Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg. Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur. >> ELO DocXtractor INVOICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg. Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur. >> ELO DocXtractor INVOICE"

Transkrypt

1 >> Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg ELO DocXtractor to inteligentne rozwiązanie do pełnego i automatycznego przetwarzania faktur. Łańcuch generowania wartości faktury jest zarządzany w sposób przejrzysty w formie elektronicznej, począwszy od wpłynięcia dokumentu poprzez jego rejestrację, aż do zatwierdzenia. ELO DocXtractor przekazuje faktury i informacje wynikające z ich treści do odpowiednich procesów przetwarzania i współpracuje przy tym z wiodącymi systemami ERP (SAP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX itp.). Wszystkie procesy są centralnie inicjowane, zarządzane i monitorowane. Firma jest informowana o każdej operacji w rzeczywistym czasie. Enterprise Content Management I Zarządzanie Dokumentami I Archiwizacja I Workflow I

2 ozwiązanie Praktyczna wartość dodana >> Oszczędność kosztów poprzez automatyzację Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur Poprawa procesów biznesowych, jak również oszczędność czasu i pieniędzy znajdują się wysoko na liście życzeń wielu firm. Wysoki stopień automatyzacji procesów biznesowych jest dziś decydującym czynnikiem sukcesu gospodarczego. W praktyce rzeczywistość wygląda jednak często nieco inaczej. Rzeczywiste koszty transakcji w przypadku procesu biznesowego są zwykle o wiele za wysokie w odniesieniu do łańcucha generowania wartości w firmie. Jedną z przyczyn są najczęściej izolowane łańcuchy procesów. Duży udział pracy ręcznej, spowodowany przenoszeniem danych na inny nośnik i przetwarzaniem papierowych dokumentów, prowadzi do wysokich kosztów ewidencjonowania i przetwarzania oraz powoduje wysoką częstotliwość błędów. W czasach globalizacji rynków oznacza to zagrożenie dla konkurencyjności. Szybsza i łatwiejsza realizacja procesów Dzięki ELO DocXtractor firmy mają możliwość szczegółowego i uniwersalnego przetwarzania dokumentów wejściowych w oparciu o inteligentne technologie. Rozbudowane funkcjonalności obiegu dokumentów na platformach ECM ELOprofessional i ELOenterprise zapewniają wsparcie procesów biznesowych. Spełniając wymagania światowego rynku, ELO DocXtractor pozwala również na obsługę faktur w różnych językach, walutach, z uwzględnieniem wymogów podatkowych poszczególnych krajów. ELO DocXtractor oferuje kompleksowe rozwiązanie dla procesów wierzycieli. Moduł umożliwia kompletne i inteligentne przetwarzanie wszystkich otrzymanych faktur. Firmy mogą korzystać z wielu potencjalnych korzyści. Zaawansowane zarządzanie dokumentami wyjściowymi Swobodna interakcja pomiędzy ELO DocXtractor a wiodącym w danym przypadku systemem ERP pozwala na ujedolicenie wszystkich procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Enterprise Content Management

3 ELO DocXtractor selekcjonuje przy tym wszystkie informacje niezbędne do księgowania z otrzymanej faktury i udostępnia je systemowi ERP - i to w dużo krótszym czasie, niż ten, który byłby potrzebny do ręcznego przetworzenia tych danych. W ten sposób można zredukować udział ręcznej rejestracji i analizy dokumentów do minimum, a pracownik pełni ewentualnie dodatkowo zadania kontrolne i korygujące. Aby uniknąć błędów, system przeprowadza - przed przekazaniem do systemu ERP - wszelkie możliwe testy wiarygodności i testy matematyczne. Sprawdza przy tym, czy przyznanie numeru zamówienia, rozpoznanie dostawcy, itp. jest prawidłowe, co dodatkowo zwiększa jakość i bezpieczeństwo transakcji. Ponadto, system jest w stanie automatycznie uzupełnić niekompletne dane i przykładowo dodać brakujący numer klienta, korzystając z istniejącej bazy klientów. Daje to firmom ogromne możliwości obniżenia kosztów. Zwrot z inwestycji (ROI) następuje z reguły w okresie krótszym niż jeden rok. - Znaczna oszczędność czasu dzięki redukcji ręcznego przetwarzania - Pełna przejrzystość całego procesu kontroli faktur - Pełne sterowanie wszystkimi procesami rozliczeniowymi - Wysoka jakość danych, brak konieczności dodatkowego przetwarzania w okresie późniejszym - Znaczne oszczędności kosztów dzięki zapewnieniu rabatów gotówkowych - Przejrzystość terminów płatności dzięki rejestrowi przychodzących faktur bazując na stronie webowej Rys. 1: Procesy w ELO DocXtractor Zarządzanie Dokumentami I Archiwizacja I Workflow I

4 ozwiązanie Praktyczna wartość dodana >> Wysoka wydajność przy przetwarzaniu faktur Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur ELO Workflow terminowa realizacja z najwyższą jakością Cały proces przetwarzania faktur może być kontrolowany za pomocą narzędzia obiegu dokumentów. Dzieki wdrożeniu ELOprofessional albo ELOenterprise klient dysponuje standardowo niezwykle wydajnym narzędziem, jakim jest obieg dokumentów. Wygodny, graficzny inter- fejs użytkownika (rys. 2) pozwala w prosty sposób zaprojektować złożone procesy robocze. Ta możliwość konfiguracji pozwala na zna- cznie szybsze i mniej kosztowne wdrożenie niż w poprzednich systemach. Nawet bez znajomości programowania można ustalić poszczególne etapy procesu, zasady i scenariusze eskalacji. W przypadku faktur przychodzących można w ten sposób celowo startować te procesy przetwarzania, które w zależności od rodzaju faktury (np. dobra inwestycyjne, zamówienie z płatnością częściową, zlecenie naprawy, itp.) lub grupy księgowej, sterują procesem obróbki. System automatycznie generuje do tego prawidłowy przebieg procesu i przyporządkowuje danym osobom lub obszarom poszczególne zadania. Rys. 2: Fragment obiegu dokumentów w ELO Enterprise Content Management

5 Wszystkie istotne dla działalności firmy potwierdzenia i dokumenty są przy tym połączone z systemem ERP i przypisaną wewnętrzną księgowością poprzez elastyczny, standardowy interfejs. Elektroniczny przepływ pracy umożliwia szybszą realizację transakcji ze względu na brak konieczności przekazywania i przechowywania dokumentów, jak w przypadku papierowych dowodów księgowych. Ponadto, graficzny podgląd obiegu dokumentów zapewnia niezbędną przejrzystość przepływu procesów i umożliwia wczesną identyfikację i naprawę bieżących zakłóceń. Bezpieczne archiwizowanie Dzięki szybkiemu i automatycznemu archiwizowaniu faktur przechowywanie przebiega zgodnie z prawem. Faktura jest dostępna w archiwum ELO w każdym momencie i można ją wyszukać nawet po latach, np. do celów ewentualnej kontroli zakładowej. Archiwizowanie w centralnym archiwum pozwala również na trwałe odciążenie produkcyjnej bazy danych ERP, co zwiększa wydajność systemu. Rys. 3: Fragment wewnętrznego przebiegu procesu ELO DocXtractor Zarządzanie Dokumentami I Archiwizacja I Workflow I

6 Rozwiązanie Praktyczna wartość dodana >> Rejestracja w ułamku sekundy Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur Faktury na jeden rzut oka rejestr przychodzących faktur Rejestr przychodzących faktur pozwala na ich sprawną analizę. Za pomocą różnych pól wpisu (numer wierzyciela, nazwa wierzyciela, data faktury od, do, itp.) można przedstawić indywidualny widok na fakturach w systemie. Użytkownik ma dzięki temu możliwość pokazania na przykład wszystkich faktur, dla których proces kontroli jest nadal w toku. Rejestr przychodzących faktur jest centralnym narzędziem administrowania i umożliwia łatwe i szybkie sterowanie i zarządzanie procesami kontroli faktur. Profesjonalne i bezpieczne planowanie płynności Dzięki rejestrowi przychodzących faktur użytkownik otrzymuje również profesjonalny instrument kontroli planowania płynności. Po zeskanowaniu dokumentu ELO DocXtractor przetwarza informacje i aktualizuje dane. Pozwala to firmie na wyliczenie potrzeb finansowych i aktywną kontrolę i wpływ na żądanie. Rys. 4: Webowy rejestr przychodzących faktur Enterprise Content Management

7 Dzięki pełnej integracji ELO DocXtractor z odpowiednimi systemami ERP firmy możliwe jest również monitorowanie wewnątrz systemu ERP. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do webowego rejestru faktur (rys. 4) poprzez popularne przeglądarki, takie jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, itp.. Podsumowanie najważniejszych funkcji ELO DocXtractor Przetwarzanie dokumentów księgowych różnych wierzycieli Nie ma potrzeby dostosowania w przypadku nowych wierzycieli Elastyczność w odniesieniu do pól odczytu Rejestracja wierzycieli i odbiorców faktur, w tym przyporządkowanie do grupy księgowej; przetwarzanie faktur jednorazowych wierzycieli (w SAP = CPD) Obszerna ekstrakcja danych z nagłówka i stopki, w tym nieplanowanych kosztów dodatkowych i do trzech stawek podatku VAT W pełni zautomatyzowany podział na faktury kosztowe i faktury z i lub bez odniesienia do zamówienia (w SAPie = FI i MM) poprzez wcześniej skonfigurowany i konfigurowalny zestaw zasad. Odczyt warunków płatności, audyt zgodności (również z możliwością indywidualnej konfiguracji) oraz wszystkie europejskie badania zgodności Przetwarzanie krajowych i zagranicznych faktur w różnych jężykach w jednym systemie Obszerna ekstrakcja danych z pozycji, włączając przyporządkowanie zamówienia poprzez dane zamówienia i dane z przyjęcia towaru System samouczący i samooptymalizujący się z auto-adaptacyjnymi, intuicyjnymi i wizualnymi elementami wsparcia w administrowaniu i konfiguracji Obszerne sprawozdania statystyczne są indywidualnie konfigurowalne (np. kontrola, automatyczne porównania zamówień, pola specjalne, itp.) System z funkcją ciągłego samouczenia się Selekcja treści faktur wraz z tabelami i dodatkowymi kosztami dostaw Pełna ekstrakcja pozycji faktur Przetwarzanie dokumentów w językach obcych Automatyczne rozpoznawanie not uznaniowych i upomnień Możliwość rozszerzenia na ELO DocXtractor II SUITE (przetwarzanie całej przychodzącej korespondencji) Przetwarzanie dokumentów wielostronicowych Zarządzanie Dokumentami I Archiwizacja I Workflow I

8 >> Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur ELO do nabycia u naszych Partnerów: ELO Digital Office GmbH DE - Stuttgart ELO Digital Office Sp. z o.o. PL - Gorzów Wlkp. Artikel-Nr. A003-DOCX-PL ELO Digital Office, ELO Logo, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional i ELOenterprise są znakami towarowymi ELO Digital Office GmbH w Niemczech i / lub w innych krajach. Microsoft, MS, Windows, Word i Excel, PowerPoint, SharePoint, Navision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i / lub w innych krajach. Inne nazwy firmy, produktów i usług mogą być znakami towarowymi innych producentów. Niniejsza publikacja stanowi jedynie niewiążącą informację ogólną i nie zastępuje szczegółowej porady indywidualnej. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, również bez uprzedzenia. W szczególności właściwości techniczne i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, w którym nasze produkty są oferowane. Aktualne informacje na temat produktów ELO, warunków umowy i cen otrzymają Państwo w poszczególnych spółkach ELO oraz u Partnerów Biznesowych ELO i / lub u Partnerów Handlowych ELO. Informacje o produktach są zgodne z aktualnym stanem. Przedmiot i zakres usług są określane wyłącznie przez odpowiednie umowy. Firma ELO nie gwarantuje, że jej produkty lub inne usługi zapewniają zgodność z określonymi przepisami prawnymi. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Zmiany, omyłki i błędy w druku pozostają zastrzeżone. Przedruk i powielanie, również fragmentaryczne, jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ELO Digital Office GmbH, bądź spółek powiązanych. Copyright ELO Digital Office GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Enterprise Content Management I Zarządzanie Dokumentami I Archiwizacja I Workflow I

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo