DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A Rzeszów NIP: (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG /13-00 zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na : Promocję serwisu autowraki.pl: Promowany serwis to innowacyjny system wyceny i transakcji wraków pojazdów - globalne w skali kraju narzędzie, udostępniające portal aukcyjny wraków pojazdów (w tym również dla pojazdów uszkodzonych, nadających się do naprawy i odsprzedaży) z opcją Kup teraz lub licytacją, umożliwiające również przeprowadzenie zamkniętego ofertowania. Zamawiane działania: Pozycjonowanie strony www serwisu Zamawiana usługa pozycjonowania obejmuje: Prace przygotowawcze związane z pozycjonowaniem e-usługi (serwisu) autowraki.pl, w tym (co najmniej): - analiza słów kluczowych pod kątem tematyki i grupy docelowej serwisu, - wskazania dla optymalizacji sitemap serwisu, - zgłoszenie serwisu do wskazanych przez wykonawcę wyszukiwarek internetowych (co najmniej Google). Regularna obsługa serwisu w zakresie działań SEO, w tym (co najmniej): - optymalizacja treści serwisu (tzw. content) pod kątem słów wskazanych kluczowych, - regularne zabiegi SEO mające na celu osiągnięcie: - dla co najmniej czterech spośród wskazanych słów kluczowych w okresie 3- pozycji w wyszukiwarce/wyszukiwarkach (co najmniej Google), umożliwiającej identyfikację wizerunkową serwisu i generującej ruch w serwisie 1

2 Czas realizacji usługi pozycjonowania -. Ocena efektywności działania zostanie przeprowadzona na podstawie co najmniej dwóch raportów, sporządzonych na koniec trzeciego i szóstego miesiąca realizacji usługi. Kampania reklamowa w Internecie - boksy reklamowe Reklama typu Adwords. Oferta obejmuje tzw. budżet usługi, pozwalający na pozyskanie co najmniej 4000 kliknięć miesięcznie oraz obsługę merytoryczną i optymalizacyjną, prowadzoną w ramach kampanii. Czas realizacji kampanii -. Zamawiający oczekuje od wykonawcy sporządzania okresowych raportów z kampanii. Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na wybranych portalach Reklama typu display. Zamawiający dostarczy wykonawcy opracowane graficznie banery, w postaci plików PSD, w standardowych rozdzielczościach. Oferta obejmuje tzw. budżet usługi, pozwalający na łącznie wyświetleń banerów miesięcznie oraz obsługę merytoryczną, polegającą na wyborze i zarządzaniu bazą portali, optymalizacji treści opisowych banerów, optymalizacją przekierowań. Czas trwania kampanii -. Zamawiający oczekuje od wykonawcy sporządzania okresowych raportów z kampanii. Kampania reklamowa w Internecie - portale społecznościowe Prowadzenie stałej komunikacji w mediach społecznościowych (co najmniej Facebook) Oferta obejmuje: - prowadzenie fan page zamawiającego, w trybie średnio co najmniej 2 wpisy tygodniowo, animowanie społeczności i podtrzymanie dialogu, monitoring strony (co najmniej 8-16, pięć dni w tygodniu), - polubienia fan page - średnio 17 tys. miesięcznie, - organizacja konkursów - co najmniej 6 konkursów, w celu budowy bazy do newslettera. Czas realizacji kampanii -. Zamawiający oczekuje od wykonawcy sporządzania okresowych raportów z kampanii. Termin realizacji: 31 stycznia 2015 Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia w podziale na etapy i poszczególne działania : Etap II projektu ( ) - Pozycjonowanie strony www serwisu, - Kampania reklamowa w Internecie - portale społecznościowe, - Kampania reklamowa w Internecie - boksy reklamowe, - Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na wybranych portalach. 2

3 Etap III projektu ( ) - Pozycjonowanie strony www serwisu, - Kampania reklamowa w Internecie - portale społecznościowe, - Kampania reklamowa w Internecie - boksy reklamowe, - Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na wybranych portalach. Oferty winny zawierać: Nazwę adresata oferty: Multi Studio Piotr Znamirowski, ul. Ustrzycka 9A, Rzeszów, NIP: Pełną nazwę firmy wraz z niezbędnymi informacjami (adres, numer telefonu). Datę złożenia oferty. Cenę oferty przedstawioną jako kwotę netto oraz kwotę brutto wyliczoną lub zawierającą informację o podatku VAT. Czas realizacji zamówienia : 31 stycznia Termin związania ofertą : Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. Sposób i termin płatności. Ważność oferty minimum 30 dni. Oferta wraz z powyższymi informacjami powinna być przesłana listownie lub dostarczona osobiście na adres: Multi Studio Piotr Znamirowski, ul. Ustrzycka 9A, Rzeszów, mailem na adres Termin składania ofert : Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2014 r. Kryterium wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie następujących kryteriów: Cena 100% Warunek udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia będącego integralną częścią formularza ofertowego, o posiadaniu przez niego odpowiedniego doświadczenia, zasobów oraz kwalifikacji do wykonania zamówienia. Dodatkowe informacje: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny. 3

4 W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Oferent zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna. 4

5 Załącznik nr 1 : wzór oferty... (pieczęć firmowa oferenta )... miejscowość, data Zamawiający: Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A Rzeszów NIP: OFERTA I. Oferta dotyczy: Zapytania ofertowego na promocję projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG / II. Przedmiot zamówienia : Promocja serwisu autowraki.pl: Promowany serwis to innowacyjny system wyceny i transakcji wraków pojazdów - globalne w skali kraju narzędzie, udostępniające portal aukcyjny wraków pojazdów (w tym również dla pojazdów uszkodzonych, nadających się do naprawy i odsprzedaży) z opcją Kup teraz lub licytacją, umożliwiające również przeprowadzenie zamkniętego ofertowania. Zamawiane działania: Pozycjonowanie strony www serwisu Zamawiana usługa pozycjonowania obejmuje: Prace przygotowawcze związane z pozycjonowaniem e-usługi (serwisu) autowraki.pl, w tym (co najmniej): - analiza słów kluczowych pod kątem tematyki i grupy docelowej serwisu, - optymalizacja sitemap serwisu, - zgłoszenie serwisu do wskazanych przez wykonawcę wyszukiwarek internetowych (co najmniej Google). Regularna obsługa serwisu w zakresie działań SEO, w tym (co najmniej): - optymalizacja treści serwisu (tzw. content) pod kątem słów wskazanych kluczowych, 5

6 - regularne zabiegi SEO mające na celu osiągnięcie: - dla co najmniej czterech spośród wskazanych słów kluczowych w okresie 3- pozycji w wyszukiwarce/wyszukiwarkach (co najmniej Google), umożliwiającej identyfikację wizerunkową serwisu i generującej ruch w serwisie Czas realizacji usługi pozycjonowania -. Ocena efektywności działania zostanie przeprowadzona na podstawie o najmniej dwóch raportów, sporządzonych na koniec trzeciego i szóstego miesiąca realizacji usługi. Kampania reklamowa w Internecie - boksy reklamowe Reklama typu Adwords. Oferta obejmuje tzw. budżet usługi, pozwalający na pozyskanie co najmniej 4000 kliknięć miesięcznie oraz obsługę merytoryczną i optymalizacyjną, prowadzoną w ramach kampanii. Czas realizacji kampanii -. Usługa obejmuje sporządzanie okresowych raportów z kampanii. Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na wybranych portalach Reklama typu display. Zamawiający dostarczy wykonawcy opracowane graficznie banery, w postaci plików PSD, w standardowych rozdzielczościach. Oferta obejmuje tzw. budżet usługi, pozwalający na łącznie wyświetleń banerów miesięcznie oraz obsługę merytoryczną, polegającą na wyborze i zarządzaniu bazą portali, optymalizacji treści opisowych banerów, optymalizacją przekierowań. Czas trwania kampanii. Usługa obejmuje sporządzanie okresowych raportów z kampanii. Kampania reklamowa w Internecie - portale społecznościowe Prowadzenie stałej komunikacji w mediach społecznościowych (co najmniej Facebook) Oferta obejmuje: - prowadzenie fan page zamawiającego, w trybie średnio co najmniej 2 wpisy tygodniowo, animowanie społeczności i podtrzymanie dialogu, monitoring strony (co najmniej 8-16, pięć dni w tygodniu), - polubienia fan page - średnio 17 tys. miesięcznie, - organizacja konkursów - co najmniej 6 konkursów, w celu budowy bazy do newslettera. Czas realizacji kampanii -. Usługa obejmuje sporządzanie okresowych raportów z kampanii. 6

7 III. Specyfikacja działań promocji wraz z wyceną jednostkową. Wyszczególnienie działań Czas trwania/ilo ść Cena Jednostkowa netto Wartość netto UWAGI Pozycjonowanie strony www serwisu: Prace przygotowawcze związane z pozycjonowaniem e-usługi (serwisu) autowraki.pl 1-razowo Regularna obsługa serwisu w zakresie działań SEO Kampania reklamowa w Internecie - boksy reklamowe: Budżet usługi Obsługa merytoryczna Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na wybranych portalach: Budżet usługi Obsługa merytoryczna Kampania reklamowa w Internecie - portale społecznościowe: Kampania związana z pozyskiwaniem polubienia fan page Obsługa fan page Organizacja konkursów 6-krotnie RAZEM IV. Wycena oferty : Wartość zamówienia netto / brutto:.... PLN Słownie netto:. V. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON:.. 7

8 . 8

9 VI. Termin realizacji: 31 stycznia 2015 VII. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie doświadczenie, zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VIII. Termin ważności oferty Oferta ważna: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert... Pieczęć i podpis oferenta 9

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.4223.72.1.2014. Nowy Targ, dnia 20.08.2014 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo