DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, Krosno NIP: (dane adresowe zamawiającego) Krosno, r (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system projektowania ogrodów z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz grafiki trójwymiarowej nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG /12-00 zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizacje działań informacyjnych i promocyjnych realizowanej w ramach projektu e-usługi. I. Zamawiane działania: 1. Przygotowanie materiałów reklamowych - spot do TV, banery: a) Wykonanie spotu reklamowego: opracowanie scenariusza na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, wykonanie ilustracji w oparciu o scenariusz i storyboard, animacja oparta na ilustracjach, wykonana w technice komputerowej Flash lub After Effects. VIDEO Czas trwania animacji do 30 sekund, równorzędny format docelowy: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, SWF. Propozycje 16:9 HD 1080i, rozdzielczość wyjściowa grafiki 1080p: 1920(H)x1080(V) pixeli lub 720p: 1280(H) x 720(V) pixeli, liczba klatek na sekundę do 30 fps bez przeplotu, próbkowanie kolorów: 4:2:0 lub 4:2:2 AUDIO głośność (zgodnie z rekomendacją EBU R128/ITU BS ) audio zapisane na dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) częstotliwość próbkowania audio 48 khz, podkład muzyczny dostosowany do specyfiki branży zakupiony z portalu typu audiostock, lektor (z off) jako głos dopełniający. 1

2 b) Stworzenie internetowych banerów reklamowych: Opracowanie grafiki na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, banery przygotowane w 3 różnych rozmiarach (tak aby można było je umieszczać na różnych portalach), banery anonimowe wykonane w formacie Flash lub GIF z przejściami (min. 3 plansze) c) Opracowanie artykułów sponsorowanych (min. 4 artykuły) na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, artykuły min znaków każdy, opracowanie merytoryczne i graficzne po stronie wykonawcy. 2. Kampania reklamowa artykuły sponsorowane: Przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na umieszczeniu opracowanych artykułów sponsorowanych (min. 4 artykuły) w mediach o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową, czas ekspozycji każdego artykułu min. 1 miesiąc (30 dni) 3. Kampania reklamowa w Internecie banery na różnych portalach (reklama typu display): Umieszczenie wykonanych banerów internetowych na portalach o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową, min wyświetleń łącznie podczas trwania kampanii (przez 4 miesiące) 4. Pozycjonowanie strony www serwisu: Opracowanie analizy SEO (dobór słów kluczowych do pozycjonowania, min. 10 fraz) kampania pozycjonowania w wyszukiwarkach tzw. twarde pozycjonowanie lub za pomocą AdWords (wybór na podstawie analizy słów kluczowych). Celem pozycjonowania jest podniesienie pozycji witryny www serwisu na jedną z trzech pierwszych pozycji po zapytaniu na jedną z 10 ww. fraz. 5. Kampania reklamowa w TV: a) Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową (wyświetlenie wykonanego spotu reklamowego) min. 200 wyświetleń b) Przeprowadzenie kampanii reklamowej w kanale TV online według grupy docelowej zgodnie z zapytaniem ofertowym (wyświetlenie wykonanego spotu reklamowego) min wyświetleń Na każdym z powyższych działań informacyjnych i promocyjnych musi zostać umieszczony co najmniej: 2

3 - emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w rozporządzeniu nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - hasło określone przez Instytucję Zarządzającą podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Zakładana zgodnie z projektem grupa docelowa: Wymieniona powyżej grupa docelowa to osoby o otwartości na nowinki technologiczne, które, z racji posiadania domu z ogrodem mogą skorzystać z e-usługi Zamawiającego. Preferowany wiek lata. Grupa docelowa nie jest zdeterminowana poprzez płeć. Badania rynku wykazały, że większość potencjalnych odbiorców będą stanowić osoby z wykształceniem średnim lub wyższym. Znakomitą część odbiorców e-usługi będą stanowić osoby zamieszkujące w domach jednorodzinnych. Koniecznością pełnego wykorzystania e- usługi jest posiadanie w domu tzw. smartfona lub tabletu. Skrócony opis e-usługi: E-usługa opiera się o dwa, zintegrowane środowiska użytkowe - aplikację mobilną oraz aplikację webową. Aplikacja mobilna pozwala na wykorzystanie w pełni funkcjonalności urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) do zaplanowania ogrodu z wykorzystaniem realnego obrazu ogrodu. Odbywa się to poprzez nałożenie warstwy projektu ogrodu na rzeczywisty obraz ogrodu. Obsługa jest w pełni intuicyjna, pozwalająca na korzystanie z aplikacji laikom. Proces projektowania ogrodu odbywa się poprzez nasuwanie na obraz rzeczywisty obiektów wirtualnych (ścieżek, krzewów, drzewek, żywopłotów itp.) Wykorzystane są funkcje mobilne, niedostępne na komputerach stacjonarnych takie jak kamera, żyroskop itp. Z uwagi na ograniczoną rozdzielczość ekranu urządzenia mobilnego, proces projektowania może zakończyć się na fazie projektu na aplikacji mobilnej lub być kontynuowany na domowym komputerze, poprzez aplikację webową dostępną z poziomu dowolnej przeglądarki www. Aplikacja webowa otwiera przed projektującym szereg nowych możliwości, z wizualizacją 3-D projektu na czele. Po zaprojektowaniu ogrodu na aplikacji mobilnej lub aplikacji webowej użytkownik może przejść do projektowanego ogrodu z smartfonem lub tabletem i przeglądnąć efekt (po wcześniejszej kalibracji aplikacji) projektu patrząc na ekran. Aplikacja nałoży na obraz z kamery wbudowanej w telefon, tablet, zaprojektowane elementy - ścieżki, krzewy, drzewa. Ostatnim etapem jeste stworzenie kosztorysu projektu w oparciu o ofertę partnerów biznesowych projektu - e-sklepów o tematyce ogrodniczej. System dokonuje optymalnej wyceny kosztów realizacji stworzonego projektu. 3

4 II. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia: Etap I (do ) Pozycjonowanie strony www serwisu Kampania reklamowa w TV Kampania reklamowa - artykuły sponsorowane w poczytnych mediach o tematyce ogrodniczej Przygotowanie materiałów reklamowych - spot do TV, banery Etap II ( ) Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na różnych portalach Pozycjonowanie strony www serwisu Kampania reklamowa w TV Kampania reklamowa - artykuły sponsorowane w poczytnych mediach o tematyce ogrodniczej III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykonawca powinien: złożyć ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu, posiadać niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, posiadać możliwości techniczne i finansowe do terminowego wykonania zlecenia, posiadać do wykonania oferowanego zamówienia odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów zostanie zadeklarowane przez Wykonawcę poprzez podpisanie oświadczenia będącego integralną częścią formularza ofertowego. IV. Oferty winny zawierać: Nazwę adresata oferty: Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, Krosno NIP: Pełną nazwę firmy oferenta wraz z niezbędnymi informacjami (adres, numer telefonu). Datę złożenia oferty. Cenę oferty przedstawioną jako kwotę netto oraz kwotę brutto zawierającą informację o podatku VAT. Czas realizacji zamówienia: Najpóźniej do r. Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 3 miesiące. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4

5 Sposób i termin płatności Ważność oferty 3 miesiące V. Miejsce składania ofert W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego jak i pocztą, na kopercie należy umieścić opis Oferta dotycząca realizacji działań promocyjnych i informacyjnych na potrzeby realizacji projektu Innowacyjny system projektowania ogrodów z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz grafiki trójwymiarowej Oferty należy złożyć wraz z powyższymi informacjami u Zamawiającego osobiście lub przesłać listownie lub na adres: Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, Krosno W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą upoważnioną przez Zamawiającego tj: Właściciel Gabriela Wajda-Szmyd tel ; VI. Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu r. VII. Termin realizacji zamówienia: Od daty złożenia zamówienia do r. Kryterium wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie następujących kryteriów: Cena 100% Dodatkowe informacje: Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny. W przypadku ofert odrzuconych Zleceniodawca nie ma obowiązku informowania o przyczynach odrzucenia. W przypadku wybrania oferty oferenta jako najkorzystniejszej zostanie on niezwłocznie o tym fakcie poinformowany a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna. 5

6 Załącznik nr 1: wzór oferty.... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa oferenta) Oferta dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację działań promocyjnych i informacyjnych do projektu pt. Innowacyjny system projektowania ogrodów z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz grafiki trójwymiarowej Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG / I. Zamawiane działania: 1. Przygotowanie materiałów reklamowych - spot do TV, banery: a) Wykonanie spotu reklamowego: opracowanie scenariusza na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, wykonanie ilustracji w oparciu o scenariusz i storyboard, animacja oparta na ilustracjach, wykonana w technice komputerowej Flash lub After Effects. VIDEO Czas trwania animacji do 30 sekund, równorzędny format docelowy: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, SWF. Propozycje 16:9 HD 1080i, rozdzielczość wyjściowa grafiki 1080p: 1920(H)x1080(V) pixeli lub 720p: 1280(H) x 720(V) pixeli, liczba klatek na sekundę do 30 fps bez przeplotu, próbkowanie kolorów: 4:2:0 lub 4:2:2 AUDIO głośność (zgodnie z rekomendacją EBU R128/ITU BS ) audio zapisane na dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) częstotliwość próbkowania audio 48 khz, podkład muzyczny dostosowany do specyfiki branży zakupiony z portalu typu audiostock, lektor (z off) jako głos dopełniający. b) Stworzenie internetowych banerów reklamowych: Opracowanie grafiki na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, banery przygotowane w 3 różnych rozmiarach (tak aby można było je umieszczać na różnych portalach), banery anonimowe wykonane w formacie Flash lub GIF z przejściami (min. 3 plansze) 6

7 c) Opracowanie artykułów sponsorowanych (min. 4 artykuły) na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, artykuły min znaków każdy, opracowanie merytoryczne i graficzne po stronie wykonawcy. 2. Kampania reklamowa artykuły sponsorowane: Przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na umieszczeniu opracowanych artykułów sponsorowanych (min. 4 artykuły) w mediach o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową, czas ekspozycji każdego artykułu min. 1 miesiąc (30 dni) 3. Kampania reklamowa w Internecie banery na różnych portalach (reklama typu display): Umieszczenie wykonanych banerów internetowych na portalach o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową, min wyświetleń łącznie podczas trwania kampanii (przez 4 miesiące) 4. Pozycjonowanie strony www serwisu: Opracowanie analizy SEO (dobór słów kluczowych do pozycjonowania, min. 10 fraz) kampania pozycjonowania w wyszukiwarkach tzw. twarde pozycjonowanie lub za pomocą AdWords (wybór na podstawie analizy słów kluczowych). Celem pozycjonowania jest podniesienie pozycji witryny www serwisu na jedną z trzech pierwszych pozycji po zapytaniu na jedną z 10 ww. fraz. 5. Kampania reklamowa w TV: a) Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji o tematyce związanej z branżą lub grupą docelową (wyświetlenie wykonanego spotu reklamowego) min. 200 wyświetleń b) Przeprowadzenie kampanii reklamowej w kanale TV online według grupy docelowej zgodnie z zapytaniem ofertowym (wyświetlenie wykonanego spotu reklamowego) min wyświetleń Na każdym z powyższych działań informacyjnych i promocyjnych musi zostać umieszczony co najmniej: - emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w rozporządzeniu nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7

8 - hasło określone przez Instytucję Zarządzającą podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Zakładana zgodnie z projektem grupa docelowa: Wymieniona powyżej grupa docelowa to osoby o otwartości na nowinki technologiczne, które, z racji posiadania domu z ogrodem mogą skorzystać z e-usługi Zamawiającego. Preferowany wiek lata. Grupa docelowa nie jest zdeterminowana poprzez płeć. Badania rynku wykazały, że większość potencjalnych odbiorców będą stanowić osoby z wykształceniem średnim lub wyższym. Znakomitą część odbiorców e-usługi będą stanowić osoby zamieszkujące w domach jednorodzinnych. Koniecznością pełnego wykorzystania e- usługi jest posiadanie w domu tzw. smartfona lub tabletu. Skrócony opis e-usługi: E-usługa opiera się o dwa, zintegrowane środowiska użytkowe - aplikację mobilną oraz aplikację webową. Aplikacja mobilna pozwala na wykorzystanie w pełni funkcjonalności urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) do zaplanowania ogrodu z wykorzystaniem realnego obrazu ogrodu. Odbywa się to poprzez nałożenie warstwy projektu ogrodu na rzeczywisty obraz ogrodu. Obsługa jest w pełni intuicyjna, pozwalająca na korzystanie z aplikacji laikom. Proces projektowania ogrodu odbywa się poprzez nasuwanie na obraz rzeczywisty obiektów wirtualnych (ścieżek, krzewów, drzewek, żywopłotów itp.) Wykorzystane są funkcje mobilne, niedostępne na komputerach stacjonarnych takie jak kamera, żyroskop itp. Z uwagi na ograniczoną rozdzielczość ekranu urządzenia mobilnego, proces projektowania może zakończyć się na fazie projektu na aplikacji mobilnej lub być kontynuowany na domowym komputerze, poprzez aplikację webową dostępną z poziomu dowolnej przeglądarki www. Aplikacja webowa otwiera przed projektującym szereg nowych możliwości, z wizualizacją 3-D projektu na czele. Po zaprojektowaniu ogrodu na aplikacji mobilnej lub aplikacji webowej użytkownik może przejść do projektowanego ogrodu z smartfonem lub tabletem i przeglądnąć efekt (po wcześniejszej kalibracji aplikacji) projektu patrząc na ekran. Aplikacja nałoży na obraz z kamery wbudowanej w telefon, tablet, zaprojektowane elementy - ścieżki, krzewy, drzewa. Ostatnim etapem jeste stworzenie kosztorysu projektu w oparciu o ofertę partnerów biznesowych projektu - e-sklepów o tematyce ogrodniczej. System dokonuje optymalnej wyceny kosztów realizacji stworzonego projektu. II. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia: Etap I (do ) 8

9 Pozycjonowanie strony www serwisu Kampania reklamowa w TV Kampania reklamowa - artykuły sponsorowane w poczytnych mediach o tematyce ogrodniczej Przygotowanie materiałów reklamowych - spot do TV, banery Etap II ( ) Kampania reklamowa w Internecie - banery reklamowe na różnych portalach Pozycjonowanie strony www serwisu Kampania reklamowa w TV Kampania reklamowa - artykuły sponsorowane w poczytnych mediach o tematyce ogrodniczej Wycena oferty: Wartość zamówienia netto/brutto:.. zł Słownie netto:.. 1. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP: Termin realizacji : Od daty złożenia zamówienia do r. 3. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. 9

10 Oświadczam, że do wykonania ofertowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie doświadczenie, zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania naszej firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Termin ważności oferty: Oferta ważna: 3 miesiące licząc od upływu terminu składania ofert (pieczęć i podpis oferenta) 10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo