Prezentacja wyników marca 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników marca 2014"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników 21 marca 2014

2 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64

3 Grupa Azoty - informacje ogólne

4 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii Grupy Azoty na lata Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 148,8 mln zł Prace konsolidacyjne i reorganizacyjne w dążeniu do doskonałości operacyjnej Nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi celem realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych Zaawansowany stan opracowania pakietu inwestycyjnego EBOiR; 5,75% Akcjonariat Pozostali akcjonariusze ; 19,33% Fundusze TFI PZU; 8,76% Aviva OFE Aviva BZ WBK; 7,86% Norica Holding S.à.r.l. 15,34% Liczba akcji: Skarb Państwa; 33,00% ING OFE; 9,96% GK Grupa Azoty 4

5 Akwizycje od 2007 roku Skonsolidowane przychody w mld PLN Nabycie pakietu kontrolnego ZA Puławy Objęcie 85% udziałów Siarkopolu 9,8 CAGR % 1, Nabycie pakietu 66% udziałów ZCh Police Nabycie 41% akcji ZAK 2010 Nabycie ATT Polymers GmbH Nabycie pakietu 53% udziałów w ZAK 1, Nabycie 10,4% akcji ZA Puławy w pierwszym wezwaniu 1,2 1,9 5,3 7,1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Źródło: dane Spółki 5

6 Core business AfriG S.A. Grupa Azoty POLICE Urea NPK, NP, NS Amoniak TiO 2 Grupa Azoty ATT Polymers PA 6 ZMPP Port BBM Terminal Fosfory NPK, P Navitrans Logistyka Grupa Azoty PUŁAWY AN, RSM, Urea Melamina CPL Grupa Azoty Siarkopol Siarka Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN Urea Alkohole OXO Plastyfikatory 6 Z.A. Chorzów S.A. NPK, N, P, K Logistyka Produkcja Grupa Azoty S.A. AN, CAN ASN, AS CPL, PA 6, POM Compounding

7 Konsolidacja Operacjonalizacja modelu zarządzania Grupą Podział odpowiedzialności i kompetencji Członków Zarządu Grupy Azoty Prezes Zarządu P. Jarczewski Wiceprezes Zarządu A. Skolmowski Wiceprezes Zarządu W. Szczypiński Wiceprezes Zarządu K. Jałosiński Wiceprezes Zarządu M. Kapłucha Wiceprezes Zarządu M. Rybak Członek Zarządu A. Kopeć Zarządzanie i polityka personalna Finanse Tarnów Police Łańcuch dostaw Puławy Dialog społeczny Audyt, ryzyko i zgodność Komunikacja Planowanie i kontroling IT Centrum Biznesu Tworzywa Centrum Biznesu Syntez Organicznych Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej Strategia i rozwój Serwis wsparcia logistycznego Inwestycje Serwis wsparcia inżynierskiego Bezpieczeństwo techniczne i ochrona środowiska Serwis Infrastruktura Centrum Biznesu Agro IR Integracja Produkcji Biznes serwis Serwis energetyczny GK Grupa Azoty 7

8 Efekty synergii Nawozy Energetyka Gaz Surowce Logistyka Wprowadzono wspólną politykę handlową w Grupie Przeprowadzono działania optymalizujące dystrybucję produktów Przygotowano zasady zakupu energii elektrycznej Przeprowadzono wspólny zakup energii elektrycznej na 2014 rok Ustalono zasady zakupu gazu Pozyskano dodatkowe przepustowości na granicy Wypracowano* synergie w zależności od realizowanego scenariusza i zmian na rynku Ustalono i wdrożono zasady zakupu surowców strategicznych i opakowań (wspólne zakupy) Poprawa wykorzystania taboru kolejowego w Grupie Wartość synergii wypracowanych w * ~90 mln PLN *prace nadal trwają GK Grupa Azoty 8

9 Grupa Azoty (GK) Determinanty wyniku (mln PLN) 2012 Przychody Zysk netto Kapitał własny EBIT Średnie zatrudnienie * GK Grupa Azoty Rok pod znakiem akwizycji w Grupie (GA Puławy, AIG, Siarkopol) z ujęciem zysku na nabyciu ww. spółek ok 515 mln Utrzymanie porównywalnej marży operacyjnej (ok 8% EBIT) w segmencie nawozów pomimo spadków cen mocznika i siarczanu amonu oraz nawozów NPK wskutek zwiększonej skali sprzedaży Trudna sytuacja w segmencie tworzyw z efektem jednorazowego odpisu majątku POM w wys. 46 mln Wzrost kosztów finansowych (o ok. 18 mln PLN) wskutek obsługi zadłużenia finansującego akwizycje W porównaniu do analogicznego okresu 2012 okres nie obejmuje Grupy Azoty Puławy, Siarkopol od 31 października * Stan na i GK Grupa Azoty 9

10 Czynniki zewnętrzne Spadek notowań cen - 18% - 13% - 19% % - 10% % +2% DAP Amoniak Mocznik AS Spadek EBITDA firm chemicznych - 25% CPL PA6 Benzen - 12% - 9% - 35% 2012 K+S AG-REG YARA INTERNATIONAL ASA SYNTHOMER PLC 10 SYNTHOS SA

11 Mocna pozycja na rynkach docelowych Blisko 90% przychodów generuje sprzedaż na rynkach UE Ameryka Północna 1% +0,1% Unia Europejska 1 32% -5% Pozostała Europa 1% -1% Azja 5% +2% Polska 56% +5% Ameryka Południowa 3% -0,2% Afryka 1% -1% I-XII 2012 I-XII 2 GK Grupa Azoty 11 1 Bez Polski nie uwzględnia G.A. Puławy, Siarkopol od 31 października

12 Perspektywy rynkowe Chemia światowy wzrost produkcji chemicznej (wyłączając farmację) z 4,3% w r. (7,5% w odniesieniu do rynków wschodzących) do 4,7% 2014 r. (wg American Chemistry Council) Nawozy obserwowany trend wzrostowy cen zbóż w UE w 2014 r. oraz wysoki eksport ceny nawozów, zwłaszcza azotowych, będą rosły wraz ze wzrostem popytu Indie powrócą na rynek globalnego mocznika - ceny mocznika wzrosną za wzrostem cen mocznika należy się spodziewać wzrostu cen pozostałych nawozów Tworzywa prognozowane jest lekkie ożywienie na rynku w roku 2014, średnioroczny wzrost światowy popytu PA-6 w najbliższych latach ma wynosić 3,5% (wg IHS) Surowce spadek cen gazu, energii i ropy stabilizacja na rynku soli potasowej, fosforytów i amoniaku 12

13 Program inwestycyjny Segment Nawozy mln PLN Nawozy płynne i stałe na bazie UREA i AS Puławy Amoniak nowy stokaż amoniaku (Puławy) oraz modernizacja reaktorów ( Tarnów, Police) Budżet inwestycji 370 Wydatki poniesione w 243 Segment Tworzywa Kwas siarkowy - modernizacja C-non zwiększenie zdolności i obniżenie kosztów - Tarnów Segment Chemia Produkty OXO tereftalan (Kędzierzyn) oraz zakład przerobu tłuszczów (Chorzów) Segment Pozostałe Energetyka - instalacja odsiarczania spalin Puławy węzeł oczyszczania spalin - Police GK Grupa Azoty 13

14 Projekty z partnerami zewnętrznymi Przerób fosfogipsów Poszukiwanie złóż soli potasowej Pozyskanie dostępu do źródeł gazu ziemnego Elektrownia poligeneracyjna (projekt realizowany we współpracy z TAURON) Poszukiwanie i wydobycie fosforytów instalacja krakera parowego umożliwiającego produkcję lekkich olefin, takich jak etylen, propylen, butadien kupno 99,64% akcji firmy Organika Sarzyna SA należącej do Grupy Ciech SA budowa elektrowni gazowo-parowej o mocy MWe potencjalna współpraca w zakresie poszukiwania źródeł dostępu do gazu ziemnego

15 Spółki GK Grupa Azoty notowane na GPW Grupa Azoty PUŁAWY Cena max (3 grudnia ): 195,50 PLN Cena min (3 lutego 2009): 38,00 PLN Zmiana od 22 listopada 2005: 259,7 % Wzrost od 1 stycznia : 101,1 % Grupa Azoty POLICE Cena max (31 maja ): 30,00 PLN Cena min (3 lutego 2009): 4,00 PLN Zmiana od 6 września 2005: 200,0 % Zmiana od 1 stycznia : 214,7 % Grupa Azoty S.A. Cena max (21 maja ): 88,50 PLN Cena min (3 lutego 2009): 6,00 PLN Zmiana od 30 czerwca 2008: 348,3 % Zmiana od 1 stycznia : 103,3 % GK Grupa Azoty 15

16 Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa)

17 Główne wskaźniki od IPO 2008 kwartalnie * Przychody i zysk netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ IIQ IIIQ IVQ Przychody Zysk netto (oś prawa) EBITDA i dług netto IQ 2008 IIQ 2008 IIIQ 2008 IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 IVQ 2012 IQ IIQ IIIQ IVQ Mln PLN Dług netto EBITDA * Grupa Azoty (Grupa Kapitałowa) GK Grupa Azoty 17

18 Wyniki GK Grupa Azoty mln PLN 2012 Zmiana r/r 4Q Q 2Q 3Q 4Q Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto ,2-57 Zysk netto* ,2-80 Struktura skonsolidowanego przychodu GK Grupa Azoty S.A.; GK GA ZAK; GK GA Police; GK GA Puławy; Pozostałe 433 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: Zysk z tytułu okazyjnego nabycia PUŁAW 446 mln PLN, SIARKOPOLU 44 mln PLN, AIG 25 mln PLN oraz odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN 2012 nie obejmuje GK Puławy, obejmuje Siarkopol od 31 października GK Grupa Azoty 18

19 Wyniki główne determinanty GK Grupa Azoty mln PLN EBITDA IVQ Ujemna dynamika poziomów cenowych kluczowych produktów (w tym głównie NPK amoniak, mocznik ) minimalizowana podobnym trendem w zakresie surowców (fosforyty, sól potasowa, siarka, węgiel) Pozytywny efekt wzrostu wolumenu jako efekt niskiej bazy (standardowe postoje remontowe w III Q) Ujęcie jednorazowych zdarzeń w postaci zysku z okazyjnego nabycia Siarkopolu (44 mln) AIG (25 mln) oraz odpisu POM (46 mln) EBITDA wzrost spadek Akwizycja spółek: GA Puławy, Siarkopol oraz AIG z wpływem w wys. 515 mln jednorazowego zysku z okazyjnego nabycia Konsolidacja GA Puławy od 18 stycznia z wpływem na zmianę wyniku r/r o wartość 434 mln Trudna sytuacja cenowo - popytowa w segmencie NPK, pigmentów oraz tworzyw z pogarszającymi się warunkami w nawozach azotowych zwłaszcza w II H (spadek cen mocznika i siarczanu amonu) mln PLN * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: Zysk z tytułu okazyjnego nabycia PUŁAW 446 mln PLN, SIARKOPOLU 44 mln PLN, AIG 25 mln PLN oraz odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN 2012 nie obejmuje GK Puławy, obejmuje Siarkopol od 31 października GK Grupa Azoty 19

20 Wyniki wg segmentów GK Grupa Azoty Segment (mln PLN) EBITDA GK Grupa Azoty Przychód 2012 Przychód EBIT 2012 EBIT Nawozy-Agro Tworzywa * Chemia Energetyka Pozostałe * Skorygowano o odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN % mln PLN 2012 Nawozy-Agro Pozostałe Energetyka Chemia Tworzywa Wydarzenie jednorazowe* * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: Zysk z tytułu okazyjnego nabycia PUŁAW 446 mln PLN, SIARKOPOLU 44 mln PLN, AIG 25 mln PLN oraz odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN 2012 nie obejmuje GK Puławy, obejmuje Siarkopol od 31 października wzrost spadek

21 Bilans GK Grupa Azoty Aktywa narastająco w mln PLN 2012 Zmiana Aktywa trwałe 66% Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 63% Zapasy 12% Należności 13% Pozostałe aktywa obrotowe 9% Kredyty i pożyczki 12% Pozostałe zobowiązania 25% w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % Aktywa razem % 2012 Zmiana Kapitał własny % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % Dług netto nie obejmuje GK Puławy, obejmuje Siarkopol od 31 października GK Grupa Azoty 21

22 Analiza wskaźnikowa GK Grupa Azoty Rodzaj wskaźnika 2012 * Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 5,2 1,9 Rentowność EBITDA (%) 8,6 7,5 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 8,8 2,4 Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 9,0 11,4 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,5 1,5 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 34,8 37,1 Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA 0,5 0,9 * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: Zysk z tytułu okazyjnego nabycia PUŁAW 446 mln PLN, SIARKOPOLU 44 mln PLN, AIG 25 mln PLN oraz odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN 2012 nie obejmuje GK Puławy, obejmuje Siarkopol od 31 października GK Grupa Azoty 22

23 DANE PRO FORMA* Segment Nawozy-Agro Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 2012 Zmiana EBIT % Przychody segmentu % Wolumeny Przychody NPK % Przychody saletra amonowa % % Przychody mocznik % Przychody RSM % Saletra amonowa Przychody saletrzak % Przychody amoniak % 800 NPK Spadek wyniku EBIT segmentu o 35% głównie w skutek: 600 RSM zwiększającej się presji cenowej na kluczowe produkty (mocznik o blisko 10%, siarczan amonu ponad 11%) niekorzystnej sytuacji popytowej w nawozach wieloskładnikowych (głównie DAP) z wpływem na spadek cen i marż produktów NPK ograniczenia produkcji NPK (wskutek uwarunkowań rynkowych) z przełożeniem na wzrost wolumenu sprzedaży amoniaku (głównie Police) *dane pro forma z uwzględnieniem GK Puławy i Siarkopolu GK Grupa Azoty tys. ton 2012 Mocznik Saletrzak Amoniak

24 DANE PRO FORMA* Segment Tworzywa Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 2012 ** Zmiana Wolumeny EBIT % Przychody segmentu % Przychody Poliamid % Przychody Kaprolaktam % 95-5% Nadpodaż kaprolaktamu i poliamidu (wskutek 90 m.in. zwiększających się zdolności produkcyjnych Chin) z wpływem na trend spadkowy cen transakcyjnych o blisko 9% Niestabilna sytuacja popytowo podażowa Poliamid 6 Kaprolaktam z wpływem na utrzymujący się wysoki poziom cen benzenu fenolu 70 tys. ton 2012 * ujęcie sprzedaży GK Puławy i Siarkopolu od stycznia 2012 ** Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN GK Grupa Azoty 24

25 DANE PRO FORMA* Segment Chemia Grupa Azoty (GK) (mln PLN) 2012 Zmiana EBIT % Przychody segmentu % Przychody produkty OXO % Przychody mocznik (zast.techn.) % Przychody Melamina % Wolumeny -14% Melamina Przychody Siarka % Przychody Biel tytanowa % 400 Produkty OXO Mocznik tech. Siarka Spadek rentowności segmentu o blisko 100% w skutek: 300 Biel tytanowa spadających cen mocznika bieli tytanowej 200 znacznych spadków cen siarki wywołanych wzrostem podaży siarki petrochemicznej oraz ograniczeniem 100 produkcji nawozów fosforowych stabilna ale wciąż trudna sytuacja w segmencie alkoholi OXO *ujęcie sprzedaży GK Puławy i Siarkopolu od stycznia 2012 GK Grupa Azoty 25 0 tys. ton 2012

26 DANE PRO FORMA Struktura kosztów rodzajowych GK Grupa Azoty % Odchylenie r-r Pozostałe Amortyzacja Mln PLN 2012 *ujęcie kosztów GK Puławy i Siarkopolu od stycznia 2012 GK Grupa Azoty Koszty pracy Usługi obce Zużycie materiałów i energii 26 Spadek kosztów zużycia to efekt spadku cen surowców do produkcji nawozów NPK (fosforyty 30%, sól potasowa 14%, siarka ponad 20%), surowców energetycznych (węgiel średnio ok. 14%) oraz ilmenitu (45%) i szlaki (20%) wykorzystywanych do produkcji bieli tytanowej Wzrost kosztów usług obcych związany głównie z procesami organizacji akwizycji (w tym emisji akcji) oraz realizacji zadań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej

27 Grupa Azoty Puławy (Grupa Kapitałowa)

28 Najważniejsze wydarzenia Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Proces konsolidacji Realizacja planu inwestycyjnego: instalacja odsiarczania spalin, instalacja do produkcji stearyny, instalacja do produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu Akcjonariat Pozostali akcjonariusze 4,02% Porozumienie GZNF Fosfory i KGHM w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych Kontynuacja negocjacji z Ciech S.A. w sprawie nabycia akcji spółki Organika-Sarzyna S.A. Grupa Azoty S.A. 95,98% Grupa Azoty Puławy wśród Diamentów Forbesa Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 28

29 Najistotniejsze czynniki mające wpływ na wynik GK* Niższe przychody ze sprzedaży o 4,6 % tj. o 183,9 mln zł, w tym: z tytułu zmiany wolumenów sprzedanych - przychody niższe o 5,7%; z tytułu zmiany cen przychody wyższe o 1,1%. Niższe koszty surowców strategicznych (gaz ziemny, energia elektryczna, węgiel, siarka, benzen) - ogółem o 4,0 % tj. o 80,2 mln zł, w tym: z tytułu zmiany wolumenów zużycia koszty wyższe o 0,1 %; z tytułu zmiany cen koszty niższe o 4,0 %. *W relacji do 2012 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 29

30 Wyniki Grupa Azoty PUŁAWY (GK) mln PLN 2012 Zmiana r/r 2Q 12/13 4Q Q12/13 1Q 4Q12/13 2Q 1Q13/14 3Q 2Q13/14 4Q Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanego przychodu GK -256, ,1 354,0 41,9 87,4-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% mln PLN Grupa Azoty PUŁAWY S.A. GZNF Fosfory ZA Chorzów Pozostałe Eliminacje obr. i korekty kons. Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 30

31 Wyniki wg segmentów Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Segment mln PLN EBITDA Przychód 2012 Przychód EBIT 2012 EBIT Agro Chemia Energetyka Pozostałe mln PLN Agro Chemia Energetyka Pozostałe Nieprzypisane Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 31

32 Bilans Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 58% Pasywa narastająco w mln PLN Kapitał własny 71% Zapasy 9% Należności 19% Pozostałe aktywa obrotowe 14% Kredyty i pożyczki 2% Pozostałe zobowiązania 27% Stan na Zmiana Aktywa trwałe ,96% Aktywa obrotowe Aktywa razem 2012 Zmiana Kapitał własny ,52% Zobowiązania ,50% w tym: kredyty i pożyczki w tym środki pieniężne i ekwiwalenty ,25% ,08% ,33% ,22% poz. zob. fin ,24% Pasywa razem ,33% Dług netto -380 Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 32

33 Analiza wskaźnikowa Grupa Azoty PUŁAWY (GK) Wskaźniki rentowności Rodzaj wskaźnika 2012 Rentowność EBIT (%) 12,7 9,0 Rentowność EBITDA (%) 15,6 12,6 Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 19,3 12,4 Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 20,3 12,2 Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,9 1,9 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,3 0,3 Dług netto (mln zł) -420,8-379,9 Dług netto / EBITDA -0,7-0,8 * Dług netto(kredyty i pożyczki-środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 33 33

34 Segment Agro Grupa Azoty Puławy (GK) (mln PLN) 4Q Q 2012 Zmiana EBIT* ,7% Przychody ,5% EBIT DA 109 % Nawozy azotowe ,6% Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe ,1% Przychód 63% Pozostałe produkty i usługi ,4% Towary i materiały ,2% Rentowność EBITDA* 25% 13% 24% 22% -2,2% W Q4 : ceny nawozów azotowych i fosforowych wykazywały w większości tendencję spadkową i ukształtowały się poniżej poziomu notowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. korzystna aura w październiku i w listopadzie r. wpłynęła na przedłużenie sezonu aplikacji nawozowej w kraju tys. ton Wolumeny 2012 Saletra amonowa (PULAN ) RSM wp. na 32% (RSM ) Mocznik (PULREA ) Siarczan amonu (PULSAR, siarczan amonu z IOS) nawozy fosforowe i wieloskładnikowe * na sprzedaży zewnętrznej Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 34

35 Segment Chemia Grupa Azoty PUŁAWY (GK) (mln PLN) 4Q Q 2012 Zmiana EBIT* 5,9 6,4 65,9 60,4-8,3% Przychody 330,8 307, , ,0-3,1% MELAMINA TM 102,6 103,4 338,3 414,8 22,6% CAPROLACTAM TM 126,0 123,8 540,9 489,2-9,5% Mocznik 76,3 51,5 297,8 230,6-22,5% EBIT DA 22% Przychód 33% Rentowność EBITDA* 5,0% 6,0% 8,4% 8,5% 0,1% Wolumeny MELAMINATM W 4Q vs. 4Q 2012 odnotowano: 120 CAPROLACTAMTM nieznaczny spadek cen kaprolaktamu (o 0,4%); nieznaczny wzrost cen melaminy, przy równoczesnym nieznacznym spadku aktywności na rynku (charakterystycznym dla kończącego się roku kalendarzowego); tys.ton 2012 Mocznik (PULREA, PULNOX wp 100 %) Nadtlenek wodoru (wp 100%) AdBlue (AdBlue ) Kwas siarkowy * na sprzedaży zewnętrznej Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 35

36 Segment Energetyka Grupa Azoty PUŁAWY (GK) (mln PLN) 4Q Q 2012 Zmiana EBIT* -0,2 0,3 8,5 4,8-44,0% Przychody 27,4 24,0 98,3 86,3-12,24% Energia elektryczna 15,2 14,0 56,2 50,2-10,61% Dystrybucja energii elektrycznej 0,8 0,8 3,4 3,1-10,07% Przychód 2% 8% EBITDA Energia cieplna 7,3 7,7 23,9 26,0 8,50% Pozostałe produkty i usługi 1,0 0,8 3,7 3,2-12,04% Towary i materiały 3,1 0,7 11,1 3,8-65,70% Wolumeny Energia elektryczna MWH(tys.) Rentowność EBITDA* 22,6% 38,3% 29,6% 41,8% 12,2% W 4Q vs. 4Q 2012: 800 Energia cieplna GJ(tys.) cen paliwa gazowego kupowanego od PGNiG była niższa o około 3,1 %. Ponadto realizowano dywersyfikację dostaw gazu. Do tranzytu dostaw gazu spoza PGNiG wykorzystywane są moce przyznane w ramach usługi tzw. rewersu wirtualnego na gazociągu jamalskim. W 4Q dostawy w ramach w/w usługi wyniosły około 5,4% ogółu dostaw gazu. Odnotowano wzrost udziału tańszego węgla wysokosiarkowego, co jest efektem uruchomionej Instalacji Odsiarczania Spalin Sprzedaż praw majątkowych - świadectwa (tys.)pochodzeni a energii elektrycznej szt * na sprzedaży zewnętrznej Grupa Azoty PUŁAWY (Grupa Kapitałowa) 36

37 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty PUŁAWY (GK) % Odchylenie r-r Pozostałe Amortyzacja Koszty świadczeń pracowniczych Mln PLN 2012 Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii Mln PLN W roku w kosztach rodzajowych odnotowano spadek kosztów zmiennych produkcji jako efekt niższych cen surowców strategicznych i niższych innych kosztów zużycia materiałów i energii, przy wyższym poziomie kosztów amortyzacji, kosztów pracy i pozostałych. Grupa Azoty S.A. 37

38 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa)

39 Najważniejsze wydarzenia Grupy Azoty POLICE (GK) Uzyskanie dodatnich wyników czwarty, kolejny rok z rzędu Wyniki zgodne z opublikowanymi przez GK szacunkami Uzyskanie optymalnych wyników w trudnym otoczeniu rynkowym Wynik netto spółek konkurencyjnych i Polic za lata i mln PLN POLICE mln USD ICL mln NOK Yara Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 39

40 Najważniejsze wydarzenia Grupy Azoty POLICE (GK) Wzrost wartości Spółki wzrost cen akcji na GPW o ponad 80% w raportowanym okresie Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 40

41 Najważniejsze wydarzenia Grupy Azoty POLICE (GK) Kontynuacja dywersyfikacji dostaw najważniejszych surowców: Pozyskanie w roku własnych źródeł dostaw fosforytów oraz rozpoczęcie budowy pozycji na perspektywicznym rynku afrykańskim poprzez sprzedaż nawozów 31% dostaw gazu spoza źródła strategicznego PGNiG S.A. (wzrost o 9% w stosunku do 2012) Wypłata w roku dywidendy w łącznej wysokości 50 mln zł Skarb Państwa 5,01% ARP S.A. 8,77% OFE PZU "Złota Jesień" 12,87% Akcjonariat Pozostali akcjonariusze 7,35% Grupa Azoty S.A. 66,00% Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 41

42 Najważniejsze wydarzenia Grupy Azoty POLICE (GK) Wojna cenowa dostawców soli potasowej skutkująca obniżką cen surowca, ale również wstrzymywaniem zakupów nawozów NPK w II półroczu roku Istotny spadek cen zbóż w połowie roku Spadkowe trendy cen rynkowych produktów w roku i zatrzymanie lub odwrócenie trendów w ostatnich miesiącach Znaczące obniżki cen kluczowych surowców do produkcji nawozów i bieli tytanowej Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 42

43 Wyniki Grupy Azoty POLICE (GK) mln PLN 2012 Zmiana r/r 4Q Q 2Q 3Q 4Q Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Struktura skonsolidowanego przychodu GK Grupa Azoty POLICE* Pozostałe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Udział przychodów Jednostki Dominującej w strukturze przedstawiono po skorygowaniu o sprzedaż wewnętrzną w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 43

44 Wyniki główne determinanty Grupa Azoty POLICE (GK) mln PLN EBITDA IVQ 24 IIIQ 71 ilość sprzedaży ceny surowców ceny wyrobów 14 ilość surowców 43 4 pozostałe* IVQ Niższy poziom cen sprzedaży, przy wyższych wolumenach, niższe ceny podstawowych surowców z wyjątkiem gazu ziemnego EBITDA 0 mln PLN ilość surowców ceny surowców ilość sprzedaży 190 ceny sprzedaży wzrost spadek pozostałe Niższe wolumeny i ceny sprzedaży, znaczący spadek cen podstawowych surowców z wyjątkiem gazu ziemnego * W pozycji pozostałe główny element stanowi zmiana stanu produktów Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 44

45 Wyniki wg segmentów Grupy Azoty POLICE (GK) Segment (mln PLN) Przychód 2012 Przychód EBIT 2012 EBIT Nawozy Pigmenty Pozostałe * EBITDA mln PLN Pozostałe Nawozy Pigmenty * EBIT i EBITDA za rok zawierają zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji African Investment Group S.A. Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 45

46 Bilans Grupa Azoty POLICE (GK) Aktywa w mln PLN 2012 Zmiana w mln PLN Aktywa trwałe 64% Zapasy 19% Należności 13% Pozostałe aktywa obrotowe 4% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym: środki pieniężne i ekwiwalenty Aktywa razem Pasywa w mln PLN Kapitał własny 53% Kredyty i pożyczki 13% Pozostałe zobowiązania 34% 2012 Zmiana w mln PLN Kapitał własny Zobowiązania w tym: kredyty i pożyczki poz. zob. fin Pasywa razem Dług netto 176 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 46

47 Analiza wskaźnikowa Grupy Azoty POLICE (GK) Rodzaj wskaźnika 2012 Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT (%) 4% 2% Rentowność EBITDA (%) 7% 6% Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 11% 4% Rentowność netto kapitału własnego (ROE) (%) 10% 5% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności I (krotność) 1,7 1,2 Wskaźnik płynności II (krotność) 0,6 0,6 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia ogólnego 38% 46% Dług netto (mln zł) Dług netto / EBITDA 78% 124% * Wskaźniki wyliczone po uwzględnieniu w roku zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji African Investment Group S.A. ** Dług netto = kredyty i pożyczki + pozostałe zobowiązania finansowe - środki pieniężne i ekwiwalenty Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 47

48 Segment Nawozy Grupy Azoty POLICE (GK) (mln PLN) 2012 Zmiana Przychody % Nawozy wieloskładnikowe % Mocznik % Amoniak % Pozostałe % Marża EBITDA na segmencie % EBITDA 59% Przychód 85% Wolumeny Ograniczenie popytu na rynkach nawozowych Spadki cen rynkowych produktów Istotny spadek cen zbóż w połowie roku Nawozy wieloskładnikowe Mocznik Amoniak Pozytywny wpływ na koszty miały obniżki cen podstawowych surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych (fosforytów, soli potasowej, siarki) tys. ton 2012 Pozostałe Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 48

49 Segment Pigmenty Grupy Azoty POLICE (GK) (mln PLN) 2012 Zmiana Przychody % Przychód EBITDA 17% 13% Biel tytanowa % Pozostałe % Marża EBITDA na segmencie % Utrzymanie wolumenu sprzedaży bieli tytanowej Zatrzymanie spadkowej tendencji wyników pod koniec II kwartału roku Stabilizacja uwarunkowań rynkowych w II półroczu 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Wolumeny Biel Tytanowa Siarczan żelaza Spadek cen surowców do produkcji bieli tytanowej 15,0 10,0 5,0 0,0 tys. ton 2012 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 49

50 Struktura kosztów rodzajowych Grupy Azoty POLICE (GK) 3500 Struktura spadku kosztów rodzajowych % Pozostałe Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 99% Pozostałe 1% 2000 Koszty pracy Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii Wynegocjowanie niższych cen strategicznych surowców (z wyjątkiem gazu ziemnego) Dostosowanie wielkości produkcji nawozów do ograniczonego popytu 0 Mln PLN 2012 Grupa Azoty POLICE (Grupa Kapitałowa) 50

51 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

52 Wyniki Grupa Azoty ZAK S.A. mln PLN 2012 Zmiana r/r 4Q Q 2Q 3Q 4Q Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto EBITDA mln PLN % Pozostałe Nawozy Oxo GK Grupa Azoty ZAK 52

53 Bilans Grupa Azoty ZAK S.A. Aktywa narastająco w mln PLN Aktywa trwałe 64% Zapasy 8% Należności 19% Pozostałe aktywa obrotowe 9% Pasywa narastająco w mln PLN 2012 Zmiana Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne i ekwiwalenty % % Aktywa razem % Dług netto 49 Kapitał własny 66% Kredyty i pożyczki 7% Pozostałe zobowiązania 27% 2012 Zmiana Kapitał własny % Zobowiązania % w tym: kredyty i pożyczki % poz. zob. fin % Pasywa razem % GK Grupa Azoty ZAK 53

54 Zastrzeżenia prawne Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty ( Grupa ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku z dnia 21 marca 2014 r. ( Prezentacja ). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych któregokolwiek z podmiotów Grupy. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe spółek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych spółek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Grupy. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez, ani w imieniu Grupy, ani żadnego z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa oczekuje, zamierza, planuje, uważa, planuje, przewiduje, będzie, ma na celu, może, byłoby, mogłoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Grupy w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Grupy mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Grupy oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Grupa uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Grupy lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Grupy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Grupa zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy oraz spółek Grupy, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Grupy i spółek Grupy są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Grupy w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Grupy nie dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej ustawy.

55 Dziękujemy za uwagę. Więcej informacji

56 ANEKS 1 Otoczenie

57 Otoczenie makroekonomiczne roku Parametry finansowe umocnienie się EUR do PLN w porównywanym okresie o 0,3% osłabienie się USD do PLN w porównywanym okresie o 3,0% średnia stopa procentowa WIBOR 1M spadek w porównywanym okresie o 1,67 punktu proc. inflacja CPI wyniosła 0,9% wobec 3,7% w 2012 inflacja PPI wyniosła -1,3% wobec 3,3% w 2012 Dzienne notowania kursów, miesięczne stopy procentowe 5,0 PLN/USD PLN/EUR Stopy procentowe 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 57

58 Otoczenie rynkowe - zboża Spadek cen pszenicy konsumpcyjnej o średnio 5%* Spadek cen kukurydzy o średnio o średnio 5%* Spadek cen rzepaku o średnio o średnio 13%* Notowania krajowe ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 wskaźnik 1 kg N / 1 kg pszenicy kons. Pszenica PLN/t Kukurydza PLN/t Rzepak PLN/t * do 2012 Źródło MRiRW 58

59 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (1) Nawozy azotowe Spadek cen nawozów azotowych o średnio 12%* Spadek cen nawozów azotowych z siarką o średnio 23%* Notowania AN, CAN, AS EUR/t Saletra amonowa AN EUR/t Saletrzak CAN EUR/t Siarczan amonu AS USD/t USD/t * do

60 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 Otoczenie rynkowe Segment Nawozy (2) Nawozy wieloskładnikowe i ich surowce Spadek cen fosforytów o średnio 25%* Spadek cen soli potasowej o średnio 20* Spadek cen nawozów dwuskładnikowych NP o średnio 18%* Spadek cen nawozów wieloskład. NPK o średnio 16%* Notowania NPK, DAP, fosforytów, soli potasowej USD/t NPK USD/t DAP USD/t Fosforyty USD/t Sól potasowa USD/t USD/t * do

61 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 Otoczenie rynkowe Segment Tworzywa Wzrost cen surowców petrochemicznych o średnio 1%* Spadek cen kaprolaktamu ciekłego o średnio 9%* Spadek cen kaprolaktamu krystalicznego o średnio 5%* Spadek cen poliamidu o średnio 9,5%* Notowania cen benzenu, fenolu, CPL, PA EUR/t Benzen EUR/t Kaprolaktam ciekły EUR/t PA6 EUR/t Kaprolaktam krystaliczny USD/t Fenol EUR/t USD/t * do

62 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru Otoczenie rynkowe Segment Chemia (1) Wzrost cen propylenu o średnio 4%* Spadek cen plastyfikatorów o średnio 2%* Nieznaczny spadek cen alkoholi oxo o średnio 0,5%* Notowania cen DEHP, 2-EH, propylenu 600 EUR/t * do 2012 DEHP EUR/t 2-EH EUR/t Propylen EUR/t 62

63 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 Otoczenie rynkowe Segment Chemia (2) Spadek cen amoniaku o średnio 13%* Spadek cen mocznika o średnio 19%* Wzrost cen melaminy o średnio 25%* Notowania cen mocznika, amoniaku i melaminy USD/t Mocznik USD/t Amoniak USD/t Melamina EUR/t EUR/t * do

64 ANEKS 2 Spółka Dominująca

65 Wyniki Spółki Grupa Azoty S.A. mln PLN 2012 Zmiana r/r 4Q Q 2Q 3Q 4Q Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Zysk netto* EBITDA narastająco mln PLN pozostałe przychody wolumen zużyt. surowców cena zużyt. surowców wolumen sprzedaży cena sprzedaży Wydarzenie jednorazowe* * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN Grupa Azoty S.A. 65

66 Wyniki wg segmentów Grupy Azoty S.A. Segment (mln PLN) Przychód 2012 Przychód EBIT 2012 EBIT Nawozy Tworzywa * Pozostałe EBITDA mln PLN Grupa Azoty S.A Pozostałe Nawozy Tworzywa Wydarzenia jednorazowe* * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN wzrost spadek

67 Segment Nawozy Grupa Azoty S.A. (mln PLN) 4Q Q 2012 Zmiana EBIT % Przychody, w tym: % EBITDA 70% Przychody Saletrzak % Przychody Saletrosan % 44% Przychód Przychody Siarczan amonu % Wolumeny Marża EBITDA 15,8% -2,4% 14,3% 7,7% Spadek marż w segmencie nawozowym to głównie efekt spadków cen (pochodna spadających notowań mocznika),w tym znaczący spadek siarczanu amonu o ponad 11% % Saletrzak Saletrosan Siarczan amonu 230 tys. ton 2012 Grupa Azoty S.A. 67

68 Segment Tworzywa Grupa Azoty S.A. (mln PLN) 4Q Q * 2012 * Zmiana EBIT % Przychody, w tym: % Przychody Poliamid Przychody Kaprolaktam % % Marża EBITDA -3,0% -4,9% 6,4% -3,3% Spadek notowań kaprolaktamu oraz poliamidów na rynkach światowych odzwierciedlone w cenach transakcyjnych (spadek o ponad 9%) Zmiana struktury sprzedaży (większa sprzedaż Poliamidu kosztem kaprolaktamu podlegającemu przerobowi w Gubin) tys. ton * Skorygowane o wydarzenia jednorazowe: odpis aktualizujący Instalację Polioksymetylenu (POM) 46 mln PLN Wolumeny -4% % Przychód Poliamid Kaprolaktam Grupa Azoty S.A. 68

69 Struktura kosztów rodzajowych Grupa Azoty S.A % Odchylenie r-r Pozostałe Amortyzacja Mln PLN 2012 Koszty pracy Usługi obce Gaz Zużycie materiałów i energii Spadek kosztów zużycia to efekt niższej produkcji w tym kaprolaktamu( a co za tym idzie wykorzystania surowców benzen fenol) oraz spadku cen siarki oraz węgla Wzrost kosztów pracy związany z realizowanym procesem reorganizacji struktury Spółki Dominującej w kontekście prowadzonych działań zarządzania GK Wzrost kosztów amortyzacji pokłosiem nowych inwestycji Mln PLN Grupa Azoty S.A. 69

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY AZOTY POLICE ZA 215 ROK 11 marca 216 KLUCZOWE WYDARZENIA 215 ROKU Osiągnięcie w relacji do 214 roku: ponad dwukrotnie wyższy wynik EBIT oraz zysk netto ponad 4% wzrost nakładów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Kluczowe wydarzenia Zwiększenie skali działalności Grupy Azoty w drodze akwizycji Grupa Azoty Puławy, AIG Senegal, Siarkopol Wejście do indeksu WIG30 Aktualizacja Strategii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za III kwartał Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów I-IX w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 5 511,8 mln PLN Zysk netto 292,8 mln PLN Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Prezentacja wyników za I półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów IH 2012 w liczbach Grupa Kapitałowa w 2011 roku Przychody 3 815 mln PLN Zysk netto 273 mln PLN Kapitał

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 11 maja 2016 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 7 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 22 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014

Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wallstreet Karpacz 6 czerwca 2014 Wszystko, co chcecie wiedzieć o Grupie Azoty i nie obawialiście się zapytać 2 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2016 Konferencja wynikowa, 11 maja 2016 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ZARZĄDZANIE GRUPĄ AZOTY EDUKACJA NAGRODY Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. Warszawa,11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK Warszawa,11 marca 2016 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014

Prezentacja wyników I kwartału maja 2014 Prezentacja wyników I kwartału 2014 15 maja 2014 AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.14 GK PUŁAWY S.25 GK POLICE S.37 GK ZAK S.A. S.46 ANEKS 1 CORE BUSINESS I OTOCZENIE S.51 ANEKS 2 SPÓŁKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2016 Warszawa, 24 sierpnia 2016 Media NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE AZOTY UMOWY HANDLOWE ISTOTNE WYDARZENIA NAGRODY ZARZĄDZANIE Umowa gazowa z PGNiG wprowadzająca ceny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 24 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2015 ROK. 11 marca 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 215 ROK 11 marca 216 ZARZĄD GRUPY AZOTY S.A. Mariusz Bober, Prezes Zarządu Zarządzanie, Strategia, nadzór właścicielski Audyt, ryzyko, HR Centrum Biznesu Agro Komunikacja i CSR Witold

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013

Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Prezentacja Konferencja WallStreet 17 7 czerwca 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty w skrócie Kluczowy europejski producent chemikaliów Wzrost skali poprzez przejęcia i akwizycje Unikalna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 2014 ROK. 16 marca 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 214 ROK 16 marca 215 Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Realizacja Strategii 13 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA sierpnia 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I PÓŁROCZA 26 sierpnia Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 10 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 16 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 25 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. Warszawa, 13 maja 2015 Prezentacja dla mediów PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU Warszawa, 13 maja Prezentacja dla mediów WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE PRZYCHODY 2 839 485 ZYSK NETTO 306 EPS 2,78 DETERMINANTY WYNIKU STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW 2016 roku i I kwartału 2017 roku 11 maja 2017 AGENDA strona Najistotniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 5 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 7 Grupa Azoty PUŁAWY 23 Grupa Azoty POLICE 30 Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Maj 2017

Prezentacja inwestorska Maj 2017 Prezentacja inwestorska Maj 2017 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EU NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE W NAWOZACH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Listopad 2016

Prezentacja inwestorska Listopad 2016 Prezentacja inwestorska Listopad 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK

PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK PREZENTACJA INWESTORSKA 2013 ROK GRUPA AZOTY W SKRÓCIE Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie oraz bieli tytanowej Nr 2 w UE w

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q3 2016 Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty jeden z Liderów w branży chemicznej w Europie Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty Powering Creation Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna, powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. W naszej ofercie znajdują się rozpoznawalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r.

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r. Wyniki finansowe II kwartał 212/13 Katowice, 28 lutego 213 r. Profil GRUPY PUŁAWY GRUPA PUŁAWY 211/12 Zatrudnienie: 4 326 osób Przychody y ze sprzedaży: 3 948 mln PLN Zysk netto: 6 mln PLN Spółce przyznano

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010 Prezentacja wyników I kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 16 marca 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie roku 20 Rekordowe zyski Inwestycje Wybrane dane finansowe 2 GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A 13 sierpnia 2013 1 2 3 4 5 Kluczowe wydarzenia Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions wydobywczy Upstream

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 31 sierpnia 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2010/2011

III kwartał 2010/2011 Wyniki finansowe III kwartał 21/211 Warszawa, 13 maja 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo-chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Notowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Marzec 2016

Prezentacja inwestorska Marzec 2016 Prezentacja inwestorska Marzec 2016 GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH, PRODUKTACH OXO, MELAMINIE ORAZ BIELI TYTANOWEJ NR 2 W UE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014

Prezentacja wyników 3 kwartału 2014. 13 listopada 2014 Prezentacja wyników 3 kwartału 13 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r.

Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r. Wyniki finansowe I półrocze 21/211 Warszawa, 28 lutego 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo - chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Zakłady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo