejskich na sfinansowanie inwestycji rzeczowej. GK Grupa Azoty 5 Grupa Azoty ZAK S.A podpisanie umowy z Silekol Sp. z o.o. dotyczącej dostaw mocznika granulowanego 46% i krystalicznego, wprowadzenie nowego znaku towarowego ZAKsan dla renomowanej Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej, otwarcie wraz z firmą Skotan S.A. instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., wprowadzenie nowego plastyfikatora Oxoplast Medica, przyznanie wyróżnienia przez UDT GA ZAK S.A. za podnoszenie kwalifikacji w zakresie bezpiecznej eksploatacji urz. ciśnieniowych i transp. bliskiego.

6 Konsolidacja - Operacjonalizacja modelu zarządzania Grupą Prezes Zarządu P. Jarczewski Wiceprezes Zarządu A. Skolmowski Wiceprezes Zarządu W. Szczypiński Wiceprezes Zarządu K. Jałosiński Wiceprezes Zarządu M. Kapłucha Wiceprezes Zarządu M. Rybak Członek Zarządu A. Kopeć Zarządzanie i polityka personalna Finanse Tarnów Police Łańcuch dostaw Puławy Dialog społeczny Audyt, ryzyko i zgodność Planowanie i kontroling Centrum Biznesu Tworzywa Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej Serwis wsparcia logistycznego Inwestycje Bezpieczeństwo techniczne i ochrona środowiska Komunikacja IT Centrum Biznesu Syntez Organicznych Strategia i rozwój Serwis wsparcia inżynierskiego Serwis Infrastruktura Centrum Biznesu Agro IR Integracja Produkcji Biznes serwis Serwis energetyczny GK Grupa Azoty 6

7 Perspektywy rynkowe Segment NAWOZY Z uwagi na koniec wiosennego sezonu popyt na nawozy zmniejszy się dystrybutorzy przystąpią do gromadzenia nawozów na kampanię jesienną oczekując na korektę cen nawozów. Rośnie optymizm w prognozach produkcji zbożowej w UE, a w USA ceny zbóż są w trendzie wzrostowym. Segment TWORZYWA Planowane w Europie ograniczenia produkcji kaprolaktamu z powodu remontów instalacji (około 40%). Oczekiwana samowystarczalność Chin w zakresie produkcji kaprolaktamu. Dobre wyniki przemysłu motoryzacyjnego oraz wyraźne symptomy poprawy koniunktury. Segment CHEMIA Rynki B2B: produktów OXO, melaminy i bieli tytanowej - producenci oczekują zwiększonego popytu związanego z rynkami aplikacji. Wzrasta nierolnicze zastosowanie mocznika - kwartalne średnie ceny AdBlue na rynku europejskim jak i polskim utrzymają się na stabilnym poziomie SUROWCE Sytuacja na rynkach surowców ropopochodnych, mimo ich ciasnego zbilansowania w UE jest stabilna. Potencjalnym czynnikiem zaburzającym cenę mogą być spekulacyjne, geo-polityczne zachowania. Ceny fosforytów i soli potasowej surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych NPK powinny utrzymać się bez większych zmian. Grupa Azoty 7

8 Projekty z partnerami zewnętrznymi Przerób fosfogipsów Poszukiwanie złóż soli potasowej Pozyskanie dostępu do źródeł gazu ziemnego Elektrownia poligeneracyjna (projekt realizowany we współpracy z TAURON) Poszukiwanie i wydobycie fosforytów Instalacja krakera parowego umożliwiającego produkcję lekkich olefin, takich jak etylen, propylen, butadien. Faza projektów Budowa koncepcji Prefeasibility study Kupno 99,64% akcji firmy Organika Sarzyna SA należącej do Grupy Ciech SA. Odroczenie Budowa elektrowni gazowo-parowej o mocy Mwe. Faza przygotowania inwestycji Nowelizacja feasibility study w oparciu o zmiany w otoczeniu. Analiza Potencjalna współpraca w zakresie poszukiwania źródeł dostępu do gazu ziemnego. Sformułowanie ostatecznej koncepcji - do weryfikacji. Projekty badawcze 8

9 Efekty synergii narastająco 136,5 mln NAWOZY ENERGETYKA GAZ SUROWCE LOGISTYKA Wprowadzono wspólną politykę handlową w Grupie Przeprowadzono działania optymalizujące dystrybucję produktów Przygotowano zasady zakupu energii elektrycznej Rozpoczęcie przetargu na zakup części energii elektrycznej na 2015 rok Ustalono zasady zakupu gazu Pozyskano dodatkowe przepustowości na granicy Wypracowano* synergie w zależności od realizowanego scenariusza i zmian na rynku Zwiększono wolumen kupowanego gazu na warunkach rynkowych Ustalono i wdrożono zasady zakupu surowców strategicznych i opakowań (wspólne zakupy) Poprawa wykorzystania taboru kolejowego w Grupie Wartość synergii wypracowanych w IQ ,5 mln PLN *stan na dzień dzisiejszy prace nadal trwają Grupa Azoty 9

10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Dywersyfikacja gazowa gaz ziemny wysokometanowy (E), gaz ziemny zaazotowany(lw), (Ls) Mallnow rurociąg źródła lokalne Lasów Ceny gazu (PLN/MBTU) ICIS TTF MA PGNiG Tariff 10

11 Czynniki IQ Konflikt na Ukrainie Spadek importu mocznika z Ukrainy do UE Spadek importu AN/CAN z Ukrainy do UE Ograniczenie produkcji nawozów azotowych i amoniaku na Ukrainie Wzrost cen gazu na Ukrainie Konkurencja Awarie konkurencyjnych instalacji produkcyjnych nawozów w UE Ograniczenia produkcyjne wytwórni kaprolaktamu należących do konkurencji Ograniczenie produkcji PA6 w Chinach do 65 80%, na Tajwanie do 75% - 80% (styczeń). Otoczenie Odwrócenie trendów spadkowych cen nawozów wieloskładnikowych, przy poziomach cen niższych niż w pierwszym kwartale 2013 roku, Niższe ceny podstawowych surowców do produkcji nawozów (gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, siarki), Zwiększony popyt na nawozy azotowe w Polsce i UE, Wydłużony sezon aplikacji nawozów- krótka zima, sprzyjająca pogoda, Wzrost cen nawozów saletrzanych w UE, Niski import nawozów saletrzanych z Rosji i Ukrainy do Polski i UE. Grupa Azoty maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych N, NPK, utrzymanie trendu wzrostowego cen dla wszystkich kategorii nawozów zgodnie z sezonem, intensyfikacja pracy Grupy na nawozowych rynkach eksportowych, podpisanie nowych Umów ramowych w eksporcie, wdrożenie multibrandingu, implementacja systemu pracy Przedstawicieli Terenowych Grupy (PT) w kraju docelowo 24 osoby. 11

12 Czynniki zewnętrzne IQ Spadek notowań cen - 4% - 22% - 1% 1% - 13% - 31% -6% DAP Amoniak Mocznik AS CPL PA6 Benzen IQ 2013 IQ 2014 IQ 2013 IQ

13 Mocna pozycja na rynkach docelowych Blisko 90% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE 100% Pozostałe 90% Ameryka Północna 0,03% Unia Europejska * 34% Pozostała Europa 2% Azja 6% 80% 70% 60% 50% Azja Unia Europejska* Polska Ameryka Południowa 1% Afryka 0,1% 40% 30% Polska 58% 20% 10% 0% IQ 2013** IQ 2014 *1 Bez Polski ** IQ.2013 uwzględnia G.A. Puławy od 19 stycznia 2013, nie uwzględnia Siarkopolu GK Grupa Azoty 13

14 Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) 14

15 Główne wskaźniki od IPO 2008 kwartalnie * Przychody i zysk netto Mln PLN IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 Przychody IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 Zysk netto (oś prawa) IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ Q EBITDA i dług netto Mln PLN * Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) Dług netto EBITDA GK Grupa Azoty 15

16 Wyniki GK Grupa Azoty mln PLN Zmiana r/r 1Q Q Q Q Q 2013 Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA EBITDA* Zysk netto ,2-57 Struktura skonsolidowanego przychodu GK 1Q2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grupa Azoty S.A. GK Grupa Azoty ZAK GK Grupa Azoty POLICE GK Grupa Azoty PUŁAWY Pozostałe * Skorygowano o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Spółki Grupa Azoty PUŁAWY GK Grupa Azoty 16

17 Wyniki główne determinanty GK Grupa Azoty EBITDA dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik mln PLN EBITDA 1Q2013 wydarzenia jednorazowe* EBITDA 1Q2013 wolumen sprzedaży koszty sprz. produktów i usług zmiany kapitałowe** wynik na poz. koszty zarządu wynik ze sprz. działalności towarów i mat. koszty sprzedaży inne przychody cena sprzedaży EBITDA 1Q2014 spadek cen głównych surowców, odzwierciedlony w kosztach sprzedanych produktów i usług, wzrost kosztów sprzedaży związanych ze zmianą warunków sprzedaży (warunków dostaw), spadek cen sprzedaży głównych produktów, zrekompensowany po części większym GK Grupa Azoty wolumenem sprzedaży. * Skorygowano o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Spółki Grupa Azoty PUŁAWY ** Szacunek wyniku EBITDA Spółek nabytych po 1Q2013, które zostały ujęte w wyniku EBITDA 1Q

18 Wyniki wg segmentów GK Grupa Azoty Segment (mln PLN) EBITDA Przychód 1Q2013 Przychód 1Q2014 EBIT 1Q2013 EBIT 1Q2014 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe* mln PLN 530 1Q Wydarzenie jednorazowe* * Skorygowano o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Spółki Grupa Azoty PUŁAWY dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik -9% Q2013 Pozostałe Chemia Tworzywa Energetyka Nawozy-Agro 1Q2014 GK Grupa Azoty 18

19 Bilans GK Grupa Azoty Aktywa narastająco w mln PLN 1Q2013 1Q2014 Zmiana Aktywa trwałe 67% Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 65% Zapasy 12% Należności 13% Pozostałe aktywa obrotowe 8% Kredyty i pożyczki 11% Pozostałe zobowiązania 24% w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % Aktywa razem % 1Q2013 1Q2014 Zmiana Kapitał własny % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % Dług netto 463 GK Grupa Azoty 19

20 Analiza wskaźnikowa GK Grupa Azoty Rodzaj wskaźnika Wskaźniki rentowności 1Q2013* 1Q2014 Rentowność EBIT (%) 9,1 6,7 Rentowność EBITDA (%) 13,3 12,0 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 3,4 2,3 Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 6,6 2,3 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 2,0 1,6 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 28,3 35,1 Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA x 1,4 * Skorygowano o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Spółki Grupa Azoty PUŁAWY GK Grupa Azoty 20

21 DANE PRO FORMA* Segment Nawozy-Agro Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 1Q2013 1Q2014 Zmiana Przychody segmentu Przychód 59% EBITDA 68% Nawozy azotowe i amoniak Nawozy wieloskładnikowe EBIT Rentowność EBITDA 21% 14% Zmiana wyniku EBIT segmentu o -45% głównie wskutek: Niższych przychodów segmentu ze sprzedaży o -91 mln PLN związanych z: niższymi cenami realizacji o -214 mln PLN, które w całości odzwierciedlają się w wyniku EBIT wyższym wolumenem sprzedaży o +86 mln PLN Wyższych kosztów sprzedaży związanymi ze zmianą warunków sprzedaży (warunków dostaw) Niższych cen zakupów głównych surowców: sól potasowa -31%, fosforyty -25%, siarka -20% oraz surowców energetycznych *dane pro forma z uwzględnieniem GK Puławy i Siarkopolu GK Grupa Azoty tys. ton Wolumeny 1% 1Q2013 1Q2014 Nawozy wieloskładnikowe Nawozy azotowe i amoniak

22 DANE PRO FORMA* Segment Tworzywa Grupa Azoty (GK) 1% Przychód (mln PLN) 1Q2013 1Q2014 Zmiana 14% Przychody segmentu Przychody Poliamid Przychody Kaprolaktam EBIT Rentowność EBITDA -2% 0% 30 Wolumeny Zmiana wyniku EBIT segmentu o +35% głównie w skutek: Niższych cen surowców ropopochodnych: benzen -14%, fenol -5% przy zachowaniu porównywalnego poziomu sprzedaży i kosztów stałych tys. ton 1Q2013 1Q2014 Poliamid Kaprolaktam *dane pro forma z uwzględnieniem GK Puławy i Siarkopolu GK Grupa Azoty 22

23 DANE PRO FORMA* Segment Chemia Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 1Q2013 1Q2014 Zmiana Przychody segmentu Przychody produkty OXO Przychody mocznik (zast.techn.) % EBITDA Przychód 24% Przychody Melamina Przychody Biel tytanowa EBIT Rentowność EBITDA 10% 10% Wolumeny 10% Zmiana wyniku EBIT segmentu o -22% głównie w skutek: niższych cen realizacji głównych produktów o -30 mln PLN (w tym melamina ok 8 mln), przy jednoczesnym uwzględnieniu wyższego wolumenu sprzedaży o +19 mln PLN niższych cen zakupów surowców Ilmenit -44%, szlaka tytanowa -35% tys. ton 1Q2013 Biel tytanowa Melamina Produkty OXO Mocznik zas.tech. 1Q2014 GK Grupa Azoty 23

24 DANE PRO FORMA* Struktura kosztów rodzajowych GK Grupa Azoty % Odchylenie r-r Pozostałe Amortyzacja mln PLN 1Q2013 1Q2014 *dane pro forma z uwzględnieniem GK Puławy i Siarkopolu GK Grupa Azoty Koszty pracy Usługi obce Zużycie materiałów i energii Spadek kosztów zużycia to efekt spadku cen surowców energetycznych (gaz -2%, węgiel - 10% i energia elektryczna -15%), ropopochodnych (benzen -14%, fenol -5%) oraz surowców nawozowych głównie z obszaru NPK(sól potasowa -31%, fosforyty - 25%), Wzrost kosztów usług obcych związany głównie ze zmianą warunków sprzedaży produktów (koszty transportu) oraz procesami organizacji akwizycji oraz realizacji zadań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej. 24

25 Grupa Azoty Puławy (Grupa Kapitałowa) 25

26 Wyniki Grupa Azoty PUŁAWY (GK) mln PLN Zmiana r/r 3Q12/13 1Q Q 12/13 2Q Q 13/14 3Q Q 13/14 4Q Q 13/14 1Q 2014 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanych przychodów Spółek GK Puławy 3Q 2013/2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grupa Azoty PUŁAWY S.A. GZNF Fosfory, Agrochem Puławy, Agrochem Dobre Miasto ZA Chorzów Pozostałe Spółki Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 26

27 Wyniki Grupa Azoty PUŁAWY (GK) mln PLN 9M 12/13 9M 13/14 Zmiana r/r 3Q 12/13 1Q Q 12/13 2Q Q 13/14 3Q Q 13/14 4Q 2013 Przychody ze sprzedaży ogółem EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanych przychodów Spółek GK Puławy 9M 2013/2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grupa Azoty PUŁAWY S.A. GZNF Fosfory Agrochem Puławy Agrochem Dobre Miasto ZA Chorzów Pozostałe Spółki Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 27

28 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Segment EBITDA Przychód 3Q 12/13 1Q 2013 Przychód 3Q 13/14 1Q 2014 EBIT 3Q 12/13 1Q 2013 EBIT 3Q 13/14 1Q 2014 Agro Chemia Energetyka Pozostałe mln IIQ 2013/2014 Agro Chemia Energetyka Pozostałe Nieprzypisane IIIQ 2013/2014 PLN 149 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 28

29 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Segment Przychód 9M 2012/2013 Przychód 9M 2013/2014 EBIT 9M 2012/2013 EBIT 9M 2013/2014 Agro Chemia Energetyka Pozostałe EBITDA 9M 2013/ mln I-IIQ 2013/2014 Agro Chemia Energetyka Pozostałe Nieprzypisane I-IIIQ 2013/2014 PLN 261 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 29

30 Bilans Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 60% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 76% Zapasy 10% Należności 19% Pozostałe aktywa obrotowe 11% Kredyty i pożyczki 2% Pozostałe zobowiązania 22% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 3Q 12/13 1Q Q 13/14 1Q 2014 Zmiana ,38% ,11% ,37% ,20% 3Q 12/13 1Q Q 13/14 1Q 2014 Zmiana ,71% Zobowiązania ,93% w tym kredyty i pożyczki ,32% pozostałe ,15% Pasywa razem ,20% Dług netto Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 30

31 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Rodzaj wskaźnika 3Q 12/13 1Q Q 13/14 1Q 2014 Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT % 17,2 11,3 Rentowność EBITDA% 20,3 15,1 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 6,8 4,0 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 6,4 3,8 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I(płynność bieżąca )-krotność 2,8 2,2 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego% Dług netto* (mln zł) (382,03) (241,01) * Dług netto(kredyty i pożyczki-środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 31 31

32 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 9M 12/13 9M 13/14 Rentowność EBIT% 10,8 5,5 Rentowność EBITDA% 13,9 9,5 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE)% 11,3 5,4 Rentowność netto kapitału własnego (ROE)% 11,1 5,2 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I(płynność bieżąca )- krotność 2,8 2,2 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego% Dług netto* (mln zł) (382,03) (241,01) * Dług netto(kredyty i pożyczki-środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 32 32

33 Segment Agro Grupa Azoty Puławy (GK) (mln PLN) 3Q 12/13 3Q 13/14 9M 12/13 9M 13/14 Zmiana (3Q vs.3q) Przychody 707,6 656, , ,0-7,3% Nawozy azotowe 588,5 512, , ,1-12,9% Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe 60,3 52,4 211,2 156,1-13,2% EBITDA (3Q 13/14) 102% PRZYCHÓD (3Q 13/14) 67% Pozostałe produkty i usługi 15,6 26,6 53,2 70,2 70,0% Towary i materiały 43,2 64,5 130,3 138,6 49,4% Rentowność EBITDA 31,7% 22,7% 25,0% 16,8% -9,0 pkt.proc. W 3Q 2013/2014 ceny nawozów azotowych Wolumeny Saletra amonowa (PULAN ) RSM wp. na 32% (RSM ) i fosforowych wykazywały w większości 150 Mocznik (PULREA ) tendencję spadkową i ukształtowały się poniżej poziomu notowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego tys. ton 0 3Q 12/13 3Q 13/14 Siarczan amonu (PULSAR, siarczan amonu z IOS) Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 33

34 Segment Chemia Grupa Azoty PUŁAWY (GK) (mln PLN) 3Q 12/13 3Q 13/14 9M 12/13 9M 13/14 Zmiana (3Q vs.3q) Przychody 337,1 298,8 952,9 906,0-11,4% MELAMINA TM 110,8 88,4 301,7 294,5-20,2% CAPROLACTAM TM 132,8 119,3 353,7 361,6-10,1% EBITDA (3Q 13/14) 19% PRZYCHÓD (3Q 13/14) 30% Mocznik (PULREA, PULNOX ) 69,4 69,6 221,1 170,5 0,2% Pozostałe produkty i usługi 22,0 21,1 71,0 75,1-4,0% Towary i materiały 2,1 0,4 5,4 4,3-79,5% Wolumeny Rentowność EBITDA 15,2% 9,5% 7,5% 6,8% -5,8 pkt.proc Q 2013/2014 vs. 3Q 2012/2013 odnotowano: spadek cen kaprolaktamu (o 7,6%); spadek cen melaminy (o 8,2%) tys. ton 3Q 12/13 3Q 13/14 MELAMINATM CAPROLACTAMTM Mocznik (PULREA, PULNOX w przeliczeniu na 100 %) Nadtlenek wodoru (w przeliczeniu na 100%) AdBlue (AdBlue ) Kwas siarkowy Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 34

35 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty PUŁAWY (GK) % Odchylenie r-r Mln PLN 800 Pozostałe 700 Amortyzacja Koszty świadczeń pracowniczych 400 Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii W 3 Q 2013/14 roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego w kosztach rodzajowych odnotowano wzrost ok. 2%, w tym: wzrosły głównie podatki i opłaty o oraz koszty usług obcych. 0 Mln PLN 3Q 2012/13 3 Q 2013/14 Grupa Azoty S.A. 35

36 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty PUŁAWY (GK) % Odchylenie r-r Mln PLN Pozostałe Amortyzacja Koszty świadczeń pracowniczych Usługi obce Mln PLN 9 miesięcy roku 2012/13 9 miesięcy roku 2013/14 Gaz Zużycie materiałów i energii W okresie 9 miesięcy roku 2013/14 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego w kosztach rodzajowych odnotowano spadek o ok. 2%, głównie za sprawą niższych kosztów zużycia materiałów i energii. Grupa Azoty S.A. 36

37 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 37

38 Wyniki Grupy Azoty POLICE (GK) mln PLN Zmiana 1Q 2014/ 4Q 2013 Zmiana 1Q 2014/ 1Q Q Q Q Q Q 2013 Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanego przychodu GK 1Q2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grupa Azoty POLICE* Pozostałe * Udział przychodów Jednostki Dominującej w strukturze przedstawiono po skorygowaniu o sprzedaż wewnętrzną w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 38

39 Wyniki główne determinanty Grupa Azoty POLICE (GK) EBITDA 1Q wzrost spadek 0 mln PLN 4 4Q 2013 ilość sprzedaży ceny surowców ceny wyrobów pozostałe ilość surowców zysk (nabycie Senegal) zmiana stanu produktów 51 1Q 2014 Wyższy poziom cen i ilości sprzedaży, niższe ceny podstawowych surowców, sprzedaż wyrobów z zapasu Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 39

40 Wyniki wg segmentów Grupy Azoty POLICE (GK) Segment (mln PLN) Przychód 1Q 2014 Przychód 1Q 2013 EBIT 1Q 2014 EBIT 1Q 2013 Nawozy Pigmenty Pozostałe EBITDA mln PLN 61 0, wzrost spadek 1Q 2013 Pozostałe Pigmenty Nawozy 1Q Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 40

41 Bilans Grupa Azoty POLICE (GK) Aktywa w mln PLN 1Q Q 2013 Zmiana w % Aktywa trwałe 64% Pasywa w mln PLN Kapitał własny 54% Zapasy 17% Należności 13% Pozostałe aktywa obrotowe 6% Kredyty i pożyczki 14% Pozostałe zobowiązania 32% Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe % w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa razem % 1Q Q 2013 Zmiana w % Kapitał własny % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % Dług netto 171 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 41

42 Analiza wskaźnikowa Grupy Azoty POLICE (GK) Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 1Q Q 2013 Rentowność EBIT (%) 3% 5% Rentowność EBITDA (%) 8% 8% Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 1% 3% Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 1% 3% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,3 1,9 Wskaźnik płynności II (krotność) 0,7 0,9 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 45% 37% Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA (%) 338% 196% * Dług netto = kredyty i pożyczki + pozostałe zobowiązania finansowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty ** Dług netto / EBITDA = dług netto / EBITDA za I kwartał * 100% Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 42

43 Segment Nawozy Grupy Azoty POLICE (GK) (mln PLN) 1Q Q 2013 Zmiana Przychody EBITDA 79% Nawozy wieloskładnikowe Mocznik Amoniak Pozostałe Marża EBITDA na segmencie Niższy poziom cen rynkowych amoniaku i mocznika w relacji do IQ 2013 roku, Zbliżony wolumen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, wzrost sprzedaży amoniaku i mocznika, Odwrócenie trendów spadkowych cen nawozów wieloskładnikowych, przy poziomach cen nadal niższych niż w I Q 2013 roku, Pozytywny wpływ niższych cen podstawowych surowców do produkcji nawozów (gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, siarki). Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) tys. ton Przychód 86% Wolumeny 1Q2013 Nawozy wieloskładnikowe Mocznik Amoniak Pozostałe 1Q2014

44 Segment Pigmenty Grupy Azoty POLICE (GK) (mln PLN) 1Q Q 2013 Zmiana Przychody Biel tytanowa Przychód 13% 19% EBITDA Pozostałe Marża EBITDA na segmencie Istotna poprawa wyniku EBIT Dalsze obniżki cen surowców do produkcji bieli tytanowej wyższa skala spadku cen niż w przypadku cen wyrobów, a w efekcie poprawa marży Spadek cen bieli tytanowej i niższy wolumen sprzedaży tys. ton Wolumeny 1Q Q 2014 Biel Tytanowa Siarczan żelaza Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 44

45 Struktura kosztów rodzajowych Grupy Azoty POLICE (GK) Struktura spadku kosztów rodzajowych % Gaz 6% Pozostałe Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 94% 300 Koszty pracy mln PLN 1Q Q 2014 Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii Wynegocjowanie niższych cen strategicznych surowców m.in. fosforytów, soli potasowej, szlaki tytanowej, ilmenitu, gazu, siarki oraz kwasu siarkowego Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 45

46 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 46

47 Wyniki Grupa Azoty ZAK S.A. mln PLN Zmiana r/r 1Q Q Q Q Q 2014 Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto EBITDA Mln PLN % I'Q2013 Oxo Pozostałe Nawozy I'Q2014 GK Grupa Azoty ZAK 47

48 Bilans Grupa Azoty ZAK S.A. Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 63% Zapasy 7% Należności 18% Pozostałe aktywa obrotowe 12% Pasywa narastająco w mln PLN 1Q2013 1Q2014 Zmiana Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Aktywa razem Dług netto -19 Kapitał własny 68% Kredyty i pożyczki 6% Pozostałe zobowiązania 26% 1Q2013 1Q2014 Zmiana Kapitał własny Zobowiązania w tym: kredyty i pożyczki poz. zob. fin Pasywa razem GK Grupa Azoty ZAK 48

49 Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty ( Grupa ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku z dnia 15 maja 2014 r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych któregokolwiek z podmiotów Grupy. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe spółek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych spółek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Grupy. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez, ani w imieniu Grupy, ani żadnego z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Grupy w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Grupy mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Grupy oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Grupa uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Grupy lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Grupy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Grupa zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy oraz spółek Grupy, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Grupy i spółek Grupy są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Grupy w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Grupy nie dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej ustawy. 49

50 Dziękujemy za uwagę. Więcej informacji

51 ANEKS 1 Core business i Otoczenie 51

52 Core business AfriG S.A. Grupa Azoty POLICE Urea NPK, NP, NS Amoniak TiO 2 Grupa Azoty ATT Polymers PA 6 ZMPP Port BBM Terminal Fosfory NPK, P Navitrans Logistyka Grupa Azoty PUŁAWY AN, RSM, Urea Melamina CPL Grupa Azoty Siarkopol Siarka Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN Urea Alkohole OXO Plastyfikatory Z.A. Chorzów S.A. NPK, N, P, K Logistyka Produkcja Grupa Azoty S.A. AN, CAN ASN, AS CPL, PA 6, POM Compounding 52

53 Otoczenie makroekonomiczne IQ 2014 roku Parametry finansowe umocnienie się średniego kursu EUR do PLN w porównywanym okresie o 0,8% osłabienie się średniego kursu USD do PLN w porównywanym okresie o 2,9% średnia stopa procentowa WIBOR 1M spadek/wzrost w porównywanym okresie o 1,42 punktu proc. inflacja CPI wyniosła 0,6% wobec 1,3% w IQ 2013 inflacja PPI wyniosła -1,2% wobec -0,7% w IQ 2013 Dzienne notowania kursów, miesięczne stopy procentowe 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 PLN/USD PLN/EUR Stopy procentowe 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 53

54 Otoczenie rynkowe - zboża Spadek cen pszenicy konsumpcyjnej średnio o 25%* Spadek cen kukurydzy o średnio średnio o 26%* Spadek cen rzepaku o średnio średnio o 23%* Notowania krajowe ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 wskaźnik 1 kg N/1 kg pszenicy kons. pszenica konsumpcyjna kukurydza paszowa rzepak *Q do Q12013 Źródło MRiRW 54

55 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (1) Nawozy azotowe Spadek cen nawozów azotowych średnio o 13%* Spadek cen nawozów azotowych z siarką średnio o 31%* Notowania AN, CAN, AS EUR/t Saletra amonowa AN EUR/t Saletrzak CAN EUR/t Siarczan amonu AS USD/t USD/t *QI2014 do QI

56 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (2) Nawozy wieloskładnikowe i ich surowce Spadek cen fosforytów średnio o 25%* Spadek cen soli potasowej średnio o 30* Spadek cen nawozów dwuskładnikowych NP średnio o 4%* Spadek cen nawozów wieloskład. NPK średnio o 16%* Notowania NPK, DAP, fosforytów, soli potasowej USD/t USD/t NPK USD/t DAP USD/t Fosforyty USD/t Sól potasowa USD/t * QI2014 do QI

57 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 Otoczenie rynkowe Segment Tworzywa Spadek cen surowców petrochemicznych średnio o 5%* Spadek cen kaprolaktamu ciekłego średnio o 1%* Spadek cen kaprolaktamu krystalicznego średnio o 4%* Wzrost cen poliamidu o średnio 1%* Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA EUR/t USD/t Benzen EUR/t PA6 EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t * QI2014 do QI

58 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 Otoczenie rynkowe Segment Chemia (1) Spadek cen propylenu średnio o 5%* Spadek cen plastyfikatorów średnio o 5%* Spadek cen alkoholi oxo średnio o 5%* Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu EUR/t DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Propylen EUR/t * QI2014 do QI

59 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 Otoczenie rynkowe Segment Chemia (2) Spadek cen amoniaku średnio o 22%* Spadek cen mocznika średnio o 13%* Spadek cen melaminy średnio o 5%* Notowania cen mocznika, amoniaku i melaminy USD/t EUR/t Mocznik USD/t Amoniak USD/t Melamina EUR/t * QI2014 do QI

60 Inwestycje mln PLN Wydatki poniesione do końca 1Q 2014 SEGMENT NAWOZY Nawozy płynne i stałe na bazie UREA i AS (Puławy) Amoniak nowy stokaż amoniaku (Puławy) Modernizacja reaktorów (Tarnów, Police) Modernizacja instalacji amoniaku (Police) Instalacja Granulacji Mechanicznej Nawozów II (Tarnów)* 294 SEGMENT TWORZYWA C-non zwiększenie zdolności i obniżenie kosztów (Tarnów) Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r (Tarnów)* 12 SEGMENT CHEMIA Produkty OXO uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST OT (Kędzierzyn) oraz zakład przerobu tłuszczów Chorzów) 67 SEGMENT POZOSTAŁE Energetyka: Nowa Elektrociepłownia - etap I (Kędzierzyn) Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni (Police) 62 * Dla projektów uzyskano zgody korporacyjne 60

61 ANEKS 2 Spółka Dominująca 61

62 Wyniki Spółki Grupa Azoty S.A. mln PLN Zmiana r/r 1Q Q Q Q Q 2014 Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Zysk netto* EBITDA przejście IQ 2013 do IQ mln PLN 53 IQ 2013 cena zużyt. surowców pozostałe koszty wolumen sprzedaży wolumen zużyt. surowców cena sprzedaży pozostałe przychody 40 IQ 2014 * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe w 2013 roku: odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN oraz otrzymane dywidendy Grupa Azoty S.A. 62

63 Wyniki wg segmentów Grupy Azoty S.A. Segment (mln PLN) Przychód 1Q2013 Przychód 1Q2014 EBIT 1Q2013 EBIT 1Q2014 Nawozy Tworzywa Energetyka Pozostałe EBITDA wzrost spadek 0 mln PLN IQ 2013 Tworzywa Nawozy Energetyka Pozostałe IQ 2014 Grupa Azoty S.A. 63

64 Segment Nawozy Grupa Azoty S.A. (mln PLN) 1Q2013 1Q2014 Zmiana EBIT Przychody, w tym: Nawozy azotowe Marża EBITDA 19% 10% 60% EBITDA 47% Przychód Spadek marż w segmencie nawozowym to głównie efekt spadków cen, w tym znaczący spadek cen siarczanu amonu o ponad 22% Wolumeny +3% 0 tys. ton IQ 2013 IQ 2014 Nawozy azotowe Grupa Azoty S.A. 64

65 Segment Tworzywa Grupa Azoty S.A. (mln PLN) 1Q2013 1Q2014 Zmiana 2% EBIT Przychody, w tym: EBIDA 28% EBITDA Przychody Poliamid Przychody Kaprolaktam % Przychód Marża EBITDA -3% 4% Spadek notowań cen głównych surowców (benzen, fenol) na rynkach światowych odzwierciedlone w cenach transakcyjnych, Mniejsza ilość sprzedaży Poliamidu do GA ATT Polymers, częściowo zrekompensowana zwiększoną sprzedażą kaprolaktamu. Grupa Azoty S.A tys. ton Wolumeny -1% IQ 2013 IQ 2014 Poliamid Kaprolaktam

66 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty S.A % Odchylenie r-r 400 Pozostałe 350 Amortyzacja Koszty pracy Usługi obce Gaz Mln PLN Spadek materiałów podyktowany niższym poziomem cen podstawowych surowców, głównie petrochemicznych, amoniaku, siarki i węgla, IQ 2013 IQ 2014 Mln PLN Zużycie materiałów i energii Spadek usług obcych to efekt zmian: poziomu kosztów przerobu kaprolaktamu do ATT Polymers (spadek) poziomu kosztów usług doradztwa (spadek) usług transportowych - zmiana warunków sprzedaży nawozów. Grupa Azoty S.A. 66

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014 Prezentacja wyników 3 kwartału 13 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty jeden z Liderów w branży chemicznej w Europie Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A 13 sierpnia 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. Jej trzecim co do wielkości segmentem produktowym jest segment

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku. 13 listopada 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku. 13 listopada 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku 13 listopada 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2010/2011

III kwartał 2010/2011 Wyniki finansowe III kwartał 21/211 Warszawa, 13 maja 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo-chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Notowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016 Prezentacja wyników finansowych 2016 Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016 Prezentacja inwestorska Marzec 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r.

Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r. Wyniki finansowe I półrocze 21/211 Warszawa, 28 lutego 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo - chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Zakłady

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Maj 2017

Prezentacja inwestorska Maj 2017 Prezentacja inwestorska Maj 2017 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EU NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE W NAWOZACH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r.

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r. Wyniki finansowe II kwartał 212/13 Katowice, 28 lutego 213 r. Profil GRUPY PUŁAWY GRUPA PUŁAWY 211/12 Zatrudnienie: 4 326 osób Przychody y ze sprzedaży: 3 948 mln PLN Zysk netto: 6 mln PLN Spółce przyznano

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Listopad 2016

Prezentacja inwestorska Listopad 2016 Prezentacja inwestorska Listopad 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 15 maja 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 16 marca 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie roku 20 Rekordowe zyski Inwestycje Wybrane dane finansowe 2 GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo