PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015"

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada

2 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 31 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty KĘDZIERZYN 39 Aneks 1 - Jednostka dominująca 45 2

3 GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE

4 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q I-IX KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN EBITDA 223 mln PLN ZYSK NETTO 82 mln PLN EPS 4,8 PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN EBITDA 1 mld PLN ZYSK NETTO 54 mln PLN EPS 4,8 PLN Wyższa produkcja/sprzedaż nawozów azotowych oraz NPK jako efekt skutecznej polityki handlowej Korzystne tendencje cenowe w nawozach wieloskładnikowych Spadek cen surowców energetycznych (gaz, węgiel) Zrealizowany wyższy spread: benzen poliamid Wyższy kurs wymiany USD/PLN Program Doskonałości Operacyjnej AZOTY PRO STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW I-IX % 1% Grupa Azoty S.A. GK Grupa Azoty ZAK GK Grupa Azoty POLICE GK Grupa Azoty PUŁAWY Pozostałe GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 4

5 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 3Q REALIZACJA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH FINALIZACJA NOWEGO KOMPLEKSU NAWOZOWEGO W GRUPIE AZOTY PUŁAWY REKOMENDACJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE UMOWY O WOLNYM HANDLU EU-USA (TTIP) DEKADA POLIC i PUŁAW NA GPW V KONFERENCJA NAUKA- BIZNES-ROLNICTWO WSPÓŁPRACA Z AGH W OBSZARZE ROZWOJU CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 5

6 REALIZOWANE INWESTYCJE STRATEGICZNE 22 7 mld PLN 68 projektów inwestycyjnych GRUPA AZOTY POLICE Instalacja do produkcji propylenu 1,7 mld zł (219 r.) Modernizacja instalacji amoniaku mln zł (do 216 r.) Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją ECII mln zł (do 216 r.) GRUPA AZOTY PUŁAWY Elektrownia Puławy mln zł (219 r.) Rozbudowa instalacji kwasu azotowego 695 mln zł (221 r.) Instalacja do granulacji mechanicznej saletry 2 linie 385 mln zł (I linia do 218 r., II linia do 22 r.) GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN Elektrociepłownia 6 mln zł (219 r.) Instalacja do produkcji RSM 29,5 mln zł ( r.) GRUPA AZOTY S.A. Wytwórnia poliamidów 32 mln zł (216 r.) Instalacja do granulacji nawozów mineralnych 14 mln zł (216 r.) GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 6

7 KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q W SPÓŁKACH GRUPA AZOTY S.A. GRUPA AZOTY PUŁAWY Rozpoczęcie inwestycji Granulacja Mechaniczna Nawozów Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Nowej Wytwórni Poliamidów 6 Grupa Azoty Inwestorem Roku Forum Inwestycyjnego w Tarnowie Uruchomienie instalacji do produkcji nowych nawozów stałych PULGRAN/PULGRAN S Kolejne etapy realizacji projektu Elektrownia Puławy Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w III kwartale na poziomie 62% Publikacja raportu Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności GRUPA AZOTY POLICE GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN Osiągnięcie w relacji do 3Q roku: ponad dwukrotnie wyższego wyniku EBIT i zysku netto, wzrostu rentowności zysku netto i wskaźnika ROCE o ponad 1%, 19% wzrostu przychodów Powołanie spółki PDH Polska S.A. w związku z realizacją największej i najnowocześniejszej w Europie inwestycji w instalację do produkcji propylenu metodą PDH Nagroda WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców w kategorii "Przemysł Ciężki i Chemiczny" Nagroda Diament Polskiej Chemii w kategorii "Lider Innowacji Roku" Przekazanie technologii granulacji nawozów Grupie Azoty PUŁAWY Nagroda dla Oxoviflex -u podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Nafta-Gaz-Chemia GRUPA AZOTY INFORMACJE OGÓLNE 7

8 INFORMACJE RYNKOWE

9 MOCNA POZYCJA NA RYNKACH DOCELOWYCH 9% przychodów ze sprzedaży na rynkach UE Ameryka Północna,3% +,1% Unia Europejska 1 34% -1% Pozostała Europa 1% -1% Azja 5% -,1% Polska 54% +2% I-IX I-IX Ameryka Południowa 4% +,1% Afryka 2% +,1% 1 Bez Polski GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 9 9

10 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 3Q TENDENCJE CENOWE 6-1% -21% % -17% 4-17% % 2-3% 1 5 USD/t DAP Amoniak Mocznik AS EUR/t CPL PA6 Benzen 3Q 3Q 3Q 3Q IMPORT DO UE (28) tys. ton Mocznik DAP NPK AS AN CAN RSM I-VIII I-VIII Źródło: EUROSTAT stan na GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 1

11 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE W PERSPEKTYWIE POLSKA Tempo wzrostu PKB w roku wyniesie w Polsce 3,4%, wg prognozy IBnGR, do 3,5% wg MFW. W IV kwartale roku w polskiej gospodarce można się spodziewać: słabnącej deflacji, stabilnego tempa wzrostu PKB, kontynuacji poprawy na rynku pracy, nadal wysokiego eksportu, choć trend może tu być spłaszczony, ponadto spada wielkość zamówień dla przemysłu. W I poł. 216 roku prognozowane tempo wzrostu PKB wg IBnGR wyniesie 3,4%, w III kwartale 3,6 %, a w IV kwartale 3,8 %. TEMPO WZROSTU PKB W POLSCE UNIA EUROPEJSKA Prognozowane tempo wzrostu PKB według MFW: 1,5 % na rok bieżący i 1,6% na rok przyszły. Poprawa możliwa będzie dzięki wzrostowi popytu wewnętrznego z 1,5% w do 4,1% w 217, sytuacji na rynku pracy oraz stopniowo powracającej inflacji. ŚWIAT Według październikowego World Economic Outlook wzrost światowego PKB w roku wyniesie 3,1%, prognoza wzrostu światowego PKB dla 216 roku szacowana jest na poziomie 3,6 %. O ostatecznym poziomie zdecyduje sytuacja na rynkach międzynarodowych - utrwalenie wzrostu gospodarczego w USA, powolne wychodzenie ze stagnacji w strefie euro oraz sytuacja na rynkach Azji, głównie w Chinach, gdzie widać symptomy spowolnienia. GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 11

12 PERSPEKTYWY RYNKOWE 4Q NAWOZY Od grudnia roku prognozowany wzrost cen żywności wyższy niż przed rokiem o 1 2% Wypłata kwot płatności bezpośrednich dla rolników szansą na wzrost popytu na nawozy w IV kwartale roku Trend wzrostowy cen mocznika, do grudnia roku Cena rynkowa DAP-u kształtowana przez słaby popyt, nadzieją na wzrost cen może być niski poziom zapasów DAP w Chinach TWORZYWA Ceny tworzyw pod presją sezonowej racjonalizacji zapasów typowej dla IV kwartału Na rynku aplikacji prognozowany wzrost popytu - szczególnie w segmencie samochodowym i tekstylnym CHEMIA Asekuracyjna polityka zakupowa ze strony odbiorców alkoholi OXO i plastyfikatorów wskutek spadku cen surowców i racjonalizacji poziomu zapasów Dalszy spadek cen alkoholi i plastyfikatorów w ślad za spadkiem cen propylenu Średnia cena melaminy na zbliżonym poziomie do ceny z III kwartału roku, W IV kwartale tradycyjny spadek popytu i cen bieli tytanowej korekta cen uzależniona od sytuacji makroekonomicznej i ograniczania zapasów u odbiorców SUROWCE Prognozowana niższa średnia miesięczna cena gazu TTF na poziomie około 19 EUR/MWh spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wg IHS) Prognozy spadku ceny ropy i oczekiwania obniżek lub stagnacji cen surowców ropopochodnych Przewidywane niższe ceny amoniaku o ok.16 USD/t i siarki o 5-15 USD/t Przewidywany wzrost ceny węgla o 2 USD/t do poziomu 57 USD/t (wg IHS) Możliwy trend spadkowy cen surowców do produkcji bieli; w większym stopniu dla szlaki tytanowej, w mniejszym dla ilmenitu GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 12

13 DYWERSYFIKACJA GAZOWA NOWA POLITYKA CENOWA PGNIG Taryfa PGNiG określa cenę maksymalną gazu Nowy program rabatowy oparty jest o notowania rynkowe cen gazu Większe zróżnicowanie cenowe zależne od wielkości zużycia gazu oraz równomierności jego poboru w skali roku gazowego wpływa na ograniczanie poziomu dywersyfikacji ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY W MLD M3 3Q 2,1,4 ODBIÓR SPOZA SYSTEMU 3Q 3Q 6% 47% CENY GAZU (EUR/MWh) EUR/MWh PGNiG Taryfa Średnia cena gazu dla Grupy TTF DA* Źródło: ICIS * Title Transfer Facility Day Ahead, wirtualny handlowy hub dla gazu naturalnego w Holandii, bez kosztów przesyłu GRUPA AZOTY INFORMACJE RYNKOWE 13

14 GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

15 WYNIKI GRUPA AZOTY (GK) PRZYCHODY Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX EBITDA EBITDA (skorygowana)* 17,1% 9, ,6% 5,2% MARŻA EBITDA ,9% 1 1 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX ZYSK NETTO ZYSK NETTO* (skorygowany) Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX * Skorygowano o odpis instalacji BKF w roku GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 15

16 EBITDA GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY (GK) dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik spadek cen sprzedaży głównych produktów większy wolumen sprzedaży spadek cen surowców ropopochodnych i energetycznych GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 16

17 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY (GK) SEGMENT PRZYCHÓD EBITDA PRZYCHÓD EBITDA 3Q 3Q 3Q 3Q I-IX I-IX I-IX I-IX Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe ZMIANA EBITDA 3Q VS. 3Q PRZYCHODY 3Q 17 Tworzywa 12% Nawozy -Agro 61% Chemia 22% -3 Nawozy -Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Pozostałe 3% Energetyka 2% GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 17

18 SEGMENT NAWOZY-AGRO GRUPA AZOTY (GK) 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA WOLUMENY Przychody segmentu, w tym: % 3 I-IX I-IX Nawozy azotowe i amoniak % 2 Nawozy wieloskładnikowe % 1 EBITDA % Marża EBITDA 6% 12% 11% 16% tys. ton Nawozy wiel. Nawozy N i amoniak NOTOWANIA ZBÓŻ NOTOWANIA PRODUKTÓW AZOTOWYCH zł./t wsk.1 kgn/1 kg pszen.kons. kukurydza pasz (zł/t) pszenica kons.(zł/t) rzepak (zl/t) 1 kgn /1 kg 1 USD/t Amoniak USD/t Siarczan amonu AS USD/t Mocznik USD/t Saletrzak CAN EUR/t 2 EUR/t Źródło: na podstawie MRiRW Źródło: Profercy, ICIS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 18

19 SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY (GK) Przychody segmentu, w tym: 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA % Poliamid % Kaprolaktam % EBITDA % Marża EBITDA -2% -2% -2% 1% NOTOWANIA CEN BENZENU, FENOLU, CPL, PA tys. ton WOLUMENY I-IX I-IX Poliamid Kaprolaktam EUR/t Benzen EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t PA6 EUR/t Fenol EUR/t Źródło: ICIS, TECNON GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 19

20 SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY (GK) Przychody segmentu, w tym: 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA % Produkty OXO % Mocznik (zast.techn.) % Melamina % WOLUMENY I-IX I-IX Biel tytanowa % EBITDA % Marża EBITDA 3% 3% 6% 6% NOTOWANIA CEN DEHP, 2-EH, PROPYLENU 1 tys. ton Biel tytanowa Melamina Produkty OXO Mocznik zas.tech EUR/t Propylen EUR/t DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Źródło: ICIS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 2

21 BILANS GRUPA AZOTY (GK) WSKAŹNIKI I-IX I-IX ZMIANA Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 4, 8,5 Rentowność EBITDA (%) 9,5 13,3 ROCE (%) 3,8 7,3 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % % ROE (%) 3,9 7,7 AKTYWA RAZEM % Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 1,6 2, 33,6 33,1 Dług netto Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 5,5 49,4 Kapitał własny ZMIANA % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % PASYWA RAZEM % GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 21

22 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY (GK) ,8% ODCHYLENIE R/R I-IX I-IX Zużycie materiałów i energii Usługi obce Koszty pracy Amortyzacja Pozostałe CZYNNIKI Spadek kosztów zużycia materiałów i energii to głównie efekt spadku cen surowców ropopochodnych (benzen, fenol) oraz surowców energetycznych (gaz, węgiel), przy jednoczesnym uwzględnieniu większego wolumenu produkcji Spadek kosztów amortyzacji związany m.in. z odpisem instalacji BKF w Wzrost kosztów usług obcych związany głównie ze wzrostem wolumenu sprzedaży produktów (koszty transportu) Wzrost kosztów pracy pochodną lepszych wyników finansowych Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY 22

23 GRUPA AZOTY PUŁAWY (GRUPA KAPITAŁOWA)

24 WYNIKI GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) PRZYCHODY Q 4Q 1Q 2Q 3Q 6 9M 9M 3,% 5 25,% 21,3% 4 17,2% 2,% EBITDA MARŻA EBITDA 17,% 12,6% 9,1% 227 4,8% Q 4Q 1Q 2Q 3Q ,3% M 9M 15,% 1,% 5,%,% ZYSK NETTO Q 4Q 1Q 2Q 3 Q 9M 9M Grupa Azoty PUŁAWY 24

25 EBITDA GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik wzrost wolumenu sprzedaży obniżka cen kluczowych surowców strategicznych w Jednostce Dominującej *dane tylko Jednostki Dominującej Grupa Azoty PUŁAWY 25

26 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) SEGMENT PRZYCHÓD EBITDA PRZYCHÓD EBITDA 3Q 3Q 3Q 3Q I-IX I-IX I-IX I-IX Agro Chemia Energetyka Pozostałe ZMIANA EBITDA 3Q VS. 3Q PRZYCHODY 3Q 121 Agro 67% Chemia 28% Agro Chemia Energetyka Pozostałe Pozostałe Energetyka 3% 2% Grupa Azoty PUŁAWY 26

27 SEGMENT AGRO GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) 3Q 3Q Wolumeny I-IX I-IX ZMIANA Przychody ,2% Nawozy azotowe ,4% Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe Pozostałe produkty i usługi ,2% ,3% Towary i materiały ,8% WOLUMENY I-IX I-IX EBITDA ,2% Rentowność EBITDA 12,4% 19,3% 2,1% 24,7% 4,6 tys. ton Nawozy azotowe Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe Pozostałe produkty Towary i materiały NOTOWANIA AN, RSM, MOCZNIK EUR/t 2 USD/t Saletra amonowa AN EUR/t RSM EUR/t Mocznik USD/t Źródło: Argus FMB Grupa Azoty PUŁAWY 27

28 SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA Przychody ,8% Melamina ,3% Kaprolaktam ,8% Mocznik ,9% Pozostałe produkty i usługi ,3% WOLUMENY I-IX I-IX Towary i materiały ,% 5 EBITDA ,4% Rentowność EBITDA 1,9% 6,4% 4,5% 1,5% 6, tys. ton Melamina Kaprolaktam Mocznik (PULREA, PULNOX wp. na 1%) Pozostałe produkty Towary i materiały NOTOWANIA MELAMINA I CPL EUR/t USD/t Melamina EUR/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t Źródło: ICIS GRUPA AZOTY PUŁAWY 28

29 BILANS GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności I - IX I - IX Rentowność EBIT (%) 7,1 12,9 Rentowność EBITDA (%) 11,3 17,2 ROCE (%) 6,6 11,6 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty ZMIANA ,7 % ,% ,2% ROE (%) 6,5 11,4 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 2,4 2,6 22,5 21,8 Dług netto Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 29, 27,9 AKTYWA RAZEM ,3 % Kapitał własny ZMIANA ,2% Zobowiązania ,% w tym: kredyty i pożyczki ,2% poz.zob.fin ,4% PASYWA RAZEM ,3% GRUPA AZOTY PUŁAWY 29

30 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) % ODCHYLENIE R/R mln PLN I-IX I-IX Pozostałe Amortyzacja Koszty świadczeń pracowniczych Usługi obce Zużycie materiałów i energii Grupa Azoty PUŁAWY CZYNNIKI W okresie I-IX w relacji do I-IX koszty rodzajowe ogółem nieznacznie spadły ok. 1,% (ok. 24 mln zł), a w tym główne zmiany to: niższe koszty zużycia gazu ziemnego (o ok.48 mln zł); niższe koszty zużycia pozostałych materiałów i energii (o ok. 12 mln zł); wyższe koszty świadczeń pracowniczych (o ok. 2 mln zł); wyższe koszty reklamy i reprezentacji (o ok. 15 mln zł). 3

31 GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

32 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPA AZOTY POLICE PRZYCHODY Q 4Q IQ 2Q 3Q I - IX I - IX EBITDA MARŻA EBITDA ,7% 12,% 5,9% 5,9% 6,5% Q 4Q 1Q 2Q 3Q ,6% 7,7% I - IX I - IX ZYSK NETTO 3 2 RENTOWNOŚĆ 1 NETTO 6,8% 8,% ,5% 1,2% 1,% Q 4Q 1Q 2Q 3Q ,9% 3,1% I - IX I - IX GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 32

33 EBITDA GŁÓWNE DETERMINANTY GRUPA AZOTY POLICE dodatni wpływ na wynik ujemny wpływ na wynik EBITDA I-IX ilość sprzedaży ceny wyrobów ilość surowców koszty sprzedaży i koszty stałe ceny surowców pozostałe EBITDA I-IX Wyższy wolumen sprzedaży i korzystniejsze ceny nawozów wieloskładnikowych Wyższa produkcja nawozów wieloskładnikowych GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 33

34 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY POLICE SEGMENT PRZYCHÓD EBITDA PRZYCHÓD EBITDA 3Q 3Q 3Q 3Q I-IX I-IX I-IX I-IX Nawozy , Pigmenty , Pozostałe , ZMIANA EBITDA 3Q VS. 3Q PRZYCHODY 3Q 37 EBITDA ,4 1,4 Nawozy Pigmenty Pozostałe Nawozy 88% Pozostałe 3% Pigmenty 9% GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 34

35 SEGMENT NAWOZY GRUPA AZOTY POLICE 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA WOLUMENY Przychody % Nawozy wieloskładnikowe % Mocznik % Amoniak % Pozostałe % I-IX I-IX EBITDA % Marża EBITDA 4% 7% 6% 12% 6% tys. ton NOTOWANIA NPK, DAP, FOSFORYTÓW, SOLI POTASOWEJ USD/t Nawozy wiel. Mocznik Amoniak Pozostałe USD/t NPK DAP Fosforyty Sól potasowa Źródło: WFM, FERTECON, Profercy GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 35

36 SEGMENT PIGMENTY GRUPA AZOTY POLICE 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA Wolumeny I-IX I-IX Przychody % 3 Biel tytanowa % Pozostałe % 2 1 EBITDA 7, % Marża EBITDA 9% 1% 12% 2% -1% tys. ton Biel Tytanowa Pozostałe NOTOWANIA BIELI TYTANOWEJ, ILMENITU I SZLAKI TYTANOWEJ EUR/t USD/t Biel tytanowa Ilmenit Szlaka tytanowa Źródło: ICIS, CCM GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 36

37 BILANS GRUPA AZOTY POLICE WSKAŹNIKI I-IX I-IX ZMIANA Wskaźniki rentowności Aktywa trwałe % Rentowność EBIT 4% 8% Rentowność EBITDA 8% 11% ROCE 5% 1% Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % ROE 5% 1% AKTYWA RAZEM % Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 1,3 1,3 44% 42% Dług netto Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 128% 137% Kapitał własny ZMIANA % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % PASYWA RAZEM % GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 37

38 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY POLICE ,4% ODCHYLENIE R/R CZYNNIKI Wyższa produkcja nawozów wieloskładnikowych Niższe koszty zużycia gazu w wyniku 2 zmniejszenia ceny I-IX I-IX Zużycie materiałów i energii Usługi obce Koszty pracy Amortyzacja Pozostałe Wyższe koszty usług obcych w wyniku zwiększenia sprzedaży z własną gestią transportową GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA) 38

39 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. 39

40 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, WYNIKI GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN PRZYCHODY Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX EBITDA EBITDA skorygowana* MARŻA EBITDA 6,3 11, ,2 6,8 8, Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX ZYSK NETTO ZYSK NETTO skorygowany* Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX *Zdarzenie jednorazowe odpis aktualizacyjny BKF 4 mln zł GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN 4

41 BILANS GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności I-IX I-IX Rentowność EBIT (%) 5,9% 7,2% Rentowność EBITDA (%) 1,1% 11,3% ROCE (%) 7,5% 7,5% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty ZMIANA ROE (%) 7,4% 8,% Wskaźniki płynności AKTYWA RAZEM Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 1,47 1,43 31,5% 34,5% Dług netto Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 46,1% 52,7% Kapitał własny ZMIANA Zobowiązania w tym: kredyty i pożyczki fin. poz. zob ,3 PASYWA RAZEM GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN 41

42 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN SEGMENT PRZYCHÓD EBITDA PRZYCHÓD EBITDA 3Q 3Q 3Q 3Q I-IX I-IX I-IX I-IX Nawozy OXO Pozostałe ZMIANA EBITDA 3Q VS. 3Q PRZYCHODY 3Q Nawozy 59% OXO 34% Nawozy Oxo Pozostałe -9 Pozostałe 7% GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN 42

43 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty ( Grupa ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku z dnia 9 listopada r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych któregokolwiek z podmiotów Grupy. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe spółek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych spółek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Grupy. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez, ani w imieniu Grupy, ani żadnego z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Grupy w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Grupy mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Grupy oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Grupa uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Grupy lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Grupy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Grupa zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy oraz spółek Grupy, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Grupy i spółek Grupy są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Grupy w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Grupy nie dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej ustawy. 43

44 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji

45 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

46 GŁÓWNE WSKAŹNIKI OD IPO 28 KWARTALNIE * PRZYCHODY I ZYSK NETTO IQ 28 IIQ 28 IIIQ 28 IVQ 28 IQ 29 IIQ 29 IIIQ 29 IVQ 29 IQ 21 IIQ 21 IIIQ 21 IVQ 21 IQ 211 IIQ 211 Przychody IIIQ 211 IVQ 211 IQ 212 IIQ 212 IIIQ 212 IVQ 212 IQ 213 Zysk netto (oś prawa) IIQ 213 IIIQ 213 IVQ 213 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ II Q III Q EBITDA I DŁUG NETTO IQ 28 IIQ 28 IIIQ 28 IVQ 28 IQ 29 * Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) IIQ 29 IIIQ 29 IVQ 29 IQ 21 IIQ 21 IIIQ 21 IVQ 21 IQ 211 IIQ 211 IIIQ 211 Dług netto IVQ 211 IQ 212 IIQ 212 EBITDA IIIQ 212 IVQ 212 IQ 213 IIQ 213 IIIQ 213 IVQ 213 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ GRUPA AZOTY S.A. 46

47 WYNIKI GRUPA AZOTY S.A. PRZYCHODY Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX 11% EBITDA 53 5% 5% 92 MARŻA EBITDA 2% 1% Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX ZYSK/STRATA NETTO ZYSK/STRATA NETTO (skorygowany) Q 4Q 1Q 2Q 3Q I-IX I-IX Poziom wyniku ZYSKU NETTO został skorygowany o otrzymane dywidendy (we wszystkich okresach) GRUPA AZOTY S.A. 47

48 WYNIKI WG SEGMENTÓW GRUPA AZOTY S.A. SEGMENT PRZYCHÓD EBITDA PRZYCHÓD EBITDA 3Q 3Q 3Q 3Q I-IX I-IX I-IX I-IX Nawozy Tworzywa Energetyka Pozostałe ZMIANA EBITDA 3Q VS. 3Q PRZYCHODY 3Q Tworzywa 47% -5 Nawozy Tworzywa Energetyka Pozostałe Nawozy 5% Energetyka 1% Pozostałe 2% GRUPA AZOTY S.A. 48

49 SEGMENT NAWOZY GRUPA AZOTY S.A. Przychody segmentu, w tym 32Q 32Q I-IX I-IX ZMIANA % Nawozy azotowe % EBITDA % Marża EBITDA -3% 3% 2% 7% tys. ton WOLUMENY I-IX I-IX Nawozy azotowe NOTOWANIA CEN AMONIAKU, SIARCZANU AMONU I SALETRZAKU USD/t EUR/t Amoniak USD/t Siarczan amonu AS USD/t Saletrzak CAN EUR/t GRUPA AZOTY S.A. Źródło: Argus FMB, ICIS 49

50 SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY S.A. 3Q 3Q I-IX I-IX ZMIANA WOLUMENY Przychody segmentu, w tym % 8 I-IX I-IX Poliamid % 6 Kaprolaktam % 4 EBITDA % 2 Marża EBITDA 3% 5% 4% 5% Poliamid Kaprolaktam NOTOWANIA CEN BENZENU, FENOLU, CPL, PA EUR/t Benzen EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t PA6 EUR/t Fenol EUR/t GRUPA AZOTY S.A. Źródło: ICIS, TECNON 5

51 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GRUPA AZOTY S.A % ODCHYLENIE R/R I-IX I-IX Zużycie materiałów i energii Usługi obce Koszty pracy Amortyzacja Pozostałe CZYNNIKI Spadek kosztów zużycia materiałów i energii to efekt spadku cen surowców ropopochodnych (benzen -37%, fenol -3%) oraz surowców energetycznych (gaz -6%, węgiel -12%) Wzrost kosztów usług obcych związany głównie ze zmianą warunków sprzedaży produktów (koszty transportu) Wzrost pozycji Pozostałe to efekt reklasyfikacji kosztów praw do emisji CO2 (w roku ubiegłym w pozycji zużycie materiałów ) GRUPA AZOTY S.A. 51

52 NOTOWANIA NOWE MAKSIMUM 3 1, Wzrost od 3 czerwca 28: Wzrost od 1 stycznia : Max (11 sierpnia ) Min (3 luty 29) 475 % 45% PLN 96,9 PLN 6, 9, 8, 7, 6, 1 5 5, 4, 1 3, 5 2, 1, cze 8 gru 8 cze 9 gru 9 maj 1 lis 1 maj 11 paź 11 kwi 12 paź 12 kwi 13 paź 13 kwi 14 wrz 14 mar 15 wrz 15, Wolumen Cena GRUPA AZOTY S.A. 52

53 Kontakt Zespół Relacji Inwestorskich 53

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014 Prezentacja wyników I kwartału 2014 15 maja 2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014 Prezentacja wyników 3 kwartału 13 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A 13 sierpnia 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Segment Nawozy-agro. Otoczenie rynkowe. Koniunktura w rolnictwie. \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe

Segment Nawozy-agro. Otoczenie rynkowe. Koniunktura w rolnictwie. \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe Otoczenie rynkowe \ Strona główna \ Finanse \ Otoczenie rynkowe Według szacunków CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) w 2015 roku produkcja chemiczna w Unii Europejskiej wzrosła zaledwie o 0,5%

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2010/2011

III kwartał 2010/2011 Wyniki finansowe III kwartał 21/211 Warszawa, 13 maja 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo-chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Notowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016 Prezentacja wyników finansowych 2016 Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014

Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Grupa Arctic Paper Wyniki pierwszego kwartału 2014 Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 15 maja 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017 Prezentacja wyników finansowych Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Waltrop Langendorf Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton Białoruś Kijów Wielton

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016 Prezentacja inwestorska Marzec 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, marzec 2013

Wysogotowo, marzec 2013 Wysogotowo, marzec 213 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 21 początek działalności w segmencie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 31 sierpnia 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kwartał 2017 roku. 14 Listopad 2017

Wyniki za III kwartał 2017 roku. 14 Listopad 2017 Wyniki za III kwartał 2017 roku 14 Listopad 2017 Agenda Dane finansowe Dane Operacyjne Otoczenie rynkowe 2 Dane finansowe 3 Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów W mln PLN III

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo