Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie"

Transkrypt

1 Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne postępy, nadal można wiele zrobić, aby wszystkim uczniom dać możliwość uczenia się w szkole dwóch języków obcych. Taki cel państwa członkowskie postawiły sobie w Barcelonie w 2002 r. Cel ten jest obecnie uznawany za jedną z ośmiu kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, zaproponowanych przez Radę i Parlament Europejski w grudniu 2006 r. Leonard Orban, komisarz UE ds. wielojęzyczności, dodał: Wielojęzyczność dotyczy całego społeczeństwa europejskiego. Rozpoczyna się w szkole, ale stale ją rozwijamy, ponieważ musimy uczyć się nowych języków, aby zwiększać spójność społeczną i dobrobyt. Jest to tematem niedawnego komunikatu Komisji «Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie» i cieszę się, że został on poparty dzisiejszą rezolucją Rady w sprawie wielojęzyczności. Publikacja Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy Europejskim Biurem Eurydice, biurami krajowymi Eurydice i Eurostatem. W rezultacie możliwe było powiązanie informacji z różnych źródeł, a efektem współpracy jest wnikliwy opis stanu nauczania języków obcych w Europie, który ilustruje ponad 40 wskaźników. Publikacja analizuje różne aspekty zagadnienia: od nauczania języka obcego w bardzo wczesnym wieku, różnorodności nauczanych języków, czasu nauczania języków obcych na różnych poziomach edukacyjnych, aż po kształcenie nauczycieli języków obcych. Dane w raporcie dotyczą roku szkolnego 2006/07 i obejmują sektor szkół publicznych i prywatnych dotowanych przez państwo. Niektóre z tendencji dotyczących zjawiska nauczania języków były analizowane przez sieć Eurydice już od 1984 roku, co pozwoliło na przyjrzenie się im z perspektywy historycznej. Dodatkowo wykorzystano również część wyników z badań PISA (2006), by poznać lepiej problematykę wielojęzyczności w domu i w szkole. Najważniejsze ustalenia: 1) Nauczanie języków obcych rozpoczyna się w coraz młodszym wieku, ale czas przeznaczany na nie w szkole podstawowej jest ograniczony. Przez ostatnie trzydzieści lat obserwuje się coraz wcześniejsze wprowadzanie nauczania języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. W niemal wszystkich krajach europejskich obowiązkowa nauka języka obcego rozpoczyna się obecnie w szkole podstawowej. W większości przypadków dzieci zaczynają uczyć się języka obcego w wieku 8-10 lat, niekiedy nawet wcześniej: we wszystkich wspólnotach autonomicznych w Hiszpanii, a także w niemieckojęzycznej wspólnocie Belgii dzieci rozpoczynają naukę języka obcego w wieku 3 lat.

2 Zmiany dotyczące czasu trwania obowiązkowej nauki języka obcego (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia ogólnokształcąca) Wiek Nauczanie języka obcego jest wprowadzane Brak obowiązkowego nauczania języka obcego Źródło: Eurydice Informacje dodatkowe Polska: Od roku 2008/09 została wprowadzona obowiązkowa nauka języka obcego dla uczniów w wieku 7 do 10 lat. Jednakże czas poświęcany na nauczanie języka obcego w szkołach podstawowych pozostaje ograniczony (zwykle mniej niż 10% całkowitego czasu nauczania) i różni się znacznie zależnie od kraju. Ilość czasu poświęcanego na nauczanie języka obcego jest zazwyczaj większa w gimnazjum, niż w szkole podstawowej. 2

3 Minimalna liczba godzin nauczania języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (godziny zegarowe), 2006/07 UK ( 1 ): UK-ENG/WLS/NIR Źródło: Eurydice. BE de CZ DE LU BE fr BE nl BG DK EE IE EL ES FR IT CY LV LT c c MT AT RO UK UK- LI HU NL PL PT SI SK FI SE IS NO TR ( 1 ) SCT c : : Poziom szkoły podstawowej Poziom gimnazjum Ogółem (podstawowa + gimnazjum) Przedmiot obowiązkowy o dowolnej liczbie godzin Języki obce nie są przedmiotami obowiązkowymi 2) Coraz więcej krajów wprowadza w szkole nauczanie dwóch języków obcych. Nauczanie przynajmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat nie odbywa się wprawdzie we wszystkich krajach, jednak wyniki badania pokazują, że w większości krajów uczniowie otrzymują taką możliwość w szkole średniej. 3

4 Nauczanie dwóch języków obcych na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcacego, 2006/07 Minimum dwa języki obce: Obowiązkowe dla wszystkich Prawo do nauki dla wszystkich Obowiązkowe bądź prawo do nauki dla wszystkich Obowiązkowe bądź prawo do nauki dla niektórych przez przynajmniej rok w trakcie kształcenia obowiązkowego w pełnym wymiarze wyłącznie po zakończeniu kształcenia obowiązkowego w pełnym wymiarze w trakcie bądź po zakończeniu kształcenia obowiązkowego w pełnym wymiarze Źródło: Eurydice. Informacje dodatkowe Irlandia: Nauczanie języków obcych nie jest obowiązkowe. Oficjalne języki angielski i irlandzki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, ale nie są językami obcymi. Polska: Od roku 2009 przewidziana jest nauka dwóch języków obcych dla uczniów w wieku lat. W latach 2006/07 nauczanie języka obcego w szkole przez co najmniej jeden rok było obowiązkowe we wszystkich krajach biorących udział w badaniu, za wyjątkiem Irlandii i Szkocji. W większości krajów około połowa uczniów w szkole podstawowej uczy się co najmniej jednego języka obcego. Średnia liczba języków obcych przypadająca na jednego ucznia, poziom gimnazjum i liceum (ISCED 2 i 3), 2005/06 EU - 27 BE fr ISCED 2 ISCED 3 BE BE de nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU M T NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR ISCED : : 1.6 : 2 ISCED : : Source: Eurostat, UOE. Polska: dane dotyczą uczniów uczących się w pełnym wymiarze godzin. 4

5 3) Języka angielskiego uczy się 90% uczniów w Europie. W 13 krajach europejskich język angielski jest obowiązkowym pierwszym językiem obcym. Nawet jeżeli zapewniony jest wybór, uczniowie i ich rodzice zwykle wybierają język angielski, który jest obecnie najczęściej nauczanym językiem w szkole podstawowej. Języka angielskiego w trakcie obowiązkowej nauki szkolnej uczy się 90% wszystkich uczniów w Europie. Jeżeli nauczany jest drugi język obcy, najczęściej wybierane są francuski i niemiecki. Obowiązkowe języki obce określone przez centralne władze oświatowe (kształcenie obowiązkowe w pełnym wymiarze), 1982/83, 1992/93, 2002/03 i 2006/07 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 2006/ / / /83 UK-ENG/ UK- HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE WLS/NIR SCT IS LI NO TR 2006/07 fi/sv da 2002/03 fi/sv da 1992/93 fi/sv da 1982/83 fi/sv da angielski francuski niemiecki rosyjski Brak określenia konkretnych języków jako obowiązkowych Brak języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych 4) Niewiele krajów zaleca mobilność jako część kształcenia nauczycieli. Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej prowadzone jest często przez nauczycieli nauczania początkowego. W szkole średniej stopień specjalizacji nauczycieli różni się znacznie zależnie od kraju. Większość krajów objętych badaniem zaleca, aby wykształcenie przyszłych nauczycieli zawierało komponent teoretyczny i praktyczny, jednak wymóg mobilności przyszłych nauczycieli jest raczej wyjątkiem, niż regułą. 5

6 Zalecenia dotyczące treści nauczania w zakresie kształcenia nauczycieli języków obcych posiadających kwalifikacje do pracy na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, 2006/07 ISCED 1 Brak zaleceń Zalecenia dla: Nauczycieli przedmiotu i/lub kilku przedmiotów Nauczycieli przedmiotów zintegrowanych Nauczycieli kształcących się za granicą BE fr Zalecenia dotyczące treści nauczania w kształceniu nauczycieli: przedmiotów zintegrowanych oraz przedmiotu bądź kilku przedmiotów przedmiotu bądź kilku przedmiotów BE BG IE FR LT HU AT SI NO DE EL ES IT LV MT PL PT FI UK de Nauka jednego bądź kilku języków. Teoretyczna wiedza na temat nauczania języków obcych. Praktyki nauczycielskie w szkole. Okres spędzony w kraju, gdzie język nauczany przez nauczyciela jest językiem ojczystym. Source: Eurydice. Informacje o publikacji: Tytuł: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2008 Edition (Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie). Data publikacji: październik Publikacja jest dostępna w języku angielskim na stronach internetowych Eurydice: Publikacja jest także dostępna w wersji francuskiej. Wersja drukowana (publikacjezpłatna) jest dostępna na zamówienie w: Krajowe Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel EURYDICE, sieć informacji o edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku, a w latach była częścią programu Socrates. Obecnie znajduje się w strukturze programu Uczenie się przez całe życie. Sieć składa się z biur krajowych utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów i z biura europejskiego utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). EURYDICE, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i wskaźniki dotyczące różnych poziomów edukacji. 6

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012 Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012 Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie Wydanie 2012 Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012 Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012 Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie Wydanie 2012 Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie BG Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Komisja Europejska Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC

RAPORT TEMATYCZNY. Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC RAPORT TEMATYCZNY Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC Raport krajowy 2011 Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Recenzenci: prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska dr Marcin Smolik Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014 español i português języki w Europie metodyka wieża Babel pomysły dla aktywnych Dokąd zmierzasz, polszczyzno (w Unii)? Michał Wiśnicki Egzamin maturalny z

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Raport przeglądowy 1998-2010 WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Raport przeglądowy 1998-21 Raport sporządzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7850-088-9

ISBN 978-83-7850-088-9 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce: Sergey

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2003 r. kształceniem obowiązkowym było objętych 175 211 uczniów. Urzędowym językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji projekt 2011-02-04

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji projekt 2011-02-04 projekt 2011-02-04 Projekt dokumentu strategicznego opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo