Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail)"

Transkrypt

1 Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej ; Umowa nr UDA-POIG /12-00 z dnia r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia roku..... (miejscowość, data) (miejsce na pieczęć firmową Oferenta) PLAYTIME Sp. z o.o. ul. Pocztowa 1/ Stare Babice FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., w imieniu:... (pełna nazwa Oferenta)... (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres ) (numer telefonu) (numer faksu) (adres strony www) przedkładam ofertę na stworzenie i przeprowadzenie kampanii marketingowej do elektronicznego systemu zarządzania kontrolami placów zabaw. I. PRZEDMIOT OFERTY: Przedmiotem zapytania jest stworzenie i przeprowadzenie kampanii marketingowej do nowo stworzonego elektronicznego systemu zarządzania kontrolami placów zabaw. 1

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kampania marketingowa będąca przedmiotem zamówienia powinna charakteryzować się wysokim poziomem dotarcia do potencjalnych odbiorców oraz budować dobry wizerunek nowo wdrażanej e-usługi. Głównymi elementami kampanii są: Reklama internetowa - powinna obejmować większość działań, ponieważ jest szczególnie atrakcyjna dzięki swojej multimedialności i ilości środków w niej występujących: tekst, obraz, dźwięk; Promowanie w internecie powinno opierać się na prawidłowym promowaniu platformy internetowej w popularnych wyszukiwarkach, dbając o możliwie wysokie usytuowanie serwisu w wyszukiwarkach; Przygotowanie materiałów informacyjnych umieszczanych na: banerach reklamowych, portalach branżowych oraz treści ulotek reklamowych i folderów; Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych dla serwisu m. in. ulotek i folderów. Cała kampania ma na celu zapoznanie przyszłych potencjalnych użytkowników z nowo powstałym systemem do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw i dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców. Ogólny opis kampanii marketingowej: ELEMENTY KAMPANII MARKETINGOWEJ Kampania marketingowa serwisu do elektronicznego systemu zarządzania kontrolami placów zabaw zawiera następujące elementy: Wydruk materiałów promocyjnych (ulotki sztuk, foldery sztuk) Druk materiałow promocyjnych w postaci ulotki oraz folderu wykonanych techniką offsetową. Druk pełnokolorowy co najmnjej 4+4, wykonany na papierze kredowanym formatu minumum A5 dla ulotki oraz zbliżonego do A4 dla folderu. Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych Pozycjonowanie serwisu opierać się będzie na min. 8 słowach kluczowych. Wykonawca przeprowadzi procedurę pozycjonowania serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw w wyszukiwarkach uwzględniając słowa i frazy kluczowe. Reklamy w wyszukiwarkach w znacznym stopniu wpłyną na korzystne utrwalenie zarówno nowego systemu jak i jego funkcjonalności pozwalającej na w pełni elektroniczne prowadzenie książki kontroli placu zabaw. Dodatkowo działania wspierać będą reklamy typu adwords. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie Marketing szeptany jest jednym z kanałów przekazywania informacji konsumentom, kanałem opierającym się na osobistym poleceniu. Przekazywane informacje będą absorbujące, zwiekszające stopień zapamiętywania informacji. System zakłada integrację z portalami społecznościowymi m.in. Facebook, na którym obecność ma na celu pozyskanie oraz utrzymanie jak największej liczby użytkowników w celu wsparcia kupujących w podjęciu słusznej decyzji 2

3 nabycia nowego systemu. Portale udostępniają funkcjonalność, która pozwala na zadawanie zapytań zarówno znajomym jak i innym użytkownikom portali dotyczących oferowanego produktu. Działania te będą odpowiadać za budowanie i kreowaniu wizerunku nowego systemu poprzez umieszczanie informacji o jego funkcjonalności. Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych dla serwisu (ulotek, folderów, itp.) Zadanie to polegać będzie na zaprojektowaniu merytorycznym i graficznym elementów identyfikacji wizualnej takich jak logo, layout strony www oraz materiałów promocyjnych takich jak: ulotki, foldery oraz inne materiały graficzne. Materiały graficzne, zwłaszcza logo oraz strona www, powinny charakteryzować estetyką oraz starannością wykonania, być przejrzyste, stonowane, niezbyt krzykliwe, wzbudzać zaufanie oraz jednozanacznie kojarzyć się instytucjonalnie. Opracowane materiały powinny zawierać informacje o samym serwisie jak i jego funkcjonalności. Mailing bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany, łącznie adresów) Działania te pozwolą na pozyskanie klientów należących do grup osób potencjalnie najbardziej zainteresowanych oferowanymi produktami. Mailing będzie skierowany na informowanie możliwie jak największej ilości potencjalnych użytkowników o nowo powstałym wielofunkcyjnym serwisie elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw. Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych) Kolejnym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów będzie również kampania reklamowa w internecie polegająca na wyświetalniu banerów reklamowych informujących o nowej usłudze oraz zachęcających do skorzystania z niej. Banery reklamowe mają być wyświetalne na stronach głównych interenetowych portali branżowych zrzeszających poszczególne grupy potencjalnych odbiorców oraz innych serwisach, których użytkownicy mogą potencjalnie zostać naszymi klientami. W przypadku serwisów o szerokim spektrum odbiorców, np. banery należy umieścić na podstronach o tematyce ściśle związanej z tematyką zarządzania/administrowania obiektami, ich bezpieczeństwem, itp. Banery reklamowe powinny pojawić się m. in. na: W przypadku zarzadców W przypadku szkół i przedszkoli: W przypadku instytucji państwowych, tj. gmin: Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej Budowa pozytywnego wizerunku nowo powstałego serwisu poprzez reklamy w czasopismach tradycyjnych w wersji papierowej. Reklamy powinny zostać zamieszczone w następujących tytułach: a) Instytucje edukacyjne: Miesiecznik Dyrektora Szkoły, "Dyrektor Szkoły - Miesięcznik b) Kierowniczej Kadry Oświatowej", Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. c) Zarządcy i administratorzy: Murator, Administrator. 3

4 Minimalny format baneru reklamowego to ¼ strony w tytułach wymienionych w pkt. a) oraz b). Minimalny format baneru reklamowego w tytułach wymienionych w pkt. c) to 1/16 strony. Reklama musi pojawić się min. 1 raz (w czasie edycji numeru). Materiały na targi branżowe Działanie to obejmować będzie projekt oraz wykonanie kompletu materiałów wystawienniczych, w skład których wchodzi: projekt i wykonanie ścianki wystawienniczej wraz z dwoma standami o wymiarach co najmniej 2m x 2m (ścianka) oraz stand typu Roll Up min. 0,75m x 2m (stand druk dwustronny). Całość wykonana w technologii zapewniającej prosty i szybki montaż oraz demontaż, mały gabaryt po złożeniu, ułatwiający transport samochodem osobowym. Wyprodukowana ścianka oraz standy muszą być wysokiej jakości zapewniającej trwałość i możliwość bezawaryjnego wielokrotnego użytkowania. W ramach tego zadania konieczne będzie również wyprodukowanie ulotek reklamowych w formacie min. A5 drukowanych na papierze kredowanym, druk pełnokolorowy, nakład minimum 1500 szt., pełnokolorowych teczek ofertowych formatu A4 z miejscem na wizytówkę min 500 szt., wizytówki kolorowe 3000 szt. WYMAGANIA KAMPANI MARKETINGOWEJ Serwis powinien być promowany w sposób budujący dobry wizerunek nowej e-usługi. System powinien być promowany za pomocą różnych źródeł przekazu jednocześnie, niezależnie od siebie. System powinien być promowany zgodnie ze stosowanymi aktualnie na rynku standardami technicznymi, gwarantującymi Zamawiającemu możliwość dalszej promocji. II. CENA: Wydruk materiałów promocyjnych (ulotki sztuk, foldery sztuk) cena łączna za 1 cykl. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych cena łączna za 3 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie cena łączna za 3 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Opracowanie merytoryczne I graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych dla serwisu (ulotek, folderów, itp.) - cena łączna za 1 cykl. Cena netto: PLN Cena brutto:..... PLN 4

5 Mailing bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany) cena łączna za 2 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych) cena łączna za 2 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej cena łączna za 2 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN Produkcja materiałów wystawienniczych - cena łączna za 2 cykle. Cena netto:... PLN Cena brutto:..... PLN RAZEM CENA NETTO:... PLN WARTOŚĆ PODATKU VAT:... PLN RAZEM CENA BRUTTO:... PLN (słownie:......) III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Do r. Wydruk materiałów promocyjnych (ulotki sztuk, foldery sztuk); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie; Opracowanie merytoryczne i graficzne logotypu, identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych dla serwisu (ulotek, folderów, itp.). Do r. Mailing bezposredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany adresów); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach 5

6 branżowych); Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej; Produkcja materiałów wystawienniczych, ścianka wystawiennicza, standy, ulotki, wizytówki, teczki. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie. Do r. Mailing bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych portalem grup odbiorców (bezadresowy oraz targetowany adresów.); Pozycjonowanie serwisu i zakup reklam w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych; Kampania reklamowa w internecie (kampania bannerowa, kampania na portalach branżowych); Reklamy w prasie branżowej i specjalistycznej, zakup powierzchni reklamowej; Produkcja materiałów wystawienniczych, ulotki, wizytówki, teczki. Działania WOM (word of mouth), marketing wirusowy, szeptany i społecznościowy w internecie. IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:... V. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:... (minimum 30 dni od daty wystawienia) Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku. 4. W przypadku wybrania naszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym. 5. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia..... (podpis i pieczątka Oferenta) 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, 38-400 Krosno NIP: 6842255318 (dane adresowe zamawiającego) Krosno, 29.12.2014 r......... (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług 1. Zamawiający PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo