Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012"

Transkrypt

1 Szkolenie Windows Server 2012 MS 20410: Installing and Configuring Windows Server Wdrażanie i zarządzanie Windows Server Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services 3. Zarządzanie usługą Active Directory Domain Services Objects 4. Automatyzacja administracji usługą Active Directory Domain Services 5. Implementacja protokołu IPv4 6. Implementacja usługi DHCP 7. Implementacja usługi DNS 8. Implementacja protokołu IPv6 9. Implementacja Local Storage 10. Implementacja usług File and Print Services 11. Implementacja Group Policy 12. Zabezpieczanie Windows Servers przy użyciu Group Policy 13. Implementacja wirtualizacji serwerowej Hyper-V MS 20411: Administering Windows Server 2012 Ilość godzin lekcyjnych Cena netto 1. Implementacja infrastruktury Group Policy 2. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą Group Policy 3. Zarządzanie użytkownikami i kontami Service Accounts 4. Zarządzanie Active Directory Domain Services 5. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS 6. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Remote Access 7. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą Network Policy Server 8. Implementacja Network Access Protection 9. Optymalizacja File Services 10. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanego audytu 11. Wdrażanie i zarządzanie WDS 12. Implementacja WSUS 13. Monitorowanie Windows Server 2012

2 MS 20412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 1. Implementacja Advanced Network Services 2. Implementacja Advanced File Services 3. Implementacja Dynamic Access Control 4. Implementacja Distributed Active Directory Domain Services Deployments 5. Implementacja Active Directory Domain Services Sites and Replication 6. Implementacja Active Directory Certificate Services 7. Implementacja Active Directory Rights Management Services 8. Implementacja Active Directory Federation Services 9. Implementacja Network Load Balancing 10. Implementacja Failover Clustering 11. Implementacja Failover Clustering with Hyper-V 12. Implementacja Disaster Recovery Windows 8.1 MS 20687: Configuring Windows Windows 8.1 w środowisku firmowym 2. Instalacja i wdrażanie Windows Narzędzia używane do konfiguracji i zarządzania Windows Zarządzanie profilami i tzw. User State w Windows Zarządzanie dyskami oraz sterownikami urządzeń 6. Konfiguracja różnych rodzajów połączeń sieciowych 7. Konfiguracja dostępu do plików i drukarek dla klientów używających Windows Implementacja bezpieczeństwa sieciowego 9. Konfiguracja dostępu do zasobów dla urządzeń i użytkowników pracujących w domenie jak i poza domeną 10. Zabezpieczanie urządzeń z Windows Konfiguracja aplikacji w Windows Optymalizacja i zarządzanie komputerami z Windows Konfiguracja komputerów mobilnych i połączeń zdalnych 14. Odzyskiwanie Windows Konfiguracja Klienta Hyper-V

3 MS 20688: Supporting Windows Implementacja metodologii rozwiązywania problemów 2. Rozwiązywanie problemów związanych ze startem systemu 3. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i sterownikami urządzeń 4. Rozwiązywanie problemów z pracą na odległość 5. Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi 6. Rozwiązywanie problemów z Group Policy 7. Rozwiązywanie problemów z ustawieniami użytkowników 8. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z połączeniami zdalnymi 9. Rozwiązywanie problemów z dostępem do zasobów w ramach domeny 10. Konfiguracje i rozwiązywanie problemów z dostępem do zasobów dla klientów którzy nie są członkami domeny 11. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami 12. Zarządzanie Windows Odzyskiwanie Windows 8.1 SharePoint 2013 MS 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Wprowadzenie do SharePoint Server Projektowanie architektury informacji 3. Projektowanie architektury logicznej 4. Projektowanie architektury fizycznej 5. Instalacja i konfiguracja SharePoint Server Tworzenie Web Applications i Site Collections 7. Planowanie i konfiguracja Service Applications 8. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami 9. Konfiguracja uwierzytelniania w środowisku SharePoint Zabezpieczanie wdrożeń SharePoint Zarządzanie Taxonomy 12. Konfiguracja profili użytkowników 13. Konfiguracja Enterprise Search 14. Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2013

4 MS 20332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie i zrozumienie architektury SharePoint Server Projektowanie Business Continuity Management (High Availability oraz Disaster Recovery) 3. Procesy związane z kopiami zapasowymi i odtwarzaniem kopii zapasowych 4. Konfiguracja i zarządzanie Business Connectivity Services 5. Connecting People 6. Zarządzanie elementami Productivity and Collaboration 7. Planowanie i konfiguracja Business Intelligence 8. Planowanie i konfiguracja Enterprise Search 9. Planowanie i konfiguracja Enterprise Content Management 10. Planowanie i konfiguracja Web Content Management 11. Zarządzanie rozwiązaniami dostępnymi w SharePoint Server Zarządzanie aplikacjami działającymi w środowisku SharePoint Server Projektowanie Governance Plan 14. Projektowanie i implementacja procesów aktualizacji do SharePoint Server 2013 Exchange 2013 MS 20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Wdrażanie i zarządzanie Exchange Server Planowanie i konfiguracja roli Mailbox Server 3. Zarządzanie obiektami odbiorców 4. Planowanie i wdrażanie roli Client Access Server 5. Planowanie i konfiguracja dostępu klientów do system pocztowego (Messaging Client Connectivity) 6. Planowanie i implementacja wysokiej dostępności do usług pocztowych 7. Planowanie i implementacja Disaster Recovery 8. Planowanie i konfiguracja Message Transport 9. Planowanie i konfiguracja Message Hygiene (rozwiązania

5 antywirusowe oraz antyspamowe) 10. Planowanie i konfiguracja elementów bezpieczeństwa oraz audytów 11. Monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z Microsoft Exchange Server 2013 MS 20342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server Projektowanie i implementacja Site Resilience i High Availability w Exchange Server Planowanie wirtualizacji pod Microsoft Exchange Server Wprowadzenie do Exchange Server 2013 Unified Messaging 4. Projektowanie i implementacja Exchange Server 2013 Unified Messaging 5. Projektowanie i implementacja bezpieczeństwa Message Transport 6. Projektowanie i implementacja Message Retention 7. Projektowanie i implementacja Messaging Compliance 8. Projektowanie i implementacja elementów bezpieczeństwa oraz audytów 9. Zarządzanie Exchange Server 2013 za pomocą Exchange Management Shell 10. Projektowanie i implementacja integracji z Microsoft Exchange Online 11. Projektowanie i implementacja Messaging Coexistence 12. Projektowanie i implementacja procesów aktualizacji do Exchange Server 2013 SQL 2014 MS 20461: Querying Microsoft SQL Server Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014 (Introduction to Microsoft SQL Server 2014). 2. Wprowadzenie do T-SQL Querying (Introduction to T-SQL Querying). 3. Tworzenie zapytań SELECT (Writing SELECT Queries). 4. Wysyłanie Zapytań do Wielu Tabel (Querying Multiple Tables) 5. Sortowanie i Filtrowanie Danych (Sorting and Filtering Data) 6. Praca na Danych Typu SQL Server 2014 (Working with SQL Server 2014 Data Types).

6 7. Stosowanie DML do Modyfikowania Danych (Using DML to Modify Data). 8. Wykorzystywanie Wbudowanych Funkcji (Using Built-In Functions). 9. Grupowanie i Gromadzenie Danych (Grouping and Aggregating Data). 10. Korzystanie z podzapytań (Using Subqueries). 11. Korzystanie z Zestawu Definicji (Using Table Expressions). 12. Korzystanie z polecenia Set (Using Set Operators). 13. Korzystanie z funkcji Window Ranking, Offset i Aggregate (Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions). 14. Używanie operatorów Pivot i Gropuings Sets (Pivoting and Grouping Sets). 15. Wykorzystywanie Przechowywanych Procedur (Executing Stored Procedures). 16. Programowanie w T-SQL (Programming with T-SQL). 17. Wdrażanie Zarządzania Błędami (Implementing Error Handling). 18. Wdrażanie Transakcji (Implementing Transactions). 19. Ulepszanie Działania Zapytań (Improving Query Performance). 20. Zapytania skierowane do Metadanych SQL. MS 20462: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 1. Wprowadzenie do SQL Server 2014 Database Administration (Introduction to SQL Server 2014 Database Administration). 2. Instalowanie i Konfiguracja SQL Server 2014 (Installing and Configuring SQL Server 2014). 3. Praca z Bazą Danych oraz Magazynem (Working with Databases and Storage). 4. Planowanie i Wdrażanie Strategii Kopii Zapasowych (Planning and Implementing a Backup Strategy). 5. Przywracanie Baz Danych Serwera SQL Server 2014 (Restoring SQL Server 2014 Databases). 6. Importowanie i Eksportowanie Danych (Importing and Exporting Data). 7. Monitorowanie SQL Server 2014(Monitoring SQL Server 2014). 8. Śledzenie Działalnia SQL Server (Tracing SQL Server Activity). 9. Zarządzanie Bezpieczeństwem SQL Server (Managing SQL Server Security).

7 10. Kontrola Dostępu Danych oraz Szyfrowanie Danych (Auditing Data Access and Encrypting Data). 11. Wykonywanie Bieżącej Konserwacji Baz Danych (Performing Ongoing Database Maintenance). 12. Automatyzacja Zarządzania SQL Server 2014 (Automating SQL Server 2014 Management). 13. Monitorowanie SQL Server 2014 poprzez Alerty i Powiadomienia (Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications). MS 20463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Wyprowadzanie do Magazynu Danych (Introduction to Data Warehousing). 2. Planowanie Infrastruktury Magazynu Danych (Planning Data Warehouse Infrastructure). 3. Projektowanie i Wdrażanie Magazynu Danych (Designing and Implementing a Data Warehouse). 4. Tworzenie rozwiązań ETL z użyciem SSIS (Creating an ETL Solution with SSIS) 5. Wdrażanie Kontroli Przepływu w Pakiecie SSIS (Implementing Control Flow in an SSIS Package). 6. Debugowanie i Rozwiązywanie problemów Pakiet SSIS (Debugging and Troubleshooting SSIS Packages). 7. Wprowadzanie Rozwiązań Ekstrakcji Danych (Implementing a Data Extraction Solution). 8. Ładowanie Danych do Magazynu Danych (Loading Data into a Data Warehouse). 9. Wymuszanie Jakości Danych (Enforcing Data Quality). 10. Obsługa Danych Referencyjnych (Master Data Services). 11. Rozbudowywanie Usług Integracyjnych SQL Server (Extending SQL Server Integration Services). 12. Wdrażanie i Konfiguracja Pakietów SSIS (Deploying and Configuring SSIS Packages). 13. Wykorzystywanie Danych w Magazynie danych (Consuming Data in a Data Warehouse).

8 MS 20464: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases 1. Wprowadzenie do Rozbudowy Baz Danych (Introduction to Database Development). 2. Projektowanie i Implementacja Tabel (Designing and Implementing Tables). 3. Zapewnienie Integralności danych poprzez Wymuszenia (Ensuring Data Integrity through Constraints). 4. Wprowadzenie do Indeksowania (Introduction to Indexing). 5. Indeksowanie Zaawansowane (Advanced Indexing). 6. Indeksy Kolumnowe (Columnstore Indexes). 7. Projektowanie i Implementacja Widoków (Designing and Implementing Views). 8. Projektowanie i Implementacja Procedur Składniowych (Designing and Implementing Stored Procedures). 9. Projektowanie i Implementacja Funkcji (Designing and Implementing User-Defined Functions). 10. Odpowiadanie na Manipulację Danymi poprzez Wyzwalacze (Responding to Data Manipulation via Triggers). 11. Używanie Tabel In-Memory (Using In-Memory Tables). 12. Wdrażanie Kodu Zarządzanego w SQL Server. 13. Przechowywanie i Tworzenie Zapytań o Dane XML w SQL Server (Storing and Querying XML Data in SQL Server). 14. Praca z SQL Server Spatial Data (Working with SQL Server Spatial Data). W CENIE KAŻDEGO SZKOLENIA ZAPEWNIAMY: - certyfikowanego Trenera firmy Microsoft - oryginalne materiały szkoleniowe firmy Microsoft - pracę przy indywidualnym stanowisku komputerowym - obiady - przerwy kawowe - po zakończeniu szkolenia - certyfikat o ukończeniu autoryzowanego szkolenia, sygnowany przez firmę Microsoft

Załącznik nr 3b do SIWZ Tematyka szkoleń informatycznych

Załącznik nr 3b do SIWZ Tematyka szkoleń informatycznych Załącznik nr 3b do SIWZ informatycznych Ścieżki i tytuły szkoleń CZĘŚĆ I: CISCO... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART

Bardziej szczegółowo

Szkolenia autoryzowane BETACOM

Szkolenia autoryzowane BETACOM CENTRUM EDUKACYJNE Szkolenia autoryzowane BETACOM Opis szkoleo Microsoft oferowanych przez Betacom S.A. Warszawa/Gdaosk, 21 lipiec 2009 Spis treści Szkolenia autoryzowane przez Microsoft... 8 Platforma

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 Microsoft Office Word Podstawowy Microsoft Office Word Zaawansowany Microsoft

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE NAZWA KURSU TERMINY CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE SZKOLENIA TECHNICZNE ORACLE Administrowanie bazą danych ORA_SQL Wprowadzenie do SQL i PL/SQL 15.12 19.01 16.02 24 h 2 100 PLN ORA_ADM Administrowanie bazą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU USI 11 USI 12 USI 21 USI 22 USI 23 USI 31 USI 32 USI 41 USI 42 USI 521 USI 522 USI 511 USI 512 USI 531 USI 532 USI 550 USI 61 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo