PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015"

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia

2 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 33 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty ZAK S.A. 41 Aneks 1 - Jednostka dominująca 47 2

3 GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE

4 WYNIKI FINANSOWE 1H W SKRÓCIE PRZYCHODY mln PLN EBITDA 778 mln PLN ZYSK NETTO 458 mln PLN EPS 4,06 PLN KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU Dywersyfikacja zakupów Pozytywne tendencje w obszarze surowcowym - spadek cen surowców energetycznych (gaz węgiel) Realizacja wyższego spreadu poliamid benzen Korzystne tendencje cenowe w nawozach wieloskładnikowych Wyższy kurs wymiany USD/PLN Wzrost produkcji nawozów w skutek zrealizowanych inwestycji AZOTY-PRO STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW 1H 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grupa Azoty S.A. GK Grupa Azoty ZAK GK Grupa Azoty POLICE GK Grupa Azoty PUŁAWY Pozostałe GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 4

5 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA BUDOWA INSTALACJI PROPYLENU METODĄ PDH WSPÓŁFINANSOWA NA PRZEZ PIR UMOWY Z EBOIiR I EBI NA FINANSOWANIE STRATEGICZNYCH INWESTYCJI UMOWA Z KONSORCJUM BANKÓW NA FINANSOWANIE POTRZEB KORPORACYJNYCH GRUPA AZOTY W KIEROWNICTWIE IFA i FE GRUPA AZOTY W PRESTIŻOWYM INDEKSIE GIEŁDOWYM FTSE EMERGING MARKETS GRUPA AZOTY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCIOWYM REKOMENDACJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE UMOWY O WOLNYM HANDLU EU-USA (TTIP) ROZPOCZĘCIE KLUCZOWYCH INWESTYCJI GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 5

6 REALIZOWANE INWESTYCJE STRATEGICZNE mld PLN 68 projektów inwestycyjnych GRUPA AZOTY POLICE Instalacja do produkcji propylenu 1,7 mld zł (2019 r.) GRUPA AZOTY PUŁAWY Elektrownia Puławy mln zł (2019 r.) Rozbudowa instalacji kwasu azotowego 695 mln zł (2021 r.) Instalacja do granulacji mechanicznej saletry, 2 linie 385 mln zł (I linia do 2018 r., II linia do 2020 r.) GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN Elektrociepłownia 600 mln zł (2019 r.) Instalacja do produkcji RSM 29,5 mln zł ( r.) GRUPA AZOTY S.A. Wytwórnia poliamidów 320 mln zł (2016 r.) Instalacja do granulacji nawozów mineralnych 140 mln zł (2016 r.) Pozostałe projekty ponad 500 mln zł GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 6

7 KLUCZOWE WYDARZENIA W SPÓŁKACH GRUPA AZOTY S.A. Złota Strona Emitenta VIII edycji Nagroda MSP za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową Podpisanie umowy z konsorcjum banków na finansowanie potrzeb korporacyjnych oraz z EBOiR i EBI Rozpoczęcie budowy nowej Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów GRUPA AZOTY POLICE Wypłata dywidendy w kwocie 42 mln zł. Realizacja pierwszego etapu największej i najnowocześniejszej inwestycji w Europie do produkcji propylenu metodą PDH: - Umowa licencyjna z UOP na Basic Engineering - umowa o współpracy ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz ze spółką Grupa Azoty Kędzierzyn S.A. GRUPA AZOTY PUŁAWY Powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty (CERGA) Rekordowa produkcja mocznika Rozpoczęcie 3 letniego programu badań gleby Grunt to wiedza we współpracy z PKO BP Realizacja projektu Elektrownia Puławy Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej na realizację projektu energetycznego GRUPA AZOTY ZAK S.A. Rewitalizacja magazynu nawozowego Otwarcie instalacji do produkcji nowego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex Wyróżnienie dla Oxoviflexu oraz stoiska firmowego na targach PLASTPOL Wmurowanie kamienia węgielnego pod Nową Elektrociepłownię Rozpoczęcie długiego postoju remontowomodernizacyjnego GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 7

8 UMOWY NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW KORPORACYJNYCH UMOWA Z KONSORCJUM BANKÓW (PKO, BGK, WBK, ING) na kredyt odnawialny na finansowanie potrzeb korporacyjnych, w tym projektów inwestycyjnych na kwotę 1,5 mld zł - kwiecień POROZUMIENIE Z EBI I EBOR na finansowanie strategicznych inwestycji Grupy Azoty. Porozumienie gwarantuje długoterminowe finansowanie na kwotę 700 mln zł - maj GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 8

9 WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA PROGRAM BLIŻEJ KLIENTA AgroFesta spotkanie z największymi gospodarstwami w kraju oraz przetwórcami żywności Grunt to Wiedza program 3 letni badania zasobności gleby w celu właściwego doboru składników odżywczych oraz promocji optymalnego nawożenia OKO program obejmujący 21 nowoczesnych krajowych gospodarstw rolnych, poprzez współpracę z największymi i najbardziej rozwiniętymi gospodarstwami Farmster (F) aplikacja IT w trakcie implementacji wśród gospodarstw rolnych. Zastępuje tradycyjny sposób kontrolowania prac, jakie trzeba wykonać w gospodarstwie. REP struktury terenowe wsparte nowym system IT powiązanym z e-commerce e-baza AA (Agro Akademia) realizowany cykl najwyższego poziomu szkoleń celem budowy funkcji doradczych. GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 9

10 INFORMACJE RYNKOWE

11 MOCNA POZYCJA NA RYNKACH DOCELOWYCH 90% przychodów ze sprzedaży na rynkach UE Polska 53% +0,4% Ameryka Północna 0,3% +0,1% Unia Europejska 1 35% +0,3% Pozostała Europa 1% -0,3% Azja 5% +0,1% IH IH Ameryka Południowa 3% -0,9% Afryka 2% +0,2% 1 Bez Polski GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 11 11

12 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1H POLSKA TEMPO WZROSTU PKB W POLSCE Tempo wzrostu PKB w roku w Polsce będzie wyższe niż w roku ubiegłym. W roku 2016 tylko nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,8 %, stabilizacja koniunktury. W III kwartale roku - powrót do umiarkowanego umocnienia PLN względem EUR. Możliwe osłabienie PLN w stosunku do EUR w okresie wyborów parlamentarnych. UNIA EUROPEJSKA Wzrost PKB w strefie euro w wysokości 1,7 % na rok bieżący i 1,5 % na rok przyszły poprawa możliwa dzięki wzrostowi popytu wewnętrznego i stopniowo powracającej inflacji* ŚWIAT Korekta w dół tegorocznej prognozy dynamiki wzrostu PKB o 0,2 pkt % w porównaniu z kwietniową projekcją MFW do poziomu 3,3%. Bez zmian pozostaje prognoza wzrostu PKB dla 2016 roku i jest na poziomie 3,8%. Przyczyną jest sytuacja na rynkach międzynarodowych - informacje o utrwaleniu wzrostu gospodarczego w USA, powolne wychodzenie ze stagnacji w Strefie Euro i równoległym ograniczeniu ryzyka niewypłacalności Grecji i wyjścia ze Strefy Euro oraz sytuacja na rynkach Dalekiego Wschodu głównie w Chinach (próba dewaluacji juana i wprowadzenie VAT). *(Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), lipiec raport "World Economic Outlook ) GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 12

13 tys. ton CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1H Tendencje cenowe 0% -13% -10% -15% -17% 12% -37% DAP Amoniak Mocznik AS 1H 1H CPL PA6 Benzen 1H 1H Import do UE (28) Mocznik DAP NPK AS AN CAN RSM Źródło: FE/EUROSTAT I-V. GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 13 I-V.

14 PERSPEKTYWY RYNKOWE Nawozy Tworzywa Chemia Surowce Korekta prognoz zbiorów zbóż w dotkniętej suszą UE, lekki trend wzrostowy cen płodów rolnych Stabilne poziomy cen nawozów azotowych Cenę rynkową DAP-u będą kształtować wydarzenia na rynkach światowych, należy liczyć się ze wzrostem popytu i ceny Wzrost popytu na NPK - w sierpniu i wrześniu występuje okres intensywnego stosowania nawozów NPK pod oziminy niewielki (1-1,5 %) wzrost cen w kraju i Europie Akwizycje firm konkurencyjnych na globalnym rynku nawozowym Przewiduje się poprawę koniunktury w okresie IX-XII' głównie z segmentu włókienniczego, jak i samochodowego a wraz z nią wzrost cen PA6 W ujęciu półrocznym przewidywany wzrost notowań II półrocza vs I półrocze na poziomie ca. 6,3% (źródło: PCI Nylon) Poprawiająca się koniunktura na tworzywa wpływa pozytywnie na popyt na kaprolaktam w Europie. W Azji spadek popytu w połączeniu z nadpodażą ( Chiny) Wzrost konsumpcji plastyfikatorów nieftalanowych na potrzeby wyrobów z PCW Ograniczenia produkcyjne (awarie instalacji) alkoholi OXO i nowe postoje technologiczne czynnikami wspierającymi ceny W II półroczu roku średnia cena melaminy powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie do ceny z II kwartału w III kwartale zakłada się utrzymanie popytu i cen bieli tytanowej na poziomie z II kwartału Prognozy stabilizacji cen surowców ropopochodnych Spodziewana średnia cena gazu TTF w II półroczu na poziomie około 20,0 EUR/MWh, co oznacza spadek o blisko 0,2 EUR/MWh w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Węgiel w krótkiej perspektywie cena powinna być stabilna ok. 60 USD/t (NWE) Cena soli potasowej na poziomie 315 USD/t CFR Chiny - powinna utrzymać się do końca roku GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 14

15 DYWERSYFIKACJA GAZOWA NOWA TARYFA GAZOWA PGNIG Nowa Taryfa Gazowa PGNiG określa cenę maksymalną gazu Nowy program rabatowy oparty jest na notowaniach rynkowe gazu z warunkami wpływającymi na ograniczanie skali dywersyfiakcji Większe zróżnicowanie cenowe zależne od wielkości zużycia gazu równomierności jego poboru w skali roku gazowego ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY W MLD M3 1H 2,1 1,1 ODBIÓR SPOZA SYSTEMU 1H 1H 26% 40% Ceny gazu (EUR/MWh) EUR/MWh Źródło: ICIS * bez kosztów przesyłu GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE PGNiG Taryfa Średnia cena gazu dla Grupy TTF DA* 15

16 GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

17 WYNIKI GRUPA AZOTY (GK) PRZYCHODY Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H EBITDA 17,1% EBITDA (skorygowana)* MARŻA EBITDA ,3% 5,2% 5,6% ,9% Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ZYSK NETTO ZYSK NETTO* (skorygowany) Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H * Skorygowano o odpis instalacji BKF w roku GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 17

18 WYNIKI GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY (GK) EBITDA dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik spadek cen sprzedaży głównych produktów, zrekompensowany przez znacznie większy wolumen sprzedaży przy jednoczesnym uwzględnieniu spadku cen surowców ropopochodnych i energetycznych GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 18

19 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY (GK) Segment Przychód EBITDA Przychód EBITDA 2Q 2Q 2Q 2Q 1H 1H 1H 1H Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe EBITDA 2Q mln PLN Nawozy 55% 2Q 62% PRZYCHODY EBITDA 6% 13% 14% 5% Pozostałe 2% Tworzywa 15% Chemia 26% Energetyka 2% GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 19

20 SEGMENT NAWOZY-AGRO GRUPA AZOTY (GK) Przychody segmentu, w tym: Nawozy azotowe i amoniak Nawozy wieloskładnikowe 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H % % % EBITDA % Marża EBITDA 13% 14% 14% 18% tys. ton Wolumeny 2% 1H 1H Nawozy wiel. Nawozy N i amoniak Notowania zbóż Notowania produktów azotowych wsk.1 kgn/1 kg pszen.kons. kukurydza pasz- pszenica kons. rzepak USD/t Amoniak USD/t Siarczan amonu AS USD/t Mocznik USD/t Saletrzak CAN EUR/t EUR/t Źródło: na podstawie MRiRW Źródło: Profercy, ICIS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 20

21 SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY (GK) Przychody segmentu, w tym: 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H % Wolumeny 6% Poliamid ,5% Kaprolaktam % EBITDA % Marża EBITDA -3% 5% -2% 2% tys. ton Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA6 0 1H Poliamid 1H Kaprolaktam EUR/t Źródło: ICIS, TECNON Benzen EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t PA6 EUR/t Fenol EUR/t GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 21

22 SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY (GK) Przychody segmentu, w tym: Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H % Produkty OXO % Mocznik (zast.techn.) % Melamina % Biel tytanowa % EBITDA % Marża EBITDA 4% 6% 7% 8% tys. ton Wolumeny -3% 1H Biel tytanowa 1H Melamina Produkty OXO Mocznik zas.tech. EUR/t Propylen DEHP 2-EH Źródło: ICIS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 22

23 BILANS GRUPA AZOTY (GK) Wskaźniki Wskaźniki rentowności 1H 1H Rentowność EBIT (%) 5,8 10,5 Rentowność EBITDA (%) 11,2 15,2 ROCE (%) 3,7 6,3 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Zmiana % % % ROE (%) 3,7 6,6 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 1,7 2,0 33,1 32,2 Dług netto Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 49,4 47,6 AKTYWA RAZEM % Kapitał własny Zmiana % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % PASYWA RAZEM % GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 23

24 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY (GK) ,3% Odchylenie r-r H 1H Zużycie materiałów i energii Usługi obce Koszty pracy Amortyzacja Pozostałe Spadek kosztów zużycia materiałów i energii to efekt spadku cen surowców ropopochodnych (benzen, fenol) oraz surowców energetycznych (gaz, węgiel) Wzrost kosztów usług obcych związany głównie ze zmianą warunków sprzedaży produktów (koszty transportu) Wzrost pozycji pozostałe (opłaty i podatki ) w następstwie reklasyfikacji kosztów praw do emisji CO2 ( w roku ubiegłym w pozycji zużycie materiałów Wzrost kosztów pracy wynika z ujęcia rezerw na nagrodę roczną w Grupie Azoty Puławy (poprzednio wypłata z wyniku) GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 24

25 GRUPA AZOTY PUŁAWY (GRUPA KAPITAŁOWA)

26 WYNIKI GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) PRZYCHODY Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ,0% ,4% 25,0% EBITDA MARŻA EBITDA 13,4% 118 4,8% 40 9,1% 86 21,3% ,0% ,3% ,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ZYSK NETTO Q 3Q 4Q 1Q 2Q 172 1H 269 1H GRUPA AZOTY PUŁAWY 26

27 WYNIKI GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) EBITDA dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik wzrost wolumenu sprzedaży obniżka cen kluczowych surowców strategicznych w Jednostce Dominującej GRUPA AZOTY PUŁAWY 27 *dane tylko Jednostki Dominującej

28 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) Segment Przychód EBITDA Przychód EBITDA 2Q 2Q 2Q 2Q 1H 1H 1H 1H Agro Chemia Energetyka Pozostałe EBITDA 2Q 2Q * ,3 145,3 151,1 146,6 144,3 144 PRZYCHODY EBITDA Agro 71% 59% Chemia 23% 37% 6% mln PLN Pozostałe 2% Energetyka 2% * bez nieprzypisanych GRUPA AZOTY PUŁAWY 28

29 SEGMENT AGRO GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) 2Q 2Q Wolumeny 1H 1H Zmiana H/H Przychody ,4% 400 Wolumeny Saletra amonowa (PULAN ) Nawozy azotowe ,8% Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe Pozostałe produkty i usługi ,8% ,3% RSM wp. na 32% Mocznik (PULREA, PULGRAN ) RSM S Towary i materiały ,1% EBITDA ,3% Rentowność EBITDA 23,9% 25,8% 23,4% 27,4% 4,0 p.proc Notowania AN, RSM, Mocznik tys. ton 1H 1H Siarczan amonu (PULSAR, siarczan amonu z IOS) EUR/t Źródło: Argus FMB, Profercy GRUPA AZOTY PUŁAWY Saletra amonowa AN EUR/t RSM EUR/t Mocznik USD/t 29 USD/t

30 SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H Przychody ,5% Melamina ,2% Kaprolaktam ,1% Mocznik ,5% Wolumeny Melamina Kaprolaktam Pozostałe produkty i usługi Towary i materiały ,0% ,0% Mocznik (PULREA, PULNOX w przeliczeniu na 100 %) NOXy (AdBlue ) EBITDA ,3% Rentowność EBITDA 2,3% 13,0% 5,8% 12,2% 6,4 p.proc Notowania melamina i CPL tys. ton 1H 1H Nadtlenek wodoru (w przeliczeniu na 100%) EUR/t Źródło: ICIS Melamina EUR/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t USD/t GRUPA AZOTY PUŁAWY 30

31 BILANS GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) Wskaźniki Wskaźniki rentowności 1H 1H Rentowność EBIT (%) 10,2 15,2 Rentowność EBITDA (%) 14,3 19,4 ROCE (%) 6,6 9,4 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Zmiana ,5 % ,2% ,3% ROE (%) 6,4 9,4 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 2,6 2,6 21,7 22,2 Dług netto Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 27,8 28,6 AKTYWA RAZEM ,5 % Kapitał własny Zmiana ,9% Zobowiązania ,8% w tym: kredyty i pożyczki ,0% poz.zob.fin ,5% PASYWA RAZEM ,5 % GRUPA AZOTY PUŁAWY 31

32 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) ,1 % Odchylenie r-r mln PLN GRUPA AZOTY PUŁAWY 1H 1H Pozostałe Amortyzacja Koszty świadczeń pracowniczych Usługi obce Zużycie materiałów i energii 32 W I półroczu w relacji do I półrocza roku koszty rodzajowe ogółem nieznacznie wzrosły tj. o ok. 0,1% (ok.1 mln zł), a w tym główne zmiany to: niższe koszty zużycia gazu ziemnego (o ok.28 mln zł); niższe koszty usług obcych (o ok. 7 mln zł); wyższe koszty świadczeń pracowniczych (o ok. 21 mln zł); wyższe koszty podatków i opłat (o ok. 14 mln zł);

33 GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

34 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPA AZOTY POLICE PRZYCHODY Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ,7% 90 12,0% ,2% 150 EBITDA 60 8,4% 50 5,9% 5,9% MARŻA 30 EBITDA Q 3Q 4Q 1Q 2Q 12,3% 178 1H 1H ZYSK NETTO RENTOWNOŚĆ 10 NETTO 0 6,8% 8,0% 5,1% ,2% 1,0% 6 7 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,4% 3,9% H 1H GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 34

35 WYNIKI GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY POLICE EBITDA 7 dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik H ilość sprzedaży ceny wyrobów pozostałe ilość surowców koszty sprzedaży i koszty stałe ceny surowców 1H Wyższy wolumen sprzedaży i korzystniejsze ceny nawozów wieloskładnikowych Wyższa produkcja nawozów wieloskładnikowych GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 35

36 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY POLICE Segment Przychód EBITDA Przychód EBITDA 2Q 2Q 2Q 2Q 1H 1H 1H 1H Nawozy Pigmenty Pozostałe EBITDA 2Q 2Q dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik PRZYCHODY EBITDA EBITDA 93% Q Nawo zy Pigmenty Po został e 2Q Nawozy Pigmenty Pozostałe 87% 3% 4% 11% 2% GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 36

37 SEGMENT NAWOZY GRUPA AZOTY POLICE 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H Przychody % Nawozy wieloskładnikowe % Mocznik % Amoniak % Pozostałe % Wolumeny EBITDA % 0 Marża EBITDA 7% 13% 7% 13% tys. ton Notowania NPK, DAP, fosforytów, soli potasowej H 1H Nawozy wiel. Mocznik Amoniak Pozostałe USD/t Źródło: WFM, FERTECON, Profercy NPK USD/t DAP USD/t Fosforyty USD/t Sól potasowa USD/t USD/t GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 6

38 SEGMENT PIGMENTY GRUPA AZOTY POLICE 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H 25 Wolumeny Przychody % Biel tytanowa % Pozostałe % EBITDA % Marża EBITDA 13% 5% 13% 3% -9% 0 tys. ton Notowania bieli tytanowej, ilmenitu i szlaki tytanowej 1H 1H Biel Tytanowa Pozostałe EUR/t Biel tytanowa EUR/t Ilmenit USD/t Szlaka tytanowa USD/t USD/t Źródło: ICIS, CCM GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 38

39 BILANS GRUPA AZOTY POLICE Wskaźniki Wskaźniki rentowności 1H 1H Rentowność EBIT 5% 9% Rentowność EBITDA 8% 12% ROCE 4% 9% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Zmiana % % % ROE 4% 9% AKTYWA RAZEM % Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 1,37 1,21 44% 43% Dług netto Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 128% 133% Kapitał własny Zmiana % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % PASYWA RAZEM % GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 39

40 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY POLICE ,5% Odchylenie r-r H 1H Decydujący wpływ na zwiększenie poziomu kosztów miała znacząco wyższa sprzedaż i związany z nią wzrost produkcji nawozów wieloskładnikowych Zużycie materiałów i energii Koszty pracy Pozostałe Usługi obce Amortyzacja GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 40

41 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. 41

42 20, 0 18, 0 16, 0 14, 0 12, 0 10, 0 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 WYNIKI GRUPA AZOTY ZAK S.A. PRZYCHODY Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H EBITDA 17,2% EBITDA skorygowana* MARŻA EBITDA 54 11,6% 31 6,3% 20 11,5% ,8% Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ZYSK NETTO ZYSK NETTO skorygowany* Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H *Zdarzenie jednorazowe odpis aktualizacyjny BKF 40 mln zł GRUPA AZOTY ZAK 42

43 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY ZAK S.A. Segment Przychód EBITDA Przychód EBITDA 2Q 2Q 2Q 2Q 1H 1H 1H 1H Nawozy OXO Pozostałe EBITDA 2Q 2Q dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik PRZYCHODY OXO 46% Q Nawozy Oxo Pozostałe 2Q Nawozy 48% Pozostałe 6% GRUPA AZOTY ZAK 43

44 BILANS GRUPA AZOTY ZAK S.A. Wskaźniki Wskaźniki rentowności 1H 1H Rentowność EBIT (%) 7,6 8,8 Rentowność EBITDA (%) 11,9 12,8 ROCE (%) 6,7 6,6 ROE (%) 6,6 6,8 Wskaźniki płynności Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem w tym środki pieniężne i ekwiwalenty Zmiana Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 1,6 1,7 29,4 29,4 Dług netto -17,2-33,3 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 41,7 41,6 Kapitał własny Zmiana Zobowiązania w tym: kredyty i pożyczki fin. poz. zob Pasywa razem GRUPA AZOTY ZAK 44

45 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty ( Grupa ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku z dnia 26 sierpnia r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych któregokolwiek z podmiotów Grupy. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe spółek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych spółek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Grupy. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez, ani w imieniu Grupy, ani żadnego z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Grupy w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Grupy mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Grupy oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Grupa uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Grupy lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Grupy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Grupa zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy oraz spółek Grupy, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Grupy i spółek Grupy są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Grupy w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Grupy nie dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej ustawy. 45

46 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji

47 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

48 GŁÓWNE WSKAŹNIKI OD IPO 2008 KWARTALNIE * Przychody i zysk netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 Przychody IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 Zysk netto (oś prawa) IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ II Q EBITDA i dług netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 * Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 Dług netto IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 EBITDA IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ GRUPA AZOTY S.A. 48

49 WYNIKI GRUPA AZOTY S.A. PRZYCHODY Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H EBITDA EBITDA (skorygowana) MARŻA EBITDA 2% 2% 1% % 17 5% Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H ZYSK/STRATA NETTO ZYSK/STRATA NETTO (skorygowany) Q 3Q 4Q 1Q 2Q H 1H Poziom wyniku ZYSKU NETTO został skorygowany o otrzymane dywidendy (we wszystkich okresach) GRUPA AZOTY S.A. 49

50 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY S.A. Segment Przychód EBITDA Przychód EBITDA 2Q 2Q 2Q 2Q 1H 1H 1H 1H Nawozy Tworzywa Energetyka Pozostałe EBITDA 2Q Q PRZYCHODY EBITDA 78% 10% Tworzywa 63% Nawozy 33% 12% 0% Energetyka 1% Pozostałe 3% GRUPA AZOTY S.A. 50

51 SEGMENT NAWOZY GRUPA AZOTY S.A. Przychody segmentu, w tym 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H % Nawozy azotowe % EBITDA % Marża EBITDA -5% -2% 4% 10% tys. ton Wolumeny -7% 1H 1H Nawozy azotowe Notowania cen amoniaku, siarczanu amonu i saletrzaku EUR/t USD/t Amoniak USD/t Siarczan amonu AS USD/t Saletrzak CAN EUR/t GRUPA AZOTY S.A. Źródło: Argus FMB, ICIS 51

52 SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY S.A. Przychody segmentu, w tym 2Q 2Q 1H 1H Zmiana H/H % Poliamid % Kaprolaktam % EBITDA % Marża EBITDA 4% 7% 4% 5% Wolumeny 12% 1H 1H Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA6 tys. ton Poliamid Kaprolaktam EUR/t GRUPA AZOTY S.A. Źródło: ICIS, TECNON Benzen EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t PA6 EUR/t Fenol EUR/t 52

53 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY S.A ,9% Odchylenie r-r GRUPA AZOTY S.A. 1H 1H Pozostałe Amortyzacja Koszty pracy Usługi obce Zużycie materiałów i energii 53 Spadek kosztów zużycia to efekt spadku cen surowców ropopochodnych (benzen - 38%, fenol -32%) oraz surowców energetycznych (gaz -7%, węgiel -11%) Wzrost kosztów usług obcych związany głównie ze zmianą warunków sprzedaży produktów (koszty transportu) Wzrost pozycji Pozostałe (opłaty i podatki ) w następstwie reklasyfikacji kosztów praw do emisji CO2 (w roku ubiegłym w pozycji zużycie materiałów )

54 NOTOWANIA NOWE MAKSIMUM , Wzrost od 30 czerwca 2008: Wzrost od 1 stycznia : Max (11 sierpnia ) Min (3 luty 2009) 552,3% 141,3% PLN 96,90 PLN 6,00 90,00 80,00 70,00 60, ,00 40, , ,00 10,00 0 cze 08 gru 08 cze 09 gru 09 maj 10 lis 10 maj 11 paź 11 kwi 12 paź 12 kwi 13 paź 13 kwi 14 wrz 14 mar 15 0,00 Wolumen Cena GRUPA AZOTY S.A. 54

55 Kontakt Zespół Relacji Inwestorskich 55

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014 Prezentacja wyników I kwartału 2014 15 maja 2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014 Prezentacja wyników 3 kwartału 13 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A 13 sierpnia 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 31 sierpnia 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 15 maja 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 16 marca 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie roku 20 Rekordowe zyski Inwestycje Wybrane dane finansowe 2 GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016 Prezentacja wyników finansowych 2016 Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty Poznaj Segment OXO Grupa Azoty Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1 Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Segment Nawozy-agro. Otoczenie rynkowe. Koniunktura w rolnictwie. \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe

Segment Nawozy-agro. Otoczenie rynkowe. Koniunktura w rolnictwie. \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe Otoczenie rynkowe \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe Według szacunków CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) w 2015 roku produkcja chemiczna w Unii Europejskiej wzrosła zaledwie o 0,5%

Bardziej szczegółowo